ilkokul 2.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı 2018-2019

ilkokul 2.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı 2018-2019 dosyası 05-01-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama ilkokul 2.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı 2018-2019
Kategori 2. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen gabriel
Eklenme Tarihi 05-01-2018
Boyut 58.41 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

 

..................................... MÜDÜRLÜĞÜ’NE

         .............................

 

  

       2.Sınıf öğretmenleri olarak  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95.maddesi doğrultusunda, 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 2. sınıflar arasında planlama, uygulama, Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 13/09/2012 Cuma günü saat 11.00’de “2. Sınıf 1.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı” yapmak istiyoruz.

        Gereğini ve bilgilerinizi arz ederiz. ../09/2012

 

 

 

 

 

...................                                                                             ....................

2-A Sınıf Öğretmeni                                                                    2-B Sınıf Öğretmeni

 

Gündem Maddeleri

 1. Açılış, yoklama ve yeni zümre başkanının seçilmesi, 
 2. Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi. Geçen yıla ait zümre tutanakları ve sene sonu ‘Ders Kesimi Raporları’nın incelenerek bitirilmeyen ders konularının olup olmadığının tespiti, 
 3. Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi
 4. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
 5. Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

5- 2012 – 2013 Çalışma Takviminin Hazırlanması

6-TTK’nun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

7-Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi

8-Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar,Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

9-Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

10.İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

      11-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

12-Okuma durumlarının ölçülmesi.

13-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

14-2012-2013  Öğretim yılında kullanılacak ders araç ve gereçleri ile kitaplar.

15-Temizlik ve Sınıf Düzeni.

16-Öğrencilerin çevre özellikleri,sağlığı ve beslenmeleri

17-Okul-öğretmen-veli ilişkileri.

18-Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.

19-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler

20-Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması.

21-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

22-Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.

23-Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin görüşülmesi

24-Öğrencilerin okula devam durumları

25.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin   alınması

26-Öğrenci kılık- kıyafetleri

27-Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamaların neler olduğu ve yapılma zamanlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere kararlaştırılması, 

28-Dilek ve temenniler

 

 

 

 

 

 

 

...........................................

2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

OKULU:                                  : .........................

ÖĞRETİM  YILI                      :2012– 2013

DÖNEM                                  :1. Dönem

TOPLANTI TARİHİ                 :..../09/2012

TOPLANTI NO                        :1

TOPLANTI YERİ                     :Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR     : Müdür Yardımcısı ............................,

                                                2-A Sınıf Öğretmeni .............................,

                                                2-B Sınıf Öğretmeni ....................................... ,

 

Gündem Maddeleri

 1. Açılış, yoklama ve yeni zümre başkanının seçilmesi, 
 2. Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi. Geçen yıla ait zümre tutanakları ve sene sonu ‘Ders Kesimi Raporları’nın incelenerek bitirilmeyen ders konularının olup olmadığının tespiti, 
 3. Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi
 4. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
 5. Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

5- 2012 – 2013 Çalışma Takviminin Hazırlanması

6-TTK’nun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

7-Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi

8-Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar,Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

9-Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

10.İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

      11-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

12-Okuma durumlarının ölçülmesi.

13-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

14-2012-2013  Öğretim yılında kullanılacak ders araç ve gereçleri ile kitaplar.

15-Temizlik ve Sınıf Düzeni.

16-Öğrencilerin çevre özellikleri,sağlığı ve beslenmeleri

17-Okul-öğretmen-veli ilişkileri.

18-Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.

19-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler

20-Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması.

21-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

22-Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.

23-Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin görüşülmesi

24-Öğrencilerin okula devam durumları

25.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin   alınması

26-Öğrenci kılık- kıyafetleri

27-Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamaların neler olduğu ve yapılma zamanlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere kararlaştırılması, 

28-Dilek ve temenniler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. AÇILIŞ VE GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI

 

............................. 2. Sınıf  Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere  Okul Müdür Yardımcısı .................... başkanlığında toplandı. Zümre Gündemi okundu.  2012 – 2013 eğitim – öğretim yılı için ................................başkanlığına oy birliği ile seçildi.

 

 1. BİR ÖNCEKİ YILIN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARININ OKUNUP  DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 ............................,   bir önceki yılın zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu. Alınan kararlar kısaca değerlendirildi.Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak söylendi..................... planların yapılışı ve derslerin  işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin  temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.

 

    3.MİLLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI VE İLKELERİ BÖLÜMÜNÜN OKUNMASI:

 

“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) 2-A Sınıf Öğretmeni .............. tarafından okundu. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  Genel Amaçlar, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkeler eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması belirtildi.

 

     4.EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ:

 

Türk Milli Eğitiminin amaçları ................... tarafından okundu.. Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “her öğretim yılının başında,ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda  gerçekleştirilmesi kararı alındı

   Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınılacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2104, 2212, 2433 sayılı tebliğler dergilerinin incelenmesi, 2484 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Hayat Bilgisi tema sürelerinin alınması, amaç ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiği Zümre Başkanı tarafından söylendi.  Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı söylendi. Ayrıca tüm derslerin planlarının hazırlanarak idareye cd. ortamında en geç ......... Eylül 2012 Cuma gününe kadar verilmesi konusunda da anlaşıldığını   belirtti.

