9. Sınıf Müzik Yıllık Planı 2018-2019

9. Sınıf Müzik Yıllık Planı 2018-2019 dosyası 18-04-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 9. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 9. Sınıf Müzik Yıllık Planı 2018-2019
Kategori 9. Sınıf Coğrafya
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 18-04-2019
Boyut 19.45 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI     H.AHMET KANATLI ANADOLU LİSESİ     MÜZİK DERSİ    9.SINIFLAR

       ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI         2018/2019

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ARAÇ-GEREÇ, MATERYALLER

ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİLERİ

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1.HAFTA (17-21)

2 SAAT

9.A.1. Sesi tekniğine uygun olarak kullanır.

Klavyeli çalgı, etkileşimli tahta, EBA dokümanları, “Dostluk”

Anlatım Gösterip yaptırma

Soru - cevap

Sesin tanımı yapılarak insan sesinin oluşumu açıklanır. Sesin oluşumu, çalgı veya. Öğrencilerden ses tellerinin nasıl çalıştığını anlayabilmeleri için işaret ve başparmaklarını gırtlaklarına hafifçe yerleştirmeleri ve verilen heceleri (pırrr, _rrr, momm vb.) sesli biçimde tekrarlamaları istenir.

Ses açma çalışmalarında ses türüne göre ses sınırlarının aşılmamasına dikkat edilmeli ve ses açma çalışmalarında klavyeli bir çalgıdan yararlanılmalıdır


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı

EYLÜL

2.HAFTA (24-28)

2 SAAT

9.A.2 İstiklâl Marşı'nı nefes yerlerine dikkat ederek söyler. 9.A.7. Toplum hayatında önemli yer tutan marşlarımızı doğru söyler.( Vatanseverlik) 9.D.5. Ülkemizdeki müzikleri türlerine göre sınıflandırır.(Vatanseverlik)

Görseller, ses kayıtları (CD, mp3 vb.), etkileşimli tahta, klavyeli çalgı, EBA dokümanları, “İstiklâl Marşı”

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap, kulaktan şarkı öğretimi

İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının sözleri tahtaya yazılır. Sözler üzerinde nefes yerleri belirtilir

Öğretmenin elinde İstiklal Marşı’nın ses kaydı ve/veya piyano eşliği bulunmalıdır.

 

EKİM

3.HAFTA      (01-05)

2 SAAT

9.B.1. Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Üsküdar'a Gideriken”, “Kış Geliyor”, “Ata’m”

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

Sol, fa ve do anahtarları ayrıntıya girilmeden tanıtılır. Notaların dizekteki yerleri, süre değerleri ve ses değiştirici işaretler ( diyez, bemol, natürel ) tanıtılmalıdır.Sesin hız ve gürlük özelliklerini içeren bilgiler üzerinde durulur.

Öğrencilerin dizek üzerinde anahtarları tanımalarına yönelik çalışmalar yapılır. Öğrencilerin dizek üzerinde notaları süre dğerleri ve değiştirici işaretlere yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 

EKİM

4.HAFTA (08-12)

2 SAAT

9.A.4.Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.

Etkileşimli tahta, çalgı, dokümanları, “Üsküdar'a Gideriken”, “Kış Geliyor”, “Ata’m”

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

Öğrencilerin seviyelerine uygun eserler seçilir.Nota ve süre değerlerine uyarak seslendirme çalışmaları yapılır.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

 

EKİM

5.HAFTA (15-19)

2 SAAT

9.A.4. Eserleri hız ve gürlük terimlerine uygun olarak seslendirir. 9.C.2. Dağarcığındaki basit ölçülerde yazılmış eserlere uygun ritim eşliği oluşturur.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Üsküdar'a Gideriken”, “Kış Geliyor”, “Ata’m”

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

Ritim kalıpları hatırlatılarak, öğrenilen eserlere uygun ritim eşliği yazma-uygulama etkinlikleri düzenlenir.

Yazılan ritim eşlikleri sınıfa getirilen ritim çalgıları ile çalınır.

 

EKİM

6.HAFTA (22-26)

2 SAAT

9.B.2. Basit ölçüleri tanır.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Bahar”, “Cumhuriyet”, “Ağaca Övgü

Anlatım, gösterip yaptırma, yaparak yaşayarak öğretim, soru-cevap

2/4’lük, 3/4’lük ve 4/4’lük ölçüler tanıtılır ve örnekler dinletilir.

