6.sınıf sosyal bilgiler yıllık planı 2018-2019 Güncel

6.sınıf sosyal bilgiler yıllık planı 2018-2019 Güncel dosyası 26-02-2018 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6.sınıf sosyal bilgiler yıllık planı 2018-2019 Güncel
Kategori 6. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen meralyüksel
Eklenme Tarihi 26-02-2018
Boyut 39.87 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


2016–2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞEHİT ÖĞRETMENLER ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM                ÜNİTE 1: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU ADI

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

3. HAFTA

( 19 – 23 EKİM )

3

 

1.Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder.

 

2.Olgu ve görüşü ayırt eder.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi (4-10,14)

10.Vatandaş olmanın getirdiği sorumlulukları fark eder.

14.Bütün insanların haklar yönünden eşit ve özgür doğduklarını belirtir.

 

 

[!]Atatürkçülükle ilgili Konular (6-5)

 

YENİ EVİMİZ

Bir Olayın Çok Boyutluluğu

 

OLGU GÖRÜŞ

Olgu Görüş Avı

Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans değerlendirme, kavram haritası, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, kullanılarak değerlendirme yapılır.

 

Adli nitelikte bir olay,çevre kirliliği, işsizlik,enerji kaynakları, eğitim, trafik vb. hakkında yazıları içeren gazete kupürleri toplanarak yazılı ve sözlü raporlar ve panel tartışmaları için kullandırılabilir.

 

 

 

 

[!] Dilekçe ve bilgi edinme hakkı ele alınacaktır(4.kazanım)

Adli nitelikte bir olay,çevre kirliliği,işsizlik,enerji kaynakları,eğitim,trafik vb. hakkında yazıları içeren gazete kupürleri toplanarak yazılı ve sözlü raporlar ve panel tartışmaları için kullandırılabilir.

 

www

4 HAFTA

 (26 - 30 EYLÜL)

3

 

 

 

3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.

 

 

ARAŞTIRMA YAPIYORUM

Adım Adım Araştırmam

 

ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRI

Hak Sorumluluk Özgürlük Üçgeni

EKİM

1. HAFTA

(3    7 EKİM)

1

 

 

2

4.Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

 

 

5.Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.

SOSYAL BİLGİLERİN BİZE KATKISI

Neler Öğrendim?

Sosyal Bilgiler Sayesinde

2. HAFTA

(10 - 14 EKİM )

3

 

6.Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ   

. www.

 

[!] Atatürkçülükle İlgili Konular (6 -5)

5.Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatına verdiği önem.

Açıklama:  Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatıyla ilgili sözlerine yer verilir.

ATATÜRK ve SOSYAL BİLİMLER

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakultesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER   ÜNİTE 2: YERYÜZÜNDE YAŞAM

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU ADI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

3 HAFTA

(17 - 21 EKİM)

3

1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

 

2.Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

 

 

 

 

Diğer Derslerle İlişkilendirme

1.Kazanım için matematik dersi “Oran ve Orantı” alt

öğrenme alanı (kazanım 2).

2.Orantıyı ve orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

 

 

 

9.Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemi.

Açıklama: Türkiye’nin Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği yerde olduğu belirtilerek bulunduğu bölgede güçlü bir devlet olduğu 1.kazanımdan sonra vurgulanacaktır.

 

 

DÜNYA KAĞIT ÜZERİNDE

Haritalar

Dünya ve Türkiye

Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans değerlendirme, kavram haritası, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

 [!]  Konum ile ilgili kavramlardan kutup, ekvator, paralel ve meridyen alınacaktır         (2. kazanım).

 

 

 

 

 

[!]  Farklı doğal ortam olarak çöller, kutup çevresi, ekvator çevresi, bol yağışlı alanlar işlenecektir.

(3. kazanım)

4. HAFTA

(24 - 28 EKİM)

3

KASIM

1.HAFTA

( 31 EKİM 

4 KASIM)

3

3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak  iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

İKLİMLER ve İNSAN YAŞANTILARI

Çöl ve Kutup Arasında

Doğa ve İnsan

2. HAFTA

(7 - 11 KASIM)

3

 

4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASI

13 Kasım Tüyap Kitap Fuarı gezisi yapılacak

 

ÜLKEMİZDE İKLİM

İklimin Dağılışını Etkileyen Faktörler

Dört Mevsim Türkiye

 

 

 

3 HAFTA

 ( 14  18 KASIM)

3

5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki iklim tiplerinin  dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.

