8. Sınıf İnkılap Tarihi Deneme Sınavı PDF

8. Sınıf İnkılap Tarihi Deneme Sınavı PDF dosyası 10-05-2018 tarihinde İlköğretim-8 kategorisinin.
Açıklama 8. Sınıf İnkılap Tarihi Deneme Sınavı PDF
Kategori 8. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen Antony
Eklenme Tarihi 10-05-2018
Boyut 130.34 K
İndirme 192

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
3.7 / 5 (toplam 3 oy)

 

 

1.

 1. Batı kültürünü tanıması
 2. Kültürel hoşgörü  kazanması
 3. Milliyetçi düşüncenin güçlenmesi
 4. Yönetim deneyiminin gelişmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Selanik şehrinin Mustafa  Kemal üzerindeki  etkilerine örnek olarak gösterilebilir?

A- Yalnız I               B. II v e III               C. I  v e IV            D. I . II ve III             

 

2. Mustafa Kemal  hem  ulusal hem de uluslararası alanda örnek bir  liderdir. Hayatının çeşitli aşamalarında  da liderlik özelliğinin   gereklerini  yerine getirmiştir.

 

Aşağıdakilerden  hangisinde  Mustafa Kemal’in  liderlik  özelliğinin  ön  plana  çıktığı  söylenemez?

A. Vatan ve Hürriyet cemiyetini kurmasında

B. Trablusgarp’ta  yerli  halkı örgütlemesinde

C. Kurtuluş Savaşı’nda  Başkomutanlık  yapması

D. Picardi   Manevralarına  katılmasında 

 

3.Yarbay  Mustafa Kemal 2 Şubat 1915’te  19. Tümen Komutanlığına  atanmış

 Bu tümenin başında  öngörüsü  ve  önderliği  sayesinde düşmanın iki büyük  saldırısını   başarısızlığa  uğratmıştı. Böylece  Çanakkale’de  İtilaf Devletlerinin  bozguna  uğratmasında  büyük bir  rol üstlenmişti.  Aslında  üstlendiği bu rol onu Milli  Mücadele  liderliğine  hazırlıyordu.

Buna   göre Mustafa  Kemal’in  üstlendiği bu  rollerde  başarılı  olmasında  aşağıdaki  özelliklerinden hangisinin etkisinden  bahsedilemez?

 

A. Sevk  ve  idare  yeteneğine  sahip  olması

B. Teşkilatçı bir yapıya sahip  olması

C. Yenilikçiliği  esas alması

D. Liderlik  özelliğine  sahip  olması

 

4.  Aşağıdaki   verilen   bilgilerinden   hangisi   yanlıştır?

                          Selanik’in   özellikleri                                   Mustafa  Kemal’e  etkisi

A

Farkı  milletlerden  ve inançlardan insanlar  bir arada yaşıyordu.

Kültürel   hoşgörüye  sahip  olma

B

Canlı  bir  ticaret  ve ekonomi  şehriydi.

Refah  bir hayata sahip olma

C

Avrupa’da  basılan çok  sayıda  gazete ve dergiye  ulaşabiliyordu

Avrupa’daki   gelişmeleri  tanıma

D

Fransız  İhtilalinin etkileri oldukça fazla hissediliyordu.

Milliyetçi   düşünceye sahip olma

 

5.Osmanlı  Devleti’nin Birinci Dünya  Savaşı’na  girmesi  beraberinde  bazı  gelişmeleri de  getirmiştir.

Bu  gelişmeler  arasında:

 1. Savaş  geniş  bir  alana  yayılmıştır.
 2. Almanya’nın  savaştaki  yükü  hafiflemiştir.
 3. Savaşın  süresi uzanmıştır.

Durumlarından   hangisinin  gerçekleştiği   söylenebilir?

A. Yalnız     I                B.  Yalnız  II                   C.  I ve II                   D. I , II v e  III

 

6. 9.  Ordu  Müfettişi  olarak  Samsun’a çıkan   Mustafa  Kemal 20  Mayıs 1919’da  İstanbul  Hükümeti’ne gönderdiği  telgrafta; İzmir’in Yunanlılar  tarafından işgalinin  ordu  ve milleti  içten yaraladığını  ve bu durumun  kabul edilemeyeceğini  bildirdi.

Verilen   bilgide   Mustafa  Kemal’in  Türk    milletinin aşağıdakilerin    hangisinden  taviz  vermeyeceğini    vurgulandığı  söylenebilir?

