7. Sınıf İokbs Denemeleri 11

7. Sınıf İokbs Denemeleri 11 dosyası 15-05-2019 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 7. Sınıf İokbs Denemeleri 11
Kategori 7. Sınıf Türkçe
Gönderen aslan0000
Eklenme Tarihi 15-05-2019
Boyut 1.69 M
İndirme 12
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Arşivi

 

75. YIL DİŞTAŞ ORTAOKULU

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

7. SINIF İOKBS DENEME SINAVI – 11

(Mut / MERSİN)

 

TÜRKÇE TESTİ – 11

 

 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılma-

        mıştır?

 

        A) Gözünden akan yaşları silmeye uğraşıyordu.

        B) Başını dinlemek için odasına girmişti.

        C) Oraya gitmemek için bin dereden su getirdi.

        D) Boyundan büyük işlere karıştığı için kızdık.

 

 

 

 

 2.   Yeşil dağlar arasında köyümüz, akşamları morararak su-

        sar. İnce rüzgârlarla dağılan canlı seslerinden sonra köy,

        derin bir sessizliğe dalar. Karanlık basınca yamaçtaki ev-

        lerden cılız gaz lambalarının titrek ışıkları görülür. Uzak-

        tan evlerinin önüne kümelenmiş insanlar fark edilir.

 

        Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A) Öyküleme                  B) Betimleme

        C) Karşılaştırma                  D) Tartışma

 

 

 

 

 3.   Her mevsimiyle insanı ayrı ayrı saran

        Bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz

        Yaman çalacak o çalmayası saat yaman

        Geçmiş ola bir kez yumuldu mu gözlerimiz

 

        Dizelerdeki gibi düşünen biri için aşağıdakilerden

        hangisi söylenemez?

 

        A) Ölümden tedirginlik duyduğu

        B) Etrafındaki güzelliklerden ayrılacağı için üzüldüğü

        C) Hayata bağlı biri olduğu

        D) Yalnızlıktan korktuğu

 

 

 

 

 4.   Şiir, edebiyatın en güzel ve en zor olan dalıdır. O, günde-

        lik dilen farklı, özel bir dille oluşturulur. Kelimelerin içinin

        anlam zenginliğiyle doldurulması bir zorunluluktur. Dize-

        lerdeki müzik hissedilmeli, çağırışım hiçbir zaman ihmal

        edilmemelidir. Aynı zamanda şair, şiirini oluştururken ge-

        leneği görmezden gelmemeli, ustalarının eserlerini ken-

        disine rehber olarak almalıdır.

 

        Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarıla-

        maz?

 

        A) Şair, konuda ve anlatımda sürekli olarak yeniyi arama-

             lıdır.

        B) Şair, kendisinden öncekilerden yararlanmalıdır.

        C) Şair, şiirinde anlam yoğunluğunu ve ahengi sağlama-

             lıdır.

        D) Şair, şiirini okuyucunun zihnini harekete geçirecek

             biçimde yazmalıdır.

  5.  Ne romancı, ne şair olmak elimizdedir. İnsan ya romancı

        doğmuş, ya doğmamıştır. Şair için de öbür sanatçılar için

        de böyle. Sanatçı içinden geçen bir yolun yolcusudur. Bu

        yolu onun yaradılışı çizmiştir.

 

        Yukarıdaki parça, hangi tür yazıdan alınmış olabilir?

 

        A) Deneme                                      B) Masal       

        C) Hikâye                                        D) Anı

 

 

 

 

 6.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç iliş-

        kisi vardır?

 

        A) Babası memlekete gittiğinde okullar açılmak üzereydi.

        B) Günlerdir yeni taşındığı eve telefon bağlatmaya çalışı-

             yor.

        C) Seyircileri rahatsız ettiği için salondan dışarı çıkarıldı.

        D) Konuyu araştırmak, bütün ayrıntıları öğrenmek istiyor-

             du Mustafa.

 

 

 

 

 7.   Söylendi söylenenler demin

        Gel süngülü yiğit, alkışlasınlar

        Şimdi sen söyle söz senin

        Destanı öksüz, sessizliği derin

        Meçhul askerin

 

        Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A) Lirik                                          B) Pastoral      

        C) Epik                                         D) Didaktik

 

 

 

 

 8.   İnsanlar yeter ki mutlu olmak istesin, her durumda mutlu

        olur. Kimi futbol oynayarak, kimi resim çizerek, kimi mü-

        zik dinleyerek, kimi de spor yaparak ulaşır mutluluğa. İn-

        sanın nihai amacı mutluluktur. İnsanı mutluluğa götüren

        temel yol ise çalışmadır. Çünkü emeksiz hiçbir şey ger-

        çekleşmez.

 

        Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilme-

        miştir?

 

        A) Mutluluğa insanların farklı yollarla ulaşabileceğine

        B) Mutluluğa ulaşmanın isteğe bağlı olduğuna

        C) Mutluluğun temel yolunun çaba göstermekten geçtiğine

        D) Mutluluğa bilgili insanların daha kolay ulaştığına

 

 

 

 

 9.   Adam sinirli bir şekilde sordu (  )

        (  ) Neden zamanında gelmedin (  )

        (  ) Arabayı kaçırdım (  ) dedi çocuk (  )

 

        Yukarıda boş bırakılan yerlere hangi noktalama işa-

        retleri getirilmelidir?

 

        A) (:) (-) (?) (-) (.) (.)                 B) (:) (-) (?) (-) (,) (.)

        C) (:) (“) (“) (-) (,) (.)                 D) (:) (-) (?) (“) (“) (.)

 10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı var-

          dır?

 

          A) Bu yılki seminerlere katılım oldukça fazlaydı.

          B) Bu kadar erken bir vakitde arayınca çok telaşlandık.

          C) 1999’da meydana gelen bu olay hepimizi çok üzdü.

          D) Pazar günkü sınavın 09.30’da başlayacağı söylendi.

 

 

 

 

 11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aynı kişinin, aynı

          yere ikinci defa çağrıldığı” anlamı vardır?

 

          A) Arkadaşım beni evine bu hafta da çağırdı.

