9.sınıf coğrafya 2.dönem 1.yazılı soruları 2018-2019

9.sınıf coğrafya 2.dönem 1.yazılı soruları 2018-2019 dosyası 09-01-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 9. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 9.sınıf coğrafya 2.dönem 1.yazılı soruları 2018-2019
Kategori 9. Sınıf Coğrafya
Gönderen whiteeagle
Eklenme Tarihi 09-01-2019
Boyut 6.31 M
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


İNCİRLİ ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

9.  SINIF COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

 1. Bir yerin kuşbakışı görünüşünün belirli bir ölçek dahilinde küçültülüp   13.  Aşağıdakilerden hangisi atmosferin katmanlarından değildir?

                 düzlem üzerine aktarılmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?         a. Troposfer             b. Ozonosfer                 c. Ekzosfer

a. Lejant   b. Kroki  c. Harita.   d. Projeksiyon e. Jeomorfoloji                   d. Hidrosfer              e. Mezosfer

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden değildir?             14. Bir bölgede güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısını aşağıdaki         
  1. Meridyenler arasında birer derecelik açı vardır                                            faktörlerden hangisi etkilemez? 
  2. Bütün meridyenler yarım daire şeklindedir.                                                 a. Boylam       b. Yıllık hareket (mevsimler)   c. Enlem Faktörü
  3. Bütün meridyenler ekvatoru dik olarak keser.                                              d. Günlük hareket (günün saati)    e. Eğim ve bakı
  4. İki meridyen arasında 4’er dakikalık zaman farkı bulunur.
  5. Aralarındaki uzaklık 111’er km. ve her yerde eşittir                               15.                                 Güneş ışınlarını atmosferde aldığı yol enlemlere

                                                                                                                                                   göre  farklılık gösterir. Yandaki küre üzerinde

 1. Atmosferle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?                                            işaretli merkezlerden hangisinde güneş
  1. Atmosfer, yeryüzünün aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller.                                                  ışınlarının atmosferde tutulma oranı en fazladır.
  2. Atmosferin alt katlarında sıcaklık her yerde aynıdır.                                                              a.   I        b. II           c. III.         d. IV.         e. V.
  3. Atmosfer gölgede kalan yerlerin aydınlanmasını sağlar.
  4. Atmosferde bulunan su buharı iklim olaylarına neden olur.                     16.                             
  5. Atmosfer güneşten gelen zararlı ışınların süzülmesini sağlar.                                                            Yandaki haritada hangi noktalar arasındaki

                                                           yükseklik farkı en fazladır?

 1. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki sıcaklık dağılışını belirleyen                                                    

        temel etkenlerden biri değildir?                                                                                                              a. I ve II          b. III ve V      c. II ve III

       a.  Boylam  b. Enlem   c. Okyanus akıntıları        d. IV ve V          e. I ve IV

 

       d.Kara ve deniz dağılışı e. Rüzgarlar

 

5.   Hava kütleleri geldikleri yerlerin sıcaklıklarını gittikleri yerlere taşırlar.          17.                                            Yandaki hava hareketi sonucunda x nokta-

                                   sında ve y noktasındaki sıcaklıklar kaç oC

                                                      olması gerekir?

   I.       V.                                   X            Y                      

                                           --------------- ---------------

            a.      1,5                       11,5

         II.             III.               IV  .       b.      4                           7    

             c.       3                          12

   Buna göre yukarıda dünya haritası üzerinde verilen merkezlerden han-                                                  d.       4                          -4

   gisinde güneyden esen rüzgarların   hava sıcaklığını arttırması beklenir?                   e.       2         -1

       a. I ve II        b. I ve V         c. II ve IV       d. III ve V        e. II ve III

                               18.                            Yandaki rüzgar gülünde Türkiye’de etkili olan yerel

 6.  Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde basıncı etkileyen faktörlerden             rüzgarlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 birisi değildir?             I  II  III

            a. Yükselti        b. Yer çekimi        c. Sıcaklık                                 ---------------     ------------------       --------------------

            d. Dünyanın günlük hareketi       e.   Gel-Git                                                          a. Karayel        Poyraz        Samyeli

                    b.Poyraz              Karayel                   Kıble                    7.  Aşağıdaki yoğunlaşma türlerinin hangisi yerde oluşur?                                                                  c. Karayel            Poyraz                     Kıble

            a. Kar   b. Yağmur                   c.  Dolu                            d.Kıble                Yıldız                     Poyraz

            d. Kırağı                  e. Bulut                e. Lodos              Kıble                      Yıldız

