6.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı testleri 2018-2019

6.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı testleri 2018-2019 dosyası 30-01-2018 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı testleri 2018-2019
Kategori 6. Sınıf Türkçe
Gönderen ekin84
Eklenme Tarihi 30-01-2018
Boyut 102.63 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

20 1.png

TÜRKÇE DERSİ

METİN ANLAMA …………………………………………………….:

 

Ben de edebiyata şiirle başladım. Şiiri çok seviyorum. Fakat bir yere gelince o kaynak kuruyor. Artık yazdıklarımı beğenmez oldum. Şiir senden kaçıyorsa bırakmalıdır onu. En ince, en çabuk kırılan sanat dalıdır şiir. Ardından gidip hırpalamamalı onu.

1. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)  Şiir kaynağının zamanla kuruduğu

B)  Sanatçının şiir sanatıyla ilgilendiği

C)  Sanatçının özeleştiri yaptığı

D)  Şiir yazmayı sürdürdüğü

 

Romancı, kendini en çok etkileyen çevreyi, o çevrenin insanlarını ele alır. İstanbul'da büyümüş bir yazarın, İstanbul'u yazması ne kadar doğalsa; köyden gelen bir yazarın da köyü anlatması o denli doğaldır. Çünkü algıları, izlenimleri o çevre ile ilgilidir.

2. Paragrafta asıl söylenmek iste­nen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Kırsal kesimin sorunları edebiyata konu olmuştur.

B)  Bazı yazarlar İstanbul’u anlatmaktan hoşlanırlar.

C)  Her yazar en iyi tanıdığı çevreyi anlatır.

D)  Edebiyat insanların düşüncesine saygı duyar.

 

(……..…) Bu nedenle, bilim adamları temiz, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda sürekli araştırmalar yapıyor. Bazı ülkeler, şimdiden, alternatif enerji kaynakları bularak, bu konuda yatırım yapıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında rüzgâr enerjisi geliyor. Bazı ülkelerde rüzgâr enerjisi kullanımı epeyce artmış durumda.

 

3. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi bir giriş cümlesi olarak yerleştirilebilir?

A) Rüzgâr enerjisine yönelik yatırım yapılmalı

B) Okullarda enerji tasarrufu ile ilgili dersler verilmeli.

C) Yeryüzündeki enerji kaynakları her geçen gün azalıyor.

D) Enerji israfı mutlaka önlenmelidir.

 

Üzüntü, insanı yıkan en tehlikeli düşmandır. Özellikle üzüntü bir kişide değil de bir ulusta bulunursa gelecek büyük bir tehlike içinde kalır. Kişinin ümitsizliği korkunçtur fakat (--------) Bir ülkenin binaları yıkılmış ama ümidi sağlam kalmış olursa aralıksız çalışmalarla kendini onarabilir. Ama ümidini yitirmiş bir toplum için yapılabilecek hiçbir şey kalmamıştır.

4. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Her insanın içinde bir parça da olsa ümit saklıdır.

B) Toplumun ümitsizliği yüz bin kat daha korkunçtur.

C) Dostları sayesinde kendini yeniden toparlayabilir.

D) Bu ümitsizlik aslında kişinin zayıflığını gösterir.

Bir dostum, yaşlı ahbabıyla apartmanın merdivenlerini çıkıyormuş. Yaşlı adam her basamağı çıkışında bir kere durur, dudakları arasından bir şeyler mırıldanırmış. Dostum da onun yeni bir basamağı aşmaya girişmesini sabırsızlıkla beklermiş. Yaşlı adam dostuma dönerek: “Benim bu mırıldanışım, sana biraz garip görünüyor değil mi? Hakkın var. Ben her basamağı aştığımda şükrederim. Sen şimdi bunun manasını anlayamazsın. Fakat bir gün gelecek, sen de merdiven basamağını aşmanın şükretmeye değer bir durum olduğunu anlayacaksın!” demiş.

 

5. Bu metinde yaşlı adamın şükretmesine neden olan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkalarını anlamak için insan, kendini onların yerine koymalıdır.

B) Yardım eli uzatanlara teşekkür edilmelidir.

C) Zorluklarına rağmen başarılan işin değeri bilinmelidir.

