9.sınıf önermeler testi

9.sınıf önermeler testi dosyası 20-03-2018 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 9. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 9.sınıf önermeler testi
Kategori 9. Sınıf Matematik
Gönderen snyvn
Eklenme Tarihi 20-03-2018
Boyut 32.81 K
İndirme 100

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
4 / 5 (toplam 1 oy)

Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.

                                                                              MANTIK

 

1) Aşağıdakilerden kaç tanesi önermedir?

  I) Elma yiyorum     

  II) şiir bir matematiksel terimdir

 III) her doğal sayı için 2n-1 tek sayıdır

 IV) bir yarim olsun gözleri yeşil

V) bir hareketlinin hızı yolun zamana oranına eşittir

A) 1             B) 2             C) 3            D) 4                E) 5

 

2) önermesinin değili (olumsuzu) aşağıdakilerden hangisine denktir?

 A)   B)    C)      D)      E)

 

3) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?

A)              B)                C) 1                D) 0                E)

 

4)   I.      II.      III. denkliklerinden hangileri daima doğrudur?

 

A)Yalnız I    B) Yalnız II     C) I ve II      D) Yalnız III     E) II ve III

 

5) olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1 dir?

A) B) C) D) E)

 

6) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?

A)                 B)         C)1             D)0           E)

 

7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) pp1 0                  B) q1qq                 C) p1p1

D) p(qp) 1              E) (pq) (pq) p

 

8) [(p1q)1((q1p)]1 önermesinin en sade biçimi nedir?

A)  p1q        B) 1           C) p1 q            D) 0              E) pq1      

 

9)      olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1 dir?

 

A)         B)       C)       D) E)

 

 

10) Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi totolojidir?

A) B) C) D)   E)

 

 

 

 

11) önermesinin değil i aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)

B)

C)

D)

E)

 

12) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x+y=5 [x=3 y=2]          B)x.y=12[x=3 y=4]

 C) [x=6 y=4 ] x.y=24        D) x2=16 x=4

                            E) x2-x-12=0 x=4 x=-3

 

13) bileşik önermesinin indirgenmiş(en sade) biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)              B) 1             C) 0              D)             E)

 

14)            olduğuna göre     önermesinin doğruluk değeri                  aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)      B)     C)     D)   E) 

 

15) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?

A) 1              B)0            C)q            D) r               E)

 

16)  bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?A) 1           B) 0          C)          D)          E)

 

17) önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir

A)       B)     C)        D)1   E) 0

 

18) Aşağıdakilerden hangisi bir çelişmedir?

A)1vp     B)p’Λ(pvq)      C)[(pΛq)p]’    D)pΛp1       E) p’vp

 

19) Doğruluk değeri daima 1 olan önermeye ne denir?

A)totoloji                 B)denk önerme                 C)çelişki    

     D) bileşik önerme                E)açık önerme

 

20) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) (1Λ1)Λ00                B) (1v0)V01             C)1Λ(0v0)0   

   D)(1Λ0)v10            E) (0v1)v11

 

1C   2A   3C     4C     5B     6C    7E   8D    9D   10D   11E   12C    13B    14E    15A     16B     17D     18D     19A    20B