Fen Teknoloji 5. Sınıf Yıllık Plan

Fen Teknoloji 5. Sınıf Yıllık Plan dosyası 10-04-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama Fen Teknoloji 5. Sınıf Yıllık Plan
Kategori 5. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 10-04-2019
Boyut 149.65 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

             

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

                        1.ÜNİTE   : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM                          SÜRE : 19.09.2011 – 28.10.2011  İŞ GÜNÜ  :  6 hafta

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL – EKİM   : 19.09.2011 – 30.09.2011

1. HAFTA

2  SAAT

1. Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Canlıların yaşamsal  faaliyetlerini devam ettirebilmesi için besinlere ihtiyacı olduğunu fark eder.

1.2. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli görevlerini belirtir.

1.3. Besinleri içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ açısından deney yaparak test eder (BSB-1, 15).

1.4. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğuna dair bilgi toplar ve sunar (BSB-19, 20, 24).

 

Bugün Ne Yiyelim:

Öğrenciler farklı besinlere ait çizip boyadıkları, veya çeşitli kaynaklardan kesip getirdikleri resimleri kulla- narak kâğıt veya karton üzerine dengeli beslenme- ye örnek olacak şekilde kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri için farklı öğünler hazırlarlar. Öğrenciler, öğünleri neden bu şekilde düzenlediklerini yazarlar. Konu sonunda öğrenciler hazırladıkları öğün örnek- lerine ve yazılı kayıtlara tekrar bakarlar.  Doğrulu -ğunu kontrol edip sonuçlar tekrar tartışmaya açılır, düzeltmeler yapılır. ( Bu etkinlik ürün seçki dosya -larında saklanabilir.)

(1.6), (BSB – 19,20,21,22)

 

Tartışma: Öğretmen  “Karnınız ne zaman zil çalar? Neden yemek yeriz? Hangi varlıklar beslenir?” vb. sorularla tüm canlılık olayları için besinlere gerek sinim duyulduğu fikrini tar tışmaya açar. (1.1; 1.2), (BSB-7).

 

Benzeşim: Öğretmen insanların besine olan ihtiyacı ile arabanın ben- zinle çalışması benze -şimini örnek vererek öğrencilerin de bu tip benzeşim örneklerini yazmalarını ister ( Bu etkinlik ürün seçki dos- yalarında saklanabilir) (1.1; 1.2),

 

 

Diğer derslerle ilişkilendirme

 

Türkçe dersinde besinlerle ilgili kompozisyon,şiir yazdırılır.

 

Müzik dersinde besinlerle ilgili şarkılar,yöresel türküler söyletilir.

 

1.4 ve 1.8 kazanımları için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel okuma (kazanım 14),

14. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

Görsel Sunu (kazanım 1,9)

1. Sunum şeklini belirler ve sunuma hazırlar.

9. Bilgi duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

İlköğretim Haftası  (Okulların açıldığı İlk hafta)

A. İlköğretim İzlenimleri

1. İlköğretim Haftası’nı Kutlama Tarihi

2. Okulun, okuma ve yazmanın önemi,

3. İlköğretim Haftası etkinlikleri

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

Açık Uçlu Soru        

 

Doğru -Yanlış

 

Kavram Haritası

 

Tabloda Boşluk Doldurma

 

 

 Besin-enerji ilişkisinde enerji oluşum mekanizması ve ATP konularına girilmez.

 Proteinlerin öncelikle yapım ve onarım, karbonhidratların ve yağların öncelikle enerji verici, vitamin ve minerallerin düzenleyici olarak kullanıldıkları belirtilir. Yapısal ayrıntıya (örn. proteinler amino asitten oluşur vb.)

girilmez.

 Vitaminler için A, B, C, D, E, K vitaminleri dikkate alınır. Suda ve yağda çözünen vitaminler kavramı ve B vitamininin alt çeşitleri,  vitaminlerin eksikliğinde ortaya çıkan belirtiler verilmez.

 

2.HAFTA

2 SAAT

 

1.5. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğunu ve düzenleyici görev yaptığını belirtir.

1.6. Dengeli beslenmeye örnek bir öğün hazırlar (BSB-21).

1.7. Besinlerin tazeliğinin, temizliğinin         ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar  (BSB-19, 20, 24; FTTÇ-32, 35, 36).

1.8. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir (FTTÇ-13, 27, 31, 32, 35).

1.9. Besin çeşitlerinin bilimsel-teknolojik gelişmelere paralel olarak arttığını fark eder (FTTÇ-3, 13, 14, 27, 32, 35).

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTAL-AR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 EYLÜL – EKİM   : 19.09.2011 – 30.09.2011

1. 2. HAFTA 

2 SAAT

Fen Teknoloji Toplum Çevre

(FTTÇ) kazanımları:

3. Bazı ürün ve sistemlerin doğal, bazılarının ise yapay (insanlar tarafından yapılmış) olduğunu fark eder.

10. Bilimsel iş görmenin unsurlarını (bazen yalnız ve bazen birlikte çalışmak, meslektaşlarla sürekli iletişim içinde bulunmak) anlar.

13. Teknolojik icat ve uygulamaların gözlem kapasitesini genişlettiğine, veri ve bilgi toplama veri ve bilgi toplama becerisini artıran araç ve teknikler sağladığına, böylece bilime katkıda bulunduğuna örnekler verir.

14. Bilimdeki gelişmelerin teknolojide yeni icatlara ve uygulamalara yol açtığına örnekler verir.

27. Fen ve teknolojinin uygulamalarının birey, toplum ve çevre üzerine olumlu veya olumsuz etkiler yapabileceğini anlar.

32. Geçmişten günümüze ihtiyaçları karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak için geliştirilen teknolojilerin insanların çalışma, yaşama ve çevreyle etkileşme şeklini ve toplumlarını nasıl değiştirdiğine örnekler verir.

35. Belirli bir bilimsel veya teknolojik gelişmenin bireye, topluma ve çevreye olumlu veya olumsuz, öngörülen veya öngörülmeyen etkileri olabileceğini örneklerle açıklar.

36. Yeni tasarlanan teknolojik ürün veya sistemlerin etkilerini önceden belirlemek gerektiğini ve böylece sonradan ortaya çıkabilecek bazı problemlerin önüne geçilebileceğini kavrar.

 (BSB-7). Besin İçeriklerini Keşfedelim: Hangi besinlerde karbonhidrat olduğunu anlamak için, haşlanmış bir yumurta akı ekmek, patates, kesme şeker ceviz gibi besinler bölünerek üç gruba ayrılır.Birinci gruptaki besinlerin üzerine birer damla tentürdiyot damlatılır. Renk değişimi gözlenir. Mavi renk karbonhidratın varlığını gösterir. İkinci grup besin maddelerinin üzerine biüret veya nitrik asit damlatılır. Renk değişimi gözlenir. Sarı renk protein varlığını gösterir. Yağ varlığını göstermek için üçüncü grup besinler kâğıda sürülür. Kâğıdın şeffaflaşması yağın varlığını gösterir.

 (1.3), (BSB-1, 2, 5, 15, 23; FTTÇ-13).

 

Sandviçimi hazırlıyorum: Öğrenciler sandviç  hazırlamak için marul, maydanoz, yumurta peynir, domates gibi besin değeri yüksek ve ucuz besin maddeleri getirirler. ( Pastırma,  salam, sucuk vb. yiyeceklerden kaçınıl- malıdır.) Beslenme saatinde bu besin maddelerini kullanarak dengeli beslenmeye uygun bir sandviç (ekmek arası dürüm vb.) hazırlarlar(1.6), (BSB-21).

 

 

İş eğitimi dersinde öğrencilerden ıspanak, lahana, bamya gibi sebzeli bir yemeğin tarifini alıp sınıfta anlatmaları istenir.

Resim dersinde farklı besin gruplarına ait meyve-sebze vb. çizimler yaptırılır.

 

Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (1.8 -54.)

54. Aldığı ürünleri son kullanma tarihine dikkat etmenin bir tüketici hakkı olduğunu fark eder.

 

Kariyer Bilinci Geliştirme: Besinlerle ilgili gıda mühendisliği, diyetisyenlik, aşçılık gibi meslekler örnek verilir.

Sağlık Kültürü (1.1-18);(1.8-23,25)

(1.2,1.3,1.4-20,21) (1.6-22);(1.7-23,24,25)

18. Büyüme ve  sağlıklı olmak için beslenmenin önemini açıklar.

20.Temel besin gruplarını belirtir.

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

[!] Minerallerin isimleri verilmez.

[!] Öğrenciler kimyasal maddelerin kullanımında dikkatli olmaları için uyarılır.

[!] Diyetin kelime anlamının dengeli beslenme olduğu vurgulanır.

[!] Besin alerjisi ve diabet konusunda hassasiyeti olan öğrenciler dikkate alınır.

[!]Öğrenciler besinlerin temizliği konusunda  uyarılır.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   ???: Kavram yanılgısı   [!] : Uyarı   : Ölçme ve değerlendirme    Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE   : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTA-LAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 EKİM     : 03.10.2011 – 07.10.2011

3. HAFTA 

3  SAAT

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya

olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını kullanarak gözlemlerler.

2. Bir cismin şekil renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.

5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğine göre karşılaştırmalar yapar.

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

15. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçecekler;becerikli,

emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.

19. Değişik kaynaklardan yararla -narak bilgi ve veri toplar. ( örneğin çevrede  gözlem, sınıfta gözlem ve deney, fotoğraf, kitaplar, haritalar veya bilgi ve iletişim teknolojileri)

20. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntem-

lerle kaydeder.

21. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip, işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk gra-

fik tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.

22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

24. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve / veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.

 

  Misafirimiz Var

Sınıfa davet edilen doktor, diyetisyen, çocuk gelişimi uzmanı, hemşire vb. kişiler, sağlığa zarar verebilecek besinler, besinlerin sağlıklı tüketimi, dengeli beslenme konusunda bilgi verir. Öğrenciler, bu uzmanlara konu ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltirler (1.7; 1.8), (FTTÇ-10).

 

  Görüşme Yapıyorum

Öğrenciler aile büyükleri ile geçmiş yıllarda bulunan besin çeşitleri hakkında görüşerek aldığı bilgileri kaydeder. Bu bilgiler ile günümüzde teknolojiye bağlı olarak artan besin çeşitliliğini karşılaştırır. Sınıfta sonuçlar ve farklılığın nedenleri tartışmaya açılır (1.9), (BSB-19, 20, 23; FTTÇ-3, 13, 14, 27, 32, 35).

 

21. Besin öğelerinin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar.

22. Dengeli beslenmeye özen gösterir.

23. Yiyeceklerin seçiminde ve korunmasında dikkat edilmesi gerekenleri araştırır.

24. Sebze ve meyvelerin yıkanarak yenmesine özen gösterir.

25. Besin alışverişinde dikkat edilmesi gerekenleri listeler.

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (1.1- 13, 1.2 –13, 14, 1.3- 14, 15, 1.4 -15, 1.6 –16, 17)

13. Günlük enerji ihtiyacının beslenme ile ilişkisini kavrar.

14. Günlük besin ihtiyacının neleri içerdiğini belirtir.

15. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar.

16. Dengeli beslenmenin insan sağlığına etkilerini

tartışır.

17. Kendisi ve ailesi için günlük mönü düzenler.

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   ???: Kavram yanılgısı   [!] : Uyarı   : Ölçme ve değerlendirme    Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE   : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM   : 10.10.2011 --- 14.10.2011 

4 .HAFTA

2  SAAT

 

2.  Besinlerin sindirimi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Besinlerin vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir.

2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için küçük parçalara ayrılması gerektiği çıkarımını yapar.

2.3. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini kendi üzerinde ve modelde sırası ile göstererek görevlerini kısaca açıklar.

2.4. Diş çeşitlerini görevlerine göre model veya kendi ağzında göstererek sindirimdeki görevini fark eder.

2.5. Diş sağlığı için beslenmeye,      temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir.        

 

  Besinime Ne Oldu?

Öğrencilerden beslenme saati için getirdikleri besinlerden birini ısırmaları, ağızlarında belli bir süre tutarak çiğnemeleri ve meydana gelecek değişikliklere dikkat etmeleri istenir. “Besini hangi dişlerinizle kopardınız? Hangi dişlerinizle çiğnediniz? Ağzınıza aldığınız besinde ne gibi değişiklikler oldu? Besin yuttuktan sonra hangi yolu izler?” gibi sorular sorularak ön bilgileri tespit edilir (2.2; 2.3), (BSB-7).

Misafirimiz Var

Sınıfa davet edilen bir diş hekimi, bir sağlık görevlisi gibi kişiler; diş sağlığı, diş sağlını etkileyen etkenler hakkında bilgi verir. Öğrenciler, bu görevlilere konu ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltirler (2.5), (FTTÇ-10).

Genç Heykeltıraş

 Öğrenciler ağaç tutkalı ve un (nişasta da olabilir.) ile yaptıkları hamurdan yarım ağız modeli yaparlar ve üzerinde diş çeşitlerini gösterirler (2.4), (BSB-21, 22).

Poster Hazırlama

 Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Her grup beslenme, temizlik ve düzenli diş  kontrolü vb. konularından birini seçerek bir poster hazırlar. Hazırlanan posterler sınıfta sunularak, sınıf veya okul panolarında sergilenir (2.5), (BSB-19, 21, 24).

 

 

 

Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

Sağlık Kültürü  (2.3 ve 2.4 – 3).; 2.5 - 16 ve 17)

3. Sindirim sistemi organlarını belirtir.

16. Ağız ve diş sağlığının önemini kavrar.

17. Ağız ve diş sağlığına özen gösterir.

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

Açık Uçlu Soru

Eşleştirme

 

 

 Besinlerin kana geçebilmesi için  vücuttaki bir takım salgılar tarafından parçalandığı belirtilir enzim kavramı verilmez.

2.3  Besinlerin sindirimde izlediği yol,  ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak olarak verilir, organların yapı ve ayrıntılarına girilmez.

