7.sınıf başarı değerlendirme sınav soruları

7.sınıf başarı değerlendirme sınav soruları dosyası 25-12-2017 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 7.sınıf başarı değerlendirme sınav soruları
Kategori 7. Sınıf Mantık
Gönderen Leylailemecnun
Eklenme Tarihi 25-12-2017
Boyut 61.87 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 İlköğretim 7. sınıf

 TÜRKÇE TESTİ 6. Aşağıdakileri n hangisinde özne vurgulanmıştır?

 1."Ben güzel konuşmayı huy edindim ve    bundan  A) Dün çarşıya arabayla Sezgin gitti.

 da zarar görmedim." B) Sezgin dün çarşıya arabayla gitti.

 Cümlesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılırsa C) Sezgin arabayla çaşıya dün gitti.

 anlam değişmez? D) Arabayla Sezgin dün çarşıya gitti,

 A) Ben            B) Huy 7."Sıkı, kısa, geniş, kalın, bol." sözcüklerinden

 C) Güzel         D) Konuşmayı ikisinin birden karşıt anlamlısı aşağıdakilerden

 hangisidir?

 2.Aşağıdakilerin hangisinde "de"nin yazımı

 yanlıştır? A) UzunB) Gevşek

 C) ince          D) Dar

 A) Çocuk odada oynuyor.

 B) Bunları babamda söylemişti. 8."Doğru düşürmeye ve doğru konuş

 C) Bugün de akşam oldu. maya çalışmalıyız .Başkalarına kendi zevkimizi ve

 D) Okulda bütün etkinliklere katılırdım. düşöncelenrnm kabul

 ettirmek isteğine kapılımamalıyız. Bu gücümüzü

 3."O, toplumdaki çarpıklıkların, kötülüklerin  aşan bir iştir.

 düzeltilmesi için, göklerden medet umar gibiydi.

 Kâinatın bilinmeyen köşelerinden gelen uzaylı Paragrafa göre gücümüzü aşan aşağıdakilenden

 dostlar vasıtasıyla, dünyayı güzelleştirme hayali hangisidir?

 kurardı."

 Paragrafta sözü edilen kişi için aşağıdakilerden A) Duygu ve düşüncelerimizi her yerde anlatmak.

 hangisi söylenebilir? B) Duygu ve düşüncelerimizin paylaşılmasını

 herkesten istemek.

 A) HayalciB) Gerçekçi  C) Özel zevklere sahip olmak,

 C) Kararlı        D) Çalışkan  D) Doğru ve güzel konuşmaya çalışmak.

 4.Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde hece  9.l- Nesrin toplantıda güzel konuştu.

 düşmesi olmuştur?     II- Güze! kitaplar okumalıyız,

   III- Birinci seçilen güzel çok kibirli.

 A) Basımevi         B) Hanımeli

 C) Pazartesi          D) Aşçıbaşı  Yukarıdaki cümlelerde "güzel" sözcüklerinin türü

 sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

 5."Yüksek ağacın üzerinde, güzel kuşlar vardı."

 cümlesinde kaç tane sıfat vardır? A) Zarf-Sıfat-Zamir

 B) İsim-Zarf-Sıfat

 A)1         B) 2        C)3         D) 4 C) Sıfat-isim-Zarf i

 D) Zarf-Sıfat-İsim'

 Sayfa 1


 Başarı Değerlendirme Sınavı

 10.Bir sözcüğün doğru yazılışını öğrenmek için  14." Kederlendiğim günler olmuş Naçar

 aşağıdakilerden hangisine bakarız? dolaşmışım sokaklarında Sevinçli günlerim olmuş

 Başım havalarda gezmişim."

 A) Yazım kılavuzu.. Bu mısralarda hangi duygudan söz edilmemiştir?