D) Yaşananlardan sonuç çıkarılmalı, ders alınmalıdır.

 

Ağaçlar da insanlar gibidir,
Seveni de olur sevmeyeni de…
Kesersiniz ağlarlar,
Tıpkı dövülen insan gibi.

6. Şiirde, ağaçlarla ilgili olarak hangisinden söz edilmemiştir?

A) Kin güttükleri                 B) Üzüldükleri
C) Sevildikleri                      D) Acı duydukları

 

İnsanlar, başarısız oldukları zaman bunun nedenini içinde bulundukları şartlara bağlarlar. Bu, aslında sadece bir bahanedir. Çünkü başarmak isteyen insan engel tanımaz; amacına ulaşmak için gereken şartları bulamasa da kendisi yaratır.

7. Parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Başarısızlık, kabullenilmesi zor bir durumdur.

B) İradeli insan, zorluklar karşısında direnir.

C) Karşılaşılan engeller başarının değerini artırır.

D) Mücadeleci insanlar, başarılı olurlar.

 

1. Niçin?

2. Keşke gelebilseydin!

3. Nereye gidiyorsunuz?

4. Şey… Sen de gelebilir misin?

5. Tiyatroya gidiyoruz.      

6. Ben maalesef gelemeyeceğim.

7. Yarın sınavım var da…

 

8. Numaralanmış cümlelerin Aslı’yla Ahmet’in karşılıklı konuşması haline getirilebilmesi için sıralama nasıl olmalıdır?

A) 5 – 4 – 6 – 2 – 1 – 7 - 3      B) 3 – 5 – 4 – 6 – 1 – 7 - 2

C) 3 – 5 – 6 – 1 – 7 – 4 - 2      D) 2 – 3 – 5 – 4 – 6 – 1 - 7

 

Türk vatandaşlarının tüm yaşamlarında ortalama kaç kitap okuduklarını biliyor musunuz? Ben biliyorum.

Sanırım kişilerin okudukları kitap sayısına göre dünyada sonuncu gelen toplumlar arasındayız.

Yaşadığımız çeşitli sıkıntıların bir nedeni de bu değil mi?

Kitap, yaşamı genişleten öğelerin başında gelir. Altmış yaşına kadar yüz kitap okumuş biri, aynı yaşa kadar bir kitap okumuş birinden daha iyi anlamış olur dünyayı.

Okumadığımız için az yaşayan insanlarız. Az yaşayanlar, hem genç kuşakları iyi yetiştiremez hem de özlenen bir hızla gelişemez.

Ne yazık ki okumadığımız için ne kadar az yaşadığımızın farkında değiliz.

Her hafta bir roman okuyan kişi, her hafta yaşamına bir değişik yaşam daha katıyor demektir.

 

9, 10 ve 11. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.

 

9. Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?

A) Türk halkının az kitap okumasından

B) Genç kuşakları iyi yetiştiremediğimizden

C) Roman türünün çok sevilmesinden

D) Dünyada okuma sıralamasında sonuncu olduğumuzdan

 

10. “Okumadığımız için az yaşayan insanlarız.” cümlesine en yakın anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okumak insanın farklı dünyalara seyahat etmesini sağlar.

B) Okuduğumuz kitaplar ölümümüzü geciktirir.

C) Hayatı dolu dolu yaşamak okumakla mümkündür.

D) Hayat aslında okumasını bilene bir kitaptır.

 

11. Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitap seçimi yaparken bazı konulara dikkat etmeliyiz.

B) Kitapların en faydalı tarafı okumayı hızlandırmasıdır.

C) İnsanlar başka kaynaklara da yönelebilmelidir.

D) Kitap okumak insan ve toplum için çok gereklidir.

 

 

 

Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirlerinde, insan öm­rünün gençlikten olgunluğa doğru giden akı­şından bin bir değişmeye uğrayan duygular, heyecanlar, arayışlar kaynaşır durur. Özellikle gece, durgunluk, ölüm, yalnızlık, aşk, hüzün, çocukluğa özlem…

12. Bu parçada Tarancı’nın şiirleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Gençlikten olgunluğa doğru bir gidiş var­dır.

B) Duygu ve heyecanlar iç içedir.