[!] Reklamlar etkinliği; Her gruba farklı reklam yaptırılması şeklinde de düzenlenir.

 Boşaltımda görevli yapı ve organlar; böbrek, idrar borusu, idrar kesesi, idrar kanalı olarak verilir, organların yapı ve ayrıntılarına girilmez.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE   : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTAL-AR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 EKİM : 10.10.2011--- 14.10.2011 

4.HAFTA

1 SAAT

Fen Teknoloji Toplum Çevre

(FTTÇ) kazanımları:

4. İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini artırmak için düşünceler, araçlar ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir.

5. Teknoloji aracılığıyla çözülebilecek günlük yaşam sorunlarını belirler, bunlar hakkında bilgi toplayıp, çözüme yönelik düşünceler üretir.                                    10. Bilimsel iş görmenin unsurlarını (bazen yalnız ve bazen birlikte çalışmak, meslektaşlarla sürekli iletişim içinde bulunmak) anlar.

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

19. Değişik kaynaklardan yararla -narak bilgi ve veri toplar. ( örneğin çevrede  gözlem, sınıfta gözlem ve deney, fotoğraf, kitaplar, haritalar veya bilgi ve iletişim teknolojileri)

20. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.

21. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip, işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk grafik tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.

22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

24. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve / veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.

 

Reklamlar

Öğrenciler diş macunu reklamı için isteklerine göre dört gruba ayrılırlar. Birinci grup reklamla ilgili bir senaryo yazar. İkinci grup reklamın afişini hazırlar. Üçüncü grup senaryoyu canlandırmak için uygun ortamı hazırlar. Dördüncü grup ise senaryoyu canlandırır (2.5), (BSB-19, 20, 23, 24; FTTÇ-4, 5).

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   ???: Kavram yanılgısı   [!] : Uyarı   : Ölçme ve değerlendirme    Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE   : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRK-ÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM    : 17.10.2011 – 21.10.2011  

5. HAFTA

3  SAAT

 

3. Boşaltımda görevli yapı ve organlar ile ilgili olarak öğrenciler;

 

3.1. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini, insan modeli üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar.

 3.2.Boşaltımın görevinin vücudun çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması olduğunu belirtir.

3.3.Boşaltımda böbreklerin dışında artık maddelerin atılmasını sağlayan yapı ve organları sıralar.

3.4.Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar (BSB-19, 20, 24).

Fen Teknoloji Toplum Çevre

(FTTÇ) kazanımları:

10. Bilimsel iş görmenin unsurlarını (bazen yalnız ve bazen birlikte çalışmak, meslektaşlarla sürekli iletişim içinde bulunmak) anlar.

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

19. Değişik kaynaklardan yararla -narak bilgi ve veri toplar. ( örneğin çevrede  gözlem, sınıfta gözlem ve deney, fotoğraf, kitaplar, haritalar veya bilgi ve iletişim teknolojileri)

20. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.

24. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve / veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.

 

Atıkları Uzaklaştırmalı mıyız?

Öğretmen öğrencilerden bir dakika içerisinde atık kavramının çağrıştırdığı ilgili kelimeleri yazmalarını ister. Etkinlikteki cevap kelimelerinden yola çıkarak evsel atıkların (çöp) dışarı atılmaması yani birikmesi durumunda ne olabileceğine dair tahmin yapmalarını ister. Sonra vücudumuzda atık maddelerin oluşup oluşmadığını sorar ve öğrencilerin cevapları doğrultusunda konuyu boşaltım ile ilişkilendirir (3.2), (BSB-7).

Öğrenciler sınıfa getirilen bir insan modeli, levha veya şema üzerinde boşaltımda görevli yapı ve organları gösterirler (3.1).

Boşaltım Organları

Böbreklerimizden başka vücudumuzda oluşan artık maddeleri atmamıza yarayan organ ve yapılarımız var mı?”  sorusuyla derinin akciğerlerin ve sindirim kanalının boşaltımda rol oynadığı vurgulanır (3.4).

Misafirimiz Var

Sınıfa davet edilen doktor, hemşire, sağlık görevlisi vb. kişiler böbrek ve böbrek sağlığı hakkında bilgi verir. Öğrenciler, uzmanlara konu ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltirler. (3.4), (FTTÇ-10).

 

Ders içi ilişkilendirme

 

Boşaltım organları etkinliğinde bu ünitedeki sindirim kanalı, akciğer ve deri (egzersizde terleme olayı) ile ilgili olarak  4.sınıf  Vücudumuz Bilmecesini Çözelim’ ünitesi ile ilişkilendirilir.

 

Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

Sağlık Kültürü        (3.1. ve 3.4 – 4 .)

4. Boşaltım sistemi organlarını belirtir.

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

Anlam Çözümleme Tablosu

 

 3.1 Boşaltımda görevli yapı ve organlar; böbrek, idrar kanalı, idrar kesesi, idrar borusu olarak verilir, organların yapı ve ayrıntılarına girilmez.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE   : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 EKİM   : 24.10.2011  -- 28.10.2011

6. HAFTA

2 SAAT

4. İnsan ve toplum sağlığına sigara ve alkolün olumsuz etkileri ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Sigaranın ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararlarla ilgili bilgi toplar ve sunar (BSB-19, 20, 24).

4.2. Sigara ve alkol kullanan kişilerin çevreye verdiği zararları fark eder (BSB-1; FTTÇ-18).

4.3. Sigara ve alkol içilen ortamlardan uzak durur.

4.4. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları önlemek için çeşitli spor faaliyetlerine katılmanın önemini fark eder.

 

Fen Teknoloji Toplum Çevre

(FTTÇ) kazanımları:

10. Bilimsel iş görmenin unsurlarını (bazen yalnız ve bazen birlikte çalışmak, meslektaşlarla sürekli iletişim içinde bulunmak) anlar.

18. İnsanların ve toplumun çevreyi nasıl etkilediğini bilir.

 

 

 

Misafirimiz Var

Sınıfa davet edilen uzman bir kişi alkol veya sigaranın zararları hakkında bilgi verir. Öğrenciler uzmana konu ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltirler (4.1; 4.2; 4.3; 4.4), (FTTÇ-10).

Poster Hazırlama

Öğrenciler sigara veya alkolün zararı ile ilgili bir slogan oluştururlar. Bu sloganı destekleyen bir metin ve/veya değişik kaynaklardan (kitap, dergi, gazete, internet gibi) resimler, yazılar toplayarak bir poster hazırlarlar (Bu posterler ailelerin de görebileceği biçimde veli toplantılarında sergiye açılır.) (4.1; 4.2; 4.4), (BSB-19, 20, 24; FTTÇ-18).

İnanmıyorum!

Öğrenciler; günde bir paket sigara içen bir insanın bir ay, bir yıl ve on yıl süreyle, i) attığı sigara paketi, izmarit vb. atıkların çevreye etkilerine ilişkin, ii) bu kişinin bu sürelerde parasal açıdan ne kadar zarar gördüğü, içmediğinde tasarruf edebileceği para miktarı ve bu parayla nelere sahip olabileceğine ilişkin bir araştırma yapar. Araştırma sonuçlarını sınıfta sunar (4.2), (BSB-8, 9, 19, 20, 24; FTTÇ-18).

 

Diğer derslerle ilişkilendirme

4.1 kazanımı için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı:

 

Görsel Okuma (kazanım 14),

14. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 

Görsel Sunu (.kazanım 1,9)

1. Sunum şeklini belirler ve sunuma hazırlar.

9. Bilgi duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 (29 Ekim)

1. Niçin Bayram Kutluyoruz?

2. Cumhuriyet Bayramı’na Hazırlık

3. Cumhuriyet Bayramı ekinlikleri.

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

Açık Uçlu Soru        

 

Doğru -Yanlış

 

 

 

[!] Rehberlik servisinden ve Yeşilay kolundan, sigara ve alkol zararları ile ilgili broşürler istenir ve dağıtılır.

[!] Anne ve/veya babası sigara tiryakisi ya da alkol bağımlısı olan çocuklar için hassas davranılır.

[!] Boş zamanları değerlendirmede çeşitli oyun salonları (atari vb.) yerine sportif faaliyetlere katılmanın yararlı olduğu vurgulanır.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE   : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM   : 24.10.2011 – 28.10.2011

6. HAFTA

1 SAAT

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya

olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını kullanarak gözlemlerler.

2. Bir cismin şekil renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.

8. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

9. Olay ve nesnelere yönelik kütle, uzunluk, zaman, sıcaklık ve adet gibi nicelikler için uygun birimleri de belirterek yaklaşık değerler hakkında fikirler öne sürer.

15. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçer; becerikli, emniyetli ve etkin bir şeklide kullanır.

19. Değişik kaynaklardan yararla -narak bilgi ve veri toplar. ( örneğin çevrede  gözlem, sınıfta gözlem ve deney, fotoğraf, kitaplar, haritalar veya bilgi ve iletişim teknolojileri)

20. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntem-

lerle kaydeder.

22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

24. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve / veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.

 

  Sigaradaki Zehir

Sigaradaki zararlı maddeleri göstermek amacı ile içine küçük bir parça pamuk yerleştirilmiş plastik şişenin ağzına içinden pipet (veya lastik boru) geçirilmiş mantar tıpa yerleştirilir. Pipetin dışarıda kalan ucuna sigara takılır. Sigara yakıldıktan sonra plastik şişe sıkılıp gevşetilir. Bu işlem 3 adet sigara bitene kadar sürdürülür. Öğrenciler şişedeki ve pamuktaki renk değişikliğini gözlemleyip tartışırlar. Bu etkinlik açık havada yapılmalıdır.  (4.1), (BSB-1, 2, 15, 22, 23).

Ara disiplinlerle ilişkilendirme

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (4.1. ve 4.2 – 46 .ve 47)

46.  Sağlık hakkının olduğunu bilir.

47. Yaşama hakkının kutsallığını fark eder ve bu hakkın önemine uygun davranışlar gösterir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (4.1. ve 4.3 – 2. ve 8)

2. Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder.

8. Reddetme davranışı sergiler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 (29 Ekim)

1. Niçin Bayram Kutluyoruz?

2. Cumhuriyet Bayramı’na Hazırlık

3. Cumhuriyet Bayramı ekinlikleri.

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

 

 

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

 

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

                       2.ÜNİTE   : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI                          SÜRE : 31.10.2011 ---  30.12.2011  İŞ GÜNÜ :   9 hafta

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 Ekim -- KASIM   : 31.10.2011 – 04.11.2011

7. HAFTA

2  SAAT

1.Yağmur ve karın oluşumu ve yer yüzünde suyun uğradığı değişimlerle ilgili olarak öğrenciler;

 

1.1. Yağmur, kar, buz, sis ve bulutun su olduğunu fark eder (BSB-7, 8; FTTÇ-15, 16).

1.2. Suyun ısınınca buharlaştığını, buharın da soğuyunca yoğuştuğunu gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 19).

1.3. Buharlaşma ile suyun havaya döndüğü ve yağışlarla buharlaşmanın birbirini dengelediği çıkarımında bulunur (BSB-7, 8, 22, 23; FTTÇ-15, 16).

1.4. Su döngüsü ile yağış–buharlaşma dengesi arasında ilişki kurar (BSB-7, 8, 22, 23; FTTÇ-15, 16).

1.5. Su döngüsünün gerçekleşmesi için enerji kaynağı gerektiği çıkarımında bulunur (BSB-7,  22, 23; FTTÇ-15, 16).

 

 

Gökten İnen Su

Öğrenciler, sağanak yağmur, yoğun kar yağışı, sis, sel, vb. deneyimlerini sınıfta anlatırlar. Yağmurun ve karın ne zaman yağdığını, sisin hangi mevsimde ve hangi şartlarda daha çok oluştuğunu irdelerler. Yağan  yağmurun nereye gitmiş olabileceği tartışmaya açılarak yağışlar, buharlaşma ve bulutlar arasında ilişki kurulur (1.1; 1.2; 1.3; 1.4).

Yukarılarda Hava Nasıl?

Yaz ortasında uçağın yük bölmesine kaçak binen ve yolda donma tehlikesi geçiren maceracı bir gencin hikâyesi anlatılır. Havada yükseldikçe sıcaklığın düştüğü gerçeği vurgulanır. Yüksek dağ tepelerinde karın geç erimesi, bunu destekleyen bir bilgi olarak kullanılır. Öğrenciler, havada yükselen su buharının sıcaklığının nasıl değişeceğini ve sonuçta ne olacağını tahmin ederler (1.2), (BSB-22, 23).

 Yüzmek İçin Yazı Bekle!

Deniz, göl, ırmak, dere sularının yazın ılıkken kışın neden soğuk olduğu tartışılır. Güneş enerjisinin suda ısıya dönüştüğü vurgulanır. Katıların ve gazların da güneş tarafından ısıtılmasına örnekler verilir. Öğrenciler, bir ısı kaynağı olmayınca soğuma-nın gerçekleştiğini sezer (1.9).

Ders içi  ilişkilendirme

 

Bu konu 4. sınıfta yer alan hâl değişimi konusu ile ilişkilendirilir.

 

Fen ve Teknoloji Dersi “Işık ve Ses” ünitesini  ile ilişkilendirilir.

 

Diğer derslerle ilişkilendirme

 

Resim dersinde, yeryüzündeki su döngüsünü konu alan resim çalışması yaptırılır.

 

Sosyal bilgiler 5. sınıf Bölgemizi Tanıyalım Ünitesi 2. kazanım

2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

 

 

Lösemili Çocuklar Haftası

(2-8 Kasım)

1. Lösemi Hastalığı

2. Lösemi Hastalığı özellikleri.

3. Lösemili Çocuklar Haftası  ekinlikleri.

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

Öğrenci değerlendirme formu

Akran değerlendirme formu

Yapılandırılmış grid

Su nereden gelir, nereye gider?

Güneş panellerinin nasıl yapıldığı ve nasıl çalıştığı ile ilgili proje ve poster çalışması yaptırılr.

Proje ve poster çalışması

 

[!] Su buharının soğuk bir ortamla karşılaşınca yoğuşacağı gerçeği tartışılır.

