7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı 2017 2018

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı 2017 2018 dosyası 14-03-2018 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı 2017 2018
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen ekin84
Eklenme Tarihi 14-03-2018
Boyut 617.84 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı / DR.GANİ BAHADIRLI Orta Okulu

“SOSYAL BİLGİLER” 7.SINIF

I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI

 

Adı Soyadı / No :                                                                                                                                                

 

Yönerge ( Açıklama )

 

1. İlk 16 soru Çoktan Seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Her sorunun değeri 5 puandır. 

                                                           2. 17. soru Doğru-Yanlış sorusudur. Soruların toplam değeri 10 puandır.

                                                           3. 18. soru Boşluk Doldurma sorusudur. Soruların toplam değeri 10 puandır.

 

SORULAR

 


1) 

 

 

 

 

 

Bu şemada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmazdınız?

 

a) Tehdit etmek                          b) Ahlak dersi vermek

c) Anlayış göstermek                 d) Yargılamak                           

 

2)  Kişilerin kendisini başkalarının yerine koyup, olaylara başkasının gözüyle bakmasına ne ad verilir?

 

a) Empati          b) Sempati        c) Jest               d) Mimik

 

3)  Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki etkilerinden biri değildir?

 

a) Bilgilerin yayılmasını sağlar.

b) İnsanların öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarını karşılar.

c) Yeni görüş ve düşüncelerin yaygınlaşmasını sağlar.

d) Bireylerin bütün konularda aynı düşünmelerini sağlar.

 

4)  Aşağıdakilerden hangisi Beden Dili olarak adlandırılabilecek hareketlerden biri değildir.

 

a)Dokunmak                 b)Kaş çatmak

c)Gülümsemek             d)Konuşmak

 

5)  Herhangi bir konuda asılsız haber yapmak basın özgürlüğü kapsamına girmez.

 

Böyle bir durumda mağdur olan kimsenin, mağduriyetini gidermek için aşağıdakilerden hangisi kendisine verilen öncelikli bir haktır?

 

 

a) İlgililer hakkında mahkemeye başvurmak

b) Basın kuruluşundan haberin tekzip edilmesini istemek

c) Başka yayın kuruluşları aracılığı ile cevap hakkını kullanmak

d) İlgilileri istifaya davet etmek

 

6) 

 

 

 

 

 

Atatürk'ün bu sözlerine dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

 

a) Haberleri çarpıtmadan, olduğu gibi vermelidirler

b) Gerçekleri korkusuzca yazmalıdırlar.

c) Haberleri doğru yazmalıdırlar.

d) Gazete çıkarlarını her zaman ön planda tutmalıdırlar.

 

 

 

 

 

 

7)  Anadolu Ajansı, Milli Mücadelenin başlarında, girişilen milli davanın sesinin her yana duyurulmasına yönelik doğru ve yansız haberciliğe duyulan büyük ihtiyaçtan ortaya Çıktı. Milli Mücadelenin meşalesini tutuşturan Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'da giriştiği kurtuluş hareketinin sesini duyurmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulundu.

 

Anadolu Ajansı, Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisine ilişkin bir girişimidir?

 

a) Kitle iletişimine

b) Uluslararası ilişkileri geliştirmeye

c) Ekonomik kalkınma hamlesine

d) Egemenliğin halk tarafından temsil edilmesine

 

8) Bodrum, Fethiye ve Side gibi merkezlerde yaz mevsiminde nüfus çok fazla artar.Bu merkezlerdeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisi birinci derecede etkilidir?

a) Tarım işçilerine duyulan ihtiyaç

b)   Bu yörelerde yapılan seracılık sayesinde yaz mevsiminde

     sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi

c)  Turizm faaliyetlerinin başlaması

d)  Fuar ve panayır gibi faaliyetlerin başlaması

 

9) 

 

 

 

 

Buna göre, nüfus artışının öğrenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin de bilinmesi gerekir?

