8.Sınıf Dörtel Türkçe ACABA Metni Cevapları Görevleri Sayfa 97-98-99-100-101-102

8.Sınıf Dörtel Türkçe ACABA Metni Cevapları Görevleri Sayfa 97-98-99-100-101-102 dosyası 11-07-2019 tarihinde İlköğretim-8 kategorisinin.
Açıklama 8.Sınıf Dörtel Türkçe ACABA Metni Cevapları Görevleri Sayfa 97-98-99-100-101-102
Kategori 8. Sınıf Türkçe
Gönderen GAMZE GÜMÜŞ
Eklenme Tarihi 11-07-2019
Boyut 77.52 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Acaba? Metni Cevapları Sayfa 97 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya göre listeleyiniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız.

1. hafıza: Bellek

2. heves: İstek, arzu, eğilim, şevk

3. kafiye: Uyak

4. lirizm: Kişisel duyguların ilham yoluyla coşkulu anlatımı

5. merak: Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek

6. muhabbet: Dostça konuşma, yârenlik

7. nesil: Kuşak

8. sual: Soru

9. tekamül: Olgunluk, olgunlaşma

10. tetkik: İnceleme

11. valide: Ana

12. vezin: Ölçü

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen deyimleri tespit ediniz. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

Deyimler:
– dilden düşürmemek
– dilinin ucuna gelmek
– altta kalmamak

Cümle içinde kullanımı:
– Ahmet en sevdiği arkadaşını dilinden düşürmüyor.
– Adamın adı dilimin ucuna geldi ama söyleyemedim.
– Kadının hakaretleri karşısında annem de altta kalmadı.


Acaba? Metni Cevapları Sayfa 98 

3. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen mecaz ve benzetmeleri bulup açıklayınız.

• Köklü, mütekâmil bir kültür mahsulü olan bu gümrah, çağıltılı ve ışıklı bir su gibi akan şiir tezahürü önünde hayranlık duydum.
Halk şiiri söyleyiş bakımından coşkun akan bir suya benzetilmiştir.
Kültür mahsulü, şiir karşılığında kullanıldığı için mecaz anlamdadır.

• İçimden kendi şiirlerimi mırıldanıyor, bunların yanında dinlediklerimi pek yavan buluyordum.
“Yavan” kelimesi şiirin söyleyişindeki yetersizlik, anlamın derin ve gniş olmayışını ifade edecek şekilde kullanıldığı için mecaz anlamdadır.

• Her zaman gürül gürül okuduğum şiirler, dilimin ucuna kadar gelir fakat sesim boğazımda düğümlenir, yutkunurum.
Şiirin okunma biçimi gürül gürül coşkun akan suya benzetilmiştir. “Düğümlenir”  kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafı okuyarak dil ve anlatımla ilgili uygun özellikleri işaretleyiniz.

Hevesli, yeni bir öğretmendim. Edebî bir
mecmuanın da sahibi idim. Şiire ve estetiğe
ait makaleler de yazıyordum. Edebî tekâmülü
tetkik etmek, sırasında da meslektaşlarımı tenkit
etmek için kendimde yeter bir güven buluyordum.
On sene zarfında benim de mensup
olduğum bir şiir neslinin, daha henüz inkişafa
başlayan istidatlar arasında bariz tesirleri
bile artık seziliyordu. Neredeyse üstatlar biz
oluyorduk. Sivas’ta bulunuyordum. İlk önce
muhitin zengin halk kültürü dikkatimi çekti.
Halk şairleri bayramı yapıldı. Halk şairleri ile
bir araya geldik. Günlerce bize olgun sanatları­
nın örneklerini verdiler. Coştular, coşturdular.
Köklü, mütekâmil bir kültür mahsulü olan bu
gümrah, çağıltılı ve ışıklı bir su gibi akan şiir
tezahürü önünde hayranlık duydum.

Dil ve Anlatım Özellikleri:

(   ) Metindeki cümleler çok uzun.
(X) Metinde anlamı bilinmeyen çok fazla kelime var.
(X) Metinde anlatılanlar bana çok inandırıcı geldi.
(   ) Metinde benzetme ve sıfatlara yer verilmemiş.


Acaba? Metni Cevapları Sayfa 99 

5. ETKİNLİK

Kendi özelliklerinize göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.


Acaba? Metni Cevapları Sayfa 100

6. ETKİNLİK

İçinde ara sözlerin bulunduğu cümleler yazınız. Bu cümlelerdeki ara sözleri kısa çizgi ile gösteriniz.

— Ahmet amca – mahalle bakkalımız – hafta sonu için piknik düzenlemiş.

— Bereler Köyü Köy Hayrı – geçen sene katılamamıştım – bu sene 15 Haziran’da yapılacakmış.

— Kalabalıktan biri – yaşlı bir kadın – elini kaldırdı.

— Annem akşam en sevdiğim yemeği – pırasalı börek – yapacakmış.

— Sınıf ta en yüksek notu – doksan sekiz – ben aldım.

7. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde vurgulanan ifadeler hangileridir? Altını çiziniz. Siz de cümledeki vurguyu başka kelimelere kaydırarak cümleleri örnekte olduğu gibi yeniden yazınız.

• Sesim boğazımda düğümlenir.
Boğazımda sesim düğümlenir.

• İlk önce muhitin zengin halk kültürü dikkatimi çekti.
Muhitin zengin halk kültürü ilk önce dikkatimi çekti.

• Bir aile ziyareti için Denizli’ye gitmiştim.
Denizli’ye bir aile ziyareti için gitmiştim.

• Bazı mecmualarda şiirlerimi neşrettim.
Şiirlerimi bazı mecmualarda neşrettim.


Acaba? Metni Cevapları Sayfa 101

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin yüklemini oluşturan fiillerin altını çiziniz. Fiillerin ifade etti­ği eylemi gerçekleştiren öznenin türünü cümlenin altına yazınız.

8. Sınıf Dörtel Yayıncılık Acaba? Metni Etkinlik Cevapları - Özne Yüklem

8. Sınıf Dörtel Yayıncılık Acaba? Metni Etkinlik Cevapları – Özne Yüklem


Acaba? Metni Cevapları Sayfa 102

Aşağıdaki metinde geçen fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin öznesine ve nesnesine göre ne tür fiiller olduklarını aşağıya yazınız.

ORHAN VELİ

1923’te liseyi bitirir, İstanbul’a gelir. Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne yazılır. Fakültenin talebe cemiyeti başkanlığına seçilir. Bir yandan fakülteye devam ederken bir yandan da Galatasaray Lisesinde öğretmen yardımcılığı yapar. Aynı yılın güzünde askere çağrılır. Terhis dönüşü Ankara’ya gelir. 1942-1948 döneminde birçok dergide şiirleri yayımlanır.

Fehmi ENGİNALP

Fiiller

Öznesine Göre

Nesnesine Göre

bitirir

etken

geçişli

gelir

etken

geçişiz

yazılır

edilgen

geçişsiz

seçilir

edilgen

geçişsiz

yapar

etken

geçişli

çağrılır

edilgen

geçişsiz

gelir

etken

geçişsiz

yayımlanır

edilgen

geçişli