6.sınıf sosyal bilgiler yıllık planı 2018-2019 (Sevgi Yayınları)

6.sınıf sosyal bilgiler yıllık planı 2018-2019 (Sevgi Yayınları) dosyası 02-02-2018 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6.sınıf sosyal bilgiler yıllık planı 2018-2019 (Sevgi Yayınları)
Kategori 6. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen yoda
Eklenme Tarihi 02-02-2018
Boyut 66.83 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI … ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM                ÜNİTE 1: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

KONULAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ETKİNLİKLER

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

3. HAFTA

( 18 – 22 EKİM )

3

 

1.Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder.

 

 

2.Olgu ve görüşü ayırt eder.

 

Olayların Çok Boyutluluğu

TAŞINIYORUZ

 

 

 

OLGU MU GÖRÜŞ MÜ?

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi (4-10,14)

10.Vatandaş olmanın getirdiği sorumlulukları fark eder.

14.Bütün insanların haklar yönünden eşit ve özgür doğduklarını belirtir.

 

 

[!]Atatürkçülükle ilgili Konular (6-5)

 

Bir Olayın Çok Boyutluluğu

ÖÇK 1-2 numaralı Etkin.

ÖÇK 3 .Etkin.

Açık Uçlu Sorular,Kavram Haritası,Test,

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

Adli nitelikte bir olay,çevre kirliliği, işsizlik,enerji kaynakları, eğitim, trafik vb. hakkında yazıları içeren gazete kupürleri toplanarak yazılı ve sözlü raporlar ve panel tartışmaları için kullandırılabilir.

 

 

 

 

[!] Dilekçe ve bilgi edinme hakkı ele alınacaktır(4.kazanım)

Adli nitelikte bir olay,çevre kirliliği,işsizlik,enerji kaynakları,eğitim,trafik vb. hakkında yazıları içeren gazete kupürleri toplanarak yazılı ve sözlü raporlar ve panel tartışmaları için kullandırılabilir.

 

www

4 HAFTA

 (25 – 29 EYLÜL)

3

 

 

 

3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.

 

 

Sosyal Bilimci Nasıl Çalışır?

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 4-5-6-numaralı Etkin

ÖÇK 7 numaralı Etkin

EKİM

1. HAFTA

(2 –  6 EKİM)

1

 

 

2

 

5.Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.

 

 

Sosyal Bilgilerin Önemi

 

 

4.Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

 

Hak ve

Sorumluluklarımız

Öğrenci Çalışma Kitabı 8-9-10-11 numaralı Etkinlikler

2. HAFTA

(09 - 13 EKİM )

3

 

 

 

 

6.Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.

 

 

 

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ   

 

Atatürk Sosyal Bilimler İçin Ne Yaptı?

. www.

 

[!] Atatürkçülükle İlgili Konular (6 -5)

5.Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatına verdiği önem.

Açıklama:  Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatıyla ilgili sözlerine yer verilir.

Öğrenci Çalışma Kitabı 12-13-14-15 ve 16 numaralı Etkinlikler

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER   ÜNİTE 2: YERYÜZÜNDE YAŞAM

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

KONULAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ETKİNLİKLER

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

3 HAFTA

(16 - 20 EKİM)

3

2.Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.

 

1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

 

Dünyanın Neresindeyiz?

 

 

Haritaların Dili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

 

Diğer Derslerle İlişkilendirme

1.Kazanım için matematik dersi “Oran ve Orantı” alt

öğrenme alanı (kazanım 2).

2.Orantıyı ve orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

9.Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemi.

Açıklama: Türkiye’nin Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği yerde olduğu belirtilerek bulunduğu bölgede güçlü bir devlet olduğu 1.kazanımdan sonra vurgulanacaktır.

 

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 1-2-3-4-5 numaralı Etkinlikler

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

 [!]  Konum ile ilgili kavramlardan kutup, ekvator, paralel ve meridyen alınacaktır         (2. kazanım).

 

 

 

 

 

[!]  Farklı doğal ortam olarak çöller, kutup çevresi, ekvator çevresi, bol yağışlı alanlar işlenecektir.