 

a) İlin nüfus yoğunluğu

b) İlin yüz ölçümünü

c) İldeki kadın ve erkek nüfusu

d) İlin bir önceki sayımındaki nüfus sayısı

 

10)   Türkiye'de, belli dönemlerde yapılan nüfus sayımlarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Kişi başına düşen milli geliri hesaplamak

b) illere göre konut tiplerini ve yerleşme tiplerini belirlemek

c) Nüfusun özelliklerini tespit ederek Devletin vatandaşlarına daha iyi hizmet vermesini sağlamak.

d) Sanayi tesislerinde ve tarım sektöründe çalışan nüfus miktarını tespit etmek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Aşağıdaki grafikte, ülkemizin 1927 - 2000 yılları arasında kır ve kent nüfus oranlarının değişimi gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 

a) 2000 yılında nüfusumuzun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır.

b) Kent nüfusu oranı sürekli artarken, kır nüfusu oranı sürekli azalmıştır.

c) Kır ve kent nüfusu oranları arasındaki farkın en fazla olduğu yıl, 1927'dir.

d) 1975 yılındaki kır nüfusu oranı, 2000 yılındaki kent nüfusu oranından fazladır.

 

12)  Aşağıdaki grafikte, Türkiye'de dört şehrin 1990 ve 2008 yıllarına göre nüfus miktarları verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikteki bilgilere göre, hangi şehrin 1990 - 2008 yılları arasındaki nüfus artış hızı diğerlerine göre daha azdır?

 

a) İzmir             b) Ankara          c) Adana           d) Bursa

 

13) 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki konuşmaya göre aile hangi göç türünü gerçekleştirmiştir?

 

a) Dış Göç                                  b) İç Göç

c) Beyin Göçü                             d) Mevsimlik Göç

 

14)  Sevgi, arkadaşı Bahar’ın günlük tuttuğunu görmüştür. İçinde yazanların ne olduğunu merak etmiş, tenefüste Bahar’ın çantasını gizlice karıştırarak günlüğünü bulup okumuştur.

 Buna göre, Sevgi’nin aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini ihlal ettiği söylenebilir?

a) Konut dokunulmazlığını

b) Özel hayatın gizliliğini

c) Kişi dokunulmazlığını

d) Eğitim ve öğretim hakkını

 

15)  Aşağıdakilerden hangisi, bir kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmasına gerekçe olabilir?

 

a) Eşinin yabancı uyruklu olması

b) Hakkında ceza soruşturmasının bulunması

c) Yurt dışında oturan akrabalarının bulunması

d) Yıl içinde birden fazla yurt dışına çıkmış olması

 

 

 

16)  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurduğu basın yayın organlarından biri değildir?

 

a)Anadolu Ajansı

b)İrade-i Milliye Gazetesi

c)Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

d)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

 

 

17)  Aşağıdaki sorular “DOĞRU-YANLIŞ” sorularıdır. Verilen önerme doğru ise parantez içine ( D ) yanlış ise ( Y ) yazınız.

 

a) (    ) Çatışmalar; iletişim kurarak, karşılıklı konuşma ile çözülemez.

 

b) (    ) İyi bir dinleyici, dikkatini karşısındaki kişiye verir.

 

c) (    ) En çok kullanılan kitle iletişim aracı televizyondur.

 

d) (    ) Türkiye'de çalışan nüfusun en fazla olduğu ekonomik alan tarım sektörüdür.

 

e) (    ) Doğru bilgi alma hakkının kullanılması kitle iletişim özgürlüğüne bağlıdır.

 

18)  Aşağıdaki sorular “BOŞLUK DOLDURMA” sorularıdır. Boş bırakılan yere uygun olan sözcükleri, kavramları yazınız.

 

Gecekondu  /  1927  /  İletişim  /  Marmara  /  Beden Dili

 

 

a) Jest ve mimikler, göz ve baş hareketleri ile yüz ifadesi ……………………………… olarak ifade edilir.

 

b) İnsanlar arasındaki duygu ve düşünce alışverişine ………………………. denir.

 

c) Devlete ait olan arazilere, imar planına aykırı olarak izinsiz inşa edilen yapılara .............................. denir.

 

d) Ülkemizde ilk nüfus sayımı …………… yılında yapılmıştır.

 

e) Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz …………………… Bölgesi'dir.

 

 

A

B

C

D

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16