6. Sınıf Tüm Dersler Deneme Sınavı İndir

6. Sınıf Tüm Dersler Deneme Sınavı İndir dosyası 06-05-2018 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6. Sınıf Tüm Dersler Deneme Sınavı İndir
Kategori 6. Sınıf Türkçe
Gönderen jjoyfullife
Eklenme Tarihi 06-05-2018
Boyut 3.6 M
İndirme 67

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
2.3 / 5 (toplam 4 oy)

 

Soru 10  )    ’Ben  manevi  miras  olarak hiçbir  kesin  hüküm , hiçbir  doğma hiçbir donmuş, kalıplaşmış  kural  bırakmıyorum.Benim  manevi  mirasım İlim ve akıldır.’’

          Atatürk’ün bu sözü aşağıdakilerden hangi kişisel özelliğini  gösterir ?                  

            A)Vatan severliği   B)Duygusallığı    C) Bilimselliği      D) İleri görüşlüğü     

Soru 11  ) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından (STK) biri değildir ?

             A) Vakıflar              B) sendikalar         C) Mahkemeler          D) Dernekler

Soru 12  )   Gökyüzünde  uçabilmeyi  ilk olarak ……………………………  kollarına kanat

takarak başarabilmiştir.

                      Yukarıda boş bırakın yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır ?

          A) Hezarfen Ahmet Çelebi                          B) Kanatlı Mustafa Efendi 

          C) Evliya Çelebi                                            D)  Katip Çelebi

Soru 13  )   Türkiye’den ihraç edilen ürünlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi  yanlıştır?

 A) İhracat Türkiye ekonomisini geliştirir.     

 B) En fazla elektronik ürün ihraç ederiz.

 C) Fındık ve incir ihraç ettiğimiz ürünlerdendir.

 D) Bor madeni önemli ihracat ürünlerimizdendir.

Soru 14  )                     • İli yöneten en yetkili kişidir.

                                        • İl sınırları içerisinde yasaları uygular.

                                        • İldeki resmi kurum ve kuruluşları denetler.

   Yukarıda özellikleri verilen yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

       A) Vali                 B) Kaymakam                C) Bakan                   D) Belediye başkan

Soru 15  ) Aşağıdaki bilim adamlarından hangisinin buluşu, öncelikle sağlık alanında yeni olanaklar getirmiştir.

     A) Edison                 C) Newton                B) Arşimed                   D) Pastör

 

 

                                     4    EKİM   2017   ÇARŞAMBA

 

 

                                                                              

                    

                                    

 

Teste başlamadan aşağıdaki  soruları kurşun kalem ile  cevaplayınız:

Adayın  adı ve soyadı: ……………………………………………………………………………….

Baba adı : ………………………………………………………………

Anne adı : ……………………………………………………………..

Oturduğu mahallenin adı: ……………………………………………………………………………

Bir telefon numarası : ……………………………………………………………………………….

                                   Bu  soru kitapçığında Türkçeden 19  soru ,matematikten 21  soru, fen bilgisinden  22  soru , sosyal bilgilerden ise 15 soru olmak üzere toplam  77  soru bulunmaktadır.

                           Soruları doğru okuyup  optik kağıt üzerinde uygun bölüne ,kutuları taşırmayacak şekilde işaretleyiniz.

 

 

                                                            DÜNYA

                          Adam,bir haftanın yorgunluğundan sonra Pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü.

                         Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti, bu hafta sonu sinemaya götürecekti ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim dedi sonra düşündü:

-Ohh be kurtuldum , en iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez.

                        Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak geldi ve “baba haritayı düzelttim,artık sinemaya gidebiliriz” dedi.                                                                 Adam önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de hala hayretler içindeydi ve bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk şu cevabı verdi:

– Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı.

İnsanı düzelttiğim zaman   dünya   kendiliğinden düzelmişti.

                          ( İlk   3  soruyu   metne  göre  yanıtlayınız.)

Soru  1  ) Babanın  gözüne  ilişen   nedir ?

A) Gazete           B)Masadaki kitaplar         C)Dünya  haritası     D) Sinemaya gitmek

Soru  2  ) Akşama  kadar  coğrafya profesörünün düzeltemeyeceği şey  nedir ?

A) Kahvaltı  masası                                           B) Evin tertip-düzeni 

C) Dünyanın durumu                                        D) Haritanın birleştirilmesi

Soru  3  ) Yukarıdaki  metinde  altı çizgili olarak verilen sözcüğün eş anlamlısı  aşağıdakilerden  hangisidir ?