 

 

       5. 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİNİN

İNCELENMESİ:

2012- 2013 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi incelendi. Buna göre;

                  1. Dönem : 90.5 iş günü/19 Hafta

                  2. Dönem : 86.5 iş günü/18 Hafta

                  Toplam    : 177 iş günü/ 37 hafta

 

 

 

 

 

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

2012 - 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İŞGÜNÜ TAKVİMİ

GÜNLER

EYLÜL/2012

EKİM/2012

KASIM/2012

Pazartesi

 

3

10

17

24

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

Salı

 

4

11

18

25

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

Çarşamba

 

5

12

19

26

3

10

17

24

31

 

7

14

21

  28

Perşembe

 

6

13

20

27

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

Cuma

 

7

14

21

28

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

Cumartesi

1

8

15

22

29

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

Pazar

2

9

16

23

30

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

İşgünü/hafta

10 işgünü/2 hafta

19,5 işgünü/4 hafta

22  işgünü/4 hafta

GÜNLER

ARALIK/2012

OCAK/2013

ŞUBAT/2013

Pazartesi

 

3

10

17

24/31

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

Salı

 

4

11

18

25

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

Çarşamba

 

5

12

19

26

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

Perşembe

 

6

13

20

27

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

Cuma

 

7

14

21

28

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

 

Cumartesi

1

8

15

22

29

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

 

Pazar

2

9

16

23

30

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

İşgünü/hafta

21 işgünü/4 hafta

18 işgünü/4 hafta

14 işgünü/3 hafta

GÜNLER

MART/2013

NİSAN/2013

MAYIS/2013

Pazartesi

 

4

11

18

25

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

Salı

 

5

12

19

26

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

Çarşamba

 

6

13

20

27

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

Perşembe

 

7

14

21

28

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

Cuma

1

8

15

22

29

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

Cumartesi

2

9

16

23

30

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

Pazar

3

10

17

24

31

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

İşgünü/hafta

21 işgünü/4 hafta

20,5  işgünü/4 hafta

21 işgünü/5 hafta

GÜNLER

HAZİRAN/2013

TEMMUZ/2013

AĞUSTOS/2013

Pazartesi

 

3

10

17

  24

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

Salı

 

4

11

18

25

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

Çarşamba

 

5

12

19

26

3

10

17

24

31

 

7

14

21

  28

Perşembe

 

6

13

20

27

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

Cuma

 

7

14

21

28

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

Cumartesi

1

8

15

22

29

6

13

20

27

 

3

10

17

24

31

Pazar

2

9

16

23

30

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

İşgünü/hafta

10  işgünü/2 hafta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci dönem: 90,5 işgünü / 19 hafta    İkinci dönem: 86,5 işgünü / 18 hafta  Toplam: 177  işgünü / 37 hafta

 

2012-2013 öğretim yılı başlangıcı

17 Eylül 2012 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2012 Pazar 13.00 da başlar 29 Ekim 2012 Pazartesi akşamı sona erer.

Atatürk Haftası

10-16 Kasım 2012

Öğretmenler Günü

24 Kasım 2012 Cumartesi

Kurban Bayramı

24 Ekim 2012 Çarşamba 13.00 da başlar 28 Ekim 2012 Pazar akşamı sona erer.

Yılbaşı Tatili

01 Ocak 2013 Salı

Birinci dönemin sona ermesi

25 Ocak 2013

Yarıyıl Tatili

28 Ocak 2013 Pazartesi – 08 Şubat 2013 Cuma tarihleri arası

İkinci yarıyıl başlangıcı

11 Şubat 2013 Pazartesi

23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2013 Salı  törenden sonra başlar 24 Nisan 2013 Çarşamba sona erer

Emek ve Dayanışma Günü

01 Mayıs 2013 Çarşamba

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2013 Pazar günü törenden sonra başlar 20 Mayıs 2013 Pazartesi akşamı sona erer

Ders Yılının Sona ermesi

14 Haziran 2013 Cuma

 

 

 

 

 

     6. TTK’NUN İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS SAATLERİ ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ:

 

TTK’nun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları  Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. ..........., 4+4+4 sistemiyle birlikte değişen Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi’nin 2012-2013 Eğitim öğretim yılında 1.ve 5.Sınıflarda uygulanacağını 2.-3.ve 4.sınıflarda derslerin önceki çizelgeye göre planlanması gerektiğini ifade etti.

       Buna göre TTK’ nın 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları       Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. Türkçe dersinin 11 saat, Hayat Bilgisi dersinin saatinin 4 saat, matematik dersinin 4 saat, Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinin de haftada 2’şer ders saati yapılması; Serbest Etkinlikler ders saatinin  haftada 5 ders saati olarak yapılmaya devam edileceği 75 sayılı İ.K.H.D.Saati Çizelgesi’nden anlaşıldığı ............ tarafından belirtildi. Yine bu 5 derslik Serbest Etkinlikler dersinin içinde Rehberlik ve Sosyal Etkinlik dersinin dönüşümlü olarak yapılması gerektiği ifade edildi.Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog,diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme,  bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanacağı belirtildi.