(3. kazanım)

4. HAFTA

(23 - 27 EKİM)

3

KASIM

1.HAFTA

 30 EKİM 

3 KASIM

3

3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

Kutuplardan Ekvatora Değişen Yaşam

Öğrenci Çalışma Kitabı 6-7-8 numaralı Etkinlikler

2. HAFTA

(6 - 10 KASIM)

3

 

4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

Eşsiz Ülkem Türkiye

 

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASI

 

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 9 numaralı Etkinlikler

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 10 numaralı Etkinlikler

 

 

 

3 HAFTA

 ( 13 – 17 KASIM)

3

5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki iklim tiplerinin  dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.

 

Türkiye’de

İklimler

4.HAFTA

20 - 24 KASIM

3

6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

Tarih Çağları ve Anadolu’da İlk Yerleşmeler

 

 

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 11-12-13-14 numaralı Etkinlikler

 

[!]  Tarihsel süreç işlenirken tarih şeridi kullanılarak çağ, yüzyıl ve milat kavramları vurgulanacaktır. (6,7.kazanım)

5.HAFTA

27 KASIM

1 ARALIK

 

7. Anadolu ve Mezopotamya’ da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder

ÜNİTE  DEĞERLENDİRME

 

 

İlk Çağda Anadolu ve Çevresi

 

 

9.Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemi.

Açıklama: Türkiye’nin Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği yerde olduğu belirtilerek bulunduğu bölgede güçlü bir devlet olduğu

Öğrenci Çalışma Kitabı 15-16-17 numaralı Etkinlikler

 

[!]  Hitit, Frig, Lidya, İyon, Urartu, Sümer, Asur ve Babil uygarlıklarına değinilecektir (7.kazanım).

[!]7. Kazanım Müze İle Eğitimle ilişkilendirilecektir.

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS          ÜNİTE 3: İPEK YOLU’NDA TÜRKLER

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

KONULAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ETKİNLİKLER

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

ARALIK

1.HAFTA

(4 - 8 ARALIK)

 

3

 

 

 

 

 

1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

 

 

Destan ve Yazıtlarda Türkler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[!] Atatürkçülükle İlgili Konular (1,7 -1)

1. Atatürk’ün milli tarihimize verdiği önem

Açıklama: Türklerin köklü ve zengin bir tarihe sahip oldukları vurgulanarak tarih boyunca birçok güçlü devlet kurdukları belirtilir.

Öğrenci Çalışma Kitabı 1-2-3-4-5-6-7 numaralı Etkinlikler

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

 [!]Türk destanları, yazıtlar, döneme ait seyahatnameler vb. belgelerden elde edilen bilgiler çerçevesinde Hun, Kök Türk ve Uygur dönemi ele alınacak, Kavimler Göçü ve sonuçlarına da yer verilecektir. (1.kazanım).

[!] Türk adının geçtiği ilk tarihsel metinler olan yazıtların önemi vurgulanacaktır. (1. kazanım)

 

www.

Sanal ortamda Orhun Abideleri ile ilgili inceleme yapılabilir.

Askeri müzelere sanal ya da gerçek ortamda inceleme gezisi yapılabilir

2.HAFTA

(11 -15 ARALIK)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemi ve görevleri Açıklama: Türk Silahlı Kuvve-tlerinin Türkiye Cumhuriyetinin varlığının ve geleceğinin teminatı, milli birliğimizin simgesi, Türk milletinin içinden çıktığı, ordu millet bütünlüğünün en güzel örneği olduğu, Türk milletinin her zaman  izme-tinde olmaktan gurur duyduğu, Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyetini koruduğu ve kolladığı ve yurdumuzun güvenliğini sağladığı, devleti iç ve dış tehditlere karşı koruma görevi olduğu vurgulanacaktır.

● Atatürk’ün Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili sözlerine örnekler verilir.

11. Vatandaşların devlete karşı görevleri ve Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine önem vermesi.

Öğrenci Çalışma Kitabı 8 numaralı Etkinlikler

2

2. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.

 

Bozkırda Yaşam

3.HAFTA

   18 – 22 ARALIK

3

4. İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder.

Işık Doğudan Yükselir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 9-10-11 numaralı Etkinlikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[!] Türk kara ordusunun kuruluşu,onlu sistemin bulunuşu,”ordu millet” geleneği ile ordunun devleti iç ve dış tehditlere karşı koruma görevi vurgulanacaktır.

 

[!] Kök Türk ve Uygur dönemindeki diğer toplumlarla meydana gelen kültürel ve ekonomik ilişkiler ele alınacaktır.