          B) Arkadaşım da bu hafta beni evine çağırdı.

          C) Arkadaşım bu hafta beni de evine çağırdı.

          D) Arkadaşım bu hafta beni evine de çağırdı.

 

 

 

 

 12.  “İnce” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde

          mecaz anlamda kullanılmıştır?

 

          A) Bu gömlek çok inceymiş.

          B) Bana ince bir kumaş getirin.

          C) İnce kitaplar okumayı severim.

          D) En ince ayrıntıya bile dikkat etmelisin.

 

 

 

 

 13.  Bu kitap çok güzeldi, zevkle okudum. Bunu bana bir ar-

          kadaşım hediye etmişti. O en sevdiğim arkadaşlarımdan

          biriydi. Ona teşekkür ettim.

 

          Yukarıdaki parçada kaç tane çekimli fiil vardır?

 

          A) 2                B) 3                C) 4                D) 5

 

 

 

 

 14.  “Geri” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde

          zarf olarak kullanılmıştır?

 

          A) Arkadaşım hiçbir zaman geri planda kalmak istemez.

          B) Geri ülkelerde eğitime önem verilmiyor.

          C) Geri vitese takıp hareket etti.

          D) Hızla gelen arabayı görünce geri çekildi.

 

 

 

 

 15.  “Şiir toplum yaşamından koptu, önemini yitirdi. Sanki es-

          kiden gazetelerin sanat sayfaları vardı. Bu sayfalarda şi-

          irler yayınlanır, şiir üzerine makaleler yazılar çıkardı. Bu-

          gün hangi gazetede şiir var, hangi televizyonda şiir prog-

          ramı yapılmaktadır.”

 

          Yukarıdaki parçada hangi konuya değinilmemiştir?

 

          A) Şiir yarışmaları düzenlendiğine.

          B) Gazetelerin sanat sayfalarının olduğuna.

          C) Gazetelerde şiirle ilgili yazıların olduğuna.

          D) Televizyonda şiir programların yapılmadığına

 16.  Aşağıdakilerin hangisinde yüklem ek eylemin geniş

          zamanında kullanılmıştır?

 

          A) Anılardır bu güzel günde gözlerimizi yaşartan.

          B) Sevimli, tatlı, minik bir kızdın eskiden.

          C) O acı haberden sonra babası yatağa düştü.

          D) Elindeki kitap yeni çıkan romanlardan biriymiş.

 

 

 

 

 17.  Aşağıdaki fiillerden hangisi basit zamanlıdır?

 

          A) Bilmiyorduk                         B) Çalışacaksınız

          C) Söyleyemezseniz            D) İncelediysek

 

 

 

 

 18.  Kurtuluş savaşı ankarada sona ermişti. atatürk bunu

          türk milletine büyük bir coşkuyla duyurdu.

 

          Yukarıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla

          ilgili kaç yanlışlık yapılmıştır?

 

          A) 2                   B) 3                   C) 4                   D) 5

 

 

 

 

 19.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılma-

          mıştır?

 

            A) Öğretmenimiz bugün bize çok yazı yazdırdı.

            B) Bebeğini öğleyin gezmeye çıkarırdı.

            C) Bilmediklerini öğrenmek için çok soru sorardı.

            D) Halil amca, işlerini zamanında bitirirdi.

 

 

 

 

 20.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde şim-

          diki zaman, gelecek zaman yerine kullanılmıştır?

 

            A) Her gün dişlerimi iki kez fırçalıyorum.

            B) Maçlar iki gün aradan sonra başlıyor.

            C) Çocuk, avazı çıktığı kadar bağırıyor.

            D) Her zaman bahçeyi Yusuf suluyor.

 

 

 

 

 21.  Viran köyü bir yayladan ayıran ıssız dağın

          Yeşil, pembe gölgelere hasret çeken ırmağı

 

          Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi

          vardır?

 

          A) Abartma                        B) Kişileştirme                                      

          C) Konuşturma                         D) Benzetme

 

 

 

 

 22.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir

          zarfla sağlanmamıştır?

 

          A) Ne söylenip duruyorsun?

          B) Niçin ödevlerini yapmadın?

          C) Olanların nedenini sormadın mı?

          D) Bu planları nasıl hazırladın?

 23.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi “geçmiş

          zamanda gerçekleşmemiş bir niyet” bildirmektedir?

 

          A) Her gece yatmadan önce kitap okuyormuş.

          B) Hava soğumasaydı denize girecektik.

          C) Gözünü budaktan esirgemezdi.

          D) Misafirler yarın geliyorlarmış.

 

 

 

 

 24.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden

          farklı bir birleşik fiil kullanılmıştır?

 

          A) Gazeteyi bir çırpıda okuyuverdi.

          B) Gidenlerin ardından bakakaldık.

          C) Sonunda yaramazları dize getirdik.

          D) Neden böyle davrandığını anlayamıyorum.

 

 

 

 

 25.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açı-

          sından ötekilerden farklıdır?

 

          A) Son kitabı kusursuz olmuş.

          B) Yazmak bir hastalıktır bence.

          C) O, Türkiye’nin en iyi yazarıdır.

          D) Kitapta gençlerin işsizlik sorununu ele almış.

 

 

 

 

 

MATEMATİK TESTİ – 11

 

 

 1.   – 32 + (– 2)2 + (–1)5

 

        Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

 

        A) –10               B) –6               C) 12              D) 13

 

 

 

 

 2.   (1453) sayısından küçük en büyük tam sayı kaçtır?

 

        A) 1            B) 1452            C) 1453            D) 1454  

 

 

 

 

 3.   Gece sıcaklığı 17 C olan çölde, sıcaklıklar sabah sa-

        at 06.00 dan itibaren her saat başı 7 0C artmaktadır.

        Buna göre, çölün sıcaklığı saat 14.00'da kaç 0C olur?

 

        A) + 35              B) + 39              C) + 43              D) + 47

 

 

 

 

 4.  + +   işleminin sonucu kaçtır?

 

        A) 4               B) 7             C) 15                D) 22

 5.   Aşağıda A rasyonel sayısı verilmiştir.

 

        A =  

 

        Buna göre A sayısı hangi tam sayılar arasındadır?