 

      7. SERBEST ETKİNLİKLER İÇERİK VE SAATİ

 

2012-2013 eğitim –öğretim yılında yapılan değişikliklerle müfredata yeni konulan Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek;

 • Şarkı ve türkü söyleme
 • Müzik kültürü,
 • Güzel konuşma-yazma
 • Monolog,
 • Masalları seslendirme
 • Masal dinleme,
 • Grup Çalışması,
 • Ront
 • Fıkra anlatma
 • Diyalog,
 • Kitap okuma
 • Bilmece bulmaca
 • Sayışma ,bilmece ve tekerlemeler
 • Oyun oynama,
 • Film izleme,
 • Kağıt işleri,
 • Gözleme dayalı çalışmalar,geziler,
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etme
 • Soru sorma cevap verme 

Etkinlikleri, serbest etkilik olarak seçilip, belirlenmiştir.

Yine TTK’nun ilgili kararının 10.maddesine göre;”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir”maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin 2+2+1 saat olarak uygulanacağında  görüş birliğine varıldı. Buna göre Haftalık Ders Programı:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

PAZARTESİ

SALI

ÇAR ŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

HAYAT BİL.

HAYAT BİL.

HAYAT BİL.

HAYAT BİL.

TÜRKÇE

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

MÜZİK

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

SERBEST ETKİNLİK

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

GÖRSEL SANATLAR

SERBEST ETKİNLİK

BEDEN EĞİT.

SERBEST ETKİNLİK

SERBEST ETKİNLİK (Rehb)

SERBEST ETKİNLİK

BEDEN EĞİT.

 

 

 

       8.ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR,GÜNLÜK DERS PLANLARI,İŞLENİŞ SÜRELERİ

 

Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.

TEMA SÜRELERİ :

2. SINIF  HAYAT BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ

TEMA ADI

İŞLENİŞ TARİHLERİ

SAAT

A: OKUL HEYECANIM

17 EYLÜL 2012 – 30 KASIM 2012

48

B: BENİM EŞSİZ YUVAM

03 ARALIK 2012 – 29 MART 2013

55

C: DÜN, BUGÜN, YARIN

01 NİSAN 2013 – 14 HAZİRAN 2013

41

TOPLAM:

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF  TÜRKÇE

TÜRKÇE

TEMA ADI

İŞLENİŞ TARİHLERİ

SAAT

1: BİREY VE TOPLUM

17 EYLÜL 2012 – 12 EKİM 2012

44

2: ATATÜRK

15 EKİM 2012 – 23 KASIM 2012

55

3: ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK

26 KASIM 2012 – 21 ARALIK 2012

44

4: OYUN VE SPOR

24 ARALIK 2012 – 25 OCAK 2013

55

5: HAYAL GÜCÜ

11 ŞUBAT 2013 – 08 MART 2013

44

6: SAĞLIK VE ÇEVRE

11 MART 2013 – 05 NİSAN 2013

44

7: DEĞERLERİMİZ

08 NİSAN 2013 – 10 MAYIS 2013

55

8: EĞİTSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLER

13  MAYIS 2013 – 14 HAZİRAN 2013

 

TOPLAM:

341

 

 

 

2. SINIF   MATEMATİK:

MATEMATİK

ÜNİTE ADI

İŞLENİŞ TARİHLERİ

SAAT

1. ÜNİTE

17 EYLÜL 2012 – 09 KASIM 2012

28

2. ÜNİTE

12 KASIM 2012 – 21 ARALIK 2012

25

3. ÜNİTE

24 ARALIK 2012 – 27 ŞUBAT 2013

30

4. ÜNİTE

28 ŞUBAT 2013 – 06 MAYIS 2013

37

5. ÜNİTE

07 MAYIS 2013 – 14 HAZİRAN 2013

22

TOPLAM:

142

 

 

 

 

 

 

      9. DEĞİŞEN İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İNCELENMESİ:

 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Zümre Başkanı tarafından okundu.Buna göre değişen maddeler incelendi.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (t), (ü), (y), (z) ve (aa) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İlköğretim kurumları: Resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarını,”

“y) Zümre öğretmenler kurulu: İlköğretim kurumlarında aynı sınıfı veya aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

“z) Mecburi ilköğretim çağı: 6-13 yaş grubundaki çocukların eğitim ve öğretim süresini kapsayan yaş aralığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlköğretim, mecburi ilköğretim çağındaki her Türk vatandaşının hakkıdır ve zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim okullarında” ibaresi, “ ilköğretim kurumlarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim okullarında” ibaresi, “ilkokullarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 –İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencilerin, ulusal adres veri tabanında belirtilen ikametgâhlarına en yakın ilkokul ve ortaokula kaydedilmeleri esastır. İmam-hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine okul yönetimince yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Mecburi ilköğretim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gidememiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına göre uygun sınıflara kaydedilir.