C) Çeşitli temalar işlenmiştir.

D) Hep belirli konular işlenmiştir.

Köyde kış hazırlığı bitip tükenmek bilmiyor. Soğanlar kurutuldu. Dibeklerde günlerce bulgur kırıldı. Buğdaylar öğütüldü. Bunlardan deste deste yufka yapıldı. Derken kuru yemişlere sıra geldi. Aman, o ne kadar ceviz!

 

13. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Soğanların nasıl saklandıkları

B) Bulgurun nasıl öğütüldüğü

C) Köyde kış hazırlıkları

D) Yufkaların yapılış biçimleri

 

Ben öğretmenim. ”Öğretmenim!” diyen her sesle coşarım. Ben öğretmenim! Her el öpenim olanda bir ölür, bin yaşarım. Ben öğretmenim; her düşünen kafada biraz vefa ararım. Selam vermeyen Fatma’yla emeğime yanarım. Öyle geniştir ki iyimserlik ölçüm, vefasızlığın adını, zamansızlık koyarım. Başarı merdivenine çocukla tırmanırım. Mutsuz olan Ayşe’de mutsuzluğu yaşarım. Kaderim bu benim, sevgiyi paylaşırım.”

14. Paragrafta geçen, “Selam vermeyen Fatma’yla emeğime yanarım.”  cümlesiyle anlatılmak istenen nedir?

A) Fatma adlı öğrencinin saygısızlığı

B) Bazı öğrencilere kırgın olduğu

C) Olumsuz sonuçlara üzüldüğü

D) Öğrencilerinden anlayış beklediği

 

“Ilgaz Dağı, koca Ilgaz Dağı, ne güzel ne heybetliydi. Şimdi Çankırı’ya doğru bayır bayır inmeye başlamıştık. Çamlıklar seyrekleşiyor, kırmızı topraklı tepeler sıra sıra uzanıyordu. Başımı arkaya çevirip baktım. Anadolu’nun bu yüksek dağı, bu eşsiz ormanlığı, aynı büyüklük ve güzellikle yerinde duruyordu.”

15. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Ilgaz Dağı’nın özelliklerinden değildir?

A) Su kaynaklarının çok olması    

B) Yüksek bir dağ olması

C) Tepelerin sıra sıra dizilmesi    

D) Ormanlarla kaplı olması

 

İçimiz çirkinse, sırmalar giyinsek süslenemeyiz. Kabaysak, hoyratsak, budalalığa gönül vermişsek, insan erdemlerine ulaşamayız. Kişi ancak kalbiyle güzel olabilir! Yalnız ahlakla büyük olabilir! İçinde gizlediği zenginliklerle göz alabilir, insan kalplerini kazanabilir. Bunlar da ancak bir incelikte, terbiyede, iç güzelliğinde belirebilir, gerçek sabırlarda, fedakârlıklarda dile gelebilir.

 

16. Parçaya göre “içiniz çirkinse” sözünü anlamca yerini tutabilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Kötü düşünceli olmak       B) Sabırsız olmak

C) Kaba davranmak                D) Bencil olmak

 

CÜMLEDE ANLAM ……………………….………………..…….:

 

“Okuduğum son öykü, bugüne kadar okuduklarımdan hiçbirine, hatta yazarın diğer öykülerine bile benzemiyor.”

1. Ayşe’nin bu sözünden aşağıdakilerden hangisi çı­karılamaz?

A) Birden çok öykü okumuştur.

B) Bir yazarın birden çok öyküsünü okumuştur.

C) Okuduğu son öykü özgün bir nitelik taşımaktadır.

D) Öykü dışındaki türlerde hiçbir eser okumamıştır.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi yoktur?

A) Geleceğimizi bildiği hâlde beni karşılamadı.

B) Annesinin geleceğini öğrenince sevindi.

C) Güzel şiirler yazdığı için ödül aldı.

D) Ağır çanta taşımaktan sırtı ağrıdı.

 

3. Okuma zevki, eline ne geçerse, gelişigüzel değil, iyiyi kötüden ayırt ederek, kaliteliyi ayırarak, seçerek okumaktır.”  cümlesine göre, okuma zevki nasıl kazanılır?

