7.Sınıf Türkçe Plan:Tanınmayan adam

7.Sınıf Türkçe Plan:Tanınmayan adam dosyası 15-05-2019 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 7.Sınıf Türkçe Plan:Tanınmayan adam
Kategori 7. Sınıf Türkçe
Gönderen gulcanc
Eklenme Tarihi 15-05-2019
Boyut 7.62 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


 

TÜRKÇE DERS PLÂNI

BÖLÜM 1

Dersin adı

TÜRKÇE

Sınıf

7 / A

Konu

Tanınmayan Adam - Öykü

Önerilen Süre

5 ders saati

Tarih

03 – 07 Nisan  2006 tarihleri arasında uygulanacaktır.

BÖLÜM II

Öğrenci Kazanımları /

Hedef ve Davranışlar

Sesli ve sessiz okuma tekniğini geliştirebilme. Sözcük dağarcığını zenginleştirebilme. Türk büyüklerini tanımaya ilgi duyabilme. Öykü türünü kavrayabilme. Yapıları bakımından fiilleri kavrayabilme.

Türk büyüklerini tanıma. Öykünün plânını ve anlatımını inceleme. Araştırıp incelediği Türk büyükleri ile ilgili bilgiler verme. Bir dergiyi izleme. Yapılarına göre türemiş fiilleri kavrama. Özel ad olarak kullanılan tür adlarını yazma.

Ünite Kavramları ve Sembolleri /

 Davranış Örüntüsü

 

Öykü, olay kahramanı, olay plânı , ana düşünce, türemiş fiiller

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

 

 Sesli-sessiz okuma,soru-cevap,açıklama,tartışmalı anlatım,araştırma,sözlü anlatım,yazılı anlatım, drama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç,

Gereçler ve Kaynakça

*Öğretmen

*Öğrenci

 

Ders kitabı

Tanınmayan Adam  ( Öykü ) syf  176

Sözlükler, imlâ kılavuzu, dil bilgisi kitabı,  tepegöz, ilgili asetatlar.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel:

Türk ve dünya edebiyatında ün yapmış belli başlı şair ve yazarların araştırılarak sınıfta paylaşılması. Türk büyüklerine ilgi duymak gerektiğinin kavranması. Dergi, kitap, gazete  okumanın insanlara neler kazandırdığının tartışılması. Parçanın vurgu ve tonlamaya dikkat edilerek canlandırılması. Canlandırma sırasında yapılan yanlışlıklarının düzeltilmesi. Parçada geçen ve anlamı bilinmeyen kelime ve deyimlerin anlamları bulunarak bu sözcük ve deyimlerden hareketle paragraf çalışmasının yapılması. Metnin daha iyi anlaşılması için metni anlama sorularının yanıtlanması. Yapısı bakımından türemiş fiillerin kavranması. Türk edebiyatının önde gelen adlarına ilgi duymak konusunda bir tartışmanın yapılması. 

Doğacı:

Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin farkına varılması.

Sosyal-Kişiler Arası:

İnsanların kendilerini  geliştirmeleri  için önce milli kültürlerini tanımaları gerektiğinin; daha sonra diğer kültürleri tanımaları gerektiğinin  kavranması. Kendi kültüründen kopuk milletlerin yıkılmaya mahkum olduklarının; bu yüzden kendi edebiyatımıza ve edebiyatçımıza sahip çıkmamız gerektiğinin daha sonra dünyaya açılmanın doğru olacağının kavranması.

Mantıksal/Matematiksel

Öykü yazı türü ve özelliklerinin kavranarak roman türüyle karşılaştırılması. Yazının plânının çıkarılması. Ana düşüncenin bulunması. Olay haritasının çıkarılması.

İçsel-Bireysel:

“ Dergi, gazete veya kitap okumak insanlara neler kazandırır?”  sorusunun yanıtlanması.

Görsel-Uzaysal:.

Parçanın başındaki resmin yorumlanması.

Müziksel-Ritmik:

 

Bedensel-Kinestetik:

Metindeki olayın canlandırılması.

Özet: Türk ve dünya edebiyatında ün yapmış belli başlı şair ve yazarlar buldurulacak. Türk büyüklerine ilgi duymak gerektiği kavratılacak. Dergi, kitap, gazete  okumanın insanlara neler kazandırdığı Parça vurgu ve tonlamaya dikkat edilerek tarafımdan okunacak. Daha sonra metindeki olay öğrenciler tarafından canlandırılacak.Canlandırma sırasında yapılan yanlışlar düzeltilecek. Anlamı bilinmeyen kelimelerin ve deyimlerin anlamları buldurularak paragraf çalışması yaptırılacak.Metnin daha iyi anlaşılması için metni anlama soruları yanıtlanacak. Öykü yazı türü ve özellikleri kavratılarak yazının plânı öğrencilere buldurulacak.  Olay haritası çıkartılacak. Türermiş fiiller kavratılacak.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme

*Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme

*Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme.

*Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek ölçme-değerlendirme etkinlikleri

Her etkinlik alanına ilişkin ürünler toplanarak değerlendirilecektir.

*Bireysel değerlendirme için sınıfa sorular yöneltilecek.

  1. Edebiyatımızda ün yapmış isimleri söyleyiniz.
  2.       Kitap okumak insanlara neler kazandırır?
  3. Metnin türü nedir?
  4. Olayın geçtiği yeri, zamanı ve kişilerini söyleyiniz.
  5. Olay kahramanları kimlerdir? Kahramanların fiziksel ve ruhsal özelliklerini söyleyiniz.
  6. Öykünün ana düşüncesi nedir?
  7. “Pehlivanlar meydanda güreşmişler. Çiçekler günden güne güzelleşiyor. Çocuk en sonunda konuşabildi. Okulun bahçesi süpürüldü. Öğretmen öğrencilerinin arkasından baktı. Bahar gelince her yere yeşerdi.” cümlelerindeki türemiş fiilleri gösteriniz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

 

BÖLÜM IV

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      Uygundur

                                                                                                                                                                                                    03 / 04 /2006

 

 

       Ufuk SARI                                                                                                                                                                        Ertuğrul SOLAK

     Ders Öğretmeni                                                                                                                                                                     Okul Müdürü