7.Sınıf Türkçe Plan:Başarının Geçerli Yolları

7.Sınıf Türkçe Plan:Başarının Geçerli Yolları dosyası 15-05-2019 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 7.Sınıf Türkçe Plan:Başarının Geçerli Yolları
Kategori 7. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen fatma**
Eklenme Tarihi 15-05-2019
Boyut 17.46 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


 

BÖLÜM 1                           

                                                                                                                                                          8 Mayıs 2006

Dersin adı

Türkçe

Sınıf

7

Ünitenin Adı/No

 

 

 

Konu

Konferans örneği üzerinde düşüncelerini açıklamaya çalışma.400-500 sözcüklük bir konferans yazısını anlamlı olarak okuyabilme.Bir metinde anlatılanları tam olarak ifade edebilme.Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme. Düzeyine uygun kitaplardan yararlanmayı kavrayabilme. Ek fiillerin kullanımını kavrayabilme.

Önerilen Süre

40+40+40+40+40( beş ders saati)

 

BÖLÜM II

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

-5-8 kelimeden oluşan cümleler kurabilmek.

-Sözcüklerin kök ve ek özelliklerini kavrayabilmek.

-Sessiz okuma tekniğini geliştirebilmek.

 -Atatürk’ün kişisel özelliklerini kavrayabilmek.

-Bir konuda düşündüklerini uygun bir plana göre anlatabilmek.

-Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek.

-Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilmek.

-Sözcük dağarcığını geliştirebilmek.

-Bir konferans yazısını  çeşitli yönleriyle kavrayabilmek.

-Kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırabilmek.

-Dinleme,izleme,okuma alışkanlık ve becerisini ,güncel yayınları anlayabilecek ,eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirebilmek.

-Noktalama işaretlerini doğru kullanabilmek.

-Sözcükleri doğru kullanabilmek.

-Hobi defteri tutma alışkanlığını kazandırabilmek.

-Ek fiillerin  kullanımını kavrayabilmek.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

Konferans, başarılı olmak, ek fiiller

Güvenlik Önlemleri (Varsa):

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,anlatım,açıklamalı okuma ve dinleme,açıklayıcı anlatım,inceleme,uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

* Öğretmen   * Öğrenci

İmla kılavuzu,sözlük,liselere hazırlık kitapları,Türkçe Dilbilgisi,konferans  örnekleri

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

 

  Dikkati Çekme

Bir işe başlarken kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Kendinize olan güveniniz başarınızı nasıl etkiliyor? İnsanlar bir işte başarılı olmak için neler yapmalı? Siz başladığınız her işi tamamlıyor musunuz?

 

  Güdüleme

Bu dersimizde 201.. sayfadaki  BAŞARININ GEÇERLİ YOLLARI“ adlı parçayı işleyeceğiz. Bu dersimizde hayatta başarılı olmak için neler yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Başarılı olmak için insanın ilk önce yapması gereken şeyin “kendisine güven duyma”  becerisini kazanması gerektiğini öğreneceksiniz.

  Gözden Geçirme

Bu dersimizde konferans  yazısının   özelliklerini öğreneceksiniz.

  Derse Geçiş

-Kendine Güven Nedir? adlı aşağıdaki yazı okunacak.

-Aşağıdaki küçük hikayeler okunacak ve öğrencilerin görüşü alınacak.

-Öğrencilerden hangi parçayı işleyeceğimizi tahmin etmeleri istenecek.

-Ders kitabındaki resim öğrencilere incelettirilecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

-Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

-Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

-Öğrenciler   tarafından  anlaşılmayan ,anlamı bilinmeyen kelimeler kelime kağıtlarına yazılacak.

-Söylenen kelimelerin kök ve ek bakımından özelliklerine bakılacak.

-Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya,  sonra kelime defterlerine yazılacak.

-Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.

 -Okuması güzel olan birkaç öğrenciye örnek okuma yaptırılacak.

-Okuması zayıf olan birkaç öğrenciye okuma yaptırılacak.

-Okuma yaptırılırken öğrencilerden vurgu ve tonlamalara dikkat etmeleri istenecek.

-Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek.

-Metni anlamaya yönelik sorular yeterli sayıda değişik öğrenciye sorulacak.

-Parçanın içinden  öğrenciler tarafından sorular çıkartılacak.

-Parçanın türü hakkında öğrenciler bilgilendirilecek.

 

           *Konuşmacı metne nasıl başlamıştır?

           *Metnin ana düşüncesi nedir ?

           *Bu yazıdaki anlatılan nedir?

           *Bu metin neden yazılmış olabilir?

           *Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini gösteriniz.

  KONFERANS: Bir konuya açıklık kazandırmak veya bir konuda bilgi vermek amacı ile bilim, sanat ve fikir adamlarının yaptıkları hazırlıklı konuşmalara konferans denir.Konferanslar genellikle konferans salonu adı verilen geniş salonlarda bir dinleyici topluluğuna hitaben yapılır. Konferans öğretici bir konuşma türüdür; çünkü konferans o konunun yetkilisi tarafından, uzun bir inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra verilir. Konferansçı, dinleyenlere bildiklerini öğretme amacını güder.Bu yüzden dinleyenlerin duygularından çok, düşüncelerine hitap eder. Konferans her konuda verilebilir. Konuda bütünlük  bunmalıdır.Mümkün olduğu kadar tek konu üzerinde durulmalıdır.

