7.sınıf sene sonu şök toplantı tutanağı 2018-2019

7.sınıf sene sonu şök toplantı tutanağı 2018-2019 dosyası 20-03-2018 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 7.sınıf sene sonu şök toplantı tutanağı 2018-2019
Kategori 7. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen ceydatoprak
Eklenme Tarihi 20-03-2018
Boyut 11.67 K
İndirme 13

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …..............İLKÖĞRETİM OKULU 7.SINIFLAR
YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

TOPLANTI TARİHİ            :     /06 /2014

TOPLANTI YERİ                 :  Öğretmenler Odası

TOPLANTI SAATİ              :  14:30

 

       GÜNDEM :

 

 

1-Açılış ve yoklama

 

2-MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96.maddesinin okunması

 

3-Sınıfının   başarı  durumu ve 2013-2014  öğretim yılı II. Dönemin değerlendirilmesi.

 

4-Sınıfın öğrenci başarısını artırmak için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi.

 

5-Öğrencilerin sosyal ilişkileri ve kişilik durumları

 

6-Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme  ve ailenin ekonomik  durumları.

 

7-Öğrenci velileriyle ilişkiler

 

8-Dilek  ve  temenniler.

 

 

 

     GÜNDEMİN  GÖRÜŞÜLMESİ

 

1. 7/…… Sınıfında  derse giren ders öğretmenleri olarak 16.06.2011 saat 14.30’da okulumuz öğretmenler odasında , ................... başkanlığında toplandı.

 

Toplantı, Başkan ................tarafından açıldı ve yoklama yapıldı.Yapılan yoklama sonucunda öğretmenlerin tam olunduğu görüldü. Taslak gündem maddeleri okundu ve oylandı. Oybirliği ile kabul edildi. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

 

2. Sınıf öğretmeni ......................MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96.maddesi olan Şube Öğretmenler Kurulu bölümünü okudu.

 

       Madde 96 — Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

 

            Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

 

            Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

 

3. Sınıf öğretmeni ..............., ekteki sınıf başarı analizini okudu.

 

Sınıfın genel başarı durumunun normal olduğunu ancak not ortalamalarının düşük olduğunu belirtti ve zayıfı olan öğrencilerin başarısızlıklarının birçok sebebe dayandığını tüm öğretmenler olarak bildiğimizi ve toplantının ilerleyen bölümlerinde neler yapılması gerektiğini ve çözüm yollarının neler olabileceğini tartışmamız gerektiğini ifade etti.

 

      Başarı durumlarına göre

 

Devamsız öğrencilerin genelde zayıf olduğu,kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha başarılı oldukları görüldü bunun da nedeninin erkek öğrencilerin ilgisizliği kız öğrencilerin daha ilgili oldukları belirtildi.

 

4. Şube rehber öğretmeni ................... öğrenci başarısının artmasında ki en önemli etkenin öğrencilerin kendilerine olan güveni kazandırmak. Başarılı olduklarını hissettirmek ve bu doğrultuda doğru çalışma yöntemlerini göstererek sınıf başarısının artırılacağını söyledi

 

Matematik öğretmeni .................  :  öğrencilerimizin başarılarını artırmada en büyük görev  sınıf öğretmeni ile birlikte ders öğretmenindir. Bu anlayışla derslerimizi yürütüyoruz.Sınıf-veli toplantılarının bu konuda yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bu toplantıların ders yılı başında yapılması yararlı olacaktır. Çünkü problemi olan ve bu nedenle başarısı düşebilecek öğrencilerimizin veli-öğretmen ve okul idaresi işbirliği ile ortak tedbir alınması sorunu baştan halletmemizi sağlayacaktır. Öğrenci velisinin aydınlatılmasının sağlanması ve veliye öğrencilerin sadece notları ile değil, problemleri varsa bunlarla da ilgilenilmesi gereği benimsetilmeye çalışılmalıdır.7-A sınıfında ..................... isimli öğrencilerin başarılı olduğu,diğerlerinin vasat olduğu ifade edildi.

