Destek Eğitim Odası İş ve İşlemleri (Gerekli Evraklar)

Açıklama Destek Eğitim Odası İş ve İşlemleri (Gerekli Evraklar)
Kategori Dil ve Anlatım
Gönderen ozdil83
Eklenme Tarihi 09-01-2019
Boyut 3.32 M
İndirme 1
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


---
---

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

……………..İLKOKULU

I.DÖNEM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

2. YÜRÜTME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO:2                                    

TOPLANTI TARİHİ:28.10.2016

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Destek Eğitim Odasının Açılması
 4. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Okul Müdür Yardımcı ……………….. tarafından açılış konuşması yapıldıktan sonra yoklama alındı. Kurulda yer alan tüm öğretmenlerin toplantı için hazır olduğu görüldü.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra toplantıya geçildi.
 3. BEP biriminin aldığı karar ve önerisi doğrultusunda destek eğitim odasının açılmasında ve özel eğitim gereksinimli öğrencilerden BEP birimi toplantısında belirtilen 6 öğrencinin destek eğitimi almasına karar verilmiştir.Destek eğitimi almasına karar verilen öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

 

ÖĞRENCİNİN SINIFI

NUMARASI

ADI-SOYADI

2/I

 

AHMET YUSUF KİRAZ

2/I

 

MUHAMMET EMİR HİLALOĞLU

2-B

 

İPEK NİLAY ÇELİK

2-A

 

MEHMET YILMAZ

3/F

 

SAMET MUSTAFA AYDOĞAN

4/C

 

ABDULKADİR TOSUN

 

 

 1. Başarılar temennileriyle toplantıya son verilmiştir.

 

 

 

 

Rehber  Öğretmen  Rehber Öğretmen  Rehber Öğretmen

 

 

 

 

 

Sınıf  Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

    Sınıf Öğretmeni      Müdür Yardımcısı              

 

 

 

 

 

 

 

 

  Okul Müdürü

 

 

 

 

 DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ

NEDEN DESTEK EĞİTİM?

Öğrenci açısından;

Kaynaştırma öğrencilerine nicelik ve nitelik yönünden gereken zamanın öğretmen tarafından ayrılması öğrenci merkezli hazırlanan BEP'Ierin işlevini artırıcı olup ve akademik başarı oranını yükseltir.

Öğrencilerin akademik eğitiminde ve mesleki beceri öğretiminde, grup eğitimi ihtiyaçları yanı sıra, bireysel eğitim ihtiyaçları da karşılanır.

Destek eğitimi ile sınıf ortamında, öğretmenin öğrenci üzerindeki olumlu etkisi artar ve davranış problemleri azalır.

Akademik ve mesleki beceriler açısından, öğrenciyle akranları arasındaki fark en aza indirgenir,

Ders başarısı artan ve değer verildiğini anlayan öğrencilerin benlik algısı yükselir, özgüvenleri artar.

Destek eğitim hizmetinden yararlanan kaynaştırma öğrencisinin, sınıf içindekj kabulü ve akranları ile etkileşimi artar.

Öğretmen açısından;

Destek eğitim veren öğretmenler, farklı öğretim yöntemleri hakkında mesleki becerilerini geliştirir, farklı durumlarda uygun teknikleri kullanabilir.

Öğrenci ile ilgili sorumluluğu paylaşılan sınıf/ders öğretmeninim endişesi azalır.

Başarılı bir destek eğitim hizmetinde öğretmenin mesleki doyumu artar,

Genel olarak;

Destek eğitim hizmetindeki başarı, bütünleştirme uygulamaları kapsamındaki özel gereksinimli ve/veya engelli öğrenciler ile okul yönetimi-öğretmen- okuldaki akranlar- aile ve diğer tüm eğitim personelinin karşılaştığı sorunları azaltarak, olumlu okul iklimi ve işbirliğini artırıcı olacaktır.

DESTEK EĞİTİM ODASI AÇILMASI

Destek eğitim odasının nasıl açılacağı ilgili mevzuat hükümleri ve bu hükümler doğrultusunda alınan resmi uygulama kararları ile belirlenmiş ve bu doğrultuda yürütülmektedir.

Bu kapsamda; okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere bireysel ve grup eğitimi verilebilmesi için destek eğitim odası açılması öngörülmektedir. Destek eğitim odalarının açılmasında;

Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası için ayrılan mekanların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, hijyen vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olması,

Eğitim öğretim açısından elverişsiz ortamlarda özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odasının düzenlenmemesi,

147

Eğitim ortamı ve materyali ihtiyacı okulda halihazırda mevcut imkanlar ve/veya yerel yerel imkânlarla (okul aile birliği, belediye ve sivil toplum kuruluşları vb.) temin edilmesi,

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen uygulama esaslarına göre dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır.

Okullarda Destek Eğitim Odası Açılması İşlem Basamaklan

Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda, destek eğitim odası açılması gerekmektedir. Bu amaçla yapılması gereken işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği've 12008—60 No'lu Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi' dikkate alınarak aşağıda sıralanmıştır.

1. Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda BEP geliştirme birimi oluşturulur. BEP geliştirme biriminde müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında, bir rehber öğretmen, kaynaştırma öğrencisinin sınıf öğretmeni, ilgili alan öğretmenleri, öğrenci velisi, öğrenci yer alır.

 2. Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunda (RHYK) destek eğitim odası açılması için karar alınır.

Okul müdürlüğü, alınan RHYK kararı ilgi tutularak il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile destek eğitim odası açma onayı almak üzere yazışma yapar.

4.       Destek eğitim odası, İl/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun önerisi doğrultusunda İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafindan açılır.

5.       Okulda uygun bir bölüm destek eğitim odası olarak belirlenir. Destek eğitim için ayrılan mekânların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, sağlığa uygunluk, vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Eğitim ve öğretim açısından elverişsiz ortamlarda destek eğitim odası düzenlemesi yapılmamalıdır.