 

      8.  İlkbahar aylarında İç Anadolu Bölgesinde oluşan yağış türü                            19. Aşağıdaki rüzgarların hangisi soğuk karekterlidir?

           aşağıdakilerden hangisidir?                   a. Poyraz  b. Samyeli  c. Keşişleme

           a. Orografik (yamaç)               b. Konveksiyonel(yükselim)    c.) Muson              d. Lodos                    e. Kıble

           d. Cephe(frontal)             e. Hepsi

                20. Aşağıdakilerden hangisi rüzgarın yönü üzerinde etkilidir? 

      9.  I. Akdeniz   II. Okyanusal  III. Ekvatoral   IV. Savan   V. Muson                     a. Enlem  b. Boylam  c. Yer şekilleri 

         Yukarıdaki iklim tiplerinin hangilerinde belirgin bir kurak dönem yoktur?           d. Yükselti                  e. Bakı

           a.  I ve II        b. I ve III       c. I, II ve IV        d. II ve III      e. II, IV ve V  

 

10.  Aşağıdakilerden hangisi III. Jeolojik devirde gerçekleşen olaylardandır?       21. I. 5oC II. 10 oC    III. 15 oC       IV. 20 oC           V. 25 oC

     a. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının oluşması                                                  Yukarıda sıcaklıkları verilen beş farklı hava kütlesinden hangisinin

     b. Zonguldak’taki taş kömürü yataklarının oluşması               nem taşıma kapasitesi daha fazladır?

     c.  Ege denizindeki adaların oluşması                a.  I b.  II    c.  III     d.  IV       e. V

     d. Toros ve Kuzey Anadolu Dağlarının oluşması 

     e. Anadolu’daki en eski kara parçaları olan masiflerin ortaya çıkması          22. Farklı özellikteki hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında aşağı-

         kilerden hangisi meydana gelir?

11. Aşağıdakilerden hangisi volkanik dağlarımızdan değildir?                                   a. Yamaç yağışı b. Orografik yağış    c. Cephe yağışı

a.  Karacadağ    b. Ağrı Dağı    c. Madra Dağı                             d. Konveksiyonel yağış e. Muson yağışı

d. Süphan Dağı                e. Hasan Dağı                         23.

 

12. İç kuvvetler ve İç kuvvetlerin etkisiyle meydana gelen yer şekilleri               

ya da olaylardan bazıları aşağıda      eşleştirilmiştir.

      I. Orojenez- Graben

     II. Volkanizma-Tüf konisi

    III. Epirojenez-Regresyon

    IV. Depremler- Kırlma

     V. Volkanizma- Antiklinal                   Yukarıdaki harita üzerinde gösterilen alanlarda etkili olan iklim

      Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?                  hangisidir?

     a. III             b. IV              c. V          d. II                       e. I                 a. Muson                  b. Tundra  c. Ekvatoral

                    d. Karasal               e. Çöl

 

      24. Türkiye’de kaplıca ve ılıcaların coğrafi dağılışı ile aşağıdakilerden                    33. *Radyo dalgalarını iletir  * İklim olayları bu katmanda gerçekleşir

     hangisinin dağılışı arasında paralellik vardır?                 Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanları hangileridir?

     a. Kırık hatlarının  b. Platoların       c. Orman alanlarının               a. Mezosfer-İyonosfer      b. Strotosfer-Troposfer

     d. Maden yataklarının e. Karstik alanların                                            c. Hidrosfer-İyonosfer               d. Ozonosfer-Ekzosfer

                    e. İyonosfer-Troposfer

  25. 

