ELATİNOR hece-kelime-cümle tablosu

Açıklama ELATİNOR hece-kelime-cümle tablosu
Kategori Türkçe
Gönderen sacit akan
Eklenme Tarihi 06-12-2017
Boyut 3.85 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Sayın veli aşağıdaki hece ve kelimeleri öğrencinizin harfleri birbirine bağlayarak okumasını sağlayınız. İki harften oluşan heceleri ezberlemesini sağlayınız. İsimleri de tekrar tekrar okutunuz. www.

al el

il ol

at et

it ot an en in on

ar er ir or

la le li lo ta te ti to

na ne

ni no ra

re

ri

ro

ala

ele ili olo

ata

ete iti oto 

ana ene ini ono

ara ere iri oro

lal

lel

lil lol lat let lit lot lan len lin lon

lar

ler

lir lor

tal tel til tol tat tet tit tot

tan ten tin ton tar ter tir tor

nal nel nil nol

nat net nit not nan nen nin non nar ner nir nor

ral rel ril rol

rat ret rit rot ran ren rin ron 

rar

rer rir ror

alt

ant art ert

ort

irt irl orl