A.  Ulusal  egemenlikten                                     B. Bağımsızlıktan

C. Akılcılıktan                                                         D. Laiklikten

7.Doğu  Anadolu’daki  altı ilde karışıklık  çıkarsa , bu illerin  herhangi  bir  bölümü işgal edilebilecekti.

Mondros Ateşkes’in 24. Maddesindeki bu  kararın uygulaması  durumunda;

 1. Ülke  bütünlüğü
 2. Ulusal irade
 3. Ekonomik  özgürlük

 Alanların  hangisinde  öncelikle sıkıntı yaşayabileceği   söylenebilir?

A. Yalnız I                    B. Yalnız II                C. II ve III                    D. I ve III

8. Boğazlar savaş zamanında  da bile  bütün  devletlerin  gemilerine  açık tutulacak. Boğazlar bölgesi  kendine ait  bayrağı ve bütçesi olan  bir komisyon   tarafından  yönetilecek.

Sevr   Antlaşması’nın   yukarıda  verilen  maddesinin ;

 1. Güvenlik
 2. Egemenlik
 3. Ekonomik
 4. Dini

Alanların  hangisinde  Osmanlı  Devleti’ni  olumsuz  etkileyeceği   söylenebilir?

A.  Yalnız I                 B. Yalnız  IV                         C. I , II ve III                D. III ve IV

9.  Gazeteci Yunus  Nadi’nin  Mustafa Kemal’e “ Hayır kerameti meclisten  beklemek  niyetinde  miyiz?” diye  sorması  üzerine , verdiği cevap şu olmuştur: “Ben her kerameti  meclisten  bekleyendenim.”

Metne  göre  Mustafa  Kemal’in aşağıdakilerden   hangisine verdiği  öneme ulaşabilir?

A. Ulusal   ekonomiye               B. Ulusal  eğitime       C. Ulusal bağımsızlığa   D. Ulusal egemenliğe

 

10.  “ Yabancı  bir  devletin  himaye ve desteğini  kabul  etmek , insanlık  özelliklerinden   mahrumiyeti, becerisizlik  ve    miskinliği    itiraftan  başka  bir şey değildir.”

Mustafa  Kemal’in  bu sözünün Milli  Mücadele Dönemi’nde  alınan;

 1. Manda  ve himaye   kabul   edilemez
 2. Hristiyan  azınlıklara  siyasi  hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi  bozacak ayrıcalıklar  verilemez.
 3. Kuvayımilliye’yi     etkin,  milli    iradeyi  hakim  kılmak  esastır.

Kararlarından   hangisiyle     örtüştüğü  söylenebilir?

A. Yalnız  I                         B. Yalnız II             C. I ve II                   D. II ve III

11.Hıyanet-i Vataniye  Kanunu:

Madde 2:Bifiil vatan hainliği yapanlar idam  edilir.

TBMM’nin  kendisine  yönelik çıkarılan  isyanlar  için aldığı  yukarıdaki karara  bakılarak aşağıdakilerden  hangisi  söylenemez?

A. TBMM’nin  isyanlara  karşı caydırıcı  önlemler aldığı

B. TBMM’nin  ülke  adına hassas  kararlar aldığı

C. TBMM’nin otoritesinin   korumada  kararlı olduğu

D. TBMM’nin  güçler ayrılığı  ilkesini benimsediği

12.  

KARAR

İLKE

Milletin  istiklalini yine  milletin azim  ve kararı  kurtaracaktır.

I

Milli  sınırlar  içinde  vatan  bir  bütündür  asla  parçalanamaz

II

Siyasi ,adli ve mali gelişmelerimizi  engelleyen   sınırlandırmalar  kaldırılmalıdır.

III

 

Tabloda  verilen karar- ilke  eşleştirilmesi  aşağıdakilerin  hangisinde  doğru  yapılmıştır?

                            I                                                       II                                             III

A.        Ulusal   egemenlik                   Ekonomik  bağımsızlık              Ulusal bağımsızlık

B.      Ekonomik  bağımsızlık             Uluslar arası eşitlik                     Ulusal  egemenlik

C.     Ulusal egemenlik                   Tam  bağımsızlık                        Ekonomik bağımsızlık

D.     Tam  bağımsızlık                       Ulusal  egemenlik                       Ekonomik  bağımsızlık     

 

13. Türk Kurtuluş Savaşı  sadece üç cephede türlü düşmanlara karşı yapılan  bir mücadele  değildir.Türk  milleti aynı  zamanda  yoklukla ve bıkkınlıkla da mücadele etmek  zorundaydı .düşünsenize  neredeyse  on yıllık  aralıksız devam  eden savaşlar….Ordu  yok. Para yok .Ama düşman  çok. Şimdi  Mustafa Kemal Paşa  çıkmış  böyle  bir durumda  dünyaya  kafa tutuyor.