Öğrencilere dinletilen basit ölçülerin ölçü belirteçlerini ayırmaları istenir.

 

EKİM-KASIM

7.HAFTA                      (29EKİM – 02 KASIM)

2 SAAT

9.A.3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir 9.A.7. Toplum hayatında önemli yer tutan marşlarımızı doğru söyler.(Vatanseverlik)

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA Bahar,Cumhuriyet,Ağaca Övgü, Atatürk ve Milli Bilinç

Anlatım Gösterip yaptırma Soru-cevap

Öğrencilerden, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar müzik alanında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri araştırarak bu alanda ulaşabilecekleri resim, fotoğraf, belge, ses ve görüntüleri derlemeleri istenir.

Toplanan resim, fotoğraf, belge, ses ve görüntüler-den yararlanarak sunum yapılır.Toplanan resim, fotoğraf, belge, ses ve görüntüler-den yararlanarak sunum yapılır.


Cumhuriyet Bayramı

KASIM

8.HAFTA      (05-09)

2 SAAT

9.A.3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir. 9.A.7. Toplum hayatında önemli yer tutan marşlarımızı doğru söyler.

Ses kayıtları etkileşimli tahta, klavyeli çalgılar,Vatan,Çarşıya Vardım10 Kasım Atatürkü Anma Haftası

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap, kulaktan şarkı öğretimi

Öğrencilerden, Atatürk’ün müzikle ve güzel sanatlarla ilgili sözleri araştırarak sunum yapmaları istenir. Atatürk’ün müzikle diğer güzel sanatlar arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirdiği vurgulanır.

Atatürk’ün müzik ve sanat hakkında söylediği sözler yazılarak önemli günlerde ve haftalarda okul panolarında sergilenmesi sağlanmalıdır


Atatürk Haftası

KASIM

9.HAFTA  (12-16)

2 SAAT

9.A.4. Eserleri hız ve gürlük terimlerine uygun olarak seslendirir.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Oyun”

Gösterip yaptırma, soru-cevap, anlatım

2/4 lük,3/4 lük ve 4/4 lük ölçüler tanıtılır ve eserler dinletilir. Öğrencilere dinletilen basit ölçülerin ölçü belirteçlerini ayırmaları istenir.

İlk ders konu işlenip, konunun bittiği yerden ve ikinci ders uygulamalı sınav yapılabilir

I.UYGULAMALI SINAV
 

KASIM

10.HAFTA   (19-23)

2 SAAT

9.B.3. İkili ve üçlü yatay aralığı tanır. 9.A.3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir. 9.A.6. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir.(Vatanseverlik)

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Okuma Parçası”

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

İki sesin art arda tınlamasından oluşan aralığın yatay (melodik) aralık olduğu belirtilir. Öğrencilerden verilen seslerin üzerine büyük ikili (B2’li), küçük ikili (K2’li), büyük üçlü (B3’lü) ve küçük üçlü (K3’lü) aralıkları yazmaları istenir. İki sesin art arda tınlamasından oluşan aralığın yatay (melodik) aralık olduğu belirtilir.

Öğretmen, seslerin yüksekliklerini duyurmak üzere piyano/elektronik org vb.klavyeli çalgılardan yararlanabilirÖğretmen, seslerin yüksekliklerini duyurmak üzere piyano/elektronik org vb.klavyeli çalgılardan yararlanabilir


Öğretmenler Günü

KASIM

11.HAFTA   (26-30)

2 SAAT

9.B.4. İkili ve üçlü dikey aralığı tanır. 9.A.6. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Neşeye Şarkı”

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

İki sesin aynı anda tınlamasından oluşan aralığın dikey (armonik) aralık olduğu belirtilir. Öğretmenin vereceği sesler üzerine, öğrencilerin istenen aralıkları (B3’lüye kadar) yazmaları istenir.

Yazılan ritim eşlikleri sınıfa getirilen ritim çalgıları ile çalınır.

 

ARALIK

12.HAFTA  (03-07)

2 SAAT

9.D.4. Türk halk ve Türk sanat müziğinin genel özelliklerini açıklar.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Karahisar Kalesi”, “Fikrimin İnce Gülü”

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

Öğrencilerden, Türk halk müziği ve türk sanat müziği kaynakları, işlediği konular, yapısı (uzun hava, kırık hava) (sözlü ve sözsüz müzikler) ve çalgıları ile ilgili araştırma yapmaları, elde ettikleri bulgularla sunum yapmaları istenir.