 

Türkçe Öğretmeni ................. öğrencilerin başarısızlıklarında bir olumsuz etmende ifade yeteneklerinin zayıflığıdır. Bazı öğrenciler sorulara verdikleri cevaplarda veya konu anlatımlarında birkaç cümleden sonra takıldıkları ve cümleleri tamamlayamadıkları görülmektedir. Bu durumun ilköğretimden buraya kadar devam ettiğini belirtti.     

 

Müdür ....................başarının kalıcı ve devamlı olmasını sağlamak hepimizin görevidir. Problemleri olan öğrencilerimiz hakkında işbirliğimizi  Okul İdaresi, Öğretmen ve veli üçgeninde çözmeliyiz.  Okul idaresi olarak suni başarının sizler gibi karşısındayız. Ger çek başarıyı sağlamak için neler yapılması gerekiyor ise okul idaresi olarak bu tedbirleri almak için her türlü katkı ve destek sağlanacaktır.

 

Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmeni ................... Öğrenci velilerinden babalarının çoğunluğunun ilkokul mezunu inşaat işçisi olduklarını, geçim kaynaklarının bunun üzerine kurulduğunu, okulumuza gelen öğrencilerin ekonomik durumlarının kötü olması eğitim durumlarında başarının sağlanmasının zor olduğunu  belirtmiştir. Bu yüzden öğrenci velileriyle sık sık görüşmeler yapılarak öğrencilerin başarılarını artıracak önlemlerin alınması gerekliliğini belirtmiştir.

 

Matematik öğretmeni ..................... sayısal işlemlerde öğrencilerin eksik olduğunu söyledi. Öğrencilerin bol alıştırma yaptırılması gerekir dedi.

 

Türkçe  öğretmeni  ...................  sınıfta  öğrencilerin  okuma  alışkanlıkları  olmadığını  öğrencilere  kitap  okumayı  sevdirmek  için  gayret  göstereceğini  ve bununla  ilgili  çalışmalar  yapacağını  söyledi.

 

Sosyal Bilgiler öğretmeni ..................... öğrencilerin  ezberciliğe  alıştığını  ve  bununda  öğrencileri  araştırmaya  yönlendirerek  giderilebileceğini  söyledi.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni ..............öğrencilere adları ile hitap edilmesinin farklı yorum getiren öğrenciye anında sözlü notu ile ödüllendirilmesinin faydalı olacağını söyledi.

 

Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmeni ................ Öğrencilere araştırma ödevleri verilerek derse hazırlıklı delmelerinin sağlanması gerektiğini,

 

Türkçe  öğretmeni  ..................... İngilizce dersindeki başarının artırılması için öğrencilerin pratik ve konuşma kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini,

 

Beden  Eğitimi  öğretmeni .....................öğrencilerin spor, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini,

 

Fen ve Tek. Öğretmeni .................... Öğrencilerin başarılarını artırmak ve test çözme kabiliyetlerini geliştirmek için konu sonlarında test uygulaması yapılması gerektiğini söyledi.

 

Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri, bazı öğrencilerin derslerde yaptığı çalışmaları tamamlamadığını ve getirmediğini,belirttiler.

 

 

 

5. Sınıfta  uyumsuz  ve  sorunlu iki üç öğrenci olduğu, bu öğrencilerinde sınıfın genelde olumlu havasını bozduğu söylendi. Bu  öğrencilerin  ara  derslere  katılmadığı  bunun  önlenmesi  konusunda  neler  yapılabileceği  hakkında  görüş  alışverişinde  bulunuldu.

 

……………………. isimli öğrencinin bütün uğraşılara rağmen okula gelmediği ve sürekli devamsızlık yaptığı ifade edildi.

 

Söz alan Sınıf öğretmeni ....................  sorunlu öğrencilerin velileriyle ilk dönem en az iki defa görüştüğünü yaptıkları devamsızlıkların nispeten azaldığını sorunlu öğrencileri ayrıca rehber öğretmenimiz ................’a da ileterek görüştüklerini belirtti.