 

[!] Öğrencilere, etkinliği büyüklerinin gözetiminde yapmaları gerektiği söylenir.

 

[!] Etkinliğin küçük öğrenci grupları tarafından öğretmen öncülüğünde yapılması sağlanır.

 

1.6.  Kökeni güneş olan enerji kaynaklarını açıklar (BSB-7, 23).       1.7. Güneş enerjisinin yeryüzüne ışınlarla ulaştığını bilir.                        1.8. Güneş ışınlarının ulaştıkları maddeyi ısıttığını deneyle gösterir (BSB-14, 15,19)                                 1.9. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğü sonucunu çıkarır (BSB-7, 22, 23; FTTÇ-15).                            

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE   : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTAL-AR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 Ekim  ---KASIM   31.10.2011 – 04.11.2011

7. HAFTA

1   SAAT

Fen Teknoloji Toplum Çevre   

(FTTÇ) kazanımları:

5. Teknoloji aracılığıyla çözülebilecek günlük yaşam sorunlarını belirler, bunlar hakkında bilgi toplayıp, çözüme yönelik düşünceler üretir.

15. Doğal ve yapay çevrelerin farkına varır.

16.Yakın çevreden başlayarak çevrede yer alan canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkinin farkına varır.

31. Evde, okulda ve toplumda bireysel ihtiyaçları ve istekleri karşılamak, problemleri çözmek için fen ve teknolojinin nasıl kullanıldığına örnekler verir.

 

Çaydanlık İle Bulut Ve Yağmur

Her öğrenci evinde, çaydanlıkta kaynayan su üzerine, soğukta bekletilmiş metal bir tabak tutarak gözlemlerini yazar, bu gözlemler sınıfta tartışılır. Yağmur ile öğrencileringözlemleri arasında bir benzerlik olup olmadığı irdelenir.

Öğrenciler, ısıtıcıyı güneşe, çaydanlıktaki suyu göl, akarsu, deniz gibi yüzey sularına, çıkan buharı bulutlara benzeterek bu gözlemlerin, yeryüzündeki su döngüsü ile ilgisini açıklarlar. Doğadaki yağmur ile tabak yüzeyindeki su damlaları karşılaştırılır. Doğada soğutma işini neyin yaptığı açıklanır (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5).

Kâsede Su Döngüsü

Düz ağızlı bir cam kâse içine bir miktar kaynar su konarak ortasına boş küçük bir fincan yerleştirilir. Büyük kâsenin ağzı saydam plastik (streç) film ile kapatılır. Fincanın tam üstüne gelecek şekilde film üzerine buz yerleştirilir. Kâse, mum veya ispirto lambası alevinden biraz yükseğe (15-20 cm) yerleştirilir. Öğrenciler buzla soğutulan plastik film yüzeyinde su damlalarının oluşup damlamasını gözlemlerler. Damlayan suyun nereden geldiği tartışılır. Isıtma kesilince yoğuşmanın yavaşladığı ve durduğu gösterilir. Su döngüsünün devam etmesi için ısıtma aracının gerekliliği vurgulanır. Isıtma aracının bir enerji kaynağı olduğu hatırlatılır. Isıtma ve soğuma sağlandıkça kâsedeki su döngüsünün de süreceği vurgulanır. Tabiattaki su döngüsünün hangi enerji kaynağıyla yürüdüğü tartışılır (1.4; 1.5), (BSB-10, 11, 12, 13, 14, 15).

 

 

 

 

 

Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (1.8 -54.)

54. Aldığı ürünleri son kullanma tarihine dikkat etmenin bir tüketici hakkı olduğunu fark eder.

 

Kariyer Bilinci Geliştirme: Besinlerle ilgili gıda mühendisliği, diyetisyenlik, aşçılık gibi meslekler örnek verilir.

Sağlık Kültürü (1.1-18);(1.8-23,25)

(1.2,1.3,1.4-20,21) (1.6-22);(1.7-23,24,25)

18. Büyüme ve  sağlıklı olmak için beslenmenin önemini açıklar.

20.Temel besin gruplarını belirtir.

 

Lösemili Çocuklar Haftası

(2-8 Kasım)

1. Lösemi Hastalığı

2. Lösemi Hastalığı özellikleri.

3. Lösemili Çocuklar Haftası  ekinlikleri.

 

.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

 

A.. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

???  Öğrenciler soğuk cisimlerin ortama ısı vermeyeceği çıkarımını yapabilir. Öğrenciler bu çıkarımı yapmışlarsa, soğuk olarak düşünülen bir cismin kendinden daha soğuk bir cisim ile temas ettirilmesi sağlanabilir. Örneğin havlu, buza dokundurularak buzun erimesi gözlemlenir.

 

???  Öğrenciler, sıcaklığı farklı olan maddeler temas ettirilince akan şeyin sıcaklık olduğunu düşünebilir. Sıcaklığın ısı etkisiyle oluştuğu, akanın ısı olduğu özellikle vurgulanır.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   ???: Kavram yanılgısı   [!] : Uyarı   : Ölçme ve değerlendirme    Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE   : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTA-LAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 KASIM   : 10.11.2011 – 11.11.2011

8.HAFTA

2  SAAT

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

8. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

10. Verilen bir olay veya ilişkide en belirgin bir veya bir kaç değişkeni belirler (4. ve 5. sınıf).

11. Verilen bir olaydaki bağımlı değişkeni belirler (sadece 5. sınıf).

12. Verilen bir olaydaki bağımsız değişkeni belirler (sadece 5. sınıf).

13. Verilen bir olaydaki kontrol edilen değişkenleri belirler

14. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir.

15. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçecekler;becerikli,

emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.

19. Değişik kaynaklardan yararla -narak bilgi ve veri toplar. ( örneğin çevrede  gözlem, sınıfta gözlem ve deney, fotoğraf, kitaplar, haritalar veya bilgi ve iletişim teknolojileri)

20. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntem-

lerle kaydeder.

22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

 

Ya Güneş Olmasaydı!

Güneş dışında enerji kaynaklarımız nelerdir, sorusu sorulur. Öğrenciler bildiklerini yazılı ve sözlü ifade ederler. Eksik yönler öğretmen tarafından tamamlanır. Her bir enerji kaynağının nasıl oluştuğu basitçe tartışmaya açılır. “Güneş olmasaydı hangi enerji kaynaklarımız olabilirdi?” sorusu sorulup, bilinen yaygın enerji kaynaklarının her birinin güneş ile ilintisi vurgulanır. Güneş enerjisinin bize nasıl ulaştığı irdelenir.Yakıt olarak kullanılan maddeleri ve güneş enerjisinin bu hâle dönüşüm evrelerini bir poster ile sunarlar. (1.6; 1.7).

 

Güneş Hem Aydınlatır Hem Isıtır

Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere “gölgede mi yoksa güneşli havada mı daha çok ısındıkları” sorularak bu konuda tartışmaları sağlanır. Güneşli bir havada, içi boş, eşit boyutlu iki karton kutudan birinin bir yüzü çıkarılarak saydam bir plastik film ile kapatılır. Kutuların her ikisinin üst yüzeyleri ortadan delinerek birer termometre yerleştirilir. Her iki kutu içindeki havanın sıcaklıklarının aynı olduğu okunup kaydedildikten sonra kutuların saydam olan yüzü güneşi görecek şekilde açık havaya bırakılır. On dakika beklendikten sonra her iki kutunun sıcaklıkları yeniden okunup kaydedilir. Aradaki fark tartışılır. Güneş ışınlarının ulaştıkları ortamı ısıttıkları vurgulanır (1.8; 1.9).

 

 

 

 

Atatürk Haftası

 (10- 16 Kasım)

1. Atatürk’ün Hayatı ve Özellikleri

2. Atatürk Haftası anlam ve önemi.

3. Atatürk Haftası  ekinlikleri.

 

 

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   ???: Kavram yanılgısı   [!] : Uyarı   : Ölçme ve değerlendirme    Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

KASIM    : 14.11.2011 – 18.11.2011

9-. HAFTA 

3  SAAT

2.Isı ve sıcaklık kavramlarının farkını kavramak için öğrenciler;

2.1. Sıcaklığı yüksek olan maddelerin temas ettiği soğuk maddeleri ısıttığını gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-5, 31).

2.2. Aynı maddenin, az ısı verilince az, çok ısı verilince çok ısındığını deneyle gösterir (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-4, 5).

2.3.  Aynı miktar ısı verilince miktarı az olan maddenin çok, miktarı çok olan maddenin az ısındığını deneyle gösterir (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-4, 5).

2.4. Maddelerin yandığında ısı verdiğini gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-14).

2.5. Isı ve sıcaklığın farkını gözlemlerine dayanarak açıklar (BSB-1, 5 ).

 

 

Ütü Isıtır ve Düzeltir

Öğrenciler, büyüklerinin yardımını alarak hafif ısıtılmış ütüyü, bir havlu üzerinde gezdirirler. Havlunun ütüleme işlemi öncesi ve sonrasındaki sıcaklıklarını elle kontrol edip karşılaştırırlar. Gözlemlerini yazılı ve sözlü olarak sınıftaki arkadaşlarına anlatırlar. Ütüden havluya ne geçtiği tartışılır (1.10), (BSB-22, 23)

Ne Kadar Isı , O Kadar Isınma

Öğrenciler küçük gruplara ayrılarak her gruptan, ısıtma süresi ile sıcaklık arasında nasıl bir ilişki olduğunu tahmin etmeleri istenir. Her grup, ikişer tane ispirto ocağı (veya mum) ve eşit hacimde su bulunan iki ayrı kap alırlar. Isıtmaya başlamadan önce her iki kaptaki suyun sıcaklığını termometre ile ölçerek kaydederler. Birinci kaptaki su 5 dakika, ikinci kaptaki su ise 10 dakika ısıtılır. Isıtma işleminin sonunda tekrar sıcaklık ölçülüp tahminleri ile gözlemlerini karşılaştırırlar. Daha uzun süre ısınan maddenin daha çok ısı aldığı ve daha çok ısı alan maddenin sıcaklığının daha fazla arttığı vurgulanır (2.1).

İspirto ocağında yakıt olmazsa ocağın tek başına ısı verip veremeyeceği, öğrenciler tarafından tartışılır. İspirtonun yanmadan da ısı verip vermediği irdelenir. Yapılan deneyde sıcaklık yükselmesini sağlayan  ısının, ispirtonun yanması sonucu oluştuğu vurgulanır. Öğrenciler, ispirto yerine kullanılabilecek başka sıvı örnekleri verirler (2.3), (BSB-7).

 

Ders içi  ilişkilendirme

 

  Bu konu 4. sınıfta yer alan “Maddelerin ısı etkisi ile değişimi” konusu ile ilişkilendirilir.

 

Fen ve Teknoloji Dersi içinde enerji birimleri konusu 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi ile ilişkilendirilir.

 

Diğer derslerle ilişkilendirme

 

2,9 kazanımı için Matametik dersi Doğal sayılar çarpma işlemi  alt öğrenme alanı (Kazanım 5)

5. Bir doğal sayıyı, en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir.

  Atatürk Haftası

 (10- 16 Kasım)

1. Atatürk’ün Hayatı ve Özellikleri

2. Atatürk Haftası anlam ve önemi.

3. Atatürk Haftası  ekinlikleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURBAN

BAYRAMI

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

Öğrenci değerlendirme formu

Akran değerlendirme formu

Su nereden gelir, nereye gider?

Kavram eşleştirme

Grafik okuma

Yapılan-dırılmış grid

“Isıtmada neleri kullanırız?”, “Isıtmada kullanılan yakıtlar nelerdir?”, “Isıtmada kullanılan yakıtlar nasıl oluşur?” gibi konularda proje ya da poster çalışması yaptırılır.

 

 

[!] Bu etkinlikte amaç, kJ birimini tanıtmaktır. Gündelik hayatta hâlen yaygın kullanılan kcal biriminin de iletişimi kolaylaştırmak bakımından tanıtılması uygundur. 1 kJ’ ün nasıl bir büyüklük olduğu konusunda bir seziş vermek için düşünülen “bir dilim ekmeğin enerjisi” veya “bir gram kömürün yanma enerjisi” değerleri asli bilgiler gibi düşünülmemelidir.

 

 1 kalori 4 Joule olduğu verilir.

 

 

2.6.Isınmak için kullanılan yakıtları listeler (BSB-3, 6; FTTÇ-29).

 

2.7.Yakıtlardan elde edilen ısının harekete dönüşebildiğini deneyle gösterir (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-4, 24, 29).

2.8.Isı birimlerinin joule ve kalori olduğunu bilir (BSB-18; FTTÇ-1).

 

2.9.1 joule ve 1 kalorinin büyüklüğünü günlük hayattan örnekler vererek açıklar.

 

2.10.Joule ve kalori cinsinden verilmiş enerjileri birbirine dönüştürür (BSB-18; FTTÇ-1).

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

KASIM   : 21.11.2011 – 25.11.2011     

10. HAFTA

2 SAAT

Fen Teknoloji Toplum Çevre   

(FTTÇ) kazanımları:

1. Doğal olayların betimlenmesinde sayısal verilere ihtiyaç olduğunu anlar.

4. İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini artırmak için düşünceler, araçlar ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir.

5. Teknoloji aracılığıyla çözülebilecek günlük yaşam sorunlarını belirler, bunlar hakkında bilgi toplayıp, çözüme yönelik düşünceler üretir.

14. Bilimdeki gelişmelerin teknolojide yeni icatlara ve uygulamalara yol açtığına örnekler verir.

15. Doğal ve yapay çevrelerin farkına varır.

16.Yakın çevreden başlayarak çevrede yer alan canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkinin farkına varır.

17. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını ve bunların önemini bilir.

24. Teknolojinin çevre üzerine etkisini fark eder ve anlar.

29. İnsanın ve toplumun doğal kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanmasında fen ve teknolojinin olumlu rolü olduğunu anlar.