Buna  göre  Mustafa Kemal’in  her türlü olumsuzluğa  rağmen giriştiği  mücadelenin  öncelikle  amacı  aşağıdakilerden  hangisidir?

A. Millet  iradesini  üstün  kılmak                B. Çağdaş  devletler  seviyesine  çıkmak

C. Ulusal   bağımsızlığı  sağlamak                   D. İnkılaplara  ortam  hazırlamak

14.Mondros’tan  sonra   Ermenilerin  Doğu Anadolu’daki  zararlı  faaliyetler  üzerine;

 • Geçici  seferberlik  ilan edilmiş.
 • 15. Kolordu  Komutanı Kazım Paşa Doğu Cephesi komutanı  yapılmış.
 • Ermenilere  ültimatom  (Uyulması gereken kuralları kesin ve mutlak bir lisan ile anlatmaya da ültimatom denir.)    verilmiştir.

Buna   göre  Ermenilerin    faaliyetlerine  karşı ;

I.  Askeri                   II. Siyasi                  III. Mali ( ekonomik)

Alanların  hangilerinde  karşılık  verilmiştir?

A.  Yalnız II                    B. Yalnız  III                C. I ve II                         D. I, II ve III

15. TBMM   Hükümeti Milli Mücadele  Döneminde  doğu ’da  Ermenilerle Güney’de Fransız ve Ermenilerle, Batı’da  ise  İngiliz destekli Yunanlılarla  mücadele  etmiştir. Tüm bunlar yetmezmiş  gibi içte de kendisine  karşı  çıkarılan ayaklanmalarla  uğraşmak zorunda  kalmıştır.

Verilen  bilgiye  göre   ulaşılabilecek  en  kapsamlı  yargı aşağıdakilerden   hangisidir?

A. TBMM  içte ve  dışta ulusal bağımsızlık   mücadelesi  vermiştir.

B. Batı  cephesi  savaşları  daha  zorlu  geçmiştir.

C. Fransız  işgalinde  Ermenileri kullanmışlardır.

D. Doğu’da Ermenilere  karşı düzenli ordu ile  savaşılmıştır.

 

16.  “ Başkomutan  Çal Dağı’nı göstererek şöyle dedi:Her alan gibi  burayı da inatla  savunacağız.Eğer elimizden  çıkarsa araziye  mahküm olmayacağız  ,durup cephe kurmak için illa dağ tepe aramayacağız, elverişli  bir yer bulmak  için  kilometrelerce  geriye gitmeyeceğiz; beş yüz metre, bin  metre geri  çekilip yeniden  cephe kuracağız ve aynı azimle  savaşa  devam  edeceğiz.” Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler.

Mustafa  Kemal’in  aşağıdaki sözlerinden  hangisinin metinde  verilenlerle  ilgili olduğu söylenebilir?

A. “Size  ben taarruzu değil  ölmeyi emrediyorum.”

B. “Ordular  İlk hedefiniz  Akdeniz’dir ileri.”

C. Hattı müdafaa  yoktur, sathı  müdafaa  vardır. O satıh  bütün  vatandır.”

D. “Cehaletle  savaş, düşmanla  savaştan daha az  önemli değildir.”

 

17.    Sakarya  Meydan Savaşı’nın  kazanılmasından sonra Türk ordusu taarruz zamanı  beklemiş  ve  yaptığı  hazırlıkları  büyük  bir gizlilik içinde  yürütmüştür.

 Buna  göre taarruz  hazırlıklarının  büyük bir gizlilik içinde yürütülmesinin nedeni  aşağıdakilerden  hangisi gösterilebilir?