 B) Ansiklopedi

 C) Sözlük A) üzüntü

 D) Deyimler sözlüğü B) neşe

 C) özlem

 D) çaresizlik

 11."Okuyucu; başka ülkeleri, başka dünyaları

 seven, yaşamın çok boyutluluğunu bilen, her şeyi 15."Öğretmenimin gözlem gücüne, duru

 öğrenmek isteyen, okuduklarında kendini arayan anlatımına, nesnel tutumuna hayran kalmıştım.

 veya onlarda kendinden bir parça bulan kişidir." Daha da önemlisi kendine özgü bazı eğitim

 tekniklerini denemesini yürekli bir girişim olarak

 Aşağıdakilerden hangisi okuyucunun özelliği değerlendirmiştim."

 değildir? Parçada sözü edilen öğretmen için aşa-ğıdakilerden

 hangisi söylenemez?

 A) Yaşamı çeşitli yönleriyle tanıma.

 B) Kişiliği ile okuduğu arasında ilgi kurma. A) Cesur adımlar atan bir kişidir.

 C) Öğrenme isteği ile dolu. B) Bireyin sorunlarını dile getiren kişidir.

 D) Başka ülkeleri gezmeyi seven. C) İyi bir gözlemci, özentisiz ve yalın bir dili olan

 kişidir.

 12.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim  D) Olayları, kendi duygularını katmadan aktarabilen

 anlamındadır? kişidir.

 A)Kurt dumanlı havayı sever.  16." Gurbette ömrüm geçecek Bir daracık yerim

 B)Yüksek amaçlar için savaştık.  de yok Oturup derdim dökecek Bir vefalı yarim de

 C) İlk;perdeden sonra çıktık.  yok.."

 D) Onu görüncedünyalar benim oldu.  Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki dörtlüğü

 söyleyen şairle ilgili delildir?

 A) dertliB) üzüntülü

 C) heyecanlı     D) gurbette

 13."Bir kişiye yapılan _____ bütün topluma „_____

 bir tehdittir." cümlesinde boş yerlere gelecek en 17.Aşağıdakilerden  hangisi "kök" durumunda bir

 uygun sözcük grubu aşağıdakilerden hangisidir? sözcüktür?

 A) iyilik - yapılmış A) Akıllı          B Kelebek

 B) haksızlık - yönelmiş C) Yara           D) Sevgi

 C) kötülük - söylenmiş

 D) hizmet - verilmiş 18."Ağaçhk yoldan eve doğru yürüdü." cümlesinde

 kaç tane çekim eki vardır?

 A) 1           B) 4

 C) 2           D) 3

 Sayfa 2


 İlköğretim 7. sınıf

 19." İçimden hep iyilik geliyor.  24."Okuma kültürü küçük yaşlarda edinilir.

 Yaşadiğımız dünyâyı seviyorum. Kin tutmak Çocuğa daha iki üç yaşlarında iken, bol bol resimli

 benim harcım değil Çektiğim bütün sıkıntıları kitaplar göstererek bu resimleri bıkmadan bir bir

 unuttum. Parasızım, pulsuzum ne çıkar Gelecek anlatarak, yine kitaplardan kısa kısa öyküler,

 güzel günlere inamyorun."' masallar okuyarak, onlarda kitaba karşı bir merak

 Necati CUMALİ uyandırmak gerekir."

 Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine

 Bu parçaya göre, şair aşağıdakiler-den hangisiyle  yer verilmemiştir?

 nitelendirilemez?

 A) Yaş günlerinde çocuklara kitap armağan edilmeli.

 A) iyimser         B) umutlu B) Çocuklara resimli kitaplardan öyküler okunmalı.

 C) sevecen        D) unutkan C) Okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırılmalı.

 D) Kitaplardaki resimler bıkmadan anlatılmalı.

 20."Güzel" sözcüğü hangi cümlede farklı görevde

 kullanılmıştır? 25."Kavramak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin

 hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 A) O güzel insanlar, o güzel atlara bindiler gittiler..

 B) Güze! günler göreceğiz. A) Doktorun açıklamalarını kavrayamamıştı.