 

 

Isı Aynı Sıcaklık Farklı

Öğrenciler, özdeş iki beherden birine yaklaşık 50 mL diğerine yaklaşık 100 mL su doldurup her ikisini, aynı ispirto ocağı ile beşer dakika ısıtır ve ısıtma sürelerinin sonunda, her iki beherde su sıcaklığını okuyup kaydederler. Gerek duyarlarsa deneyi tekrarlarlar. Isınan madde miktarları ve verilen ısı miktarlarını aralarında karşılaştırırlar. Aynı miktar ısıyı alan az maddenin mi yoksa çok maddenin mi sıcaklığının daha yüksek olduğunu belirlerler. Verilen ısı miktarı aynı olunca, az maddenin, çok maddeden daha çok ısınacağı vurgulanır (2.2), (BSB-22, 23).

Güneş Hep Bize Çalışır

Mümkünse, yakın çevredeki hidroelektrik santraline, kömür ocağına, kömür deposuna, odun deposuna bir gezi düzenlenir. Gezi esnasında gidilen yerdeki enerji kaynağının önemi, fiyatı, nereden temin edildiği konularının öğrencilerce tartışılması teşvik edilir. Barajdaki suyu yükseğe çıkaran, kömürün esası olan ağacın büyümesini sağlayan, petrole dönüşmüş eski zaman hayvanlarının besininin aslı olan güneş enerjisinin, gözlemlenen son hâline dönüşünceye kadar uğradığı dönüşümler, öğretmenin yönlendirmesi ile, öğrenciler tarafından tartışılır. (2.4; 2.5), (BSB-7, 24; FTTÇ-15, 16, 17, 29).

 

Ders içi  ilişkilendirme

 

Bu konu 4. sınıfta yer alan hâl değişimi konusu ile ilişkilendirilir.

 

Fen ve Teknoloji Dersi “Işık ve Ses” ünitesini  ile ilişkilendirilir.

 

Diğer derslerle ilişkilendirme

 

Resim dersinde, yeryüzündeki su döngüsünü konu alan resim çalışması yaptırılır.

 

Sosyal bilgiler 5. sınıf Bölgemizi Tanıyalım Ünitesi 2. kazanım

2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

 

Öğretmenler Günü

( 24 Kasım)

1. Öğretmenler Günü Kutlama Tarihi

2. Öğretmenler Gününün Anlam ve Önemi

3. Öğretmenler Günü Etkinlikleri

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

Öğrenci değerlendirme formu

Akran değerlendirme formu

Yapılandırılmış grid

Su nereden gelir, nereye gider?

Güneş panellerinin nasıl yapıldığı ve nasıl çalıştığı ile ilgili proje ve poster çalışması yaptırılr.

Proje ve poster çalışması

 

[!] Su buharının soğuk bir ortamla karşılaşınca yoğuşacağı gerçeği tartışılır.

 

[!] Öğrencilere, etkinliği büyüklerinin gözetiminde yapmaları gerektiği söylenir.

 

[!] Etkinliğin küçük öğrenci grupları tarafından öğretmen öncülüğünde yapılması sağlanır.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 KASIM   : 21.11.2011 – 25.11.2011

10. HAFTA

1  SAAT

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

14. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir.

15. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçecekler;becerikli,

emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.

18. Büyüklükleri birimleri ile ifade eder.

19. Değişik kaynaklardan yararla -narak bilgi ve veri toplar. ( örneğin çevrede  gözlem, sınıfta gözlem ve deney, fotoğraf, kitaplar, haritalar veya bilgi ve iletişim teknolojileri)

22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

24. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.

 

Isıdan Harekete

Öğrenciler, ince bir kartondan 10-15 cm çaplı bir daire keserek üzerine merkezden başlayıp yaklaşık 1 cm aralıklarla genişleyen bir spiral çizerler. Spiralin merkezinde küçük bir delik açılarak uzun bir iplik bu delikten geçirilir ve bir ucuna, ipin delikten çıkmasını engelleyecek  büyüklükte düğüm atılır. Karton, spiral hattı boyunca bir makas ile kesilir. İpin serbest ucundan spiral, yanan bir mum veya ocak alevi üzerinde, sabit bir desteğe tutturulur. Öğrenciler ısı etkisi ile spiralin hareketini gözlemlerler ve gözlemlerini kaydederek sonuçları tartışırlar. Spiralin, vida gibi dönerken hareket enerjisi kazandığı, bu enerjinin yanan mumun sağladığı ısıdan kaynaklandığı vurgulanır (2.6), (BSB-22, 23).

Enerji Birimleri

Öğrenciler ambalajlı gıda maddelerinin besin değerlerini, ambalajlarından okurlar; her gıdanın verdiği enerjiyi, birimleri ile birlikte bir tabloya kaydederler. Tabloda farklı enerji birimleri olduğuna dikkat çekilir. Enerji birimleri olan kJ ve kcal arasındaki büyüklük ilişkisi (1 cal 4 J), ayrıca 1000 J= 1 kJ ve 1000 cal= 1 kcal ilişkileri verilir. Verilen birimler cinsinden enerjileri başka birimlerle ifade etme alıştırmaları yapılır. Enerji birimleri olan kcal ve kJ,  bir dilim ekmeğin verdiği enerji, bir gram kömürün yanma enerjisi gibi değerlerle tanıtılır (2.7; 2.8; 2.9).

Ders içi  ilişkilendirme

 

Bu konu 4. sınıfta yer alan hâl değişimi konusu ile ilişkilendirilir.

 

Fen ve Teknoloji Dersi “Işık ve Ses” ünitesini  ile ilişkilendirilir.

 

Diğer derslerle ilişkilendirme

 

Resim dersinde, yeryüzündeki su döngüsünü konu alan resim çalışması yaptırılır.

 

Sosyal bilgiler 5. sınıf Bölgemizi Tanıyalım Ünitesi 2. kazanım

2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

 

Öğretmenler Günü

( 24 Kasım)

1. Öğretmenler Günü Kutlama Tarihi

2. Öğretmenler Gününün Anlam ve Önemi

3. Öğretmenler Günü Etkinlikleri

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

Öğrenci değerlendirme formu

Akran değerlendirme formu

Yapılandırılmış grid

Su nereden gelir, nereye gider?

Güneş panellerinin nasıl yapıldığı ve nasıl çalıştığı ile ilgili proje ve poster çalışması yaptırılr.

Proje ve poster çalışması

 

[!] Su buharının soğuk bir ortamla karşılaşınca yoğuşacağı gerçeği tartışılır.

 

[!] Öğrencilere, etkinliği büyüklerinin gözetiminde yapmaları gerektiği söylenir.

 

[!] Etkinliğin küçük öğrenci grupları tarafından öğretmen öncülüğünde yapılması sağlanır.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRK-ÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

KASIM    ARALIK  : 28.11.2011 – 02.12.2011

11. HAFTA

2 SAAT

3. Isının madde üzerindeki etkileri ile ilgili olarak öğrenciler;

 

  1. Isı-sıcaklık ilişkisi deneyimlerinden, ısının maddeler üzerindeki en belirgin etkisinin ısınma-soğuma olduğu çıkarımını yapar (BSB-1, 5, 7).
  2. Isı etkisiyle maddelerin hacimlerinin arttığını, gündelik hayattan örneklerle doğrular (BSB-1, 5, 7; FTTÇ-5).
  3. Isı alma-verme ile genleşme-büzülme arasında ilişki kurar (BSB-5; FTTÇ-7).
  4. Genleşmenin çevremizdeki olumlu ve olumsuz etkilerinin farkına varır (BSB-1, 2, 7; FTTÇ-4, 5, 6, 7).

 

Fen Teknoloji Toplum Çevre   

(FTTÇ) kazanımları:

4. İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini artırmak için düşünceler, araçlar ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir.

5. Teknoloji aracılığıyla çözülebilecek günlük yaşam sorunlarını belirler, bunlar hakkında bilgi toplayıp, çözüme yönelik düşünceler üretir.

6. Teknolojik tasarımın bir süreç olduğunu ve çeşitli aşamalardan oluştuğunu anlar (bkz. Şekil 1.’deki Teknolojik Tasarım Döngüsü).

7. Teknolojinin sorunları çözmede ve ihtiyaçları karşılamada önemli bir unsur olduğunu fakat her sorun veya ihtiyaca mutlak çözümler üretemeyeceğini anlar.

 

Isı Aldı Isındı-Isı Verdi Soğudu

Öğrenciler, ısı aldıkları için sıcaklığı yükselen (ısınan) ve ısı verdikleri için sıcaklığı düşen (soğuyan) maddelere gündelik hayattan örnekler verir (3.1).

Köprüler ve Yollar da Yaza Hazırlanır

Öğrenciler, karayolu köprülerinde bloklar arası boşlukların neden bırakıldığını, demir yolu raylarının neden tam uç uca bağlanmadığını, yaz aylarında, telefon ve elektrik tellerinin neden sarktığını vb. tartışırlar. Öğrencilerin eksik bıraktığı hususlar öğretmen tarafından tamamlanır. Isınan maddelerin boyutlarının büyüdüğü vurgulanır. Genleşme kavramı tanıtılır (3.1; 3.2; 3.3).

Bir Bilene Soralım

Öğrenciler , açılmayan kavanoz kapaklarının nasıl açıldığını, kışın su borularının neden patladığını, büyükleri ile tartışarak öğrenirler, öğrendiklerini sınıfta sunarlar (3.3; 3.4).

Gravzant Halkası

Gravzant halkası ile etkinlik yapılır; çember ve kürenin ısınması-soğuması sırasında hangi durumlarda kürenin çemberden geçeceği tahmin ettirilir; tahminlerle sonuçlar karşılaştırılır (3.3), (BSB-22, 23).

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

“Termo-metrenin nasıl yapıldığı ve sıcaklığı nasıl ölçtüğü” ile ilgili poster hazırlatılır.

 

Öğrenci değerlendirme formu

Akran değerlendirme formu

Yapılandırılmış grid

 

 

 

 

 

3.2 Isı alıp-verme ile genleşme-büzülme ilişkisi verilirken, suyun özel durumu dikkate alınır.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 KASIM    ARALIK   : 28.11.2011 – 02.12.2011  

11. HAFTA

1 SAAT

 
Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kullanarak gözlemler.

2. Bir cismin, şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.

5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar.

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

ARALIK   : 05.12.2011 – 09.12.2011

12. HAFTA

2 SAAT

 

4. Buharlaşma-yoğuşma ve kaynama ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Sıvıların ısı alarak buharlaştığını ve buharın yoğuşurken ısı verdiğini deneyle gösterir (BSB-15; FTTÇ-15).
  2. . Buharlaşmanın her sıcaklıkta olabileceğini gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-4).
  3. Deney sonuçlarını kullanarak sıcaklık arttıkça buharlaşmanın hızlanacağı çıkarımında bulunur (BSB-1, 7, 8, 16, 22, 23; FTTÇ-4, 5).
  4. Bir sıvı kaynarken gözlemlerini ifade eder (BSB-1, 19, 22, 24).

 

  1. Kaynayan sudan çıkan kabarcıkların su buharı olduğunu gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 19).

 

  1. Kaynama ve buharlaşma arasındaki farkı açıklar (BSB-5, 19, 22).

Fen Teknoloji Toplum Çevre   

(FTTÇ) kazanımları:

4. İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini artırmak için düşünceler, araçlar ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir.

5. Teknoloji aracılığıyla çözülebilecek günlük yaşam sorunlarını belirler, bunlar hakkında bilgi toplayıp, çözüme yönelik düşünceler üretir.

15. Doğal ve yapay çevrelerin farkına varır.

 

Buharlaştı Soğuttu-Yoğuşurken Isıttı

Öğrenciler, ellerinin üzerine kolonya dökerler. Kolonya buharlaşırken ne hissettiklerini rapor ederler. Birkaç dakika sonra, kolonyanın ıslaklığından iz kalmayışını buharlaşma ile ilişkilendirirler. Buharlaşma sırasında kolonyanın deriden ısı mı aldığını, yoksa deriye ısı mı verdiğini irdelerler. Buharlaşan sıvıların ısı aldığı vurgulanır. Buradan, ısının bir hâl değişimine yol açtığı gerçeğine işaret edilir.

Bir erlene yaklaşık üçte biri dolacak şekilde su konur. 80 oC civarına ısıtılır. Uygun çapta ortası delik bir mantardan geçirilen termometre,  erlen içine, sıvıya dokunmayacak şekilde sarkıtılır. Sıvı yüzeyine yakın bir yerde buharın sıcaklığı okunur. Termometrenin konumu değiştirilmeden erlen bir soğuk su kabına daldırılırken termometredeki değişim izlenerek sıcaklık değerleri kaydedilir. Sıcaklık yükselmesinin yoğuşmaya bağlı olduğu vurgulanır. Böylece, yoğuşan buharın ısı verdiği sonucuna varılır (4.1), (BSB-19, 22).

Haydi Cümle Kuralım

Öğrenciler buharlaşma ve yoğuşma terimlerini cümle içinde kullanarak kelime makale oluşturma çalışması yaparlar (4.1).

 

Ders içi  ilişkilendirme

 

4. sınıfta işlemiş olan “Maddelerin ısı etkisi ile değişimi” konusu hatırlatılır.

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

Öğrenci değerlendirme formu

Akran değerlendirme formu

Tablo yapalım, grafik çizelim

Kavram eşleştirme

Grafik okuma

Bulmaca

Yapılan-dırılmış grid

 

 

 

 

[!] Termometre ve mantar, erlenin ağzına, ısıtma işlemi tamamlandıktan sonra yerleştirilmeli, termometre suya değmemelidir.

[!] Kuruma deneyi yapılırken termometre yardımıyla ortam sıcaklıkları ölçülür.

 

[!] Suyun buharlaşması ve kaynaması gözlenirken öğrencilerin zarar görmemesi için gerekli önemler alınır.

??? Öğrenciler, genellikle kaynayan sudan çıkan kabarcıkları hava olarak düşünmektedir. Kabarcıkların hava olmadığı, su buharı olduğu gözlemlerinden de faydalanarak vurgulanır.

 Kaynama olayı tanımlanırken buhar basıncı ve atmosfer basıncına girilmez.