A. Yunan  ordusunu   hazırlıksız  yakalamak

B. Başkomutanlık Yasası’nın   çıkmasını  beklemek

C.  Tekalifimilliye      Emirlerinin  yayınlanmasını  beklemek

D.  Kuvayımilliye’ nin      kaldırılmasını     beklemek

 

 

18.  “Mustafa Kemal Paşa, üçüncü Yunan taarruzunun en  ateşli zamanında muallim  ordusunun gelecek  vazifesiyle  meşgul bulunuyor. Bu  asil  ve yüce  örnek Türk tarihinin  benzeri ender  bulunan kıymetli  hatıralarından  biri olacaktır.”

Hakimiyet-i Milliye  Gazetesi’nin  yukarıda  bahsettiği  olay  ve gelişme  aşağıdakilerden  biri olacaktır.”

Hakimiyet-i Milliye  Gazetesi’nin  yukarıda  bahsettiği  olay ve gelişme  aşağıdakilerden  hangisidir?

A. I. İnönü  Savaşı’ndan  sonra  toplanan Londra  Konferansı

B. I. İnönü  Savaşı’ndan  sonra  kabul  edilen Teşkilat-ı Esasiye

C.  Kütahya – Eskişehir  Savaşları  sırasında  toplanan Maarif  Kongresi

D. Sakarya Meydan Savaşı’ndan   sonra imzalanan  Ankara Antlaşması

19.  24   Temmuz 1921  tarihinde Kütahya-Eskişehir  Savaşları’nda  Türk ordusu  Sakarya Nehri’nin doğusuna  çekilmişti. 5 Ağustos 1921 tarihinde  TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya üç ay süreyle “Başkomutanlık  yetkisi verdi. Yunanlılar  14 Ağustos 1921’de yeniden ilerlemeye başladılar. Ve 100 km’lik  bir cephe  üzerinde taarruz  hareketine  giriştiler. Türk ordusu Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde  tüm imkansızlıklara  rağmen Yunan  ordusunun karşısına dikildi.

Verilen  metinde  aşağıdaki sorulardan  hangisinin   cevabı  yoktur?

A. Türk ordusu  ne zaman Sakarya Nehri’nin doğusuna  çekilmiştir.

B. Mustafa Kemal’e ne  zaman  Başkomutanlık  yetkisi  verilmiştir.

C. Yunan  ordusu ne  zaman saldırıya  geçmiştir.

D. Sakarya Meydan Savaşı’nın uluslararası sonuçları  nelerdir.

 

20.   Milli  Mücadele  döneminde  Batı Cephesi’nde  Yunanlılara  karşı eli silah  tutan herkes askere  çağırılırken  bir taraftan  Eskişehir’de savaş  malzemesi yapan fabrikalar  çalıştırılıyor, diğer taraftan da Ankara’da  ve Konya’da  İngilizler  tarafından bırakılan toplar  tamir ediliyordu.

Buna  göre  Türk tarafından  aşağıdaki  hangi  alanda güç  kazanmaya  çalıştığı söylenebilir?

A. Dini                        B.  Siyasi                     C.  Askeri                           D. Kültürel

 

 

 

YANIT  ANAHTARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

C

B

D

B

A

C

D

A

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

C

C

A

C

A

C

D

C

 

HAZIRLAYAN

AHMET ALİ KARAALP

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

 

 

 

 

.

1

 

 

 

1. Fransızlara ve  Ermenilere karşı kahramanca savaşarak halka   destek olmak amacıyla  Mustafa Kemal Paşa , bu cephede   baştan sona  yakından  ilgilendi.  Şehirden  gelen raporlarla  olayları günü  gününe takip  etti. Buradaki   Kuvayımilliye    birliklerini  teşkilatlandırmak  üzere Kılıç Ali , Yörük  Salim ve Binbaşı Suzi Bey’i gönderdi.

Buna  göre Mustafa Kemal’in  yukarıdaki faaliyetleri ile  ilgili aşağıdakilerden  hangisi  söylenebilir?

A. Batı Cephesini  askeri açısından  güçlendirmek istemektedir.

B. Mücadelenin  daha  organize  bir  şekilde  yapılmasını sağlamaya  çalışmaktadır.

C. TBMM’yi  diplomatik   açısından güçlendirmeye çalışmaktadır.

D. Ermenileri  doğu bölgelerindeki   isteklerinden  vazgeçirmek  istemektedir.

 

2.   Sakarya  Meydan Savaşı’nın   kazanılmasından  sonra bazı vekilleri  yenilen Yunan  ordusuna  kesin darbenin  vurulması  için karşı taarruza  geçilmesini  istemeleri üzerine  Mustafa  Kemal Paşa  “ Ordumuzun  kararı  taarruzdur .Fakat  bu taarruzu erteliyoruz. Nedeni; yarım tedbirle  yapılacak taarruz  hiç  taarruz   etmemekten daha  kötüdür.”   Cevabını   vermiştir.

