6. Sınıf Matematik Soruları

6. Sınıf Matematik Soruları dosyası 15-04-2019 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6. Sınıf Matematik Soruları
Kategori 6. Sınıf Matematik
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 15-04-2019
Boyut 64.26 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Arşivi
Ön izleme

MATAMATİK_6(1-100)

 

 

1- B={ATATÜRK} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a-) s(B) =7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b-) s(B)=5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c-) s(B)=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d-) Kümede elemanlardan aynı olanlar bir kez yazılacağından B  kümesi yanlış yazılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  Bir olayın olamama olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-)

1

 

b-)

2

 

c-)

3

 

d-)

1

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-        ( ® +19 )=( 5.2 ) +  ( 5.19  ) eşitliğinde sembol  kaçtır?

 

    A)   5    B) 19      C) 1        D)2

 

4-     ( 18.® )+( 17. ® ) - ( 5.© ) = 35 eşitliğinde semboller ©+®  nedir?

 

          A)1     B)18         C) 17         D) 5

 

5-  A={Tezcan kelimesinin harfleri} , B={Karaca kelimesinin harfleri} A ve B kümelerine göre aşağıdaki sorulardan hangisi doğrudur?

a-) A={ t,e,z}  b-) A={t,e,z,c,a,n} c-) B={ k,a,r,a,c,a} d-) B={k,a,r}

 

6-  A={1,2,3}olmak üzere hangisi A kümesinin alt kümesidir?

a-)  {1,2}    b-) {12,13}    c-) {0,1}   d-) {0,1,2,3}

 

7- Aşağıdakilerden hangisi olasılık sonucu olamaz?

 

 

          3   4

A)     B)  0                C ) 1                   D)

         4   3

 

 

 

 

8-  s ( A) = 5

 Ve  s ( A∩ B )    Ø ise s (A U B )’ in alabileceği en büyük değer

 s ( B ) = 7

 kaçtır?

 

A)12               B) 11                      C)  7              D)2

 

 

9-  A={9,b,6,3}   B={8,3,a,9}   kümeleri veriliyor. A=B olduğuna  göre a+b toplamı kaçtır?

 

     a) 10      b)12      c)14      d)16

 

10-   Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?

 

     a) {0}

     b) { Ardışık çift doğal sayılar }

     c) { 5 ile 6 arasındaki doğal sayılar }

     d) { Sıfırdan büyük doğal sayılar }

 

11-  Bir kümenin alt küme sayısını bulmak isteyen bir öğrenci , kümenin eleman sayısını bir fazla alıyor.

Buna göre alt küme sayısında nasıl bir değişme olur?

a-) Yarısı kadar artar

b-) Kendisi kadar artar.

c-) iki katı kadar artar.

d-) Sekiz artar.

 

12-  A ve B denk kümelerdir. s(A = 250 s(AB) = 150 ise s(B)=?

A) 200      B) 300     C) 350  D400

 

13-   “KIRKAYAK” kelimesindeki harflerin kümesi kaç elemanlıdır?

 

                   A)8          B)4                     C)5                  D)6

 

14- A ve B boş kümeden farklı iki kümedir.A\B =A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

  1. B\A=B
  2. A∩B=0
  3. S(A U B)=s(A) + s(B)
  4. B C A

 

15-   Bir sitede oturan ailelerin 40’ ı A gazetesini, 34’Ü B gazetesini okumaktadır.Bu sitede toplam 63 aile bulunduğuna göre .yalnız A gazetesini okuyan kaç aile vardır?

 

   A)  23     B) 29    C) 32         D) 35

 

 

 

 

16- A ve B ayrık kümelerdir.

    S( A) = 2 s (B) ve s(AuB) =12 olduğuna göre .s(A) kaçtır?