6.       Okul BEP geliştirme birimince, destek eğitim odasında eğitim alacak öğrencinin hangi derslerden veya becerilerden yararlanacağı ve haftada kaç ders saati ders alacağı tespit edilir, öneri olarak okul RHYK'ya sunulur. Öneriler görüşülerek okul RHYK'ca karara bağlanır.

d7J Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlanması okul yönetimince yapılır. Destek eğitimi odası resmi olarak açıldıktan sonra bu saatlerde görevlendirilecek öğretmenler belirlenir.

8.      Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40'ını aşmayacak şekilde planlanır.

9.      Kaynaştırma öğrencilerinin yararlanacağı saatler belirlenir. Öğrencinin destek eğitim odasından yararlanacağı saatler; haftalık ders saatleri içerisinde yer alır. Planlama; Teknoloji ve Tasarım, Müzik, Beden Eğitimi, Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler vb. dersleri dışında yapılır.

410, Öğretmenler ve haftalık verecekleri ders saatlerini belirtir tablo eklenerek, ek ders ücret onayı il/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınır. Destek eğitim odası açma onayının bir örneği ve haftalık ders programı da eklenir.

1 1. Öğrencinin destek eğitim odasından yararlanacağı saatler; sınıf öğretmeni, destek eğitimi verecek öğretmen ve veliye yazılı olarak bildirilir.

148

DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ

          1   Destek eğitim odası programı işleyişi okul yönetimince izlenir, kontrol edilir.

13.   Destek eğitim odasında yapılacak çalışmalar ile ilgili planlama her eğitim öğretim yılı başında yapılır. Eğitim öğretim yılı içerisinde de destek eğitim odasından kaynaştırma öğrencilerinin yararlanmasına karar verilebilir.

14.   Destek eğitim odalarında Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra öğrencinin ihtiyaç duydüğü alanlarda ve becerilerde BEP hazırlanarak uygulanabilir.

15.   Hazırlanan BEP sınıföğretmeni ile destek eğitim odası öğretmeninin işbirliği içinde uygulanır.

16.   Öğrenci kendi sınıfında BEPfine göre değerlendirilir.

17.   Destek eğitim odasında eğitim alan kaynaştırma öğrencilerinden, yeterli seviyeye ulaşanlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne gönderilir ve kaynaştırma eğitiminden çıkartılırlar.

OKULLARDA DESTEK EĞİTİM HİZMETİ SUNUMU ORGANİZASYON ŞEMASI

Destek eğitimi hizmetinin okullarda sunulmasında aşağıdaki şemada yer alan kurum ve kişiler rol oynar. Bir okulda destek eğitim hizmeti sunulabilmesi için, destek eğitim odası açılış işlemlerinin yapılması gerekir. Burada 'destek eğitim odası' ifadesi destek eğitim hizmetini belirtmektedir.

Bu bölümde sorumluluklar altında belirtilenler, kurum ve kişilerin mevzuatta yer alan görevlerinin yanı sıra, mevcut uygulamalardan da yola çıkılarak destek eğitim hizmetinin gerektirdiği sorumluluklardır.

Hizmet Sunumunda Görev Tanımlar

Öğrencinin yerleştirme kararını vermek, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu'nu kurmak

İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu (ÖEHK) önerisi doğrultusunda Destek Eğitim Odası açılış onayı vermek

pestek eğitim odası açılış onayı verilen okulun hazırladığı ders ücreti onayını vermek

Destek eğitim odası açılış onayı verilen okulun hazırladığı ders programı onayını vermek

RAM'ın düzenlediği, müdür, rehber öğretmenlere yönelik her eğitim öğretim yılı başında farkındalık toplantılarına katılmak

Destek eğitimde görev yapabilecek öğretmen havuzu oluşturmak

Öğretmenlerin özel eğitime yönelik hizmetiçi eğitim (HİE) ihtiyaçlarını belirlemek

iL/iLÇE MEM

Öğrenci gelişim bilgilerini okulla paylaşmak,

Öğrencinin devam ettiği okul ve yararlandığı sağlık kuruluşlarıyla ile işbirliği yapmak

Ev içi destek eğitim çalışmalarında veliye rehberlik etmek

ÖZEL EĞİTİM VE

REHABİLİTASYON

MERKEZİ

149

 

 

VEHBİ DAİ İLKOLULU DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

 

 

 

 

ÖĞRETMENİN

ADI-SOYADI

BRANŞI

  DERS SAATİ

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Destek eğitim odası çalışma programı 31.10.2016 tarihinde başlayacak olup 09.06.2016 tarihinde sona erecektir.Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                   25.10.2016

  ………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

       Uygun görüşle arz ederim.

 

                   25.10.2016

                  ……………….

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

OLUR

…………………………

Şahinbey Kaymakamı

 

 

 

 

 

VEHBİ DAİ İLKOLULU DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

 

 

 

 

ÖĞRETMENİN

ADI-SOYADI

BRANŞI

  DERS SAATİ

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Destek eğitim odası çalışma programı 31.10.2016 tarihinde başlayacak olup 09.06.2016 tarihinde sona erecektir.Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                   25.10.2016

  ………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

       Uygun görüşle arz ederim.

 

                   25.10.2016

                  ……………….

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

OLUR

…………………………

Şahinbey Kaymakamı

 

 

 

 

 

VEHBİ DAİ İLKOLULU DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

 

 

 

 

ÖĞRETMENİN

ADI-SOYADI

BRANŞI

  DERS SAATİ

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Destek eğitim odası çalışma programı 31.10.2016 tarihinde başlayacak olup 09.06.2016 tarihinde sona erecektir.Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                   25.10.2016

  ………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

       Uygun görüşle arz ederim.

 

                   25.10.2016

                  ……………….

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

OLUR

…………………………

Şahinbey Kaymakamı

 

 

 

 

 

VEHBİ DAİ İLKOLULU DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

 

 

 

 

ÖĞRETMENİN

ADI-SOYADI

BRANŞI

  DERS SAATİ

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Destek eğitim odası çalışma programı 31.10.2016 tarihinde başlayacak olup 09.06.2016 tarihinde sona erecektir.Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                   25.10.2016

  ………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

       Uygun görüşle arz ederim.

 

                   25.10.2016

                  ……………….