4.HAFTA

(21 - 25 KASIM )

3

6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

 

 

 

TARİH BOYUNCA YERLEŞİM

Mağarada yaşam

Geçmişten Günümüze Yerleşme

 

1.  Dönem.

1. Yazılı Sınavı

[!]  Tarihsel süreç işlenirken tarih şeridi kullanılarak çağ, yüzyıl ve milat kavramları vurgulanacaktır. (6,7.kazanım)

5.HAFTA

(28 KASIM

 2 ARALIK)

 

7. Anadolu ve Mezopotamya’ da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder

ÜNİTE  DEĞERLENDİRME

 

 

4 Aralık Sultan Ahmet Müzeleri gezisi yapılacak

9.Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemi.

Açıklama: Türkiye’nin Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği yerde olduğu belirtilerek bulunduğu bölgede güçlü bir devlet olduğu

UYGARLIKLAR BEŞİĞİ ANADOLU ve MEZOPOTAMYA

Hititlerde Yaşam

Anadolu  ve Mezopotamya

 

[!]  Hitit, Frig, Lidya, İyon, Urartu, Sümer, Asur ve Babil uygarlıklarına değinilecektir (7.kazanım).

[!]7. Kazanım Müze İle Eğitimle ilişkilendirilecektir.

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS          ÜNİTE 3: İPEK YOLU’NDA TÜRKLER

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU ADI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

ARALIK

1.HAFTA

(5 - 9 ARALIK)

 

3

 

 

 

 

 

1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[!] Atatürkçülükle İlgili Konular (1,7 -1)

1. Atatürk’ün milli tarihimize verdiği önem

Açıklama: Türklerin köklü ve zengin bir tarihe sahip oldukları vurgulanarak tarih boyunca birçok güçlü devlet kurdukları belirtilir.

ORTA ASYA’DA TÜRK DEVLETLERİ

Kavramları Karıştırmayalım

Türklerin Göç Yolları

Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler,değerlendirme, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler kullanılarak değerlendirme yapılır.

 [!]Türk destanları, yazıtlar, döneme ait seyahatnameler vb. belgelerden elde edilen bilgiler çerçevesinde Hun, Kök Türk ve Uygur dönemi ele alınacak, Kavimler Göçü ve sonuçlarına da yer verilecektir. (1.kazanım).

[!] Türk adının geçtiği ilk tarihsel metinler olan yazıtların önemi vurgulanacaktır. (1. kazanım)

 

www.

Sanal ortamda Orhun Abideleri ile ilgili inceleme yapılabilir.

Askeri müzelere sanal ya da gerçek ortamda inceleme gezisi yapılabilir

2.HAFTA

(12 -16 ARALIK)

3

 

2. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.

 

 

 

 

 

 

 

7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemi ve görevleri Açıklama: Türk Silahlı Kuvve-tlerinin Türkiye Cumhuriyetinin varlığının ve geleceğinin teminatı, milli birliğimizin simgesi, Türk milletinin içinden çıktığı, ordu millet bütünlüğünün en güzel örneği olduğu, Türk milletinin her zaman  izme-tinde olmaktan gurur duyduğu, Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyetini koruduğu ve kolladığı ve yurdumuzun güvenliğini sağladığı, devleti iç ve dış tehditlere karşı koruma görevi olduğu vurgulanacaktır.

● Atatürk’ün Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili sözlerine örnekler verilir.

11. Vatandaşların devlete karşı görevleri ve Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine önem vermesi.

TÜRK YURDU ORTA ASYA

Bozkırda Yaşam

3.HAFTA

(19 - 23 ARALIK)

3

3. Günümüz Türk Silahlı Kuvvetlerini ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE TÜRK ORDUSU

Askerlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Dönem.

2. Yazılı Sınavı

[!] Türk kara ordusunun kuruluşu,onlu sistemin bulunuşu,”ordu millet” geleneği ile ordunun devleti iç ve dış tehditlere karşı koruma görevi vurgulanacaktır.

 

[!] Kök Türk ve Uygur dönemindeki diğer toplumlarla meydana gelen kültürel ve ekonomik ilişkiler ele alınacaktır.

4.HAFTA

26 - 30 ARALIK)

3

 

 

4. İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder.

KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ:İPEK YOLU

Kültürel Mirasımızı Koruyalım

 

OCAK

1.HAFTA

(2  – 6  OCAK)

3

 

 

 

5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyetin ortaya çıkışı ve yayılışını inceler.6. Türklerin İslamiyeti kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.

 

 

www.

YENİ BİR DİN DOĞUYOR

İSLAMİYET VE TÜRKLER

Eşleştirelim

Kutsal emanetler

Öncesi, Sonrası

 

 

[!] Emevi ve Abbasi dönemleri siyasi sosyal ve kültürel gelişmeleri, bu devletlerin Türklerle ilişkisi çerçevesinde işlenecektir.

(5. kazanım)

2.HAFTA

(9 - 13 OCAK)

3

www.

 

 

 

 

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS ÜNİTE 3: İPEK YOLU’NDA TÜRKLER

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU ADI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

OCAK

3.HAFTA

(16 – 20 OCAK)

3

7. Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

 

 

 

www

TÜRK BÜYÜKLERİ

Kutadgu Bilig

Gazneliler

Siyasetname

 

 

 

 

 

 

 

Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans değerlendirme,

çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, dereceleme ölçeği kullanılarak değerlendirme yapılır.

[!] Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Nizamülmülk, Gazneli Mahmut, Tuğrul Bey, Alparslan ve Melik şah’ın hayatından yararlanılarak Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklular işlenecektir. (7.kazanım)

[!]Bayramlar, Nevruz kutlamaları ve düğünler incelenerek bu törenlerdeki etkinliklerin kültürümüzü oluşturan unsurlardan dil, din, müzik, edebiyat ile ilişkisi işlenecektir. (8. kazanım)

[!] 8. kazanım  “Gazete Kupürlerinden Yararlanma”  ile ilişkilendirilecektir.

 

YARIYIL TATİLİ 21 OCAK – 5 ŞUBAT

 

ŞUBAT

2.HAFTA

(6 -10 ŞUBAT)

3

8. Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.

 

 

 

 

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KUTLAMALARIMIZ

Düğünlerimiz Bayramlarımız

3. HAFTA

 (13 –17 ŞUBAT)

 

3

 

 

9. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir.

 

 

 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

El Sanatları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE                                                ÖĞRENME ALANI: ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM          ÜNİTE 4: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU ADI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

        4. HAFTA

(20 - 24 ŞUBAT)

3

1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.

 

Özel Eğitim  (5-2)

Girişimcilik  (6-11)

Kariyer Bilincini Geliştirme                 (6-5, 10, 12, 19, 20, 21)  

Rehberlik ve Psikolojik Danışma  (6-6,7)

1.kazanım için Matematik dersi “Tablo ve Grafikler” alt öğrenme alanı(1.kazanım)

1. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Yer Kabuğu Nelerden Oluşur” ünitesi      (1.3. kazanım).

 

ÜLKEMİZDE KAYNAKLAR

Ve EKONOMK FAALİYETLER

Ormancılık

Madencilik

Reklam Filmi

 

[I] Kaynak olarak; madenler, topraklar, sular (göl, akarsu ve denizler ve ormanlar verilecektir. Ülke kaynaklarından madenler, topraklar, sular ve ormanlarla ilgili gazete kupürlerinden yararlanılarak ülkemizin kaynaklarının ekonomik kullanılması ile ilgili uygulamalar değerlendirilebilir.

MART

1. HAAFA

(27  ŞUBAT

3 MART)

3

2. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar.

 

 

 

Özel Eğitim  (5-2)

Girişimcilik  (6-11)

Kariyer Bilincini Geliştirme             

  (6-5,10, 12, 19, 20, 21)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma  (6-6,7)

 

 

www.biz

 

11. Vatandaşların devlete karşı görevleri ve Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine önem vermesi.

Açıklama: Vatandaşlık görevlerinin neler olduğu örneklerle açıklanır. Bu görevleri yapmanın neden gerekli olduğu ve kanunlara saygılı olmanın bir vatandaşlık görevi olduğu belirtilir.

 

GÜNEŞ ENERJİSİ

 

Proje Önerim

 

 

Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans değerlendirme

kavram haritası, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı  testler kullanılarak

değerlendirme yapılır.

Vergi vermenin gereğine ve önemine ilişkin gazete kupürlerinden de yararlanılarak sunu hazırlatılabilir

 

“Doğal Kaynaklar ve Tüketim” ile ilgili gazete kupürlerinden yararlanılarak kompozisyon yazdırılabilir.