   A) 4     B) 6   C)8   D)10

 

17- Seda’nın babası evlerine 250 metre uzaklıkta  olan bir fabrikada çalışmaktadır. Babası bu fabrikada çalıştığı her bir iş günü için 27,5 TL kazanmaktadır. Bir ay içerisinde ortalama 20 iş günü çalışan  baba, bu ay içerisinde seda’nın rahatsızlığından ötürü 4 gün işe gidememiştir. Buna göre Seda’nın babasının bu ayki maaşı ne kadardır?

 

A)   440                        B) 500                  C) 550                D) 620

 

18- Aynı düzlem içerisindeki herhangi  üçü doğrusal olmayan üç noktadan kaç tane doğru                 geçer?

 

  A)   2                        B) 3                          C) 5                D) Sonsuz

 

19-  K={1,2,3,4,5,6}  ve L={1,3,5,7,9,11} kümeleri veriliyor. K L kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {1,2,3,4,5}                          B) {1,3,5,7,9} 

C) {1,2,3,4,5,6,7,9,11}            D) {1,3,5}

 

20-  Bir zar bir kez atıldığında üst yüzüne tek sayı gelme olasılığının oranı nedir?

 

A) 1 : 6         B) 5 : 6         C) 3 : 6         D) 2 : 6

 

21- Hilesiz bir zar atılıyor,zarın üst yüzeyine gelen sayının “7” olma olasılığı nedir?

 

A}     1 B}     5                           C} 0                      D}  3

         6                                 6                                                              6

 

22- s{A}=7 ,s{B}=5 ve s{A∩B}=2 olarak veriliyor.Buna göre A\B kümesi kaç elemanlıdır?

 

A) 7                             B) 6                         C) 5                           D) 4

 

23- Bir torbada 4 mavi, 5 kırmızı, 11 beyaz top vardır.Rasgele torbadan bir top çekiliyor. çekilen topun mavi gelme olasılığı nedir ?

 

 A) 1/5    B) 1/4    C) 11/20  D) 4/5 

 

24-  35  kişilik bir    grup  yemek yemek için bir lokantaya gidiyorlar.Bu grupta   sadece ayran içenler 12 kişi sadece meyve suyu içenler 15 kişi hiç birini içmeyen 3 kişi vardır.Buna göre bu grupta hem ayran hem de meyve suyu içen kaç kişi vardır?

 

A)5      B)8       C) 3         D)10

 

 

25-  10.(a + 7)=(10.22) +(b . 7) eşitliğinde a’ nın ve b’nin değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A)  a=22     b=7         B)  a=10   b= 22      C) a=220   b=70    D)  a=22     b=10

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )

1

B

11

C

21

C

2

C

12

A

22

C

3

D

13

C

23

A

4

A

14

D

24

A

5

B

15

B

25

A

6

A

16

C

26

 

7

D

17

A

27

 

8

B

18

B

28

 

9

C

19

D

29

 

10

C

20

C

30

 

 

…………………………………………………………………………………….

 

 

26-  Bir sınıftaki Türkçe kitabını alanların sayısı 18, Matematik kitabını alanların sayısı 20, Türkçe ve Matematik kitaplarını alanların sayısı ise 9 olduğuna göre bu sınıfta sadece Matematik kitabını alan kaç öğrenci vardır?

 

a) 11   b) 7   c) 13   d) 9

 

27-   (3x12)+13-(4x5) işleminin sonucu kaçtır?

 

a) 27   b) 28   c) 29   d) 30

 

28-

 

Yandaki boyalı bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
 

a)   (L\M)UK b)  c)  d)

 

 

29-  işleminin sonucu nedir ?

 

a) 12  b) 9   c) 5   d) 7

 

30- A={ 1,4}    C={1,2,3,4,5}   ABC  kuralına uymayan B kümesi hangisidir?

 

 

  A) B={1,2,4}       B)  B={1,2,3,5}      C) B={1,3,4,5}       D) B={1,4}

 

 31- Bir kasada 9 sağlam 3 çürük limon vardır. Rastgele seçilen bir limonun çürük olma

olasılığı nedir?