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

OLUR

…………………………

Şahinbey Kaymakamı

 

 

 

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

……………..İLKOKULU

I.DÖNEM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

2. YÜRÜTME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO:2                                    

TOPLANTI TARİHİ:28.10.2016

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Destek Eğitim Odasının Açılması
 4. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Okul Müdür Yardımcı ……………….. tarafından açılış konuşması yapıldıktan sonra yoklama alındı. Kurulda yer alan tüm öğretmenlerin toplantı için hazır olduğu görüldü.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra toplantıya geçildi.
 3. BEP biriminin aldığı karar ve önerisi doğrultusunda destek eğitim odasının açılmasında ve özel eğitim gereksinimli öğrencilerden BEP birimi toplantısında belirtilen 6 öğrencinin destek eğitimi almasına karar verilmiştir.Destek eğitimi almasına karar verilen öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

 

ÖĞRENCİNİN SINIFI

NUMARASI

ADI-SOYADI

2/I

 

AHMET YUSUF KİRAZ

2/I

 

MUHAMMET EMİR HİLALOĞLU

2-B

 

İPEK NİLAY ÇELİK

2-A

 

MEHMET YILMAZ

3/F

 

SAMET MUSTAFA AYDOĞAN

4/C

 

ABDULKADİR TOSUN

 

 

 1. Başarılar temennileriyle toplantıya son verilmiştir.

 

 

 

 

Rehber  Öğretmen  Rehber Öğretmen  Rehber Öğretmen

 

 

 

 

 

Sınıf  Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

    Sınıf Öğretmeni      Müdür Yardımcısı              

 

 

 

 

 

 

 

 

  Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

VEHBİ DAİ İLKOLULU DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

 

 

 

 

ÖĞRETMENİN

ADI-SOYADI

BRANŞI

  DERS SAATİ

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Destek eğitim odası çalışma programı 31.10.2016 tarihinde başlayacak olup 09.06.2016 tarihinde sona erecektir.Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                   25.10.2016

  ………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

       Uygun görüşle arz ederim.

 

                   25.10.2016

                  ……………….

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

OLUR

…………………………

Şahinbey Kaymakamı

 

 

 

 

 

VEHBİ DAİ İLKOLULU DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

 

 

 

 

ÖĞRETMENİN

ADI-SOYADI

BRANŞI

  DERS SAATİ

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Destek eğitim odası çalışma programı 31.10.2016 tarihinde başlayacak olup 09.06.2016 tarihinde sona erecektir.Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                   25.10.2016

  ………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

       Uygun görüşle arz ederim.

 

                   25.10.2016

                  ……………….

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

OLUR

…………………………

Şahinbey Kaymakamı

 

 

 

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

……………..İLKOKULU

I.DÖNEM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

2. YÜRÜTME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO:2                                    

TOPLANTI TARİHİ:28.10.2016

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Destek Eğitim Odasının Açılması
 4. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Okul Müdür Yardımcı ……………….. tarafından açılış konuşması yapıldıktan sonra yoklama alındı. Kurulda yer alan tüm öğretmenlerin toplantı için hazır olduğu görüldü.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra toplantıya geçildi.
 3. BEP biriminin aldığı karar ve önerisi doğrultusunda destek eğitim odasının açılmasında ve özel eğitim gereksinimli öğrencilerden BEP birimi toplantısında belirtilen 6 öğrencinin destek eğitimi almasına karar verilmiştir.Destek eğitimi almasına karar verilen öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

 

ÖĞRENCİNİN SINIFI

NUMARASI

ADI-SOYADI

2/I

 

AHMET YUSUF KİRAZ

2/I

 

MUHAMMET EMİR HİLALOĞLU

2-B

 

İPEK NİLAY ÇELİK

2-A

 

MEHMET YILMAZ

3/F

 

SAMET MUSTAFA AYDOĞAN

4/C

 

ABDULKADİR TOSUN

 

 

 1. Başarılar temennileriyle toplantıya son verilmiştir.

 

 

 

 

Rehber  Öğretmen  Rehber Öğretmen  Rehber Öğretmen

 

 

 

 

 

Sınıf  Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

    Sınıf Öğretmeni      Müdür Yardımcısı              

 

 

 

 

 

 

 

 

  Okul Müdürü

 

 

 

 

 DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ

NEDEN DESTEK EĞİTİM?

Öğrenci açısından;

Kaynaştırma öğrencilerine nicelik ve nitelik yönünden gereken zamanın öğretmen tarafından ayrılması öğrenci merkezli hazırlanan BEP'Ierin işlevini artırıcı olup ve akademik başarı oranını yükseltir.

Öğrencilerin akademik eğitiminde ve mesleki beceri öğretiminde, grup eğitimi ihtiyaçları yanı sıra, bireysel eğitim ihtiyaçları da karşılanır.

Destek eğitimi ile sınıf ortamında, öğretmenin öğrenci üzerindeki olumlu etkisi artar ve davranış problemleri azalır.

Akademik ve mesleki beceriler açısından, öğrenciyle akranları arasındaki fark en aza indirgenir,

Ders başarısı artan ve değer verildiğini anlayan öğrencilerin benlik algısı yükselir, özgüvenleri artar.

Destek eğitim hizmetinden yararlanan kaynaştırma öğrencisinin, sınıf içindekj kabulü ve akranları ile etkileşimi artar.

Öğretmen açısından;

Destek eğitim veren öğretmenler, farklı öğretim yöntemleri hakkında mesleki becerilerini geliştirir, farklı durumlarda uygun teknikleri kullanabilir.

Öğrenci ile ilgili sorumluluğu paylaşılan sınıf/ders öğretmeninim endişesi azalır.

Başarılı bir destek eğitim hizmetinde öğretmenin mesleki doyumu artar,

Genel olarak;

Destek eğitim hizmetindeki başarı, bütünleştirme uygulamaları kapsamındaki özel gereksinimli ve/veya engelli öğrenciler ile okul yönetimi-öğretmen- okuldaki akranlar- aile ve diğer tüm eğitim personelinin karşılaştığı sorunları azaltarak, olumlu okul iklimi ve işbirliğini artırıcı olacaktır.