A)Çalışkanlık        B) Tembellik                  C)Araştırmacılık        D) Çocuğuyla ilgilenme

 

Soru  6  )  Ecem, 8 yaşında bir kız çocuğudur. Çok istediği ve okul                                                    çağına geldiği halde babası tarafından okula gönderilmemektedir.

          Yukarıdaki bilgilere göre aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ecem’in ’ evde sorumlulukları vardır.

B) Babası, Ecem’in  eğitim hakkını elinden almaktadır.

C) Ecem, okula gitmediği için sorumluluğunu yerine getirmeyen bir öğrencidir.

D) Ecem’in nın babası, babalık rolünün gerektirdiği gibi davranmaktadır.

 

 

 

 

 

   Soru  7  ) ‘’Yazları  serin ,  kışları ılık , her mevsim yağışlı  bir iklimde yaşıyorum.’’

Yukarıdaki  ifadeyi kullanan  Liza  haritada kaç numara ile gösterilen yerde yaşamaktadır ?

                 A) 7                  B) 6                 C) 2               D) 4

Soru  8  )          1) Denizlere komşu  olması

                            2) Dağların denizlere dik veya paralel  olması

                            3) Nüfusun seyrekliği veya sıklığı

        Yukarıda verilenlerden hangileri yaşanılan bölgedeki iklimi etkiler ?

                 A)Yalnız  1                 B)Yalnız 2            C) 1 ve 2               D)  1 ve 3

Soru  9  )  Aşağıdakilerden  hangisi siyasi  alanda yapılan bir inkılap  değildir ?

                  A)Medeni  kanunun  kabulü                      B) Saltanatın  kaldırılması

                  C)Halifeliğin  kaldırılması                           D)  Cumhuriyetin  ilanı

 

 

Soru  1  ) Akarsular tarafından derin biçimde yarılmış                                                            çevrelerine göre yüksekte kalan geniş düzlüklere ne denir?


       A) Ova                          B) Plato                 C) Vadi                           D) Dağ

Soru  2  ) Bir yerde fabrika kurup işletmek için aşağıdakilerden hangisinin olması zorunlu değildir?

      A) Para                        B) Ham madde        C) Yetişmiş insan gücü     D) Hava alanı

Soru  3  )

 

 

     A)Balıkçılık              B)Mısır tarımı          C) Pamuk tarımı        D)ormancılık 

Soru  4  )Uzun süre  televizyon seyretmek  veya bilgisayar başında  oturmak  hangi olumsuz  sonuçları doğurur ?

A) Aile içinde sevgi ve bağlılık ortamı yaratmak.

B) Aile içinde iletişimi  ve birlikte vakit  geçirmeyi  engellemek.

C) Zatürre  gibi ciddi hastalıklara  neden olmak.

D) kişilerin  konuşma  yeteneğini  geliştirmek.

Soru  5  ) Teknolojik gelişmelerin doğaya bazı zararlı etkileri olabilir.

                 Aşağıdakilerden hangisi buna bir örnek değildir?

A) Fabrika atıklarının suları kirletmesi

B) Klima gazlarının ozon tabakasını delmesi        

C) Depremlerin iletişimi güçleştirmesi      

D) Aşırı gübre ve ilaç kullanımının toprağı kirletmesi

 

 

Soru  4  ) Bir gün aslan toprakla oynuyormuş;

Bir de bakmış pençesinde fare,

Aslan, aslan yürekliymiş o gün,

Kıymamış canına, bırakmış yere.

Boşuna gitmemiş bu iyiliği.

Kimin aklına gelir,

Farenin aslana iyilik edeceği?

     Bu parçada anlatılan olayın başkahramanı ve zamanı aşağıdakilerin hangisinde   doğru verilmiştir?

        A) Aslan, Fare - Sabah                             B) Aslan, Fare - Geçmişte bir gün   

       C) Fare - Geçmişte bir gün                      D) Fare – Sabah

Soru  5  ) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ kazan ” kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

  A) Dün, kazan dairemizde boru patlamış.

  B) Bizim üzüm kazanımız çok ağır.

  C) Nasrettin Hoca, kazanı mumla kaynatmaya çalışmış.

  D) Aşure Günü annem, kazanla aşure yaptı.

 

Soru  6  ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi söz konusudur?

    A) Filmdeki canavar, kente kadar inmeye başlamıştı.

    B) Canavar, önüne ne çıkarsa ağzına atıyordu.

    C) Elif ve Çilem, korktukları için kanepede iyice büzülmüşlerdi.

    D) Ramazan, daha fazla dayanamayarak televizyonu kapattı.