 

        A) – 4 ile – 3                          B) – 3 ile – 2

        C) – 2 ile –1                         D) – 1 ile 0

 

 

 

 

 

 6.

        13

 

        Aşağıdaki kesirlerden hangisi yukarıdaki sayı doğru-

        sunda bulunan A, B ve C harflerinden birisi ile eş-

        leşmez?

 

        A)                   B)                 C)                  D)   

 

 

 

 

 

 7.

       

 

        Yukarıdaki şekilde; n // p // r  ve  k // m  olduğuna gö-

        re, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

        A)  a = 850                                       B)  b = 850

        C)  c = 1050                                     D)  d = 950

 

 

 

 

 

 8.   Aşağıda ABCD eşkenar dörtgendir. m() = 11x – 5 

        ve m() = 7x + 5’tir. Buna göre, m() kaçtır?

 

       

 

        A) 100              B) 105              C) 110              D) 115

 9.

       

 

        Yukarıdaki şekilde, Ali’nin evinin, okulun, kütüphanenin

        ve marketin bulundukları köşeler ve açılar verilmiştir.

 

        Buna göre, x açısı kaç derecedir?

 

        A) 48               B) 49               C) 50               D) 51

 

 

 

 

 

 10.  15 kg yaş üzümden 10 kg pekmez yapılabildiğine

          göre, 8 kg pekmez yapabilmek için kilogramı 8,75 TL

          olan yaş üzüme kaç TL ödenir?

 

          A) 12              B) 105              C) 52,5                D) 87,5

 

 

 

 

 

 11.  Aşağıda verilen yamuğun alanını kaç cm2 dir?

 

        

 

          A) 33               B) 44              C) 55             D) 66

 

 

 

 

 

 12.  Bir iç açısı 1080 olan düzgün çokgenin bir kenar

          uzunluğu 12 cm olduğuna göre, bu çokgenin çev-

          resi kaç cm dir?

 

          A) 36              B) 48              C) 60              D) 72

 

 

 

 

 13.  % 75 i su olan 60 kg tuzlu su karışımında kaç kg tuz

          vardır?

 

          A) 14                B) 15               C) 16               D) 22

 14.    

         

 

          Yukarıdaki şekilde ABCDEFGHI düzgün dokuzgen

          ve NCDRPKLM düzgün sekizgen olduğuna göre,

          m() kaç derecedir?

 

          A) 47,5               B) 50             C) 54,5              D) 60

 

 

 

 

 15.

         

 

 

 

 

 

 16.

   

 17.       

          2016_05_10_08_35_40_kt_635848186121472684

 

 

 

 

 18.  17,  28,  24,  30,  10,  31,  18,  26

 

          Yukarıdaki veri grubunun medyan (ortanca değer)

          ve aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

                  Ortanca Değer     Aritmetik Ortalama

 

          A)            24                              23

          B)            25                              23

          C)            24                              24

          D)            25                              24

 

 

 

 

 

 19.  Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi

          yanlıştır?

 

          A) Hale: “13, 18, 24, 15, 21 veri grubunun ortanca değe-

               ri 18’dir.”

 

          B) Ayşe Nisa: “17, 25, 32, 12, 19, 34, 42 veri grubunun

               açıklığı 25’tir”.

 

          C) Furkan: “87, 95, 87, 98, 25, 26 veri grubunun tepe

               değeri 87’dir.”

 

          D) Ümit: “14, 16, 22, 31, 42, 31 veri grubunun aritmetik

               ortalaması 26’dır.”

 

 

 

 

 

20.   < m < n <  

 

          olduğuna göre, m ve n sırasıyla aşağıdakilerden

          hangisi olabilir?

 

          A)  ,                             B)  ,     

 

          C)  ,                               D)  ,                                             

 21.

        

 

 

 

 

 

 22.  Bir akvaryumcunun akvaryumlarının birinde 15 sarı

          prenses diğerinde 3 tane Japon balığı vardır.

 

         

 

          Bu akvaryumcu x tane sarı prenses balığı satmış,

          daha sonra sattığı sarı prenses balığının sayısının

          (2x + 3) fazlası kadar Japon balığı almıştır. Bu du-

          rumda bu akvaryumcuda bu iki türden toplam kaç

          tane balık vardır?

 

          A) 5x + 7                                       B) 2x + 18    

          C) 2x + 21                                     D) 2x + 8

 

 

 

 

 

 23.  Aşağıda verilen şekiller birbirine eş eşkenar dört-

          genlerden oluştuğuna göre, hangi şeklin çevre

          uzunluğu diğerlerinden farklıdır?

 

        

 24.       

          2016_05_10_08_36_45_kt_635848186191361580

 

 

 

 

 

 25.  = eşitliğini sağlayan k sayısı kaçtır?

 

          A) 4                B) 5                C) 6                D) 7

 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ TESTİ – 11

 

 1.   Bir öğrencinin kışın güneşli bir havada gezerken üşü-

        memesi için hangi renk giysiler giymesi faydalı ola-

        caktır?

 

        A) Beyaz            B) Siyah            C) Sarı            D) Yeşil

 

 

 

 

 2.   Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uzaya gönderdi-

        ği ancak artık mezarlık yörüngesinde bulunan yapay

        uydudur?

 

        A) Türksat 4B                               B) Göktürk – 1

        C) Türksat 1C                              D) Türksat 3A

 

 

 

 

 3.   Aşağıdakilerden hangisi karışımların ayrıştırılması

        yöntemi değildir?

 

        A) Damıtma                                B) Buharlaştırma

        C) Dondurma                              D) Yoğunluk farkı

 4.     I. Bileşiği oluşturan atomlar özeliklerini kaybederler.

         II. Atomlar her oranda birleşip bileşikleri oluşturabilir.

        III. Tüm bileşikler molekül halinde bulunur.

 

        Bileşikler ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangi-

        leri doğrudur?

 

        A) Yalnız I.                               B) Yalnız III. 

        C) I ve II.                                D) I, II ve III.

 

 

 

 

 5.    