 

İş ilanları ile ilgili gazete kupürleri inceletilerek öğrencilerin kişilik özellikleriyle seçmeyi düşündükleri mesleklerin özelliklerini karşılaştırmaları istenebilir

2.HAFTA

6  - 10 MART

3

3. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

 

 

Vatandaşlık görevlerinden vergi vermenin önemini belirterek Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine önem verdiği örneklerle vurgulanır.

8. Eğitimin Önemi

VERGİM BANA DÖNÜYOR

Vergimizi Ödüyoruz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Dönem.

1. Yazılı Sınavı

 

3.HAFTA

13 -17 MART

3

4. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır.

 

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE M.AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ

 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLER GÜNÜ

 

 

 

DOĞAL KAYNAKLAR VE BİLİNÇ

Afiş Hazırlıyorum

4. HAFTA

(20 - 24 MART)

3

5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir.

6.İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır. Tüm Kazanımlar

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ

Güçlü Beyinler

Meslekler

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: KÜRESEL BAĞLANTILAR          ÜNİTE 5: ÜLKEMİZ VE DÜNYA

AY

HAFTA

SÜRE

 

KAZANIMLAR

 

 

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU ADI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

MART

5. HAFTA

(27 - 31 MART)

3

 

1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

 

www.

 

 

Yeryüzünde Yaşam (Konum bilgisi ve dünya üzerindeki iklimler konusu ile ilişkilendirilir.) (1.Kazanım)

Ülkemizin Kaynakları (Kaynaklar konusu ile ilişkilendirilir.)        (2. kazanım)

9. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemi

 AÇIKLAMA: Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan boğazlara hakim olunduğu, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü oluşturduğu, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin diğer denizlere açılmasındaki yeri, petrol kaynaklarına sahip ülkelerle komşu olduğu, zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olduğu, büyük bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğu üzerinde durulacak. Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu vurgulanır.

NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

Dünyada Nüfusun Dağılışı

Ekonomik Faaliyetler Nüfus ve Ülkeler

Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, kavram haritası, çoktan

seçmeli, boşluk doldurmalı testler kullanılarak değerlendirme yapılır.

 

Doğrudan verilecek değer: Yardımseverlik

Doğrudan verilecek beceri: Araştırma

 

[!]  Nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışıyla ilgili olarak iklim özelliklerine ait veriler ve haritalar;  madenlerin, önemli ticaret yollarının, tarım alanlarının, sanayi bölgelerinin ve nüfusun dağılışına ait veriler, haritalar kullanılabilir.
(1. kazanım)

 

[!]Ekonomik ilişkilerimizin yoğun olduğu ilk 5 ülke ele alınacaktır.

(2. kazanım)

Çevre sorunları ve doğal afetlerde yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğiyle ilgili gazete kupürlerinden yararlanılarak konuyla ilgili değerlendirmeler yapılabilir

NİSAN

1.HAFTA

 (3 - 7 NİSAN)

3

2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir.

 

 

 

 

 

EKONOMİK ALIŞVERİŞ

Dış Ticaretimiz

Gümrük Kapıları

 

2 .HAFTA

(10 -14 NİSAN)

3

 

3. Türk Cumhuriyetleri komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün millî dış politika anlayışı açısından değerlendirir.

 

 

 

 

DEVLETLER ARASI İLİŞKİLER

Milli Dış Politikamız

Türk Cumhuriyetleri

3.HAFTA

 (17 – 21 NİSAN)

 

 

3

4. Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve iş birliği içinde olmasının önemini fark eder.

 

5. Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir.

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

 

 

 

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim

( 5-2,3,4,7)

 

 

 

www.sosyalbilgiler.biz23 NİSAN

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

 

  2. Diğer örf ve adetlere hoşgörülü olmanın gerekliliği

  Açıklama:  Diğer milletlerin örf ve adetlere hoşgörü göstermenin önemi belirtilerek, Atatürk’ün diğer milletlerin örf ve adetlerine hoşgörülü olduğu vurgulanır.

 

BÜTÜN DÜNYA EL ELE

Zor Zamanda El Ele

 

TOPLUMLAR ARASI ETKİLEŞİM

Toplumlar Bir Arada

www.sosyalbilgiler.biz

Gazetelerin kültür, sanat ve spor sayfalarından konu ile ilgili kupürler toplanarak pano oluşturulabilir(5.kazanım).