A) Gelişigüzel okuyarak

B) Eline ne geçerse okuyarak.

C) İyiyi kötüden ayırt etmeden okuyarak

D) Seçerek, en yararlı olanı okuyarak.

 

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı vardır?

A) Dere, yemyeşil bir çayırın ortasından akıyordu.

B) Odasının penceresini ardına kadar açmıştı.

C) Yumuşak tüylü bir canlının bileğime değdiğini hissettim.

D) Yollar titrerdi ayağını yere her vuruşunda.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “işi yolunda olmak, kaygılanacak durumu olmamak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bu sefer de yanlış kapı çaldı, şimdi ne yapacak?

B) Kahramanca savaşan bir milletin filmiydi bu.

C) Onun tuzu kurudur, kimseyle alıp vereceği yoktur.

D) Ona arka çıktım, yeterince yardımcı oldum.

 

(1) Arkeolojik çalışma kayıtlarına göre MÖ 5500 yılına uzanır Amasya’nın tarihi. (2) Hititler Dönemine ait yazılı belgelerde, adının “Hakmiş” olduğu görülür. (3) Eldeki bilgilere göre “Amasya” ismine ise MÖ 300 ile MS 200 yılları arasında bastırılan madenî paralarda rastlanır. (4) Dört bir yanı yüksek kayalarla çevrili şehir, görkemli bir kale görünümüne sahiptir.

6. Bu metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi, kişisel görüş bildirmektedir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

1. ayak                2. herkes           3. uydurmak

4. çağa                5. zorundadır

7. Yukarıdaki sözcüklerden kurallı bir cümle oluşturabilmek için sıralama nasıl olmalıdır?

A) 2 – 3 – 1 – 4 – 5              B) 2 – 4 – 1 – 3 – 5

C) 1 – 3 – 5 – 4 – 2              D) 4 – 1 – 3 – 5 – 2

 

Büyük şehirdeyim

Kimse bilmez nerde olduğumu şimdi

Kimse bilmez nasıl özlediğimi

Küçük şehirdeki dostlarımı...

8. Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yalnızlık çektiği     

B) Hasretle dolu olduğu

C) Büyük şehri yadırgadığı      

D) Dertleşerek ferahladığı

 

9. “Kişisel çıkarlar o dostluğun önüne geçmezse dostluk gerçek dostluktur.” sözüne yakın anlamlı atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dostun attığı taş, baş yarmaz.

B) Her yüze güleni dost bilme.

C) Dost ile ye iç alışveriş etme.

D) Dostluk başka, alışveriş başka...

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?
A) Bu elmanın ekşimsi bir tadı var.

B) Bu kitaptaki öyküler çok güzel.

C) Bebeğin boncuk gibi gözleri vardı

D) Babası onlara arkadaşça davranırdı.

 

- Bin düşün bir söyle.

- "Düşünmeden öğrenmek boşa giden bir çabadır." Konfüçyüs.

- Kuş uçmaz, kervan geçmez

11. Yukarıdaki cümleler anlam yönüyle aşağıdakilerden hangi gruba girmektedir?

A) Deyim - Vecize – Atasözü

B) Vecize - Atasözü – Deyim

C) Atasözü - Vecize – Deyim

D) Deyim - Atasözü - Deyim

 

Bilim de edebiyat da aynı toplumsal gerçeği anlatabilir. Ayrıca, bilimsel bilgi ile sanatsal bilgi karşıt değildir; ama başka başkadırlar, birbirlerine benzemezler. Çünkü bilim adamının yöntemi, gerçeğe bakışı, gerçeği anlatışı başkadır. Edebiyatçının yöntemi, gerçeğe bakışı, gerçeği anlatışı başkadır.

12-Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurulmuştur?

A) Tanımlama  B) Karşılaştırma

C) Betimleme  D) Tanık gösterme

 

SÖZCÜKTE ANLAM ………………………………………………..:

 

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yanlıştır?

A) İki dinle bir söyle: Çok dinleyip, iyi düşünmeli, öyle konuşmalıyız.

B) Baş dille tartılır: Kişinin aklı, söylediği sözle ölçülür.

C) Akıl akıldan üstündür: Bildiklerimizle yetinmemeli, başkalarına da danışmalıyız.

