6.sınıf Matematik Yıllık Plan

6.sınıf Matematik Yıllık Plan dosyası 05-04-2019 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6.sınıf Matematik Yıllık Plan
Kategori 6. Sınıf Sanat
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 05-04-2019
Boyut 788.1 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

İZMİR KONAK YEŞİLTEPE 26 AĞUSTOS İLKÖĞRETİM OKULU 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : KÜMELER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

2. HAFTA 08-12EYLÜL

4 SAAT

1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.

 

3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.

Çeşitli nesnelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grupların, toplulukların, takımların ve örüntülerin özel birer küme modeli olduğu fark ettirilir. Nesnelerin her birine, ait oldukları kümenin bir “elemanı”, “ögesi” veya “unsuru” denildiği belirtilir.

 

10’dan küçük tek doğal sayıların kümesi A ile temsil edilirse;

Eğer küme “B” ve elemanlarından biri “c” ile temsil edilmişse “cB” biçiminde, eğer “d”, “B” kümesine ait değilse “dB” biçiminde yazılır. Burada “” sembolü “ait olma” anlamını ifade eder. Bu kümedeki elemanların sayısı sembolik olarak “s(B)” ile gösterilir.

Boş küme ve evrensel küme günlük hayattan örneklerle sezdirilir.

Boş kümenin elemanı olmayan bir küme olduğu, içinde para olmayan kumbara, kalem olmayan kalemlik vb. modellerle sezdirilir.

Evrensel kümenin belirli bir alandaki varlıkların tümünü içerdiği varsayılan standart bir küme olduğu modellerle sezdirilir.

    -Türkiye’deki göllerde yaşayan canlı türlerini çalışan bir uzman için Türkiye’deki  bütün göllerin kümesinin bu konuya ait evrensel kümesidir.

    - Avrupa kıtasında araştırma yapan bir uzman için ise Avrupa’daki bütün göller evrensel kümedir.

 

 

 

Alt küme kavramı verilirken mantıksal çıkarımlar yaptırılır.

 • A= 10’dan küçük doğal  sayılar
 • B= 10’dan küçük tek doğal sayılar

B A “A’nın  bazı elemanları B’nin elemanıdır.” veya “ B’nin her elemanı A’nın elemanıdır.”

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

[!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır:

 •    Nesneleri temsil eden sembolleri, karışıklığa neden olmamak için tırnaklı ayraç içinde aralarına virgül koyarak “..., ..., ..., …” biçiminde sıralama,
 •    Kümeye karşılık olarak bir harf, bir sembol veya özel bir isim kullanmak,
 •    Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme,
 •    Elemanların nokta veya şekillerle temsil edildiği bir düzlem parçası oluşturma (Venn şeması).

[!]  Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle, elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir.

[!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin , evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir.

[!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. İşlemler, günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir.

[!]  E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan  elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve sembolü ile gösterildiği belirtilir.  

 [!] Eşit, denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir.

[!]

 •        İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu,
 •        Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu,
 •        Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı,
 •        Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu

uygun modelleriyle fark ettirilir.

 

[!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

                  :Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   [!] : Uyarı   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   : Ölçme ve değerlendirme   : Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : KÜMELER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

3. HAFTA 15-19 EYLÜL

4 SAAT

 

3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.

 

 

2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır.

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerden, problemleri dikkatle okumaları, kendi cümleleri ile ifade etmeleri, neyi sorduğunu belirlemeleri, problemi çözmek için plan yapmaları (strateji belirlemeleri), çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir.

 

Problem: Bir apartmanda oturan 20 aileden her biri A ve B gazetelerinden en az birini okumaktadır. A gazetesini 10 aile, B gazetesini ise  14 aile okumaktadır.

 1.                                    Her iki gazeteyi okuyan kaç aile vardır?
 2.                                   Yalnız B gazetesini okuyan kaç aile vardır?

 

    Öğrenciler gruplara ayrılır.Yukarıdaki problemin yazılı olduğu  kartlar her  gruba dağıtılır. Gruptakiler problemde verilenleri kullanarak kümeleri oluşturur.

 

    İki kümenin birleşimi ve kesişimi ile ilgili öğrencilerin düşünceleri alınarak bu kümeleri şekil ve sembolle göstermeleri istenir. İki küme, birleşimleri ve kesişimleri  arasındaki ilişkiler inceletilerek öğrencilerin düşünceleri alınır. Eleman sayıları arasındaki bağıntı keşfettirilir.

 

    İki kümenin farkı benzer biçimde buldurularak problem çözdürülür.

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

[!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. İşlemler, günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir.

[!]  E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan  elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve sembolü ile gösterildiği belirtilir.  

 [!] Eşit, denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir.

[!]

 •        İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu,
 •        Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu,
 •        Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı,
 •        Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu

uygun modelleriyle fark ettirilir.

 

[!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

                  :Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   [!] : Uyarı   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   : Ölçme ve değerlendirme   : Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : DOĞAL SAYILAR

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

4. HAFTA  22-26 EYLÜL

1 SAAT

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilere toplama ve çarpma işlemlerine ait tablolar inceletilerek her özelliğin tabloda nasıl bir sayı örüntüsü oluşturduğu belirletilir. Tablodan çeşitli kesitler alınarak öğrencilerden, bunların tablonun hangi satır ve sütununa ait olduğu ile ilgili akıl yürütmeleri ve bu işlemlerin özelliklerini farklı modeller kullanarak göstermeleri istenir.

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez..

[!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir.

[!] Doğal sayılar kümesinin  “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır.

[!] Çarpma işleminde   “ .” sembolü de kullanılır.

[!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip

:Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   [!] : Uyarı   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   : Ölçme ve değerlendirme   : Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : DOĞAL SAYILAR

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

4. HAFTA  22  - 26 EYLÜL

3 SAAT

 

  Benzer sorgulamalar çarpma işlemi için de yaptırılır. Tabloda, 0 ve 1’in bulunduğu satır ve sütunlar inceletilerek 0’ın ve 1’in çarpma işlemindeki etkisi buldurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •       Onluk taban blokları ile çarpma işleminin toplama (çıkarma) işlemi üzerine dağılma özelliği modelletilerek çeşitli problemler çözdürülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 ( 7 + 5 )  =    ( 6 7 )    +   ( 6 5 )

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

Aşağıdaki dikdörtgensel bölgenin alanını belirten ifadeyi yazınız.

 

[!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır.

[!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur.

[!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır.

                  :Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   [!] : Uyarı   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   : Ölçme ve değerlendirme   : Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

 

                                                   EKİM 1. HAFTA RAMAZAN BAYRAMI

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: OLASILIK VE İSTATİSTİK

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : OLASI DURUMLARI BELİRLEME

 

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

2. HAFTA 6 – 10 EKİM

1 SAAT

1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır, problemlerde kullanır.

 

Çarpma ve toplama kuralları ile ilgili olarak günlük yaşamdan örnek durumlar öğrencilerce incelenir ve bunlar yardımıyla sayma kuralları geliştirmeleri istenir.

 

     Problem: Deniz’in doğum günü partisi vardır. Irmak, Doğa ve Güneş’in gittikleri mağazada bütçelerine uygun olarak alabilecekleri 2 çeşit çiçek ve 3 çeşit kırtasiye malzemesi bulunmaktadır.

 

     a. Deniz’e birlikte bir hediye almak isterlerse, bu mağazadan kaç farklı şekilde hediye alabilirler?

 

Çiçek                        Kırtasiye  Malzemesi

 

 papatya                    kalemlik

 karanfil                    defter

                                  pastel boya

 

              2 + 3 = 5

 

     b. Deniz’e bir çiçek ve bir kırtasiye malzemesi almak isterlerse bu dükkandan kaç farklı şekilde hediye alabilirler?

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

Aşağıdaki problemi çarpma kuralı ile çözünüz.

Okulun drama kulübünün kostüm gardırobunda aşağıdaki malzemeler vardır:

 

Başlıklar          Üst kıyafet            

Şapka                Yelek                     

Kavuk                Hırka                    

Kasket               Kaftan                   

 

 Alt kıyafet       Aksesuar

 Şalvar               Kolye

 Pantolon           Taç

 Şort                   Papyon 

 

   Oyundaki “komik adam” karakteri başlık takar, alt kıyafet giyer ve bir aksesuar taşırsa kaç değişik şekilde kostüm hazırlanabilir?

 

[!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır.

 

 

                  :Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   [!] : Uyarı   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   : Ölçme ve değerlendirme   : Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: OLASILIK VE İSTATİSTİK

ALT ÖĞRENME ALANLARI  : Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

2. HAFTA  6 – 10 EKİM

3 SAAT

1. Deney, çıktı, örnek uzay, olay, rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar.

2. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar.

 

 

 

 

 

1. Kesin ve imkânsız olayları açıklar.

Gerçek yaşantılardan, derslerden veya çocuk oyunlarından yararlanarak olasılıkla ilgili  temel terimler kullandırılır ve açıklatılır.

 

     Problem: Okan, alfabemizdeki bütün harfleri aynı özelliklere sahip kâğıt parçalarına yazarak boş bir kutuya atmıştır. Emel, kutudan rasgele bir kâğıt çekmiştir.