EK FİİLLER:

“Nutuk’un yazarı  Mustafa KEMAL’dir.”

“Sen kimsin?”

“ Dün hava çok güzel idi.”

Yukarıdaki cümlelerin birincisinin yüklemi,özel bir addır.Bu ad cümlede yüklem görevinde kullanılırken –dır ekini almıştır.İkinci cümlenin yüklemi bir soru adılıdır.Bu adıl yüklem olurken –sin ekini almıştır.Üçüncü cümlenin yüklemi ise “çok güzel  idi” sözcüğüdür.Çok güzel sözü idi sözcüğüyle birlikte yüklem olmuştur.Örnek cümlelerde de görüldüğü gibi   ad,sıfat,adıl gibi ad soylu sözcüklerin cümlede yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan ek ve sözcüklere ek fiil(ek eylem ) denir.

 

 “Sen varsan ben gelirim.”

“Dün hava çok güzeldi.”

“Burada  çok köy vardır.”

“Bu köyde birçok hazine saklıdır.”

                                                             Ek fiilin dört çeşit zamanı vardır:

1. Olayların her zaman olabileceğini belirten geniş zaman anlamı:

2. Ek - fiilin hikâyesi geçmiş zaman anlamı verir:

3. Ek - fiilin rivayeti başkasından duyulan şekildeki anlatımlar için kullanılır.

4. Ek - fiilin şartı, şart anlamı verir:

çocuğum
çocuksun
çocuktur (çocuk)
çocuğuz
çocuksunuz
çocuklar

çocuktum
çocuktun
çocuktu
çocuktuk
çocuktunuz
çocuktular

çocukmuşum
çocukmuşsun
çocukmuş
çocukmuşuz
çocukmuşsunuz
çocukmuşlar

çocuksam
çocuksan
çocuksa
çocuksak
çocuksanız
çocuksalar

 

 BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme

 

 

 

 

 

  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

- Metinden nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz?

-Başarılı olmak için neelr yapmalıyız?

-Bir işte başarılı olmak mı kolaydır yoksa o işi başarı ile devam ettirebilmek mi?

-Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek-fiil almıştır?

   A) Aslında beni etkileyen onun ağlamasıdır.

   B) Dinlenecek çok az zaman buluyorum.

   C) Sınıfı, çalışmadan geçeceğini sanıyor.

   D) Sinirlenince hep böyle söyleniyor.

-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde ek-fiil kullanılmamıştır?

   A) Akıl akıldan üstündür.

   B) Kalp kalbe karşıdır.

   C) Öfke baldan tatlıdır.

   D) Fare, çıktığı deliği bilir.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken sesli okuma kurallarına ,yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

 

BÖLÜM IV

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

http://www.eyuphayta.com.tr.tc/

Eyyüp  HAYTA

Türkçe  Öğretmeni                                                                                          Eşref TEMEL

                                                                                                                        Okul Müdür V.

 

 

 

 

BÖLÜM 1                                                                                                      DERS PLANI                                                    8 Mayıs 2006

Dersin adı

Yazı

Sınıf

7

Konu

Dekoratif yazı ile marka çalışması yapabilme.

Önerilen Süre

40 dakika

 

BÖLÜM II

 

 

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

-Dekoratif yazı ile yazacağı konuyu seçebilme.

-Seçilen konuya ilişkin olarak, kurşun kalem ile taslakları hazırlayabilme

-Seçtiği taslağı, kağıt yüzeyine kurşun kalem ile bastırmadan hafif çizgilerle yerleştirebilme.

-Seçtiği uç türü ile  hazırladığı taslağı  yazabilme.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

marka

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım, gösterip yaptırma, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

* Öğretmen   * Öğrenci

Kesik uçlu kalem, yazı defteri, afiş örnekleri

 

  Derse Geçiş

    Yazı malzemelerinin   getirilip getirilmediği kontrol edilecek.

Tarafımdan sınıfa getirilen dekoratif  yazı ile yazılmış marka örnekleri tanıtılarak öğrencilerin dikkati çekilecek.. Dekoratif  yazı ile yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler kısaca hatırlatılacak ve örnek çalışma tahtaya tarafımdan yapılarak öğrenciler güdülenecek.

İstedikleri markalar  defterlerine yazılacak.

 Sıra aralarında gezilerek gerekli rehberlik yapılacak. Yapılan yanlışlar öğretmen tarafından  gösterilerek anında  düzeltilecek.

    Yapılan en başarılı çalışma belirlenerek sınıfa tanıtılacak haftanın çalışması seçilecek ve sınıf panosuna asılacak.

 

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme

 

  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

 

 

-Yapılan en güzel çalışma sınıf panosuna asılacak.

 

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Yazarken imla ve noktalama kurallarına  dikkat etmeleri sağlanır.