Koşulların uygun olması durumunda mahalli sanatçılardan yararlanılabilir


Dünya Engelliler Günü

ARALIK

13.HAFTA    (10-14)

2 SAAT

9.D.4. Türk halk ve Türk sanat müziğinin genel özelliklerini açıklar.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Karahisar Kalesi”, “Fikrimin İnce Gülü”

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap, kulaktan şarkı öğretimi

Öğrencilerden, Türk halk müziği ve türk sanat müziği kaynakları, işlediği konular, yapısı (uzun hava, kırık hava) (sözlü ve sözsüz müzikler) ve çalgıları ile ilgili araştırma yapmaları, elde ettikleri bulgularla sunum yapmaları istenir.

Koşulların uygun olması durumunda mahalli sanatçılardan yararlanılabilir

 

ARALIK

14.HAFTA    (17-21)

2 SAAT

9.B.5. Türk müziği usullerinin vuruşlarını tanır. 9.A.6. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Aşkın Kanununu Yazsam Yeniden

Anlatım, gösterip yaptırma, kulaktan şarkı öğretim, soru-cevap,

Tahtaya iki çizgi çizilir. Usul vuruşlarında üstteki çizginin sağ elle, alttaki çizginin sol elle vurulacağı, kuvvetli zamanın sağ elde “düm” hecesiyle, zayıf zamanın sol elde “tek” hecesiyle söyleneceği vurgulanır.

Öğretmen, Türk müziğinde kullanılan 2/4’lük “nim sofyan”, 3/4’lük “semai”, 4/4’lük “sofyan” usullerini vermelidir.

 

ARALIK

15.HAFTA       (24-28)

2 SAAT

9.B.5. Türk müziği usullerinin vuruşlarını tanır. 9.A.6. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Aşkın Kanununu Yazsam Yeniden”

Anlatım, gösterip yaptırma, kulaktan şarkı öğretim, soru-cevap,

Tahtaya iki çizgi çizilir. Usul vuruşlarında üstteki çizginin sağ elle, alttaki çizginin sol elle vurulacağı, kuvvetli zamanın sağ elde “düm” hecesiyle, zayıf zamanın sol elde “tek” hecesiyle söyleneceği vurgulanır.

Öğretmen, Türk müziğinde kullanılan 2/4’lük “nim sofyan”, 3/4’lük “semai”, 4/4’lük “sofyan” usullerini vermelidir

 

ARALIK-OCAK

16.HAFTA           (31 ARL.-04 OCAK)

2 SAAT

9.B.5. Türk müziği usullerinin vuruşlarını tanır. 9.A.6. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, kulaktan şarkı öğretim, soru-cevap, yaparak yaşayarak öğretim

Tahtaya iki çizgi çizilir. Usul vuruşlarında üstteki çizginin sağ elle, alttaki çizginin sol elle vurulacağı, kuvvetli zamanın sağ elde “düm” hecesiyle, zayıf zamanın sol elde “tek” hecesiyle söyleneceği vurgulanır.

Öğretmen, Türk müziğinde kullanılan 2/4’lük “nim sofyan”, 3/4’lük “semai”, 4/4’lük “sofyan” usullerini vermelidir


Yılbaşı Tatili

OCAK

17.HAFTA (07-11)

2 SAAT

9.D.7. Majör ve minör tonalitelerden oluşan eserleri tanır. 9.A.3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.

Etkileşimli tahta, EBA dokümanları, çalgı, “Lüküs Hayat Operetinden”, “İlkbaharda Açar Çiçekler”

Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

Öğretmen, majör-minör tonalitelerde yazılmış eserlerden oluşan çalışma yapraklarını öğrencilere dağıtır. Eserin tonalitesini duyurmak/hissettirmek için dizisi ve arpeji seslendirilir.

Eser öğretmen tarafından çalınır ve deşifresi yaptırılarak seslendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenir.

II.UYGULAMALI SINAV

OCAK

18.HAFTA    (14-18)

2 SAAT

9.D.7. Majör ve minör tonalitelerden oluşan eserleri tanır. 9.A.3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.

