İlkokul 1.sınıf 1.dönem sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı 2018-2019

İlkokul 1.sınıf 1.dönem sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı 2018-2019 dosyası 17-01-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama İlkokul 1.sınıf 1.dönem sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı 2018-2019
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen derince41
Eklenme Tarihi 17-01-2018
Boyut 44.31 K
İndirme 4

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                            BURSA

 

 

 

2012- 2013 Eğitim - öğretim yılı 1. dönem, 1.Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı 19.09.2012 tarihinde öğretmenler odasında saat 10: 30’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Bilgilerinize arz ederim. (18.09.2012)                                 

                                                                                                   Nedret AKGÜN     

                                                                                                     1. Sınıf Zümre Başkanı

 

 

                                      GÜNDEM  MADDELERİ

 1. Açılış, yoklama ve yeni zümre başkanının seçilmesi, 
 2. Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi. Geçen yıla ait zümre tutanakları ve sene sonu ‘Ders Kesimi Raporları’nın incelenerek bitirilmeyen ders konularının olup olmadığının tespiti, 
 3. Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi
 4. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
 5. Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

5- 2012 – 2013 Çalışma Takviminin Hazırlanması

6-TTK’nun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

7-Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi

8-Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar,Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

9-Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

10.İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

      11-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

12-Okuma durumlarının ölçülmesi.

13-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

14-2012-2013  Öğretim yılında kullanılacak ders araç ve gereçleri ile kitaplar.

15-Temizlik ve Sınıf Düzeni.

16-Öğrencilerin çevre özellikleri,sağlığı ve beslenmeleri

17-Okul-öğretmen-veli ilişkileri.

18-Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.

19-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler

20-Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması.

21-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

22-Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.

23-Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin görüşülmesi

24-Öğrencilerin okula devam durumları

25.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin   alınması

26-Öğrenci kılık- kıyafetleri

27-Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamaların neler olduğu ve yapılma zamanlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere kararlaştırılması, 

28-Dilek ve temenniler

 

 

 

                                                   İrfan ARSLAN

                                                          OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

                                                   OSMANGAZİ  İLKOKULU

1. SINIFLAR 1. ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI  TARİHİ                 : 19 / 09 / 2012 –  Çarşamba

TOPLANTI YERİ                     : Öğretmenler Odası

               Zümremiz , Osmangazi  İlkokulu’nda  19 / 09 / 2012 tarihinde saat 10:00’da  Müdür  Yardımcısı Tülin KALEBURUN’ un  başkanlığında 1 / A sınıfı öğretmeni Tülay BESİN  ,  1 / B sınıfı öğretmeni Meltem SOYUBOL  ,  1 / C sınıfı  öğretmeni Tamara ATAY , 1 / D sınıfı öğretmeni Nedret AKGÜN  , 1 / E  sınıfı öğretmeni Esra KOCABIYIK  ,  1 / F   sınıfı  öğretmeni Nedret AKGÜN , 1/G sınıfı öğretmeni Mustafa TURAN’ınhH  katılımıyla öğretmenler odasında toplandı. Zümre toplantısına geçilmeden önce  gündem maddeleri  okundu.

 

1-Açılış, yoklama ve yeni zümre başkanının seçilmesi, 

2- gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi. Geçen yıla ait zümre tutanakları ve sene sonu ‘Ders Kesimi Raporları’nın incelenerek bitirilmeyen ders konularının olup olmadığının tespiti, 

 1. Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi
 2. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
 3. Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

5- 2012 – 2013 Çalışma Takviminin Hazırlanması

6-TTK’nun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

7-Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi

8-Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar,Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

9-Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

10.İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

      11-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

12-Okuma durumlarının ölçülmesi.

13-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

14-2012-2013  Öğretim yılında kullanılacak ders araç ve gereçleri ile kitaplar.

15-Temizlik ve Sınıf Düzeni.

16-Öğrencilerin çevre özellikleri,sağlığı ve beslenmeleri

17-Okul-öğretmen-veli ilişkileri.

18-Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.

19-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler

20-Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması.

21-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

22-Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.

23-Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin görüşülmesi

24-Öğrencilerin okula devam durumları

25.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin   alınması

26-Öğrenci kılık- kıyafetleri

27-Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamaların neler olduğu ve yapılma zamanlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere kararlaştırılması, 

28-Dilek ve temenniler

 

 

                     GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. AÇILIŞ VE GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI

 

    1. Sınıf  Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere  Okul Müdür Yardımcısı .Tülin Kaleburun başkanlığında toplandı. Zümre Gündemi okundu.  2012 – 2013 eğitim – öğretim yılı için Mustafa Turan başkanlığına oy birliği ile seçildi.

