7,8.sınıf Vatandaşlık ve insan hakları 1.dönem 1.yazılı soruları

7,8.sınıf Vatandaşlık ve insan hakları 1.dönem 1.yazılı soruları dosyası 15-05-2019 tarihinde İlköğretim-8 kategorisinin.
Açıklama 7,8.sınıf Vatandaşlık ve insan hakları 1.dönem 1.yazılı soruları
Kategori 8. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen guleysa_1986
Eklenme Tarihi 15-05-2019
Boyut 16.2 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Adı             :......................................

CUMHURİYET İ.Ö.O.

PUAN

 

Soyadı        :......................................

VATANDAŞLIK. DERSİ

Sınıf           :......................................

I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA

Sınıf No     :.......................................

8-A SINIFI

SORULAR

1.Bir devletin varlığı için gerekli öğeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

        A) Millet  B) Egemenlik  C) Gelişmiş teknoloji D) Vatan (yurt)

2.Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir. Demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz?

A) İnsanın doğuştan bazı haklara sahip olduğunu kabul etme

B) Diğer insanların düşünce ve davranışlarına saygı gösterme

C) Yasalar önünde bazı kişilere ayrıcalık tanıma

        D) İnsan haklarını yasalarla güvence altına alma

3.Ülkemizin merkezi yönetiminin kapsamı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

          A) Cumhurbaşkanı  B) Belediyeler  0) Başbakan  D) Bakanlar kurulu

4.Yerel yönetim, her yörenin halkından oluşur.

Yerel yönetim türleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

        A) İl özel yönetimi   B) Belediye yönetimi C) Yurt dışı örgütü  D) Köy yönetimi

5.Aşağıdakilerden hangisi kamu malı değildir?

A.Hastane  B.Okul   C.Adliye  D.İş Hanı

6. Günümüzde TBMM’de bulunan milletvekili sayısı kaçtır?

     A.450  B.500   C.550   D.600

7. Aşağıdakilerden seçimle iş başına gelmez?

A.Vali  B.Muhtar  C.Milletvekili  D.Belediye Başkanı

8.Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir?

     A.3   B.5   C.7   D.9

9.Şuan kullandığımız anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?

A.1961  B.1976   C.1982   D.1999

10.Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden değildir?

A.Yasaları yayımlamak.   B.Başbakan ve bakanları atamak.

C.TBMM’ye başkanlık etmek.  D.  Üniversite rektörlerini

11.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ayrıldığı yönetim birimlerinden değildir?

A.Eyalet  B.İL   C.İlçe   D.Köy

12.Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilemeyecek maddelerinden değildir?

A.Resmi dil  B.Bayrak  C.Milletvekili Sayısı D.Milli Marş

13.Aşağıdaki boşlukları uygun olarak doldurunuz.(20 puan)

---Milli güvenlik kuruluna ……………………………… başkanlık eder.

---Ülkemizde  İller ………………, ilçeler……………………..tarafından yönetilir.

---Cumhurbaşkanımız yurt dışında iken onun yerine ………………………………..vekalet eder.

---Devlete bağlı kuruluşların gelir ve giderleri T.B.M.M adına denetleyen kuruluş…………………dır.

 

14.Ülkemizde merkeze yardımcı olmak amacıyla açılmış olan kuruluşlar hangileridir? Yazınız.(10 Puan)

 

 

15.Köy yönetimi kimlerden oluşur? Yazınız.(10 Puan)

 

 

1

A

B

C

D

….       

7

A

B

C

D

2

A

B

C

D

 

8

A

B

C

D

3

A

B

C

D

 

9

A

B

C

D

4

A

B

C

D

 

10

A

B

C

D

5

A

B

C

D

 

11

A

B

C

D

6

A

B

C

D

 

12

A

B

C

D

         HARUN ÇERİBAŞ

                                                                                                     SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ                                                                                     

Adı             :......................................

CUMHURİYET İ.Ö.O.

          PUAN

 

Soyadı        :......................................

VATANDAŞLIK. DERSİ

Sınıf           :......................................

I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA

Sınıf No     :.......................................