 

Soru  7  ) Dünya  sözcüğü gök cismi  anlamında  kullanıldığında  cümle içerisinde 

                   büyük  harfle  başlar.

    Buna  göre ‘’dünya’’ sözcüğü  aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  yanlış  yazılmıştır ?

   A) Kardeşimi  dünyadaki  hiçbir şeye  değişmem.

   B) Bilim  dünyasının fikirleri  ilgiyle  karşılandı.

   C) Dersimizde ,Dünya’nın ekseni  etrafında dönüşünü  işledik.

   D) Yarın  akşam  Dünya  kadar işim  var.

 

 

Soru  8  )   Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi                                                      gerçek anlamda  kullanılmıştır?

A) Seni daha fazla çekemeyeceğim.        B) Bana içini dökmekten hiç vazgeçmedi.

C) Evin içini güzelce temizledi.                  D) Derin düşüncelere dalmıştı.

Soru  9  )

 

 

      Kapalı sözcüğü hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır? 

     A) 1 ve 2             B) 1 ve 3                   C) 2 ve 3           D) 2 ve 4

Soru  10  )   Hangisi yanıt, duyuru, hekim, yanlış” kelimelerinden birinin eş anlamlısı değildir? 

     A) ilan                  B) yalan                 C) doktor             D) cevap

Soru  11  )           (I) Annem Bitlis'te tereyağı ve yoğurt yapardı. (II) Bunları pazarda satardı. (III) Ayakkabılarım eskimesin diye altlarına lastik çakılırdı. (IV) Giysilerimiz yamanırdı ama kimseye muhtaç olmazdık. (V) Babam hayatı boyunca kimseye muhtaç olmak istemedi.

                  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç  anlamı vardır?

    A)  I                       B) II                          C) III                   D) IV

Soru  12  )     Yalnız taş duvar olmaz” atasözüyle anlatılmak istenen nedir?

A) Umudumuzu kaybetmemeliyiz.           B) Birlik ve beraberlik önemlidir.

C) Arkadaşlarımıza iyi davranmalıyız.       D) Paramızı dikkatli harcamalıyız.

Soru  13  )  Aşağıdakilerden hangisi "masal" türünün özelliklerinden değildir?

A) Genellikle bir tekerleme ile başlar.      B) Kahramanları olağanüstü varlıklardır.

C) Sonu mutlu biter.                                  D) Kötüler kazanır iyiler kaybeder.

 

Soru   19  )        İLKNUR: Odun yandığında çevresine……. verir.

                               ROJİN: Madde ısı aldığında sıcaklığı………

             Yukarıdaki boşluklara ne getirilmelidir?

       İLKNUR                ROJİN

                 A)     ISI                      AZALIR

                 B)     ISI                       ARTAR

                 C)  SICAKLIK               ARTAR

                 D)  SICAKLIK               AZALIR

Soru  20  )          I. Islak çamaşırların kuruması                II. Göllerin buz tutması

                             III. Çikolata parçasının erimesi               IV. Banyo aynasının buğulanması

                       Yukardaki olaylardan hangileri gerçekleşirken etrafa ısı verir?

 

                      A) I ve II          B) II ve IV           C) I ve III           D) I ve IV

Soru  21  )

 

 

 Eşit hacimli küplerden K ve M aynı maddeden L ise farklı maddeden yapılmıştır. Bu küplerin son hacimleri ne olur?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru  22  ) Aşağıdakilerden hangisi haltercilerin halteri kaldırmadan önce ellerine toz sürmeleriyle benzerlik gösterir?

A) Araba motorlarına yağ konulması

B) Koşu ayakkabılarının altının dişsiz olması

C) Kışın karda yapılan kazaların çoğunun lastikle alakalı olması

D) Uçaktan atlayan bir kişinin paraşütle yavaşça aşağı inmesi

 

 

 

Soru  12  )

 

 

En hassas ölçüm hangi dinamometre ile yapılabilir?

                    A) L                 B) N  C) K  D) M

Soru  13  )  Yer kabuğunda bulunan ve canlıların milyonlarca yıl öncesinden günümüze ulaşan kalıntılarına - -  - - denir.

Verilen cümlede “?” işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

                  A) mineral                  B) kayaç               C) maden             D) fosil

Soru  14  ) İnsan sağlığına olumsuz etkileri olan çevre sorunlarından biri de su kirliliğidir. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerden birisi   olamaz?

A) Su kaynaklarının koruma altına alınması.

B)  Atık maddelerin yeniden kullanımının sağlanması.

C)  Yerleşim yerlerinin temiz su kaynaklarına yakın yerlere kurulması.