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRK-ÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLA-MA-LAR

 ARALIK  : 05.12.2011 – 09.12.2011

12. HAFTA

1  SAAT

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kullanarak gözlemler.

5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar.

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

8. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

14. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir.

15. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçecekler;becerikli,

emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.

16. Cetvel, termometre, tartı aleti ve zaman ölçer gibi basit ölçüm araçlarını tanır.

19. Değişik kaynaklardan yararla -narak bilgi ve veri toplar. ( örneğin çevrede  gözlem, sınıfta gözlem ve deney, fotoğraf, kitaplar, haritalar veya bilgi ve iletişim teknolojileri)

22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

24. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.

Sıcakta Hızlı-Soğukta Yavaş

Dört parça bez, su ile ıslatılarak iyice sıkılır. Öğrenciler bezleri dört ayrı tabağa yerleştirerek tabaklardan birini sobaya veya radyatöre yakın bir yere, birini sınıfın bir köşesine, birini pencerenin iç önüne ve sonuncusunu da pencere dışına koyarlar. Her noktanın sıcaklığını termometre ile okuyup kaydederler. Bezler her 15 dakikada bir kontrol edilerek 3 saat bu halde tutulur. Her kontrolde bezlerin kuruyup kurumadığı not edilir. Hangi bezin ilk önce kuruduğu ve hangisinin en son kuruduğu tutulan kayıtlardan tespit edilir. Öğrenciler, tabakların konuldukları yerlerin sıcaklıkları ile kuruma süreleri arasında ilişki ararlar. Buharlaşma hızlandıkça kuruma süresinin kısalacağı hatırlatılır. Kuruma hızıyla sıcaklık arasında bir ilişki aranır. Sıcaklık yükseldikçe buharlaşmanın hızlanacağı verilerle desteklenip vurgulanır. Kuruma her sıcaklıkta gerçekleştiğine göre her sıcaklıkta buharlaşma olması gerektiği çıkarımı yapılır (4.1; 4.2; 4.3).

Her Isıtılanın Sıcaklığı Artar mı?

Öğrenciler, bir cam çaydanlık veya beherde ısıtılan suyu gözlemleyerek  buharlaşma ve kaynama süreçlerini gözlemlerler. Isıtma sırasında kabarcıkların çıkmasına dikkat çekilerek, bu kabarcıkların ne olduğunu tahmin etmeleri ve yazmaları istenir. Öğrenciler, kaynamadan önce ve kaynama sırasında suyun sıcaklığını dörder dakika ara ile en az 8-10 defa ölçerek kaydederler. Kaynamanın başladığı an ayrıca kaydedilir. Kaynama başlayınca öğretmen, buhar kabarcıklarının kabın neresinden çıktığının not edilmesini ister. Kaynama sırasında buharlaşmanın çok hızlandığına dikkat çekilerek buharlaşma ile kaynamanın farkı vurgulanır. Öğrenciler, emzikten çıkan buhara soğuk bir metal tutarlar ve tekrar su oluşumunu gözlemlerler. Öğrencilerin etkinliğin başında kabarcıklarla ilgili yaptıkları tahmin ile gözlemlerini karşılaştırması istenerek, kabarcıkların su buharı olduğu vurgulanır (4.4; 4.5; 4.6).

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATA-TÜRK-ÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

ARALIK  12 .12. 2011 --- 16.12.2011  

13. HAFTA

2 SAAT

 

5. Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları ile ilgili olarak öğrenciler;

 

5.1.Saf maddelerin kaynama sıcaklıklarının sabit olduğunu gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 16, 19).

 

5.2.Kaynama sıcaklıklarına bakılarak sıvıların tanınabileceğini fark eder (BSB-5; FTTÇ-5, 13).

 

5.3.Bilimsel ölçme sonuçlarının yer ve zaman değişse de birbirine yakın çıkacağını doğrular (BSB-22, 23, 24; FTTÇ-2).

5.4.Ölçmenin ve akılcılığın zan ve tahminden farkını açıklar (BSB-7, 8; FTTÇ-2).

Fen Teknoloji Toplum Çevre   

(FTTÇ) kazanımları:

2. Aynı konuda farklı düşünceler bulunduğu bir durumda eldeki verilerin anlam, önem ve çıkarıma yönelik kullanımını değerlendirir.

5. Teknoloji aracılığıyla çözülebilecek günlük yaşam sorunlarını belirler, bunlar hakkında bilgi toplayıp, çözüme yönelik düşünceler üretir.

13. Teknolojik icat ve uygulamaların gözlem kapasitesini genişlettiğine, veri ve bilgi toplama becerisini artıran araç ve teknikler sağladığına, böylece bilime katkıda bulunduğuna örnekler verir.

 

Veri Yorumlama

Öğrenciler, “Her Isıtılanın Sıcaklığı Artar mı?” etkinliğinde kaydettikleri verilerle bir grafik çizerler. Çizdikleri grafiği ve oluşturdukları tabloyu incelerken kaynama başladıktan sonra okunan sıcaklıkların birbirine eşit veya çok yakın oluşuna dikkat çekilir. Aynı deney sudan başka sıvılarla (alkol, aseton) tekrarlanır.  Su gibi, diğer sıvıların da kaynama sıcaklıklarının sabit, sudan farklı olduğuna dikkat çekilir. Deney yapılan sıvıların, kaynama sıcaklıklarına bakılarak tanınıp tanınamayacağı tartışılır. Sıvıları tanımanın bir yolunun kaynama sıcaklıklarını ölçmek olduğu vurgulanır.    (5.1; 5.2), (BSB-20, 21).

Başka Yerde Ölçseydik-Başka Zaman Ölçseydik

“Veri Yorumlama” etkinliği, aynı amaçla başka bir sınıfta yapılmış ise, o sınıfta tutulan kayıtlar öğrenciler tarafından temin edilerek kendi kayıtları ile karşılaştırılır. Bu imkan yoksa, öğrenciler, aynı deneyi birkaç gün sonra tekrarlarlar. İlk deneylerinde elde ettikleri sonuçlar ile ikinci deneyin sonuçlarını karşılaştırırlar. Verilerin birbirinden çok farklı olup olmadığı tartışmaya açılır. Bilimsel ölçmelerde, şartlar çok değişmedikçe sonuçların da fazla değişmeyeceği vurgulanır.

Öğrenciler, ölçmeye ve akla dayanan verilerin neden zan ve tahminden daha önemli olduğunu tartışır. Bilime ve akla uyarak başarılı olmuş tarihsel şahsiyetlere örnekler verilir. Atatürk’ün akla ve bilime verdiği önemi vurgulayan sözlerinden örnekler verilir  (5.3; 5.4), (BSB-7, 8, 20; FTTÇ-2).

 

Ders içi  ilişkilendirme

 

5.3 kazanımı için Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak İfade Etme ( kazanım 17)

17. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

 

 

 

Atatürkçülükle ilgili konular

  (5.4 -1) ­­ ­­

1. Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi kavrayabilme  

       AÇIKLAMA

* Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki açıklanarak, bilim ve teknolojinin temelinde akılcılığın yer aldığı belirtilecektir.

Hayatımızda akılcılığa ve bilime yer vermenin   neden önemli olduğu irdelenerek, Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önem, Atatürk’ün akılcılık ve bilim konusundaki sözlerinden örnekler verilerek  açıklanacaktır.

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

Öğrenci değerlendirme formu

 

Akran değerlendirme formu

 

Tablo yapalım, grafik çizelim

 

Bulmaca

 

 

 

 

[!] Etkinlik yapılırken uçucu ve yanıcı sıvıların tehlikesi belirtilir.

 

[!] Her grup kaynama deneylerini sınıfın farklı bölümlerinde yapar

 

[!] Isıtma işi öğretmen tarafından yapılır.

 

 

5.3 Farklı grupların yaptığı ölçme sonuçları karşılaştırılır, kaynama sıcaklığının basınçla değişimi, bu kazanımın kapsamı dışında tutulmuştur.

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 ARALIK  : 12.1.2011 – 16.12.2011 

13. HAFTA

1  SAAT

 

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

8. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

14. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir.

15. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçecekler;becerikli,

emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.

16. Cetvel, termometre, tartı aleti ve zaman ölçer gibi basit ölçüm araçlarını tanır.

19. Değişik kaynaklardan yararla -narak bilgi ve veri toplar. ( örneğin çevrede  gözlem, sınıfta gözlem ve deney, fotoğraf, kitaplar, haritalar veya bilgi ve iletişim teknolojileri)

20. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.

21. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip, işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk grafik, tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.

22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

24. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

ARALIK   : 19.12.2011 – 23.12.2011

14. HAFTA

2 SAAT

 

6. Saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları ile ilgili olarak öğrenciler;

 

6.1.Katıların ısı alarak eridiğini, sıvıların ısı vererek donduğunu fark eder (BSB-15; FTTÇ-15).

6.2.Saf bir maddenin erime-donma sıcaklığının sabit olduğunu deneyle gösterir (BSB-15).

6.3.Aynı maddenin, erime sıcaklığının donma sıcaklığına çok yakın olduğunu deney sonuçlarından çıkarır. (BSB-7, 19).

6.4. Erime-donma sıcaklıklarına bakarak, maddelerin tanınabileceğini bilir (FTTÇ-5).

 

Fen Teknoloji Toplum Çevre   

(FTTÇ) kazanımları:

5. Teknoloji aracılığıyla çözülebilecek günlük yaşam sorunlarını belirler, bunlar hakkında bilgi toplayıp, çözüme yönelik düşünceler üretir.

15. Doğal ve yapay çevrelerin farkına varır.

 

 

Ne Zaman Erir,Ne Zaman Donar?

Bir deney tüpüne yaklaşık 2 g beyaz mum konur. Hafif bir alev üzerinde yavaş yavaş ısıtılırken mumun görünümünü öğrenciler kontrol ederler. Mum eriyince ısıtma kesilir. Mumun ısı alması ile erimesi arasında ilişki kurulur.

Tüpteki eriyen mum, soğuk su bulunan bir kapta soğutulurken görünümü kontrol edilir. Mum donuncaya kadar bu işlem sürdürülür. Mumu soğutmak ile mumun ısı kaybetmesi arasındaki ilişki irdelenir, ısı verme ile donma arasında ilişki kurulur (6.1).

Buzdan Suya

Öğrenciler buz parçalarını bir cam kaba (beher) koyarak oda sıcaklığında bir süre bekletirler. Başlangıçta beşer dakika arayla sıcaklık ölçümü yaparak .erime anındaki ve sonrasındaki sıcaklığı belirlerler. Ölçülen sıcaklık değerlerini ve zamanı içine alan bir tablo düzenleyerek tablodaki veriler yardımıyla sütun grafik çizerler. Öğrenciler  bu grafikten erime sıcaklığının sabit olduğu çıkarımını yaparlar (6.1; 6.2; 6.3), (BSB-14, 15, 20, 21, 22).

 

 

Diğer Derslerle lişkilendirme

 

6.2-6.4 Matematik dersi  Ondalık Kesirler  alt öğrenme alanı

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

“Kutup-larda Eskimo’ların evlerinin nasıl olduğu”, “evlerini nasıl ısıttıkları” ile ilgili poster/ proje çalışması yaptırılır.

 

 

Öğrenci değerlendirme formu

 

Akran değerlendirme formu

 

Tablo yapalım, grafik çizelim

 

Bulmaca

 

Yapılan-dırılmış grid

 

[!] Isıtma işi öğretmen tarafından yapılır.

 

 

[!] Tuz, buz karışımı tuzlu suyun buz dolabında dondurulmasıyla hazırlanır.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 ARALIK   : 19.12.2011 – 23.12.2011

14. HAFTA

1  SAAT

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

14. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir.

15. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçecekler;becerikli,

emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.

19. Değişik kaynaklardan yararla -narak bilgi ve veri toplar. ( örneğin çevrede  gözlem, sınıfta gözlem ve deney, fotoğraf, kitaplar, haritalar veya bilgi ve iletişim teknolojileri)

20. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.

21. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip, işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk grafik, tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.

22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

 

Sudan Buza

Öğrenciler bir deney tüpüne az miktarda su alarak içine termometre daldırırlar. Bu tüpü içinde tuz,buz karışımı bulunan (erimemiş olmalı) bir başka kabın içine yerleştirip, 3’er dakika aralıklarla sıcaklık ölçümleri yaparken tüpteki suyu arada bir kontrol ederek donma anını belirlerler. Donma anından sonra 12 dakika daha sıcaklık kaydına devam edilir. Öğrenciler, zamanı ve sıcaklıkları içine alan bir tablo düzenleyerek tablodaki veriler yardımıyla bir sütun grafik çizerler. Sütun grafikten donma sıcaklığını tespit ederler. Suyun donma sıcaklığını erime sıcaklığı ile karşılaştırırlar. Saf bir maddenin erime ve donma sıcaklıklarının birbirine çok yakın (aslında eşit) olduğu vurgulanır (6.1; 6.2; 6.3), (BSB-20, 21, 22, 23).

Her Madde Erir mi?

Öğretmen demir, kalay, bakır, altın gibi katıların çok yüksek sıcaklıklarda eridiğini, mazot, benzin gibi sıvıların da düşük sıcaklıklarda donduğunu gündelik hayattan örnekleri ile anlatır. (Kışın mazotlu araçların yakıtlarının donması, demirin eritilip kalıba dökülmesi gibi)  Her maddenin erime-donma sıcaklığının kendine özgü olduğu, örneğin, mazot donarken benzinin donmadığı vurgulanır. Erime-donma sıcaklıklarının maddeleri ayırt etmek için kullanılıp kullanılamayacağı tartışılır

(6.4).

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLA-MALAR

ARALIK    26.12.2011 – 30.12.2011

15. HAFTA

2 SAAT

7.“Ağır” ve “yoğun” kavramları ile ilgili olarak öğrenciler;

 

7.1. Deneyimlerini kullanarak, suda batan ve suda yüzen maddelere örnekler verir (BSB-1).

7.2. Suda yüzme-batma olayının tek başına kütle veya hacim ile açıklanamayacağını deneyle gösterir (BSB-5, 7).

7.3. Eşit hacimli, biri suda batan diğeri yüzen iki maddenin hangisinin kütlesinin daha büyük olacağını tahmin eder (BSB-8).