Etkileşimli tahta, EBA dokümanları, çalgı, “Lüküs Hayat Operetinden”, “İlkbaharda Açar Çiçekler”

Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

Öğretmen, majör-minör tonalitelerde yazılmış eserlerden oluşan çalışma yapraklarını öğrencilere dağıtır. Eserin tonalitesini duyurmak/hissettirmek için dizisi ve arpeji seslendirilir.

Eser öğretmen tarafından çalınır ve deşifresi yaptırılarak seslendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenir.


Birinci Dönemin Sona Ermesi

ŞUBAT

19.HAFTA(04-08)

2 SAAT

9.B.6. Türk müziği ses sistemini tanır. 9.A.6. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Elâ Gözlerini Sevdiğim Dilber”

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

Türk müziğinde kullanılan ses değiştirici işaretler gösterilir. Türk müziği ses sistemini ve işaret tablosunu tanımaya yönelik çalışmalar yapılır.

Öğretmen “koma”nın tanımını vermelidir.


İkinci Yarıyıl Başlangıcı

ŞUBAT

20.HAFTA    (11-15)

2 SAAT

9.A.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir. 9.B.6. Türk müziği ses sistemini tanır..

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Yangın Olur Biz Yangına Gideriz”,“Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin”

Anlatım, kulaktan şarkı öğretimi, gösterip yatırma

Hicaz ve Uşşak dizileri verilmeli, Divane Aşık Gibi kulaktan öğretilir. Öğretmen tarafından seçilen uşşak ve hicaz makamlarında bestelenmiş örnek eserler dinletilir. Dinletilen eserlerin seslendirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Öğretmen “koma”nın tanımını vermelidir.

 

ŞUBAT

21.HAFTA    (18-22)

2 SAAT

9.A.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir. 9.B.6. Türk müziği ses sistemini tanır..

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları,

Anlatım, kulaktan şarkı öğretimi, gösterip yatırma

Hicaz ve Uşşak dizileri verilmeli, Divane Aşık Gibi kulaktan öğretilir. Öğretmen tarafından seçilen uşşak ve hicaz makamlarında bestelenmiş örnek eserler dinletilir. Dinletilen eserlerin seslendirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Öğretmen “koma”nın tanımını vermelidir.

 

ŞUBAT-MART

22.HAFTA         (25 ŞBT -01 MRT)

2 SAAT

9.D.1. 17. yüzyıla kadar Türk müziği tarihinin genel özelliklerini açıklar. (Vatanseverlik)

Etkileşimli tahta, EBA dökümanları

Anlatım, soru-cevap

Öğrencilerden, Türklerin tarih öncesi çağlardan 18.yy.’a kadar gelen müzik yaşantılarıyla ilgili araştırma yaparak elde ettikleri bilgilerle sunum yapmaları istenir.

Bu dönemlerin önemli bestecileri tanıtılarak eserlerinden örnekler dinletilir.

 

MART

23.HAFTA   (04-08)

2 SAAT

9.D.2. İlk Çağ uygarlıklarında müziğin genel özelliklerini açıklar 9.D.3. Batı müziğinde Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinin genel özelliklerini açıklar. 9.A.3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Güzel Bir Günün Hatırası”

Anlatım, soru-cevap

Öğrencilerden İlk Çağ uygarlıklarında müzik hayatı ve çalgılarla ilgili araştırrma yapmaları istenir. . Öğrencilerden, İlk Çağ, Orta Çağ ve Rönesans dönemlerindeki müziğin gelişimi hakkında toplumsal gelişim ve değişimleri, bilim ve sanattaki genel yaklaşımları, sanat kollarının ve müzik sanatının gelişim ve etkileşimini, araştırmaları ve elde ettiği bulguları arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir.

Bu dönemlerin önemli bestecileri tanıtılarak eserlerinden örnekler dinletilir.

 

MART

24.HAFTA   (11-15)

2 SAAT

9.D.2. İlk Çağ uygarlıklarında müziğin genel özelliklerini açıklar 9.D.3. Batı müziğinde Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinin genel özelliklerini açıklar. 9.A.3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Güzel Bir Günün Hatırası”

Anlatım, soru-cevap

Öğrencilerden İlk Çağ uygarlıklarında müzik hayatı ve çalgılarla ilgili araştırrma yapmaları istenir. . Öğrencilerden, İlk Çağ, Orta Çağ ve Rönesans dönemlerindeki müziğin gelişimi hakkında toplumsal gelişim ve değişimleri, bilim ve sanattaki genel yaklaşımları, sanat kollarının ve müzik sanatının gelişim ve etkileşimini, araştırmaları ve elde ettiği bulguları arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir.