 

 1. BİR ÖNCEKİ YILIN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARININ OKUNUP  DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Nedret AKGÜN   bir önceki yılın zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu. Alınan kararlar kısaca değerlendirildi. Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak söylendi. Planların yapılışı ve derslerin  işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin  temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.

 

    3.MİLLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI VE İLKELERİ BÖLÜMÜNÜN OKUNMASI:

 

“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) 1-A Sınıf Öğretmeni Tülay BESİN tarafından okundu. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  Genel Amaçlar, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkeler eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması belirtildi.

 

     4.EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ:

 

Türk Milli Eğitiminin amaçları Tamara ATAY tarafından okundu.. Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “her öğretim yılının başında,ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda  gerçekleştirilmesi kararı alındı

   Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınılacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2104, 2212, 2433 sayılı tebliğler dergilerinin incelenmesi, 2484 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Hayat Bilgisi tema sürelerinin alınması, amaç ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiği Zümre Başkanı tarafından söylendi.  Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı söylendi. Ayrıca tüm derslerin planlarının hazırlanarak idareye cd. ortamında en geç 28 Eylül 2012 Cuma gününe kadar verilmesi konusunda da anlaşıldığını   belirtti.

  5. 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİNİN

İNCELENMESİ:

2012- 2013 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi incelendi. Buna göre;

                  1. Dönem : 90.5 iş günü/19 Hafta

                  2. Dönem : 86.5 iş günü/18 Hafta

                  Toplam    : 177 iş günü/ 37 hafta

 

                                                                                  T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

2012 - 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İŞGÜNÜ TAKVİMİ

GÜNLER

EYLÜL/2012

EKİM/2012

KASIM/2012

Pazartesi

 

3

10

17

24

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

Salı

 

4

11

18

25

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

Çarşamba

 

5

12

19

26

3

10

17

24

31

 

7

14

21

  28

Perşembe

 

6

13

20

27

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

Cuma

 

7

14

21

28

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

Cumartesi

1

8

15

22

29

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

Pazar

2

9

16

23

30

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

İşgünü/hafta

10 işgünü/2 hafta

19,5 işgünü/4 hafta

22  işgünü/4 hafta

GÜNLER

ARALIK/2012

OCAK/2013

ŞUBAT/2013

Pazartesi

 

3

10

17

24/31

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

Salı

 

4

11

18

25

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

Çarşamba

 

5

12

19

26

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

Perşembe

 

6

13

20

27

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

Cuma

 

7

14

21

28

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

 

Cumartesi

1

8

15

22

29

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

 

Pazar

2

9

16

23

30

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

İşgünü/hafta

21 işgünü/4 hafta

18 işgünü/4 hafta

14 işgünü/3 hafta

GÜNLER

MART/2013

NİSAN/2013

MAYIS/2013

Pazartesi

 

4

11

18

25

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

Salı

 

5

12

19

26

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

Çarşamba

 

6

13

20

27

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

Perşembe

 

7

14

21

28

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

Cuma

1

8

15

22

29

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

Cumartesi

2

9

16

23

30

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

Pazar

3

10

17

24

31

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

İşgünü/hafta

21 işgünü/4 hafta

20,5  işgünü/4 hafta

21 işgünü/5 hafta

GÜNLER

HAZİRAN/2013

TEMMUZ/2013

AĞUSTOS/2013

Pazartesi

 

3

10

17

  24

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

Salı

 

4

11

18

25

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

Çarşamba

 

5

12

19

26

3

10

17

24

31

 

7

14

21

  28

Perşembe

 

6

13

20

27

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

Cuma

 

7

14

21

28

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

Cumartesi

1

8

15

22

29

6

13

20

27

 

3

10

17

24

31

Pazar

2

9

16

23

30

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

İşgünü/hafta

10  işgünü/2 hafta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci dönem: 90,5 işgünü / 19 hafta    İkinci dönem: 86,5 işgünü / 18 hafta  Toplam: 177  işgünü / 37 hafta

 

2012-2013 öğretim yılı başlangıcı

17 Eylül 2012 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2012 Pazar 13.00 da başlar 29 Ekim 2012 Pazartesi akşamı sona erer.

