7.sınıf tüm dersler iokbs deneme sınavı 2019

7.sınıf tüm dersler iokbs deneme sınavı 2019 dosyası 26-09-2019 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 7.sınıf tüm dersler iokbs deneme sınavı 2019
Kategori 7. Sınıf TEOG
Gönderen hmc22
Eklenme Tarihi 26-09-2019
Boyut 966.27 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

75. YIL DİŞTAŞ ORTAOKULU

2018– 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

7. SINIF İOKBS DENEME – 9

 

 

TÜRKÇE TESTİ – 9

 

 1.   Dünya var oldu olalı insanoğlu içini ferahlatan, saygı, sev-

        gi ve güven üzerine kurulu bir düzen istedi. İstedi ki sağ

        olduğum müddetçe salim olayım. Gönlünü daraltandan

        uzak durup huzur vereceğini düşündüğü şeylerin ardın-

        dan gitti. Bazen aş, eş, iş, kimi zaman mal, mülk, sıhhat

        ve afiyet dedi. Lakin arzulananların, kavuşulması istenen-

        lerin her birinin içinde olması istenen tek bir histi, huzur.

        Evet, içi ferahlatan, gönül dirliği veren huzurdu aranan.

 

        Parçaya göre insanoğlunun dünyada aradığı şey ne-

        dir?

 

        A) Saygı           B) Huzur          C) Sevgi           D) Güven

 

 

 

 

 2.   Küçük bir taş parçasıydı. Masmavi denizin, köpük köpük

        dalgalarıyla öptüğü bir kıyıda yaşıyordu. Çocuklarla oy-

        namaya bayılıyordu. Hele küçük dostlarının onu denize

        atmaları nasıl hoşuna gidiyordu bir bilseniz.

 

        Bu parçada kullanılan söz sanatı ve bunun gösterge-

        si aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 

        A) Abartma → denizin anlatımında aşırılığa gidilmesi

        B) Kişileştirme → taşa ve denize insan özellikleri yüklen-

             mesi

        C) Benzetme → denizin köpüğe benzetilmesi

        D) Konuşturma → taşın çocuklarla konuşması

 

 

 

 

 3.   Küçük çocuk, deniz kenarında gördüğü yassı bir taşın gü-

        zelliğine hayran olmuştu. Mutlaka bir mücevherdi buldu-

        ğu. Şekli de bir insan kalbi gibiydi. Üstelik de parıl parıl

        parlamaktaydı. Çocuk, taşı avuçlayıp satmak için kuyum-

        cuya koştu. “Bu pırlantayı deniz kenarında buldum efen-

        dim. Eğer isterseniz size satarım.” dedi. Adam, taşa uzak-

        tan bir göz atıp “O sadece basit bir çakmak taşı. Bütün

        sahil o taşlarla doludur.” dedi.

 

        Bu parçaya göre “çocuğun bulduğu taşı satmak isteme-

        si” hikâyenin hangi unsurudur?

 

        A) Olay             B) Yer             C) Kişi             D) Zaman

 

 

 

 

 4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kul-

        lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 

        A) Sinem ablam bizi sinemaya götürecekmiş.

        B) Dün akşam Barbaros Caddesi’nde yürüyüş yapmışlar.

        C) Mahallede olup bitenleri Selim efendi bilir.

        D) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama

             okundu.

 5.   Varlıkların pek çok özelliği, matematik kanunlarıyla ya-

        kından alakalıdır. Hemen her varlığın dış görünüşündeki

        güzellik, birçok faktörün bir arada bulunmasına bağlıdır.

        Bu faktörler içinde en önemli olanı, “parçalar arasındaki

        ölçü ve ahenkteki güzellik” olarak tarif edilen “simetri”dir.

        Ayaklarımız simetrik olmasaydı dengeli yürüyemez, kolla-

        rımız simetrik olmasaydı yürürken vücudumuzun ağırlık

        merkezini koruyamazdık. Kuşların kanadı simetrik olma-

        saydı uçamaz, balıkların yüzgeci simetrik olmasaydı den-

        geli yüzemezlerdi.

 

        Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durul-

        muştur?

 

        A) Canlılarda yaşam

        B) Varlıkların dış görünüşü

        C) Matematik kanunları

        D) Canlıların yapısındaki simetri

 

 

 

 

 6.   (1) Annemin telaşlı hâlini görünce ben de ona yardım et-

        tim. (2) Odamı toparladım. (3) Yatağımı düzelttim. (4) El-

        biselerimi katlayıp dolabıma yerleştirdim.

 

        Numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem yapısı-

        na göre birleşik fiildir?

 

        A) 1                   B) 2                   C) 3                   D) 4

 

 

 

 

 7.   Aşağıdakilerden hangisi “Oku-” fiilinin olumsuz soru

        şeklidir?

 

        A) Okuyalım                              B) Okumadık

        C) Okumuyor musun                 D) Okumalıyım

 

 

 

 

 8. 

0d9b8120534ed530445c99d202137c159b994ba89e071_570.jpg     

 

 

 

 

 

 

 

black-33484_640.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Yönetmenin konuşmasındaki boşluğa düşüncenin

        akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 

          A) ama                              B) oysa           

          C) çünkü                              D) ancak

 9.   1. Siyah giysiler içinde, birbirinin eşi iki yaşlı kadın gör-

            düm. Çok yaşlı ve çok kısa boylu ikiz kız kardeştiler.

        2. Sabah çok erkenden, kahvaltımı etmeden inmiştim kı-

            yıya. İn cin top oynuyordu.

