8.Sınıf Fen Bilgisi Test soruları

8.Sınıf Fen Bilgisi Test soruları dosyası 15-05-2019 tarihinde İlköğretim-8 kategorisinin.
Açıklama 8.Sınıf Fen Bilgisi Test soruları
Kategori 8. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen umut268
Eklenme Tarihi 15-05-2019
Boyut 266.8 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


1-) a-) Canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız.( 5 puan)

*

*

*

*

*

 

b-) Prokaryot hücre nedir? 2 tane bu tür hücreye örnek veriniz.( 5 puan )

*

 

ÖRNEK:

*

*

 

2-) a-) Hücre zarının özelliklerinden 2 tanesini yazınız.( 2 puan )

*

*

b-) Hücre çeperi hangi canlılarda bulunur 2 örnek veriniz. ( 2 puan )

*

*

c-) Sentrozom organeli hangi görevle ilgilidir? ( 2 puan )

 

 

d-) Tek zarlı organellerden 2 tanesini yazınız. ( 2 puan )

 

 

e-) Pasif hareket nedir? ( 2 puan )

 

 

3-) Aşağıdaki tabloda bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları gösteren boşlukları doldurunuz.( 10 puan )

 

 

 

Bitki

 Hücresi

Hayvan Hücresi

Sentrozom

 

 

Plastit

 

 

Şekil

 

 

Koful

 

 

Hücre Çeperi

 

 

 

 

 

4-) a-) Temel besinlerden yağ-karbonhidrat ve proteinleri enerji verme sırasına göre çoktan aza sıralayınız. ( 2 puan )

 

 

 

b-) Proteinlerin yapıtaşı nedir? ( 2 puan )

 

 

 

c-) Ortamda nişasta olup-olmadığını nasıl tespit edersiniz? ( 2 puan )

 

 

 

d-) K vitamini en çok yeşil sebzelerde bulunur.Eksikliğinde hangi hastalık ortaya çıkabilir? ( 2 puan )

 

 

 

e-) İnorganik besinlere 2 örnek veriniz.

*

*

 

5-)    Enzimler ile ilgili;

 

      a-) Ne işe yarar? ( 2 puan )

 

 

 

      b-) Yapısı  nasıldır? ( 2 puan )

 

 

 

      c-) Özelliklerinden 2 tanesini yazınız

            ( 2 puan )

          *

          *

 

       d-) Sıcaklık ile değişim grafiğini  

            çiziniz. ( 4 puan )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-) a-) Hücre zarında geçebilecek maddelerden 2 tanesini yazınız. ( 2 puan )

*

*

b-) Difüzyon nedir açıklayınız? ( 2 puan )

 

 

 

c-) Aktif taşıma için ne için enerji gereklidir? ( 2 puan )

 

 

 

 

d-) Fagositoz nedir? ( 2 puan )

 

 

 

 

e-) Turgor Basıncı nedir? ( 2 puan )

 

 

 

 

7-) a-) Fotosentez denklemini yazınız

           ( 2 puan)

 

 

 

 

b-) Hangi canlılar fotosentez yapabilir 3 örnek yazınız.( 3 puan )

*

*

*

c-) Fotosenteze etki eden dış  faktörlerden herhangi birisinin etkisinin grafiğini çiziniz. ( 5 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-) a-)Oksijenli solunum denklemini yazınız. ( 5 puan )

 

 

 

b-) CO2 tutucu maddelerden iki tanesini yazınız. ( 2 puan )

 

 

 

c-) Ortamda karbondioksit olup-olmadığı nasıl tespit edebilirsiniz? ( 3 puan )

 

 

 

9-) a-) Oksijenli solunum , oksijensiz solu-numdan daha fazla enerji oluşturur sebebi sizce ne olabilir? ( 5 puan )

 

 

 

 

 

b-) Oksijensiz solunum çeşitlerini kıyas-ladığımızda farklı ürünler oluşmasının sebebi sizce ne olabilir? ( 5 puan ) 

 

 

 

 

10-) a-) Etil Alkol fermantasyonunu gerçekleştiren canlılardan 2 tanesini yazınız

( 2 puan )

*

*

b-) İnsanların çizgili kas hücrelerinde yor-gunluğu sebep olan solunum şekli han-gisidir? ( 5 puan )

 

 

 

 

c-) Glikozun kimyasal formülünü yazınız

( 3 puan )

 

1-) Aşağıda F1 , F2 , F3 ve F4 kuvvetleri   yer almaktadır.

 

                

 

            Buna göre  F1 + F2 + F3 + F4     kuvvetlerinin bileşkesini bularak  aşağıdaki bölmelere yerleştiriniz.

 

                  

 

 

2-)

 

Kütle-hacim grafiği verilen X ve Y sıvıları için;

 

A-) X ve Y sıvılarının özkütlelerini bulunuz.

 

 

 

 

 

B-) X ve Y sıvıları eşit hacimde karıştırılırsa karışımın özkütlesi kaç g/cm3 olur?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-)

                  

 

 Yukarıdaki dengede bulunan sistemde a açısı 30 o ve P ağırlığı 12 N ise T gerilmesinin büyüklüğü kaç N’dur?

 

 

 

 

 

 

 

4-)

   Yukarıdaki dengede bulunan sistemde A cisminin ağırlığı 40 N ise B cisminin ağırlığı kaç N’dur?              

 

 

 

 

 

 

5-)

         

         Yukarıdaki sistemde cisimlerin kütleleri yarıya indirilirse çekim kuvveti nasıl değişir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-)

           

 

    İçerisinde 40 cm 3 bulunan sıvı içerisine kütlesi 90 gram olan A cismi atılıyor ve sıvının hacmi 60 cm 3 oluyor.Buna göre cismin özküt- lesi kaç g / cm 3 olur?

 

 

 

 

 

 

7-)

 

  X cismi havada tartılınca 400 N geliyor.Sonra sırasıyla su ve alkol içerisinde tartılıyor.Buna göre T1,T2 ve T3 arasındaki ilişkiyi bulunuz.

( Suyun yoğunluğu alkolden büyüktür.)

 

 

 

 

 

 

8-)

Yukarıdaki X,Y ve Z sıvı içersinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre;

 

A-) Yoğunluklarını kıyaslayınız.

 

 

 

 

B-) Eğer ağırlıkları eşit ise kaldırma kuvvetlerini kıyaslayınız.

 

 

 

 

 

9-)

          

 

   Yukarıdaki kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü ve yönünü bulunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-)

Yoğunluğu 8 g/cm 3 olan sıvı içerinde tartılan

m1 cisminin yoğunluğu kaç g/cm tür?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIK ÖLMEZ

Fen Bilgisi Öğretmeni

fendunyasi@yahoo.com