Bu sınavlar, ilkokullarda okul müdürünün başkanlığında en az iki öğretmenin ve okul rehber öğretmeninin; ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise alan öğretmenleri ile okul rehber öğretmeninin katılacağı bir komisyon tarafından yapılır. Okulda komisyon oluşturulacak sayıda öğretmenin bulunmaması durumunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Gerekli işlemler bu makamlarca tespit edilen okullarda yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 –İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, il eğitim denetmenleri, muhtarlar ve mülkî amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.”

“İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin proje ve ders içi başarılarını belirlemeye yönelik çalışmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalaması,

“b) İlkokul 4 üncü sınıflar ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders yılının 1 ve 2 nci dönemlerinde her öğrencinin davranışları, belirlenen ölçütler dikkate alınarak ilkokullarda aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şubede ders okutan öğretmenler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede EK-6/3-A’da verilen ölçütler ve ölçek kullanılır.”

“Öğrenci davranışları ilkokullarda "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi"; ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise "(1) Yetersiz", "(2) Geliştirilmeli", "(3) Orta", "(4) İyi", "(5) Çok iyi" şeklinde değerlendirilir.”

“İlkokullarda davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeyleri; ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise davranış ölçütleri, ölçütlerin dönem notları ile davranış notu ve davranış puanı öğrenci karnelerinde belirtilir. e-Okul sisteminde davranış ölçütlerinin dönem notu ve yılsonu notu hesaplanırken kesirli sayılar tama dönüştürülmez. Ölçütlerin dönem notları karneye yazılırken yarım ve yarımdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilir (EK-15).”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya alan öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde il eğitim denetmenlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenir.”

“c) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (EK-9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2'den aşağı olamaz.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkokullara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmadıkça, öğrencinin okulla ilişiği kesilmez.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zümre öğretmenler kurulu ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise alan öğretmenlerinden oluşur.”

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 –İlkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin aynı bina içerisinde birlikte bulunması durumunda, okula giriş çıkış kapıları, bahçe ve diğer ortak kullanım alanları öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlenir.”

 

       10.İLKÖĞRETİM KURUMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE DERS KİTAPLARINDA YER ALMASI GEREKEN “ATATÜRKÇÜLÜK” KONULARININ KABULÜNE YÖNELİK 2504 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİNİN İNCELENMESİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ PLANDA GÖSTERİLMESİ.

 

 

2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük ile ilgili konular  ...............  tarafından okundu.Ünitelendirilmiş  yıllık planda belirtildiği şekilde temalar işlenirken Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verileceği kararı alındı.

 

 

 

 

 

 

 

        11.  DERSLERDE UYGULANACAK YÖNTEM VE TEKNİKLER:

 

 

Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu. .....................;Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi.

            Soru – cevap                                                    Sonuç çıkarma                                                                                                                            

        Araştırma – inceleme                                       Sonuç cümlesi yazma                                                                                                           

       Buluş yolu                                                        Tahmin etme                                                                                                 

         Yaparak yaşayarak öğrenme                           Grup çalışması                                                                                                 

          Gösterip yaptırma                                             Drama                                                                                              

           Resimleme                                                        Kavram haritası                                                                                                     

          Beyin fırtınası                                                   Tartışma                                                                                                                           

       Örnek olay                                                                                                                                                      

 

      12. OKUMA DURUMLARININ ÖLÇÜLMESİ:

 

 Türkçe dersi ile ilgili olarak 2-B sınıf öğretmeni  ..............., okulların açıldığı ilk hafta okuma durumlarının tespit edilerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılabileceğini belirtti. Bazı öğrencilerin yaz tatilinde tekrar yapmamalarından dolayı okuma ve yazmayı unutmuş olarak gelebileceğini, eğer sınıfımızda böyle öğrenciler olursa ve bu öğrencilerin üzerinde ilk günden itibaren durulursa bu problemin aşılabileceğini kaydetti. İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek çalışma yapılmasına karar verildi. İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulacağı, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene gireceği belirtildi.

 

...................,Türkçe dersinde yapılacak çalışmaların diğer derslerle de ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin daha yararlı olacağını söyledi. Türkçe ders kitabındaki okuma metinlerinin uzun olması nedeniyle yazma ödevi verilmesi yerine anlatım ve yorumlama çalışmasının daha ağırlıklı olmasının daha yararlı olacağını belirtti.

Anahtar kelimelerle hikaye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesinin yararlı olacağı kararına varıldı. Ayrıca dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikaye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına karar verildi.

.............;Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ) yararlanmanın daha faydalı olacağını, hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılabileceğini, konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesinin daha etkili olacağını  söyledi. Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyonlara daha çok yer verilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı. Sadece kitaba bağlı kalarak değil kendi yorumlama güçlerinin de gelişmesini sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmesinin yararlı olacağı belirtildi.

 Matematik dersinde somutlaştırmaya daha fazla yer vermenin, gerektiğinde görsel sunulardan yararlanmanın etkili olacağı, dikkatleri çekmek için oyunlarla dramatize ederek işlenmesinin daha yararlı olacağını  sınıf öğretmeni .......................   söyledi. Bununla birlikte etkinliklerinde sık sık yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Geometrik şekillerin modellerle ve somut örneklerle anlatılmasının daha etkili olacağını belirtti.  Resim derslerinden de faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesinin uygun olacağını söyledi.