        3. Bir ara ilkin korkak ayak sesleri, sonra yabancı dilde

            konuşmalar duydum. Uzandığım yerden doğrulup bak-

            tım.

        4. Beni fark edip rahatsız olmamaları için de şezlonga

            usulcacık uzandım.

        5. Bir süre yüzdüm, sonra havlumu serdiğim şezlonga

            uzanıp sabah güneşinin gelip bedenimi ısıtmasını bek-

            lemeye başladım.

 

        Olayların oluş sırasına göre, numaralanmış cümleler

        nasıl sıralanmalıdır?

 

        A) 2 – 5 – 4 – 3 – 1         B) 3 – 5 – 4 – 1 – 2

        C) 1 – 3 – 5 – 2 – 4        D) 2 – 5 – 3 – 1 – 4

 

 

 

 

 10.  Orhan Pamuk 1952’de İstanbul’da doğdu. Nişantaşı’nda

          büyüyüp yetişti. New York’ta geçirdiği üç yıl dışında hep

          İstanbul’da yaşadı. Liseyi Robert Koleji’nde bitirdi. Ço-

          cukluk ve gençliğinde ressam olmayı hayal eden Pamuk,

          1974’ten başlayarak düzenli bir şekilde yazı yazmayı

          kendine iş edindi.

 

          Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

          A) Deneme            B) Biyografi

          C) Anı             D) Otobiyografi

 

 

 

 

 11.  Haritayı önüme almış inceliyordum. Ne çok dağ vardı

          dünyada! Kimi sıralı kimi tek kimi büyük kimi küçük kimi

          meşhur kimi meçhul… Aradım, Himalayalar’ı buldum.

          Alpler’i, Toroslar’ı buldum. Ağrı oradaydı. Cudi de…

          Uludağ da… Bir dağ var adını çok duyduğum ve en

          sevdiğim dağ… Didik didik etmiştim bütün haritayı. En

          tenha yerlere büyüteçle bakmış, yine de bulamamıştım

          onu. Yorgun, şaşkın bir hâlde anneme sokulmuş, “An-

          ne!” demiştim,  “……….” Annem, “Güzel evladım, Kaf-

          dağı masal ülkesindedir.” dedi.

 

          Bu paragrafta boş bırakılan yere düşüncenin akışına

          göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

          A) Kafdağı’nı bulamadım, o hangi ülkede?

          B) Her ülkede dağ bulunuyor mu, dağ olmayan ülke var

               mı?

          C) Ne kadar çok dağ var, acaba burada ismi yazmayan

               başka dağlar var mı?

          D) Kafdağı diye bir dağ var mı?

 

 

 

 

 12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek kiplerinden

          biriyle çekimlenmiş bir fiil vardır?

 

          A) Yarın okula daha da erken gelmelisiniz.

          B) Küçük çocuk vapurda çok eğlendi.

          C) Doğduğu şehir yıllardır gözünde tütüyor.

          D) Çocukluk, yüreğinin bir köşesinde hep yaşayacak.

 13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük

          yanlış yazılmıştır?

 

          A) Arkadaşlarımın birçoğu yarınki partiye katılmayacak-

               mış.

          B) Barış’ın birtakım sorunları var diye onu yalnız bırak-

               mamalıyız.

          C) Yanlışlarımın pekçoğu son işlediğimiz konudan çıktı.

          D) Sınavda kopya çektiğimi sandılar ama ben bir şey

               yapmamıştım.

 

 

 

 

 14.  Bana öyle geliyor ki biz, birçok şey gibi dostluğu da gök-

          te ararken yerde bulacağız. Mutluluk, özgürlük, adalet,

          eşitlik gibi dostluk da ötelerde değil burnumuzun ucun-

          da, yaşadığımız günlerin içindedir. Onları, kaybettiğimiz

          yerde aramadığımız için bulamıyoruz.

 

          Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde parçada geçen

          “gökte ararken yerde bulmak” sözünün anlamını karşı-

          layan bir söz kullanılmıştır?

 

          A) O ıssız yerde eski arkadaşını görmesi ona ilaç gibi

               geldi.

          B) Yıllar sonra onu bulunca küçük dilini yutacak gibi ol-

               du.

          C) Annesinin verdiği harçlığı bir gün sonra koltuğun al-

               tında buldu.

          D) Çok zengin olacağını düşünürken borç içinde kaldı.

 

 

 

 

 15.  Aşağıdakilerin hangisinde olay, üçüncü kişi ağzın-

          dan anlatılmıştır?

 

          A) Müdür, ağır vücudunun altında koltuğunu şiddetle gı-

               cırdatarak arkasına yaslandı ve göğsünde fazla kal-

               mış hava tabakalarını birdenbire boşaltarak Orhan’ın

               sözünü kesti.

          B) İlk vagonlardan birinde bir pencerenin kenarına yer-

               leştim. İçimde bir çocuk ruhunun hafifliği vardı.

          C) Köy içine uğramadan, kerpiç çukurundan, gömütlüğe

               vurdum. Gömütlerin arasından geçe geçe yürüdüm.

          D) Ortak nokta bulamıyorduk. Her bir sorum bizi biraz

               daha ayırıyordu. O sükûnetini korurken ben köpür-

               meye başlıyordum.

 

 

 

 

 16.  İlkyazın ucu göründü

          Harlayıverdi çayır çimen

          Kalktım Akçadoruk’a çıktım

          Bir ova serildi önüme

          Karşıma bir dağlar dikildi

          Elim ağzımda bakakaldım

          Bir yanda dumanlı toprak

          Bir yanda deniz

 

          Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden han-

          gisidir?

