9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.dönem 2.yazılı

9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.dönem 2.yazılı dosyası 29-06-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 9. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.dönem 2.yazılı
Kategori 9. Sınıf Türk Edebiyatı
Gönderen denizmavisi1
Eklenme Tarihi 29-06-2019
Boyut 1.5 M
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9. SINIF II. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARI

Genç kız gülümsedi, Büyükannesinin böyle hiddetli serzenişlerini her vakit dinler, bazen onunla münakaşa ederdi.

-Hiç siz okumaz mıydınız, büyükanneciğim? diye sordu.

—Okurduk. Kibar, büyük efendiler, kızlarına Farisî öğretir, Cami dersi gösterirlerdi. Tuhfe-i Vehbîyi okuturlardı. Fuzulî’nin, Baki'nin gazellerini ezberlerdik. Mesneviyi anlardık. Şimdi siz, Frenk mürebbiyeler elinde büyüyor, kendi lisanınızın güzelliklerini tanımıyor, başka memleketlerin, başka şeylerini öğreniyorsunuz. Onlara benzemek istedikçe, kendi benliğinizden uzaklaşıyor, etrafınızdan nefret ediyor, hakikaten sevinçten, saadetten mahrum kalıyorsunuz.

 

1- Yukarıdaki metin, olay çevresinde gelişen edebî metin türlerinden hangisine ait olabilir? Sebepleriyle birlikte yazınız.

2- Yukarıdaki metindeki anlatının bakış açısını belirleyiniz.

3- Yukarıdaki metnin yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilgili olarak hangi bilgilere ulaşabiliriz?

 

“ Karı koca yirmi yıl önce böyle zarif, belki çılgın bir yaşam geçirmişlerdi. Bu iki ruhun yalnız bir eksiği vardı:

Çocuk… Belki bu iki Bekir’in çocuklukları çocuksuzluktan gelirdi.

Dilşad, gittikçe zayıflıyor, kartlaşıyordu. Soluyor ve kıskançlaşıyordu. Haftalar geçiyor, ufak bir anlaşmazlıktan dolayı karı koca birbirine güzel sözler söylemiyordu.”

         Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU

4- Yukarıdaki metne göre karı kocanın son zamanlarındaki mutsuzluklarının sebebi nedir?

 


Düşün garip gecelerini bu şehrin,

Düşün yalnızlıklar içinde beni.

Hani bir resmim kalmıştı sende,

Onu olsun yalnız bırakma emi?

5- Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların  hangisi    çıkarılamaz?

             A)Özlem    B)Sevgi    C)Ayrılık    

D)Pişmanlık        E ) Yalnızlık

 

Ala gözlerini sevdiğim dilber

Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün

Kadir Mevla’m seni övmüş yaratmış

Kısmeti olduğun kullar öğünsün

6- Yukarıdaki dörtlüğün türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Lirik – Koşma – Güzelleme B)Pastoral – Koşma – Güzelleme                C) Lirik – Semai – Güzelleme        

D) Epik – Koşma – Destan  E) Lirik – Semai – Varsağı


 

7-  Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız. ( 5er p)

“Figan eder bülbül güle” dizesinde “teşbih” sanatı vardır.   (      )

Romanlarda tasvirlere ve ruh tahlillerine yer verilmez.                                            (      )

Metni oluşturan olay örgüsü gerçek hayatta aynen yaşanabilir.                    (      )

Bir metnin bakış açısı metnin başından sonuna kadar aynıdır.   (      )

Aynı dönem sanatçıları birbirlerinden etkilenmezler.    (      )

 

8-  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun türleri yerleştiriniz.

Hikaye türünün en eski örnekleri olan ve destandan modern hikayeye geçişi sağlayan genellikle âşıklar tarafından saz eşliğinde nazım-nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesle intikal eden, yer yer masal ve destan özellikleri gösteren anonim eserlere...........................................denir.

 

Olmuş ya da olabilecek olayların; giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin yer aldığı belli bir plana bağlı kalınarak anlatıldığı ölçülü, kafiyeli şiirlere..........................................denir.

 

Millet  vicdanında  derin  izler  bırakan  tarih  ve     toplum  olaylarının kuşaktan  kuşağa  aktarılarak  olağanüstü nitelik  kazanıp daha sonra  bir ozan    tarafından  derlenmesiyle  oluşan  türe…………denir.