 C) Öğretmenimiz güzel konuşuyor. B) Çay bardağını iki eliyle kavramıştı.

 D) Öğrenciler güzel ödevler hazırlamışlar. C) Çocuğu belinden kavrayıp kaldırdı.

 D) Demiri eliyle kavrayıp dalı aşağı çekti.

 21."Okulumuzun öğrencilerinin programını zevkle

 izledik' cümlesinin öznesi aşağıdakilerden

 hangisidir?

 A) Gizli özne

 B) Öğrencilerin programı

 C) Okulumuzun

 D) Okulumuzun öğrencilerinin programını

 22.Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  bir benzetme

 yoktur?

 A) Çocuklar gibi eğlendik dün akşam.

 B) Esra, bir içim su doğrusu.

 C) Sabahleyin deniz çarşaf gibi olur hep.

 D) Tüm öğrenciler güzeldir benim için.

 23.Aşağıdakilerden  hangisi  "göze  girmek"

 deyimiyle zıt anlamlıdır?

 A) Gözden uzaklaşmak.

 B) Göze çarpmak.

 C) Gözden düşmek.

 D) Gözüne kestirmek.

 Sayfa 3


 Başarı Değerlendirme Sınavı

 SOSYAL BİLGİLER TESTİ 31.Küçük Kaynarca Antlaşması XVIII. y.y.'da

 Osmanlı Devleti'nin imzaladığı en ağır antlaşma

 26. Aşağıdaki inlerimizden hangisinin Karadeniz'e  olarak değerlendirilir. Bu antlaşma ile Rusya

 kıyısı bulunmaz? Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma fırsatı elde

 etmiştir. Antlaşmanın aşağıda verilen hangi

 A) Artvin maddesi Rusya'ya bu fırsatı vermiştir?

 B) Ordu

 C) Bartın A) Rusya Karadeniz'de ve Akdeniz'de gemi

 D) Amasya bulundurabilecek.

 B) Rusya Kapitülasyonlardan yararlanabilecek.

 27. Sinop doğal liman olmasına rağmen ticari  C) Kırım bağımsız olacak.

 açıdan pek fazla gelişmemiştir, Bu durumun D) Rusya tüm Ortadoks'ları koruyabilecek.

 nedenini en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden

 hangisidir?

 A) Liman ile iç kesimler arasındaki ulaşımın zor 32.İngiltere'nin Berlin Antlaşmasından sonra

 olması. bağımsız bir Ermenistan kurulmasını sağlamaya

 B) İklim şartlarının elverişsiz oluşu. çalışması hangi amaca yöneliktir?

 C) Ticari  açıdan  önemli  olan  tarım ürünlerinin

 yeterince üretilememesi. A) Rusya'nın güneye doğru ilerlemesini durdurmak..

 D) Sinop'un küçük bir şehir oluşu. B) Hıristiyanlığı savunmak.

 C) Milliyetçilik akımlarını desteklemek.

 28.Akdeniz Bölgesi ile ilgili aşağıda verilen  D) Yeni müttefikler bulmak.

 özelliklerden hangisi yanlıştır?

 33.Yükselme döneminde Avrupa'nın oluşturacağı

 A) Muz ve zeytinin tamamı bu bölgede yetiştirilir.  Haçlı Birliği'ni önlemek amacıyla aşağıdakilerden

 B) Dağlık alanlar fazla, ovalık alanlar azdır. hangisi gerçekleştirilmiştir?

 C) Kışlar ılık geçtiği için makiler yıl boyu yeşildir.

 D) Yağış rejimi düzensizdir. A) Hint Deniz Seferleri

 B) Almanya Seferi

 29.Türkiye aşağıdaki komşularından hangisi ile su  C) Mohaç Meydan Muharebesi

 sorunu yaşamaktadır? D) Fransa'ya Kapitülasyonların veâ)me-si.

