7.sınıf sosyal 1.dönem 3.yazılı soruları (2018-2019)

7.sınıf sosyal 1.dönem 3.yazılı soruları (2018-2019) dosyası 10-05-2018 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 7.sınıf sosyal 1.dönem 3.yazılı soruları (2018-2019)
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen türkü5
Eklenme Tarihi 10-05-2018
Boyut 10.76 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜLENT ALTOP İ.Ö.O SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7 / C  SINIFI 1.DÖNEM 3.SINAV SORULARI

Adı / Soyadı:

Sınıfı / Nu:                                                         B  GRUBU SORULARI

1.Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde beylikler kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir?

A)Saltuklular                 B)Karamanoğulları        C)Artuklular                  D)Mengücekliler

2.Türkler, Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla uzun bir mücadele vermek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu mücadeleler sonucunda Bizans mağlup edilerek Anadolu topraklarının büyük bir kısmı Türklerin eline geçmiştir.

Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesin olarak ortaya koymuştur?

A)Kösedağ           B)Talas       C)Dandanakan                 D)Miryokefalon

3.Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya gelen Türk komutanları Anadolu’da ilk  Türk devletlerini kurmuşlardır.

Bu devletlerin Türk Tarihi’ne yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar             B)Bizans’ı ortadan kaldırdılar

C)Haçlılarla Mücadele ettiler                        D)Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular

4.Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen “Türk beyleri Anadolu’ya ilk akın yaparken yanlarında ailelerini de getirmişlerdir.” demiş ve öğrencilerine bu durumun nedenini sormuştur.

Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?

A)Anadolu ya yurt edinmeyi amaçlamalar                          B)Türk beylerinin birbirleriye savaş halinde olmaları

C)Anadolu halkının Türklere karşı ırkçı yaklaşımları        D)Bizans İmparatorluğunun Avrupa’nın baskısı altında olması

5.Haçlı Seferlerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Müslümanlardan öğrenilen buluşlar Avrupa’ya götürüldü.   B)Kralların etkinlikleri ve otoriteleri azaldı.

C)Avrupa’da din adamlarına duyulan güven azaldı.                 D)Doğu-Batı ticareti hız kazandı ve canlanmaya başladı.

6.Osmanlı devleti’nin kurulduğu sırada Anadolu’da siyasi birlik yoktu.  Kösedağ savaşı sonrası Anadolu Selçuklularının zayıflamasıyla Anadolu’nun birçok yerinde Türk beylikleri kurulmuştu. Bizans İmparatorluğu ise, Marmara kıyılarına ve Trakya’ya hâkimdi. Ancak İmparatorluk çok zayıflamıştı.Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A)Anadolu Moğol istilasına uğramıştır.                 B)Haçlı birliği kurulmuştur.

C)Osmanlı kısa zamanda gelişip güçlenmiştir.         D)Bizans devleti yıkılmıştır.

7. Kanuni döneminde;  -Rodos adası alınması.  -Cezayir Osmanlılara bağlanması,   -Trablusgarp alınması  gerçekleştirilmiştir.

Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A)İpek yolu ele geçirilmeye çalışılmıştır.             B)Hristiyan toplumu parçalanmak istenmiştir.

C)Akdeniz’de Türk hâkimiyeti pekiştirilmiştir.    D)Türk - İslam birliği sağlanmaya çalışılmıştır

8.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklardan birisi değildir?

A)Avrupa devletlerinden yardım istenmesi               B)Rumeli Hisarı(Boğazkesen Hisarı)’nın yapılması                                       

C)Tekerlekli yüksek kulelerin yapılması                   D)Surları yıkacak Şahi adı verilen topların yapılması

9. -  Padişahın yazılarına tuğrasını çeker.

     -Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerindeki düzeltme ve değişmeleri yapar.

Yukarıda özellikleri verilen Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sadrazam         B)Defterdar           C)Kazasker          D)Nişancı

10. Aşağıda Osmanlı ordusunun Kara Kuvvetlerinden bazıları verilmiştir.

     1. Yeniçeriler     2. Tımarlı sipahiler

     3. Akıncılar        4. Silahtarlar

     Bunlardan hangileri “Kapı kulu askerleri ” grubuna girer?

      A) 1ve 2                                   B) 1 ve 4

      C) 2 ve 4                                  D) 2 ve 3

11.Rusların, Çeşme,Sinop ve Navarin’de  Osmanlı donanmasını yakmalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Osmanlı’ya ait doğu topraklarını ele geçirmek istemeleri                                B)Girit ve Kıbrıs Adalarını ele geçirmek istemeleri

C)Osmanlı donanmasını yok ederek, denizlerde güçsüz duruma düşürmek         D)Osmanlı’dan sürekli vergi almak istemeleridir

12.Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin özelliklerinden birisi değildir?

A)Pasorafça Antlaşmasıyla başlamış,Patrona Halil İsyanıyla sonlanmıştır.      B)Mekteb-i Mülkiye kurulmuştur.

C)Yalova da kağıt fabrikası kurulmuştur.                                                           D)Doğu klasikleri Türkçeye çevrilmiştir.

13.Fransız İhtilalinin yaydığı düşünce akımlarından olan…………………………..akımı Osmanlı Devletini olumsuz etkilemiştir.

14.Türkiye  Selçuklu Devletinin kurucusu…………………………… Şah’tır.

15. Selçuklular döneminde ticaret yapan kervanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ………………………….. kurulmuştu

16.Aşağıda Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden kalan mimari yapılar ve Türk tarihindeki önemli savaşlardan bazıları ve bu savaşların önemi verilmiştir. Savaşları tarihteki önemleri ile Mimari yapıyı inşa eden devletle eşleştiriniz.

1.Mama hatun Külliyesi   (    )Saltuklular

2.Divriği Ulu Cami   (    )Mengücekliler

3.Malazgirt Savaşı(1071)   (    )Osmanlılarla Haçlılar arasında yapılan ilk savaş.

4.Sırp Sındığı Savaşı(1364)  (    )Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş.

NOT: İlk 15 soru 6’şar puan,son soru ise 10 puandır.                                                                     NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

                                                                                                                                                              MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

                                                                 BAŞARILAR                                                                     

Ali KAYA