Buna  göre  Mustafa Kemal’in;

 1. Barıştan   yana  olma
 2. Planlı  hareket  etme
 3. Mantıklı  davranma

Tutumlarından  hangisi ya da hangilerini  esas  aldığı   söylenebilir?

A.  Yalnız I             B.  I ve II               C. II ve III              D. I ,  II ve  III 

batı cephesi haritası ile ilgili görsel sonucu

3.   A. TBMM’yi  ortadan  kaldırmak            B. . Osmanlı Devleti’nin  otoritesini arttırmak

C. Barış   antlaşmasının gereklerini yerine  getirmek     D. Ateşkes antlaşmasının   imzalanmasını    sağlamak 

 

4.

 • Yakup  Kadri Karaosmanoğlu “Yaban” adlı eserinde  bir Anadolu köyü  üzerinden  Milli Mücadele’yi   anlatmaktadır.
 • Halide  Edip Adıvar’ın  “ Türk’ün Ateşle  İmtihanı” adlı eseri  Milli Mücadeleyi anlatan ilk  anı kitabıdır.

Verilen   durumlar  aşağıdakilerden  hangisine  örnektir?

A. Edebiyatta   kadın   yazarların  etkisine

B.  Toplumsal    olayların   edebiyata  yansımalarına

C. Kurtuluş Savaşı’nda Türk ordusunun askeri gücüne

D. Sosyal    hayatta  kadının  rolüne 

 

5.  “ Türk  Milleti   yeni  bir   iman  ve  kat’i   bir  ulusal  gayretle  yeni  bir devlet  kurmuştur. Bu  devletin  dayandığı esaslar .” Tam Bağımsızlık”  ve “ Kayıtsız  Şartsız Milli  Egemenlik ’ten  ibarettir. Yeni Türkiye  Devletinin  yapısının ruhu Milli Egemenliktir. Milletin  kayıtsız  şartsız  egemenliğidir.”

Atatürk’ün   verilen sözlerine  göre  aşağıdakilerden  hangisinin  amacının  milli  egemenliğini güçlendirmek olduğu  söylenemez?

A. Halifeliğin   kaldırılması 

B.   Çok  partili hayata  geçilmek istenmesinin

C. Medeni  Kanun’un  kabul   edilmesi 

D. Kadınlara  seçme  ve seçilme  hakkının  verilmesinin

 

 6.  Fransızca  bir  kelime  olan Kabotaj, bir  devletin  kendi  limanları arasında  yolcu ve yük taşıma hakkı  demektir.. 1 Temmuz 1926’da  çıkarılan Kabotaj Kanunu  ile bu hak Türk denizlerine  verilmiştir.

Buna  göre  Kabotaj Kanunu  ile;

 1. Denizcilik
 2. Ticaret
 3. Sağlık
 4. Ekonomi

Alanlarının  hangileri ile  ilişki kurulamaz?

   A.  Yalnız I               B.   Yalnız  III             C.  I ,  II ve  IV                      D.  I ve  III

7.   Teşvik-i Sanayi Kanunu  işletmelere, ulaştırma  ve depolama  imkanlarının  sağlanması, yerli  ürünlere  prim   verilmesini ve  ithal ürünlerinden % 10  pahalı olsa  da devlet  dairelerine  bunların kullanma zorunluluğunu hükme  bağlamıştır.

Buna  göre  Teşvik- i Sanayi  Kanunu  ile  aşağıdakilerden   hangisinin    hedeflediği   söylenebilir?

A. İthalat   miktarını  artırmak

B. Ekonominin  dışa  bağımlılığını  artırmak

C. Milli  ekonomiyi   güçlendirmek

D. Devletin  ekonomiye   müdahalesini  sınırlandırmak

8.   17  Şubat  1926’da   Medeni  Kanun’un  kabul  edilmesine  bakılarak;

 1. Çağdaşlaşma   hedeflenmiştir
 2. Akıl  ve  bilim rehber  edinilmiştir
 3. Milletin  refah  ve  huzuru   amaçlanmıştır.

Çıkarımlarından    hangileri  yapılırsa  doğru   olur?

