7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları dosyası 12-06-2019 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen afatsakaya
Eklenme Tarihi 12-06-2019
Boyut 6.92 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

2006/2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAKA  İLKÖĞRETİM OKULU 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 1. SINAVI

ADI:                                                     NOT:15.ve16. soru  8 puan diğerleri 6 puandır               30/03/2007

SOYADI:                                                                                  Başarılar dilerim

NO:                                                                                            Ayhan YÜKSEL

1- Yeniçağ başlarında Avrupa da barutun ateşli silahlarda kullanılması, topun etkisiyle kalelerin yıkılması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

       a) Coğrafi keşiflerin başlamasına                                                               b) Derebeyliklerin yıkılıp krallıkların güçlenmesine

       c) Okur yazar oranının artmasına                                                               d) Fransız ihtilalinin başlamasına

 

2- Kağıt, pusula, barut ve matbaa gibi teknik buluşlar Avrupa’ya hangi olay sonucunda taşınmıştır?

       a) Haçlı seferleriyle                   b) Coğrafi keşiflerle                          c) Kavimler göçüyle                    d) Rönesans’la

 

3- Yeniçağda Avrupa’da buhar gücünün insan gücünün yerini alması, sanayi inkılabın başlamasına ve hammadde ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Bu olay aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

      a) Soyluların güç kazanmasına      b) Coğrafi keşiflerin başlamasına       c) Sömürgeciğin hızlanmasına        d) İpek yolunun önem kazanmasına 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların 17. yüzyıldaki yeniliklerinin yapılış amaçlarından değildir?

      a) Hukuk alanında düzenlemeler yapmak                                  b) Orduyu düzene sokmak

      c) Ülkede güvenliği sağlamak                                                   d)  Maliyeyi düzeltmek

 

5- 18. yüzyıl ıslahatlarını, 17. yüzyıl ıslahatlarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

      a) Islahatların ordu ve maliyede yoğunlaşması                        b) Batının bilim ve tekniğinden yararlanılması

      c) Islahatların halka zorla kabul ettirilmesi                              d) ıslahatların kişilere bağlı kalması

 

6-             - ABD nin kurulması                                           - Fransız ihtilalinin çıkması

                - Sanayi İnkılabına zemin hazırlanması              - Deneye ve gözleme ağırlık  verilmesi

     Yukarda verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucunda çıkmıştır?

       a) Aydınlanma Çağı                b) Rönesans                  c) Reform                    d) Sanayi İnkılabı

 

7- 16. yüzyılda Avrupa’da Hıristiyanlığın Katolik kilisesinde yapılan bazı düzenlemelerdir. Tanımı yapılan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

      a) Aydınlanma Çağı                  b) Sanayi İnkılâbı                   c) Reform                          d) Rönesans

 

8- Avrupalılar 15. yüzyılda Çin’e ve Hindistan’a ulaşmak, dünyada bilmedikleri yerlere gitmek amacıyla yaptıkları gezilerdir. Tanımı yapılan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

       a) Matbaanın geliştirilmesi            b) Rönesans                       c) Haçlı Seferleri                d) Coğrafi Keşifler

 

9- Bugün ki Türkiye İran sınırı aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile çizilmiştir?

       a) Kasr-ı Şirin Anlaşması            b) Zitvatoruk Anlaşması              c) Karlofça Anlaşması        d) Yaş Anlaşması

 

10- Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybederek duraklama devrine girdiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

         a) Bucaş Anlaşması                 b) Prut Anlaşması                        c) Karlofça Anlaşması               d) Vasvar Anlaşması

 

11- Osmanlı devletinin Podolya’yı alarak batıda en geniş sınarlara ulaştığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

          a) Zitvatoruk Anlaşması            b) Vasvar Anlaşması                   c) Ferhat Paşa Anlaşması          d) Bucaş Anlaşması

 

  1. 2. Viyana yenilgisinden sonra Osmanlı Devletine karşı Avrupa’da oluşturulan Kutsal İttifak içinde aşağıdaki devletlerden hangisi yoktur?

a) Avusturya                   b) Lehistan                              c) Venedik                            d) İngiltere

 

13-  1711 Prut Anlaşmasına göre:   -- Osmanlı Devleti Azak Kalesini geri alacak

                                                         -- Rusya İstanbul’da elçi bulunduramayacak

        Bu anlaşmaya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız. ?

         a) Rusya İstanbul Anlaşmasıyla aldığı yerleri geri vermiştir                                     b) Rusya Karadeniz’e adım atmıştır

         c) Osmanlı Karlofça da kaybettiği yerleri geri almak için umutlandı                        d)  Osmanlı için kazançlı bir anlaşmadır  

 

  1. Osmanlı Devleti 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile  iç işlerine karışma hakkını Rusya’ya vermiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi                                                                                                            yukarıdaki bilgiyi doğrular niteliktedir?

a) Kırıma bağımsızlık verilecek                                                       b) Osmanlı Rusya’ya tazminat ödeyecek                                                                         

        c)  Rusya Ortodoksların haklarını koruyabilecek                             d) Rusya Karadeniz’de donanma bulundurabilecek

 

  1. Halkı Müslüman olan bir yer (Kırım) Osmanlıdan hangi anlaşma ile ayrılmıştır?

a) Yaş Anlaşması             b) Belgrat Anlaşması                   c) Ziştovi Anlaşması                    d) Küçük Kaynarca Anlaşması

 

  1. 1718-1730 yılları arasında Osmanlı  Devletinde Lale Devri yaşanmıştır. Bu dönemle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Osmanlıda divan teşkilatı kuruldu                                             b) İlk Türk matbaası kuruldu

c) İlk itfaiye teşkilatı kuruldu                                                        d) İlk kağıt fabrikası kuruldu.

 

  1. 1789-1806 Yılları arasında Osmanlı Devletinde tahtta bulunan 3. Selim önemli yeniliklere imza atmıştır. Buna göre aşağıda verilen yeniliklerden hangisi 3. Selim dönemine ait değildir?

a) Yeniçeri ordusu kaldırıldı                                                         b) Nizam-ı Cedit Ordusu kuruldu

c) Deniz ve Kara Harp Okulları açıldı                                          d) Avrupa’ya  sürekli elçiler gönderildi

“Kaliteli ve Seçkin Eğitime Kaynak”