D) Sanayi kuruluşlarının temiz su kaynaklarına uzak yerlere kurulması.

Soru  15  ) Bir insan için aşağıdaki besin gruplarından hangisi   öncelikli enerji kaynağıdır?

                  A) Yağ           B) Protein              C) Vitamin    D)Karbonhidrat

Soru  16  )   Katı haldeki bir maddenin ısı  alarak sıvı  hale geçmeden gaz haline geçmesine ………………..  denir. Boş bırakılan yere ne  yazılmalıdır ?

        A) Kırağılaşma    B) süblimleşme             C) Çözünme        D) Bozunma

Soru  17  )   Isındığında ve soğuduğunda hacmi genişleyen tek madde nedir?

                A) Su                         B) Demir                   C) Gaz                   D) Plastik

Soru  18  )   Güneş tutulmasının sırası aşağıdakilerden hangisidir?

                      A) Güneş-Dünya-Ay                        B) Ay-Güneş-Dünya

                      C) Güneş-Ay-Dünya                        D) Dünya-Güneş-Ay

Soru  14 ) “Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde                                                          f arklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Bu adamdan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım.      

 B) Köyümüzün yolu asfaltlandı.

C) Yol kenarındaki ağaçlar şehre güzellik katıyor.       

 D) Araba bozulunca yolun ortasında kaldık.

Soru  15  ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken “de” ayrı yazılmıştır?

 A) Babam köfte de söyleyecekmiş.                      B) Kardeşim de gelince sinemaya gideceğiz.

 C) Benim de canım şeker istiyor.       D) Dayım bu ev de yaşıyor.

Soru 16 )

    1-daha çok   2-Bilgisiz ve   3- suç işleme    4-eğitimsiz insanlar   5-eğilimindedir

       Yukarıdaki sözcük öbekleriyle kurallı bir cümle oluşturan sıralama hangi seçenekte doğru verilmiştir?

                  A)1-2-3-4-5         B) 2-4-1-3-5         C) 2-4-5-1-3            D) 5-4-2-1-3

Soru  17  ) “-cı eki ‘’  Aşağıdaki sözcüklerden hangisine getirilirse ünsüz benzeşmesi (sertleşme) meydana gelmez?

             A) simit       B) çiçek         C) kaşık            D) kilim

Soru  18  ) Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?

A) Böyle rüzgârlı havalarda pek dışarı çıkmaz.

B) Büyüklerine saygıda kusur etmez.

C) Kartallar yüksekten uçar.

D) Kompozisyonuma güzel bir başlık bulduk.

Soru  19  )  “Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.” atasözünde geçen altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? 


               A) Ünsüz yumuşaması  B) Ünsüz benzeşmesi

                C) Ünlü düşmesi   D) Ünlü daralması

 

 

Soru  1  )   “Yirmi yedi milyon dört bin seksen beş”

Yukarıda okunuşu verilen sayıyı rakamla yazarken kaç tane 0 kullanılır?

           A) 1                       B) 2                         C) 3                       D) 4

Soru  2  )            + 195 = 726

                  Olduğuna göre        +  99  =  ?  kaça   eşittir ?

           A) 630                          B) 538                           C) 851                       D) 921

Soru   3  )  Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?

            A) 2100 ÷ 700 = 3  B) 180 ÷ 20 = 9 

            C) 400 x 500 = 20 000 D) 30 x 60 = 1800

Soru 4 )              5 ,  8 ,  0 ,  3 ,  1   rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek   5 basamaklı      en küçük   doğal sayının   990  eksiği   kaça  eşittir ?

           A) 13580                     B) 10358                        C) 85310                   D) 9368

 

Soru   5  )  işleminin sonucu kaçtır?

                A) 16                      B) 17                               C) 18                          D) 20

Soru  6  )  Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu    diğerlerinden   farklıdır?

A) (36 ÷ 9) + 5      B) (3 x 8) – 15                 C) 70 ÷ (2 x 5)  D) 12 – (15 ÷ 5)

Soru  7  )  Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin hangisi en büyüktür?

A)  3,867                B)   4,38                C)   4,078               D) 4,5             

 

Soru  6  )    I. Isı birimi derecedir.              II. Termometre sıcaklık ölçer.

                   III. Isı alan madde genleşir.      IV. Sıcaklık bir enerji çeşididir.

                            Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi doğrudur?

             A) 1                          B) 3                             C) 4                                 D) 2

Soru  7  ) Gölge oluşması için aşağıdakilerden hangisi  gerekli değildir?
 

             A) Cam                     B) Lamba                     C) Top                          D) El feneri

Soru  8  ) İnsanlar tarafından yetiştirilen mantar çeşidi hangisidir?