D) Akıl yaşta değil baştadır: Yaşlı insanlar her zaman bir yol bulur.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altılı sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Spor ayakkabımın bağı çözüldü.

B) Olayın bu cephesi çok düşündürücüydü.

C) Trafik cezaları caydırıcı olmalı.

D) İkinci gün atlarına bindiler ve gittiler.

 

3. “ Ağır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hafif” sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?

A) Adam ağır adımlarla gelip masanın başına geçti.

B) Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu.

C) Kızmıştım, ona söyleyecek ağır bir söz arıyordum.

D) Gecenin bir yarısı, kapının ağır tokmağı telaşla vuruldu

 

Londra’dan Paris’e döndükten sonra yine günlüklerini yazmaya devam eder. Yalnızlık anlarında, günlükleri onun sığınağıdır. Rahatça konuşabildiği tek yer bu defterin sayfalarıdır.

4. Bu parçaya göre “rahatça konuşabilmek” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Akıcı bir biçimde yazabilmek

B) İçinden geçenleri açıkça anlatabilmek

C) Fikirlerini başkalarıyla paylaşabilmek

D) İnsanlarla çekinmeden sohbet edebilmek

 

5. ”Keskin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Bir zamanlar bıçak gibi keskindim.

B) Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir.

C) Keskin cam parçalarıyla çeşitli numaralar yapardı.

D) Eline aldığın bıçak çok keskin, dikkatli ol!

 

1 ve 2. kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.

1 ve 3. kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.

6. Aşağıdakilerden hangisi buna göre düzenlenmiştir?

      1. kelime   2. kelime 3. kelime

A)     Büyük    Kocaman         İri

B)     Genç      Yaşlı                    İhtiyar

C)     Kötü      Fena                      İyi

D)    Soğuk      Sıcak                   Serin

 

I. Bu acıya yüreğim nasıl dayansın.

II. Sınava bir adım kala işi bıraktı.

III. Adam ağzını genişçe açmıştı.

IV. Bu işin altında ezilmek de var.

V. Sınav sonuçları bugün açıklandı.

7. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) I. ve II. B) I. ve III.              C) II. ve IV.  D) III. ve V.

 

8. “Bu yaz çok güzel geçti.” cümlesindeki “yaz” sözcüğünün sesteşi aşağıdaki cümlelerin han­gisinde vardır?

A) Yaz aylarında Bodrum’a gideriz.

B) Yazın sıcaklar çok bunaltıyor.

C) Bana, olanları mutlaka yaz.

D) Bu yıl Amerika’ya yaz tatilinde gideceğiz.

 

9. “Yanıt - cevap” kelimeleri arasındaki anlam iliş­kisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde var­dır?

A) Masa - Sıra B) Kâğıt - Kalem

C) Yaşlı - Genç D) Ev - Hane

 

10. ”İlişmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam kazanmıştır?

A) Gösterdiği sandalyeye iliştim.

B) O konuya hiç ilişmedik.

C) Bir kenarına ilişmek için yatağa yaklaştı.

D) Pantolonunu çiviye iliştirmiş.

 

Bahçemize bir gül diktim biterse,

Şakıyıp dalında bülbül öterse

 

11-Yukarıdaki şiirde altı çizili olarak verilen “bitmek” kelimesi aşağıdakilerden hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Sona ermek                         C) Boy atmak, yeşermek

B) Tamamlamak                       D) Tükenmek

 

12. ”Doldurmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Rehberlik öğretmeni formları doldurun, diyor.

B) Seni benim hakkımda iyi doldurmuşlar.

C) Haftasını doldurmadan sorunların içine girdim.

D) Hüzünle yirmi beşi doldurmakta olduğunu söylüyordu.

 

13. “Bilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımak” anlamında kullanılmıştır?

 

A) İlk önce bildiğin soruları yanıtla.

B) Bildiğin gibi değil o çocuğun hareketleri.

C) Ne zaman geleceğini ben de bilmiyorum.

D) Beni bilen herkesi doğum günüme çağırdım.

 

DİL BİLGİSİ …………………………………………………………….:

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almamıştır?
A) Bizi burada tam bir saat beklettiniz.

B) Öğretmen herkese bir öykü yazdırdı.