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM ÜNİTE 6: DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

 

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU ADI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

NİSAN

4. HAFTA

 (24- 28 NİSAN)

3

 

1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.

 

 

: Sağlık Kültürü (3-21)

21. Özgürlüğün başkalarının özgürlükleri ile bağlantısı olduğunu fark eder

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (4 -1,16,22,25)

1.İnsan haklarını tarihsel süreçte nasıl kazanıldığını kavrar-16.İnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence altına alındığını belirtir

22.Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda kanunlar çerçevesinde özlüklerin sınırlanabileceğini kavrar-25.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalayan ülkeler arasında olduğumuzu fark eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İpek Yolu’nda Türkler (Orta Asya Türk devletlerinde yönetim anlayışı ve toplum hayatı ile ilişkilendirilecektir.)

(2.kazanım)

 

 

 

 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 

www.sosyalbilgiler.biz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. İnsanların sahip oldukları hak ve hürriyetler ile Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem

Açıklama:  İnsanların doğdukları andan itibaren sahip oldukları hak ve hürriyetler belirtilerek Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem, onun ilgili görüşlerinden örnekler

verilir.İnsan hak ve hürriyetlerinin anayasada yer aldığı belirtilir.

verilerek vurgulanacaktır.

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde Türk milletinin elde ettiği hak ve hürriyetler örneklerle vurgulanır.

3.Türk kadınının toplumdaki yeri ve Atatürk’ün kadın haklarına verdiği önem

Açıklama: Türk toplum hayatında kadına verilen önem, Türk tarihinden örnekler verilerek vurgulanır.

Türk kadınlarının  Atatürk’ün sayesinde birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha önce siyasal haklara kavuştuğu,Atatürk’ün kadın hakları konusundaki görüşlerinden örnekler verilerek vurgulanır.Türk kadınının günümüz toplumundaki yeri ve önemi açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM BİÇİMLERİ

Ben Bunları biliyorum

Demokrasi Yolculuğu

Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans değerlendirme, kavram haritası, öğrenci ürün dosyası, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı vb. testler kullanılarak değerlendirme yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Dönem.

2. Yazılı Sınavı

Doğrudan verilecek değer: Hak ve özgürlüklere saygı

 

Doğrudan verilecek beceri: Sosyal katılım

 

[!] Farklı yönetim biçimleri olarak monarşi, oligarşi, teokrasi ve cumhuriyet incelenecektir. (1. kazanım)

[!] Tarihsel metinler olarak Hammurabi Yasaları, Veda Hutbesi, Magna Carta ve Kanuni Sultan Süleyman’ın ilgili yasaları, 1789 İnsan Hakları Bildirgesi, Kânun-i Esasî, 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi karşılaştırmalı olarak incelecektir.          (4. kazanım)

[!] 3.  kazanım  “Gazete Kupürlerinden Yararlanma”  ile ilişkilendirilecektir.

 

MAYIS

1.HAFTA

(2 - 5 MAYIS)

3

2. Değişik dönem ve kültürlerde demokratik yönetim anlayışının tarihsel gelişimini tartışır.

 

 

DEMOKRASİNİN YOL HARİTASI

Demokrasi Bizim Sesimiz

Adayım Çünkü

2.HAFTA

(8 – 12 MAYIS)

3

3. Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur.

 

 

İNSAN OLARAK HAKLARIMIZ

Hak ve Özgürlüklerimizi Biliyormuyuz?

Demokrasi Özgürlüktür Ama

3.HAFTA

(15 - 18 MAYIS)

3

 

4. Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder.

 

 

 

 

5. Türk tarihinde kadının konumu ile ilgili örnekleri, kadın haklarının gelişimi açısından yorumlar.

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

 

4. HAFTA

(22 - 26 MAYIS)

3

 

TÜRK KADINI VE HAKLARI

İnsan Hakları Kuruluna Gidebiliriz

Atatürk ve Türk Kadınları

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM                             ÜNİTE 7: ELEKTRONİK YÜZYIL

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU ADI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

HAZİTRAN

1. HAFTA

(29 MAYIS  - 2 HAZİRAN)

1

 

 

1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.