DESTEK EĞİTİM ODASI AÇILMASI

Destek eğitim odasının nasıl açılacağı ilgili mevzuat hükümleri ve bu hükümler doğrultusunda alınan resmi uygulama kararları ile belirlenmiş ve bu doğrultuda yürütülmektedir.

Bu kapsamda; okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere bireysel ve grup eğitimi verilebilmesi için destek eğitim odası açılması öngörülmektedir. Destek eğitim odalarının açılmasında;

Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası için ayrılan mekanların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, hijyen vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olması,

Eğitim öğretim açısından elverişsiz ortamlarda özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odasının düzenlenmemesi,

147

Eğitim ortamı ve materyali ihtiyacı okulda halihazırda mevcut imkanlar ve/veya yerel yerel imkânlarla (okul aile birliği, belediye ve sivil toplum kuruluşları vb.) temin edilmesi,

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen uygulama esaslarına göre dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır.

Okullarda Destek Eğitim Odası Açılması İşlem Basamaklan

Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda, destek eğitim odası açılması gerekmektedir. Bu amaçla yapılması gereken işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği've 12008—60 No'lu Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi' dikkate alınarak aşağıda sıralanmıştır.

1. Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda BEP geliştirme birimi oluşturulur. BEP geliştirme biriminde müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında, bir rehber öğretmen, kaynaştırma öğrencisinin sınıf öğretmeni, ilgili alan öğretmenleri, öğrenci velisi, öğrenci yer alır.

 2. Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunda (RHYK) destek eğitim odası açılması için karar alınır.

Okul müdürlüğü, alınan RHYK kararı ilgi tutularak il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile destek eğitim odası açma onayı almak üzere yazışma yapar.

4.       Destek eğitim odası, İl/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun önerisi doğrultusunda İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafindan açılır.

5.       Okulda uygun bir bölüm destek eğitim odası olarak belirlenir. Destek eğitim için ayrılan mekânların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, sağlığa uygunluk, vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Eğitim ve öğretim açısından elverişsiz ortamlarda destek eğitim odası düzenlemesi yapılmamalıdır.

6.       Okul BEP geliştirme birimince, destek eğitim odasında eğitim alacak öğrencinin hangi derslerden veya becerilerden yararlanacağı ve haftada kaç ders saati ders alacağı tespit edilir, öneri olarak okul RHYK'ya sunulur. Öneriler görüşülerek okul RHYK'ca karara bağlanır.

d7J Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlanması okul yönetimince yapılır. Destek eğitimi odası resmi olarak açıldıktan sonra bu saatlerde görevlendirilecek öğretmenler belirlenir.

8.      Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40'ını aşmayacak şekilde planlanır.

9.      Kaynaştırma öğrencilerinin yararlanacağı saatler belirlenir. Öğrencinin destek eğitim odasından yararlanacağı saatler; haftalık ders saatleri içerisinde yer alır. Planlama; Teknoloji ve Tasarım, Müzik, Beden Eğitimi, Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler vb. dersleri dışında yapılır.

410, Öğretmenler ve haftalık verecekleri ders saatlerini belirtir tablo eklenerek, ek ders ücret onayı il/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınır. Destek eğitim odası açma onayının bir örneği ve haftalık ders programı da eklenir.

1 1. Öğrencinin destek eğitim odasından yararlanacağı saatler; sınıf öğretmeni, destek eğitimi verecek öğretmen ve veliye yazılı olarak bildirilir.

148

DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ

          1   Destek eğitim odası programı işleyişi okul yönetimince izlenir, kontrol edilir.

13.   Destek eğitim odasında yapılacak çalışmalar ile ilgili planlama her eğitim öğretim yılı başında yapılır. Eğitim öğretim yılı içerisinde de destek eğitim odasından kaynaştırma öğrencilerinin yararlanmasına karar verilebilir.

14.   Destek eğitim odalarında Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra öğrencinin ihtiyaç duydüğü alanlarda ve becerilerde BEP hazırlanarak uygulanabilir.

15.   Hazırlanan BEP sınıföğretmeni ile destek eğitim odası öğretmeninin işbirliği içinde uygulanır.

16.   Öğrenci kendi sınıfında BEPfine göre değerlendirilir.

17.   Destek eğitim odasında eğitim alan kaynaştırma öğrencilerinden, yeterli seviyeye ulaşanlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne gönderilir ve kaynaştırma eğitiminden çıkartılırlar.

OKULLARDA DESTEK EĞİTİM HİZMETİ SUNUMU ORGANİZASYON ŞEMASI

Destek eğitimi hizmetinin okullarda sunulmasında aşağıdaki şemada yer alan kurum ve kişiler rol oynar. Bir okulda destek eğitim hizmeti sunulabilmesi için, destek eğitim odası açılış işlemlerinin yapılması gerekir. Burada 'destek eğitim odası' ifadesi destek eğitim hizmetini belirtmektedir.

Bu bölümde sorumluluklar altında belirtilenler, kurum ve kişilerin mevzuatta yer alan görevlerinin yanı sıra, mevcut uygulamalardan da yola çıkılarak destek eğitim hizmetinin gerektirdiği sorumluluklardır.

Hizmet Sunumunda Görev Tanımlar

Öğrencinin yerleştirme kararını vermek, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu'nu kurmak

İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu (ÖEHK) önerisi doğrultusunda Destek Eğitim Odası açılış onayı vermek

pestek eğitim odası açılış onayı verilen okulun hazırladığı ders ücreti onayını vermek

Destek eğitim odası açılış onayı verilen okulun hazırladığı ders programı onayını vermek

RAM'ın düzenlediği, müdür, rehber öğretmenlere yönelik her eğitim öğretim yılı başında farkındalık toplantılarına katılmak

Destek eğitimde görev yapabilecek öğretmen havuzu oluşturmak

Öğretmenlerin özel eğitime yönelik hizmetiçi eğitim (HİE) ihtiyaçlarını belirlemek

iL/iLÇE MEM

Öğrenci gelişim bilgilerini okulla paylaşmak,

Öğrencinin devam ettiği okul ve yararlandığı sağlık kuruluşlarıyla ile işbirliği yapmak