              A) Kültür mantarı                                               B) Maya mantarı
              C) Orman mantarı                                    D) Küf mantarı

Soru  9  )  Aşağıdakilerden hangisi, devredeki        ampulün parlaklığını artırır?

     A) Devreden   bir ampulün çıkarılması           B) Devreye anahtar bağlanması                          

     C) Devreye ampul bağlanması              D) Devreden   bir pilin çıkarılması

Soru  10  )  Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkiler sınıfına girer?

Adsız               A) Gül                   B) Kara yosunu                C) Menekşe             D ) Lale

Soru  11  )

 

 

 

                            Şekilde saydam olmayan cisim ekrandan fenere doğru 

  yaklaştırıldığında cismin gölgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

                      A) Gölge oluşmaz  B) Gölge küçülür

                      C) Gölge büyür   D) Gölgenin boyu sabit kalır

 

 

Soru  1  ) Bir öğrenci şekildeki gibi düzenek hazırlıyor.Buna göre öğrenci aşağıdaki bilgilerden hangisini test etmektedir?

A ) Işık boşlukta yayılabilirken, ses yayılamaz.

B ) Bir engele çarpan ses dalgaları yansımaya uğrar.

C)  Ses dalgalarının yayılabilmesi için maddesel ortam gerekir.

D) Işık sesten hızlıdır.

Soru  2  )     I. Uçan memeli hayvan yoktur.

           II. Memeli hayvanlar omurgalıdır.

               III.Yüzen memeli hayvanlar vardır.

                     Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur.

 

                A) Yalnız I B) II-III    C) I-III     D) I-II-III

 

Soru  3  ) Sütü peynire dönüştüren mantar çeşidi hangisidir?

 

                                 A) Kültür mantarı   B) Küf mantarı

                                 C) Şapkalı mantar   D) Maya mantarı

Soru  4  )  Sesin yayılma hızları ile ilgili hangi öğrencinin cevabı doğrudur?
 

A) Esma: katı > sıvı > gaz                                         B) Seher : gaz > katı > sıvı
C) Gülsüm : sıvı > gaz > katı                                     D) Ramazan : sıvı > katı > gaz 

Soru  5  )  Buharlaşma sıvının neresinde gerçekleşir ?

 

A) yüzeyinde                       B) dibinde

C) ortasında                        D) her tarafında

 


Soru 8  )

 

 

                            A) AOB                 B) BOE                 C) BCD                D) EOC

Soru  9  )

 

 

 

 

       A) 5 birim sağında, 3 birim yukarısında
      B) 5 birim solunda, 3 birim aşağısında
      C) 6 birim sağında, 4 birim yukarısında
      D) 6 birim solunda, 4 birim aşağısında

 

Soru  10  )       12

                         16         kesrinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

                 A)       2          B)        3       C)      4              D)    6

                             3                     4                 6                     8

    Soru  11 )        ' ü  20 olan sayının  5 fazlasının  ’ ü   kaça eşittir '?

                     A) 45              B)50                    C) 30                  D)    20

 

 

Soru  12   ) Çilem,  470 sayfalık kitabın önce 60 sayfasını  sonrada                                           100 sayfasını okuyor.Geriye kalan sayfayı  5 günde ve her gün eşit sayfa okuyarak  bitiriyor.Buna göre Çilem   günde kaçar sayfa okuyarak kitabı 5 günde bitirmiştir?

          A) 52                  B) 58                        C) 62                  D)  66

Soru  13  )  Konfeksiyoncu Fatma, 120 TL  olan   pantolonun fiyatını   %  30   indirim  yapıyor.  Bu  pantolonu  almak  isteyen Hasret   200 TL  veriyor. Parasının üstü  kaç     TL  ‘dir ?

  A)  130               B)  116                 C) 118                         D)  128

Soru 14  )

 

 

 

Soru  15  )

 

 

 

Soru  16  )

 

 

 

 

 

Soru  17  )

 

 

 

Soru   18  )

 

 

Soru   19 )

 

 

 

 

 

Soru   20  ) Hamit Bey'in dikdörtgen şeklindeki tarlasının eni 14 m  boyu 28  

               m'dir.  Halil Bey tarlasının etrafına üç sıra tel çekecektir.

                                Bu iş için kaç metre tel gerekir?

                     A)  252  m            B)  234   m         C) 168  m        D)  126 m

Soru    21  )        3,6  +  7,82     işleminin sonucu aşağıdakilerden  hangisidir?

     a) 10 , 38               b) 10 , 42              c)  11,42                d)  11,48