       

        Sedat isminin düz aynadaki görüntüsü aşağıdakiler-

        den hangisidir?

 

        A)                   B)

 

        C)              D)           

 

 

 

 

 6.

        

 

        Ayna karşısında saçlarını tarayan Mehmet’in görün-

        tüsünün özellikleri ile ilgili,

 

          I. Mehmet’le aynı boydadır.

         II. Hakan’ın simetriğidir.

        III. Aynaya olan uzaklığı, Mehmet’in aynaya olan uzaklı-

             ğına eşittir.

 

        İfadelerinden hangileri doğrudur?

 

        A) Yalnız I.                                B) I ve II.  

        C) II ve III.                                 D) I, II ve III.

 

 

 

 

 7.   Geri dönüşüm ile ilgili;

 

          I. Geri dönüşüm çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağ-

             lar.

         II. Geri dönüşümü olan maddelerin üzerinde bu durumu

             ifade eden bir sembol bulunur.

        III. Tüm ürünlerin geri dönüşümü aynı yöntemlerle ger-

             çekleştirilir.

 

        İfadelerinden hangileri doğrudur?

 

        A) Yalnız I.                                B) I ve II.  

        C) II ve III.                                 D) I, II ve III.

 8.

       

 

        Görselde verilen güneş panelleri ile ilgili aşağıdaki

        ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

        A) Yüzeylerinin koyu renkli olması güneş ışığının daha

             fazla soğurulmasını sağlar.

        B) Güneş panelleri sayesinde güneş enerjisi diğer enerji

             türlerine dönüştürülür.

        C) Güneş panellerinin çevreye verdiği zarar fosil yakıtlara

             göre daha fazladır.

        D) Güneş ışığının güneş panellerine dik açıyla gelmesi

             elde edilen enerji verimini artırır.

 

 

 

 

 9.   Bir bardak şekerli su çözeltisine hangi işlem yapılırsa

        çözelti derişik hale gelir? 

 

        A) Üzerine su ekleyerek             

        B) Üzerine şeker ekleyerek

        C) Daha geniş kaba konularak    

        D) Daha dar kaba konularak

 

 

 

 

 10.   17X,  9Y ve 10Z atomları ile ilgili aşağıdakilerden 

          hangisi kesinlikle yanlıştır?

 

          A) X, 1 elektron alarak soy gaz kararlılığına ulaşır.

          B) Y atomu, X ile kimyasal bağ oluşturur.

          C) Y atomu, Y-1 iyonu haline gelebilir.

          D) X ile Z atomları arasında kimyasal bağ oluşur.

 

 

 

 

 11.  Aşağıda atom numaraları ve sembolleri verilen ele-

          mentlerden hangisi elektron alıp verme eğiliminde

          değildir?

 

                 Atom numarası                 Element sembolü

          A)              8                                        O

          B)            10                                       Ne

          C)            12                                       Mg

          D)            17                                       Cl

 

 

 

 

 12.  Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki verilenlerden han-

          gisi yanlıştır?

 

          A) Sonucunda iki yeni hücre oluşur.

          B) Tek hücrelilerde üremeyi sağlar.

          C) Kromozom sayısı yarıya düşer.

          D) Gelişmiş canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlar.

 13. 

         

 

          Yukarıdaki şekilde numaralanmış maddeler şunlar-

          dır;

 

            I. Tanecik modeli verilen madde

           II. Kabı dolduran sıvı

          III. Kaptaki karışım

 

          Buna göre, bu maddelerin doğru sınıflandırılması

          hangi seçenekte verilmiştir?

 

                                     

 

          A)     çözücü            çözünen            çözelti

          B)     çözünen          çözelti               çözücü

          C)     çözelti             çözünen            çözücü

          D)     çözünen          çözücü              çözelti

 

 

 

 

 14.  Şekildeki kapta bazı karışım örnekleri verilmiştir.

 

         

 

          Bu karışımları ayırmada kullanılacak yöntemler aşa-

          ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 

                                            

 

          A) Yoğunluk farkı       Damıtma              Buharlaştırma

          B) Damıtma                Yoğunluk farkı     Buharlaştırma

          C) Yoğunluk farkı       Damıtma              Buharlaştırma

          D) Yoğunluk farkı       Buharlaştırma      Damıtma   

 

 

 

 

 15.  Sürtünme kuvvetinin sürtünen yüzeylerin cinsine

          bağlılığını kanıtlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki

          hangi deneyi yapmalıdır?

 

          A) Bir sandığı önce mermer zeminde sonra tahta ze-

               minde itmelidir.

          B) Bir sandığı önce mermer zeminde itmeli sonra üzeri-

               ne yük koyup itmeye devam etmelidir.

          C) Bir sandığı tahta zeminde önce kendisi yalnız itmeli,

               daha sonra bir arkadaşı ile birlikte itmelidir.

          D) Bir sandığı mermer zeminde önce itmeli, sonra çek-

               melidir.

 16.  Bir prizmaya beyaz ışık gönderildiğinde aslında farklı

          renklere sahip birçok ışın demeti gönderilmiş olur. Priz-

          maya gelen bu ışınlar farklı açılarla kırılarak prizma çı-

          kışında birbirinden ayrılır. Beyaz ışık prizmadan geçe-

          rek spektrum oluştururken en fazla mor ışık, en az ise

          kırmızı ışık kırılır.

 

          Aşağıdaki şekilde prizmaya gönderilen beyaz ışığın kı-

          rılmasıyla prizmadan çıkan ışık ışınları gösterilmiştir.

 

         

 

          Buna göre, oluşan ışık ışınları ile ilgili aşağıda veri-

          len ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

          A) L ışını sarı ise M ışını mor olabilir.

          B) K ışını yeşil ise M ışını kırmızı olabilir.

          C) En fazla M ışını kırılmaya uğramıştır.

          D) K ışını turuncu ise L ışını yeşil olabilir.

 

 

 

 

 17.  Emirhan; I, II ve III numaralı aynaların önüne geçtiğinde

          oluşan görüntüler aşağıdaki gibidir.

 

                

          Emirhan

 

          Emirhan’nın kullandığı aynalar aşağıdakilerden

          hangileri olabilir?