Ev içi destek eğitim çalışmalarında veliye rehberlik etmek

ÖZEL EĞİTİM VE

REHABİLİTASYON

MERKEZİ

149

---
---
---

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

……………..İLKOKULU

I.DÖNEM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

2. YÜRÜTME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO:2                                    

TOPLANTI TARİHİ:28.10.2016

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Destek Eğitim Odasının Açılması
 4. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Okul Müdür Yardımcı ……………….. tarafından açılış konuşması yapıldıktan sonra yoklama alındı. Kurulda yer alan tüm öğretmenlerin toplantı için hazır olduğu görüldü.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra toplantıya geçildi.
 3. BEP biriminin aldığı karar ve önerisi doğrultusunda destek eğitim odasının açılmasında ve özel eğitim gereksinimli öğrencilerden BEP birimi toplantısında belirtilen 6 öğrencinin destek eğitimi almasına karar verilmiştir.Destek eğitimi almasına karar verilen öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

 

ÖĞRENCİNİN SINIFI

NUMARASI

ADI-SOYADI

2/I

 

AHMET YUSUF KİRAZ

2/I

 

MUHAMMET EMİR HİLALOĞLU

2-B

 

İPEK NİLAY ÇELİK

2-A

 

MEHMET YILMAZ

3/F

 

SAMET MUSTAFA AYDOĞAN

4/C

 

ABDULKADİR TOSUN

 

 

 1. Başarılar temennileriyle toplantıya son verilmiştir.

 

 

 

 

Rehber  Öğretmen  Rehber Öğretmen  Rehber Öğretmen

 

 

 

 

 

Sınıf  Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

    Sınıf Öğretmeni      Müdür Yardımcısı              

 

 

 

 

 

 

 

 

  Okul Müdürü

 

 

 

 

 DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ

NEDEN DESTEK EĞİTİM?

Öğrenci açısından;

Kaynaştırma öğrencilerine nicelik ve nitelik yönünden gereken zamanın öğretmen tarafından ayrılması öğrenci merkezli hazırlanan BEP'Ierin işlevini artırıcı olup ve akademik başarı oranını yükseltir.

Öğrencilerin akademik eğitiminde ve mesleki beceri öğretiminde, grup eğitimi ihtiyaçları yanı sıra, bireysel eğitim ihtiyaçları da karşılanır.

Destek eğitimi ile sınıf ortamında, öğretmenin öğrenci üzerindeki olumlu etkisi artar ve davranış problemleri azalır.

Akademik ve mesleki beceriler açısından, öğrenciyle akranları arasındaki fark en aza indirgenir,

Ders başarısı artan ve değer verildiğini anlayan öğrencilerin benlik algısı yükselir, özgüvenleri artar.

Destek eğitim hizmetinden yararlanan kaynaştırma öğrencisinin, sınıf içindekj kabulü ve akranları ile etkileşimi artar.

Öğretmen açısından;

Destek eğitim veren öğretmenler, farklı öğretim yöntemleri hakkında mesleki becerilerini geliştirir, farklı durumlarda uygun teknikleri kullanabilir.

Öğrenci ile ilgili sorumluluğu paylaşılan sınıf/ders öğretmeninim endişesi azalır.

Başarılı bir destek eğitim hizmetinde öğretmenin mesleki doyumu artar,

Genel olarak;

Destek eğitim hizmetindeki başarı, bütünleştirme uygulamaları kapsamındaki özel gereksinimli ve/veya engelli öğrenciler ile okul yönetimi-öğretmen- okuldaki akranlar- aile ve diğer tüm eğitim personelinin karşılaştığı sorunları azaltarak, olumlu okul iklimi ve işbirliğini artırıcı olacaktır.

DESTEK EĞİTİM ODASI AÇILMASI

Destek eğitim odasının nasıl açılacağı ilgili mevzuat hükümleri ve bu hükümler doğrultusunda alınan resmi uygulama kararları ile belirlenmiş ve bu doğrultuda yürütülmektedir.

Bu kapsamda; okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere bireysel ve grup eğitimi verilebilmesi için destek eğitim odası açılması öngörülmektedir. Destek eğitim odalarının açılmasında;

Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası için ayrılan mekanların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, hijyen vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olması,

Eğitim öğretim açısından elverişsiz ortamlarda özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odasının düzenlenmemesi,

147

Eğitim ortamı ve materyali ihtiyacı okulda halihazırda mevcut imkanlar ve/veya yerel yerel imkânlarla (okul aile birliği, belediye ve sivil toplum kuruluşları vb.) temin edilmesi,

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen uygulama esaslarına göre dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır.

Okullarda Destek Eğitim Odası Açılması İşlem Basamaklan

Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda, destek eğitim odası açılması gerekmektedir. Bu amaçla yapılması gereken işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği've 12008—60 No'lu Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi' dikkate alınarak aşağıda sıralanmıştır.

1. Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda BEP geliştirme birimi oluşturulur. BEP geliştirme biriminde müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında, bir rehber öğretmen, kaynaştırma öğrencisinin sınıf öğretmeni, ilgili alan öğretmenleri, öğrenci velisi, öğrenci yer alır.

 2. Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunda (RHYK) destek eğitim odası açılması için karar alınır.

3. Okul müdürlüğü, alınan RHYK kararı ilgi tutularak il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile destek eğitim odası açma onayı almak üzere yazışma yapar.

9. Destek eğitim odası, İl/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun önerisi doğrultusunda İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafindan açılır.

5.       Okulda uygun bir bölüm destek eğitim odası olarak belirlenir. Destek eğitim için ayrılan mekânların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, sağlığa uygunluk, vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Eğitim ve öğretim açısından elverişsiz ortamlarda destek eğitim odası düzenlemesi yapılmamalıdır.

6.       Okul BEP geliştirme birimince, destek eğitim odasında eğitim alacak öğrencinin hangi derslerden veya becerilerden yararlanacağı ve haftada kaç ders saati ders alacağı tespit edilir, öneri olarak okul RHYK'ya sunulur. Öneriler görüşülerek okul RHYK'ca karara bağlanır.

d7J Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlanması okul yönetimince yapılır. Destek eğitimi odası resmi olarak açıldıktan sonra bu saatlerde görevlendirilecek öğretmenler belirlenir.