C) Kelebekler bir çiçekten diğerine uçuyor.

D) Öğrenciler sınıflarını süslediler.

 

2. Aşağıdaki cümlelerde sözcüklerin hangisinde sert ünsüz yumuşaması yoktur?

A) Meyveli ağacı taşlarlar.

B) Tenceredeki sütü pişirdi.

C) Kitabını arkadaşına uzattı.

D) Kalemi, kâğıdı kullanırken tutumlu olalım.

 

1. güldürdü                    2. resimli                        3. yüzücü                        4. Kolaylık                      5. Saygısız                      6. ezberci

3. Numaralandırılmış sözcükler köklerinin çeşidine göre aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır?

        İSİM KÖKÜ        FİİL KÖKÜ

A)       1 – 2 - 5             3 – 4 - 6

B)       4 – 5 - 6             1 – 2 - 3

C)       2 – 4 - 6             1 – 3 - 5 

D)       1 – 3 - 4             2 – 5 - 6

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü tür olarak diğerlerinden farklıdır?

A) Yemekhaneden çok güzel kokular geliyor.

B) Büyük başarılar, büyük emekle kazanılır.

C) Aslında yaşamın bir sınav olduğunu biliyor.

D) Her şeyden önce insani değerlere sahip çıkmalıyız.

 

5. “ Büyükçe bir ağacın sararmış yaprakları üzerinde kitap okuyorduk.” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü Daralması        B) Ünsüz Sertleşmesi

C) Ünlü Düşmesi           D) Ünsüz Yumuşaması

 

1. ( yeşillik, annem, anayasa, birinci)

2. ( Kayanın, şekerli, telefon, defter)

3. ( Sevgi, çiçekçi, sunucu, mendil)

4. ( Lambacı, boyacı, silgi, şekerlik)

6.  Numaralandırılmış hangi grupta gövde sayısı en fazladır?

A) 1             B) 2            C) 3            D) 4

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ankara - İstanbul uçağında yer kalmamış.

B) Büyük kentlerden birinde yaşamak istiyormuş.

C) Çocuk, izlediği korku filminin etkisinden kurtulamamış.

D) Çektiği acılar zamanla olgunlaştırır insanı.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? A) Bence hâlimize şükretmeliyiz.

B) Ömrüm ders çalışarak geçti.

C) Kardeşim kaybolunca epey korktuk.

D) Yaşlı adamın ayağı kaydı.

  1.  

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) Kitaplıktan bir dosya aldım.

B) Bu sorun karşısında suskun kaldı.

C) Çocuğun kolundaki yara izini gördü.

D) Odamda bir kuş besliyorum.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?

A) Çorbaya biraz daha tuz atın.

B) Yapılan iyilik hiçbir zaman unutulmaz.

C) Yağmur yağdığı için pikniği erteledik.

D) Çalışkan insanlar kolay kolay işi bırakmaz.

 

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

A) Elma      B)Ağaç C) Akıl         D) Şeker

 

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kalınlık - incelik uyumuna uymaz? 
A) Seviyor     B) Üzüm         C) Oduncu       D) Güneşlik

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır?

A) Bu günlerde onun da burnu büyümüş

B) Elbisenin rengi iyice açıldı.

C) Araçta kedi vardı.

D) Küçücük çocuk nasılda çalışıyordu.

 

14. Hangi seçenekteki kelimeler hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) Geldim, toprak, balıkçıl

B) İşçiler, yazarı,gözlükçünün

C) Sergi,kışlık,kazı

D) Annesi,evde,defterin

 

 

Çekilen son dalganın eteğinden

O masal mağarası açılır birden

Yarım aydınlıkta tutuşur parlar

Uyku sularında yüzen balıklar

 

15. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi                   B) Ünsüz benzeşmesi

C) Ünsüz yumuşaması         D) Ünlü daralması

 

YAZIM-NOKTALAMA-YAZI TÜRÜ …………………………..:

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?
A) Televizyondaki filmi izledim.
B) Buraları çok sevdi; öyleki kalmaya karar verdi.
C) Benim kalemim kayboldu, onunkini kullandım.
D) Kimseyi kırmadım ki düşman kazanayım.