 A) Yunanistan       B) Gürcistan 34.Aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Osmanlı

 C) Ermenistan       D) Suriye Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupa

 Devletleri'nin garantisi altına alınmıştır?

 30.Aşağıda verilen ülke ve başkent  A) Londra Antlaşması

 eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? B) Paris Antlaşması

 C) Berlin Antlaşması

 A) Bulgaristan - Sofya D) Kütahya Antlaşması

 B) Azerbaycan - Baku

 C) Irak - Tahran

 D) Suriye - Şam

 Sayfa 4


 İlköğretim 7. sınıf

 35.Yayınladığı fermanla ilk kez bir Osmanlı  40.Orta Çağda İnsan Hakları ile ilgili ilk belge

 Padişahı'nın Kanun Kuvvetinin kendi aşağıdakilerden hangisidir?

 yetkilerinden daha üstün olması durumunu kabul

 etmesi, aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir? A) Virginia İnsan Hakları Bildirisi

 B) İnsan ve Vatandaşlık Hakları Beyannamesi

 A) Islahat Fermanı C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

 B) Tanzimat Fermanı D) Büyük Hürriyet Fermanı (Mağna Carta)

 C) Sened-i İttifak

 D) Meşrutiyetin İlânı 41."Fransız İhtilâli'nin sonuçlarının, Osmanlı

 Devleti üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri

 36.Osmanlı Devleti'nin Rusya ile Hünkâr İskelesi  olmuştur."

 Antlaşması'nı imzalaması aşağıdakilerden Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilâlinin

 hangisinin doğmasına neden olmuştur?  Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerine bir

 örnektir?

 A) Mısır sorunu

 B) Kıbrıs sorunu A) Demokrasi hareketlerini hızlandırması

 C) Boğazlar sorunu B) insan Haklan fikrini geliştirmesi.

 D) Azınlıklar sorunu C) Milliyetçilik fikirlerinin Balkan Uluslarını

 etkilemesi.

 37.Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi l. Dünya  D) Anayasal Devlet anlayışını doğurması.

 Savaşı sonunda imzalanmış ve yurdumuzun işgal

 edilmesine neden olmuştur? 42. Kişinin kendi davranışlarının veya yetki

 alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını

 A) Sevr Antlaşması üstlenmesi anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden

 B) Mondros Ateşkes Antlaşması hangisidir?

 C) Lozan Barış Antlaşması

 D) Mudanya Ateşkes Antlaşması A) Sorumluluk     B) Ödev

 C) Hak                D) Görev

 38.Osmanlı Devleti'nin coğrafi keşiflerden olumsuz

 yönde etkilenmesi aşağıdakilerden hangisi ile  43.Aşağıdakilerden hangisi ahlâk kurallarının

 ilgilidir? özelliklerinden değildir?

 A) Ticaret yollarının yön değiştirmesi. A) Ahlâk kuralları yazısızdır.

 B) Yeni kıtaların bulunması. B) Ahlâk kuralları toplumdan topluma değişir.

 C) Dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtlanması. C) Ahlâk kuralları bütün toplumlarda aynıdır.

 D) Yeni bitki ve hayvan türlerinin tanınması. D) Ahlâk kuralları aynı toplumda zamanla değişir.

 39.Pamuk yaz sıcaklığı ve kuraklığı isteyen bir

 bitkidir. Bu durumda hangi bölgemizde pamuk

 üretimi yapılmaz?

 A) Marmara         B) Akdeniz

 C) Karadeniz        D) Ege

 Sayfa 5


 Başarı Değerlendirme Sınavı

 44.İnsan Hakları, Hukukun Temel İlkeleri olarak  MATEMATİK TESTİ

 alınırsa aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi

 beklenir? 46.      ifadesinin en küçük pozitif tamsayı

 A) Yöneticiler ve Kamu Görevlileri yasalara uyarlar. olmasını sağlayan a değeri kaçtır?

 B) Kuvvetli olan haklı olur.