     Çekilen kâğıtta ünlü harf olma olasılığı nedir? Deney: Eş özelliklere sahip kâğıt üzerine yazılmış olan alfabemizdeki harflerden birinin seçilmesi.

    Örnek uzay:

    Ö={alfabemizdeki tüm harfler} veya

    Ö={a,b,c,ç,d,e,f,g,ğ,h,ı,i,j,k,l,m,n,o,ö,p,r,s,ş,t,u,ü,v,y,z}, s(Ö)=29

   Olay:

   H={bir ünlünün çekilmesi}veya H={a,e,ı,i,o,ö,u,ü}, s(H)=8

  Olayın çıktıları:

    a, e, ı, i, o, ö, u, ü

    Eş olasılıklı olma:  Her bir harfin çekilme olasılığı eşittir. Çünkü her bir kartın çekilme olasılığı ’tür.

 

Öğrenciler, bir olay hakkında anket yoluyla veri toplarlar. Bu olayın olma olasılığını bulurlar ve  olasılık temel kavramlarının karşılıklarını yazarlar.

Çocuk oyunlarında geçen olaylardan birinin  olma olasılığı açıklatılır:

    Yozgat yöresi oyunlarından “Kaf, Güzel, Peynir” oynatılır. Bunlar için istenilen üç nesne seçilebilir. Bunlar, avuca sığacak büyüklükte bir  tebeşir parçası ile açık ve koyu renkli iki küçük taş olabilir. Koyu renk taş kafı, tebeşir parçası güzeli, açık renk taş peyniri temsil etsin. Gruptan bir ebe seçilir. Ebe, oyunculara göstermeden oyundaki malzemelerden birini bir avucuna, diğerlerini de diğer avucuna saklar. Tek malzemeli avucunu öne çıkararak “Kaf mı, güzel mi, peynir mi?” diye sorar. Doğru tahminde bulunan oyuncu ebenin yerine geçer ve oyun devam eder. Yanlış tahminde bulunan oyuncu ise cezalandırılır. Ebe cezalı oyuncunun gözlerini kapatırken gruptan iki oyuncu da saklanır. Ebe cezalı oyuncuya saklananlardan birinin yerini sorar. Cezalı oyuncu doğru tahminde bulunursa  cezadan kurtulur. Yanlış tahminde bulunursa 1 dakika tek ayak üstünde durması istenir.

 

    Oyuncunun güzel dediğinde doğru tahmin etme olasılığının ne olduğu açıklatılır.

 

    Deney: “Kaf, Güzel, Peynir” oyunu

 

    Ö={kaf, güzel, peynir}, s(Ö)=3

 

    G={güzel}, s(G)=1

Bir olayın olma olasılığının hangi değerleri alabileceği gerçek yaşamdan örnekler verilerek keşfettirilir.

Öğrencilerin, gerçek yaşam veya oyunlardan örnekler vererek hangi olayların kesin, hangilerinin imkânsız olduğunu tartışmaları ve vardıkları sonuçları yazılı ve sözlü olarak açıklamaları sağlanır

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

 

[!] Evrensel kümede her bir eleman bir kez yazılır fakat örnek uzayda çıktılar kaç tane ise o kadar yazılır.

 

Örnek:

    a. “MATEMATİK” kelimesinin harflerinden oluşan evrensel küme: E={M, A, T, E, İ, K}

 

    b. “Matematik” kelimesinin her bir harfi aynı özelliklere sahip kâğıt parçalarına yazılarak torbaya atılmıştır.

     “Bakmadan bir kâğıt çekildiğinde çıkan harfin “A” olma olasılığı nedir?” sorusundaki örnek uzay; Ö={M, A, T, E, M, A, T, İ, K}

 

[!] Deneydeki her bir çıktının olma olasılıkları  eşit olmalıdır. Bir başka deyişle bir çıktının olma olasılığını artıran veya azaltan  durumlar olmamalıdır.

    Örnek: “A” harfi farklı özelikte bir kâğıda yazıldığında, A’nın seçilme olasılığı diğerlerine göre farklı olacağından deneyin çıktılarının her birinin çekilme olasılığı birbirine eşit olmayacaktır. Bundan dolayı bu deneyde gerçekleşen bir olayın olma olasılığı, istenilen durum sayısının mümkün olan tüm durum sayına oranı şeklinde hesaplanamaz.

 

                  :Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   [!] : Uyarı   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   : Ölçme ve değerlendirme   : Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: OLASILIK VE İSTATİSTİK

ALT ÖĞRENME ALANLARI  : OLAY ÇEŞİTLERİ

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

3. HAFTA 13 – 17 EKİM

2  SAAT

2. Tümleyen olayı açıklar.

Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişki aşağıdaki tabloya benzer bir tablo oluşturularak fark ettirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloya göre;

 •    Aynı satırda bulunan olay ile tümleyen olayları şema kullanarak gösterin ve bu olaylar arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 •    Aynı satırda bulunan olay ile tümleyen olay arasındaki ilişkiyi olasılık değerlerini karşılaştırınız.
 •    Tümleyen olayın ne olduğunu açıklayınız.

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

[!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: İSTATİSTİK  VE MATEMATİK

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : Araştırmalar için Sorular OluşturMA

ve Veri Toplama

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

 

3. HAFTA   13 – 17 EKİM

2 SAAT

1. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir, uygun örneklem seçer ve veri toplar.

 

İstatistik nedir ve neden istatistiğe ihtiyaç duyarız?” sorusu ile öğrencilerin ön bilgilerinin kontrolü ve istatistik kavramına giriş yapılır.

 

Öğrenciler, okulun öğretmen profilini belirlemek için içeriğinde uygun soruların bulunduğu bir anket hazırlayarak topladıkları verileri çetele tablosuna işlerler.

 

  Bisküvi üreten bir şirket, yeni bir gofret üzerinde çalışmaktadır. Ürün pazarlanmadan önce belirli bir gruba tanıtılarak beğenilip beğenilmediğiyle ilgili araştırma yapmak isteniyor. Bu araştırma için veri toplanarak anket geliştirilecektir.

 

      Bu araştırmadan doğru sonuçlar elde edilebilmesi için nasıl bir grup üzerinde çalışılması gerekir?

 

         Soru üzerinde tartışılarak bu araştırmanın yapılacağı grubun yaşının, cinsiyetinin,yerleşim biriminin, sosyo-ekonomik düzeyinin vb. önemli olup olmadığı üzerinde tartışılarak örneklem belirlenir. Örneklem belirlenirken insanlardaki gelişim dönemleri ve bu dönemlerin belirgin özellikleriyle ilişkilendirme yapılabilir.

 

     Seçilecek örnekleme göre yanlı sonuçların doğabileceği durumlar tartışılarak varılan sonuç açıklatılır.

 

     Örneğin; Türkiye’deki kişi başına düşen gelir hesaplanırken sadece İstanbul’un zengin semtlerinden seçilen bir örneklem üzerinde araştırma  yapılmasının, yanlı sonuçlar doğuracağı tartışılır.Varılan sonuçlar yazılı ve sözlü olarak açıklatılır.

 

Diğer derslerle İlişkilendirme  

Fen ve Teknoloji Dersi, Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2.6)

 

Ara

 

Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

Sağlık Kültürü (Kazanım 16)

(Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?)

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

[!] Veri toplamada anket, görüşme, tarama vb. veri toplama araçları kullanılır.

[!] Üzerinde araştırma veya deney  yapılacak grup, örneklem olarak  isimlendirilir.

 

 

  :Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   [!] : Uyarı   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   : Ölçme ve değerlendirme   : Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

 

 

 

 


 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI:  İSTATİSTİK  VE MATEMATİK

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : TABLO  VE GRAFİKLER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

4. HAFTA    20 – 24 EKİM

2 SAAT

1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri  ile gösterir ve yorumlar.

Bisküvi ürünleri üreten şirketin, yeni üreteceği gofretin beğeni düzeyini belirlemek için toplanan veriler tablo ile gösterilir. Bu verilere dayalı olarak çizilecek grafik çeşidine karar verilir ve grafik çizdirilerek yorumlatılır.

 

Öğrencilerden, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://www.kultur.gov.tr) yer alan verileri kullanarak  tablo oluşturmaları ve yorumlamaları istenir.

 

      “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 12.03.2004 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen 31.03.2004 tarihli genelge doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüklerince 2004 yılında  operasyon yapılmıştır. 01/01/2004 - 11/03/2004  tarihlerinde 84 operasyon yapılırken 12/03/2004-31/12/2004 tarihlerinde 2697 operasyon yapılmıştır.

     Yapılan operasyonların sonuçları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

        Tablo: 2004 Yılında Yapılan Operasyon Sonuçları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo incelendiğinde, yapılan operasyon sonucunda bandrolsüz materyallerin ele geçirildiği, bunun çok üzücü bir durum olduğu, kişilerin haksız yere para kazanması sonucu ülkemiz ve bu materyallerin gerçek sahiplerinin zarara uğradığı, bu nedenle öğrencilerin kitap, kaset, CD/DVD vb. materyalleri alırken bandrollü olmasına dikkat etmeleri gerektiği vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMHURİYET

BAYRAMI

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

Günlük gazetelerde yayınlanan bir istatistiksel  tablo ya da grafiği yorumlayınız.

 

[!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur.

[!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır.