 

                                          

 

          A) Tümsek ayna       Düz ayna            Çukur ayna

          B) Düz ayna             Tümsek ayna      Çukur ayna

          C) Tümsek ayna      Çukur ayna          Düz ayna     

          D) Çukur ayna         Düz ayna             Tümsek ayna     

 

 

 

 

 18.  Dünya’mız Güneş Sistemi’nde yer alan bir gezegendir.

          Güneş sistemi ise .......I........yapıda olan ........II........

          galaksisinde bulunur.

 

          Buna göre verilen bilgide boş bırakılan yerlere aşa-

          ğıdakilerden hangisi yazılırsa doğru bilgi verilmiş

          olur?

 

                       I                           II      

 

          A)    Sarmal      Andromeda

          B)    Düzensiz       Samanyolu

          C)    Eliptik      Andromeda

          D)    Sarmal      Samanyolu

 19.    I – Cismin hızı                                                                    

           II – Cismin rengi                                                                

          III – Cismin kütlesi

 

          Yukarıdakilerden hangileri bir cismin kinetik enerji-

          sini etkiler?

 

          A) Hiçbiri                                           B) Hepsi            

          C) Yalnız II                                       D) I – III

 

 

 

 

 20.  Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki yapılar karma-

          şıktan basite doğru sıralanmıştır?

 

          A) Hücre – Organ – Doku – Sistem – Organizma    

          B) Organizma – Sistem – Organ – Doku – Hücre 

          C) Hücre – Sistem – Organ – Doku – Organizma 

          D) Hücre – Doku – Organ – Sistem – Organizma

 

 

 

 

 21.  – Anton Van Leeuwenhock

          – Robert Hooke

          – Robert Brown

          – Matthias Schleiden

 

          Yukarıdaki bilim adamlarından kaç tanesi hücre ile

          ilgili çalışma yapmıştır?

 

          A) 1                    B) 2                    C) 3                  D) 4

 

 

 

 

 22.  Atıkların geri dönüşümü sırasında aşağıdakilerden

          hangisi yapılmaz?

 

          A) Atıklar çöp kutusuna doldurulur.

          B) Atıklar atık aracı ile toplanır.

          C) Atıklar geri dönüşüm tesisine götürülür.

          D) Atıklar özelliklerine göre sınıflandırılır

 

 

 

 

 23.

           

 

          Yukarıda şekli verilen aynalar ile ilgili;

 

            I. X’ te oluşan görüntü cisme göre simetriktir.

           II. Y, dişçiler tarafından kullanılır.

          III. Z, paralel gelen ışınları dağıtarak yansıtır.

 

          ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

          A) Yalnız I.   B) I ve II.

          C) II ve III.   D) I, II ve III.

 24.  Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya

          da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor.

 

          Buna göre öğrenci,

 

            I. Hücre duvarı

           II. Mitokondri

          III. Ribozom

          IV. Kloroplast

 

          yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangi-

          lerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına

          karar verebilir?

 

          A) I ve IV.                                     B) I ve II.

          C) II ve III.                                    D) III ve IV.

 

 

 

 

 25.  Siyah zemin üzerine yazılmış harflerinin diziliş sırası

          şekildeki gibidir. Şekildeki harfler ve zemin üzerine

          kırmızı renk ışık tutulursa okunacak kelime aşağı-

          dakilerden hangisi olur?

 

        

 

          A) FEN                                    B) FENA     

          C) HAYAT                               D) HANE

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER TESTİ – 11

 

 1.   Nüfus artışı sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içeri-

        sinde insan sayısında meydana gelen artıştır.

 

 

        Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artışına

        neden olan etkenlerden birisi değildir?

 

        A) Bir ülkenin dışarıdan göç alması  

        B) Doğumların artması

        C) Şehirden köylere yapılan göçler 

        D) Sınır değişiklikleri

 

 

 

 

 2.   * Suç işlenmesini önlemek.    

        * Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek.

 

        Amacıyla devlet vatandaşların bazı haklarına sınırlamalar

        getirebilir.

 

        Verilen bilgilere göre Vatandaşlık haklarımızdan han-

        gisi yukarıda belirtilen şartları gerçekleştirmek için

        sınırlanabilir?

 

        A) Yerleşme Hürriyeti                     B) Sağlık Hakkı             

        C) Basın Hürriyeti               D) Düşünce Hürriyeti

 3.   * Osmanlıda ilk medreseyi kuruştur.

        * Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olmuştur.

        * Osmanlı Devleti’nde ilk kez çiçek aşısı uygulaması ya-

           pılmıştır.

        * Osmanlı Devleti’nin ekonomisine, sanayisine büyük za-

           rar vermiştir.

 

        Yukarıda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi veril-

        memiştir?

 

        A) Lale Devri                 

        B) Balta Limanı Antlaşması

        C) Tımar Sistemi                 

        D) Orhan Bey

 

 

 

 

 4.   – Gemicilik sanatının ilerlemesi ve okyanuslara dayanıklı

            gemilerin yapılması 

        – Pusulanın gelişmesi ve Avrupalılarca kullanılmaya baş-

           laması

        – Osmanlı Devleti ve Venedik’in ticarette egemenliğini

           kırmak

 

        Yukarıdaki nedenler Avrupa’da ve Avrupalılarda aşa-

        ğıdakilerden hanginin meydana gelmesine yol açmış-

        tır?

 

        A) Reform                                          B) Rönesans    

        C) Aydınlanma çağı                           D) Coğrafi Keşifler       

 

 

 

 

 5.   Bir ülkenin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın ya-

        yın araçlarında, o ülkede sağlık kurumlarının yetersiz ol-

        duğuna, pahalılığın arttığına, dış politikada yanlış kararlar

        verildiğine ilişkin haberler yayımlanmaktadır.  

 

        Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ula-

        şılır?

 

        A) Basın yayın araçları ülke genelinde yaygındır.                          

        B) Halk, basın yayın araçlarını izlemektedir.

        C) Bu ülkede basın yayın özgürlüğü vardır.                                                      

        D) Basın yayın araçları ülke yönetiminde tek yetkilidir.