 

........................... söz alarak her sınıfta özelliklede 7. sınıflarda bu tarz öğrenciler olabileceğini bu sorunların oluşmasının altında yatan birçok neden olduğunu ancak en önemlilerinden bir tanesinin de ergenlik çağı sorunlarının olduğunu ve sınıflarında uyumsuzluk çeken ailesiyle, arkadaşlarıyla, kendiyle sorunları olan ve devamsızlık yapan öğrencilerin kendisine iletilmesini ve idare ile işbirliği yapılarak tedbir alınması gerektiğini söyledi

 

 

 

6. Sınıf Öğretmeni ..................  sınıfın tertip ve düzeninin iyi olduğunu, temizliğin personel tarafından düzenli yapılamadığını belirti.

 

...............genelde okulumuz öğrencilerinin ailelerinin ekonomik durumlarının iyi olmadığı, öğrencilerde bu sebeple bir takım kişilik sorunlarının oluşabileceğini söyleyerek öğrencilerin spor, sosyal  ve  kültürel  faaliyetlere  yönlendirilmesinin sorunları azaltacağını iletti

 

 

 

7.  Sınıf öğretmeni .................... başarıyı sağlaman zemin üstüne kurulması için dört ayağı olduğunu bunların öğretmen, idare, öğrenci ve veliler olduğunu ifade ederek sık sık velilerle işbirliği yapılmasını ve ilk yazılılardan sonra sınıflarımızda veli toplantıları yapmamız gerektiğini ifade etti.

 

 

 

8. Okul müdürü ..................sınıfımızda başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması için okul idaresi her türlü katkıya sunacaklarını, imkanları dahilinde maddi  yönden hiçbir feda karlıktan kaçınmayacaklarını, her türlü fotokopi, teksir vb. araçları öğrencilerimizin eğitimi ve öğretimi açısından  hizmete sunacaklarını ifade ederek ve başka söz alan olmadığından toplantıyı sona erdirmiştir.

 

 

 

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

 

  1-Kişilik sorunu olan öğrencilerle ilk etapta okul rehber öğretmeni birebir görüşmeler yapacaktır. Gerek görülürse bu öğrencilerin aileleri ile konuşulacak.
 

  2-Sosyal ilişkileri iyi olmayan öğrencilerin öncelikle aktif öğrencilerle arkadaşlık etmeleri sağlanacaktır.Bu öğrencilere görevler verilerek başarıya ulaşmanın verdiği güven duygusunu yaşamaları sağlanacaktır.
 

  3-Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin tespiti durumunda okul idaresine bilgi verilecek ve yapılacak ekonomik yardımlardan bu öğrencilerinde faydalanmaları sağlanacaktır.
 

  4-Sınıf olarak başarı durumunun arttırılabilmesi için ders çalışma yöntemleri hakkında öğrencilere tekrar bilgi verilecek ve bu yöntemleri uygulamaları takip edilecektir.
 

  5-Başarılı öğrenciler çeşitli fırsatlarla ödüllendirilerek diğer öğrenciler de çalışmaya özendirilecektir.
 

  6-Ders anlatımında öğrencilerin daha aktif görev almaları sağlanacak,dersler öğrenci merkezli işlenecektir.
 

  7-Ders araç ve gereçleri mümkün olduğu kadar çok kullanılacak ve böylece anlatılan bilgiler daha da somutlaştırılacaktır.
 

  8-Sürekli devamsızlığı olan..................... isimli öğrencinin devamsızlığı nedeniyle bir üst sınıfa geçemeyeceğine karar verildi.

 

 

 

……………………………….                                               …………………………………………..     

7/A SINIF ÖĞRT.                             TEKNOLOJİ TASARIM ÖĞRT

 

 

 

………………………………………………..       ……………………………………..    …………………………………….                  

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRT.       SOSYAL BİLG. ÖĞRT.        DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRT.

 

 

 
…………………………..     ………………………………………..                    ………………………………….. 


TÜRKÇE ÖĞRT.     MATEMATİK ÖĞRT.                         MÜDÜR