 C) İnsanlar arasında ayrım yapılır. A) 0         B) 1        C) 2       D) 3

 D) Bireylerin Devletin adaletli davranacağına inancı

 kalmaz.

 47.   işleminin sonucu aşağıdakilerden

 45.Cumhurbaşkanının olmadığı zamanlarda yerine

 aşağıdakilerden hangisi vekillik yapar? hangisidir?

 A) Genel Kurmay Başkanı A)         B) -4      C)      D) 4

 B) TBMM Başkanı

 C) Başbakan

 D) içişleri Bakanı

 48.   kesri   basit   kesir   ise;   x'in alabileceği

 doğal sayı değerleri toplamı kaçtır?

 A) 45        B) 48      C) 42      D) 36

 49.   Denkleminin çözüm kümesi

 aşağıdakilerden hangisidir?

 A) {7}    B) {8}      C) {9}    D) {14}

 50.A(2a+1;b -2) noktasının orijine göre simetriği (-

 3, 4) ise a+b aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  1         B) -1

 C) -2         D)  2

 51.-2x-9 < 3 eşitsizliğinin çözüm kümesiTde

 (tamsayılar kümesinde) aşağıda-kilerden

 hangisidir?

 A) {6'dan küçük tam sayılar kümesi}

 B) {6'dan büyük tam sayılar kümesi}

 C) {-6'dan küçük tam sayılar kümesi}

 D) {-6'dan büyük tam sayılar kümesi}

 Sayfa 6


 İlköğretim 7. sınıf

 52. y =2x-4 doğrusunun grafiği aşağıda-kilerden  57. % 20 zararla 480 000 liraya satılan bir malın

 hangisidir? alış fiyatı kaç liradır?

 A)  B)  A) 600 000     B) 640 000

 C) 540 000     D) 500 000

 58.Alkol oranı % 40 olan 48 it alkollü su ile alkol

 oranı % 60 olan 32 it alkollü su karıştırılarak bir

 karışım elde ediliyor. Bu karışımın alkol oranı %

 C)  D) kaçtır?

 A) 69        B) 50     C) 49      D) 48

 59.% 40'dan 3 ayda 15 000 000 lira faiz getiren

 kapital kaç liradır?

 A) 140000000        B) 150 000 000

 53.- 2x-3y+6 = O doğrusunun grafiği x'x eksenini  C) 15 000 000        D) 125 000 000

 hangi noktada keser?

 A) (3,0)         B) (0.-1)

 C) (-3,0)        D) (0,3) 60.

 54.Bir üçgenin kenarları 2, 5, 7 sayıları ile  

 orantılıdır. Bu üçgenin en kısa kenarı 8 cm ise

 çevresi kaç cm'dir?

 A) 28        B) 56     C) 48      D) 36

 Yukarıdaki şekilde [AB // [CD ise verilenler

 yardımıyla s(y)'sı kaç derecedir?

 55.21 kalem 2 ve 3 ile doğru, 4 ile ters orantılı

 olarak paylaştırılıyor. En çok alan kaç kalem alır? A) 120°     B) 240°  C) 140°   D) 160°

 A) 9         B) 15     C) 18      D) 12 61.Aşağıdaki şekilde; ki // ka ise verilenler

 yardımıyla s(x) = ?

 56.   nin sonucu 

 aşağıdakilerden hangisidir?

 A)    B)   C)    D)

 A) 14°     B) 28°      C) 16°      D) 24°

 Sayfa 7


 Başarı Değerlendirme Sınavı

 62.Bir dış açısının ölçüsü 30° olan düzgün çokgen  65.

 kaç kenarlıdır? 

 A) 15        B) 10     C) 12      D) 18

 63.

  Yukarıdaki şekilde; ABCD paralel kenardır. |DM|

 = |MN| = |NC] ve

 A(ABCD) = 60cm2 iseA(ABMN) = ?