 

          A) Övünme      B) Hayranlık

          C) Korkma      D) Özlem

 17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizilen fiil “du-

          rum” bildirmektedir?

 

          A) Masanın üzerinde ne varsa hiç düşünmeden attı.

          B) Çocuk, gözlerimizin önünde, günler geçtikçe daha

               hızlı büyüyor.

          C) Kim gelirse gelsin yerinden kıpırdamıyor, tek başına

               oturuyordu.

          D) Elindeki kâğıda bir şeyler yazıp bana yolladı.

 

 

 

 

 18.  Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 70’ini kaplayan okya-

          nus suları, yeryüzünde, belirli bir düzende sürekli hare-

          ket eder. Küçük akıntıları gelgitler yaratır ama başlıca

          akıntıların nedeni rüzgârlardır. Rüzgârlar deniz yüzeyin-

          de estikçe su parçacıklarını da beraberlerinde sürükler.

          Bu nedenle başlıca önemli okyanus akıntıları yeryüzün-

          deki rüzgârlara bağlıdır.

 

          Parçada altı çizilen yüklemlerden hangileri ek fiildir?

 

          A) eder, rüzgârlardır         B) rüzgârlardır, sürükler

          C) eder, bağlıdır                D) rüzgârlardır, bağlıdır

 

 

 

 

 19.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boş” kelimesi “İçi

          meyve dolu tabağı önümüze koydu.” cümlesindeki “do-

          lu” kelimesinin karşıtı olarak kullanılmıştır?

 

          A) Annem, boş oturma, bana yardım et, dedi.

          B) Pencerenin önünde boş bir sandık duruyordu.

          C) Yaşlı başlı insanlarız, birbirimizi boş tesellilerle alda-

               tacak değiliz.

          D) Askerden gelince bir ay boş gezmiş.

 

 

 

 

 20.  Aşağıda zaman ve anlam kaymasına uğramış fiiller-

          le kurulan cümlelerden hangisi “anlam” olarak ya-

          nında belirtilen zamanı ifade etmektedir?

 

          A) Her sabah birlikte bir saat yürüyoruz.

                                               (gelecek zaman)

          B) Önümüzdeki bayramda ailecek dedemlerde oluruz.                       

                                                                         (geniş zaman)

          C) Yarın akşam hep birlikte sizde toplanıyoruz.

                                                           (şimdiki zaman)

          D) Babam bu şehre tam yirmi yıl önce taşınır.

                                                         (geçmiş zaman)

 

 

 

 

 21.  (1) Yarın bize Almanya’dan amcamlar gelecek. (2) Bun-

          dan dolayı annemle bugün çeşit çeşit yemekler yaptık.

          (3) Amcamın  kızıyla  her  yaz  birlikte  tatil  yapıyoruz.

          (4) Her yaz sonu birbirimizden ayrılmak çok zor geliyor.

 

          Numaralanmış cümlelerin hangileri arasında neden

          sonuç ilişkisi vardır?

 

          A) 1 – 2              B) 2 – 3            C) 2 – 4            D) 3 – 4

 22.  (1) Rengârenk yapıları, samimi insanları ile güzel bir

          kenttir burası. (2) Aynı zamanda çok garip ve bir o ka-

          dar da büyüleyici. (3) Sıcacık insanları, Uzakdoğu’ya

          özgü keşmekeşi ve enfes deniz ürünleriyle insanı ken-

          disine çekiyor. (4) Taksiler kadar üç tekerlekli ulaşım

          araçları da yaygın olarak kullanılıyor bu kentte.

 

          Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 

          söyleyenin duyguları söz konusu değildir?

 

          A) 1                  B) 2                  C) 3                  D) 4

 

 

 

 

 

 23.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir

          görevde kullanılmıştır?

 

          A) Havanın bu sıcaklığından, nemliliğinden herkes bu-

               nalmıştı.

          B) Kolundaki saatine baktı, oflayıp pufladı, kapıya yö-

               neldi.

          C) Bu bölgelerde buğday, arpa, yulaf gibi ürünler yetişi-

               yordu.

          D) Uzun zamandır denizin, güneşin ve kumun hayalini

               kuruyorduk.

 

 

 

 

 

 24.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük

          gerçek anlamda kullanılmıştır?

 

          A) Akşam çok ağır yemekler yediği için şimdi mide ağrı-

               sı çekiyor.

          B) Böyle zor bir işi başarıyla halletmesi hepimizi sevin-

               dirdi.

          C) Memleketinden ayrılıp geniş iş alanları olan bir kent-

               te yaşamaya karar verdi.

          D) Mesleğinde zirveye ulaşma yolunda çok emek har-

               cıyor.

 

 

 

 

 

 25.  Çağdaş astronomi, Polonyalı bilgin Mikolaj Kopernik

          (1473 –1543) ile başladı. Dünya’nın hem Güneş’in çev-

          resinde dolandığını hem de 24 saatte bir kendi çevre-

          sinde döndüğünü saptayan Kopernik, bu bulgularını

          “Gökyüzü Kürelerinin Dönmesi Üzerine” adlı ünlü kita-

          bında açıkladı. Kopernik, yalnız Dünya’nın değil bütün

          gezegenlerin Güneş’in çevresinde döndüğünü de belirt-

          ti. Dairesel yörüngeler üzerindeki bu dolanımı Batlam-

          yus’un ilmek modelinden daha iyi açıkladı.

 

          Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı

          yoktur?

 

          A) Kopernik’in kitabının adı nedir?

          B) Çağdaş astronominin başlangıcı ne zamandır?