4.HAFTA

25 - 29 ARALIK)

3

 

3. Günümüz Türk Silahlı Kuvvetlerini ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar.

 

 

 

Ordumuz

Öğrenci Çalışma Kitabı 12-13 numaralı Etkinlikler

OCAK

1.HAFTA

(2  – 5 OCAK)

3

 

 

5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyetin ortaya çıkışı ve yayılışını inceler.

 

İslamiyet ve Türkler

 

 

www.

Öğrenci Çalışma Kitabı14-15-16-17 numaralı Etkinlikler

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 18-19 numaralı Etkinlikler

 

 

[!] Emevi ve Abbasi dönemleri siyasi sosyal ve kültürel gelişmeleri, bu devletlerin Türklerle ilişkisi çerçevesinde işlenecektir.

(5. kazanım)

2.HAFTA

(8 - 12 OCAK)

3

6. Türklerin İslamiyeti kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.

 

İslamiyette Türk İzleri

www.

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS ÜNİTE 3: İPEK YOLU’NDA TÜRKLER

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

KONULAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ETKİNLİKLER

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

OCAK

3.HAFTA

(15 – 19 OCAK)

3

7. Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

 

İlk Türk-İslam Devletleri

 

 

www

Öğrenci Çalışma Kitabı20-21-22-23-24-25-26-27 numaralı Etkinlikler

 

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

 

 

 

 

.

[!] Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Nizamülmülk, Gazneli Mahmut, Tuğrul Bey, Alparslan ve Melik şah’ın hayatından yararlanılarak Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklular işlenecektir. (7.kazanım)

[!]Bayramlar, Nevruz kutlamaları ve düğünler incelenerek bu törenlerdeki etkinliklerin kültürümüzü oluşturan unsurlardan dil, din, müzik, edebiyat ile ilişkisi işlenecektir. (8. kazanım)

[!] 8. kazanım  “Gazete Kupürlerinden Yararlanma”  ile ilişkilendirilecektir.

 

YARIYIL TATİLİ 19 OCAK – 5 ŞUBAT

 

ŞUBAT

2.HAFTA

(5-9 ŞUBAT)

3

8. Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.

 

 

Geçmişten Günümüze Kutlamalar

 

 

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 28 numaralı Etkinlikler

3. HAFTA

 (12 –16 ŞUBAT)

 

3

 

 

9. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir.

Geçmişe Tanıklık Edenler

 

 

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 29 numaralı Etkinlikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM          ÜNİTE 4: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

KONULAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ETKİNLİKLER

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

        4. HAFTA

(19- 23 ŞUBAT)

3

1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.

 

Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler

Özel Eğitim  (5-2)

Girişimcilik  (6-11)

Kariyer Bilincini Geliştirme                 (6-5, 10, 12, 19, 20, 21)  

Rehberlik ve Psikolojik Danışma  (6-6,7)

1.kazanım için Matematik dersi “Tablo ve Grafikler” alt öğrenme alanı(1.kazanım)

1. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Yer Kabuğu Nelerden Oluşur” ünitesi      (1.3. kazanım).

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 numaralı Etkinlikler

 

[I] Kaynak olarak; madenler, topraklar, sular (göl, akarsu ve denizler ve ormanlar verilecektir. Ülke kaynaklarından madenler, topraklar, sular ve ormanlarla ilgili gazete kupürlerinden yararlanılarak ülkemizin kaynaklarının ekonomik kullanılması ile ilgili uygulamalar değerlendirilebilir.

MART

1. HAAFA

(26  ŞUBAT

2 MART)

3

 

2. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar.

 

 

 

5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir.

 

 

 

Ülkemiz İçin Proje Üretelim

 

 

 

 

Nitelikli insan gücü

 

 

Özel Eğitim  (5-2)

Girişimcilik  (6-11)

Kariyer Bilincini Geliştirme             

  (6-5,10, 12, 19, 20, 21)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma  (6-6,7)

 

 

 

11. Vatandaşların devlete karşı görevleri ve Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine önem vermesi.

Açıklama: Vatandaşlık görevlerinin neler olduğu örneklerle açıklanır. Bu görevleri yapmanın neden gerekli olduğu ve kanunlara saygılı olmanın bir vatandaşlık görevi olduğu belirtilir.