Atatürk Haftası

10-16 Kasım 2012

Öğretmenler Günü

24 Kasım 2012 Cumartesi

Kurban Bayramı

24 Ekim 2012 Çarşamba 13.00 da başlar 28 Ekim 2012 Pazar akşamı sona erer.

Yılbaşı Tatili

01 Ocak 2013 Salı

Birinci dönemin sona ermesi

25 Ocak 2013

Yarıyıl Tatili

28 Ocak 2013 Pazartesi – 08 Şubat 2013 Cuma tarihleri arası

İkinci yarıyıl başlangıcı

11 Şubat 2013 Pazartesi

23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2013 Salı  törenden sonra başlar 24 Nisan 2013 Çarşamba sona erer

Emek ve Dayanışma Günü

01 Mayıs 2013 Çarşamba

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2013 Pazar günü törenden sonra başlar 20 Mayıs 2013 Pazartesi akşamı sona erer

Ders Yılının Sona ermesi

14 Haziran 2013 Cuma

 

              6. TTK’NUN İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS SAATLERİ ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ:

 

TTK’nun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları  Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. Arzu ŞENBAY  4+4+4 sistemiyle birlikte değişen Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi’nin 2012-2013 Eğitim öğretim yılında 1.ve 5.Sınıflarda uygulanacağını 2.-3.ve 4.sınıflarda derslerin önceki çizelgeye göre planlanması gerektiğini ifade etti.1.               sınıfta TÜRKÇE=10,  HAYAT BİL.= 4 MATEMATİK=5  Müzik=1 görsel San.=1 oyun ve  fiz. Et.=5 serbest et.= 4 Saat olmak üzere haftada toplam 30 ders saati yapacağımızı söyledi.

      Serbest Etkinlikler ders saatinin  haftada 4 ders saati olarak yapılmaya devam edileceği 75 sayılı İ.K.H.D.Saati Çizelgesi’nden anlaşıldığı Arzu ŞENBAY tarafından belirtildi. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog,diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme,  bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanacağı belirtildi.

 

      7. SERBEST ETKİNLİKLER İÇERİK VE SAATİ

 

2012-2013 eğitim –öğretim yılında yapılan değişikliklerle müfredata yeni konulan Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek;

 

 

 • Şarkı ve türkü söyleme
 • Müzik kültürü,
 • Güzel konuşma-yazma
 • Monolog,
 • Masalları seslendirme
 • Masal dinleme,
 • Grup Çalışması,
 • Ront
 • Fıkra anlatma
 • Diyalog,
 • Kitap okuma
 • Bilmece bulmaca
 • Sayışma ,bilmece ve tekerlemeler
 • Oyun oynama,
 • Film izleme,
 • Kağıt işleri,
 • Gözleme dayalı çalışmalar,geziler,
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etme
 • Soru sorma cevap verme 

Etkinlikleri, serbest etkilik olarak seçilip, belirlenmiştir.

Yine TTK’nun ilgili kararının 10.maddesine göre;”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir”maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin 1+1+1+1 saat olarak uygulanacağında  görüş birliğine varıldı.

 

 

                                                       BUNA  GÖRE HAFTALIK DERS SAATİ PROGRAMI

1.SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

PAZARTESİ

SALI

ÇAR ŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

HAYAT BİL.

HAYAT BİL.

HAYAT BİL.

HAYAT BİL.

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

GÖRSEL SANATLAR

OYUN VE FİZ. ET.

OYUN VE FİZ. ET.

OYUN VE FİZ. ET.

OYUN VE FİZ. ET.

OYUN VE FİZ. ET.

MÜZİK

SERBEST ETKİNLİK

SERBEST ETKİNLİK

SERBEST ETKİNLİK

SERBEST ETKİNLİK

 

 

 

       8.ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR,GÜNLÜK DERS PLANLARI,İŞLENİŞ SÜRELERİ

 

Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

1.SINIF TÜRKÇE DERSİ TEMA SÜRELERİ 2012 - 2013

 

TEMA  NO

TEMA ADI

SÜRESİ

İŞ GÜNÜ

1.

 

BİREY VE TOPLUM

17.09.2012 ---

12.10.2012

 

4 HAFTA

2.

 

ÜRETİM , TÜKETİM VE VERİMLİLİK

15.10.2012 –

23.11.2012

 

5 HAFTA

3.

 

DUYGU VE HAYALLER

26.11.2012---

21.12.2012

 

4 HAFTA

4.

 

DEĞERLERİMİZ

24.12.2012  --

25.01.2013

 

5 HAFTA

5.

 

ATATÜRK

 

11.02.2013 ---

15.03.2013

 

5 HAFTA

6.

 

SEVGİ

18.03.2013---

12.04.2013

 

4 HAFTA

7.

 

SAĞLIK VE ÇEVRE

15.04.2013---

10.05.2013

 

4 HAFTA

8.