7.4. Batan maddenin yüzen maddeden daha yoğun olduğunu ifade eder (BSB-5).

7.5. Yoğunluk tanımını ve birimini bilir (BSB-18).

7.6. Yoğunluğun ayırt edici bir özellik olduğunu bilir.

7.7. Yoğunluklar listesine bakarak farklı maddelerden yapılmış eşit hacimli cisimlerin kütlelerini karşılaştırır (BSB-22, 23).

7.8. Suyun katı ve sıvı hâllerinin yoğunluk farkının suda yaşayan canlılar için önemini açıklar (FTTÇ-16).

7.9. Yoğunluklar listesine bakarak farklı gereçlerin yapımı için uygun malzemeler önerir (FTTÇ-4).

Fen Teknoloji Toplum Çevre   

(FTTÇ) kazanımları:

4. İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini artırmak için düşünceler, araçlar ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir.

16. Yakın çevreden başlayarak çevrede yer alan canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkinin farkına varır.

 

 

Yüzenler-Batanlar

Metal, plastik, ahşap, cam, taş gibi malzemeden yapılmış farklı cisimlerin suda yüzme-batma özellikleri öğrenciler tarafından denenir. Yüzme-batma olaylarıyla kütle veya hacim arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığı öğretmen öncülüğünde tartışılır. Öğrenciler yüzme-batmanın kütle ile ilişkili olduğunu tahmin ederse, farklı kütlelerde tahta ve alüminyum parçaları ile deney tekrarlanır. İlişkiyi hacimde ararlarsa, o zaman farklı hacimlerde tahta ve alüminyum parçalar kullanılır. Öğretmen, yüzme-batmanın tek başına kütle veya hacimle değil, ikisi ile birden ilişkili olacağı çıkarımına yönelecek şekilde tartışmaları yönlendirir. Batma şartı olarak “kütle büyük olacak-hacim küçük olacak” tarzında basit bir çıkarıma ulaşmaya çalışılır (7.1; 7.2).

     Hangisi Daha Yoğun?

Silgiden ve beyaz mumdan, eşit hacimli iki prizmatik parça kesilir. Bunların hacimlerinin eşit olduğu belirtildikten sonra ikisi birden suya atılır. Batan silgi ve yüzen mum parçasının kütleleri tahmin ettirilir. Sonra bu parçalar sudan çıkarılıp kurulandıktan sonra tartılır. Tahmin ile tartım karşılaştırılır. Silginin “daha yoğun” olduğu vurgulanır.

Mumdan, kütlesi silgi parçasına göre daha büyük bir parça kesilir; terazide tartılarak kütlesinin silgi parçasından daha büyük olduğu belirlenir. Daha ağır olan bu parçanın suda yüzüp yüzmeyeceği öğrenciler tarafından tahmin edilir. Suda batma için “daha ağır” olmanın önemli olmadığı, “daha yoğun” olmak gerektiği yeniden vurgulanır (7.3; 7.4).

 

Ders içi  ilişkilendirme

 

Öğrencilere, 4. sınıfta işlenen yüzme ve batma konusu hatırlatılır.

 

Dereceli silindir ve diğer hacim ölçü kaplarında hacmin nasıl okunacağı hatırlatılır.

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

Öğrenci değerlendirme formu

 

Akran değerlendirme formu

 

Bulmaca

 

V Diyagramı

 

 

 

??? Öğrenciler, kayığın batması deneyiminden hareketle, delik cisimlerin suda batacağını düşünüyor olabilir. Gerekiyor ise deney yapılarak bu yanılgı düzeltilir.

 

7.5 Yoğunluk birimi bu düzeyde g/mL olarak verilebilir.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

2.ÜNİTE  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRK-ÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİK-LERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLA-MALAR

  ARALIK  : 26.12.2011 – 30.12.2011

15. HAFTA

 1 SAAT

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB)kazanımları:

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kullanarak gözlemler.

5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar.

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

8. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

18. Büyüklükleri birimleri ile ifade eder.

22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

Yoğun Var Yoğuncuk Var

Sudan daha yoğun olan maddelerin kendi aralarında bir yoğunluk sırasında dizilip dizilemeyeceği irdelenir. Öğretmen, bunun en kestirme yolunun, her maddeden eşit hacimde alıp kütlelerini tartmak ve karşılaştırmak olduğu sonucuna götürecek bir tartışma için uygun sorular sorar. Her maddenin 1 mL’sinin kütleleri tartılarak oluşturulmuş çizelgeler verilip, bu çizelgelerde en yoğun madde seçilir. Yoğunluk “birim hacmin kütlesi” diye tanımlanır.  Çizelgeden de yararlanılarak yoğunluk biriminin öğrencilerce kavranması sağlanır. Her maddenin yoğunluğu farklı olduğuna göre, maddelerin, yoğunlukları ile ayırt edilebileceği gerçeği vurgulanır (7.5; 7.6; 7.7).

 İyi ki Buz Dipte Değil!

Bir cam bardaktaki suya bir buz parçası atılır. “Buz suda yüzdüğüne göre, buz mu daha yoğun yoksa su mu?” şeklinde sorular sorulur. Öğrencilerin çoğunluğu doğru cevabı kolayca bulacaktır. Arkasından, “Bu bardağı buzluğa koysak buzlanma üstten mi başlar, alttan mı başlar?” sorusu yöneltilir. Öğrenciler cevaplarını not ederler. Doğru cevap belirtilmeden aynı deneyi evde tekrarlamaları ve bardaktaki suyu buzluğa koyup her 15 dakikada bir kontrol ederek buzlanmanın nereden başladığını belirlemeleri istenir. Herkesin bulduğu sonuç tahminiyle karşılaştırılır.

Öğrenciler filmlerde veya gerçek hayatlarında gördükleri, buz altında balık avlayan insanlarla ilgili gözlemlerini anlatırlar. “Suyun dibi donsaydı balıklar ne olurdu?” sorusu tartışılır. Yüzeydeki buzun,suyu çok soğuk havaya rağmen ılık tutup tutmayacağı irdelenir (7.8).

Nerede Ne Kullanmalı?

Öğrenciler, kitaplarındaki yoğunluklar listesine ve her maddenin diğer özelliklerine bakarak kayık, uçak, vinç denge yükü, bir katlı bina, yüz katlı bina vb. yapmak için hangi malzemenin daha uygun olacağını irdelerler. İrdeleme sırasında, yoğunlukların yanı sıra, malzemelerin fiyatlarına, açık havada ve suda yıpranma özelliklerine ve yüke dayanma niteliklerine de dikkat etmeleri istenir. Uçaklarda demir veya magnezyum yerine alüminyum kullanmanın neden uygun olacağı irdelenir (7.9).

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

                                                                        3.ÜNİTE  : KUVVET VE HAREKET                    SÜRE  : İŞ GÜNÜ : 

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

OCAK  : 02.01.2012 – 06.01.2012

16. HAFTA

3 SAAT

1.Temas gerektirmeyen kuvvetleri anlamak amacıyla öğrenciler;                                 1.1. Cisimler arasında fiziksel temas sonucu ortaya çıkan kuvvetleri “temas kuvvetleri” olarak belirler.                               1.2. Fiziksel temas olmadan da cisimlere bazı kuvvetlerin etki edebileceğini fark eder.                 1.3. Kuvvetleri, “temas kuvvetleri” ve “temas gerektirmeyen kuvvetler” olarak sınıflandırır (BSB- 4, 5, 6).                          1.4. Fiziksel temas olmaksızın cisimleri hareket ettirebilecek bir düzenek kurar ve çalıştırır (BSB-14).       

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

4. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar.

5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğine göre karşılaştırmalar yapar.

6. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar.

14. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir.

 

 

Topları Çarpıştıralım

Öğrenciler, bir topu yuvarlayarak durmakta olan başka bir top ile çarpıştırırlar. Yuvarlanan topu ilk harekete geçiren ve çarpışma sonucu diğer topun hareketini sağlayan kuvvetin niteliğini (fiziksel temas sonucu ortaya çıkıp çıkmadığını) tartışırlar (1.1).

Sihirli Kuvvetler

Öğrenciler, temas gerektirmeyen kuvvetlere örnek olarak; bir mıknatısın toplu iğneleri uzaktan çekmesi, saça sürtülen plastik bir tarağın küçük kâğıt parçacıklarını uzaktan çekmesi ve belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cismin yere düşmesi etkinliklerini yaparak sonuçları tartışırlar (1.2; 1.3).

Fark Nerede?

Topların hareketini sağlayan kuvvet ile toplu iğneleri, kâğıt parçalarını çeken ve cismin yere düşmesine neden olan kuvvetler karşılaştırılarak aralarındaki temel farkın ne olduğu  kısaca tartışılır (1.1; 1.2; 1.3).

 

Ders içi ilişkilendirme

4. sınıfta kuvvetle ilgili incelenen kavramlar hatırlatılır.

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

Kuvvet çeşitlerini belirleyelim” etkinliği.

 

[!] “Alan kuvveti” yerine bu seviyede “temas gerektirmeyen kuvvet” ifadesi kullanılır.

 

 Saçımıza sürdüğümüz bir tarağın küçük kâğıt parçalarını çekmesi ve serbest bırakılan bir cismin yere düşmesi etkinliği, elektrostatik kuvvet ve kütle çekim kuvvetinin temas gerektirmediğini sezdirmek amacıyla yapılır. Ancak bu konularla ilgili ayrıntıya girilmez.

 

??? Cisimleri hareket ettiren rüzgârın (hava akımının) temas gerektiren bir kuvvet olduğu vurgulanır.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

3.ÜNİTE  : KUVVET VE HAREKET

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

OCAK   : 09.01.2012 – 13.01.2012

17. HAFTA

3  SAAT

2.Mıknatısların özellikleriyle ilgili olarak öğrenciler;   

2.1. Mıknatısların birbirini çektiğini veya ittiğini gözlemler (BSB-1).     2.2. Mıknatısların farklı iki kutbu olduğunu fark eder. 

2.3. Mıknatısların farklı kutuplarından birinin N ve diğerinin S olarak isimlendirildiğini ifade eder.                                          2.4. Mıknatısların aynı kutuplarının birbirini ittiği, zıt kutupların ise birbirini çektiği sonucuna ulaşır (BSB -23).

2.5. Bazı maddelerin mıknatıslardan etkilendiğini ifade eder.                                             2.6. Mıknatısların maddelere uyguladığı kuvvetin, temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğunu açıklar.                                           2.7. Günlük hayatta mıknatısların kullanım alanlarını listeler (BSB-24). Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya

olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını kullanarak gözlemlerler.

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

24. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve / veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.

 

 

 

 

  Mıknatısı Tanıyalım

Öğrenciler sınıfa getirilen çeşitli şekillerdeki mıknatısları (çubuk, U, halka vb.) kullanarak iki mıknatısın birbirini çektiğini veya ittiğini çeşitli denemeler yaparak keşfeder. Bu denemeler esnasında öğrenciler mıknatısların uçlarının (kutuplarının) farklı davrandığını gözlemler. Bu kutuplardan birinin N, diğerinin S kutbu olarak isimlendirildiğini öğrenirler. Hangi kutupların birbirini ittiğini, hangilerinin birbirini çektiğini deneyerek tespit ederler. Sonuçları tartışırlar (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2,6).

Kaybolmayan Kutuplar

Bir çubuk mıknatısa çekiçle vurularak mıknatıs iki parçaya ayrılır. Öğrenciler bu iki parçanın yine itme veya çekme özelliği gösterdiğini, her bir parçada yine N ve S olarak isimlendirilen kutuplarının varolduğunu gözlemler  (2.2; 2.3; 2.4).

  Mıknatısları Nerelerde Kullanırız?

Mıknatısların günlük hayatta kullanım alanlarını araştırmaları istenir (2.7).

 

Ders içi ilişkilendirme

4. sınıfta mıknatısların bazı maddelerle etkileşimlerinden faydalanarak birbiri içerisine karışmış olan maddeleri ayırmada nasıl kullanıldıkları işlenmişti.

 

Diğer derslerle ilişkilendirme

 

Öğrenciler, araştırma yaparken İnterneti etkili şekilde kullanmaya teşvik edilir.

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Enerji Tasarrufu Haftası

( Ocak Ayının 2. Haftası)

1. Enerji tasarrufu bilgisi

2. Enerji Tasarrufu Haftası anlam ve önemi

3. Enerji Tasarrufu Haftası etkinlikleri

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

 

[!] Öğrenciler, mıknatısların elektronik donanımlı bazı eşyalara (televizyon, bilgisayar ekranı, bankamatik kartı, cep telefonu, bilgisayar disketi, CD vb.) yaklaştırıldığında, bu eşyalara zarar verebileceği konusunda uyarılır.

2.7 kazanımına açıklama:

Pusula tanıtılır. Dünyamızın da bir mıknatıs gibi davrandığından bahsedilir.

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

 

 

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

3.ÜNİTE  : KUVVET VE HAREKET

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

OCAK   : 16.01.2012  -- 20.01.2012

18. HAFTA

2  SAAT

3. Sürtünme kuvvetini ve hayatımızdaki  önemini anlamak amacıyla öğrenciler;

3.1.              Çeşitli yüzeylerin (halı, beton, buz vb.), cisimlerin hareketlerine etkilerini karşılaştırır (BSB-5).

3.2.Bir cismin kaygan bir yüzeyde daha kolay, pürüzlü bir yüzeyde ise daha zor hareket ettirilebileceğini gözlemler(BSB-1).

3.3. Bir cismin kaygan bir yüzeyde daha kolay, pürüzlü bir yüzeyde ise daha zor hareket ettirilmesinin sebebini, sürtünen yüzeylerin farklılığı ile açıklar (BSB-7).                          