 

 

2. Basra Körfezi’ne iki nehir dökülür ( ) Fırat ( ) Dicle ( )

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla getirilebilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) ( : ) ( , ) ( … ) B) ( ; ) ( , ) ( . )   C) ( : ) ( , ) ( . ) D) ( - ) ( : ) (. )

 

 

Karayı ak görme, beyazı kara

Kusuru ilk önce kendinde ara

Adil ol, kimseyi düşürme dara

Yaptığın her işi görenden sakın.

 

Öyle bir saldırdı ki erlerimiz,

Çıktı kemik etten.
Düşman değil ölüm bile durdu korkuyla Büyümüş, kocaman olmuş iskeletten.

 

3. Yukarıdaki şiirler konularına göre aşağıdakilerden hangileri ile adlandırılmalıdır?

A) Didaktik- Epik            B) Epik - Pastoral

C) Satirik- Lirik                D) Didaktik- Satirik

 

 

Şöyle dedi  (  )

(   ) Küçük umutlar(  )mutluklar vardır hayatta ve yaşanmalıdır(  )

4. Noktalama işaretleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)     ( , ) ( . ) ( ? ) ( . )           B)    ( : ) () ( , ) ( . )                                                                                                                             

C)     ( : ) ( , ) ( , ) ( . )           D)    ( : ) ( , ) ( , ) ( .)     

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de”nin yazımı yanlıştır?
A) Çantadan kalem de almıştı.
B) Çağrıldınız da gitmediniz mi?
C) Sanatların özü şiir de aranmalı.
D) Artık bende güç kalmadı.

 

 

6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde nokta (.) yanlış kullanılmıştır?

A) 9. Eylül. tarihi İzmir’in kurtuluş günüdür.

B) Her sabah 8.30’da ders başlıyor.

C) Okuduğun kitap masanın 2. gözünde duruyor.

D) Yurdumuzu çok seviyoruz.

 

Merhaba Ayten (   )

 Hafta sonu bizim sınıftan Ali (   ) Ayşe (   ) sizin sınıftan Ahmet (   ) Arif ve Melih`le sinemaya gideceğiz. Sen de gelir misin?        

7-Yukarıdaki iletide parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

 A)  ( ,) ( , )  ( ,)  (  ,)                            B) ( ,) ( .) ( ,) ( . )

 C)  ( ,) ( , )  ( ;)  (  ,)                            D) ( .) ( ,) ( ;) ( ; )

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Saltanat, 1 Kasım 1922’de kaldırıldı.

B) 21 Haziran 1934’de “Soyadı Kanunu” ka­bul edildi.

C) Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te ilân edildi.

D) 23 Nisan 1920’de TBMM açıldı.

 

Bir akşam, aldığını geri vermeyen bir arkadaşı, Nasrettin Hoca’ya “Senden bir dileğim var.” demiş. Hoca, adamın gene para isteyeceğini anlayarak “Dilekler karşılıklı, önce benim bir dileğim var, sen onu yerine getir, sonra kendi dileğini söyle.” demiş. Arkadaşı “Tamam.” deyince Hoca söylemiş dileğini:  “Gözünü seveyim, benden borç para isteme!”

9- Bu metinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Olay                   B) Yer

C) Zaman               D) Şahıs ( Kişi )

 

Herhangi bir konuda yazılan sanatsal bir yazı türüdür. Yazar, kişisel düşüncelerini içten bir dille ortaya koyar; ispatlamaya çalışmaz.

10- Yukarıdaki sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra  B) Makale     C) Deneme D) Günlük

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcükte yazım yanlışı vardır?

A) Bir gün bu konuda haklı olduğumu ispatlayacağım.

B) Ailelerin hiç biri bu konuda sorumluluk almıyor.

C) Her şey insanın kendine olan başarma inancıyla başlar.

D) Öğrencilerin her biri bu konuda sorumluluk almıyor.

 

 

Garibim;

Ne bir güzel var avutacak gönlümü, Bu şehirde,

Ne de bir tanıdık çehre;

Bir tren sesi duymaya göreyim, İki gözüm,

İki çeşme.

Orhan Veli Kanık

12. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevinç B) Hayranlık

C) Merak D) Yalnızlık

LOGO.png