                                                     Yandaki şekilde Dünya üzerinde esen sürekli       34. Yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden 40 dakika ileri

 rüzgarlar gösterilmiştir. Şekildeki bilgilere da-           olan bir merkez hangi meridyen üzerinde yer alır?                                                                                                                            yanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?            a. 10o Doğu                            b. 10o Batı              c. 4o Batı

                   d. 40o Doğu  e. 40o Batı

a.Etki alanı en geniş olan alizelerdir b. Kutup rüzgarları soğuk karakterlidir

c.Ters alizeler alçaldıklarında yağış getirmezler      d. Alizeler ve Batı             35. Aşağıdakilerden hangisi sıcak kuşak iklimlerinde görülen bitki

Rüzgarları kaynağını Dinamik yüksek basınçtan alır.    e.Batı rüzgarları                topluluklarından biri değildir?

       etkili oldukları kuşaktaki karaların doğu kıyılarına bol yağış bırakırlar.                a. Yağmur ormanları  b. Savanlar c. Tundralar 

                  d. Kaktüsler   e. Muson ormanları

26.                                           Yandaki dünya üzerinde verilen

                                                  merkezlerin basınç karakteri aşağıdaki-           36. Kuzey Yarım Küre üzerinde en sıcak ay aşağıdakilerden hangisidir?

                                                  lerden hangisinde doğru sıralanmıştır?                a. Mayıs      b. Temmuz      c. Ocak        d. Haziran     e. Eylül

 

 37. Gerçek uzunluğu 80 Km. olan iki şehir arasındaki uzaklık 1/500000                     ölçekli haritada kaç cm. ile gösterilir?                                                                         a. 80        b. 8000      c. 16        d. 400      e. 320

          I                    II            III            IV____

 a. Termik Y.B.         Termik A.B.         Termik Y.B.        Termik A.B.           38. Aşağıdakilerden hangisi volkanizma sonuca meydana gelen oluşum-

 b. Termik Y.B          Dinamik A.B.       Dinamik Y.B.      Termik A.B.                lardan birisi değildir?

 c. Dinamik A.B.       Dinamik Y.B.       Termik A.B.         Termik Y.B.             a. Kül konisi            b. Krater                   c. Maar

 d. Dinamik Y.B.       Termik A.B.         Dinamik Y.B.       Dinamik A.B.          d. Graben                 e. Lapilli

 e. Termik A.B.          Dinamik A.B.      Dinamik Y.B         Dinamik Y.B.

             39. Aşağıdakilerden hangisinin görüldüğü yerler ile deprem alanları

27.                                  Yanda bir yer şeklinin kesiti verilmiştir.Bu yer            arasında paralellik yoktur?

                                                    şeklini meydana getiren etken aşağıdakilerden          a. Kaplıcalar          b. Volkanik alanlar              c. Fay kaynakları

                                                    hangisidir?              d. Göller                e. Sıcak su kaynakları

      a. Orojenez         b. Volkanizma                c. Buzul Aşındırması   

      d.Epirojenez                        e. Akarsu aşındırması

               40.                            Güneş ışınlarının dik düştüğü yerlerde cisimlerin

28.                     gölgesi oluşmaz. Buna göre yandaki şekilde numa-

                              Güneş ışınları yandaki şekilde olduğu gibi dünya                                                  ralarla gösterilen yerlerden hangisinde 21 Haziran

                               üzerine geldiği zaman ekvator sıcak kutuplar ise                                                  günü yerel saatle 12.00 de cisimlerin gölgeleri

                               soğuk olur.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?                                          oluşmaz?

                   a.  V             b. IV             c. I              d. II              e. III

           

     a. Dünyanın günlük hareket       b. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı        41.

     c. Dünyanın yıllık hareketi         d. Dönme hızının ekvatorda                                                                           Dünya şekildeki konumda olduğu gün için

     fazla olması                   e. Yarımkürelerde farklı mevsimlerin yaşaması                                                    aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

29.                                       Yandaki şekilde gösterilen rüzgarlar için                          a. Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik düşer

                                             aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz                     b. Ekvatorda gece ve gündüz süresi eşittir

                                     a.Dünyanın günlük hareketi sonucunda oluşur.          c.  Kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar                                                                                      

                                     b. Deniz ve karaların ısınma farkından ortaya çıkar         d. Güney Yarım Kürede kış mevsimi başlangıcıdır

                                     c. Kısa süreli ve dar alanda eserler            e. Güney Yarım Kürede en uzun gündüz süresi yaşanmaktadır

                         d. Yazın karalara bol yağış getirirken, kışları kurak eserler.