 

 A)                    B)               C)                D)

 

32- Evrensel küme E ={ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 }

 

 

 

 

 

      A = { 1,3,4 }

 

 

 

 

 

 

 

      B = { 1,5,7 }     olduğuna göre,   A ∩ B' = ? hangisidir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ) { 3,4,1 }                 B) { 2,3,4 }                    C) { 5,7 }                 D) { 3,4 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33-  Rakamları farklı olan 2 basamaklı doğal sayılar kaç tanedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 90

 

B) 81

 

C) 72

 

D) 56

 

 

34-   A={1,2,3,4,5,6}, B={1,3,5,7,9} ise AB kümesi kaç elemanlıdır?

 


a) 5    b) 7   c)8   d)10


 

35-  Birbiriyle aynı özelliklere sahip  2 sarı,4 mavi, 4 kırmızı bilye bir torbaya konuluyor. Torba içerisinden rastgele çekilen bir bilyenin sarı olma olasılığı yüzde kaçtır?

 

a) 20  b) 40   c)50  d)60

 

 

36- 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

MC    7      8     9      ÷    

 

MR    4     5      6      X    %

 

M+    1     2      3          ¼

 

M−    0   +/-     *      +    =

Yandaki hesap makinesinin 3 ve 4 tuşları bozulmuştur. 30.4 işleminin sonucunu bulmak için aşağıdaki işlem-lerden hangisi yapmalıyız.?

 

      a) 5.10.4                   b) 5.6.2.2

 

      c) 30.2.2                   d) 15.2.4

 

 

 

37-

 

S 

.n                           

.c

 .k

 A        Yanda Venn şeması ile verilen kümeler için aşağıdakiler-                         

.t     .m           den hangisi yanlıştır.?

 

.b     a) SUA ={n,c,k,t,b,m}                 b) S∩A={k}

 

                                                     c) s(S)=2                                      d) k€A

 

 

38- Aslı ve Zehra tombala oynayacaklardır.Torbalarında 1 den 30’a kadar(30 dahil) tam sayılar yazan tombala taşları vardır.Aslı torbadan bir taş çekiyor.Çekilen taşın çift sayı gelme olasılığı kaçtır?

A)     3  B)  2            C)   1                 D)   1 

        10                 5                   5                         2

 

39- Bir Öğretmen ayda 900 lira maaş almaktadır.Ev kirasına 400 lira, mutfak masraflarına 95 lira faturalarına 80 lira harcarsa geriye kaç lira parası kalır?

 

A) 305            B) 315           C) 325              D) 335

 

40- 2*(12+36)=+72 eşitliğinin sağlanması  için  yerine hangi sayı gelmelidir?

 

A)24                       B)42                 C)36                         D)26

 

41- ‘MATEMATİK’kelimesinin harflerinin oluşturdugu küme ile ‘MÜZİK’ kelimesinin harflerinin oluşturdugu kümenin birleşim kümesinin eleman sayısı kaçtır?

 

A)14                        B)8                   C)11                        D)3

 

 

42-

 

 Şekildeki taralı bölgeyi aşağıdakilerden hangisi belirtir?

 

    A) (A \ B) C

    B) A \(B C)

    C) (A B) \ C

    D) (B C) \ A

 

43- 40 kişilik bir sınıfta 16 kişi İngilizceden,13 kişi Türkçeden,7 kişi ise her iki dersten başarısız olmuştur. Bu sınıfta her iki dersten başarılı olan kaç kişi vardır?

 

A) 16      B) 18         C) 20      D) 21

 

44- ANKARA sözcüğünün harfleri birer kâğıda yazılıp bir torbaya koyuluyor. Bu torbadan çekilen bir kâğıt üzerindeki harfin A olma olasılığının değeri aşağıdaki aralıkların hangisindedir?