8.      Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40'ını aşmayacak şekilde planlanır.

9.      Kaynaştırma öğrencilerinin yararlanacağı saatler belirlenir. Öğrencinin destek eğitim odasından yararlanacağı saatler; haftalık ders saatleri içerisinde yer alır. Planlama; Teknoloji ve Tasarım, Müzik, Beden Eğitimi, Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler vb. dersleri dışında yapılır.

410, Öğretmenler ve haftalık verecekleri ders saatlerini belirtir tablo eklenerek, ek ders ücret onayı il/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınır. Destek eğitim odası açma onayının bir örneği ve haftalık ders programı da eklenir.

1 1. Oğrencinin destek eğitim odasından yararlanacağı saatler; sınıf öğretmeni, destek eğitimi verecek öğretmen ve veliye yazılı olarak bildirilir.

148

DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ

          1   Destek eğitim odası programı işleyişi okul yönetimince izlenir, kontrol edilir.

13.   Destek eğitim odasında yapılacak çalışmalar ile ilgili planlama her eğitim öğretim yılı başında yapılır. Eğitim öğretim yılı içerisinde de destek eğitim odasından kaynaştırma öğrencilerinin yararlanmasına karar verilebilir.

14.   Destek eğitim odalarında Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra öğrencinin ihtiyaç duydüğü alanlarda ve becerilerde BEP hazırlanarak uygulanabilir.

15.   Hazırlanan BEP sınıföğretmeni ile destek eğitim odası öğretmeninin işbirliği içinde uygulanır.

16.   Öğrenci kendi sınıfında BEPfine göre değerlendirilir.

17.   Destek eğitim odasında eğitim alan kaynaştırma öğrencilerinden, yeterli seviyeye ulaşanlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne gönderilir ve kaynaştırma eğitiminden çıkartılırlar.

OKULLARDA DESTEK EĞİTİM HİZMETİ SUNUMU ORGANİZASYON ŞEMASI

Destek eğitimi hizmetinin okullarda sunulmasında aşağıdaki şemada yer alan kurum ve kişiler rol oynar. Bir okulda destek eğitim hizmeti sunulabilmesi için, destek eğitim odası açılış işlemlerinin yapılması gerekir. Burada 'destek eğitim odası' ifadesi destek eğitim hizmetini belirtmektedir.

Bu bölümde sorumluluklar altında belirtilenler, kurum ve kişilerin mevzuatta yer alan görevlerinin yanı sıra, mevcut uygulamalardan da yola çıkılarak destek eğitim hizmetinin gerektirdiği sorumluluklardır.

Hizmet Sunumunda Görev Tanımlar

Öğrencinin yerleştirme kararını vermek, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu'nu kurmak

İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu (ÖEHK) önerisi doğrultusunda Destek Eğitim Odası açılış onayı vermek

pestek eğitim odası açılış onayı verilen okulun hazırladığı ders ücreti onayını vermek

Destek eğitim odası açılış onayı verilen okulun hazırladığı ders programı onayını vermek

RAM'ın düzenlediği, müdür, rehber öğretmenlere yönelik her eğitim öğretim yılı başında farkındalık toplantılarına katılmak

Destek eğitimde görev yapabilecek öğretmen havuzu oluşturmak

Öğretmenlerin özel eğitime yönelik hizmetiçi eğitim (HİE) ihtiyaçlarını belirlemek

iL/iLÇE MEM

Öğrenci gelişim bilgilerini okulla paylaşmak,

Öğrencinin devam ettiği okul ve yararlandığı sağlık kuruluşlarıyla ile işbirliği yapmak

Ev içi destek eğitim çalışmalarında veliye rehberlik etmek

ÖZEL EĞİTİM VE

REHABİLİTASYON

MERKEZİ

149

 

 

VEHBİ DAİ İLKOLULU DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

 

 

 

 

ÖĞRETMENİN

ADI-SOYADI

BRANŞI

  DERS SAATİ

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Destek eğitim odası çalışma programı 31.10.2016 tarihinde başlayacak olup 09.06.2016 tarihinde sona erecektir.Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                   25.10.2016

  ………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

       Uygun görüşle arz ederim.

 

                   25.10.2016

                  ……………….

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

OLUR

…………………………

Şahinbey Kaymakamı

 

 

 

 

 

VEHBİ DAİ İLKOLULU DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

 

 

 

 

ÖĞRETMENİN

ADI-SOYADI

BRANŞI

  DERS SAATİ

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Destek eğitim odası çalışma programı 31.10.2016 tarihinde başlayacak olup 09.06.2016 tarihinde sona erecektir.Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                   25.10.2016

  ………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

       Uygun görüşle arz ederim.

 

                   25.10.2016

                  ……………….

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

OLUR

…………………………

Şahinbey Kaymakamı

 

 

 

 

 

VEHBİ DAİ İLKOLULU DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

 

 

 

 

ÖĞRETMENİN

ADI-SOYADI

BRANŞI

  DERS SAATİ

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Destek eğitim odası çalışma programı 31.10.2016 tarihinde başlayacak olup 09.06.2016 tarihinde sona erecektir.Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                   25.10.2016

  ………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

       Uygun görüşle arz ederim.

 

                   25.10.2016

                  ……………….

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

OLUR

…………………………

Şahinbey Kaymakamı

 

 

 

 

 

VEHBİ DAİ İLKOLULU DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

 

 

 

 

ÖĞRETMENİN

ADI-SOYADI

BRANŞI

  DERS SAATİ

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Destek eğitim odası çalışma programı 31.10.2016 tarihinde başlayacak olup 09.06.2016 tarihinde sona erecektir.Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                   25.10.2016

  ………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

       Uygun görüşle arz ederim.

 

                   25.10.2016

                  ……………….