 

 

      13.SINIFTA KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” inde geçen esaslardan ”Yedinci Bölüm” deki “Bayramlar,Belirli  Gün  ve  Haftalar” adlı başlık okundu.   

................ : “Öğrencilere sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına fırsat vermek amacıyla, Milli Bayramlarda ve belirli gün ve haftalarda folklor, ront, koro vb. etkinliklere hazırlanması iyi olur.” dedi.

   2/A sınıf öğretmeni, Belirli gün ve haftaların zamanında ve planlamaya göre işlenerek, diğer sınıflarla da birlik sağlanarak kutlanması gerektiğini belirtti.  2569 sayılı Tebliğler derginde yer alan kutlanacak belirli gün ve haftaların, yönetmeliğe uygun olarak işlenmesi ve kutlanmasınave Belirli gün ve haftaların denk geldiği günlerde derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesi kararı alındı.

 

 

 

 

 

Belirli Günler ve Haftalar

İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)    

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)              

Dünya Çocuk günü  (ekim ayının ilk pazartesi günü)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kızılay Haftası   (29 Ekim-4 Kasım)          

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)                      

Öğretmenler Günü (24 Kasım)                      

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)    

Orman Haftası      (21-26 Mart)                     

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı

Trafik Haftası (Mayıs Ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta)

Anneler Günü (Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta                   

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

 

      14. 2010-2011 ÖĞRETİM YILINDA  KULLANILACAK DERS ARAÇ  GEREÇLERİ İLE KİTAPLAR

Ders araç gereçleri olarak;

 

 

Matematik defteri ( 60 yaprak, kareli küçük defter)

Türkçe defteri ( 60 yaprak, küçük çizgili defter)

Hayat Bilgisi defteri ( 40 yaprak, küçük çizgili defter )

Resim defteri

Müzik defteri

 

Pastel boya, sulu boya, kuru boya

Makas, yapıştırıcı, cetvel takımı

Türkçe Sözlük,  Atasözleri ve deyimler sözlüğü, küçük not defteri,yazım kılavuzu

Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş

Şeffaf kaplık, etiket,ürün dosyası

 

 

 

      15.TEMİZLİK VE SINIF  DÜZENİ

................. ; Sınıfta bulunan çöp kutularına sahip çıkılması, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve düzenli takibini yapılması.Sağlık ve Temizlik kulübünün görevlerinin bütün sınıfa kavratılması, kulüp görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

 

 

      16.ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE ÖZELLİKLERİ,SAĞLIĞI VE BESLENMELERİ

 

................, öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      17.OKUL-ÖĞRETMEN –VELİ İLİŞKİLERİ

...................; Veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını söyledi. 2-B sınıf öğretmeni  ..............; velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi. ..........................;özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.

Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi.

Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesi kararı alındı. Öğrencinin kendi beğendiği etkinlikleri dosyasına koymasına karar verildi.

                   Veli Toplantı Tarihleri

Toplantı No

Tarihi

1

Ekim ayının ikinci  haftası

2

Aralık ayının 3. haftası

3

2.Dönem başı ilk hafta

4

Nisan ayının  3. haftası “Öğrenci Gelişim Raporu” sonrası

5

Yıl sonu

     18.ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

................; öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını söyledi.

   .................;okuma saatlerinin yapılması ve bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması önerisini sundu. Oy birliğiyle kabul edildi.Ayrıca,öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiğini belirtti.

      19. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

....................;sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini belirtti.

....................; İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre 1,2 ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli tema/ünite sonu “değerlendirme formları”nın mutlaka kullanılması gerektiğini açıkladı.Aksi durumda öğrenci notlarının hangi ölçütlere göre verildiğinin muğlak olacağını ifade etti. Ayrıca notların ve okunan kitaplar,performans ve proje tarihlerinin zamanında e-okul’a işlenmesi konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

      20.ÖĞRETİM METOTLARININ TESPİTİ VE DERSİ DERSTE ÖĞRETME İLKESİNİN ESAS OLARAK ALINMASI:

Ders bazında yöntem ve tekniklerin daha öncede belirtildiği gibi belirlenmesine geçildi. Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini ....................belirtti. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.

 Matematik dersi konusunda ........................ söz alarak öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.

 Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde neler olacağı tekrar edildi. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsen oyunlar olarak belirlendi.

 Türkçe dersinde metin işlenirken bir konunun bir hafta süresince dağılımını yaparak, diğer derslerle bağlantı kurarak işlenmesi, metinlerin uzun olması nedeniyle genellikle anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesinin daha uygun olacağı ..........................  tarafından belirtildi. Ayrıca diğer derslerle bağlantı kurulmasına ve kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesi, sözlük kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesi, fihrist kullanılması kararı alındı. Rastgele seçilmiş anahtar kelimelerden hikaye yazımına sık sık yer vermenin yararlı olacağı söylendi.

 

 

      21.DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE UYUM SORUNUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER:

 

Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması kararı alındı.Ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

 

      22.TEBLİĞLER DERGİSİNİN VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TAKİP EDİLMESİ

 

   Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi kararı zümre olarak alındı. Derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılması kararı verildi.