 

   A) 0,1- 0,3    B) 0-0,4         C) 0,3-0,6       D)0,7-1

 

45- Burak’ın kalem kutusunda 3 mavi,2 siyah,4 kırmızı ve 1 yeşil kalem vardır.Burak kalem kutusundan rastgele bir kalem seçtiğinde seçilen kalemin kırmızı olmama olasılığı yüzde kaçtır?

 

A)%90  B)%60   C)%40   D)%20

 

46- Havaya atılan bir madeni para ya tura ya da yazı olarak yere düşer.Madeni para 20kez yukarı atıldığında 12’siyazı 8’i tura olarak düşmüştür.Buna göre madeni paranın yazı gelme olasılığı nedir?

 

A)8/20                              B)40/100  C)12/20  D)20/20

 

47-  A = { 1, {2}, 3, {4,5},6} kümesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 

 

 A ) 1€A

 B ) {2}€ A

 C ) {6}€ A

 D ) s(A) = 5     

 

48-  s(AUB) =11, s(A)=8, s(B)=6 ise s(A∩B) = ?

 

 A ) 4

 B ) 3

 C ) 2

 D ) 5      

49-  A = { 1 , 3 , 5 } , B = { 3 , 5 } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

          a) A B = { 1 , 3 , 5 }                    b) B \ A =   

          c) A \ B = { 1 }                               d) A B = { 1 , 5 }                                 

50-       Bir torbada 2 kırmızı, 4 mavi, 3 sarı misket vardır. Rastgele çekilen bir misketin sarı gelmeme olasılığı nedir.?

 

            a) 1/3                  b) 2/3             c) 3/4           d)1/4                                                 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 )

26

A

36

B

46

C

27

C

37

C

47

C

28

A

38

D

48

B

29

C

39

C

49

D

30

B

40

A

50

B

31

C

41

B

 

 

32

D

42

B

 

 

33

A

43

B

 

 

34

C

44

C

 

 

35

A

45

B

 

 

 

………………………………………………………………………………………….

 

 

 

51-  3 pantolon 4 gömlek arasından 1 pantolon ile 1 gömlek kaç değişik şekilde seçilebilir?

 

 A) 7  B) 1  C) 12  D) 4

 

52-  A  ve   B  kümeleri  için; s(A)=19  ,  s(B)=18 ve  s(AUB) =33  olduğuna  göre  , s(B\A) kaçtır?

 A) 18  B) 14  C) 15  D) 1

 

 

53-    A= { 1,2,▼,☼,5,8,♫ }

    B= { {1,2},▼,9,7,☼ }  buna göre;

 

1) s(B) = 6 2) AB = {1,2, ▼,☼ } 3) s(A\B) = 5  4) s(AB) = 10

 

Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

 

 A) 1  B) 2  C) 3  D) 4

 

 

 

54-  100. (100-98) + (100+98) .100

 

 Yukarıdaki işlemlerde doğal sayılar kümesinin hangi özellikleri vardır?

  1. Toplama işleminin değişme özelliği
  2. Toplama işleminin birleşme özelliği
  3. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği
  4. Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği

 

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I, II ve III  D) III ve IV

 

 

55-  En çok iki dilin konuşulduğu bir otobüste yalnız Fransızca konuşanlar yalnız İngilizce konuşanların yarısı kadardır.Her iki dili konuşan 8 kişi, bir dil konuşan 36 kişi olduğuna göre bu uçakta Fransızca konuşailen kaç kişi vardır?

 

A)12               B)15              C)20                      D)32                                                                                                                                                                                              

 

56- Haftanın günleri aynı büyüklükteki kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Rasgele bir kart çekilirse çekilen kartın üzerinde  P harfiyle başlayan gün yazma olasılığı nedir?

 

A)                  B)              C)                 D)                                                                            

 

57- Aşağıdakilerden hangisi boş küme değildir?