 

OYUN VE SPOR

13.05.2013---

14.06.2013

 

5 HAFTA

 

 

     1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMA SÜRELERİ 2012  --  2013

 

TEMA NO

TEMA ADI

SÜRESİ

İŞ  GÜNÜ / HAFTA

1.

 

OKUL HEYECANIMIZ

 

17.09.2012 –

04.01.2013

 

 15 HAFTA

2.

 

BENİM EŞSİZ YUVAM

 

07.01.2013—

12.04.2013

 

12 HAFTA

3.

 

DÜN, BUGÜN, YARIN

 

15.04.2013 –

14.06.2013

 

  9 HAFTA

 

 

1.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTE SÜRELERİ 2012 -- 2013

 

ÜNİTE NO

ÜNİTE  ADI

SÜRE

İŞ GÜNÜ

 

1.

 

RAKAMLARI OKUMA VE YAZMA

17.09.2012  --

02.11.2012

 

  6 HAFTA

 

2.

 

ONLUK – BİRLİKLERE AYIRMA

05.11.2012—

14.12.2012

 

6 HAFTA

 

3.

 

TOPLAMA – ÇIKARMA İŞLEMLERİ

17.12.2012—

25.01.2013

 

6 HAFTA

 

4.

 

TOPLAMA – ÇIKARMA  İŞLEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

 

11.02.2013 –

22.03.2013

 

 

6 HAFTA

 

5.

 

ZİHİNDEN TOPLAMA – PROBLEM ÇÖZME

 

25.03.2013—

04.05.2013

 

 

6 HAFTA

 

6.

 

GEOMETRİ  - ÖLÇÜLER

UZUNLUKLARI ÖLÇME

06.05.2013—

14.06.2013

 

 6 HAFTA

 

 9. DEĞİŞEN İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İNCELENMESİ:

 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Zümre Başkanı tarafından okundu.Buna göre değişen maddeler incelendi.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (t), (ü), (y), (z) ve (aa) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İlköğretim kurumları: Resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarını,”

“y) Zümre öğretmenler kurulu: İlköğretim kurumlarında aynı sınıfı veya aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

“z) Mecburi ilköğretim çağı: 6-13 yaş grubundaki çocukların eğitim ve öğretim süresini kapsayan yaş aralığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlköğretim, mecburi ilköğretim çağındaki her Türk vatandaşının hakkıdır ve zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim okullarında” ibaresi, “ ilköğretim kurumlarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim okullarında” ibaresi, “ilkokullarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 –İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencilerin, ulusal adres veri tabanında belirtilen ikametgâhlarına en yakın ilkokul ve ortaokula kaydedilmeleri esastır. İmam-hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine okul yönetimince yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Mecburi ilköğretim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gidememiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına göre uygun sınıflara kaydedilir.

Bu sınavlar, ilkokullarda okul müdürünün başkanlığında en az iki öğretmenin ve okul rehber öğretmeninin; ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise alan öğretmenleri ile okul rehber öğretmeninin katılacağı bir komisyon tarafından yapılır. Okulda komisyon oluşturulacak sayıda öğretmenin bulunmaması durumunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Gerekli işlemler bu makamlarca tespit edilen okullarda yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 –İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, il eğitim denetmenleri, muhtarlar ve mülkî amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.”

“İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin proje ve ders içi başarılarını belirlemeye yönelik çalışmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalaması,

“b) İlkokul 4 üncü sınıflar ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders yılının 1 ve 2 nci dönemlerinde her öğrencinin davranışları, belirlenen ölçütler dikkate alınarak ilkokullarda aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şubede ders okutan öğretmenler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede EK-6/3-A’da verilen ölçütler ve ölçek kullanılır.”

“Öğrenci davranışları ilkokullarda "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi"; ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise "(1) Yetersiz", "(2) Geliştirilmeli", "(3) Orta", "(4) İyi", "(5) Çok iyi" şeklinde değerlendirilir.”

“İlkokullarda davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeyleri; ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise davranış ölçütleri, ölçütlerin dönem notları ile davranış notu ve davranış puanı öğrenci karnelerinde belirtilir. e-Okul sisteminde davranış ölçütlerinin dönem notu ve yılsonu notu hesaplanırken kesirli sayılar tama dönüştürülmez. Ölçütlerin dönem notları karneye yazılırken yarım ve yarımdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilir (EK-15).”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya alan öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde il eğitim denetmenlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenir.”

