9.sınıf fizik dersi çalışma yaprağı

9.sınıf fizik dersi çalışma yaprağı dosyası 09-01-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 9. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 9.sınıf fizik dersi çalışma yaprağı
Kategori 9. Sınıf Fizik
Gönderen SD61
Eklenme Tarihi 09-01-2019
Boyut 18.83 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


 

9. SINIF FİZİK ÇALIŞMA YAPRAĞI

a. Aşağıdaki cümlelerde boşluk bırakılan yerleri doldurunuz.

 1. Herhangi bir ölçme aleti kullanılmadan, yalnız duyu organlarıyla yapılan gözleme……………………gözlem denir.***
 2. Fiziksel büyüklükler …………………………………ve türetilmiş büyüklükler olarak ikiye ayrılır.+
 3. Evrendeki nesne, olay ve olguları inceleyerek bunlara akılcı açıklamalar getirmeye çalışan ve ulaştığı sonuçları kanunlarla ortaya koyan bilim dalına………………..denir.
 4. Atomların yapısını oluşturan unsurların birbirleriyle nasıl etkileştiğini inceleyen bilim dalına…………………fiziği denir.****
 5. Maddenin yapısal özellikleri dışında kalan özellikler ve bunlar üzerinde gerçekleşen olaylar………………………..konusudur.
 6. Araç gereç kullanılarak yapılan ve sayısal sonuçlar elde edilen gözleme …………gözlem denir.
 7. Kütlenin birimi……………….dır.****
 8. Ağırlığın birimi……………….dır.
 9. Akım şiddetinin birimi………………dır.
 10. Akım şiddeti……………………ile ölçülür.****
 11. Ölçme sonucu ile gerçek sonuç arasındaki fark………………………..olarak tanımlanır.***
 12. Birim ve sayı kullanarak tanımlanabilen büyüklüklere……………………..büyüklük denir.
 13. Birim ve sayıya ilave olarak yöne de sahip olan büyüklüklere………………………büyüklük denir.****
 14. Bilimsel bir problemin verilere dayalı olarak kurulan geçici çözüm yoluna………………… denir.****
 15. Gözlenen bir doğa olayıyla ilgili genellemelere………………………………………….denir.
 16. Doğruluğu kanıtlanmış varsayımlara………………………………..denir.
 17. Fizik yasa ve teorilerinin ifade edilmesinde…………………………………vazgeçilmez bir dildir.
 18. Hareket enerjisi olarak da bilinen, cisimlerin hareketlerinden sahip oldukları enerji …………………………..enerjidir.****
 19. Cisimlerin yeryüzüne olan uzaklıklarından ya da depoladıkları besin maddelerinden kaynaklanan enerjiye …………………………enerji denir.
 20. Maddenin her iki çeşit enerjisinin toplamına ise………………………..enerji denir.***
 21. Bilimsel problemleri çözebilmek için çeşitli basamaklar halinde çalışma yapılır, bu çalışmaya…………………………………..denir.
 22. Bilimsel yöntemin ilk basamağı………………………………………………..dır.*****

 

b. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına ‘D’ yanlış olanlarına ‘Y’ yazınız.

 

 1. Bilimsel kanunların doğruluğu sonsuza kadar kabul edilmiş olur.(      )
 2. Nicel gözlemde yapılan gözlemler sonucu sayısal veriler elde edilir.(      )
 3. Elektrik akımı birimi amperdir.(     )
 4. Bir cisme uygulanan kuvvetle, cismin aldığı yol çarpılırsa yapılan iş bulunur.(     )
 5. Birim zamanda yapılan işe güç adı verilir.(     )

 

c.aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Hipotez, bilimsel teori ve bilimsel kanunun tanımlarını yapınız.****
 2. Nicel ve nitel gözlem ne demektir yazınız. Ayrıca 3 er tane örnek veriniz.***
 3. Skaler ve vektörel büyüklüklerin tanımını yapınız. Ayrıca 3 er örnek veriniz.
 4. Temel ve türetilmiş büyüklük ne demektir? Birer örnekle açıklayınız.
 5. Bilimsel çalışma yöntemi basamaklarını yazınız.
 6. Bilimse çalışmada son noktaya gelindiğinde neden bazı zamanlarda başa dönmek zorunda kalınır açıklayınız.****
 7. Bilimsel araştırmalarda neden bilimsel çalışma yöntemi kullanılır?
 8. Hipotezler nasıl kanunlaşırlar?
 9. Neden uluslararası birim sistemi (SI) kurulmuştur? Uluslararası birim sistemi olmasaydı ne gibi aksaklıklar yaşanırdı?
 10. Günlük hayatta kullandığımız güç kavramını fizik biliminde de aynı manada kullanabilir miyiz?
 11. Bilimsel bir bilgi neden diğer bilgilerden farklıdır? Hangi bilginin geçerliliği daha yüksektir?
 12. Objektif ve sübjektif ne demektir? Bilimsel bilginin bu iki kavramdan hangisi gibi olması gerekir? Neden?
 13. Bir işi yapabilmek için neden makinelere ihtiyacımız vardır?
 14. Bir makinenin yapmış olduğu işler harcadığı enerji arasında nasıl bir bağlantı vardır?
 15. Bilimsel bir bilgiyle kişisel görüş arasında nasıl bir fark vardır?
 16. Bir cisim, 200N’luk bir kuvvetle sürtünmesiz bir yüzeyde 100 m yer değiştiriyor, yapılan iş kaç jouledir?
 17. Bir vinç 254kg’lık bir cismi 26m yukarıya kaldırıyor. Yapılan iş kaç jouledir? (havanın sürtünmesi önemsiz)*****
 18. Otobanda ilerleyen bir araç, otobanın 15. Ve 17. Km’leri arasında arızalanmıştır. Çekici yardımıyla 17.km deki tamirciye 565N’luk kuvvetle çekilmiştir. Yapılan iş kaç jouledir?++++
 19. Bir iş makinesi 40kg bir cismi 24 saniyede 15m yukarıya çıkarıyor? Yapılan işi ve aracın gücünü bulunuz.

d.  aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 1. 520km=………………….dam
 2. 1000m=……………………km
 3. 755dm=……………………m
 4. 0,45km=………………………m
 5. 0,052mm=……………………..dm
 6. 1.56m=………………………….km
 7. 45hm=……………………………km
 8. 965dm=…………………………km
 9. 21cm=……………………….m
 10. 145,2m=……………………dam

Uzunluk birimleri

sembolü

Kilometre

km

hektometre

hm

dekametre

dam

metre

m

desimetre

cm

santimetre

cm

milimetre

mm

 

durum

Potansiyel enerji

Kinetik enerji

Koşan bir atlet

 

 

Elma

 

 

Akan su

 

 

Barajda biriken su

 

 

Yüksekten atlayan sporcu