 

 

 

www.sosyalbilgiler.biz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: İnsan Hakları ve Vatandaşlık (4-8)

8. kitap, kaset, CD gibi materyalleri yasalara uygun bir şekilde üreten ve satan yerlerden almaya özen gösterir

 

 

 

 

:2. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi "Vücudumuzda Sistemler" ünitesi (1.7. kazanımları), "Işık ve Ses" ünitesi (3.4 kazanım)

1.7 Destek ve hareket sistemine teknolojik gelişmelerin katkısına örnekler verir.

:3. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi (2.7, 2.14 kazanımları)

 

10 Haziran Okul pikniği yapılacak.

 

[!] Atatürkçülükle İlgili Konular (5 -12, 13, 14)

 

 

12. Atatürk'ün akılcılığa ve bilime verdiği önem

Açıklama: Mutlu yaşamak için neden cehaleti yok etmek gerektiği,

Bilimin neden her konuda insan hayatına yön vermesi gerektiği,

bilimde ilerleme olmadan kalkınma ve gelişme olamayacağı,bilimsel çalışmalar sayesinde cehaletin nasıl ortadan kalkabileceği açıklanır.

Atatürk'ün akılcılık ve bilim konusundaki uygulamaları, sözlerinden örnekler verilerek onun yaptığı her işte akılcılığı ve bilimi esas aldığı vurgulanır.

13. Bilim ve teknolojinin anlamını ve önemini kavrayabilme

Açıklama: Bilim kavramı tanımlanarak insanların doğru karar vermelerinde bilimin nasıl yol gösterdiği, bir toplumda kalkınma düzeyi ile bilim ve teknolojideki gelişme düzeyi arasındaki ilişki, bilimin bilgiyi benimseme ve onu üretme yoluyla gelişebildiği, teknolojinin neden bilimin ürünü açıklanır. Teknoloji ürünlerine yakın çevreden örnekler verilerek yaşamımızı nasıl kolaylaştırdığı açıklanır.

14. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiğini önemi kavrayabilme

Açıklama: Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önem, sözlerinden örnekler verilerek açıklanır. Atatürk’ün”Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”özdeyişi açıklanır. Atatürk’ün her alanda yaptığı çalışmalarda neden bilimi esas aldığı ve bilimsel çalışmaları örneklerle açıklanır.

SOSYAL BİLİMLER VE TOPLUM

Sosyal Bilimleri tanıyalım

Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans ödevleri, kavram haritası, öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

www.sosyalbilgiler.biz

Doğrudan verilecek değer: Çalışkanlık

 

Doğrudan verilecek beceri: Yaratıcılık

[!] Psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, vb. bilimlerden örnekler verilerek sosyal bilimleri oluşturan disiplinler fark ettirilecektir.
(1. kazanım)

[!] Şehirleşme, ulaşım, haberleşme, iletişim, nükleer enerji, gen teknolojisi, nano-teknoloji ve uzay çalışmaları vb. konular ele alınacaktır. 
(2. kazanım)

[!] Bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar, doku ve organ nakli, kan bağışı ve aşılar incelenecektir.
(3. kazanım)

[!] 2 ve 3.  kazanımlar  “Gazete Kupürlerinden Yararlanma”  ile ilişkilendirilecektir.

[!]  2 kazanım Müze İle Eğitimle ilişkilendirilecektir.

 

 1

 

 

 

2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin yaratıcı fikirler ileri sürer.

GELECEKTEKİ YAŞAM

Bilim İnsanının Çalışkanlığı

Bir Hayalim Var

 1

3. Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder.

 

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YARDIMLAŞALIM

Basından

Bulaşıcı Hastalıklar

2.HAFTA

(5 - 9 HAZİRAN)

 2

 

 

4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur

.

 

KORSANLA MÜCADELE

Korsana Hayır

 

ATATÜRK VE BİLİM

Akılcı ve Bilimsel Uygulamalar

Ülkemizde Bilim

1

 

5. Uygulama ve eserlerinden yola çıkarak Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi fark eder ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİsyalbilgiler

 

www.

 

 

Salim DİKER  Haşmet BAKGÖR   Yunus IRMAK   İbrahim ALTINIŞIK  Musa HAKKOZ Demet ÇAKIR Fatma GÜZEL   Uygundur.                                                                       Sosyal Bilgiler Öğretmenleri                                                                      ÖZDİLKURAL                                          19.09.2016

              

Nevzat RAMAZAN

1