A.  Yalnız  I                B.  Yalnız  III           C.  I ve II                              D. I , II  ve III

 

9.    21  Haziran  1934’te  Soyadı  Kanunu  çıkarıldı.Buna   göre her Türk  kendi  adından  başka ailesinin  ortak olarak  kullanacağı  bir soyadı alacaktı.Alınacak bu soyadları  Türkçe  olacaktı.Ahlaka  aykırı  ve gülünç adlar  soyadı  olarak  alınamayacaktı.

Yeni  Türk Devleti’nde  Soyadı  Kanunu’nun   çıkarılmasıyla;

 1. Laik  devlet  yapısı güçlenmiştir.
 2. Çağdaşlaşma  yolunda  adım  atılmıştır.
 3. Toplumsal  kimlik  oluşturulmaya  çalıştırılmıştır.

Çıkarımlarından   hangileri  yapılırsa  doğru  olur?

A.   Yalnız  I               B. Yalnız  III               C. I ve II                    D. II ve  III

10.    Yeni Türk Devleti’nde 1930, 1933 ve 1934  yıllarında  yapılan  düzenlemelerle  kadınlara  siyasi hayatta yer alma  hakkı  verilmiştir.

Bu   durumun;

 1. Milli egemenliği güçlendirme
 2. Demokrasiyi  geliştirme
 3. Ulusal  bağımsızlığı  koruma

Amaçlarından  hangilerine  yönelik olduğu  söylenebilir?

A. Yalnız I                   B. Yalnız    III                C. I ve II                D.  II ve   III

11. “ On beş  yıldan  beri, giriştiğimiz  işlerde başarı vadeden çok  sözlerimi işittin .Bahtiyarım ki ,bu  sözlerimim   hiçbirinde  milletimin  hakkındaki   itimadını(güvenini) sarsacak  bir isabetsizliğe   uğramadım. Bugün  aynı  insan   ve katiyetle  söylüyorum ki , milli  ülküye  ,tam  bir bütünlük le  yürümekte  olan  Türk milletinin  büyük  millet olduğunu, bütün medeni alem  az  zamanda bir kere daha  tanıyacaktır.

Atatürk’ün  Onuncu Yıl Nutkunda  geçen “ milli ülkü” ifadesi  ile   aşağıdakilerden   hangisinin  kastedildiği söylenemez?

A.Laiklik  ve  çağdaşlaşma              B. Ulusal  egemenlik        C. Ulusal  bağımsızlık          D. Teokrasi

 

12.  İlk  Türkiye İktisat  Kongresi’ne  ülkenin  her  yerinden işçi, çiftçi , tüccar ve sanayici  temsilcileri katıldı .Kongrede  Yeni Türk Devleti’nin   izleyeceği  ekonomik   program ve kalkınma  hedefleri belirlendi.

İzmir  İktisat    Kongresi’ne   farklı  kesimlerinden  insanların çağırılmasında   aşağıdakilerden   hangisi     hedeflenmiştir?

A.  Ekonomik  kalkınmada  ulusal  birlikteliği   sağlamak

B. Halkın   ekonomiye  katkısını sınırlandırmak

C. Ekonomide  devletin etkisini  artırmak

D. Ekonomik  çeşitliliği    azaltmak 

 

13. 

 

 

 

 

Atatürk’ün verilen sözünden ;

 1. Demokrasi ile  cumhuriyetin birbirini tamamladı.
 2. Cumhuriyetin çağdaş bir yönetim şekli olduğu
 3. Demokrasi  ile yönetilen ülkelerin  hepsinin yönetim  şeklinin cumhuriyet  olduğu

Çıkarımlarından   hangilerine ulaşılabilir?

A. Yalnız  I                  B. Yalnız  III               C. I ve II                     D.I , II  ve III

 

14.   Mustafa  Kemal, hayatı  boyunca  demokrasinin  tam  olarak benimsenmesi ve  yerleşmesi  için  çaba sarf  etmiştir.

Buna  göre;

 1. Cumhuriyet Halk Fırkasının  kurulması
 2. Terakkiperver  Cumhuriyet Fırkasının kurulması
 3. Şeyh Sait İsyanının   çıkması
 4. Serbest   Cumhuriyet Fırkasının kurulması
 5. Menemen Olayının yaşanması 

Gibi  gelişmelerden  hangileri Mustafa  Kemal’in  demokrasi ile ilgili  düşüncelerini yöneliktir.