 

 

 

 

 6.   Bir kişinin meslek seçerken dikkat etmesi gereken

        hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

        A) Ne istediğini bilerek seçmesi                             

        B) İnsanlarla iletişimi olmayan meslekleri seçmesi

        C) Kişilik özelliklerine ve yeteneklerine uygun olması   

        D) İlgi ve isteklerine uygun olması

 

 

 

 

 7.   Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen beşeri

        faktörlerdendir? 

 

        A) İklim                                        B) Su kaynakları    

        C) Bitki örtüsü                             D) Sanayi      

 8.   Dikkatini konuşmacıya verir.

        Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.

        Konuşmacıyla göz teması kurar.

        Konuşmacının sözünü kesmez.

 

        Öğretmen yukarıdaki söyledikleriyle aşağıdakilerden

        hangisini örneklendirmek istemiştir?

 

        A) İletişim hatalarını

        B) İyi bir konuşmacının neler yapması gerektiğini

        C) İyi bir dinleyicinin özelliklerini

        D) Anlaşmazlıklar karşısında neler yapılması gerektiğini

 

 

 

 

 

 9.   Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimsizliğe neden

        olan durumlardan biridir?

 

        A) Selam vermek          B) Soru sormak      

        C) Etkili dinlemek        D) Yargılayıcı konuşmak

 

 

 

 

 

 10.  Madde 20: Herkes özel hayatına ve aile hayatı­na saygı

          gösterilmesini isteme hak­kına sahiptir. Özel hayatın ve

          aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

 

          Anayasanın 20. maddesine göre aşağıdakilerden

          hangisinin uygun bir davranış olduğu söylenemez?

 

          A) Televizyonda eğlence programı hazırlamak

          B) Maç sonunda futbolcu ile röportaj yapmak

          C) Herhangi bir kişinin evine izinsiz girmek

          D) Özel arazi ve arsalara izin almadan girmemek

 

 

 

 

 

 11.  Sanayi İnkılâbı sonucunda sanayileşen ülkelerde büyük

          fabrikalar kuruldu. İnsan gücünün yerini makineler al-

          maya başladı, küçük atölyeler kapandı. Böylece mallar

          hızlı ve seri üretilmeye başladı. Üretim artışına paralel

          olarak hammadde ve Pazar arayışı ortaya çıktı. Sanayi-

          leşmiş ülkeler bu ihtiyaçlarını karşılamak için sömürge-

          ciliğe başlayıp dünyanın gelişmemiş ülkelerini, siyasi ve

          ekonomik egemenlikleri altına aldılar. Bu durum da dev-

          letlerarası rekabet ve gruplaşmalara yol açtı.

 

          Buna göre sanayi devriminin;

 

            I. Sömürgeciliğin yaygınlaşması

           II. Sanayileşen ülkeler arası çıkar çatışmaları

          III. Küçük atölyelerin önem kazanması

 

          gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunu-

          labilir?

 

          A) I – II.                               B) I – III.            

          C) II – III.                             D) I – II – III.

 

 

 

 12.  Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin yararla-

          rından biri değildir?

 

          A) Vergilerin düzenli toplanması.                                      

          B) Sürekli ve düzenli bir ordunun oluşturulması.

          C) Üretimde verimlilik ve süreklilik sağlanması.                

          D) Saltanat sisteminin devamı

 

 

 

 

 

 13.  Ben Ahi teşkilatına üye bir deri ustasıyım. Çırak olarak

          başladığım dericilikte önce kalfalığa daha sonra da us-

          talığa geçtim, usta olunca da kendi dükkânımı açtım. Bi-

          zim teşkilatta ahlaki değerler son derece önemlidir. Kali-

          tesiz veya pahalıya ürün satan esnaf, teşkilattan dışla-

          narak cezalandırılır.

 

          Yukarıdaki deri ustasının anlatımına göre Ahi Teşki-

          latı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşı-

          lamaz?

 

          A) Mesleki eğitim kurumu özelliği taşıdığına

          B) Tüketici haklarını koruduğuna                           

          C) Ekonomik yönünün yanı sıra ahlaki yönünün de ol-

               duğuna

          D) Kimsesiz ve muhtaç kişileri barındırdığında

 

 

 

 

 

 14.  Benim dönemimde;

 

            I. Ülkedeki telgraf ve demiryolu ağı genişletilmiştir.

           II. İstanbul’dan Bağdat’a ve Medine’ye uzanan demir-

               yolu yapılmıştır.

          III. Ülke genelinde çok sayıda mesleki ve teknik okul

               açılmıştır.

 

          II. Abdülhamit döneminde yapılan bu çalışmalarla

          hangisinin amaçlandığı söylenemez?

 

          A) Yabancılara yeni ayrıcalıklar tanımanın

          B) Yük ve yolcu taşımayı kolaylaştırmanın

          C) İletişim ve haberleşme olanaklarını artırmanın

          D) Eğitimin geliştirilmeye çalışılmasının.

 

 

 

 

 

 15.  “Ben Fatih Sultan Mehmet Han; külliyemde bina ve inşa

          ettirdiğim aşevinde şehitlerin yakınları ve İstanbul’un fa-

          kirleri yemek yesinler. Ancak yemek yemeye veya al-

          maya kendileri gelmeyenlerin yemekleri görevliler tara-

          fından akşam vakti ve kimse görmeden kapalı kaplar

          içerisinde evlerine götürülsün.”

 

          Fatih Sultan Mehmet Han’ın anlattıklarına bakılarak

          aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

          A) Sosyal devlet anlayışının olduğuna

          B) Toplumsal dayanışmanın önemsendiğine

          C) Halkın ihtiyaçlarının karşılandığına

          D) İnsanlar arasında ayrım yapıldığına

 16.  Yanlış meslek seçimi insanların mutsuz olmasına

          neden olur. Buna göre meslek tercihi için aşağıdaki-

          lerden hangisinin yapılması uygun olmaz?

 

          A) Ailenin ve çevredekilerin tercihi göz önünde bulundu-

               rulmalıdır 

          B) Kişi ilgi, beceri ve beklentilerini belirlemelidir.