[!] Tablolar, sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil  biçimleridir.

[!] Sütun grafiklerindeki çubukların, prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir.

[!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir.

[!] Tabloya başlık yazılır.

[!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır.

[!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir

                  :Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   [!] : Uyarı   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   : Ölçme ve değerlendirme   : Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI:  İSTATİSTİK  VE MATEMATİK

                                                                                    ALT ÖĞRENME ALANLARI    : TABLO  VE GRAFİKLER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

4. HAFTA   20 – 24 EKİM

2 SAAT

2.Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış  yorumlara yol açabileceğini açıklar.

Öğrencilerin, sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini sözlü ve yazılı olarak açıklamaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMHURİYET BAYRAMI

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

[!] Tablolama  yazılımı  kullanılarak  çizilen sütun grafiklerinin, eksenlerindeki ölçekler  değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği  buldurulur.

 

 

                  :Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   [!] : Uyarı   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   : Ölçme ve değerlendirme   : Ara disiplinlerle ilişkilendirme


 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI:  İSTATİSTİK  VE MATEMATİK  - CEBİR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILMA ÖLÇÜLERİ -  ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

 

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

5. HAFTA 27 – 31 EKİM

4 SAAT

1, Verilerin aritmetik ortalamasını açıklığını hesaplayarak yorumlar.

 

2. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür.

 

 

 

 

1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder. 

 

2, Doğal sayıların kendisi ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

Eylül bebeğin aylara göre kilosu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo yorumlatılır. Verilen tartma sonuçlarını karşılaştırabilmek için sütun grafiğini çizdirilir.

 

     Tablo: Eylül bebeğin aylara göre kilosu 

Yaş (ay)

kg

0

3,5

1

4,5

2

5

3

6

4

7

5

7,5

6

8

 

 

Öğrenciler, 50 pilin televizyon kumandasını çalıştırma sürelerinin aritmetik ortalamasını hesaplar ve yeni bir pilin dayanma süresi hakkında aritmetik ortalamayı kullanarak yorum yaparlar.

 

Öğrenciler, poğaça satışları konusunda okulun kantincisinden gerekli bilgileri alarak kantincinin poğaça satışından bir ay sonra elde edeceği ortalama kazancı tahmin ederler.

 

Bir sayı örüntüsü seçtirilir:    2     4     6     8     

 

       Bu örüntünün çeşitli malzeme ile üretilebilecek modellerinden üçü, örüntüdeki her bir sayı için kullanılan malzeme sayısı ve ilişkinin açıklandığı tablolar aşağıdadır:

 

      1. model: Her “1” sayısına karşılık bir küp aldırılarak örüntü modellenir.

 

 

 

          2          4          6             8

(1. sayı)         (2. sayı)          (3. sayı)                  (4. sayı)              (n. sayı)

 

 

 

 

Ders içi ilişkilendirme  

Tablo ve Grafikler

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

Grafik çizmeye ve tahminde bulunmaya  uygun bir konu belirleyiniz. Konuya ait  grafiği çiziniz ve tahminde bulununuz.

 

 

 

 

6.SINIFLAR 1.DÖNEM

1. ORTAK YAZILI  SINAVI

[!] Mevcut  veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir

                  :Sınıf - Okul içi etkinlik   : Okul dışı etkinlik   [!] : Uyarı   : Ders içi ilişkilendirme   : Diğer derslerle İlişkilendirme   : Ölçme ve değerlendirme   : Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : TAM  SAYILAR

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

KASIM

1. HAFTA   3 – 7  KASIM

4 SAAT

1. Tam sayıları açıklar.

 

2. Mutlak değerin anlamını açıklar

 

 

3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.

 

 

Spor, bilim, uzamsal ilişkiler vb. alanlarda birbirlerine zıt (sıcak-soğuk, ileri-geri, alacak-borç, kâr-zarar, üstünde-altında, sağında-solunda, kazanmak-kaybetmek vb.) kavramlar tam sayılarla ilişkilendirilir.

 

 • Sıcaklık sıfırın altında 23 derece     -23 C
 • Sıcaklık sıfırın üstünde 3 derece     +3 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerden pozitif ve negatif sayıları, sayı doğrusu modeli üzerinde göstermeleri istenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilere, sayı doğrusu üzerindeki “0” noktasına (sıfır sayısına) simetri aynası dik biçimde koydurularak aynada üst üste gelen sayı çiftleri gözlemletilir. Bu çiftlerin her birindeki pozitif ve negatif sayıların “0” noktasına olan uzaklıklarının aynı olduğu ve bu ortak uzaklıkların iki sayının “mutlak değeri” olduğu fark ettirilir. Örneğin; üst üste gelen sayı çifti -3 ve +3 olsun. Bu durumda, -3 veya +3’ün sıfıra olan uzaklığı 3 birim olur ve sembolle -3=+3 şeklinde yazarlar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 KASIM

ATATÜRK’Ü

ANMA GÜNÜ

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

[!] Sayıların önüne konulan “+” ve “ işaretlerinin, sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır.

 

[!] Pozitif ve negatif tam sayıların, “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI  : TAM SAYILARLA İŞLEMLER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

KASIM

 

2. HAFTA   10 – 14 KASIM

 

4 SAAT

1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

 

Doğal sayılar :

1, Doğal sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Sayma pulları, sayı doğrusu vb. modeller kullanılarak aşağıdakilere benzer problemler çözdürülür.

 

      Problem: Ayşegül’ün 5 YTL borcu vardır. Ayşegül, borcunun 3 YTL’sini öderse kaç YTL borcu kalır?

 

     Problem, sayma pulları ile modellenir ve çözülür. Yapılan işleme uygun matematik cümlesi yazılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (-5)-(+2)=(-5)+(-2) işlemi modellenerek açıklanır.

1. Adım: (-5) in yerine 5 tane negatif pul zemine konur.

 

 

 

2.Adım: (+2) çıkarabilmek için 2 tane pozitif pul olmalıdır. Fakat 2 pozitif pul olmadığı için (-5) sayısının değerini bozmayacak  şekilde 2 pozitif ve 2 negatif pul eklenir.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir ailenin aylık bütçesiyle ilgili tablo hazırlanır. Bu tabloda gelirler pozitif (+), giderler negatif (-) tam sayılarla gösterilir. Bütçe yapmanın aile ekonomisi üzerinde yaratacağı olumlu durumlar öğrencilerce tartışılır. (Girişimcilik Etkinliği)

 

Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

Girişimcilik (Kazanım 2, 3)

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

(-5)+(-3) işlemini sayı doğrusu üzerinde yapınız.

 

[!] a-b ve a+(-b) işlemlerini gerektiren problemler, ayrı ayrı incelenir. Elde edilen çözümler karşılaştırılarak a-b= a+(-b)  olduğu fark ettirilir.

[!] Toplama işleminin değişme ve birleşme özellikleri incelenir.

[!] Toplamları 0 (sıfır) olan iki tam sayının toplama işlemine göre birbirlerinin tersi olduğu vurgulanır.

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : ZAMANI ÖLÇME

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

KASIM

3. HAFTA     17– 21  KASIM

4 SAAT

1. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

 

 

 

1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler

Öğrencilerden, problemleri dikkatle okumaları, kendi cümleleri ile ifade etmeleri, neyi sorduğunu belirlemeleri, problemi çözmek için plan yapmaları (strateji belirlemeleri), çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir.

 

    Problem: Özgür, koştuğunda nabzı dakikada 120 kez atmaktadır. Aynı tempoda koşmaya devam ettiğinde nabzı 1 saatte kaç kez atar? Özgür’ün nabzı otururken dakikada 80 kez atmaktadır. Özgür, koştuğu zaman nabız atışı dakikada yüzde kaç artar? (TIMMS 1999’dan uyarlanmıştır.).

 

Kişisel Tarih Çizgim:  Öğrencilerden, defterlerine bir doğru çizmeleri ve bu doğrunun ortada bir yerini  işaretleyerek bu işaretin hizasına doğum tarihlerini yazmaları istenir. Daha sonra, doğumlarından önceki önemli olaylar doğum tarihlerinin soluna; doğumlarından sonraki önemli olaylar ise sağına işaretleyerek yazmaları sağlanır. Örneğin; anne-babanın evlenme yılı, kardeşlerinin doğum tarihleri, ilköğretime başladığı yıl vb. alınabilir Doğumlarından önce ve sonra olan olaylar arasındaki ilişkileri belirtmeleri istenir.

   Öğrenciler, kendi doğum tarihlerini referans alarak aşağıdaki soruları cevaplar:

 • Ablam kaç yaşındayken yeğenim doğdu?
 • Ağabeyimin doğumu ile ablamın evlenmesi arasında kaç yıl vardır?
 • O yıllara ait özellikler, drama tekniği ile ifade ettirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilen bir doğal sayıyı birden fazla doğal sayının çarpımı olarak yazma ve aynı sayıyı  kalansız olarak bölen sayıları bulma etkinlikleri yapılır.

 

     Öğrenciler, yaptıkları etkinliklerde buldukları sonuçları karşılaştırarak bölen ve çarpan kavramları arasındaki ilişkiyi tartışırlar.

 

Öğrenciler, çarpanları bulurken çarpan ağacı oluştururlar.