 Yukarıdaki şekilde; s(A) > 90°  ise x en az kaç

 olabilir? A) 50      B) 40       C) 45      D) 35

 A) 9         B) 13     C) 8       D) 3

 66.5-4.(x - 3) = x - 2.(x -1) denkleminin çözüm

 kümesi nedir?

 A) {-5}    B) {6}    C) {-6}    D) {5}

 64.Aşağıdaki şekilde ABCD karesinin bir kenarı 8  67.Bir çuval pirincin    inin   unun 15 kg fazlası

 cm'dir. |DE| = 4cm |DF|=6cm ise

   40 kg'dır. Pirincin tamamı kaç kg'dır?

  A) 160      B) 150    C) 155    D) 165

 68.Bir üçgenin dış açıları toplamı, iç açılarının

 toplamının kaç katıdır?

 taralı alan aşağıdakilerden hangisidir? A) 1        B) 3         C) 2       D) 4

 A) 82        B) 64     C) 24      D)  52

 Sayfa 8


 İlköğretim 7. sınıf

 69.Bir sayının  'ine 2 eklenirse o sayının 10 FEN BİLGİSİ TESTİ

 eksiğinin 3 katı olur." ifadesi aşağıdakilerden 71.Bir basit makine için;

 hangisidir? I- Kuvvet kazancı sağlar,

 II- İş kolaylığı sağlar,

 A) III- İşten kazanç sağlar.

 B)  Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

 A) Yalnız l           B) Yalnız II

 C) l ve II              D) l-II-III

 C) 

 72.Bir sıvının elektrik akımını iletmesi için

 aşağıdakilerden hangisi gerekir?

 D) 

 A) İyonlar içermesi

 B) Homojen olması

 70.Eni boyunun  'ü kadar olan dikdörtgenin C) Heterojen olması

 D) Molekül yapıda olması

 çevresi 32 cm'dir. Bu dikdörtgenin alanı kaç

 cm2'dir?  73. Aşağıdaki  basınçla  ilgili  ifadelerden hangileri

 A) 53,3     B) 30      C) 60      D) 25,2 doğrudur?

 I- Yükseklere çıkıldıkça basınç artar,

 II- Yükseklerde nefes almak deniz seviyesine göre

 daha zordur,

 III- Yükseklerde suyunkaynama sıcaklığı azalır,

 IV- Yükseklerde daha yavaş soluk alıp verilir.

 A) l - II        B) II - III

 C) III-IV       D) l-ll-IV

 74.Su cendereleri hangi ilkeye göre çalışır?

 A) Mendel       B) Archimedes

 C) Pascal         D) Tales

 75.Cisimlerin yüzme şartı ile ilgili yazılanlardan

 hangisi yanlıştır?

 A) dcisim>dsıvı --------> cisim batar

 B) dsıvı -> dcisim  -----> cisim yüzer

 C) dcisim >dsıvı -------> cisim askıda kalır 

 D) dsıvı > dcisim ------>cisim yüzer

 Sayfa 9


 Başarı Değerlendirme Sınavı

 76. 80.Kütlesi 3 kg olan bir cismin hızı 8 m/s olduğuna

  göre kinetik enerjisi kaç Joul'dur?

 A) 96        B) 64    C) 24        D) 12

 81.Aşağıdakilerden hangisi vektörel büyüklük

 Kaplardaki sıvıların tabana yaptıkları basınçlar değildir?

 (P1, P2, P3) arasındaki ilişki nasıldır?

 A) Yer değiştirme      B) Kuvvet

 A)P=P2>P         B) P=P>P C) Ağırlık                   D) Kütle

 1 3 1 3 2

 C)P2>P1 = P3        D)P3>P1 = P2 

 82.Sıvıların basıncı nelere bağlıdır?

 I- Derinliğine

 77.Bir raptiyeyi parmaklarımızın iki ucuarasına  II- Yoğunluğuna

 aldığımızda raptiyenin sivri ucu derimize daha III- Hacmine

 çabuk batar. Bu olayın nedeni aşağıdakilerden IV- Bulunduğu kabın şekline

 hangisidir?