          C) Meslek için gerekli olan eğitim araştırılmalıdır                                  

          D) Mesleğin çalışma koşulları değerlendirilmelidir.

 

 

 

 

 17.  Örnek: Coğrafi Keşifler – Pusulanın İcadı

 

            I. Ulaşımın kolaylaşması – ……………….… icadı

           II. Ticari faaliyetlerin hızlanması  – ….……… icadı

          III. Tarihi çağların başlaması – ……….……… icadı

 

          Bu gelişmelere ortam hazırlayan buluşlar hangisin-

          de doğru verilmiştir?

 

        

 

 

 

 

 18.  Sümerlerin yazıyı bulmaları ile düşünceler yazıya akta-

          rılmaya başlanmıştır. Mısır’da ise insanlar “Hiyeroglif”

          denilen resimli yazı ile kendilerini ifade etmişlerdir. Fe-

          nikeliler kolay öğrenilip yazılabilen bir alfabe geliştirmiş-

          lerdi. Yazı tarih boyunca birçok uygarlığın arasındaki

          iletişimi sağlamış ayrıca gelecek kuşaklara bilgi aktarı-

          mını kolaylaştırmıştır.

 

          Verilen paragrafta yazının hangi özelliğine değinil-

          memiştir?

 

          A) İnsanların düşüncelerini aktarmalarına yardımcı ol-

               duğuna

          B) Bilgiyi aktarmada önemli bir araç olduğuna

          C) Yazının öğrenilmesinin zor ve yorucu bir iş olduğuna

          D) Çeşitli milletlerin yazıyı kullandığına

 

 

 

 

 19.  Harezmî, çölde altı kişiyi iki gruba ayırır. Üç kişi kuzeye

          doğru giderek kutup yıldızının doğduğu zamanı, diğer

          üç kişi de güneye giderek kutup yıldızının battığı zama-

          nı aynı anda tespit eder. Harezmî sonuçları karşılaştıra-

          rak meridyen dairesinin 1 derecelik açısını hatasız ola-

          rak hesaplamayı başarır.

 

          Buna göre, Harezmî yaptığı araştırma ile hangi bilim

          dalına katkı sağlamıştır?

 

          A) Astronomi              B) Tarih

          C) Arkeoloji              D) Cebir

 20.  Aşağıdakilerden hangisi yazının kullanılmasıyla

          gerçekleşen bir durum değildir?

 

          A) Bilimsel bilgiler saklanabilir duruma geldi.

          B) İnsanlar arası iletişimde yazışma dönemi başladı.

          C) Ticaretin gelişmesinde etkili oldu.

          D) Toplumlar arası bilgi alışverişi arttı.

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 21.  Ömer Bey ile Ayşe Hanım evlendikten sonra Yüce Al-

          lah’tan bir hayırlı evlat dilemişlerdir. Çocukları sağlıklı

          bir şekilde dünyaya geldikten sonra Ömer Bey, evladını

          veren Allah’a şükür için bir kurban kesti. Bu kurbanın

          etinden hem kendileri yediler hem de ihtiyacı olan kom-

          şularına ikram ettiler.

 

          Yukarıdaki metne göre Ömer Bey’in kestiği bu kur-

          banın adı ve hükmü nedir?

 

          A) Akika Kurbanı – Sünnet    

          B) Akika Kurbanı – Vacip

          C) Adak Kurbanı – Sünnet    

          D) Adak Kurbanı – Vacip

 

 

 

 

 22.  Zehra Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde

          hac ibadetinin önemini ve insana kazandırdıklarını anla-

          tır. Dersin sonunda ise öğrencilerine “Hac ibadetini ta-

          mamlayıp ülkesine dönen bir Müslüman neler kazan-

          mıştır?” sorusunu yöneltir. Öğrencilerinden bazıları şöy-

          le cevap verir:

 

          Ahmet: Başka kültürleri tanımıştır.

          Ömer:  Ahlakını güzelleştirmiştir.

          Sevde: Bütün insanların eşit olduğunu görmüştür.

          Meryem: Kendi milletini üstün olduğunu fark etmiştir.

 

          Yukarıdaki metne göre hangi öğrencinin cevabı

          doğru değildir?

 

          A) Ahmet                                    B) Ömer   

          C) Meryem                                 D) Sevde                                   

 

 

 

 

 23.  Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) bir hadisinde;

          “Hac Arafat’tır.” buyurmuştur.

 

          Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) bu hadiste

          haccın görevlerinden hangisine işaret etmiştir?

 

          A) Sa’y         B) Tavaf          C) İhram         D) Vakfe

 24.  Ahretle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

          A) İnsana hayat veren ruh, öldükten sonra başka bir

               varlığa geçer.

          B) Mizan, amellerinin tartılması ile ilgili bir terimdir.

          C) Ölümden sonra tekrar diriltilmeye kadar geçen dev-

               reye kabir hayatı denir.

          D) Dünya hayatını sona erdirecek olan büyük olaya kı-

               yamet denir.

 

 

 

 

 

 

 25.    I. Akıllı olmak      

           II. Müslüman olmak

          III. Genç olmak          

          IV. Zengin olmak

 

          Numaralanmış özelliklerden hangileri hac ibadetin-

          den yükümlü olmanın şartları arasında yer almaz?

 

          A) Yalnız II                                B) Yalnız III.   

          C) I ve IV.                                  D) I, II, III ve IV.

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 21.  “Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan domuz gribi kuş

          gribi gibi hastalıklardan dolayı anayasal bazı haklarımız

          kısıtlanmıştır. Hatta bazı şehirler karantina altına alına-

          rak giriş çıkış yasaklanmıştır.”

 

          Yukarıdaki konuşmayı yapan kişinin anlattığı bu

          olaylar karşısında aşağıdaki haklardan hangisinde

          kısıtlamaya gidilmiştir?

 

          A) Seyahat hakkı                            B) Yaşama hakkı                           

          C) Seçme hakkı                              D) Yerleşme hakkı

 

 

 

 

 

 

 22.  Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ülkemizde tarımı

          desteklemez?

