7. Sınıf Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler

7. Sınıf Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler dosyası 27-08-2019 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 7. Sınıf Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 27-08-2019
Boyut 2.96 M
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Slaytlar
Slayt numarası 1

ZAMAN İÇİNDE BİLİMÜNİTE- 4 TÜRK ve İSLAM DEVLETLERİNDE YETİŞEN BİLGİNLER

Slayt numarası 2

DÜŞÜNELİM !Günlük hayatımızda kullandığımız araç gereçler ve yaşantımızı kolaylaştıran bilimsel gelişmeler nasıl ortaya çıkmış olabilir?Nasıl icat edildiğini bildiğiniz bir gelişmeyi anlatınız. Sosyal Bilim nedir?Toplum olayları, insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim.

Slayt numarası 3

«İbni Sina Hastenesi» ülkemizin en önemli hastanelerinden biridir. Bu hastane günümüzden yüzyıllarca önce yaşamış bir bilim insanın isminin verilmesinin nedeni ne olabilir?İBNİ SİNA HASTANESİ

Slayt numarası 4

Günümüzde kullandığımız araç ve gereçler ve yaşantımızı kolaylaştıran bilimsel gelişmeler insanlık tarihi boyunca farklı uygarlıkların katkılarıyla meydana gelmiştir. Eski Yunan, Roma, Çin ,İslam ve Avrupa bilimsel gelişmelere öncülük eden başlıca uygarlıklardır. IX. Yüzyıldan XV. yüzyıla kadar İSLAM UYGARLIĞI bilimsel gelişmelere öncülük etmiştir.

Slayt numarası 5

VII . Yüzyılda Arabistan’da yarımadasında doğan İslam dininin ilk emri « oku» dur.»İlim Çin’de dahi olsa alınız.» diyen Hz. Muhammed’in yolundan giden Müslümanlar kısa sürede gelişen İspanya’dan Hindistan’’a kadar geniş alanlara hakim oldular. Hakim oldukları yerlerde bilimin gelişmesine katkı sağladılar. Bilim insanlarını desteklediler. ABBASİLER ve SELÇUKLULAR döneminde zirveye ulaştı. Tıp, astronomi ,matematik, fizik, kimya, coğrafya daha birçok alanda bilimsel gelişmeler sağlandı. Türk ve Müslüman bilim insanlarından günümüze neler ulaştı dersiniz

Slayt numarası 6

İSLAM BİLİM ve TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİProf. Dr. Fuat Sezgin’in katkılarıyla oluşturulan müzede astronomi, coğrafya, deniz bilimleri, saat teknolojisi, geometri, optik ,tıp, kimya, maden,fizik ve mekanik ,savaş teknolojisi ve mimarlık alanlarında eserler ve aletler yer alıyor.? Müzenin kurulma sebebi ne olabilir? Müslüman bilim insanları daha çok hangi alanda bilime katkıda bulunmuşlardır? Örnek veriniz?

Slayt numarası 7

İslam Bilim ve Teknoloji tarihi Müzesinde eserleri tanıtan bilim insanlarının bazılarını daha yakından tanıyalım. Harezmi (Ö: 863 Coğrafya ve astronomi ile de uğraşan Harezmi en önemli çalışmalarını matematik alanında yaptı. Hint rakamlarını İslam dünyasına tanıttı. « 0» ı matematiğe kazandırdı. Böylece günümüzde kullandığımız onlu sayı sistemi ortaya çıktı. Matematiğin bir dalı olan CEBİR ile ilgili kitabı tercüme edilerek XVII .yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.

Slayt numarası 8

BİRUNİ ( D:973- Ö:1051)Biruni henüz 17 yaşında Güneş’i gözlemlemek için bir alet yaptı. Bu gözlemler sonucu dünyanın döndüğünü ve yerçekiminin bulunduğunu söyledi. Dünyanın çevresini hesapladı. Buruni’nin ilgi alanı astronomi, optik, eczacılık gibi alanlarda 140’ın üzerinde eser bıraktı.