 

      23. ÖLÇME DEĞERLENDİRME PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri  okundu........................;, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinden ise ayrı ayrı olmak üzere birer performans görevi yapacaklarını, performans görevlerinin öğretmen rehberliğinde gerçekleştirileceğini, ders saatlerinin bu değişiklik göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

     Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi. Daha çok okulda yapılabilecek performans görevlerinin seçilmesi gereği vurgulandı.

NOTLA   DEĞERLENDİRMELER :

 

Notla değerlendirme etkinliklerinin  “İlköğretim Kurumlarının  Yönetmeliğinde belirtilen  hükümlere  göre  yapılması, ve velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 2. sınıf öğrencilerine Kasım (16.11.2012) ve Nisan (12.04.2013)  aylarının  2. haftasının  son iş gününde  “ Öğrenci  Gelişim Raporlarının “  verileceği belirtildi

Değerlendirme Notların  Belirlenmesi için ;  I.  ve  II.  Dönem için ,

Sınıf  İçi ( Performans ) Etkinliklerden  2 not, Performans Görevlerinden  1 not . Görsel Sanatlar Dersi için de , Sınıf  İçi ( Performans ) Etkinliklerden  1 not,. Performans Görevlerinden  1 not ve Ürün Dosyasından 1 not ile değerlendirilecektir.  Ayrıca,öğrencilerin istediği derslerden ve seviyelerine uygun olarak ta  1 Proje  notu almasına karar verildi.

Proje, ders içi performans ve performans görevleri  değerlendirilirken ilköğretim kurumları yönetmeliğine uygun olarak yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

   Gözlem formlarının, değerlendirme formlarının düzenli doldurulması gereği üzerinde duruldu. Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulması kararı alındı.

 

Projenin veriliş tarihi ;01.11.2012  , projenin teslim tarihi ; 26.04.2013

NOT : ÖĞRENCİLERİN  İLGİ  VE  İSTEKLERİ  DOĞRULTUSUNDA   İSTEDİKLERİ  DERS VEYA  DERSLERDEN   PROJE  ALABİLİR.

DEĞERLENDİRME  FORMLARI   : Öğretmen kılavuz kitaplarındaki formlar kullanılacaktır.Dereceli Puanlama Anahtarı, Proje Değerlendirme Formu, Performans eğerlendirme Formu,Öz Değerlendirme Formu kullanılacaktır.

........................;Performans görevleri ve proje ödevlerinin örneklerini zümreye sundu. Bunların tarihlerinin e-okula, ekran yetkisi verildiğinde bir an önce  girilmesi gerektiğini belirtti. Müdür Yardımcısı ..................... da e-okul yetkilerini ,zamanında öğretmen arkadaşları duyurmaya gayret edeceğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS  GÖREVİ KONULARI :

 

I:DÖNEM

TÜRKÇE:

1.Tebrik Kartı Hazırlama,Zarf Üzeri Yazma

2.Sizden, çalışma kağıdında verilen kelimeleri sözlükten bulmanızı ve cümlelerde kullanmanızı istiyorum.

3.Senden, çalışma kağıdındaki seslerden kelimeler üretmeni ve bu kelimelerden birkaç tanesi ile cümleler kurmanı istiyorum.

4.Belirlenen masal kahramanları ile yeni bir masal yazmak

5. Hikaye yazıyorum.

6.Zıt anlamlı kelimeleri bulma ve cümle içinde kullanma.

7. Anahtar kelimeleri kullanarak hikaye yazma.

HAYAT BİLGİSİ:

1.Bayrağımız ve Marşımızın bizim için önemi

2. Duyu organlarının iletişimdeki önemi

3. iletişim araçları

4.Sağlığını kurumada beslenme.

5.Alış-veriş listesi oluşturma.

6.Duygu yönetimi

7.Vücudumuzu Tanıyalım

MATEMATİK:

1. Saatleri okuması , saatleri yarım ve tam saatlere ayarlaması.

2. Des­te ve düzi­ne­.

3. 100 içinde ikişer ve beşer, dörder, üçer ileriye ve geriye doğru saymak

4. Bütün,yarım,çeyrek ilişkisini kavrama

5.Örüntü oluşturma.

6. 100’den küçük sayıların onluk ve birliklerini ayırmak

BEDEN EĞİTİMİ

1.Atatürk’ün spora verdiği önem

2.Bahçe Oyunlarının anlatılması

MÜZİK

1.Şarkılı Oyunlar Yapıyorum

2. Güzel şiir okuyorum!

GÖRSEL SANATLAR

1. Temiz ve Kirli Çevre

2.Masalları görsel olarak anlatırım.

 

II:DÖNEM

 

2.DÖNEM PERFORMANS GÖREVLERİ

TÜRKÇE:

1.Noktalama işaretlerini doğru kullanabilme.

2.Atatürk’e duygu ve düşüncelerini mektupla açıklama

3.Ben Artık Anlamlı Cümle Oluşturabiliyorum.