          C) Gezegenler nasıl gözlemlenmiştir?

          D) Kopernik kimdir?

 

MATEMATİK TESTİ – 9

 

 1.   Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu sıfırdır?

 

        A) (–7) + (–7)                                B) (+7) + (+7)

        C) (–7) + (+7)                                D) (+7) + 0

 

 

 

 

 2.   (60) sayısını aşağıdaki sayılardan hangisine böler-

        sek sonuç en küçük olur?

 

        A) 2                  B) 1              C) 1             D) 2

 

 

 

 

 3.     I.  (–2) + (–10) = –8               

         II.  23 – (–13) = 36

        III.  (–45) : (9) = 5                 

        IV.  (–7) – 7 = –14

 

        Yukarıda yapılan işlemlerden hangilerinin cevapları

        doğrudur?

 

        A) II ve IV                                 B) II ve III      

        C) I ve IV                                  D) I ve II

 

 

 

 

 4.       işleminin sonucu kaçtır?

 

        A) 50                 B) 60              C) 75              D) 100

 

 

 

 

 5.   Sayı doğrusunda -1 ile 0 arası 4, 0 ile 1 arası 8 eş parça-

        ya bölünmüştür.

 

      

 

        Buna göre p + r kaça eşittir?

 

        A)                 B)                C)              D)                    

 

 

 

 

 6.

         

 

        Çubuk dengede olduğuna göre uygun matematik

        cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A) 10x = 17x                                       B) 2x + 5 = x + 17

        C) x + 5 = 17 + x                                 D) 2x + 5 = 17x

 7.   Bir kredi kartının limiti; şu anki değerinin ‘ü kadar artırıl-

        dığında 1000 TL oluyor.

 

        Buna göre, kartın limiti kaç TL artmıştır?

 

        A) 200                B) 300               C) 400               D) 600

 

 

 

 

 

 8.   ax2 + 4x + 14 cebirsel ifadesi üç terimlidir.

 

        Buna göre,  a  aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

        A) 0                  B) 1                C) 2                 D) 4

 

 

 

 

 

 9.     işleminin sonucu kaçtır?

 

        A) 1                  B) 1                 C) 2                   D) 3

 

 

 

 

 

 10.  Bir araç 84 km’lik yolu 7 litre benzinle gitmiştir. Bu

          araç 1 litre benzinle kaç metre yol gider?

 

          A) 91              B) 77             C) 12              D) 12000

 

 

 

 

 

 11.     işleminin sonucu kaçtır?

 

          A) 1                B)                 C)                  D) 0

 

 

 

 

 

 12.   ifadesi sadeleştirilebilir bir kesir olduğuna gö-

 

          re, x in bir basamaklı kaç doğal sayı değeri vardır?

 

          A) 2                    B) 3                 C) 4                 D) 5

 

 

 

 

 

 13.  Azra, bir testteki soruların  sinin  ‘ünü çözdüğünde

          geriye 12 soru kaldığını görüyor.

 

          Buna göre, testte toplam soru sayısı kaçtır?

 

          A) 36                 B) 30                 C) 24                 D) 18

 

 14.   Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

 
          A) 98 < 100                                  B) 4 > 22
          C) 0 < 23                                        D) 100 > 5

 

 

 

 

 15.  Aşağıdakilerden hangisinde x bulunamaz?

 

          A) 2x – 5 = 5 + x                          B) 2 + 5x = 12

          C) 4x -10 = 10              D) 7 – x = 2 – x

 

 

 

 

 16.  A = + 2,        B =   + 1    olduğuna göre A + B

 

          işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 

          A) 4                    B) 3                 C) 2                 D) 1

 

 

 

 

 17.    nin çarpma işlemine göre tersi a, ün toplama

 

          işlemine göre tersi b olduğuna göre,  a : b işleminin

          sonucu kaçtır?

 

          A)               B)                C)              D)                                                                     

 

 

 

 

 18.

           

 

          Yukarıdaki grafik a ve b arasındaki doğrusal ilişkiyi

          göstermektedir. Buna göre, a = 9 için b kaçtır?

 

          A) 15                 B) 17                 C) 19                 D) 21

 

 

 

 

 19.  Bir defterin alış fiyatı 5000 kuruştur.

 

          Defter % 25 kâr eklenerek satılırsa satış fiyatı kaç

          kuruş olur?

 

          A) 6000            B) 6250            C) 6500            D) 7500

 

 20.  Bir spor mağazası 56 liraya aldığı formayı indirimle 48

          liraya satmaya başlamıştır.

 

          Aynı indirim oranı ile 140 lira etiketi olan krampon

          kaç liraya satılır?

 

          A) 116              B) 120              C) 130              D) 132

 

 

 

 

 

 21.  Bir elbisenin etiketinde,

 

          • Satış fiyatı: 200 TL

 

          • Aynı ürünün ikincisi % 40 indirimli

 

          yazmaktadır.

 

          Bu elbiseden iki tane alan Hatice Kıvcı, kaç TL öder?

 

          A) 300             B) 320             C) 340             D) 360

 

 

 

 

 

 22.

        

 

 

 

 

 

 23.       

        

 

 

 

 24.

       

 

 

 

 

 25.  Aracıyla yola çıkan Hubeyip, yolun ‘ünü gitmiştir.

          Kalan yolun ‘i 20 km ise yolun tamamı kaç km’dir?

 

          A) 180              B) 160              C) 136              D) 100

 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ TESTİ – 9

 

 1.     I. Meteoroloji

         II. Gözlem

        III. Haberleşme

 

        Yapay uydular ile yukarıdakilerin hangileri hakkında

        bilgi toplanabilir?