3.4. Yüzey ile cisim arasında, cismin hareketini zorlaştıran veya engelleyen kuvveti, sürtünme kuvveti olarak tanımlar.                                 

3.5.              Sürtünmenin bir temas kuvveti olduğunu ifade eder.

3.6.              Hava ortamında, hareket eden cismin hareketini zorlaştıran kuvveti hava direnci olarak tanımlar.

3.7.              Su içerisinde, hareket eden cismin hareketini zorlaştıran kuvveti su direnci olarak tanımlar.

3.8.              Hava ve su direncinin cisimlerin hareketlerine etkilerini karşılaştırır (BSB-4, 5, 6).

3.9.              Teknolojik tasarım aşamalarını uygulayarak havada  uzun süre kalacak bir paraşüt geliştirir (FTTÇ-6, 14).

 

3.10.Sürtünmenin günlük yaşamdaki etkilerine örnekler verir (FTTÇ-4).

 

Tartışalım

Öğrencilere, buzlu yollarda yürümekte neden zorlandıkları, bazı araçların (bisikletlerin, kapı menteşelerinin vb.) hareketli aksamlarının neden yağlanması gerektiği sorulur ve  alınan cevaplar tartışılır (3.1).

  Hareketi Zorlaştıran Nedir?

Öğrenciler bir cismi önce kaygan, sonra da pürüzlü bir yüzeyde harekete geçirmeye çalışırlar. Her iki durumda da hareketi zorlaştırıcı veya engelleyici kuvvetin ne olabileceğini ve hangi yüzeyde cismi daha kolay hareket ettirebildiklerini tartışırlar (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5). 

 

 

 

 

 

Atatürkçülükle ilgili konular

  (3..9,  3.10 -1) ­­

 

1. Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi kavrayabilme  

       AÇIKLAMA

* Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki açıklanarak, bilim ve teknolojinin temelinde akılcılığın yer aldığı belirtilecektir.

Hayatımızda akılcılığa ve bilime yer vermenin   neden önemli olduğu irdelenerek, Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önem, Atatürk’ün akılcılık ve bilim konusundaki sözlerinden örnekler verilerek  açıklanacaktır.

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

Bu yarış nasıl kazanılır?” etkinliği

“Nasıl daha yavaş şer?” etkinliği

 

??? Bisikletin frenine basıldığında yavaşlamasının asıl nedeni tekerlek ile yüzey arasındaki sürtünmeden ziyade, tekerlek ile fren pabuçları arasındaki sürtünmedir.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   ???: Kavram yanılgısı   [!] : Uyarı   : Ölçme ve değerlendirme    Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

3.ÜNİTE  : KUVVET VE HAREKET

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

OCAK   : 16.01.2012 – 20.01.2012  / YARI YIL TATİLİ

18. HAFTA

1 SAAT

 

Fen Teknoloji Toplum Çevre

(FTTÇ) kazanımları:

4. İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini artırmak için düşünceler, araçlar ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir.

6. Teknolojik tasarımın bir süreç olduğunu ve çeşitli aşamalardan oluştuğunu anlar (bkz. Şekil 1.’deki Teknolojik Tasarım Döngüsü).

14. Bilimdeki gelişmelerin teknolojide yeni icatlara ve uygulamalara yol açtığına örnekler verir.

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya

olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını kullanarak gözlemlerler.

4. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar.

5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğine göre karşılaştırmalar yapar.

6. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar.

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar önerir.

 

  Bir Paraşüt Yapalım

Öğrenciler, küçük cisimleri (kibrit kutusu, silgi vb.) taşıyabilecek bir paraşüt modeli tasarlayıp yaparak hava direncinin harekete etkisi tartışırlar. Konuyla ilgili olarak; jet uçaklarının, kısa pistlere inerken durmalarını kolaylaştırmak için, paraşüt açmalarıyla ilgili bir video film izlettirilebilir (3.6; 3.9).

 

Öğrenciler, sürtünmenin bilimsel olarak anlaşılmasının teknoloji uygulamalarındaki yerini tartışır. Bu bağlamda, Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki görüşlerini araştırırlar.

  Su İçerisine Bırakılan Bilye

Öğrenciler, özdeş iki cam bilyeden birini su dolu derin bir cam kap içerisine, diğerini de hava ortamında aynı anda, aynı yükseklikten serbest bırakarak bilyelerin aynı mesafeyi ne kadar sürede geçtiklerini karşılaştırır ve bunun sebeplerinin neler olabileceğini açıklarlar (3.7).

Sürtünmesiz Bir Yaşam Nasıl Olurdu?

“Eğer sürtünme olmasaydı hayatımızda ne gibi değişiklikler olurdu?” sorusuna öğrencilerle birlikte cevap aranır. Bu konu ile ilgili simülasyonlar gösterilebilir. Bazı durumlarda sürtünmeyi azaltmak, bazı durumlarda ise artırmak için önlemler alındığı örneklerle tartışılır (3.9).

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

 

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

                                                                  4.ÜNİTE  : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK           SÜRE : 06.02.2012 ---- 02.03.2012  İŞ GÜNÜ : 4 HAFTA 

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTAL-AR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT    : 06.02.2012 – 17.02.2012

19.20. HAFTA

6  SAAT

1. Basit bir elektrik devresinde ampullerin parlaklığının değiştirilmesi ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1.Basit bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığını nasıl değiştirebileceği hakkında tahminlerde bulunur (BSB 8).                           1.2.Bir ampulün parlaklığını nasıl değiştirebileceği hakkındaki tahminlerini test eder (FTTÇ-2).

1.3.Bir ampulün parlaklığını etkileyen değişkenleri listeler (BSB 10).

1.4.Elektrik devresinde sadece ampul sayısının değiştirilmesinde bağımlı, bağımsız değişkeni ve kontrol edilen değişkenleri belirler (BSB-11, 12, 13).

Devredeki Hatayı Bulalım

Öğrenciler, ilk olarak hatalı bir elektrik devresindeki problemi bulmaya çalışır. Daha sonra hatalı bir devre resmi üzerindeki eksikliği tespit edip doğru devre için tahminlerde bulunurlar.

Bir Ampulün Parlaklığını Nasıl Değiştirebiliriz?

Öğrenciler tek pil ve ampulden oluşan bir elektrik devresi kurarak ampulün parlaklığını gözlemler. İkinci bir özdeş ampulü devreye (seri) bağlayarak birinci ampulün parlaklığındaki değişimi gözlemler. Sonra öğrenciler, üçüncü bir özdeş ampulü devreye (seri) bağlar ve ampullerin parlaklıklarını gözlemler. Her üç devredeki ampullerin parlaklıklarını karşılaştırırlar (1.1; 1.2; 1.3).

Öğrenciler tek pil ve ampulden oluşan elektrik devresini tekrar kurar. Devreye önce ikinci bir özdeş pil sonra üçüncü bir özdeş pil (seri) bağlayarak ampulün parlaklığını gözlemler. Gözlem sonuçlarını tartışarak karşılaştırırlar (1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 1.7).

Öğrenciler, akılcılığın fen ve teknolojideki önemini fark ederler. Bu bağlamda Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi araştırırlar.

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

 

 

“Devre şeması üzerinde oynayalım” etkinliği

[!] Pil ve ampuller sadece seri bağlanmalı, fakat seri bağlama kavramına girilmez.

[!] Öğretmen, öğrencileri elektrik devreleri ile ilgili etkinliklerden sonra devre elemanlarını toplamalarına özendirir.

[!] Bu ünitede, iletken ve yalıtkan maddeler konusuna girilmez.

 

 

1.5.Elektrik devresinde sadece pil sayısının değiştirilmesi olayındaki bağımlı, bağımsız değişkeni ve kontrol edilen değişkenleri belirler (BSB- 11, 12, 13).

1.6.Devrede pil sayısı aynı kalırken, ampul sayısının artması veya azalması ile ampullerin parlaklığının nasıl değiştiğini ifade eder.

1.7.Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısının artması veya azalması ile ampulün parlaklığının nasıl değiştiğini ifade eder.

1.8.Evde ve okulda odalardaki elektrik düğmelerinin birer devre anahtarı olduğunu fark eder (FTTÇ-3).

1.9. Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvarların içinden geçen bağlantı kabloları olduğu çıkarımını yapar (FTTÇ- 5, 31).

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   ???: Kavram yanılgısı   [!] : Uyarı   : Ölçme ve değerlendirme    Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

4.ÜNİTE  : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTAL-AR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT   : 20.02.2012 --- 24.02.2012

21.  HAFTA

3  SAAT

Fen Teknoloji Toplum Çevre (FTTÇ) kazanımları:                                                        

2. Aynı konuda farklı düşünceler bulunduğu bir durumda eldeki verilerin anlam, önem ve çıkarıma yönelik kullanımını değerlendirir.

3. Bazı ürün ve sistemlerin doğal, bazılarının ise yapay (insanlar tarafından yapılmış) olduğunu fark eder.

5.. Teknoloji aracılığıyla çözülebilecek günlük yaşam sorunlarını belirler, bunlar hakkında bilgi toplayıp, çözüme yönelik düşünceler üretir.

31. Evde, okulda ve toplumda bireysel ihtiyaçları ve istekleri karşılamak, problemleri çözmek için fen ve teknolojinin nasıl kullanıldığına örnekler verir.

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

8. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

10. Verilen bir olay veya ilişkide en belirgin bir veya bir kaç değişkeni belirler (4. ve 5. sınıf).

11. Verilen bir olaydaki bağımlı değişkeni belirler (sadece 5. sınıf).

12. Verilen bir olaydaki bağımsız değişkeni belirler (sadece 5. sınıf).

13. Verilen bir olaydaki kontrol edilen değişkenleri belirler.

Değişkenleri Belirleyelim

Yukarıdaki iki etkinlik sonucunda, öğrenciler bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının nelere bağlı olarak değiştiğini yorumlarlar. Öğrenciler bu etkinlikler için bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri tanımlar. Bu değişkenleri  ifade eden aşağıdaki gibi bir tablo oluşturur (1.4; 1.5; 1.6; 1.7).

De-ne-me

Bağımsız Değişken

Kontrol Edilen Değişken

Bağımlı Değişken

1.

Ampul Sayısı

Ampul Sayısı

Ampul Parlaklığı

2.

Pil Sayısı

Pil Sayısı

Ampul Parlaklığı

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

 

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   ???: Kavram yanılgısı   [!] : Uyarı   : Ölçme ve değerlendirme    Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

4.ÜNİTE  : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTAL-AR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT – MART  : 27.02.2012 – 02.03.2012

22. HAFTA

3  SAAT

2.Basit bir elektrik devresindeki elemanların sembolik gösterimi ve devre şemalarının çizimi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1Basit bir elektrik devresindeki pil, ampul, bağlantı kablosu ve anahtarı sembolik olarak gösterir.           

2.2Devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin, devre şeması çizimlerinde kullanıldığını fark eder.   

2.3Devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin bilimsel iletişim (ortak bilimsel dil) açısından önemini kavrar.

 

Devre Elemanlarını Sembolik Olarak Gösterelim                  Öğrenciler devre elemanlarının (pil, ampul, bağlantı kablosu ve anahtar) sembolik gösterimlerini içeren kartları inceleyerek, hangi sembole hangi devre elemanının karşılık geldiğini  tahmin ederler. Devre elemanlarının neden sembollerle gösterildiği tartışılarak, bunun önemi (örneğin matematikteki +,-, vb. işaretlerinin ortak kullanımındaki önemi gibi) vurgulanır (2.1; 2.2; 2.3).

Devre Şemamızı Sembollerle Çizelim

Öğrenciler resmettikleri bir elektrik devre şemasını öğrendikleri sembolleri kullanarak yeniden çizerler (2,3; 2.4) .

Devre Şemamızı Kuralım

Öğrencilerden, verilen bir elektrik devresi şemasından yararlanarak elektrik devresi kurup çalıştırmaları istenir. Farklı elektrik  devre şemaları gösterilerek devrenin niçin çalışıp çalışmayacağı(ör: anahtar açıkken lambanın yanmayacağını veya bağlantı kopukluğunu...)  öğrencilere sorulur (2.5; 2.6; 2.7) .

 

Ara Disiplinlerle İlişkilendirme                   

 

Kariyer Bilinci Geliştirme: Sınıfta ailesinde elektrik teknisyeni veya elektrik mühendisi olan öğrenciler devrelerle nasıl çalışıldığını öğrenir ve sınıfla paylaşırlar.

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Devre sembollerini tanıyalım” ve “Eleştir-değerlendir-çözümü bul” etkinliği

 

 

 

2.4.Çalışan bir elektrik devresi şeması çizer.                                          

2.5.Basit bir elektrik devre şemasından yararlanarak devreyi kurar ve çalıştırır.   

2.6.Çalışmayan elektrik devrelerine ait şemaları yorumlayarak niçin çalışmadığını ifade eder.       

2.7.Verilen hatalı bir devre şemasını, deneyerek çalışır hâle getirir.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   ???: Kavram yanılgısı   [!] : Uyarı   : Ölçme ve değerlendirme    Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN

                                                             5.ÜNİTE  : DÜNYA, GÜNEŞ VE AY                   SÜRE : 05.03.2012 ----23.03.2012   İŞ GÜNÜ  : 3 HAFTA

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

MART : 05.03.2012 – 09.03.2012

23. HAFTA

2 SAAT

1.Güneş, Dünya ve Ay’ın şekil ve büyüklükleriyle ilgili olarak öğrenciler;

1.1Güneş, Dünya ve Ay’ın şeklini karşılaştırır.

 (BSB-1, 2, 3, 4).  

 

1.2.Geçmişte insanların, Dünya, Güneş ve Ay’ın şekliyle ilgili çeşitli görüşler ileri sürdüklerinin farkına varır (FTTÇ-2, 11, 12, 13, 14).                                 

 

1.3.Güneş, Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar (BSB-1, 2, 3, 4, 5).                              

 

1.4.Güneş, Dünya ve Ay’ı bir arada temsil eden kendine özgü bir model oluşturur ve sunar (BSB-21, 22, 24; FTTÇ-6).                         