Slayt numarası 9

İBNİ SİNA( D:980 – Ö: 1037)Avrupa’da « AVİCENNA( Avisenna) adıyla tanınan İbni Sina farklı bilim dallarında eserler vermiş çok yönlü bir insandı. Daha 16 yaşındayken tıp alanında çalışmalar yapmaya başladı. Tıp alanında çalışmalarının yer aldığı «KANUN» isimli eserleri Avrupa’da XVII . Yüzyıla kadar tıp eğitiminde kullanıldı. Bir başka eseri olan «ŞİFA» ise felsefeden, matematik ve fiziğe kadar bilimlerin yer aldığı bir ansiklopediydi.

Slayt numarası 10

İbni Sina’nın sindirim sistemini gösteren çizimi

Slayt numarası 11

ULUĞ BEY( D:1394- Ö:1449)Timur Devleti’nin hükümdarı Timur’un torunu olan Uluğ Bey siyasetten çok bilime ilgi duydu. Semerkant’ta bir medrese ve bir gözlemevi (rasathane) yaptırdı. Dünya’nın en gelişmiş ve büyük aletleri bulunan gözlemevinde Güneş, Ay ve gezegenlerin konumları, yıl uzunluğunun tespiti gibi çalışmalar yaptı

Slayt numarası 12

ALİ KUŞÇU (Ö: 1474)Uluğ Bey’in öğrencilerinden Ali Kuşçu Fatih Döneminde elçi olarak İstanbul’a gldi. Fatih’in İstanbul’da kalmasını ve medresede ders vermesini istemiyle bu şehre yerleşen Ali Kuşçu astronomi ve matematik alanında eserler verdi. Gök cisimlerinin dünyaya uzaklığını hesapladı. Ay’ın haritasını çıkardı. Bu çalışması nedeniyle NASA tarafından Ay’da bir bölgeye ismi verildi. FATİH ve ALİ KUŞÇU

Slayt numarası 13

PİRİ REİS( D:1465 –Ö:1553)XVI. Yüzyılda Osmanlı kaptanı Piri Reis Amerika kıtasını da içine alan bir dünya haritası çizdi. Piri Reis o dönemde bu doğrulukta bir haritayı nasıl çizdiği bilinmemektedir. Bu harita dışında «KİTABI BAHRİYE» adlı bir eser yazmış, Akdeniz çevresindeki kara ve limanları tanıtmış, böylece sosyal bilimlerden coğrafyaya önemli katkılarda bulunmuştur. PİRİ REİS’İN dünya haritasının bir bölümü

Slayt numarası 14

TAKUYYİDDİN(D:1521)XVI. YÜZYILDA İstanbul’da bir gözlemevinin kurulmasına öncülük etti. Bu gözlem evinde daha önce eşine rastlanmayan yeni aletler kullanarak Güneş ve Ay tutulmalarını gözlemledi. Tanıtılan bilim insanlarından hangisi daha çok dikkatinizi çekti? Neden

Slayt numarası 15

MİMARLIK- MÜHENDİSLİK: Su kanalları,sarnıçlar, değirmenler, kervansaraylar, hassas teraziler. MATEMATİK: « 0» ve günümüz sayı sistemi, geometri, cebir, dört işlem için pratik metotlar. TIP- ECZACILIK: Akıl hastaları, çiçek hastalığı birçok hastalığın tedavisi, dış fırçası, tıp kitapları, göz ameliyatı, dış tedavisi, aşı, kan dolaşımı, ameliyat araçları. Birçoğu dünya çapında üne sahip Türk ve Müslüman bilim insanlarının çalışmaları sonucu birçok bilimsel gelişme ortaya çıktı.Şimdi bunları inceleyelim.