 

        A) Yalnız I                                  B) Yalnız II    

        C) I – II                                       D) I – II – III

                   

 

 

 

 2.   Güneş sisteminin içinde bulunduğu gök ada hangisi-

        dir?

 

        A) Andromeda                                B) Samanyolu      

        C) Orion                                          D) Halley

 

 

 

 

 3.   Bir araştırmacı, kürdan yardımıyla yanak içi epitel hücre-

        hücrelerini alıp mikroskopta inceliyor.

 

        Bu hücrede aşağıdakilerden hangisini göremez?

 

        A) Çekirdek                             B) hücre zarı 

        C) Kloroplast                           D) Mitokondri 

  4.                                      

       

   

        Şekilde verilen cisim sürtünmenin önemsenmediği

        ortamda  20  metre  hareket  ettirildiği  zaman  kaç

        joule’lük iş yapılmış olur?

 

        A) 200 J         B) 600 J         C) 400 J         D) 800 J

 

 

 

 

 5.   “Dünya’dan bakıldığında bir arada görülen yıldız kümele-

        rine ……………………………… denir”

 

        Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere yazılması gere-

        ken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A) Gökada                                     B) Takım yıldız       

        C) Uydu                                         D) Meteor

 

 

 

 

 6.   Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

        A) Yıldızlar, Isı ve ışık kaynağıdır.                                 

        B) Her bir atomun büyüklüğü futbol topu kadardır.                                                      

        C) Canlıların temel yapı birimi hücredir                                      

        D) Maddenin temel yapı taşı atomdur.

 

 

 

 

 7.   1. Sadece eşeyli üreyebilen canlılarda görülür.

        2. Kalıtsal çeşitlilik sağlar.

        3. Vücut hücrelerinde gerçekleşir.

        4. İnsanlarda yetişkinlik döneminden sonra büyüme ol-

            madığı için mitoz bölünme gözlenmez.

 

        Mitoz bölünme ile ilgili olarak yukarıda verilen ifade-

        lerden hangileri doğrudur?

 

        A) Yalnız 3.                                 B) 3. ve 4.   

        C) 1, 2 ve 3.                                D) 1, 2 ve 4.

 

 

 

 

 8.   Mikroskopta incelediğimiz bir hücrede hangi organel

        çiftine bir arada rastlanmaz?

 

        A) Ribozom – Golgi aygıtı

        B) Koful – Sentriyol

        C) Lizozom – Mitokondri

        D) Kloroplast – Sentriyol

 

 

 

 

 9.   Bir cismin çekim potansiyel enerjisi aşağıdakilerden

        hangisine bağlı değildir?

 

        A) Yüksekliğine                          B) Hızına

        C) Kütlesine                      D) Yerçekimi kuvvetine

 10.  Şekilde mayoz bölünme sırasında homolog kromozom-

          lar arasındaki parça değişimi görülmektedir.

 

         ¼

          Aşağıdakilerden hangisi bu olayın canlılar için öne-

          mini belirtir?

 

          A) Canlıların büyümesinde etkili olur

          B) Hücre bölünmesini hızlandırır.

          C) Canlılarda çeşitliliği sağlar

          D) Hücrede kromozom sayısının azalmasına neden olur.

 

 

 

 

 11.    I – İnsanlarda Mayoz ve Mitoz bölünme görülür.

           II – Bitkilerde yalnızca Mitoz bölünme görülür.

          III – Hayvanlarda yalnızca Mayoz bölünme görülür.

 

          Yukarıda Mayoz ve Mitoz ile ilgili verilen bilgilerden

          hangileri doğrudur?

 

          A) Yalnız I                                    B) I ve II     

          C) II ve III                                     D) I, II ve III

 

 

 

 

 12.  Aynı görevi yapmak üzere benzer yapı ve özellikteki

          hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan canlı kısmına

          ne ad verilir?

 

          A) Hücre                                       B) Doku 

          C) Sistem    D) Organizma

 

 

 

 

 13.  Bütün canlıların bir ya da daha fazla hücreden mey-

          dana geldiğini, bölünerek bir hücrenin bir diğerini

          oluşturduğunu ve hücrenin, canlının faaliyetlerinin

          gerçekleştiği temel yapı olduğunu ileri süren teori

          aşağıdakilerden hangisidir?

 

          A) Evrim Teorisi                           C) Hücre Teorisi

          B) Big Bang Teorisi                      D) Atom Teorisi

 

 

 

 

 14.  Adil, mayıs ortasında uzun kollu koyu renk bir kazak

          giyip sokağa çıkıyor. Eve geldiğinde annesi kıyafeti-

          nin solduğunu görüp ona kızıyor, kazağı da çöpe   

          atıyor. Kıyafetin solmasının nedeni nedir?

 

          A) Güneş ışınlarının kazakları çok sevmesi

          B) Adil’in çok terlemesi

          C) Kazağın ışığı çok soğurması

          D) Kazağın ışığı yansıtması

 15.  Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmede

          ortaktır?   

 

          A) DNA ‘nın eşlenmesi                         

          B) Parça değişimi                                                                             

          C) Oluşan hücrelerin genetik yapısı      

          D) Oluşan hücre sayısı

 

 

 

 

 16.

         

 

          Tabloya göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yan-   

          lıştır?

 

          A) 1. ve  2. yay aynı malzemeden yapılmıştır.

          B) 2. yaya 40 g kütle asılırsa 8 mm uzar.

          C) 3. ve 4. yay farklı malzemeden yapılmıştır.