 A) l ve II               B) II ve III

 A) Parmaklarımız aynı sertlikte değildir. C) III ve IV           D) l ve IV

 B) Raptiyenin sivri ucu daha serttir.

 C) Sivri uçta basınç daha büyüktür.

 D) Sivri uca etkiyen kuvvet daha büyüktür. 83.l- Cismin kütlesine

 II- Cismin hızına

 78. III- Cismin yerden yüksekliğine

  Bir cismin potansiyel enerjisi yukarıdaki

 niceliklerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır?

 A) Yalnız l

 B) Yalnız II

 C) l ve II

 Şekildeki A ve B kasnaklarının yarıçapları 2r ve D) l ve III

 r'dir. A kasnağı ok yönünde bir defa dönerse, B

 kasnağı hangi yönde kaç defa döner?

 84.Aşağıdaki eğik düzlem ve makara sisteminde f2

 A) l yönünde 1 defa 'nin değeri kaç N'dur? (Sürtünmeler ihmal

 B) l yönünde 2 defa edilmiştir.)

 C) II yönünde 1 defa 

 D) II yönünde 2 defa

 79.Ağırlığı 800 N olan bir taşın bulunduğu yere

 uyguladığı basınç 1000 Pascal olduğuna göre taşın

 dayanma yüzeyi kaç cm2'dir? A) 8N     B) 10N   C)20N     D) 80N

 A) 0,8     B) 80     C) 800      D) 8000

 Sayfa 10


 İlköğretim 7. sınıf

 85.Aşağıdaki durumlardan hangisinde sürtünme  90.Aşağıdakilerden hangisi destek noktasının

 kuvvetinden yararlanılır? ortada olduğu (iki taraflı) kaldıraca örnektir?

 A) Paten yaparken A) Kürek              B) Makas

 B) Araç firen yaparken C) Maşa               D) El arabası

 C) Kürek çekerken

 D) Sıraları çekerken

 86.Aşağıdakilerden hangisi en fazla yük taşır?

 A)  B) 

 C)    D)

 87.Aşağıdakilerden hangisi basınç birimidir?

 A) dyne.cm        B) m/ kg

 C) N / m2                D) Atm.mm

 88.Kum ve demir tozundan oluşan karışımı

 ayırmak için en uygun yöntem aşağıdakilerden

 hangisidir ?

 A) Mıknatıs kullanmak

 B) Süzmek

 C) Suda yüzdürmek

 D) Elemek

 89.Kapalı kaplardaki gazın basıncını ölçen araç

 aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Barometre        B) Termometre

 C) Dinamometre    D) Manometre

 Sayfa 11


 Başarı Değerlendirme Sınavı

 7. SINIF BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI 46.B

 CEVAPLARI 47.C

 48.A

 49.D

 1.A 50.B

 2.B 51.D

 3.A 52.A

 4.C 53.C

 5.B 54.B

 6.A 55.D

 7.D 56.C

 8.B 57.A

 9.D 58.D

 10.A 59.B

 11.D 60.A

 12.C 61.C

 13.B 62.C

 14.C 63.B

 15.B 64.D

 16.C 65.B

 17.B 66.D

 18.D 67.A

 19.D 68.C

 20.C 69.A

 21.A 70.C

 22.D 71.C

 23.C 72.A

 24.A 73.B

 25.A 74.C

 26.D 75.D

 27.A 76.B

 28.A 77.C

 29.D 78.B

 30.C 79.D

 31.D 80.A

 32.A 81.D

 33.D 82.A

 34.B 83.D

 35.B 84.C

 36.C 85.B

 37.B 86.A

 38.A 87.C

 39.C 88.A

 40.D 89.D

 41.C 90.B

 42.A

 43.C

 44.A

 45.B

 Sayfa 12