 

BÖLÜM IV

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

http://www.eyuphayta.com.tr.tc/

 

Eyyüp  HAYTA

Türkçe Öğretmeni                                                                                             Eşref TEMEL

                                                                                                                           Okul Müdür V.

Kendine Güven Nedir?

Her insanın kendisine güven ve güvensizlik duyduğu genel bir tutumu, yaşama bakışı vardır. Kendine güven, insanın kendisi hakkında olumlu ama gerçekçi tutumda olmasıdır. İnsanlar yaşamlarının bazı alanlarında (akademik çalışma, atletizm, vb.) kendilerine fazla güvenirken, diğer bazı alanlarda (bedensel görünüm, sosyal ilişkiler, vb.) fazla güven duymayabilirler. Kendine güven kişiye yaşamım denetimimde duygusu verir. Bu duygu yine de insanın her şeyi yapabileceği değil, beklentilerin gerçekçi tutulduğu anlamına gelir. Güvenli insanlar, bazı beklentileri gerçekleşmese bile, kendilerini kabul etmeyi ve olumlu düşünmeyi sürdürürler. Güvensiz kişilerin, kendilerine ilişkin duyguları başkalarına ve onlardan alacakları onaya bağlıdır. Başarılı değil başarısız olmayı bekler ve o korkuyla, risk almaktan kaçınırlar. Kendilerine düşük değer biçerler, kendilerine söylenen olumlu sözleri görmezden gelir ya da dikkate almazlar. Oysa, kendine güveni olan kişiler, kendi yeteneklerine güvendiklerinden, diğerlerinin onayına bağlı kalmazlar. Kendilerini kabul etme eğilimindedirler, bunun için istemedikleri şeyleri yapmak zorunda olduklarını düşünmez, haklarına başkalarının haklarına tecavüz etmeden sahip çıkarlar.

 

                                  Ayakkabı pazarlamacısı

Ayakkabı üretip pazarlayan bir şirket, yıllar önce, pazar araştırması yapmaları için Afrika’ya iki elemanını göndermiş.

Birinci eleman, pazar araştırmasını yaptıktan sonra kendisini gönderen patrona bir rapor sunmuş ve demiş ki:

Afrika’da bizim için hiçbir fırsat yok. Çünkü orada hiç  kimse ayakkabı giymiyor.

Aynı yere birkaç ay sonra giden ikinci eleman da pazar araştırmasını yapmış, dönüşte patronuna bir rapor sunmuş ve demiş ki:

  Afrika’da bizim için olağanüstü fırsatlar var. Çünkü  orada  hiç kimse ayakkabı giymiyor.

 

                                    Kayıkçının küreği

Bir kayıkçı varmış. İşi, yolcuları kayığı ile nehrin bir tarafından diğer tarafına geçirmekmiş.

Adamın kayığının küreklerinin birinde inanç diğerinde çalışmak yazıyormuş.

Bu sözleri küreklere niçin yazdığını soranlara:

Nehirden geçmek için her iki küreğe de ihtiyacım var. Çalışmaksızın inanç, inanç olmadan da çalışmak bir işe yaramaz. Bunlardan birinin eksikliği tek kürekle kayığı yürütmeye çalışmak gibidir. O da kendi etrafında döner. Hedefe asla ulaşamaz. Başarıya ulaşmak için bunların ikisine de ihtiyacımız vardır. Yoksa olduğumuz yerde döner dururuz. Hedefe bir türlü ulaşmayız.

demiş.

 

                                                            ASLAN OLMAK

Adamcağızın biri geceyi ıssız bir kırda geçirmek mecburiyetinde kalmış. Fakat yırtıcı hayvanlardan korktuğu için büyük bir ağaca çıkmış. Bakmış ağacın dibinde bir kötürüm tilki yatıyor. Bu tilki acaba ne yer ne içer? Diye merak etmiş.

Biraz sonra bakmış ki, uzaktan bir aslan geliyor. Ağzında bir ceylan var. Aslan ağacın dibine gelmiş, ceylanı parçalamış, yiyeceği kadarını yemiş, çekilip gitmiş. Arkadan tilki sürüne sürüne ceylanın yanına varmış, artıkları yiyerek karnını doyurmuş. Ağacın üstündeki adam:

-Ya... demiş, demek ki, kötürüm bir hayvanın bile yiyeceğini Allah ayağına gönderiyor, onu aç bırakmıyor. Öyleyse ben niye böyle çalışıp yoruluyorum. Bundan sonra ben de bir köşeye çekilip bekleyeyim... Böyle diyerek yolun üzerindeki bir mağaraya çekilmiş. Bir gün, iki gün, üç gün beklemiş. Gelen giden yok. Açlıktan baygın düşüp uyumuş. Rüyasında kendine  şöyle denildiğini işitmiş:

- Ey budala adam, ne yatıp duruyorsun, kalk. Vücudun sağlam iken bu miskinlik niye ? Niçin  kendini sakat tilkinin yerine koyuyorsun? Git aslan gibi ol da avının artığıyla başkaları geçinsin?