          D) 4. yaya 30 g kütle asılırsa 12 mm uzar.

 

 

 

 

 17.  Aşağıdakilerden hangisinin hem potansiyel hem de

          kinetik enerjisi vardır?

 

          A) Duran araba                          B) Ağaçta duran elma

          C) Hareketli araba           D) Uçan kuş

 

 

 

 

 18.  Karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-

          mez?

 

          A) Saf değildirler.

          B) Fiziksel yollarla ayrılabilirler.

          C) Belirli bir erime ve kaynama sıcaklıkları yoktur.

          D) Aynı cins atomlardan oluşurlar.

 

 

 

 

 19.  Elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

          A) Saf maddelerdir. 
          B) En küçük yapı birimleri atomlardır. 
          C) Sembollerle gösterilir. 
          D) Farklı cins atomlardan oluşurlar.

 

 

 

 

 20.  2+ yüklü iyon için aşağıdakilerden hangisi her za-

          man doğrudur?

 

          A) Proton sayısı elektron sayısından 2 fazladır.  

          B) Proton sayısı elektron sayısından 2 eksiktir.

          C) Proton sayısı nötron sayısından 2 fazladır.       

          D) Proton sayısı nötron sayısından 2 eksiktir

 21.

        

 

          X, Y ve Z hareketlilerinin kinetik enerjileri arasındaki

          ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

          A) EZ > EY > EX                      B) EY > EX > EZ

          C) EX > EY > EZ                     D) EX > EY = EZ

 

 

 

 

 22.  Gül, içtiği şekerli su çözeltisini seyreltik buldu. Çö-

          zeltiyi derişik hale getirmek için aşağıdakilerden

          hangisini yapmamalıdır?

 

          A) Çözücü miktarını azaltmak   

          B) Çözünen miktarını arttırmak

          C) Çözeltiyi kaynatmak    

          D) Çözücü miktarını arttırmak

 

 

 

 

 23.  Homojen karışımlarla ilgili;

 

            I. Karışımı oluşturan maddeler farklı kimlik alırlar.

           II. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılır.

          III. Çözelti olarak adlandırılır.

 

          Yargılarından hangileri doğrudur?

 

          A) Yalnız I         B) Yalnız III         C) I – II         D) II – III   

 

 

 

 

 24.  Atomu oluşturan parçacıkların yükleri aşağıdaki se-

          çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

                Proton                Elektron             Nötron

 

          A)  Pozitif       Yüksüz      Pozitif

          B)  Yüksüz      Negatif      Pozitif

          C)  Pozitif      Negatif       Yüksüz

          D)  Negatif      Pozitif                Yüksüz

 

 

 

 

 25.  Açıklama: X ile Z elementleri arasında iyonik bağ, Y ile

          Z elementleri arasında kovalent bağ görülmektedir.

 

          Aşağıda verilen nötr atom modellerinden hangisi X,   

          Y veya Z elementlerine ait olamaz?

 

           

SOSYAL BİLGİLER TESTİ – 9

 

 1.   Eğitim, sağlık, seyahat gibi hakların kullanılabilmesi

        öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

        A) Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına

        B) Kişi başına düşen ulusal geliri arttırmasında

        C) Yargının sağlıklı işleyişinin sağlanmasına

        D) Yaşama görevinin yerine getirilmesinde

 

 

 

 

 2.   Yaz tatilinde Bodrum'a giden Aydın Bey, tatil dönüşünde

        hakim kararı olmadan evine girildiğini, eşyalarının karıştı-

        rıldığını, hatta bazı eşyalarının da alındığını fark etmiştir.

        Bu durumu yetkililere bildiren Aydın Bey, yaşadığı soru-

        nun çözüme kavuşturulması amacıyla hakkını aramaya

        çalışmış ve evine giren kişilerin bulunmasını istemiştir.

 

        Yukarıda verilen bilgilere göre, Aydın Bey'in aşağıda-

        ki haklarından hangisinin ihlal edildiği söylenebilir?

 

        A) Düşünce ve ifade özgürlüğünün         

        B) Basın özgürlüğünün                        

        C) Konut dokunulmazlığının                   

        D) Haberleşme özgürlüğünün

 

 

 

 

 3.   Toplumsal yaşamda farklı görüş ve inançlara karşı hoş-

        görüsüzlük, istenmeyen olaylara neden olur.”Benim de-

        diğim olur.” diyerek başkaları üstünde egemenlik kurma-

        ya çalışmak, toplumsal çatışmalara yol açar. Buna yol

        açmamak için insanın kendisini başkalarının yerine ko-

        yarak düşünmesi gerekir.

 

        Buna göre, hoşgörülü bir toplum oluşturmada birey-

        lere aşağıdaki hangi davranışın kazandırılması gere-

        kir?

 

        A) Olumsuzluklar karşısında sessiz kalma

        B) Empati kurabilmesi ilişkilerde

        C) Sadece kendi işiyle meşgul olma

        D) Her zaman başkalarının görüşlerini benimseme

 

 

 

 

 4.   Ankara’da yaşayan Mert Bey, özel bir şirkette güvenlik

        görevlisidir. Her ayın 15’inde aldığı maaşıyla kendisinin

        ve ailesinin geçimini sağlamaktadır.

 

        Bu durum, Mert Bey’in öncelikle hangi hak ve özgür-

        lüğünü kullandığına örnek oluşturur?