 

1.5.Cisimlerin uzaklaştıkça daha küçük     görüldükleri çıkarımını yapar.

(BSB-1, 2, 5, 7).                                           

 

1.6.Güneş’in Dünya’ya göre, Ay’dan daha uzak olduğu sonucunu çıkarır (BSB-7).                               

  Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekli Neye Benziyor?

Öğrencilerden, “Güneş, Dünya ve Ay’ın şekilleri nasıldır?” ve “Güneş, Dünya ve Ay’ın büyüklükleri için nasıl bir sıralama yaparsınız?” sorularına cevap vermeleri istenerek ön bilgileri yoklanır. Daha sonra, uzaydan çekilmiş fotoğraflar, varsa, Video-CD, slayt ve bilgisayar simülasyonları yardımıyla bir fikir birliğine varırlar (1.1; 1.3).

Var mısınız Dünya-Güneş-Ay Modeli Yapmaya!..

Öğrenciler, “Güneş, Dünya ve Ay’dan sizce hangisi daha büyüktür?” sorusuna cevap ararlar. Öğrenciler daha sonra cevaplarını bilimsel bilgilerle karşılaştırdıktan sonra, tanıdığı malzemeleri (Güneş bir deniz topu veya basketbol topu olarak düşünüldüğünde, Dünya’nın ancak bir leblebi tanesi, Ay’ın ise yarım pirinç tanesi olarak düşünülebileceğine dikkat çekilir.) kullanarak Güneş, Dünya ve Ay’ı bir arada temsil eden bir model (poster, resim, maket vb.) tasarlar ve yaparlar (1.4).

Uçaklar Neden Kuş Kadar Gözükür?

Öğrenciler, uzaktaki dağlar, ağaçlar, binalar veya araçların olduklarından daha küçük göründükleriyle ilgili gözlemler yaparlar. Gözlem sonuçlarından ve deneyimlerinden (Örneğin; bir uçağın, gökyüzünde bir kuş büyüklüğünde görülmesi gibi) yola çıkarak Güneş ve Ay’ın büyüklüklerinin farklı olmasına rağmen, Dünya’ya olan uzaklıkları dikkate alındığında, gökyüzünde hemen hemen aynı büyüklükte göründüklerini fark ederler (1.5; 1.6).

 

Ders içi ilişkilendirme

Dünya’nın şekliyle ilgili olarak 4. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

Kelime ilişkilen-dirme

 

 

[!] Küre, sınıfa getirilen küre örnekleriyle ayrıntıya girilmeden hatırlatılır.

 

[!] Güneş’e doğrudan çıplak gözle bakmanın sakıncaları anlatılır.

[!] Bu düzeyde, dönme ekseni ve yörünge kavramlarıyla elips terimi kesinlikle kullanılmaz.

 

 Mevsimlerin nasıl oluştuğu konusuna girilmez.

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN

5.ÜNİTE  : DÜNYA, GÜNEŞ VE AY

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTAL-AR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 MART   : 05.03.2012 – 09.03.2012

23. HAFTA

1  SAAT

 
Fen Teknoloji Toplum Çevre

(FTTÇ) kazanımları:

2. Aynı konuda farklı düşünceler bulunduğu bir durumda eldeki verilerin anlam, önem ve çıkarıma yönelik kullanımını değerlendirir.

6. Teknolojik tasarımın bir süreç olduğunu ve çeşitli aşamalardan oluştuğunu anlar (bkz. Şekil 1.’deki Teknolojik Tasarım Döngüsü).

11. Farklı tarihî ve kültürel geçmişleri olan insan topluluklarının aynı doğal olaylar hakkında ne tür anlayışlar oluşturup bunları ne şekilde kayda geçirdiklerini örneklerle açıklar.

12. Eski medeniyetlerin gökbilimde nasıl veri topladıkları, kaydettikleri ve bunları ne amaçla ve nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar ve bir görüş oluşturur.

13. Teknolojik icat ve uygulamaların gözlem kapasitesini genişlettiğine, veri ve bilgi toplama becerisini artıran araç ve teknikler sağladığına, böylece bilime katkıda bulunduğuna örnekler verir.

14. Bilimdeki gelişmelerin teknolojide yeni icatlara ve uygulamalara yol açtığına örnekler verir.

 

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya

olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını kullanarak gözlemlerler.

2. Bir cismin, şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.

3. Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler.

4. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar.

5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğine göre karşılaştırmalar yapar.

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar önerir.

 

 

 

 

 

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

 

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   ???: Kavram yanılgısı   [!] : Uyarı   : Ölçme ve değerlendirme    Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN

5.ÜNİTE  : DÜNYA, GÜNEŞ VE AY

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

MART  12.03.2012 – 16.03.2012  

24. HAFTA

3  SAAT

 

2.Dünya’nın hareketleri ile ilgili olarak öğrenciler;                                 

2.1.Dünya’nın kendi etrafında döndüğünü ifade eder.                            

2.2.Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı sürenin, bir gün olarak kabul edildiğini ifade eder.

2.3.Gece-gündüz oluşumunu, Dünya’nın kendi etrafındaki dönme hareketiyle açıklar (BSB-23).                    

2.4.Güneş’in gökyüzünde gün boyunca hareket ediyor gözükmesini, Dünya’nın kendi etrafındaki dönme hareketiyle açıklar (BSB-23).                  

2.5.Dünya’nın kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolandığını ifade eder.          

2.6.Dünya’nın Güneş etrafında bir tam dolanımını tamamladığı sürenin, bir yıl  olarak kabul edildiğini belirtir.

 

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

 

Başrollerde Güneş ve Dünya

Öğretmen yere tebeşirle Dünya’nın yörüngesini gösteren elips şeklinde bir yörünge çizer (Çizilen yörüngenin şeklinin elips olduğu söylenmemelidir.). Sırt sırta vermiş dört öğrenciye Güneş ve bir öğrenciye de Dünya rolü verilir. Dünya rolünü alan öğrenci kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş rolünü alan öğrencilerin etrafında zemine çizilmiş yörüngeyi takip eder. Öğrenciler, sahneledikleri bu oyunda Dünya ve Güneş’in hareketlerini gözlemleyerek yorumlarlar. Güneş rolündeki öğrencilerin her birinin eline birer el feneri verilir. Dünya rolünde oynayan öğrencinin kendi etrafındaki her dönüşünde, aydınlanan ve karanlıkta kalan kısımlarına dikkat çekilerek öğrenciler gece gündüz olayını canlandırır. Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor gibi görünmesinin nedeni ile zaman dilimlerinden yıl ve günün oluşumunu tartışır. Gece/gündüz ve yılın, doğa olaylarının sonuçlarından hareketle belirlenip; hafta, ay, saat gibi zaman dilimlerinin ise insanlar tarafından keyfi olarak kabul edildiğine dikkat çekilir (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6).

 

 Dünya’mız Hiç Hareket Etmeseydi Neler Olurdu ya da Olmazdı?

Öğrenciler, “Eğer Dünyamız hiç hareket etmeseydi neler olurdu/veya olmazdı?” sorusuna tartışarak cevap ararlar (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6).

 

Diğer derslerle ilişkilendirme

 

2.2 ve 2.6 kazanımları için Matematik dersi Zamanı Ölçme alt öğrenme alanı (kazanım 1)

1. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

Kelime ilişkilen-dirme

Gece gündüz modeli

 

 

 [!] Bu düzeyde, dönme ekseni ve yörünge kavramlarıyla elips terimi kesinlikle kullanılmaz.

 

 Mevsimlerin nasıl oluştuğu konusuna girilmez.

 

[!] 2.4  Bu düzeyde güneşin; Samanyolu gök adası ile bir bütün hâlinde yaptığı hareketi, dikkate alınmaz.

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN

5.ÜNİTE  : DÜNYA, GÜNEŞ VE AY

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

MART  : 19.03.2012 – 23.03.2012  

25. HAFTA

2  SAAT

3.Ay’ın hareketleri ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Ay’ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda da Dünya etrafında dolandığını ifade eder.

3.2. Dünya ve Ay’ın hareketlerini gösteren kendine özgü bir model oluşturur ve sunar (BSB-21, 22, 24; FTTÇ-6).

3.3. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzünün gözlendiğini açıklar (BSB-23).

3.4. Ay’ın evrelerini belirli aralıklarla gözlemler ve gözlem sonuçlarını kaydeder (BSB-1, 2, 20).

3.5. Gözlemlerine dayanarak Ay’ın evrelerinin düzenli olarak tekrar eden bir doğa olayı olduğu sonucunu çıkarır (BSB-1, 2, 5, 7, 23).

3.6. Ay’ın evrelerini, Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar (BSB-23).

3.7. Ay’ın evrelerini temsil eden bir model oluşturur ve sunar (BSB-21, 22, 24; FTTÇ-6).

Fen Teknoloji Toplum Çevre

(FTTÇ) kazanımları:

6. Teknolojik tasarımın bir süreç olduğunu ve çeşitli aşamalardan oluştuğunu anlar (bkz. Şekil 1.’deki Teknolojik Tasarım Döngüsü).

 

Ay da Durmadan Dönüyor

Öğrenciler,Ay nasıl hareket eder?” sorusuna ön bilgilerine dayanarak cevap ararlar. Daha sonra, eğer varsa Ay’ın hareketleriyle ilgili bilgisayar simülasyonu, video-CD, slayt vb. izlerler. Ay’ın hareketlerini, Güneş’in ve Dünya’nın varlığını da dikkate alarak rol oynama tekniği ile sınıf ortamında canlandırırlar.

Öğrenciler, yakın çevrelerinden edinecekleri malzemeleri kullanarak Dünya ile Ay’ın hareketlerini gösteren kendilerine özgü bir model oluştururlar ve sınıfta sergilerler (3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7).

 

  Ay’ın Evrelerini Gözleyelim

Öğrenci gruplarına “Ay’ın Evrelerini Gözleyelim” konulu bir proje çalışması yaptırılabilir. Bu kapsamda her bir grup, yeni aydan iki gün sonrasından başlayarak 14 gün süresince Ay’ı gözler. Uygun formlarda kaydedilen gözlem sonuçları kullanılarak öğrenciler, Ay’ın farklı şekillerde görülme nedenini sınıfta tartışırlar. Öğrenciler gözledikleri Ay’ın kaç gün sonra aynı evreye geleceğini tahmin ederler ve zamanı gelince denetlerler (3.4; 3.5; 3.6).

 

 

Diğer derslerle ilişkilendirme

 

3.4 ve 3.6 kazanımları için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Okuma (kazanım 10);

10. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder.

Konuşma öğrenme alanı, Kendini Sözlü olarak İfade Etme (kazanım 18)

18. Konuşmala-rında neden- sonuç ilişkileri kurar.

 

3.5 kazanım için Matematik dersi Zamanı Ölçme alt öğrenme alanı (Kazanım 1)

1. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

Kelime ilişkilen-dirme

14 Günlük Ay Gözlemi Projesi

Çoklu zekâ

Boşluk doldurma

Kavram haritalama

Eşleştirme

 

 

 Ay’ın Dünya’nın uydusu olduğu bilgisi verilmez.

 

 Ay, Güneş’ten gelen ışığı yansıttığı için gözlenebilir. Işığın yansıması konusu 6. sınıfta ele alınacağı için konu, bu açıdan ele alınmaz.

 

??? Öğrenciler, Ay’ın evrelerinde görülen karanlık kısımların, Dünya’nın gölgesi nedeniyle oluştuğu vb. kavram yanılgılarına düşmemeleri konusunda uyarılır.

 

[!] Ay’ın bazı nedenlerle (havanın bulutlu olması vb.) görülemeyebileceği belirtilir.

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN

5.ÜNİTE  : DÜNYA, GÜNEŞ VE AY

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

 MART   : 19.03.2012 – 23.03.2012

25. HAFTA

1  SAAT

Bilimsel Süreç Becerisi

(BSB) kazanımları:

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya

olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organlarını kullanarak gözlemlerler.

2. Bir cismin, şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.

5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğine göre karşılaştırmalar yapar.

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar önerir.

20. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.

21. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip, işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk grafik, tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.

22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

24. Basit gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.

 

 Siz de Yapacağınız Modelle Ay’ın Evrelerini İzleyebilirsiniz

Kapaklı bir karton bir kutu (örneğin bir ayakkabı kutusu) alınır. Kutunun tüm yan yüzeylerine birer gözetleme deliği açılır (4 adet). Ay’ı temsil eden bir ping-pong topu, kutunun üst kapağı kapatıldığında, kutunun içerisine sarkacak şekilde bir iple kapağa asılır. Sonra Güneş’i temsil eden bir el feneri kutunun yan yüzlerden birine açılacak beşinci bir deliğe (gözetleme deliklerinden birinin altına açılacak), kutunun içini aydınlatacak şekilde sabitlenir. El feneri yakılır ve gözetleme deliklerinden top gözlenir (Bir delikten bakarken diğerleri kapalı tutulmalıdır.). Öğrenciler, her bir delikten topun nasıl görüldüğüne bakarak bu model üzerinde Ay’ın evrelerinin oluşumunu tartışırlar (3.4; 3.5; 3.6; 3.7).

 

 

  Ay Hiç Hareket Etmeseydi Neler Olurdu/ya da Olmazdı?

Öğrenciler, “Eğer Ay hiç hareket etmeseydi neler olurdu/olmazdı?” sorusuna tartışarak cevap ararlar (3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7).

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Deney malzemeleri

 

 

:Sınıf - Okul içi etkinlik     : Okul dışı etkinlik   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme    : Ölçme ve değerlendirme     ???: Kavram yanılgısı     [!] : Uyarı      Sınırlamalar

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                    ( Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımı, 2. rakam ilişkilendirildiği ara disiplin kazanımını gösterir.)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAADDİN KEYKUBAT İLKÖĞRETİM OKULU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANLARI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

                      6.ÜNİTE   : CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM                            SÜRE : 26.03.2012  --- 04.05. 2012  İŞ GÜNÜ  : 6 HAFTA

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR

MART  : 26.03.2012 – 30.03.2012