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

OLUR

…………………………

Şahinbey Kaymakamı

 

 

 

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

……………..İLKOKULU

I.DÖNEM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

2. YÜRÜTME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO:2                                    

TOPLANTI TARİHİ:28.10.2016

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Destek Eğitim Odasının Açılması
 4. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Okul Müdür Yardımcı ……………….. tarafından açılış konuşması yapıldıktan sonra yoklama alındı. Kurulda yer alan tüm öğretmenlerin toplantı için hazır olduğu görüldü.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra toplantıya geçildi.
 3. BEP biriminin aldığı karar ve önerisi doğrultusunda destek eğitim odasının açılmasında ve özel eğitim gereksinimli öğrencilerden BEP birimi toplantısında belirtilen 6 öğrencinin destek eğitimi almasına karar verilmiştir.Destek eğitimi almasına karar verilen öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

 

ÖĞRENCİNİN SINIFI

NUMARASI

ADI-SOYADI

2/I

 

AHMET YUSUF KİRAZ

2/I

 

MUHAMMET EMİR HİLALOĞLU

2-B

 

İPEK NİLAY ÇELİK

2-A

 

MEHMET YILMAZ

3/F

 

SAMET MUSTAFA AYDOĞAN

4/C

 

ABDULKADİR TOSUN

 

 

 1. Başarılar temennileriyle toplantıya son verilmiştir.

 

 

 

 

Rehber  Öğretmen  Rehber Öğretmen  Rehber Öğretmen

 

 

 

 

 

Sınıf  Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

    Sınıf Öğretmeni      Müdür Yardımcısı              

 

 

 

 

 

 

 

 

  Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

VEHBİ DAİ İLKOLULU DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

 

 

 

 

ÖĞRETMENİN

ADI-SOYADI

BRANŞI

  DERS SAATİ

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Destek eğitim odası çalışma programı 31.10.2016 tarihinde başlayacak olup 09.06.2016 tarihinde sona erecektir.Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                   25.10.2016

  ………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

       Uygun görüşle arz ederim.

 

                   25.10.2016

                  ……………….

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

OLUR

…………………………

Şahinbey Kaymakamı

 

 

 

 

 

VEHBİ DAİ İLKOLULU DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

 

 

 

 

ÖĞRETMENİN

ADI-SOYADI

BRANŞI

  DERS SAATİ

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Sınıf Öğretmeni

8

 

Destek eğitim odası çalışma programı 31.10.2016 tarihinde başlayacak olup 09.06.2016 tarihinde sona erecektir.Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                   25.10.2016

  ………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

       Uygun görüşle arz ederim.

 

                   25.10.2016

                  ……………….

       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

OLUR

…………………………

Şahinbey Kaymakamı

 

 

 

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

……………..İLKOKULU

I.DÖNEM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

2. YÜRÜTME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO:2                                    

TOPLANTI TARİHİ:28.10.2016

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Destek Eğitim Odasının Açılması
 4. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Okul Müdür Yardımcı ……………….. tarafından açılış konuşması yapıldıktan sonra yoklama alındı. Kurulda yer alan tüm öğretmenlerin toplantı için hazır olduğu görüldü.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra toplantıya geçildi.
 3. BEP biriminin aldığı karar ve önerisi doğrultusunda destek eğitim odasının açılmasında ve özel eğitim gereksinimli öğrencilerden BEP birimi toplantısında belirtilen 6 öğrencinin destek eğitimi almasına karar verilmiştir.Destek eğitimi almasına karar verilen öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

 

ÖĞRENCİNİN SINIFI

NUMARASI

ADI-SOYADI

2/I

 

AHMET YUSUF KİRAZ

2/I

 

MUHAMMET EMİR HİLALOĞLU

2-B

 

İPEK NİLAY ÇELİK

2-A

 

MEHMET YILMAZ

3/F

 

SAMET MUSTAFA AYDOĞAN

4/C

 

ABDULKADİR TOSUN

 

 

 1. Başarılar temennileriyle toplantıya son verilmiştir.

 

 

 

 

Rehber  Öğretmen  Rehber Öğretmen  Rehber Öğretmen

 

 

 

 

 

Sınıf  Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

    Sınıf Öğretmeni      Müdür Yardımcısı              

 

 

 

 

 

 

 

 

  Okul Müdürü

 

 

 

 

 DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ

NEDEN DESTEK EĞİTİM?

Öğrenci açısından;

Kaynaştırma öğrencilerine nicelik ve nitelik yönünden gereken zamanın öğretmen tarafından ayrılması öğrenci merkezli hazırlanan BEP'Ierin işlevini artırıcı olup ve akademik başarı oranını yükseltir.

Öğrencilerin akademik eğitiminde ve mesleki beceri öğretiminde, grup eğitimi ihtiyaçları yanı sıra, bireysel eğitim ihtiyaçları da karşılanır.

Destek eğitimi ile sınıf ortamında, öğretmenin öğrenci üzerindeki olumlu etkisi artar ve davranış problemleri azalır.

Akademik ve mesleki beceriler açısından, öğrenciyle akranları arasındaki fark en aza indirgenir,

Ders başarısı artan ve değer verildiğini anlayan öğrencilerin benlik algısı yükselir, özgüvenleri artar.

Destek eğitim hizmetinden yararlanan kaynaştırma öğrencisinin, sınıf içindekj kabulü ve akranları ile etkileşimi artar.

Öğretmen açısından;

Destek eğitim veren öğretmenler, farklı öğretim yöntemleri hakkında mesleki becerilerini geliştirir, farklı durumlarda uygun teknikleri kullanabilir.

Öğrenci ile ilgili sorumluluğu paylaşılan sınıf/ders öğretmeninim endişesi azalır.

Başarılı bir destek eğitim hizmetinde öğretmenin mesleki doyumu artar,

Genel olarak;

Destek eğitim hizmetindeki başarı, bütünleştirme uygulamaları kapsamındaki özel gereksinimli ve/veya engelli öğrenciler ile okul yönetimi-öğretmen- okuldaki akranlar- aile ve diğer tüm eğitim personelinin karşılaştığı sorunları azaltarak, olumlu okul iklimi ve işbirliğini artırıcı olacaktır.

DESTEK EĞİTİM ODASI AÇILMASI

Destek eğitim odasının nasıl açılacağı ilgili mevzuat hükümleri ve bu hükümler doğrultusunda alınan resmi uygulama kararları ile belirlenmiş ve bu doğrultuda yürütülmektedir.