Öğrenciler, bir doğal sayının katlarını bulurken, yüzlük tablodan yararlanarak sayma yaparlar ve sayının katlarının bir listesini oluştururlar.

 

 

Ara disiplinlerle ilişkilendirme

 

Kariyer Bilincini Geliştirme  (Kazanım 4) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kişisel Tarih Çizelgem)

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim  (Kazanım 5)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık  (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Çocuk Hakları Bildirileri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 soruluk bir sınav için verilen süre 40 dakikadır.

a. Her soru için ortalama kaç dakika süre verilmiştir?

b. Sınava saat 08.15’te başlayan bir öğrenci 08.30’da 6 soruyu cevaplamıştır. Öğrenci zamanı bu şekilde kullanmaya devam ederse sınavın sonunda kaç soruyu cevaplamış olur?

Normal bir tencerede 1 saat 40 dakika 20 saniyede pişen yemek, düdüklü tencerede 50 dakika 40 saniyede pişmektedir. Yemek düdüklü tencerede pişirildiğinde ne kadar zaman kazanılmış olur?

Milâttan önce veya milâttan sonraya ait seçtiğiniz iki tarih arasındaki farkı yüzyıl ve yıl olarak belirleyiniz.

İlk olimpiyatın ne zaman ve nerede yapıldığını araştırarak sınıfa sununuz.

 

[!] Problemlerde zaman ölçme birimlerinin  tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.

[!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : ÇARPANLAR VE KATLAR

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

KASIM

 

4. HAFTA   24 – 28 KASIM

 

4 SAAT

2. Bölünebilme kurallarını açıklar.

 

 

 

3. Asal sayıları belirler.

 

  Öğrencilerden yüzlük tabloda 2 ve 2’nin katlarını daire içine almaları ve bu sayıları listelemeleri istenir. Listedeki sayıların birler basamağındaki rakamlara dikkat çekilerek buradaki örüntüyü ifade etmeleri ve bu örüntüden yararlanarak 2’ye bölünebilme kuralını yazmaları istenir.

     Öğrencilerden yüzlük tabloda 5 ve 5’in katlarını daire içine almaları ve bu sayıları listelemeleri istenir. Listedeki sayıların birler basamağındaki rakamlara dikkat çekilerek buradaki örüntüyü ifade etmeleri ve bu örüntüden yararlanarak 5’e bölünebilme kuralını yazmaları istenir.

     3’e bölünebilme kuralının nasıl olabileceği sorulur. 3 ve 3’ün  ilk on katını listelemeleri istenir. Bu sayıların birler basamağına bakarak sayıların 3’e bölünüp bölünemeyeceği tartıştırılır. 3’ün ilk on katı olan sayıların basamaklarındaki rakamlarını toplayarak aşağıdaki gibi bir tablo oluşturmaları istenir.

 

3’ün Katları

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

Basamaklardaki Rakamların Toplamı

3

6

9

3

6

9

3

6

9

3

 

     Basamaklardaki rakamların toplamının oluşturduğu örüntü açıklatılır. Örüntüdeki sayılardan yararlanarak 3’e bölünebilme kuralını yazmaları istenir.

     Yapılan tablo ilk yirmi sayı için genişletilerek  9 ve 9’un katlarını incelemeleri istenir. Buna dayanarak 9’a bölünebilme kuralını yazmaları istenir.

     Yüzlük tabloda 2’ye bölünebilen sayıları kırmızı kalem ile, 3’e bölünebilen sayıları mavi kalem ile daire içine almaları istenir. Aynı anda hem kırmızı hem de mavi ile işaretlenmiş sayıları listelemeleri ve bu sayıların ortak özelliklerinin ne olduğu tartıştırılarak 6’ya bölünebilme kuralını yazmaları istenir.

”2 ile bölünebilen her sayı 4 ile bölünebilir mi?” Sorusu sorulurYüzlük tabloda 4 ve  4’ün katlarını daire içine alarak bu sayıları listelemeleri istenir. Listedeki sayılar incelenir. 100’den büyük ( 104, 138, 128, 350, 276, 2236, 500040, vb. ) sayıları 4’e bölmeleri istenir. Bölünebilenler diğerlerinden ayrılarak bu sayıların 100’lük tabloda işaretlenen sayılarla karşılaştırılmaları  ve 4’e bölünebilme kuralını fark etmeleri sağlanır. 

Aşağıdaki gibi etkinliklerle asal ve asal olmayan sayıların geometrik gösterimi yapılarak bu sayılar arasındaki fark keşfettirilir.

Kareli defter veya kâğıt üzerine alanı 12 br2 olan değişik yapıdaki dikdörtgensel bölgeler  modelletilir :

12 br2 ile birden fazla dikdörtgensel bölge oluşturularak  12’nin çarpanlarının 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 olduğu buldurulur.

       

 

 

           3 x 4

 

 

 

           1 x 12                                                                                                

 

 

 

 

 

          2 x 6

 

Farklı doğal sayılar için bu etkinliğe devam edilir. Alanı  5 br2 olan dikdörtgensel bölge modelletilir.5’in çarpanları buldurularak  bu sayının niçin asal sayı olduğu tartışılır.

 

            

Ders içi ilişkilendirme  

Örüntüler ve İlişkiler

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

 

[!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2, 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur.

[!] 2, 3 ve 5’e  kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir.

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : ÇARPANLAR VE KATLAR

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

ARALIK

 

1. HAFTA    1 – 5   ARALIK

 

4 SAAT

4. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.

 

 

1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir

Doğal sayıların  ortak bölenlerini ve ortak katlarını bulmayı gerektiren  günlük yaşamda karşılaşılan  durumlar incelenir.

 

   Problem: Ayşe ve Ali bugün büyükbabalarını ziyarete gittiler. Ayşe büyükbabayı her 4 günde bir, Ali ise büyükbabayı her 5 günde bir ziyaret ediyor. Ayşe ve Ali  bu ziyaretten sonra büyükbabalarını ne zaman birlikte ziyaret ederler?

 

Her iki sayının katlarını yazdırılarak  ortak olan katlar buldurulur.

 

4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,36, 40, 44, 48, 52, 56, 60,64, …

      5: 5, 10, 15, 20, 25, 30,35, 40, 45, 50, 55, 60,65, ...

 •        Bugünden sonra ilk ortak ziyaretlerini kaç gün sonra yaparlar?”  sorusuyla  4 ve 5 sayılarının en küçük ortak katı  olan 20 buldurulur.

 

      Problem : Bir satıcının elinde 36 kg ve 24 kg’lık iki torba pirinç vardır. Satıcı torbalardaki pirinçleri eşit miktarlarda paketlemek istemektedir. Paketlere koyabileceği olası pirinç miktarı nedir?

 

       Sayıların asal çarpanları, çarpan ağacında buldurularak ortak bölenleri “Venn” şeması ile gösterilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 ve 24’ün ortak bölenleri şemadan                          

                                                                                           yararlanılarak; 2, 3, 4, 6 ve 12 olarak 

                                                                                            buldurulur.

 

“Satıcı en az sayıda  eşit  miktarda paket yapmak için hangi ortak böleni tercih etmelidir?” sorusuyla 36 ve 24  sayılarının  en büyük ortak böleni olan 12  buldurulur.

Öğrencilerin kesirleri sıralarken çeşitli tahmin stratejilerini kullanmaları sağlanmalıdır.

 

     1. Bütüne yakınlık:  Verilen kesirlerin bütüne olan uzaklıkları veya yakınlıkları incelenir.

     Örneğin; , ve kesirlerini sıralayalım. kesrinin bütüne olan uzaklığı, kesrinin bütüne olan uzaklığı ve kesrinin bütüne olan uzaklığı ’dir. Bu üç kesirden bütüne en yakın olan , en  uzak olan ise ’tür. Sonuç olarak < <’dir.

Ders içi ilişkilendirme  

 

Kümeler

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

96 kg ve 102 kg’lık torbalardaki toz şeker , eşit miktarlarda ve hiç şeker artmayacak şekilde en az sayıda torba kullanılarak paylaştırılmak isteniyor. Kaç kg’lık torbalara ve kaç tane torbaya ihtiyacımız vardır?

 

Eni 3 cm, boyu 4 cm olan dikdörtgensel bölge biçimindeki kartlar,  boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizilerek bir karesel bölge oluşturulmak isteniyor.

  Oluşturulabilecek en küçük karesel bölgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetre olur? Kaç tane kart kullanılması gerekir?

 

 

 

6.SINIFLAR 1.DÖNEM

2. ORTAK YAZILI  SINAVI

[!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur.

 

[!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK, en büyük  ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir. EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir.

[!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır.

 

[!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir.

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : KESİRLER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

ARALIK

3. HAFTA      15  – 19  ARALIK

4 SAAT

2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

 

Öğrenciler, kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde, payda eşitlemenin neden gerekli olduğunu ve ne anlama geldiğini tartışırlar. Öğrencilerden, model kullanarak düşüncelerini açıklamaları istenir.

 

 

     işlemi modellenerek yaptırılır:

 

 

Ders içi ilişkilendirme  

Çarpanlar ve Katlar

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tabloda Mine’nin geçen hafta uyuduğu  saatler verilmiştir.    

      Tabloya göre Mine geçen hafta ortalama kaç saat uyumuştur?