“c) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (EK-9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2'den aşağı olamaz.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkokullara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmadıkça, öğrencinin okulla ilişiği kesilmez.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zümre öğretmenler kurulu ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise alan öğretmenlerinden oluşur.”

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 –İlkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin aynı bina içerisinde birlikte bulunması durumunda, okula giriş çıkış kapıları, bahçe ve diğer ortak kullanım alanları öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlenir.”

 

       10.İLKÖĞRETİM KURUMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE DERS KİTAPLARINDA YER ALMASI GEREKEN “ATATÜRKÇÜLÜK” KONULARININ KABULÜNE YÖNELİK 2504 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİNİN İNCELENMESİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ PLANDA GÖSTERİLMESİ.

 

       2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük ile ilgili konular  MELTEM SOYUBOL  tarafından okundu. Ünitelendirilmiş  yıllık planda belirtildiği şekilde temalar işlenirken Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verileceği kararı alındı.

 

11.  DERSLERDE UYGULANACAK YÖNTEM VE TEKNİKLER:

 

 

Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu.Tamara ATAY Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi.

         

 

                              Soru – cevap                                                    Sonuç çıkarma                                                                                                                            

        Araştırma – inceleme                                       Sonuç cümlesi yazma                                                                                                           

       Buluş yolu                                                        Tahmin etme                                                                                                 

         Yaparak yaşayarak öğrenme                           Grup çalışması                                                                                                 

          Gösterip yaptırma                                             Drama                                                                                              

           Resimleme                                                        Kavram haritası                                                                                                     

          Beyin fırtınası                                                   Tartışma                                                                                                                           

       Örnek olay                                                                                                                                                      

 

      12. OKUMA DURUMLARININ ÖLÇÜLMESİ:

 

Esra KOCABIYIK 1.Sınıfta sene sonuna doğru okuma durumlarını incelenebileceğini söyledi.

      13.SINIFTA KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” inde geçen esaslardan ”Yedinci Bölüm” deki “Bayramlar,Belirli  Gün  ve  Haftalar” adlı başlık Tamara ATAY tarafından  okundu.    Bunların sınıf içinde kutlayıp panolarda işlenmesini söyledi.

 

Belirli Günler ve Haftalar

İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)    

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)              

Dünya Çocuk günü  (ekim ayının ilk pazartesi günü)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kızılay Haftası   (29 Ekim-4 Kasım)          

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)                      

Öğretmenler Günü (24 Kasım)                      

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)    

Orman Haftası      (21-26 Mart)                     

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı

Trafik Haftası (Mayıs Ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta)

Anneler Günü (Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta                   

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

 

      14. 2010-2011 ÖĞRETİM YILINDA  KULLANILACAK DERS ARAÇ  GEREÇLERİ İLE KİTAPLAR

Ders araç gereçleri olarak;

 

 

Matematik defteri ( 60 yaprak, kareli küçük defter)

Türkçe defteri ( 60 yaprak, küçük çizgili defter)

Hayat Bilgisi defteri ( 40 yaprak, küçük çizgili defter )

Resim defteri

Oyun hamuru,fasulye. Sayı çubukları

 

Pastel boya, sulu boya, kuru boya

Makas, yapıştırıcı, cetvel

Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş

Şeffaf kaplık, etiket,ürün dosyası

 

 

 

      15.TEMİZLİK VE SINIF  DÜZENİ

Mustafa TURAN ; Sınıfta bulunan çöp kutularına sahip çıkılması, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve düzenli takibini yapılması.Sağlık ve Temizlik kulübünün görevlerinin bütün sınıfa kavratılması, kulüp görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

 

 

      16.ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE ÖZELLİKLERİ,SAĞLIĞI VE BESLENMELERİ

 

Nedret AKGÜN öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.

       17.OKUL-ÖĞRETMEN –VELİ İLİŞKİLERİ

Meltem SOYUBOL Veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını söyledi. 1-B sınıf öğretmeni   velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi. .. Meltem SOYUBOL.;özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.

Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi.

Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesi kararı alındı. Öğrencinin kendi beğendiği etkinlikleri dosyasına koymasına karar verildi.

                   Veli Toplantı Tarihleri

Toplantı No

Tarihi

1

Eylül ayının  son haftası

2

Aralık ayının 3. haftası

3

2.Dönem başı ilk hafta

4

Nisan ayının  3. haftası “Öğrenci Gelişim Raporu” sonrası

5

Yıl sonu

     18.ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

               Öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak için ilk etapta sınıfta öğretmenin kitap okuması gerektiğini Tülay BESİN söyledi.

 

      19. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

                 Arzu ŞENBAY, sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini belirtti.

               İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre 1,2 ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli tema/ünite sonu “değerlendirme formları”nın mutlaka kullanılması gerektiğini açıkladı.Aksi durumda öğrenci notlarının hangi ölçütlere göre verildiğinin muğlak olacağını ifade etti. Ayrıca notların ve okunan kitaplar,performans ve proje tarihlerinin zamanında e-okul’a işlenmesi konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

 

      20.ÖĞRETİM METOTLARININ TESPİTİ VE DERSİ DERSTE ÖĞRETME İLKESİNİN ESAS OLARAK ALINMASI:

Ders bazında yöntem ve tekniklerin daha öncede belirtildiği gibi belirlenmesine geçildi. Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini Nedret AKGÜN .belirtti. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.

 Matematik dersi konusunda Meltem SOYUBOL  söz alarak öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.

 Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde neler olacağı tekrar edildi. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsen oyunlar olarak belirlendi.

 

 

      21.DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE UYUM SORUNUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER:

 

                  Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması kararı alındı. Ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

 

      22.TEBLİĞLER DERGİSİNİN VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TAKİP EDİLMESİ

 

                 Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi kararı zümre olarak alındı. Derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılması kararı verildi.

 

      23. ÖLÇME DEĞERLENDİRME PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ

 

                  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri  okundu. Tülay BESİN  Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinden ise ayrı ayrı olmak üzere birer performans görevi yapacaklarını, performans görevlerinin öğretmen rehberliğinde gerçekleştirileceğini, ders saatlerinin bu değişiklik göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

     Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi. Daha çok okulda yapılabilecek performans görevlerinin seçilmesi gereği vurgulandı.

NOTLA   DEĞERLENDİRMELER :

 

                Notla değerlendirme etkinliklerinin  “İlköğretim Kurumlarının  Yönetmeliğinde belirtilen  hükümlere  göre  yapılması, ve velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 1. sınıf öğrencilerine Kasım (16.11.2012) ve Nisan (12.04.2013)  aylarının  2. haftasının  son iş gününde  “ Öğrenci  Gelişim Raporlarının “  verileceği belirtildi

Değerlendirme Notların  Belirlenmesi için ;  I.  ve  II.  Dönem için ,

              Sınıf  İçi ( Performans ) Etkinliklerden  2 not, Performans Görevlerinden  1 not . Görsel Sanatlar Dersi için de , Sınıf  İçi ( Performans ) Etkinliklerden  1 not,. Performans Görevlerinden  1 not ve Ürün Dosyasından 1 not ile değerlendirilecektir.  Ayrıca,öğrencilerin istediği derslerden ve seviyelerine uygun olarak ta  1 Proje  notu almasına karar verildi.

Proje, ders içi performans ve performans görevleri  değerlendirilirken ilköğretim kurumları yönetmeliğine uygun olarak yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

   Gözlem formlarının, değerlendirme formlarının düzenli doldurulması gereği üzerinde duruldu. Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulması kararı alındı.

 

Projenin veriliş tarihi ;01.05.2013  , projenin teslim tarihi ; 31.05.2013

       NOT : ÖĞRENCİLERİN  İLGİ  VE  İSTEKLERİ  DOĞRULTUSUNDA   İSTEDİKLERİ  DERS VEYA  DERSLERDEN   PROJE  ALABİLİR.

DEĞERLENDİRME  FORMLARI   : Öğretmen kılavuz kitaplarındaki formlar kullanılacaktır.Dereceli Puanlama Anahtarı, Proje Değerlendirme Formu, Performans eğerlendirme Formu,Öz Değerlendirme Formu kullanılacaktır.

Esra KOCABIYIK ; Performans görevleri ve proje ödevlerinin örneklerinin ikinci dönem  zümre toplantısında verilmesini sundu. Bunların tarihlerinin e-okula, ekran yetkisi verildiğinde bir an önce  girilmesi gerektiğini belirtti. Müdür Yardımcısı Tülin KALEBURUN’ da e-okul yetkilerini ,zamanında öğretmen arkadaşları duyurmaya gayret edeceğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      24.ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAM DURUMLARI.

 

            Nedret AKGÜN ; Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti.

 

      25.ÖĞRENCİLERİN OKUL VE DİĞER ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLERİNİN İYİ YÖNDE GELİŞMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER.

 

 

          Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere  rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılması kararı alındı.

 

        26.ÖĞRENCİ KILIK KIYAFETLERİ

 

                Tamara ATAY, kız  çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanması, erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmeleri, okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesinin yararlı olacağını belirtti.  Ve bu doğrultuda karar alındı.