             A.  I ve III                   B. III ve V                  C.  II  ve IV                    D. I , II ve IV

          15.   Efendiler, milletimizin  başına  giymekte olduğu  cahillik, gaflet, taassup , yenilik  ve  medeniyet  düşmanlığının   belirli  işareti  gibi   görünen  fesi  atarak  onu  yerine  bütün  medeni  başlık  olarak  kullanılan   şapkayı  giymek  ve böylece   Türk  milletinin  medeni   toplumların   zihniyet   bakımından da   hiçbir    ayrılığı  bulunmadığını  göstermek   kaçınılmaz  oluyordu.( Nutuk sayfa 245)

Mustafa  Kemal  verilen sözlerinde  daha  çok aşağıdakilerden  hangisine  değinilmiştir?

A. Şapka İnkılabının  gerekçesine

B. Muasır    medeniyetlerle   aynı kültürün  benimsenmesi gerektiğine

C. Fesin yenilik karşıtlığı  olarak  görüldüğüne

D. Dünyadaki  tüm  milletlerin şapka giydiğine

 

16.      Osmanlı    toplumunda  kullanılan  takvim, rakam, saat ve ölçüler çağdaş  milletlerin kullandıklarından farklıydı. Hatta bazı  ölçü ve tartı birimleri  ülke  içinde  bölgeden  bölgeye  şehirden  şehire    bile  değişebiliyordu.

Bu  durumun  Türk  toplumunun;

 1. Sosyal                 II. Ekonomik                III. Kültürel

Hayatın  hangilerinde  karşılığına   neden  olduğu söylenebilir?

A.  Yalnız     I                          B.  Yalnız   III                        C. I ve II                    D. II ve III

 

 

 

17.    17  Şubat  1926  tarihinde  kabul  edilen İsviçre  Medeni Kanunu ile  sosyal  ekonomik  ve  hukuk alanında  kadınlara   birçok hak  tanındı.

Buna  göre Türk Medeni Kanun ile;

 I- Seçme  - seçilme     II. Evlenme- boşanma  

 III. Miras – velayet    IV. Resmi  nikah   V. Mülkiyet

Konularından    hangilerinde     düzenlemeler  yapıldığı  söylenemez?

A. Yalnız  I                       B.  II ve III                C. IV ve V                          D. II , III, IV  ve  V

    18.  Yeni  Türk  Devleti’nde    Harf  İnkılabının   yapılmasında  bakılarak:

 I.  Ulusal  egemenlik  güçlendirmek  istenmiştir.

 II. Çağdaşlaşma  hedeflenmiştir

 III. Batı  ile uyum amaçlanmıştır.

Çıkarımlardan  hangileri yapılırsa   doğru  olur?

A.  Yalnız         B. Yalnız  II                 C. I ve II                   D. II ve III

19.  “ Kadınlarımız  ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin  geçtikleri bütün  öğretim   basamaklarından   geçeceklerdir.  Kadınlar  toplum  yaşamında   erkeklerle  birlikte   yürüyerek  birbirinin yardımcısı  ve  destekçisi   olacaklardır.”

Atatürk’ün verilen sözlerinden  kadınların,

 1. Sosyal  hayata   katılmaları
 2. Eğitim imkanlarından mahrum  kalmamaları
 3. Erkeklerin  daha  fazla  hakka sahip  olmaları

Durumlarından   hangisi ya da  hangilerini   vurguladığı   söylenemez

A. Yalnız I               B.  Yalnız   III                   C. I ve II                             D.II ve III

20.  Yeni Türk Devleti’nde   İsviçre  Medeni Kanunu ile  birlikte

 • Almanya’dan  Ticaret Kanunu
 • İsviçre’den  Borçlar Kanunu
 • İtalya’dan Ceza Kanunu  alınmıştır.

Buna  göre Yeni Türk Devleti  ile ilgili aşağıdakilerden  hangisi  söylenebilir?

A. Ekonomik alanda dış yardım gerekli görülmüştür.

B. Diplomasi de  pasif rol oynanmıştır.

C. Hukuk  alanında Avrupa’yı   örnek alınmıştır.  D. Hukuk alanında geleneklerden etkilenmiştir.

YANIT  ANAHTARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

A

B

C

B

C

D

D

C

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

C

D

A

C

D

D

B

C

 

HAZIRLAYAN

AHMET ALİ KARAALP

SOSYAL  BİLGİLER MÖĞRETMENİ

 

 

1