 

[!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur.

[!] Payda eşitlemenin, kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır.

[!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : KESİRLER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

ARALIK –  OCAK

 

5. HAFTA  29 -  31 ARALIK   1-2  OCAK

 

4 SAAT

3. Kesirlerle çarpma işlemini yapar

 

4. Kesirlerle bölme işlemini yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• YILBAŞI TATİLİ

Problem: Bir çocuk 12 fındığın ’ünü yemiştir. Çocuk kaç tane fındık yemiştir? Problem modelletilerek sonuç buldurulur.

                                            

                                          12’nin ’ü  9’dur

 

 

 

 

Bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma etkinliklerinde kâğıt şeritler,  kesir modelleri vb. kullanılarak öğrencilerin kesirlerde çarpma işlemi kuralını geliştirmelerine ortam sağlanır. 

     işlemini yapmak için bir kâğıt şerit ortadan ikiye katlatılarak boyatılır. Kâğıt şerit ikiye katlıyken tekrar 3 eş parça olacak şekilde katlatılır ve  bu parçalardan biri farklı bir renge boyatılır. Öğrencilerin, boyanan parçanın yarımın üçte biri ve bütünün altıda biri olduğunu gözlemlemeleri sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

Bir doğal sayıyı bir kesre bölmek için bölmenin ardışık çıkarma ve bir kesri bir doğal sayıya bölmek için eşit paylaşma anlamlarını içeren problem çözme etkinlikleri yaptırılır.

 

     Ardışık çıkarma:

         Öğrencilere 3 tam içinde kaç tane yarım olduğu sorulur. Bu modelin gösterdiği matematik cümlesini yazmaları istenir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

Daire biçimindeki bir oyun parkının çapı m’dir. Bu oyun parkının çevresine çit yapılacaktır. Yapılacak bu çitin uzunluğunu tahmin ediniz. İşlemin sonucunu bularak tahmininiz ile karşılaştırınız

 

 

6.SINIFLAR 1.DÖNEM

3. ORTAK YAZILI  SINAVI

[!]  Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır.

 

[!]  İki kesrin çarpımının, bir kesrin diğer  bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır.

 

[!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : ONDALIK KESİRLER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

OCOCAAK OCAK

 

2.HAFTA  5-9  OCAK

 

 

4 SAAT

1. Ondalık kesirleri çözümler.

 

2, kesirlerin ondalık açılımını belirler.

Yüzlük kartlar, basamak tablosu, onluk taban blokları vb. kullanılarak bir ondalık kesrin basamak değerleri fark ettirilir. Bir ondalık kesir, basamak değerlerinin toplamı olarak yazıldığında buna, “ondalık kesrin çözümlemesi” denildiği belirtilir.

      213,561 ondalık kesri basamak tablosunda yazdırılır ve çözümletilir:

Çözümlemenin aşağıdaki gibi farklı yazılış biçimlerinin olduğu vurgulanır. Çözümleme tablo ile ilişkilendirilir.

     2 100 + 1 10 + 3 1 + 5 + 6 + 1 = 213,561

     2 100 + 1 10 + 3 1 + 5 0,1 + 6 0,01+1 0,001= 213,561

 

Ondalık kesirler çeşitli biçimlerde modellenebilir. Örneğin; 3,56 odalık kesri yüzlük kartlarla aşağıdaki gibi modelletilir:

 

 

 

 

 

3,124  ondalık kesri onluk taban blokları kullanılarak modelletilir.

 

Ders içi ilişkilendirme  

 

Kesirler

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

Yüzlük kart üzerinde uygun kareleri alfabemizdeki F harfi  görünümünde boyayarak boyalı kısmı ondalık kesir olarak ifade ediniz.

 

34,027 ondalık kesrindeki rakamların basamak değerlerini, basamak tablosunda gösteriniz.

 

 

 

 

[!] Ondalık  kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır.

[!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI  : ONDALIK KESİRLER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

OCAK

3. HAFTA    12 - 16   OCAK

4 SAAT

1. Kesirlerle yüzdeler arasındaki ilişkiyi açıklar

3. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.

 

Ondalık kesirler karşılaştırılıp sıralanırken sayı doğrusu, yüzlük kartlar, basamak tablosu vb. modellerden  yararlanılır.

 

     Aşağıda  2,3 ; 2,37 ve 2,34 ondalık kesirleri karşılaştırılıp sıralanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basamak tablosu

     Soldan başlanarak her bir basamakta yer alan rakamlar kendi aralarında karşılaştırılır.

 

 

Ders içi ilişkilendirme  

 

Kesirler

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

0,7 ;  0,70 ve 0,700 ondalık kesirlerini karşılaştırınız.

 

3,2 ile 3,191 ondalık kesirlerini karşılaştırınız.

 

[!]  Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın, ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : KESİRLER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

OCAK

4.  HAFTA  19–23  OCAK

4 SAAT

4, Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar.

5. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder.

 

Günlük hayatta yuvarlamanın nerelerde ve hangi durumlarda kullanıldığı tartışılır.

Ondalık kesirlerin yuvarlama etkinliklerinde sayı doğrusundan yararlanılabilir.

      2,37 ondalık kesri, en yakın onda birliğe göre yuvarlarken hangi onda birliğe daha yakın olduğu sorgulanır ve sayı doğrusunda gösterilir.

 •        Öğrenciler  4 veya 6 kişilik gruplara ayrılır.
 •        Gruplar eşit büyüklükteki kartlara rakamları yazarak torbaya atar.
 •        Torbadan çekilecek rakamlarla doğal sayılar oluşturulur. Doğal sayılarda yuvarlama  stratejileri hatırlatılır.
 •        Torbadan çekilen kartlar ile grupların ondalık kesir oluşturmaları ve sayı doğrusu kullanmadan yuvarlama stratejilerinden yararlanarak bu ondalık kesirleri belirtilen basamaklara göre yuvarlamaları istenir.

 

        Problem: Ege, kitabının tahminen ’lik kısmını okumadı. Kitabın tamamı 374 sayfa olduğuna göre okunmayan sayfa sayısını tahmin ediniz.

 

    .374                   374 sayısının yerine zihinden kolay işlem yapılabilecek bir sayı seçtirilir.

 

    .360 = 90                   360 sayısı, 4 ile bölünebilen 374’e yakın bir sayıdır.

 

    .374  işleminin sonucu yaklaşık olarak 90’dır.

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

Çarpma işlemi yapmadan verilen işlemlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  a. .  b. 8. 3 

 c. 2.7.   ç.  5 

 d. .

şlemlerden hangisinin sonucu 24’ten büyüktür?

şlemlerden hangisinin sonucu 1’den küçüktür?

şlemlerden hangisinin sonucu 1’den büyük, 5’ten küçüktür?

şlemlerden hangisinin sonucu en küçük olur?

 

2.107 işlemi için farklı üç tahminde bulununuz. Tahminlerinizi arkadaşlarınızla karşılaştırarak en iyi tahmini kimin yaptığını belirleyiniz

[!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen  tahmin stratejilerinden yararlanılır.

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : ONDALIK KESİRLER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

2. HAFTA    9-13 ŞUBAT

4 SAAT

5. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

6. Ondalık kesirlerle çarpma  işlemini yapar.

 

Basamak tablosu, onluk taban blokları ve yüzlük kartlar kullanılarak toplama ve çıkarma işlemlerini içeren etkinlikler yaptırılır. Örneğin; 2,36 + 1,6 işlemi aşağıdaki gibi yaptırılabilir:

          I.  Basamak tablosu          II.  Yüzlük kartlar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki ondalık kesrin çarpımında, kesirlerle çarpma işleminden yararlanılır.

1,40,8 işlemi için yüzlük kartlar kullandırılır. Yüzlük kartlarda her çarpan işaretlenerek bir dikdörtgen elde edilir. Dikdörtgenin alanı yüzlük karttaki kareler cinsinden buldurulur. Bu işlem basamak tablosunda gösterilir.

Ondalık kesirleri kısa yoldan 10, 100 ve 1000 ile çarparken ondalık kesir, kesir olarak ifade ettirilir. Elde edilen kesrin 10, 100 ve 1000 ile çarpımları bulunup oluşan örüntüler incelenerek çarpma işlemini kısa yoldan yapmak için kural geliştirilir.

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

Türkiye’de yaşanmış büyük depremlerle ilgili bir araştırma yaparak  deprem büyüklükleri arasındaki farkların etkilerini irdeleyen bir rapor yazınız ve sınıfa sununuz.

 

Aşağıdaki işlemlerde yapılan hataları belirleyerek açıklayınız ve doğru sonuçları bulunuz.

 

[!] Ondalık  kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır.

 

[!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : ONDALIK KESİRLER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

3.  HAFTA    16 – 20    ŞUBAT

4 SAAT

7. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar.

8. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar..

Bir doğal sayıyı başka bir doğal sayıya kalanlı bölme işleminde öğrencilerin kalan kavramı üzerinde düşünmeleri sağlanır. Kalan, bölümde kesir olarak ifade edildikten sonra ondalık kesir olarak gösterilir.

 

     Örnek:

 •                27:4 işleminde bölüm 6, kalan 3’tür. Kalan, 4’e bölündüğünde bölüm; 6 + = 6 olur.