Öğrenci Çalışma Kitabı 9-10 numaralı Etkinlikler

 

 

 

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 11 numaralı Etkinlikler

 Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

Vergi vermenin gereğine ve önemine ilişkin gazete kupürlerinden de yararlanılarak sunu hazırlatılabilir

 

“Doğal Kaynaklar ve Tüketim” ile ilgili gazete kupürlerinden yararlanılarak kompozisyon yazdırılabilir.

İş ilanları ile ilgili gazete kupürleri inceletilerek öğrencilerin kişilik özellikleriyle seçmeyi düşündükleri mesleklerin özelliklerini karşılaştırmaları istenebilir

2.HAFTA

5  - 9 MART

3

6.İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır. Tüm Kazanımlar

Mesleğimizi Seçerken

 

 

Vatandaşlık görevlerinden vergi vermenin önemini belirterek Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine önem verdiği örneklerle vurgulanır.

8. Eğitimin Önemi

Öğrenci Çalışma Kitabı 12-13-14 numaralı Etkinlikler

 

https://www.sosyaldeyince.com/

3.HAFTA

12 -16 MART

3

3. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

T.C. Vatandaşı Olarak Sorumluluklarımız

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE M.AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ

 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLER GÜNÜ

 

 

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 15 numaralı Etkinlikler

4. HAFTA

19 – 23 MART

3

4. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır.

 

Doğal Dengeyi Korumalıyız

Öğrenci Çalışma Kitabı 16-17 numaralı Etkinlikler

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: KÜRESEL BAĞLANTILAR          ÜNİTE 5: ÜLKEMİZ VE DÜNYA

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

KONULAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ETKİNLİKLER

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

MART

5. HAFTA

(26 - 30 MART)

3

 

1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

 

 

Her Yerde Yaşamak Mümkün mü?

 

 

Yeryüzünde Yaşam (Konum bilgisi ve dünya üzerindeki iklimler konusu ile ilişkilendirilir.) (1.Kazanım)

Ülkemizin Kaynakları (Kaynaklar konusu ile ilişkilendirilir.)        (2. kazanım)

9. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemi

 AÇIKLAMA: Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan boğazlara hakim olunduğu, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü oluşturduğu, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin diğer denizlere açılmasındaki yeri, petrol kaynaklarına sahip ülkelerle komşu olduğu, zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olduğu, büyük bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğu üzerinde durulacak. Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu vurgulanır.

Öğrenci Çalışma Kitabı 1-2-3-4 numaralı Etkinlikler

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

Doğrudan verilecek değer: Yardımseverlik

Doğrudan verilecek beceri: Araştırma

 

[!]  Nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışıyla ilgili olarak iklim özelliklerine ait veriler ve haritalar;  madenlerin, önemli ticaret yollarının, tarım alanlarının, sanayi bölgelerinin ve nüfusun dağılışına ait veriler, haritalar kullanılabilir.
(1. kazanım)

 

[!]Ekonomik ilişkilerimizin yoğun olduğu ilk 5 ülke ele alınacaktır.

(2. kazanım)

Çevre sorunları ve doğal afetlerde yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğiyle ilgili gazete kupürlerinden yararlanılarak konuyla ilgili değerlendirmeler yapılabilir

NİSAN

1.HAFTA

 2 - 6 NİSAN

3

2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir.

 

Niçin Ticaret Yapıyoruz?

 

 

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 5-6-7 numaralı Etkinlikler

 

2 .HAFTA

(9 -13 NİSAN)

3

 

3. Türk Cumhuriyetleri komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün millî dış politika anlayışı açısından değerlendirir.

 

 

 

Diğer Ülkelerle İlişkilerimiz

 

 

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 8-9-10 ve 11 numaralı Etkinlikler

3.HAFTA

 (16 – 20 NİSAN)

 

 

3

4. Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve iş birliği içinde olmasının önemini fark eder.

 

5. Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir.

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

 

 

Ülkeler Arası Dayanışma

 

 

 

 

Uluslararası Etkinliklerimiz

 

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim

( 5-2,3,4,7)

 

 

 

 

  2. Diğer örf ve adetlere hoşgörülü olmanın gerekliliği

  Açıklama:  Diğer milletlerin örf ve adetlere hoşgörü göstermenin önemi belirtilerek, Atatürk’ün diğer milletlerin örf ve adetlerine hoşgörülü olduğu vurgulanır.