                         e. genellikle havayı serinletici bir özelliktedir                           42.                                   Yanda bir sıradağın kesiti verilmiştir.

30.               Bu şeklin oluşumu için aşağıdakilerden

MERKEZ

 

GERÇEK

SICAKLIK

İNDİR-GENMİŞ      SICAKLIK

I

-10

-5

II

-5

5

III

0

8

IV

5

12

V

6

12

                                      gisi söylenemez.

Yeryüzünden yükseldikçe sıcaklık  her       a. Tabakalar kıvrılmaya uğramıştır.

 100 m.de 0,5 oC azalır.Deniz                      b. Tabakalar sert yapıdadır

 seviyesine indirgenmiş sıcaklıklar              c. Orojenez ile oluşmuştur

 bu ilkeden yararlanılarak hesaplanır.       d. Oluşumunda iç güçler etkilidir

Yandaki tabloda beş merkezin aynı gün       e. Yan basınçlar sonucu oluşmuştur

 ve saatteki gerçek sıcaklıkları ile deniz

 seviyesine indirgenmiş sıcaklıkları           43. Aşağıdakilerden hangisinin basınç üzerinde etkisi yoktur?

verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre,           a. Bitki örtüsü     b. Sıcaklık        c. Dinamik etkenler(Günlük hareket)

       bu merkezlerden hangisinin yükseltisi en fazladır?           d. Yükseklik       e. Yer çekimi

a. I         b. II      c.III     d. IV    e. V

31.               44. Aşağıdaki dağlardan hangisi oluşum bakımından farklıdır?

                                             Yandaki haritada gösterilen iklim bölgelerinin         a. Erciyes                 b. Yunt                 c. Madra

                                             bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?                    d. Bozdağlar            e. Aydın Dağları

        

                                             a. Tundra b. Savan         c. Maki               45.                                        Çevresine göre yüksek değerlere sahip olan

        d. Bozkır           e. Yağmur ormanları                                                               basınç alanlarına yüksek çevresin göre alçak

            değerlere sahip olan basınç alanlarına ise

              alçak basınç alanı denir.

32. Rüzgarların hızını belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?                                                         Buna göre en yüksek basınç değerine sahip

     a. Dünyanın eksen hareketi     b. Kara ve denizlerin dağılışı                                                                 olan nokta hangi harfle gösterilmiştir?

     c. Atmosferdeki nem oranı      d. İki nokta arasındaki basınç farkı         

     e. Dünyanın şekli                                                                                                             a.  C           b.   A            c.   B            d.   E           e. D

 

 

 

 

 

 

46. Aşağıdakilerden hangisi okyanuslarda oluşan sıcak su akıntılarından        49.                                           Yandaki şekilde görülen yağışlar dünya

      birisidir?                                      üzerinde en çok hangi alanlarda etkili

      a. Labrador   b. Oyashio   c. Gulfsream                                                                  olmaktadır?

      d. Kaliforniya   e. Peru

 

47. Kuzey Yarım kürede bakının etkisi sonucunda güney yamaçlarda         a. Kutuplarda     b. Ekvator Çevresinde c. Orta Kuşakta

      görülen özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir?          d. Muson İklim Bölgesinde e. Çöllerde

      a. Sıcaklıklar yüksektir  b. Kalıcı kar sınırı yüksektir

      c. Tarım faaliyetleri gelişmiştir  d. Yerleşme azdır                        50.

      e. Ormanlar az ve seyrektir

 

48.

                                 Yandaki şekilde oluşumu gösterilen yağış

                                 biçimine ülkemizde en çok hangi bölgemizde

                                 rastlanmaktadır?

                                                 Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen yerleşim yerinin aşağıdaki

                   iklim bölgelerinden hangisinde olması beklenmelidir?

               a. Subtropikal İklim b. Akdeniz İklimi  c. Step İklimi

a.  İç Anadolu Bölgesi  b. Marmra Bölgesi                                        d. Ekvatoral İklim e. Muson İklimi

c.  Doğu Anadolu Bölgesi     d. Ege Bölgesi

e.  Karadeniz Bölgesi

             

 

 

 

 

ADI  SOYADI

SINIFI

NO

NOT

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                       BAŞARILAR

            

                 Coğrafya Öğretmeni