Bu dönemlerin önemli bestecileri tanıtılarak eserlerinden örnekler dinletilir.


İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

MART

25.HAFTA     (18-22)

2 SAAT

9.D.5. Ülkemizdeki müzikleri türlerine göre sınıflandırır. 9.A.6. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları , “Ben Yürürüm Yane Yane”, “Osman Paşa”, “Çamdan Sakız Akıyor”

Anlatım, kulaktan şarkı öğretimi, gösterip yaptırma

Öğretmen öğrencilere dinledikleri müzikleri sorarak gelen dönütleri tahtaya yazarak sınıflandırır. Türler hakkında bilgi verilerek öğrencilerden dinledikleri müziklerin hangi türe girdiğini bulmaları istenir. Öğretmen tarafından seçilen türk müziğinden örnek eserler dinletilir. Dinletilen eserlerin seslendirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Öğretmen ülkemizdeki müzik türlerinden oluşan ses kayıtları bulundurarak örnek dinleti yapmalıdır. Eserlerin seslendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılır.


Şehitler Günü

MART

26.HAFTA    (25-29)

2 SAAT

9.D.5. Ülkemizdeki müzikleri türlerine göre sınıflandırır. 9.A.6. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları , “Ben Yürürüm Yane Yane”, “Osman Paşa”, “Çamdan Sakız Akıyor”

Anlatım, kulaktan şarkı öğretimi, gösterip yaptırma

Öğretmen öğrencilere dinledikleri müzikleri sorarak gelen dönütleri tahtaya yazarak sınıflandırır. Türler hakkında bilgi verilerek öğrencilerden dinledikleri müziklerin hangi türe girdiğini bulmaları istenir. Öğretmen tarafından seçilen türk müziğinden örnek eserler dinletilir. Dinletilen eserlerin seslendirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Öğretmen ülkemizdeki müzik türlerinden oluşan ses kayıtları bulundurarak örnek dinleti yapmalıdır. Eserlerin seslendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılır.

 

NİSAN

27.HAFTA (01-05)

2 SAAT

9.A.7. Toplum hayatında önemli yer tutan marşlarımızı doğru söyler.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Sakarya Marşı”, “Güçlükleri Yeneceğiz”, “Biz Atatürk Gençleriyiz”

Anlatım, kulaktan şarkı öğretimi, gösterip yaptırma

Yurt sevgisi, millî birlik, bayrak sevgisi, Kurtuluş Savaşı ve hürriyet konularını içeren türkü ve marşlar seçilir.

Öğrenilen eserler gürlük ve anlatım terimlerine uygun olarak söyletilmelidir.

I.UYGULAMALI SINAV

NİSAN

28.HAFTA  (08-12)

2 SAAT

9.D.6. Dünyanın farklı bölgelerindeki müzik eserlerinden örnekler dinler.(SAYGI) 9.A.3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.

Etkileşimli tahta, klavyeli çalgı vb., EBA dokümanları, “Afrika”, “Ederlezi”

Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösterip yaptırma

Dünyanın farklı bölgelerindeki (Uzak Doğu, Afrika, Amerika, Akdeniz ülkeleri vb.) müziklere ait eserlerden değişik örnekleri içeren bir çalışma yaprağı hazırlanıp dağıtılır. Öğrenciler içlerinden seçtikleri örnek eseri/eserleri seslendirir

Öğrenilen eserler gürlük ve anlatım terimlerine uygun olarak söyletilmelidir.

 

NİSAN

29.HAFTA    (15-19)

2 SAAT

9.D.8. Dünyadaki popüler müzik türlerinden seçkin örnekler dinler. 9.A.3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.

Etkileşimli tahta, klavyeli çalgı, EBA dokümanları, “Tears In Heaven”, “Fly Me To Moon”, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa”, “Resimdeki Gözyaşları”

Anlatım, soru-cevap, kulaktan şarkı öğretimi, gösterip yaptırma

Öğrencilerden, dünyanın farklı bölgelerindeki (Caz,blues,rock,pop) müzikleri araştırmaları ve elde ettikleri bulgularla açıklamalı dinleti etkinlikleri düzenlemeleri istenir.

Öğrenilen eserler gürlük ve anlatım terimlerine uygun olarak söyletilmelidir.