Slayt numarası 16

COĞRAFYA: Dünya haritası, pusula, doğa olayları, gemicilik. ASTRONOMİ: Dünyanın dönüşü, çevresinin uzaklığı, rasathaneler(gözlemevleri) , yıldızlar ve gezegenlerin hareketleri. Bu alanlarda bilimsel gelişmeler olmasaydı yaşamımızda ne gibi farklılıklar olurdu? Bu bilimsel gelişmeler yaşamımızı nasıl etkilemiştir? Açıklayınız?

Slayt numarası 17

NELER ÖĞRENDİKBilimsel gelişmeler farklı uygarlıkların katkılarıyla meydana gelmiştir.İslam uygarlığı da bilimsel gelişmelere öncülük etmiş uygarlıklardandır. IX. Yüzyıldan XV. Yüzyıla kadar Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilim insanlarıyla günümüz bilimsel gelişmelerin temellerini atmışlardır. Bugün bilimsel gelişmelerinin öncülüğünü Avrupa uygarlığı almıştır.

Slayt numarası 18

BİLGİMİZİ ÖLÇELİMKavram haritasında verilen bilim insanlarının, çalışmaları ile Aşağıdaki bilimlerden hangisinin gelişimine katkıda bulunmuştur?A- ASTRONOMİ B- TIP C- FİZİK D- MATEMATİK

Slayt numarası 19

Gazneli Mahmut’tan destek görmüştür. Geometri, coğrafya,tarih,astronomi alanlarıyla uğraşmıştır. El Hind adlı eseri yazmıştır. Dünya medeniyeti Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayırır. Bazı özellikleri verilen Türk İslam bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir*A- FARABİ B-BİRUNİ C- GAZELİ D-İBNİ SİNABİLGİMİZİ ÖLÇELİM

Slayt numarası 20

Aslen Türkistanlı olup Uluğ Bey’in öğrencisidir. Fatih zamanında İstanbul’a gelmiş ,Fatih Medreselerinde görev almıştır. Osmanlı Devletinde Astronomi ve matematik bilimin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk bilgini hangisidir?A- AKŞEMSEDDİN B- ALİ KUŞÇUC- İBNİ SİNA D- PİRİ REİS

Slayt numarası 21

Türk İslam bilginlerinden birisi olan Bi. RUNİ, 1973 yılında doğumunun 1000 yıl dönümü nedeniyle UNESCO öncülüğünde bütün dünyada anılmış . Farklı ülkelerde Buruni adına pul bastırılmıştır. Bu durum Biruni’nin Yaptığı çalışmaların hükümdar tarafından desteklenmesi. Gazeliler döneminde yaşanmasıBir çok alanda önemli bilimsel eserler ortaya koymasıÖzelliklerinden hangisi ya da hangilerinden kaynaklandığı ileri sürebilir?A- YALNIZ I B- YALNIZ II C- YALNIZ III D- I ve III

Slayt numarası 22

{7 E9639 D4-E3 E2-4 D34-9284-5 A2195 B3 D0 D7}800900100011001200 Harezmi. Razi. Farabi. Biruni. Zemahşeriİbni Sina. Mevlana. Tarih şeridinde bilim ve düşünce hayatının gelişmesine katkıda bulunan bazı Türk İslam düşünürleri gösterilmiştir. Yalnızca bu bilgilerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?A- Mevlana Biruni’nin öğrencisidir. B- Harezmi, Razi ve Zemahşeri matematik ve astronomi alanlarında çalışma yapmıştır. C- Farabi ve İbni Sina aynı dönemde yaşamıştır. D- Tarihin değişik dönemlerinde bilimin gelişmesinde Türk İslam bilim insanların önemli katkıları olmuştur.

Slayt numarası 23

«Tıp, felsefe, matematik gibi bilim dallarında eserler verilmiştir. Eserleri arasında «Kanun» Avrupa’da uzun yıllar tıp eğitiminde kullanılmıştır.»Metinde tanıtılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?A- BİRUNİB- İBNİ SİNAC- HAREZMİD-İBNÜLEYSEMSORU-5