 

          A) Devlet Su İşleri            

          B) Ziraat Bankası                 

          C) Deniz Bank                 

          D) Toprak Mahsulleri Ofisi

 

 

 

 23.  İzmir, Türkiye’de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük

          ildir. Tarihî bir şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile

          iç bölgelere bağlıdır. İzmir limanı ülkemizin İstanbul’dan

          sonraki ikinci büyük limanı olup dış ticaretimizde çok

          önemli yeri vardır. İzmir’in turizm, kültür, ticaret ve sa-

          nayi özellikleri nüfusunun hızla artmasını sağlamıştır.

 

          Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İzmir’in nüfusu-

          nun artışında etkili olan faktörlerden biri değildir?

 

          A) Ulaşımın gelişmiş olması   

          B) Ticaretin gelişmiş olması                                                                                   

          C) Sanayinin gelişmiş olması                                                                             

          D) Maden yatakları bakımından zengin olması

 

 

 

 

 24.  – Fabrikaların çoğalması

          – Şehir nüfusun artması

          – Petrol ve kömür gibi yakıtlarının yaygınlaşması

 

          Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan yukarıdaki gelişme-

          ler, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 

          A) Çevre sorunlarının yaşanmasına                    

          B) Ticari tarım faaliyetlerinin azalmasına

          C) Ham maddeye olan ihtiyacının azalmasına    

          D) İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretimin yaygınlaş-

               masına

 

 

 

 

 25.    

         

 

          Yukarıda dört bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış

          oranları verilmiştir.

 

          Buna göre, hangi bölge dışarıya daha çok göç ver-

          mektedir?

 

          A) I                  B) III                  C) II                    D) IV

 

 

TESTLER BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

 

 

                                              Hazırlayan:      Enver ÇOCUK

                                                                 4/A Sınıf Öğretmeni

 

2018 – 2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

75. YIL DİŞTAŞ ORTAOKULU

7. SINIF İOKBS DENEME SINAVI

CEVAP ANAHTARI

 

DENEME NO: 11.

 

 

TÜRKÇE

 

 

MATMTİK

 

FEN BİL.

 

 

SOS. BİL.

  1 – B

 

  1 – B

 

  1 – B

 

  1 – C

 

  2 – B

 

  2 – D

 

  2 – C

 

  2 – A

 

  3 – D

 

  3 – B

 

  3 – C

 

  3 – C

 

  4 – D

 

  4 – D

 

  4 – A

 

  4 – D

 

  5 – A

 

  5 – B

 

  5 – D

 

  5 – C

 

  6 – C

 

  6 – B

 

  6 – D

 

  6 – B

 

  7 – C

 

  7 – C

 

  7 – B

 

  7 – D

 

  8 – D

 

  8 – B

 

  8 – C

 

  8 – C

 

  9 – D

 

  9 – B

 

  9 – B

 

  9 – D

 

10 – B

 

10 – B

 

10 – D

 

10 – C

 

11 – A

 

11 – D

 

11 – B

 

11 – A

 

12 – D

 

12 – C

 

12 – C

 

12 – D

 

13 – B

 

13 – B

 

13 – D

 

13 – D

 

14 – A

 

14 – A

 

14 – D

 

14 – A

 

15 – A

 

15 – A

 

15 – A

 

15 – D

 

16 – A

 

16 – D

 

16 – B

 

16 – A

 

17 – B

 

17 – D

 

17 – A

 

17 – D

 

18 – D

 

18 – B

 

18 – D

 

18 – C

 

19 – A

 

19 – B

 

19 – D

 

19 – A

 

20 – B

20 – C

 

20 – B

 

20 – C

 

21 – B

 

21 – A

 

21 – D

 

21 – A

 

22 – C

 

22 – C

 

22 – A

 

22 – C

 

23 – B

 

23 – A

 

23 – D

 

23 – D

 

24 – C

 

24 – D

 

24 – A

 

24 – A

 

25 – D

 

25 – A

 

25 – C

 

25 – B

 

 

2018 – 2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

75. YIL DİŞTAŞ ORTAOKULU

7. SINIF İOKBS DENEME SINAVI

CEVAP ANAHTARI

 

DENEME NO: 11.

 

 

TÜRKÇE

 

 

MATMTİK

 

FEN BİL.

 

 

SOS. BİL.

  1 – B

 

  1 – B

 

  1 – B

 

  1 – C

 

  2 – B

 

  2 – D

 

  2 – C

 

  2 – A

 

  3 – D

 

  3 – B

 

  3 – C

 

  3 – C

 

  4 – D

 

  4 – D

 

  4 – A

 

  4 – D

 

  5 – A

 

  5 – B

 

  5 – D

 

  5 – C

 

  6 – C

 

  6 – B

 

  6 – D

 

  6 – B

 

  7 – C

 

  7 – C

 

  7 – B

 

  7 – D

 

  8 – D

 

  8 – B

 

  8 – C

 

  8 – C

 

  9 – D

 

  9 – B

 

  9 – B

 

  9 – D

 

10 – B

 

10 – B

 

10 – D

 

10 – C

 

11 – A

 

11 – D

 

11 – B

 

11 – A

 

12 – D

 

12 – C

 

12 – C

 

12 – D

 

13 – B

 

13 – B

 

13 – D

 

13 – D

 

14 – A

 

14 – A

 

14 – D

 

14 – A

 

15 – A

 

15 – A

 

15 – A

 

15 – D

 

16 – A

 

16 – D

 

16 – B

 

16 – A

 

17 – B

 

17 – D

 

17 – A

 

17 – D

 

18 – D

 

18 – B

 

18 – D

 

18 – C

 

19 – A

 

19 – B

 

19 – D

 

19 – A

 

20 – B

20 – C

 

20 – B

 

20 – C

 

21 – B

 

21 – A

 

21 – D

 

21 – A

 

22 – C

 

22 – C

 

22 – A

 

22 – C

 

23 – B

 

23 – A

 

23 – D

 

23 – D

 

24 – C

 

24 – D

 

24 – A

 

24 – A

 

25 – D

 

25 – A

 

25 – C

 

25 – B

 

 

1