 

 • Bölümün kesirli kısmı ondalık kesir olarak ifade ettirilir:

          6 = 6 + = 6 + = 6 + 0,75 = 6,75    27 : 4 = 6,75

 

     Benzer bölme işlemleri yapıldıktan sonra, sonucu ondalık kesir olan bölme işlemlerini yapmak için algoritma geliştirilir.

İki ondalık kesri birbirine bölme algoritmasına geçmeden önce ondalık kesirlerle bölme işleminin kavramsal anlamı  üzerine düşünmelerini sağlayan sorular sorulur.

 

     1.  1,2 0,4 işlemini bölmenin ardışık çıkarma anlamı vurgulanır. 1,2’nin içinde kaç tane 0,4 olduğu buldurulur. 1,2’den 0,4 ardışık çıkarıldığında bu işlemin kaç kez yapıldığı ile bölüm ilişkilendirilir.

 

     2. Öğrencilerin, kesirlerde ortak payda algoritması kullanarak bölme işlemi yapmaları sağlanır.

 

Ders içi ilişkilendirme 

 

Kesirler

Örüntüler ve İlişkiler

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur.

 

[!] Ondalık kesirlerle  10, 100 ve 1000 ile kısa  yoldan bölme işlemleri de yaptırılır.

 

[!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME

ALT ÖĞRENME ALANLARI  : UZUNLUKLARI  ÖLÇME 

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

 

4. HAFTA     23 – 27    ŞUBAT

 

4 SAAT

1. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür

 

2. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleri ile açıklar

3.ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Öğrenciler, boy uzunluklarını, yazı tahtasının uzunluğunu metre ve santimetre birimiyle; kalemin uzunluğunu, kitabın kalınlığını milimetre ve santimetre birimiyle ölçerek belirtirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler iki gruba ayrılır. Her gruptan bir öğrenci sırayla öğretmenin istediği uzunlukta bir nesne getirir. Getirilen nesneler ölçülür.İstenilen uzunluğa en yakın uzunluktaki nesneyi getiren gruba artı puan verilir. En çok artı puanı olan grup oyunu kazanır. 

Ders içi ilişkilendirme  

Ondalık Kesirler

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

Öğrencilerden “metrik sistem” ve “mil” ile ilgili araştırma yaparak sınıfa sunmaları istenir.

 

[!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km, m, cm ve mm’yi  ön plana çıkaran etkinlikler yapılır.

 

[!] Kilo, hekto, deka, desi, santi, mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ

ALT ÖĞRENME ALANLARI  : DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 MART

. HAFTA     2 – 6     MART

4 SAAT

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir.

 

 

Her doğrunun üzerinde nokta/noktalar ve her nokta üzerinde de doğru/doğruların bulunabileceği vurgulanır. Yolların üzerindeki belirgin durak, istasyon, işaret, havaî fişek patlamasındaki parıltılar nokta modeli; yollar, havaî fişek patlamasında oluşan ışık demetleri doğru modeli olarak alınır.

 

     1. Bir kâğıt, üzerindeki belirli bir noktadan kısa katlatılır. Daha sonra kısa kat her iki ucundan düz şekilde uzatılır. Kat çizgisinin, söz konusu noktadan geçen bir doğru olduğu sezdirilir. Diğer doğrultu ve yönlerde aynı noktadan geçen benzer katlamalarla “bir noktadan istenilen sayıda doğru geçtiği” gözlemletilir.

 

 

 

 

 

 

 

Kâğıt katlama yönteminde nokta modelinin (kavşak noktasından hareketle) kesişen iki kat çizgisi ile belirlenebileceği vurgulanır.

2. Kâğıt üzerindeki belirli bir noktadan geçmek üzere cetvelle çeşitli yönlerde çizgiler çizdirilir ve “bir noktadan istenilen sayıda doğru geçebileceği” gözlemletilir.

 3.  a.  Bir yol ile üzerindeki duraklar, gergin bir tel üzerindeki kuşlar vb. doğru modellerinin üzerlerine uygun nokta modelleri  yerleştirilerek,

     b. Bir kâğıt katlatılıp bu katın üzerine herhangi aralıklarla çentikler (küçük katlamalar) atılarak,

     c.   Gergin bir ip üzerine çeşitli sayıda düğümler atılarak“bir doğru üzerinde istenilen sayıda noktaların var olabileceği” fark ettirilir.

 

 4. Bir kâğıt üzerinde iki nokta işaretlenir. Bu noktalardan geçen çizgi boyunca kâğıt katlanarak kat çizgisinin tek olduğu gözlemlenir ve “iki noktadan bir tek doğru geçebileceği ve bu doğrunun da bu iki nokta ile belirtilebileceği” fark ettirilir.

 

Gergin tutulan bir ipe sıkça dizilen boncuk vb. modelleriyle bir doğru parçasının, iki nokta arasındaki noktalarla belirlendiği fark ettirilir. İlk ve son boncukların, doğru parçasının uç noktaları olarak isimlendirildiği vurgulanır.

 

Bir doğru parçası modeline bir ucundan aynı modelden istenilen uzunlukta doğru parçası eklenerek elde edilen benzer modeller ile ışının bir “yarım doğru” olduğu gözlemletilir. Ek yapılmayan uç noktasının ışının “ucu” olduğu vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir:

 

 

 

 

doğrusu   “KL” veya biçiminde gösterilir

[!] Doğruların küçük harflerle de  isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır.

 

 [!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir.

 

[!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır.

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

MART

 

2.HAFTA       9-13     MART

 

4 SAAT

 

 Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir.

 

 Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler.

 

Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder.

 

Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları ile kâğıda çizimler yaptırılarak düzlemdeki iki doğrunun paralel, dik veya kesişen olma durumları aşağıdaki etkinliklerle keşfettirilir:

 

 1. Dikdörtgen biçiminde bir kâğıt, karşılıklı kenar çiftlerinden biri üst üste gelecek şekilde ikiye, bir daha ikiye, tekrar ikiye ... katlanarak oluşan katların paralel doğru modelleri olduğu gözletilir.
 2. 1. kazanımın 1. etkinlik maddesindeki katlamalar tekrarlanarak kesişen doğru modelleri elde edilir.

Kâğıt herhangi bir doğrultuda katlanır. Sonra bu kat herhangi bir yerinden tekrar kendi üzerine katlanır. Oluşan katların dik doğru modelleri olduğu gözlenir.

 

Uzayda bir doğru ile bir düzlemin;

1.Paralel olmaları,

2.Bir noktada kesişmeleri,

3.Birinin diğeri üzerinde bulunma durumları

 

uygun doğru ve düzlem modelleri kullanılarak keşfettirilir.

Öğrenciler eş doğru parçalarını kâğıt katlama yoluyla aşağıdaki gibi inşa ederler:

 

     1. Kâğıdı katlarlar ve bu kat üzerinde uçlarını belirleyerek bir doğru parçası elde ederler. Kâğıdı, doğru parçasının seçilen bir ucundan itibaren ikinci kez katlarlar. Bu iki kat, seçilen uç noktasından itibaren üst üste getirilerek ikinci ucun ikinci kat üzerindeki karşılığı işaretlenir. Böylece bir uçları ortak iki eş doğru parçasını inşa ederler.

 

     2. Kâğıdı ikinci kez boydan boya ilk katı kesmeyecek biçimde katlarlar ve ikinci katı, birinci katın üzerindeki doğru parçasını kesmeyecek şekilde oluştururlar. Bu iki katı üst üste getirerek doğru parçasının ikinci kat üzerine gelen uçlarının karşılıklarını işaretlerler. Böylece ortak noktaları olmayan iki eş doğru parçasını inşa ederler.

 

     3. Kâğıt katlama ile eş doğru parçaları inşa etmenin olası diğer yollarını da uygularlar.

 

 

Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullanılarak istenilen bir noktadan eş doğru parçaları çizdirilir.

      Bir AB doğru parçası ve bir ışın çizdirilir. Pergel doğru parçası kadar açtırılır. Pergelin ucu ışının başlangıç noktasına konularak ışın üzerinde yay çizdirilir. Böylece AB doğru parçasına eş olan doğru parçası elde ettirilir.

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

 

 

[!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır.

[!] Dikliğin, kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir.

[!] ve paralel veya dik ise bu sırasıyla // ve biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : AÇILAR

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

MART

3. HAFTA   16 – 20    MART

4 SAAT

1. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.

2. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.

 

Kâğıt üzerinde bir nokta belirlenir. Kâğıt bu noktadan itibaren iki farklı doğrultuda ve birer ışın oluşturacak biçimde katlanır. Bir açı modeli olan bu iki katın, düzlemi iki bölgeye ayırdığı ve bu bölgelerden birinin açının iç bölgesi, diğerinin dış bölgesi olduğu fark ettirilir.

Açının içi veya iç bölgesi: Öğrencilere, köşe hariç açının her bir kenarı üzerinde (A ve B gibi) birer nokta seçtirilir. A ile B arasındaki her bir C noktasına ( üzerindeki A ile B hariç), bu açının iç noktası ve bu şekilde bulunan iç noktalarının tamamının, açının içini veya iç bölgesini oluşturduğu fark ettirilir.

     Şekildeki C noktası, ’nın bir iç noktasıdır.