 

NİSAN

30.HAFTA    (22-26)

2 SAAT

9.D.8. Dünyadaki popüler müzik türlerinden seçkin örnekler dinler. 9.A.3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.

Etkileşimli tahta, klavyeli çalgı, EBA dokümanları, “Tears In Heaven”, “Fly Me To Moon”, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa”, “Resimdeki Gözyaşları”

Anlatım, soru-cevap, kulaktan şarkı öğretimi, gösterip yaptırma

Öğrencilerden, dünyanın farklı bölgelerindeki (Caz,blues,rock,pop) müzikleri araştırmaları ve elde ettikleri bulgularla açıklamalı dinleti etkinlikleri düzenlemeleri istenir.

Öğrenilen eserler gürlük ve anlatım terimlerine uygun olarak söyletilmelidir.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

NİSAN-MAYIS

31.HAFTA         29 NSN-03  MYS

2 SAAT

9.D.9. Sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramlarını açıklar.

Etkileşimli tahta, etkinlik kartları, EBA dokümanları

Anlatım, soru- cevap, tartışma, gösterip yaptırma, eleştirel düşünme

Sanatçının yetiştirilmesinde eğitimin rolü açıklanır.

Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önem bu konudaki sözleri ile desteklenir.


1 Mayıs İşçi Bayramı

MAYIS

32.HAFTA(06-10)

2 SAAT

9.C.1. Yatay aralıklardan ezgi oluşturur

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları

Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

Bildiği yatay aralıklar ve ritim kalıplarını kullanarak ezgi oluşturmaları istenir. Oluşturulan ezgileri seslendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenir.

Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önem bu konudaki sözleri ile desteklenir.

 

MAYIS

33.HAFTA (13-17)

2 SAAT

9.C.2. Dağarcığındaki basit ölçülerde yazılmış eserlere uygun ritim eşliği oluşturur. 9.A.3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları “Zımterelelli”, “Gel Gidelim Bizim Köye”, “Bir İpte İki Cambaz”

Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösterip yaptırma

Tartım kalıpları hatırlatılarak, öğrendiği eserlere uygun ritim eşliği yazma-uygulama etkinlikleri düzenlenir.

Yazılacak ritim kalıpları öğrenilmiş süre değerlerinden oluşmalıdır.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

MAYIS

34.HAFTA 

(20-24)

2 SAAT

9.C.3. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, “Sultan (Film müziği)”, “Güzel Anadolu”

Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösterip yaptırma

Audacity programını kullanarak ses kaydı ve düzenlemeler yapılır.

İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğin ve etik kuralların önemi açıklanır.

 

MAYIS

35.HAFTA(27-31)

2 SAAT

9.C.4. Türk halk müziğinin yaşanmış öykülerini canlandırır. .(Özdenetim) 9.A.6. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir. 9.D.5. Ülkemizdeki müzikleri türlerine göre sınıflandırır.

Etkileşimli tahta, etkinlik kartları, EBA dokümanları

Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösterip yaptırma

Halk türkülerinin öyküleri hakkında araştırma yapmaları ve elde edilen bulguları gruplar hâlinde canlandırarak sunmaları istenir.

Etkinliğin sergileneceği ortam ve koşullar hazırlanmalıdır.

II.UYGULAMALI SINAV

HAZİRAN

36.HAFTA  (10-14)

2 SAAT

9.C.4. Türk halk müziğinin yaşanmış öykülerini canlandırır. (Özdenetim) 9.A.6. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir. 9.D.5. Ülkemizdeki müzikleri türlerine göre sınıflandırır.

Etkileşimli tahta, çalgı, EBA dokümanları, Etkileşimli tahta, etkinlik kartları, EBA dokümanları

Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösterip yaptırma

Halk türkülerinin öyküleri hakkında araştırma yapmaları ve elde edilen bulguları gruplar hâlinde canlandırarak sunmaları istenir.

Uygun türküler seçilir


Ders Yılının Sona ermesi

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 17/07/2017 Tarih ve 85 Sayılı öğretim programı esas alınarak yapılmıştır. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 36 haftadır.

 

 

 

 

 

                Serkan AKIN                                              Nursevi TAN                                                                                     ……./ 09 / 2018

           Müzik Öğretmeni                                     Müzik Öğretmeni

 

 

                                 Şenol UÇAR

                               Okul Müdürü