4.Sözcük türetme

5.Bitki ve Hayvanlarla İlgili Meslekler

6.Ekmeğin Hikâyesi

7.En Çok Sevdiği Kuşun Özellikleri

8.Reklamların alışverişler üzerindeki etkileri.

 

HAYAT BİLGİSİ

1.Doğal afetleri ve korunma yollarını araştırma

2.Gece ve gündüz dosyası hazırlanması

3. Evdeki kazalar ve alınması gereken tedbirler

4. Atatürk’ün Özgeçmişi

5. Atatürk’ün Yenilikleri

6. Oyun ve Oyuncaklardaki Değişim

 

 

 

 

 

MATEMATİK:

1.Standart olmayan sıvı ölçüleri

2. Çarpma işlemi

3. Nesne grafiği oluşturmak ve nesne grafiğini yorumlamak

4. Simetriyi modelleri ile açıklama

 

BEDEN EĞİTİMİ

1.Büyüklerinizin küçüklüğünde oynadıkları oyunlar

1.Atatürk’ün spora verdiği önem

1.Örnek Bir Sporcunun Kişisel ve Mesleki Özellikleri

MÜZİK

1. Güzel şiir okuyorum!

2.Bir öyküyü canlandırırken doğada duyduğu sesleri farklı kaynaklar kullanarak gürlük derecesine göre canlandırma  

  GÖRSEL SANATLAR

1.Kartpostal hazırlama

2.Artık maddeleri kullanarak resim yapma

 

 

PROJE GÖREVİ KONULARI

HAYAT BİLGİSİ :

1.Sağlıklı yaşam projesi         

2.Bayrağımızın doğuş öyküsü

3.Dünya Güneş ve Ay Modeli Yapımı

4.Doğal Afetler ve Korunma Yollarını Anlatan Duvar Panosu Hazırlama

TÜRKÇE:

1.23 Nisan konulu akrostiş

2.Dünya Çocukları

3.İlkyardım Çantası Oluşturma

MATEMATİK:

1.Geometrik bir cisim modeli olan kutuları kullanarak ev modeli oluşturmak.

2.Takvim yapımı

MÜZİK      PROJE KONULARI

 

Seçtiği bir müzik parçasını söyleme, enstrüman ile söyleme

BEDEN EĞİTİMİ    PROJE KONULARI

1.Okulumuzda yer alan (olmayanlarda olabilir) spor araç gereçlerinin resimlerini çizerek altına isimlerini yazınız.

2.Atatürk’ün sevdiği sporlar.

 

GÖRSEL SANATLAR    PROJE KONULARI

 

Bildikleri bir öyküyü görsel çalışmalarla anlatma

 

 

      24.ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAM DURUMLARI.

 

Özc..................an ÇETİN;Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti.

 

      25.ÖĞRENCİLERİN OKUL VE DİĞER ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLERİNİN İYİ YÖNDE GELİŞMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER.

 

 

Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere  rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılması kararı alındı.

 

 

 

 

 

      26.ÖĞRENCİ KILIK KIYAFETLERİ

 

....................;  Kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanması, erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmeleri, okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesinin yararlı olacağını belirtti.  Ve bu doğrultuda karar alındı.

 

     27-KONULAR İŞLENİRKEN YAPILACAK GEZİ, GÖZLEM, DENEY VE UYGULAMALARIN NELER OLDUĞU VE YAPILMA ZAMANLARININ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANA YAZILMAK ÜZERE KARARLAŞTIRILMASI, 

 

Öğrencilerin  yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, Atatürkçülük konularının pekiştirilmesine,müze kültürünün gelişmesine, yardımlaşma ve işbirliği duygularının gelişmesine yönelik olarak gezilere önem verilmesine, bununla ilgili olarak;Atatürk Orman Çiftliği,Eski Meclis, Oyuncak Müzesi,Anıtkabir,Çocuk Tiyatroları,Çocuk Filmleri gösteren Sinemalar,Hayvanat Bahçesi, Kurtuluş Müzesi,Resim ve Heykel Müzesi, Meteoroloji,Atatürk’ün Evi,bu yaş grubuna uygun çeşitli fuarlar,panayırlar veyıl sonu piknik etkinliklerine katılmak üzere gezi planı hazırlanarak yönetmeliğe uygun hareket edilmesine karar verildi.

      28- DİLEK VE TEMENNİLER

 

Daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir yıl olması ve 2012–2013 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileği ile toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

1.Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların yeni müfredata göre yapılması, kılavuz kitabında  olan yıllık planının CD ile çoğaltıp idareye onaylattırılarak bir kopyasının fotokopiyle  da dosyaya konmasına,diğer derslerin planlarının hazırlanmasına yetiştirilemeyen konuların bir sonraki güne aktarılması ve planlarda belirtilmesine,

2. Türkçe dersinde okuma yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık verilmesine, geri kalan öğrencilerle ek etkinliklerin yapılması ve diğer öğrencilere yetiştirilmesine,

3.. Belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre takip edilmesi, zümrelerle işbirliği yapılarak kutlanmasına,Belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışmaların okul panosunda sergilenmesine,

4. İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesine ve konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine,

5. İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için öğrencilerin değerlendirilmesinin ders içi performans, ürün dosyası, proje ve performans görevleri ile yapılmasına,buna ilave olarak değerlendirmenin etkinliklerle de ölçülmesine,

6.Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesine,

7. Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,

8. Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının artırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına, her sınıf için kitaplık çizelgesi yapıp sınıf kitaplık defteri tutarak öğrenciler arasında rekabet ortamı yaratılmasına,

9. Sınıf öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarıyla övünmelerine imkan tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi veya sınıflar arası okuma, güzel yazı yazma yarışmalarının düzenlenmesine,

10. Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmalarına,

11. Proje ve performans görevlerinin ünite konularına göre seçilmesi ve bu etkinliklerle paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenecekleri için her derste yer verilmesine,

12. Öğrenci gözlem ve değerlendirme formlarından gerekli görülenlerin düzenli olarak işlenmesi ve bu şekilde öğrencilerin daha rahat izlenmesi sağlanacağı için bu uygulamanın yapılmasına,

13.Öğrencilerin seviyelerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Ünite sonu değerlendirme ve gözlem formlarının kullanılmasına

13. Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesine,

14. Matematik derslerinde somutlaştırmaya yer vermeye, görsel sunulardan yararlanmaya, oyunlarla dramatize edilerek eğlenceli hale getirilmesine,

15. Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ) sık sık yararlanılmasına, görsel sunuların hazırlanarak öğrencilere gösterilmesine,

16. Türkçe derslerinde anahtar kelimelerle çalışmaya sık sık yer verilmesine ve dikte çalışmalarının yapılmasına,

17. Sınıfa alınacak ders araç gereçlerle yardımcı kitapların ve öğrencilerin alacakları araç gereçlerin velilerle görüşülerek tespitinin yapılarak liste halinde verilmesine ve temin yoluna gidilmesine,

18. Tüm derslerin birbirleriyle ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin yararlı olacağına,

19. Öğrencilerin düzenli bir şekilde okula devalarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına,

20. Tebliğler dergisi ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesine,

21.Çalışma programı hazırlayarak konuların tüm şubelerde aynı zamanda işlenmesinin sağlanmasına,

 

 

22. 2010-2011 eğitim –öğretim yılında yapılan değişikliklerle müfredata yeni konulan Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek;

 • Şarkı ve türkü söyleme
 • Güzel konuşma-yazma
 • Kitap okuma
 • Bilmece bulmaca
 • Sayışma ve tekerlemeler
 • Oyun ,ront
 • Film izleme
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etme
 • Film izleme
 • Soru sorma cevap verme  olarak seçilmesine, ve Serbest Etkinlikler Dersinin 2+2+1 saat olarak uygulanacağına, 

23. Yeni müfredat incelenerek yapılması gerekenlerin sınıf içi ve sınıf dışı değişkenlerin

göz önünde bulundurularak yapılmasına,

24. Bu sınıfta öğrenmesi gereken dil bilgisi konularında ağırlık verilmesine

25. Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesine,

 

 

 

 

26. Dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikaye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına,

27. Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine ve velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesine,

28. Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına,ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesine,

29. Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesine, derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılmasına,

29. Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere  rehberlik etmesine, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılmasına, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına,

30.Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesine ve sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına ,

31. Değerlendirme Notların  Belirlenmesi için ; I.  ve  II.  Dönem için , Sınıf  İçi (Performans ) Etkinliklerden  2 not, Performans Görevlerinden 1 not . Görsel Sanatlar Dersi için de ,Sınıf  İçi ( Performans ) Etkinliklerden  1 not,. Performans Görevlerinden  1 not ve Ürün Dosyasından 1 not ile değerlendirilmesine , ayrıca,öğrencilerin istediği derslerden ve seviyelerine uygun olarak ta  1 Proje  notu almasına, ayrıca öğrencilerin ders tekrarı yapılması sağlanarak,velilerin de onayı alınarak ev tekrarları verilmesine,

32. Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulmasına, ,

33.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere  rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına,

 34. Öğrencilerin  yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, Atatürkçülük konularının pekiştirilmesine,müze kültürünün gelişmesine, yardımlaşma ve işbirliği duygularının gelişmesine yönelik olarak gezilere önem verilmesine, bununla ilgili olarak;Atatürk Orman Çiftliği,Eski Meclis, Oyuncak Müzesi,Anıtkabir,Çocuk Tiyatroları,Çocuk Filmleri gösteren Sinemalar,Hayvanat Bahçesi, Kurtuluş Müzesi,Resim ve Heykel Müzesi, Meteoroloji,Atatürk’ün Evi,bu yaş grubuna uygun çeşitli fuarlar,panayırlar veyıl sonu piknik etkinliklerine katılmak üzere gezi planı hazırlanarak yönetmeliğe uygun hareket edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

2012–2013 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Sınıf zümre öğretmenler kurulu toplantısı yukarıda anılan tarih, yer ve saatte yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri tarafından iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır.

 

 

 

...........................                          ...................                ..........................

Okul Müdür Yardımcısı                          2-A Sınıf Öğretmeni           2-B Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O     L    U     R

.......09.2012

.....................

Okul Müdürü