 

 

 

 

 

 

Açının dışı veya dış bölgesi: Öğrencilere, açı ile açının iç bölgesinin dışında kalan düzlemin diğer bölgesinin açının dışı veya dış bölgesi olduğu fark ettirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kâğıt üzerinde ACB açısı oluşturulur. ACB açısının ve kenarları çakışacak şekilde kâğıt kendi üzerine katlanarak kat çizgisi oluşturulur. Bu kat çizgisinin, açının köşesinden geçtiği ve açıyı, ölçüleri kendi ölçüsünün yarısı olan iki eş açıya ayırdığı fark ettirilir. Bu kat çizgisine açının “açıortayı” denildiği vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

 

,’nın açıortayıdır

Bir A açısına eş bir açı çizmek için bir ışın çizdirilir. Pergel A noktasına yerleştirilip açının kollarını kesen bir yay çizdirilir. Pergelin açıklığı değiştirilmeden ışının başlangıç noktasına konularak ışını kesen bir yay çizdirilir. Bu kesim noktaları açıda B ve C, ışında E diye isimlendirilir. Pergel BC yayının uzunluğu kadar açtırılır ve  bu açıklık bozulmadan  E noktasına konularak diğer yayla kesişen bir yay çizdirilir.             

Bulunan kesim noktasıyla ışının başlangıç noktası birleştirilir. Oluşan EDF açısı BAC açısına eş olduğu buldurulur.

Bir P açısı ve bu açının her iki kolunu kesen bir yay çizdirilir. Kesim noktaları O ve R diye isimlendirilir. Pergel, kesim noktalarından birinin üzerine yerleştirilip açının iç bölgesinde bir yay çizdirilir. Pergelin açıklığı değiştirilmeden diğer kesim noktasına konularak içteki yayla kesişen bir yay daha çizdirilir. Yayların kesişme noktası V diye isimlendirilir. Açının köşesiyle bu nokta birleştirilir.  PV ışını OPR açısının açı ortayı olduğu buldurulur.

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

 

 

[!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca, açının köşesi denildiği vurgulanır.

[!] Açı, ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir.

 

 

 

 

 

Şekildeki açı “EFG açısı”, “GFE açısı”, “F açısı” veya “1 açısı” olarak isimlendirilip, “” , “”, “GFE”, “”, “F”, “” veya “I” sembollerinden biri ile temsil edilir.

 [!] Açı üzerindeki noktaların, bu açının  iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır.

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

MART

4. HAFTA      23-27  MART

4 SAAT

1. Öteleme hareketini açıklar

 

 

2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.

 

2. Öteleme ile süsleme yapar.

Kaydırak veya kızakta kayan çocuğun, eğimli ve düzgün bir zeminde hareket eden oyuncak otomobilin, esintisiz bir havada göndere çekilen bayrağın, gergin bir ip üzerindeki boncuğun, sürgülü kapının, sabit vinç kovasının hareketlerindeki konum değişiklikleri incelenerek ötelemenin bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde kayma hareketi olduğu fark ettirilir.

 

 

 

 

 

 

Kalemtıraş, silgi, kalem vb. malzemeler bir cetvelin kenarı üzerinde belirtilen birim kadar ötelenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangram parçaları veya kartondan hazırlanmış çokgensel bölge modellerinin yerleri; noktalı, kareli veya izometrik kâğıt üzerinde çizilerek belirlenir. Daha sonra bu modeller ötelenerek varılan yerde tekrar çizilir. Ötelemenin yönü ve doğrultusu ile kaç birim uzunluklu olduğu açıklanır.

Noktalı, izometrik veya kareli kâğıtlar üzerinde çokgenlerin hangi yönde ve kaç birim öteleneceği belirtilerek görüntüsünün çizimini yapmak için bir başlangıç köşesi seçilir. Bu köşenin öteleme altındaki görüntüsü işaretlendikten sonra diğer köşeler için de aynı işlem tekrarlanır. Elde edilen noktalar birleştirilir.

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

Öteleme hareketini içeren spor dalları hangileridir?

 

 

 

6.SINIFLAR 2.DÖNEM

1. ORTAK YAZILI  SINAVI

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : ÇOKGENLER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

                                                                                           MART-NİSAN

5. HAFTA    30  -  31    MART    1.HAFTA  1-3  NİSAN

4 SAAT

1. Çokgenleri inşa eder.

 

Öğrenciler, kâğıt katlayarak, keserek, bağlayarak (düğümleyerek), geometri tahtası vb. somut materyaller kullanarak veya cetvel, pergel, gönye ile çizerek çeşitli çokgen modelleri oluşturur ve aralarındaki ilişkileri bulur.

      Öğrenciler:

   1. Kâğıt üzerinde ikişer ikişer kesişen ve birbirine paralel olmayan üç kat çizgisi ile bir “üçgen” modeli oluşturur.

 

 

 

 

 

 

2. Kâğıt katlayarak “dörtgen” modelleri inşa ederler. Eş uzunlukta dört kâğıt şeridi üst üste koyarak ve aynı tarafın iki yerinden enine olacak biçimde yarısına kadar keserler. Şeritleri, bu kesitler boyunca ikişer ikişer birbirine geçirerek bir kare modeli oluştururlar.

 

 

 

 

 

Benzer yöntemle dikdörtgen modeli de oluşturulabilir. Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıdın kısa kenarı bir komşu uzun kenarın üzerine katlanır. Katın, uzun kenarlar üzerine geldiği noktalar belirlenir. Kâğıt bu noktalardan kendi üzerine gelecek şekilde yeniden katlanarak bir “karesel bölge” modeli oluşturulur.

 

 

 

 

 

Geometri tahtası ve diğer modeller kullanılarak kare ve dikdörtgen inşa ettirilir. Pergel, cetvel veya gönye kullanılarak kare ve dikdörtgen çizimleri yaptırılır.

 

3. Uzun bir kâğıt şeride düğüm atılır ve şerit iki ucundan çekilerek düğüm düzlenir. Yandan artan fazla parçalar kesilerek beşgen oluşturulur ve beşgenin özellikleri tartıştırılır.

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

Giyeceklerin üzerinde bulunan kullanma talimatlarının şekillerini  inceleyip hangilerinin çokgen olduğunu tartışınız.

 

Aşağıda, eş çubuklardan oluşan bir örüntü verilmektedir. Bu  örüntüyü, dört çubuğun yerlerini değiştirerek üç kareden oluşan bir örüntü şekline dönüştürünüz.

 

[!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe, açı, kenar sayısı vb.) incelenir. İnşalarda bunlar dikkate alınır.

 

[!] Bir çokgenin dış bölgesinin, üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır.

 

[!] İkişer ikişer  kesişen n tane doğru ile bir n-genin oluşturulduğu vurgulanır (n =3, 4, 5 …).

 

[!] Kare ve dikdörtgen çizilirken temel çizim yöntemleri kullanılır.

 

[!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin daha önceki  çizim becerileri dikkate alınır.

[!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : ÇOKGENLER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

NİSAN

2.  HAFTA      6-10  NİSAN   

4 SAAT

3. Kare ve dikdörtgenin açıları, kenarları ve köşegenleri arasındaki ilişkileri belirler.

2. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

 

Çizim veya inşa sonucu elde edilen kare ve dikdörtgen modellerinde açıların birer dik açı ve köşegenlerin birbirini ortalayan eş doğru parçaları olduğu öğrencilerce belirlenir. Öğrenciler, kare modelini köşegenlerinden katlayarak veya açı ölçer ve cetvelle ölçüp gözlemleyerek köşegenlerinin birbirlerine dik ve ait oldukları köşelerdeki açıları ortaladığını fark ederler.

 

 

Öğrenciler, kâğıttan üçgen modelleri hazırlar. Bu modellerden dik açı, dar açı ve geniş açıya sahip olanlar aralarında gruplanır. Bu gruplar, kenarlarının tümü eş, sadece ikisi eş ve eş olmayanlar olarak kendi içlerinde yeniden gruplanır. Elde edilen veriler kullanılarak aşağıdaki gibi bir şema hazırlanır:

ÜÇGENLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilere, bir üçgende iki dik veya iki geniş açının olamayacağı geometri tahtası, geometri şeritleri veya kareli kâğıt üzerinde uygun modelleri inşa ettirilerek veya çizdirilerek fark ettirilir.

 

 

Ders içi ilişkilendirme  

Açılar

Eşlik ve Benzerlik

Uzunlukları Ölçme

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

[!] Karesel, paralelkenarsal ve dikdörtgensel bölgelerin, köşegenlerinden biri tarafından iki eş parçaya ayrıldıkları hatırlatılır.

[!] Köşegen ile kenar arasındaki fark vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI  : ORAN VE ORANTI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

NİSAN

3. HAFTA      13-17    NİSAN

4 SAAT

1. Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.

2. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.

  “Bir kişi 45 dakikada kitabının 30 sayfasını okuyor.” ifadesinde okunan sayfa sayısının geçen süreye oranı; olarak yazıldığından bu oran birimlidir.

 

Yüklü bir kamyonun 4,6 tonluk kütlesinin 3,5 tonluk darasına oranı;   olarak yazılır ve bu oran birimsizdir.