Bu kapsamda; okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere bireysel ve grup eğitimi verilebilmesi için destek eğitim odası açılması öngörülmektedir. Destek eğitim odalarının açılmasında;

Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası için ayrılan mekanların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, hijyen vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olması,

Eğitim öğretim açısından elverişsiz ortamlarda özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odasının düzenlenmemesi,

147

Eğitim ortamı ve materyali ihtiyacı okulda halihazırda mevcut imkanlar ve/veya yerel yerel imkânlarla (okul aile birliği, belediye ve sivil toplum kuruluşları vb.) temin edilmesi,

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen uygulama esaslarına göre dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır.

Okullarda Destek Eğitim Odası Açılması İşlem Basamaklan

Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda, destek eğitim odası açılması gerekmektedir. Bu amaçla yapılması gereken işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği've 12008—60 No'lu Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi' dikkate alınarak aşağıda sıralanmıştır.

1. Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda BEP geliştirme birimi oluşturulur. BEP geliştirme biriminde müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında, bir rehber öğretmen, kaynaştırma öğrencisinin sınıf öğretmeni, ilgili alan öğretmenleri, öğrenci velisi, öğrenci yer alır.

 2. Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunda (RHYK) destek eğitim odası açılması için karar alınır.

3. Okul müdürlüğü, alınan RHYK kararı ilgi tutularak il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile destek eğitim odası açma onayı almak üzere yazışma yapar.

9. Destek eğitim odası, İl/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun önerisi doğrultusunda İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafindan açılır.

5.       Okulda uygun bir bölüm destek eğitim odası olarak belirlenir. Destek eğitim için ayrılan mekânların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, sağlığa uygunluk, vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Eğitim ve öğretim açısından elverişsiz ortamlarda destek eğitim odası düzenlemesi yapılmamalıdır.

6.       Okul BEP geliştirme birimince, destek eğitim odasında eğitim alacak öğrencinin hangi derslerden veya becerilerden yararlanacağı ve haftada kaç ders saati ders alacağı tespit edilir, öneri olarak okul RHYK'ya sunulur. Öneriler görüşülerek okul RHYK'ca karara bağlanır.

d7J Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlanması okul yönetimince yapılır. Destek eğitimi odası resmi olarak açıldıktan sonra bu saatlerde görevlendirilecek öğretmenler belirlenir.

8.      Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40'ını aşmayacak şekilde planlanır.

9.      Kaynaştırma öğrencilerinin yararlanacağı saatler belirlenir. Öğrencinin destek eğitim odasından yararlanacağı saatler; haftalık ders saatleri içerisinde yer alır. Planlama; Teknoloji ve Tasarım, Müzik, Beden Eğitimi, Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler vb. dersleri dışında yapılır.

410, Öğretmenler ve haftalık verecekleri ders saatlerini belirtir tablo eklenerek, ek ders ücret onayı il/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınır. Destek eğitim odası açma onayının bir örneği ve haftalık ders programı da eklenir.

1 1. Oğrencinin destek eğitim odasından yararlanacağı saatler; sınıf öğretmeni, destek eğitimi verecek öğretmen ve veliye yazılı olarak bildirilir.

148

DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ

          1   Destek eğitim odası programı işleyişi okul yönetimince izlenir, kontrol edilir.

13.   Destek eğitim odasında yapılacak çalışmalar ile ilgili planlama her eğitim öğretim yılı başında yapılır. Eğitim öğretim yılı içerisinde de destek eğitim odasından kaynaştırma öğrencilerinin yararlanmasına karar verilebilir.

14.   Destek eğitim odalarında Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra öğrencinin ihtiyaç duydüğü alanlarda ve becerilerde BEP hazırlanarak uygulanabilir.

15.   Hazırlanan BEP sınıföğretmeni ile destek eğitim odası öğretmeninin işbirliği içinde uygulanır.

16.   Öğrenci kendi sınıfında BEPfine göre değerlendirilir.

17.   Destek eğitim odasında eğitim alan kaynaştırma öğrencilerinden, yeterli seviyeye ulaşanlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne gönderilir ve kaynaştırma eğitiminden çıkartılırlar.

OKULLARDA DESTEK EĞİTİM HİZMETİ SUNUMU ORGANİZASYON ŞEMASI

Destek eğitimi hizmetinin okullarda sunulmasında aşağıdaki şemada yer alan kurum ve kişiler rol oynar. Bir okulda destek eğitim hizmeti sunulabilmesi için, destek eğitim odası açılış işlemlerinin yapılması gerekir. Burada 'destek eğitim odası' ifadesi destek eğitim hizmetini belirtmektedir.

Bu bölümde sorumluluklar altında belirtilenler, kurum ve kişilerin mevzuatta yer alan görevlerinin yanı sıra, mevcut uygulamalardan da yola çıkılarak destek eğitim hizmetinin gerektirdiği sorumluluklardır.

Hizmet Sunumunda Görev Tanımlar

Öğrencinin yerleştirme kararını vermek, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu'nu kurmak

İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu (ÖEHK) önerisi doğrultusunda Destek Eğitim Odası açılış onayı vermek

pestek eğitim odası açılış onayı verilen okulun hazırladığı ders ücreti onayını vermek

Destek eğitim odası açılış onayı verilen okulun hazırladığı ders programı onayını vermek

RAM'ın düzenlediği, müdür, rehber öğretmenlere yönelik her eğitim öğretim yılı başında farkındalık toplantılarına katılmak

Destek eğitimde görev yapabilecek öğretmen havuzu oluşturmak

Öğretmenlerin özel eğitime yönelik hizmetiçi eğitim (HİE) ihtiyaçlarını belirlemek

iL/iLÇE MEM

Öğrenci gelişim bilgilerini okulla paylaşmak,

Öğrencinin devam ettiği okul ve yararlandığı sağlık kuruluşlarıyla ile işbirliği yapmak

Ev içi destek eğitim çalışmalarında veliye rehberlik etmek

ÖZEL EĞİTİM VE

REHABİLİTASYON

MERKEZİ

149

---