 

     27-KONULAR İŞLENİRKEN YAPILACAK GEZİ, GÖZLEM, DENEY VE UYGULAMALARIN NELER OLDUĞU VE YAPILMA ZAMANLARININ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANA YAZILMAK ÜZERE KARARLAŞTIRILMASI, 

 

                 Öğrencilerin  yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, Atatürkçülük konularının pekiştirilmesine, müze kültürünün gelişmesine, yardımlaşma ve işbirliği duygularının gelişmesine yönelik olarak gezilere önem verilmesine, bununla ilgili olarak; Oyuncak Müzesi, Çocuk Tiyatroları, Çocuk Filmleri gösteren Sinemalar, Hayvanat Bahçesi, Karagöz Müzesi , Atatürk’ün Evi, bu yaş grubuna uygun  yıl sonu piknik etkinliklerine katılmak üzere gezi planı hazırlanarak yönetmeliğe uygun hareket edilmesine karar verildi.

 

      28- DİLEK VE TEMENNİLER

 

Daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir yıl olması ve 2012–2013 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileği ile toplantıya son verildi.

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

 

1 - Tebliğler Dergisinde yayımlanan yeni müfredat programları; ilgili kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler incelenerek planlar ve çalışmalar bu doğrultuda yapılacaktır.

2 -  Tüm iş ve işlemler İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda ve zamanında yapılacaktır. Yönetmelik değişiklikleri takip edilecektir.

3 - Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlar öğretim programları incelenerek hazırlanacak ve kılavuz kitabı olmayan dersler ve serbest zaman etkinliklerinde planlamalar birlikte yapılacaktır.

4 - Atatürkçülük konularında yapılan son değişiklikler ünitelendirilmiş yıllık planlarda işlenecektir.

5 - Öğrencilerin fiziksel gelişimi düzenli bir şekilde takip edilecek bu amaçla belirli aralıklarla boy ve kilo ölçümü yapılacak, gerekli grafikler tutulacaktır.

6 - Her öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda yetiştirilmesi esastır. Öğrencileri tek tipe indiren ve genelleyen uygulamalardan kaçınılacaktır.

7 -  Yapılacak eğitim - öğretim faaliyetleri ve sınıf içi uygulamalar öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik olmalıdır.

8-Oryantasyon çalışmaları, iki ay sonunda tekrar zümre yapılıp konuşulacak ve çocukların hazır bulunuşluklarına göre okuma ve yazma çalışmalarına geçilip geçilemeyeceğine karar verilmesi.

 9 - Kılavuz kitaplar günlük plan sayıldığından işlenilen konulara işlendiği günkü tarih yazılacaktır.

10 - Öğrenci merkezli eğitim özümsenerek tüm işleniş ve etkinliklerin bu doğrultuda yapılacaktır.

11 - Eğitim - öğretim yılı 37 hafta ve 177 iş günüdür. Tüm çalışmalar bu sürece sığacak şekilde hazırlanacaktır.

12 - 1. Sınıfta ilk okuma - yazma öğretimi süresince okula devamın son derece önemli olduğu velilere belirtilerek, konusu üzerinde titizlikle durulacak, öğrenci devamının sağlanmasında öğretmen, okul yönetimi ve veli işbirliği sağlanacaktır. Öğrencileri okula geç kalmaların önlenmesi hususunda gerekli tedbirler zamanında alınacaktır.

13 - Derslerin işlenişinde ve değerlendirilmesinde paralellik sağlanacak ve iş günü takvimine bağlı kalınacaktır.

14 - Ölçme ve değerlendirme için belirtke tabloları esas alınacaktır. Bu amaçla ders içi performans ve projeler ile öğretmenin gözlem formlarının sonucunda değerlendirme yapılacaktır.

15 - Okul, sınıf ve öğrenci araç gereçlerinin her zaman hazır, kullanımında ise özenli davranılacaktır.

16 - Fiziksel ve zihinsel açıdan 1. Sınıf eğitimine hazır olmayan öğrenciler zaman içerisinde gösterdikleri gelişim gözlenerek veli görüşmesi de yapılarak İlköğretim Yönetmeliğinin 15. maddesine dayanılarak gerekli görüldüğü takdirde anasınıfına yönlendirilecektir.

17 - Öğrenci kılık-kıyafet, temizlik, beslenme ve davranışları üzerinde titizlikle durulacak ve öğretmen her zaman örnek olacaktır.