Günlük yaşamdan doğru orantılı niceliklerle ilgili veriler alınarak orantı tablosu oluşturulur. Tablodaki örüntüler buldurularak doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişki fark ettirilir.

    Bir makinenin dakikada bastığı kitap sayısı ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

    Tabloda görüldüğü gibi; süre 2,3,4,... kat artarken basılan kitap sayısının da aynı oranda 2,3,4,... kat arttığı buldurulur. Ya da tablodaki oranların birbirlerine bölümlerinin aynı olduğunu fark etmeleri  sağlanır.

    bu oranların aynı olduğu fark ettirilerek vb. orantılar yazdırılır.

 

    Tablodaki herhangi iki oran arasındaki ilişkiyi şema ile göstermeleri sağlanır.

 

Ders içi ilişkilendirme  

Kesirler

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

Bir haritada 2,5 cm olan uzunluk, gerçekte 30 km‘dir. Buna göre 4,75 cm uzunluk, gerçekte kaç km’dir?

 

[!] Oranın, “4:6, , 4’ün  6’ya oranı gibi farklı gösterimleri kullanılır:
 

[!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : EŞLİK VE BENZERLİK

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

NİSAN

4.HAFTA   20-24    NİSAN

4 SAAT

1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.

2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.

1. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.

 

Eş çokgensel bölgeleri kullanılarak genişleyen örüntü modelleri inşa edilir ve bunlara dayalı sayı örüntüleri oluşturulur.

 

 

Üst üste konan belli sayıdaki kâğıt parçaları birlikte kesilerek kapalı düzlemsel şekiller elde edilir. Bu şekillerin çakışık oldukları gözlenerek eş oldukları sezdirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir ağaç gövdesinin enine kesitindeki iç içe halkalar model alınarak noktalı, izometrik veya kareli kâğıt üzerine bir düzlem parçasının kendisi ile küçültülmüş veya büyütülmüş çizimleri yaptırılır. Oluşan parçalar kesilerek bunlardan biri büyüteçle gözlemlenir. Öğrenciler, çevrelerinden benzer modeller bularak “benzer şekillerin biçimlerinin aynı, büyüklüklerinin farklı” olduğunu keşfeder.

 

Öğrenciler, çevrelerindeki mimarî eserlerden vb. eş ve benzer şekillere örnekler verirler. Dergi veya gazetelerden, benzer ve eş şekiller  keserek aralarındaki farkları açıklamaları istenir.

 

Geometri tahtası, geometri şeritleri, noktalı kâğıt, izometrik kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde eş ve benzer çokgenler oluşturulur.

Öğrenciler,kâğıdı katlayıp keserek veya kareli, noktalı kağıda çizerek eş çokgenler elde eder. Üst üste çakışık durumları gözleyerek eş çokgenlerin, karşılıklı kenar ve açılarının eş olduğunu fark ederler.

Öğrenciler, noktalı, izometrik veya kareli kâğıt üzerinde benzer çokgen modelleri oluşturur. Bu modellerin birer kenarlarını üst üste koyup kaydırarak diğer kenar doğrularının da karşılıklı olarak birbirlerine paralel olduğu fark ederler. Ayrıca köşe ve kenarları üst üste getirip çakıştırarak açıların “eş”  ancak “kenar uzunluklarının farklı” olduğunu keşfederler

 

Öğrenciler, benzer çokgenleri kullanarak örüntü modelleri inşa ederler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 NİSAN

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

Eş şekilleri belirleyiniz

 

 

 

 

 

Farklı standartlardaki kareli kâğıtlara aşağıdaki şeklin benzerlerini çizip bu şekiller arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantograf (Pantograph)’ın hangi alanlarda ve ne amaçla kullanıldığını araştırınız.

[!]  Eş şekillerin, aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır.

 

[!]  Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : UZUNLUKLARI  ÖLÇME

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

NİSAN – MAYIS

 

5. HAFTA    27-30 NİSAN   1 MAYIS

 

4 SAAT

3. Düzlemsel  şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder. 

5. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

Öğrenciler, sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılır. Uzunluğunu bildikleri bir araç yardımıyla  sınıfta bulunan sıra, masa, yazı tahtası, ilan panosu, kitap vb. nesnelerin uzunluklarını belirleyerek bu nesnelerin çevre uzunluklarını tahmin ederler.

 

Daha sonra cetvel, metre, mezura vb. ölçme araçlarını kullanarak bu nesnelerin kenar uzunluklarını ölçerler. Bu uzunluklardan yararlanarak çevre uzunluğu tahmin ettirilir. Çevre uzunluğu hesaplanarak tahminle karşılaştırılır.

 

 

 

 

 

 

Öğrencilere çeşitli çokgensel bölgeler (çokgenler) çizdirilir. Çevre uzunlukları önce yaklaşık olarak hesaplatılır(tahmin ettirilir). Çevre uzunlukları cetvelle ölçtürülüp santimetre birimi ile ifade ettirilir.

 

 

 

 

 

 

Çokgenlerin kenar uzunluklarının belirli oranlarda artırılması ya da azaltılması durumunda çevre uzunluklarının nasıl değiştiği ile ilgili uygulamalar yaptırılır

 

 

 

 

 

 

 

Problemi çözerken ne tür zorluklarla karşılaştıklarını, bu zorlukları nasıl aştıklarını/aşamadıklarını yazarak ifade etmeleri ve eğer problemi farklı strateji/stratejilerle çözdülerse  ne hissettiklerini ifade etmeleri istenir. 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aşağıda kareli kâğıda çizilmiş olan çokgenin çevre uzunluğu için yapılan tahminlerden hangisi en iyidir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 8 birimdir.

b. 8 birimden büyüktür. 

c. 8 birimden küçüktür.

d. Bir tahmin yapılamaz.

 

 

 

 

 

 

 

6.SINIFLAR

2.DÖNEM

2. ORTAK YAZILI  SINAVI

[!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen  tahmin stratejilerinden yararlanılır.

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CEBİR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : CEBİRSEL İFADELER

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

MAYIS

 

1. HAFTA  4 – 8   MAYIS

 

4 SAAT

1. Belirli durumlara

uygun cebirsel ifadeyi yazar.

  İçinde değeri bilinmeyen niceliklerin bulunduğu günlük yaşamdan problemler seçilir:

 

      “Ali, Ayşe’den 9 yaş büyüktür.” İfadesinde, Ayşe’nin yaşının bilinmediği ve b harfi ile temsil edildiğinde Ali’nin yaşının b+9  olacağı fark ettirilir. Buradan, Ayşe’nin yaşına yani b’ye verilecek değerlere göre Ali’nin yaşının bulunabileceği, böylesi ifadelere cebirsel ifadeler denildiği belirtilir. Ayşe’nin yaşına göre, Ali’nin yaşının ne olabileceğine ilişkin aşağıdaki tablo düzenlenir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sütunundaki cebirsel ifadelerin, B sütunundaki eş değer cümlelerle eşleştirilmesi istenir

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

Aşağıda verilen şekli kibrit çöpleriyle oluşturunuz.

 • Şeklin çevre uzunluğunu değişken kullanarak ifade ediniz.
 • Bir kibrit çöpünün uzunluğu 4 cm olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu kaç cm olur?

 

[!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır.

 

[!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir.

 

[!]  Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği, terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır.

 

[!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: CEBİR

ALT ÖĞRENME ALANLARI    : EŞİTLİK VE DENKLEM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

MAYIS

 

2. HAFTA     11 -15    MAYIS

 

4 SAAT

1. Eşitliğin  korunumunu modelle gösterir ve açıklar.

 

2. Denklemi açıklar, problemlere uygun denklemleri kurar.

 

Eşitliğin korunumu, teraziyle dengeleme etkinlikleri yaptırarak keşfettirilir. Dengenin bozulmaması için yapılması gerekenler üzerinde tartışılarak dengenin, eşitliğin bir modeli olduğu fark ettirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2 + 1 = 1 + 1 + 1

              2 + 1 = 3                 

                   3 = 3

      Yukarıdakine benzer etkinliklerle aşağıdaki sorgulamalar yaptırılır:

 

 • Dengedeki terazinin sol kefesine 1 birim  eklersem denge bozulur mu? Bozulursa ne yapılmalıdır?    
 • Terazinin dengedeki kefelerine ikişer birim  eklendiğinde ne olur?
 • Terazinin dengedeki kefelerinden birer birim alındığında ne olur?
 • Terazinin dengedeki kefelerinin birinden a birim kütle alındığında dengenin bozulmaması için ne yapılmalıdır?

Terazi kullanarak yapılan etkinliklerde bilinmeyen değerler harflerle ifade ettirilir. Terazinin dengede olma durumunun bir denklem belirttiği, dengede olmama durumunun ise bir denklem belirtmediği fark ettirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem durumları verilerek bunlara karşılık gelen denklemler yazdırılır.

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Bireysel ve Birlikte çalışmalar

5. Akıl yürütme

6. Şema grafik ve resimlerle destek oluşturma

7. Soru yanıt

8. Problem çözme

9. Deneme yanılma

10. Tahmin ve kontrol etme

11. Etkinlikler

12. Analiz

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik  Ders Kitabımız

2. Yardımcı kitaplar

3. Güncel yayınlar

4. Resim, levha ve tablolar

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.