 

        A) Haberleşme                           B) Yerleşme ve seyahat

        C) Çalışma                                 D) Özel yaşamın gizliliği

 

 

 

 

 5.   Yeniçeri Ocağı hangi padişah tarafından kuruldu?

 

        A) I. Murat                                       B) Yıldırım Beyazıt        

        C) II. Murat                                      D) Orhan Bey

 6.   İki gün önce meydana gelen Pakistan depreminden son-

        ra çevremdeki insanlar bölgeye yardım gönderiyorlardı.

        Bense “Ülkemizde de muhtaç insanlar var.” diyordum. Bir

        haftadır arızalı olan televizyonum o akşam tamirden gel-

        mişti. Haberlerde deprem görüntülerini izledim, çok etki-

        lendim. Ertesi gün bir banka aracılığıyla bende yardım

        gönderdim.

 

        Parçaya göre bu kişinin, depremzedelere yardım ko-

        nusunda daha duyarlı hâle gelmesinde aşağıdakiler-

        den hangisi etkili olmuştur?

 

        A) Komşuları                               B) Arkadaşları

        C) Doğal afetler                          D) Kitle iletişim araçları

 

 

 

 

 7.   “Bütün sultan ve emirlerin bu kitabın içindekileri bilmek-

        ten başka çaresi yoktur. Dikkatlice okuyup anladıklarında

        dost ve düşmanın durumunu daha iyi fark edecekler, doğ-

        ru tedbir almaları daha da kolaylaşacaktır. Çünkü burada

        verilen bilgiler sayesinde dergâh, bargâh, divani, meydan,

        meclis, mal ve vergi işlerini halk ve ordunun durumunu

        anlayacaklardır… 

 

        Nizamülmülk’ün  “Siyasetname” adlı eserinden bir bölüm

        yukarıda verilmiştir.

 

        Buna göre, Siyasetname’nin konusu aşağıdakilerden

        hangisi olabilir?

 

        A) Devlet yönetimi                           B) Sanatı geliştirme

        C) Kültürel gelişme                          D) Bayındırlık

 

 

 

 

 8.   Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin durak-

        lama dönemine girmesinde etkili olan iç nedenlerin-

        den biri değildir?

 

        A) Devlet otoritesinin zayıflaması

        B) Ordunun bozulması

        C) Devletin doğal sınırlarına ulaşması

        D) Maliyenin bozulması

 

 

 

 

 9.   Sanayi İnkılâbı’nın ortaya çıkardığı işçi sınıfının hak-

        larını korumak amacıyla oluşturulan kuruluş, aşağı-

        dakilerden hangisidir?

 

        A) Sendika        B) kooperatif         C) lonca        D) Ahilik  

 

 

 

 

 10.  “XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da edebiyat, sanat ve   

          bilim alanında bazı değişmeler yaşanmıştır.”

 

          Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler, aşağıda-

          kilerden hangisi ile olmuştur?

 

          A) Haçlı seferleri                          B) Reform hareketleri

          C) Rönesans hareketleri              D) Coğrafî keşifler

 11.  Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un fethinin Türk

          tarihi açısından yarattığı sonuçlardan biri değildir?

 

          A) Osmanlı toprakları arasında bütünlük sağlanması

          B) Güçlü surların toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması

          C) Osmanlı Devleti’nde yükselme döneminin başlaması

          D) Boğazların Osmanlı egemenliğine geçmesi

 

 

 

 

 12.  20. ve 21. yy da teknolojinin ortaya çıkışı ve geliş-

          mesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

          A) Artan insan ihtiyaçları                 

          B) Farklı kültürlerin etkileşimi

          C) Bilimsel gelişmelerin hızlanması  

          D) Dış ülkelerle iletişim kurma isteği

 

 

 

 

 13.  Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken habe-

          rin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden dikkat etmek zo-

          runda değildir?

 

          A) Gerçek olmasına                      

          B) Popüler olmasına

          C) Toplumu ilgilendirmesine

          D) Kamu yararı bulunmasına

 

 

 

 

 14.  Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döne-

          minde Balkanlarda fethedilen yerler arasında göste-

          rilemez?

 

          A) Sırbistan                        B) Arnavutluk

          C) Boğdan                        D) Viyana

 

 

 

 

 15.  Osmanlılar Lale Devri’nden itibaren Avrupa’yı yakından

          tanımak istemiş, Batı’daki gelişimleri ve değişimleri ye-

          rinde görmeye önem vermişlerdir.

 

          Aşağıdaki gelişmelerden hangisi doğrudan Osmanlı

          Devleti’nin bu anlayış değişikliğinin bir sonucudur?

 

          A) Çiçek aşısının uygulanması

          B) Avrupa’nın önemli merkezlerine elçiler gönderilmesi

          C) İstanbul’da farklı türlerde lalelerin yetiştirilmesi

          D) Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturulması

 

 

 

 

 16.  Aşağıdakilerden hangisi bir yerin yerleşim yeri olarak

          seçilmesinde etkili olan etkenlerden biri değildir?

 

          A) Verimli tarım alanları                      

          B) Bitki örtüsünün gür olması

          C) Endüstri kuruluşlarının yaygın olması  

          D) Uygun iklim şartları

 17.  Ülkemizdeki nüfusun dağılışı ile ilgili aşa­ğıda ve-

          rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

          A) Endüstrileşmenin yoğun olduğu yerlerde nüfus yo-

               ğunluğu fazladır.

          B) Yüksek ve dağlık alanlarda nüfus yoğun­luğu azdır.

          C) Turizmin yoğun olarak görüldüğü yerlerde nüfus yo-

               ğunluğu söz konusudur.

          D) Nüfus yoğunluğu bölgelerimize eşit şekil­de dağılmış-

               tır.