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 12 numaralı Etkinlikler

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 13-14 numaralı Etkinlikler

 

Gazetelerin kültür, sanat ve spor sayfalarından konu ile ilgili kupürler toplanarak pano oluşturulabilir(5.kazanım).

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM ÜNİTE 6: DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

KONULAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ETKİNLİKLER

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

NİSAN

4. HAFTA

 (24- 27 NİSAN)

3

 

1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.

Yönetim Biçimleri

 

 

: Sağlık Kültürü (3-21)

21. Özgürlüğün başkalarının özgürlükleri ile bağlantısı olduğunu fark eder

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (4 -1,16,22,25)

1.İnsan haklarını tarihsel süreçte nasıl kazanıldığını kavrar-16.İnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence altına alındığını belirtir

22.Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda kanunlar çerçevesinde özlüklerin sınırlanabileceğini kavrar-25.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalayan ülkeler arasında olduğumuzu fark eder.

 

 

 

biz23 NİSAN

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

 

 

İpek Yolu’nda Türkler (Orta Asya Türk devletlerinde yönetim anlayışı ve toplum hayatı ile ilişkilendirilecektir.)

(2.kazanım)

 

 

 

 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 

 

 

10. İnsanların sahip oldukları hak ve hürriyetler ile Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem

Açıklama:  İnsanların doğdukları andan itibaren sahip oldukları hak ve hürriyetler belirtilerek Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem, onun ilgili görüşlerinden örnekler

verilir.İnsan hak ve hürriyetlerinin anayasada yer aldığı belirtilir.

verilerek vurgulanacaktır.

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde Türk milletinin elde ettiği hak ve hürriyetler örneklerle vurgulanır.

3.Türk kadınının toplumdaki yeri ve Atatürk’ün kadın haklarına verdiği önem

Açıklama: Türk toplum hayatında kadına verilen önem, Türk tarihinden örnekler verilerek vurgulanır.

Türk kadınlarının  Atatürk’ün sayesinde birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha önce siyasal haklara kavuştuğu,Atatürk’ün kadın hakları konusundaki görüşlerinden örnekler verilerek vurgulanır.Türk kadınının günümüz toplumundaki yeri ve önemi açıklanır.

 

 

 

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 1-2-3-4-5-6 numaralı Etkinlikler

.

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğrudan verilecek değer: Hak ve özgürlüklere saygı

 

Doğrudan verilecek beceri: Sosyal katılım

 

[!] Farklı yönetim biçimleri olarak monarşi, oligarşi, teokrasi ve cumhuriyet incelenecektir. (1. kazanım)

[!] Tarihsel metinler olarak Hammurabi Yasaları, Veda Hutbesi, Magna Carta ve Kanuni Sultan Süleyman’ın ilgili yasaları, 1789 İnsan Hakları Bildirgesi, Kânun-i Esasî, 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi karşılaştırmalı olarak incelecektir.          (4. kazanım)

[!] 3.  kazanım  “Gazete Kupürlerinden Yararlanma”  ile ilişkilendirilecektir.

 

MAYIS

1.HAFTA

(30NİSAN- 4 MAYIS)

3

2. Değişik dönem ve kültürlerde demokratik yönetim anlayışının tarihsel gelişimini tartışır.

 

 

Demokrasinin Tarihçesi

Öğrenci Çalışma Kitabı 7-8-9-10 numaralı Etkinlikler

2.HAFTA

(7 – 11 MAYIS)

3

3. Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur.

Hak, Özgürlük ve Eşitlik

 

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 11-12-13 numaralı Etkinlikler

3.HAFTA

(14 - 18 MAYIS)

3

 

4. Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder.

 

 

 

 

5. Türk tarihinde kadının konumu ile ilgili örnekleri, kadın haklarının gelişimi açısından yorumlar.

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

 

İnsan Hakları Bir Kazanımdır

4. HAFTA

(21 - 25 MAYIS)

3

 

 

 

 

 

Türk Tarihinde Kadının Serüveni

Öğrenci Çalışma Kitabı  15-16-17-18 numaralı Etkinlikler ı

 

Öğrenci Çalışma Kitabı  19-20 numaralı Etkinlikler ı

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM                             ÜNİTE 7: ELEKTRONİK YÜZYIL

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

KONULAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ETKİNLİKLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

HAZİTRAN

1. HAFTA

(28 MAYIS  - 1 HAZİRAN)

1

 

 

1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.