18 - Sınıftaki problemli öğrencilerle bire bir ilgilenilecek gerekli görülen durumlarda bu öğrenciler RAM’ a yönlendirilecektir.

19 - Ekonomik ve sosyal açıdan durumu iyi olmayan öğrenciler tespit edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

20 - Öğrenciler yetiştirilirken sosyal yönleri de geliştirilmelidir.

21 - Öğrencinin yıllık başarısı, her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans ödevleri, ders içi performans ve Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak, bir bütün olarak değerlendirilecektir.

22 - Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler ikinci yarıyıldan itibaren özel yetiştirme programına alınarak yetiştirilecektir.

23 - Planların uygulanmasında birliktelik esas olacaktır. Etkinliklerde ders kitaplarına bağlı kalmak zorunlu değildir. Çevre ve öğrenci durumları göz önüne alınarak yeni etkinlikler planlanabilir.

24 - Her öğretmen mesleki açıdan kendisini yetiştirmelidir. Mesleki ve bilimsel yayınları; değişen kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etmelidir.

25 - Öğrencilerin değerlendirilmesi için bir proje,her dersten bir performans ve iki ders içi etkinliklere katılım notu ile değerlendirme yapılacaktır.

26 - Her öğrenci istediği ders veya derslerden en az bir proje çalışması hazırlayacaktır. Çalışmalar bireysel veya grup çalışması şeklinde olabilir. Çalışmaların öğretmen rehberliğinde yapılması esastır.

27 - Derslerin işlenişi sırasında klasik öğretim metot ve tekniklerinin dışında, çağdaş öğretim yöntemlerinden de faydalanılacaktır.

28 - Her öğretmen sınıfında bir sınıf kitaplığı oluşturacak ve öğrenci seviyesine uygun kitapları temin edecek, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için gereken çalışmaları yapacaktır.

29 - İlköğretimde bitişik eğik yazı kullanılması esastır. Öğrencileri defterlerine bitişik eğik yazı ile yazdırılacak , bu yazının kullanılması ve alışkanlık haline getirilmesi için çalışmalar yapılacak, düz yazı kullanımına izin verilmeyecektir.

30 - Belirli gün ve haftalarının işlenilmesinde, tören etkinlikleri ile sınırlı kalınmaması gerekmektedir. Derslerde işlenilmekte olan gün veya hafta ile ilgili çalışmalara yer verilmeli, yapılacak etkinliklere bütün öğrencilerin eşit olarak katılımı sağlanacaktır.

31 - E-Okul sistemine; öğrenci bilgileri, proje tarihleri ile değerlendirme çalışmaları sonuçları zamanında girilecek ve yıl içerisinde sık sık güncellenecektir.

32 - Serbest Etkinlik dersleri öğrenci ilgi ve istekleri doğrultusunda işlenmeli, farklı alanlarda kendilerini geliştirilmelerine olanak sağlanmalıdır. Hazırlanacak yıllık plan doğrultusunda öğrencilerde ilgi, yetenek sosyal ve duygusal yönleri açığa çıkaracak veya pekiştirecek konuların seçilmesine özen gösterilecektir.

33 - Sağlıklı bir veli - okul ilişkisi kurulacak, her dönem en az iki tane veli toplantısı yapılacaktır. Ayrıca gereken durumlarda velilerle bireysel görüşmeler yapılacaktır.

34 - Derslerin işlenişinde öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hale getirecek görsel – işitsel  araçlara daha  fazla ağırlık  verilecektir.

35 - Temel hedef olan, temizlik alışkanlığı kazanmış ve sağlıklı bireyler yetiştirme konusuna her öğretmen azami dikkat gösterecek ve bu konuda sınıfında gereken tedbirleri alarak uygulamasını yapacaktır.

 

 

 

 

            Tülay BESİN                                           Meltem SOYUBOL                                        Tamara ATAY

         1 / A  Sınıfı  Öğretmeni                              1 / B Sınıfı  Öğretmeni                              1 / C Sınıfı  Öğretmeni

 

 

 

 

 

           Nedret AKGÜN                                        Esra KOCABIYIK                                   Arzu ŞENBAY                

        1 / D  Sınıfı  Öğretmeni                               1 / E  Sınıfı  Öğretmeni                             1 / F  Sınıfı  Öğretmeni                                                      

 

 

 

 

          Mustafa TURAN     

        1 / G  Sınıfı  Öğretmeni                                                       

 

 

 

 

 

 

          Tülin KALEBURUN                                                         İrfan ARSLAN                        

       Okul  Müdür Yardımcısı                             Okul  Müdürü

 

 

 

 

www.