 

BAŞARILAR

 Süre: 40 dk.

Muhammed GÜLER

  Türk Dili ve Edb. Öğretmeni      

 

Not Baremi: 1,2,3,4,5,6. sorular 10’ar puan; 6. soru 25,  7. soru 15 puandır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI

 

“İçinde çok acı saatler geçirmiş olmama rağmen küçük odamdan adeta hüzünle ayrıldım. Mektepte bize bir şiir ezberletmişlerdi. İnsan, yaşadığı yerlerde beraber bulunduğu insanlara görünmez ince tellerle bağlanırmış; ayrılık vaktinde bu bağlar gerilmeye, kopan keman telleri gibi acı sesler çıkarmaya başlar, hep birinin gönlümüzden kopup ayrılması bir ayrı sızı uyandırırmış. Bunu yazan şair ne kadar haklıymış!”

1- Yukarıdaki metin, olay çevresinde gelişen edebî metin türlerinden hangisine ait olabilir? Sebepleriyle birlikte yazınız.

2- Yukarıdaki metni anlatıcı ( yazar) hangi bakış açısı ile yazmıştır? Niçin?

3- Yukarıdaki metindeki tahlilleri yazınız.

 

4- Aşağıdaki metinde dönemin zihniyetiyle ilgili olarak nasıl bir bilgi verilmiştir?                                          

“Behire Hanım mürebbiyelerle büyütülen kibar kızlara, aynı zamanda kendi kültürleri, kendi klasikleri de öğretilen bir devrin ürünüydü. O da tıpkı Arif gibi, Saffet Bey’in evinde büyümüş ve oradan gelin gitmişti. Kandilli’de oturuyordu. Kocası öğrenimini sade Avrupa’da yapmış bir mühendisti. Biraz da Avrupa’dan gelen her fikri kesin ve tartışılmaz sözler diye kabul ederdi. Hatta Behire’nin yeni yetişen kızlarını da Türkçe okutmayı görmemiş, Fransız mürebbiyeler elinde yetiştirmişti.”

         Hüseyin Rahmi GÜRPINAR

Yoruma göre değişir şiir

Soldan sağa, sağdan sola

Bin türlü okunur

Ve büyülü bir kumaş gibi

Her okunuşunda yeniden dokunur.

5- Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik  vurgulanmıştır?

A) Biçimce güzellik     B) Anlam zenginliği      C) Sanatlı söyleyiş   D) Anlamca kapalılık     E) Duygu yoğunluğu  

 

İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere

Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere

6- Bu mısraların ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A ) Hece ölçüsünden yararlanılmıştır    B ) Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.  C ) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır       

D ) Rediflerden  yararlanılmıştır.     E ) “ e “ sesiyle asonans(benzer sesler kullanmak)

 

7- Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış”(D/Y) olarak değerlendiriniz.

“Figan eder bülbül güle” dizesinde “istiare” sanatı vardır.  (      )

Hikâyelerde tasvirlere ve ruh tahlillerine yer verilmez.                                          (      )

Metni oluşturan olay örgüsü gerçek hayatta aynen yaşanabilir.                (      )

Bir metnin bakış açısı metnin başından sonuna kadar aynıdır.  (      )

Bir sanatçı, kendinden önceki sanatçılardan etkilenmez.  (      )

 

8-  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun türleri yerleştiriniz.

Hikayenin  ilk örnekleri olan ve destandan modern hikayeye geçişi sağlayan genellikle âşıklar tarafından saz eşliğinde nazım-nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesle intikal eden, yer yer masal ve destan özellikleri gösteren anonim eserlere...........................................denir.  Olmuş ya da olması muhtemel olayların; giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin yer aldığı belli bir plana bağlı kalınarak anlatıldığı ölçülü, kafiyeli şiirlere..........................................denir. Millet  vicdanında  derin  izler  bırakan  tarih  ve     toplum  olaylarının kuşaktan  kuşağa  aktarılarak  olağanüstü nitelik  kazanıp daha sonra  bir ozan    tarafından  derlenmesiyle  oluşan  türe…………denir.

 

 

 

BAŞARILAR

 Süre: 40 dk.

Muhammed GÜLER

  Türk Dili ve Edb. Öğretmeni      

Not Baremi: 1,2,3,4,5,6. sorular 10’ar puan; 6. soru 25,  7. soru 15 puandır.