 

 

 

 

 

 

 

 18.

         

 

          Gutenberg’in söylediklerine bakarak, aşağıdakiler-

          den hangisi matbaanın insan hayatına sağladığı fay-

          dalar arasında yoktur?

 

          A) Kısa zaman içinde daha fazla kitap basılması

          B) Bilgiye ulaşmanın daha kolay hale gelmesi

          C) Eserlerin daha ucuza mal olması

          D) Deney ve gözleme dayalı çalışmaların öneminin azal-

               ması

 

 

 

 

 

 

 

 19.  Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerin tercih

          edilmesinde etkili değildir?

 

          A) İş imkanlarının fazla olması     

          B) Eğitim imkanlarının iyi olması

          C) Sağlık hizmetlerinin iyi olması   

          D) Kalabalık şehir olması

 

 

 

 

 

 

 

 20.  Tekerleğin icadı, aşağıdakilerden hangisinin geliş-

          mesine doğrudan katkı sağlamıştır?

 

          A) Bilim                                               B) Sanat       

          C) Ulaşım                                           D) Hayvancılık

 

       

 

 

 

 

 

 

 21.  Kâbe ve Tavaf birbiriyle ilişkili kavramlardır.

 

          Aşağıdaki kavramlardan hangisinde benzer bir ilişki

          bulunmaz?

 

          A) Arafat Telbiye                     

          B) Sa’y Safa ve Merve        

          C) Mina Şeytan Taşlama        

          D) Mikat İhram

 

 

 

 

 

 

 22.  Aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgidir?

 

          A) Alem: Beş duyu organı ile algılayabildiğimiz varlıklar

               ortamı

          B) Melek: Allah’a itaat ile görevli nurdan yaratılmış ira-

               desiz varlık

          C) Berzah: Gayb ile ahiret arasında beklenilen yer

          D) Cin: Ateşten yaratılmış iradesi ve cinsiyeti olan varlık

 

 

 

 

 

 

 23.  Kur'an'da bir çok ayet Hz. Muhammed(s.a.v.)’den

          bahseder. Kur’an’da yer alan aşağıdaki ayetlerden

          hangisi Peygamberimizin diğer şıklardan farklı bir

          yönüne işaret eder?

 

          A) "Ey peygamber biz seni bir müjdeleyici ve bir uyarıcı

               olarak gönderdik."

          B) "Ben bundan önce de aranızda bir ömür boyu yaşa-

               dım. Hiç düşünmüyor musunuz?"

          C) "De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım."

          D) "Şöyle dediler: Bu ne biçim Peygamber? Bizim gibi

               yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor."

 

 

 

 

 

 

 24.  Kurban ibadetinin ortaya çıkış hadisesinde ver alan

          peygamber ve oğlunun ismi aşağıdaki hangi şıkta

          doğru verilmiştir?


          A) Hz. İsmail ve oğlu Hz. İshak

          B) Hz. İdris ve oğlu Hz. İbrahim
          C) Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İshak

          D) Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail

 25.  Kur’an-ı Kerim’in namaz kılınmasını emrettiğini gören

          Müslümanlar peygamberimize nasıl namaz kılacaklarını

          sorarlar.  Peygamber efendimiz de şöyle der: “Ben na-

          mazı nasıl kılıyorsam sizde öyle kılın.”

 

          Bu hadis Peygamberimizin hangi yönünü açıklamak-

          tadır?

 

          A) İnsanlığa rahmet olması     

          B) Kur’an’ı açıklayıcı olmasını

          C) Son peygamber olmasını

          D) İnsanlara uyarıcı olması

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 21. 

        

 

          Verilen eşleştirme tablosunda boş yer aşağıdakiler-

          den hangisiyle tamamlanmalıdır?

 

          A) Tekerleğin icadı             

          B) Mürekkebin kullanılması

          C) Barutun bulunması        

          D) Yerleşik hayata geçilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 22.  * Zonguldak’ta ………... sayesinde nüfus yoğundur.

          * Tuz Gölü çevresinde ise ……..… nedeniyle nüfus

            seyrektir.

 

          Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri ge-

          tirilebilir?

 

          A) Yağış miktarı – Yükselti        

          B) Turizm – Tarım        

          C) Yer altı kaynakları – Kuraklık      

          D) Bitki örtüsü – Ulaşım

 23.  Aşağıdakilerden hangisi Karesioğulları ile ilgili doğ-

          ru bir bilgidir?

 

          A) Denizcilik alanında Osmanlılara yararlı oldular.

          B) Türkçeyi resmi bir dil haline getirdiler.

          C) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kuruldular.

          D) Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasına neden ol-

               dular.

 

 

 

 

 

 

 

 24.

          

 

          Haritada numaralandırılarak gösterilen merkezler-

          den hangisinin nüfus yoğunluğu daha azdır?

 

          A) I                  B) II                 C) III                  D) IV

 

 

 

 

 

 

 

 25.

        

 

          Gülsen: İnsanların merak duygusunu artırması

          Cennet Ceren: Bilimsel araştırmaların yoğunlaşması

          Buse Nur: Gökyüzü ile ilgili bilgilere ulaşılması

          Huriye: Uzay çağını başlatması

 

          Yukarıdaki öğrenciler, teleskopun icat edilmesinin in-

          sanoğlunun yaşamına sağladığı faydaları belirtmişlerdir.

 

          Buna göre, bu faydalar arasında hangi öğrencinin

          verdiği bilgi yer almaz?

 

          A) Gülsen                                   B) Huriye

          C) Buse Nur                               D) Cennet Ceren

 

 

TESTLER BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

1