 

 

 

Yaşantımızda Sosyal Bilimler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: İnsan Hakları ve Vatandaşlık (4-8)

8. kitap, kaset, CD gibi materyalleri yasalara uygun bir şekilde üreten ve satan yerlerden almaya özen gösterir

 

 

 

 

:2. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi "Vücudumuzda Sistemler" ünitesi (1.7. kazanımları), "Işık ve Ses" ünitesi (3.4 kazanım)

1.7 Destek ve hareket sistemine teknolojik gelişmelerin katkısına örnekler verir.

:3. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi (2.7, 2.14 kazanımları)

 

 

[!] Atatürkçülükle İlgili Konular (5 -12, 13, 14)

 

 

12. Atatürk'ün akılcılığa ve bilime verdiği önem

Açıklama: Mutlu yaşamak için neden cehaleti yok etmek gerektiği,

Bilimin neden her konuda insan hayatına yön vermesi gerektiği,

bilimde ilerleme olmadan kalkınma ve gelişme olamayacağı,bilimsel çalışmalar sayesinde cehaletin nasıl ortadan kalkabileceği açıklanır.

Atatürk'ün akılcılık ve bilim konusundaki uygulamaları, sözlerinden örnekler verilerek onun yaptığı her işte akılcılığı ve bilimi esas aldığı vurgulanır.

13. Bilim ve teknolojinin anlamını ve önemini kavrayabilme

Açıklama: Bilim kavramı tanımlanarak insanların doğru karar vermelerinde bilimin nasıl yol gösterdiği, bir toplumda kalkınma düzeyi ile bilim ve teknolojideki gelişme düzeyi arasındaki ilişki, bilimin bilgiyi benimseme ve onu üretme yoluyla gelişebildiği, teknolojinin neden bilimin ürünü açıklanır. Teknoloji ürünlerine yakın çevreden örnekler verilerek yaşamımızı nasıl kolaylaştırdığı açıklanır.

14. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiğini önemi kavrayabilme

Açıklama: Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önem, sözlerinden örnekler verilerek açıklanır. Atatürk’ün”Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”özdeyişi açıklanır. Atatürk’ün her alanda yaptığı çalışmalarda neden bilimi esas aldığı ve bilimsel çalışmaları örneklerle açıklanır.

Öğrenci Çalışma Kitabı 1-2-3 numaralı Etkinlikler

 Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

Doğrudan verilecek değer: Çalışkanlık

 

Doğrudan verilecek beceri: Yaratıcılık

[!] Psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, vb. bilimlerden örnekler verilerek sosyal bilimleri oluşturan disiplinler fark ettirilecektir.
(1. kazanım)

[!] Şehirleşme, ulaşım, haberleşme, iletişim, nükleer enerji, gen teknolojisi, nano-teknoloji ve uzay çalışmaları vb. konular ele alınacaktır. 
(2. kazanım)

[!] Bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar, doku ve organ nakli, kan bağışı ve aşılar incelenecektir.
(3. kazanım)

[!] 2 ve 3.  kazanımlar  “Gazete Kupürlerinden Yararlanma”  ile ilişkilendirilecektir.

[!]  2 kazanım Müze İle Eğitimle ilişkilendirilecektir.

 

 1

 

 

 

2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin yaratıcı fikirler ileri sürer.

Geçmişten Günümüze Teknoloji

Öğrenci Çalışma Kitabı 4-5-6-7 numaralı Etkinlikler

 1

3. Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder.

 

Tıp Alanındaki Buluşlar Toplumsal Dayanışma

Öğrenci Çalışma Kitabı 8-9-10-11 numaralı Etkinlikler

2.HAFTA

(4 - 8 HAZİRAN)

 2

 

 

4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur

.

 

Telif ve patent hakkı

Öğrenci Çalışma Kitabı 12-13-14 numaralı Etkinlikler

 

Öğrenci Çalışma Kitabı 15-16 numaralı Etkinlikler

1

 

5. Uygulama ve eserlerinden yola çıkarak Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi fark eder

 

 

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

İstikbal Göklerdedir

www.

 

 

……………                                                                                                                               Uygundur.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni        Sosyal Bilgiler Öğretmeni                                                                18.09.2017

                                     

          

     Okul Müdürü

1