7-A SINIFI

SORULAR

  1. Aşağıdakilerden hangisi sadece insana ait bir özellik sayılamaz?

A) Deneyimlerini saklayıp geliştirebilme  B) Doğaya egemen olabilme

C) Kendisine amaçlar koyabilme  D) Beslenerek yaşamını sürdürebilme

  1. Aşağıdakilerden hangisi “insanlık” kavramını ifade eder?

A) Tüm insanlar ve onların benzer biyolojik ve fizyolojik özellikleri

B) Aynı ülkede yaşayan insan topluluğu

C) Aynı mahallede yaşayan insanların tümü

D) Aynı tarih döneminde yaşayan insanlar

  1. “Ortak miras” denilince aklımıza aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Bir ülkenin sahip olduğu tüm tarihi eserler

B) Bir ülkenin doğal zenginlikleri

C) Tüm insanlığın sahip olduğu bilim, düşünce, edebiyat ve sanat eserleriyle doğal güzellikler

D) Bir aileye aile büyüklerinden kalan zenginlikler

  1. Bugün kullandığımız takvimi eski Mısırlılara borçluyuz. Atı evcilleştirerek uygarlığa kazandıran Türklerdir. Kağıt Çinliler tarafından bulunmuştur.

Bütün bunların farklı uygarlıklar tarafından ortak mirasa kazandırılmış olması aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu gösterir?

A) İnsanlığın ortak mirası tüm ulusların ortak çabasıyla oluşturulmuştur.

B) insanlığın ortak mirası tek bir ulusa aittir.

C) İnsanlığın ortak mirasına kimlerin katkıda bulunduğu belirlenemez.

D) İnsanlığın ortak mirasının korunmasında okullara büyük görev düşmektedir.

  1. İnsanlığın ortak mirası korunmazsa aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkması beklenir?

A) Bilim ve sanatta gelişme sağlanır.

B) Ortaya konulan bilgilerden genç kuşaklar yararlanır.

C) Bilgi birikiminin zenginleşebilmesi çok yavaş olur.

D) İnsanlar sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşarlar.

  1. Bilim, edebiyat, sanat ve düşünce ürünleri insanlığın ortak mirası olarak görülmezse aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?

A) Ortak miras birçok ulusun katkısıyla zenginleştirilebilir.

B) Ortak mirastan tüm uluslar yararlanabilir.

C) Ortak miras tüm insanlar tarafından özenle korunabilir.

D) Ortak mirastan sadece bir ya da birkaç ulus yararlanabilir.

  1. İnsanlığın ortak mirasına katkıda bulunmanın niçin önemli olduğunu belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her kuşağın bir öncekinden daha iyi koşullar altında yaşayabilmesi sağlanabileceğinden

B) Her ulus kendi mirasını oluşturabileceğinden

C)Ortak mirasa katkıda bulunan insanlara her durumda iyi yaşam koşulları sağlanabileceğinden

D) Ortak miras bir tek ulusa ait olabileceğinden

 8.Aşağıdakilerden hangisi ortak mirasın tanımına uygun değildir?

a) Geçmişteki bütün insanlık tarihini içine alan maddi ve manevi değerlerin tümüdür.

b)Belirli bir kuşağın kendinden sonrakilere bıraktığı şeylerdir.

c)Babanın evlatlarına bıraktığı  eşyalarıdır.

d)İnsanlığın yüzyıllarca süren çabası ve birikimi sonucu oluşmuştur. 

 9. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri değildir?                                                     a)  Beyni olması         b) Düşünebilmesi        c) Duyguları olması        d) Alet yapıp kullanabilmesi

10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Barış, hoşgörü, sevgi, eşitlik, kardeşlik, dayanışma, özgürlük, yardımlaşma” gibi düşüncelerin ortaya çıkışına temel oluşturmuştur.

a) İyilik               b)   Miras             c) İnsanlık         d)   Sanat 

 

 

 

11.Aşağıdaki boşlukları uygun olarak doldurunuz.(20 puan)

A.William Şhakespeare(vilyım Şekspir) insalığa …………….alanında miras bırakmıştır.

B.İlk çağda insanlar sanat mirasına ……………duvarlarına çizdikleri resimler ile katkıda bulunmuşlardır.

C. İnsanlığın sanat mirası örnekleri ………………………………… korunmaktadır.

D. En önemli eseri İnce Memed olan ve eserleri pek çok dile çevrilen yazarımız..........................................dir

12.Aşağıda parantez ile gösterilen yerlere doğruysa D ; yanlışsa Y harfiyle doldurunuz.(20 puan)

(  )UNESCO İnsanlığın ortak mirasının korunması için kurulmuştur.

(  )İlk çağlarda düşünce mirasına  en çok katkıda bulunan toplum  Amerikalılardır.

(  ) Ortak miras, insanlığın gelecek kuşaklara bıraktığı tüm değerlerdir.

(  ) Newton, Edison, Pascal  edebiyat alanında ortak mirasa katkıda bulunmuştur.

13.Aşağıdaki terimlerin tanımlarını yapınız.(10 puan)

Sanat:

 

 

Bilim:

           

 

 

CEVAPLAR

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

       

 

 

   BAŞARILAR

          HARUN ÇERİBAŞ

                             Sosyal Bilgiler Öğretmeni