 

a-) {}

b-) 1 den küçük sayma sayıları

c-) 20 ile 22 arasındaki çift sayılar

d-)Y harfi ile başlayan günler

 

 

58-        D Şemaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E

F a-)F  E D

 b-)E U F=E

 c-)D U F=D

 d-)D ∩ E=D

 

 

 

 

 

 

59- A={0,1,2,3,4} kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-) {0 ile başlayan ayılar}

b-) {Bazı doğal sayılar}

c-) {5 den küçük doğal sayılar}

d-) {0 ile 4 arasındaki doğal sayılar}

 

60-  s(K)=20     s(L)=17    s(K\L)=3 ise s(K U L)=? Kaçtır ?

 

a-)20  b-)23  c-)25  d-)27

 

61- Aşağıdakilerden hangisi  A={a,b,c,d,e} kümesinin alt kümesi değildir?

 

a-) {  }  b-){c,d,e,f} c-) {a,b,c} d-){e}

 

62- En az bir dil bilen 33 kişilik turist grubunda 22 kişi İngilizce 30 kişi Fransızca bildiğine     göre her iki dili bilen kaç kişi vardır?

 

a-)15  b-)17  c-)19  d-)21

 

63- Aşağıdakilerden hangisi ortak özelik yöntemi ile gösterilemez?

 

a-){v,y,z} b-){balık,köpek,kuş}  c-){Cuma,cumartesi}   d-)aralık,ocak,şubat}

 

64- 90 yolcu bulunan bir uçakta bütün yolcular Türkçe bazıları İngilizce bilmektedir.İngilizce bilmeyenlerin sayısı bilenlerin sayısının 2 katı olduğuna göre sadece Türkçe bilenlerin sayısı kaçtır?

 

A) 20  B) 40  C) 50  D) 60

 

 

65-   A

 Yandaki taralı şeklin sembolle gösterimi hangisidir?

 

 a-)A U B         b-) A'    c-) B' d-)A ∩ B

 

 

 

 

66-  Bir kurs merkezinde Türkçe ve Matematik derslerinden kurs verilmektedir.15 kişi Türkçe, 20 kişi Matematik kursuna katılmaktadır. Sınıf mevcudu 25 olduğuna göre ve herkes en az bir kursa kayıtlı olduğuna göre her iki kursa kayıtlı öğrenci sayısı kaçtır?

 

A) 5       B) 10     C) 15       D)20

 

67-  Bir hikâye kitabı 45 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın rasgele açılan sayfasının 5 in katı olma olasılığı nedir?

 

A) 1/5       B) 1/9    C) 1/45    D) 9/1

 

68-  46 kişilik bir sınıfta yaz okulunda açılan kurslarda; 28 öğrenci Türkçe,    30 öğrenci Fen kurslarına katıldığına göre her iki kursa katılan kaç öğrenci vardır?

 

A) 10  B)12  C)15  D)17

 

 

69- Arkadaşları ile lokantaya giden Ali 4 farklı yemek, 3 farklı içecek, 2   farklı tatlı çeşidinden bir yemek, bir içecek ve bir tatlıyı kaç farklı şekilde seçebilir?

 

A) 4  B) 9  C) 12   D) 24

 

70- Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez?

A)Sınıfımızın gözlüklü öğrencileri

B)Okulumuzun bayan öğretmenleri

C)Yaz mevsiminin ayları

D)Haftanın bazı günleri

 

71- Hasan’ın bir gömlek ve bir pantolon alacak kadar parası vardır.Girdiği mağazadan fiyatları aynı olan 3 gömlek ve 2 pantolon beğenmiştir.Hasan bunların arasından bir gömlek ve bir pantolonu kaç farklı şekilde alabilir?

 

A) 5                       B) 6                     C) 3                     D) 2

 

 72- Aşağıdakilerden hangisinin sonucu yanlıştır?

 

A)    B)      C)      D)

 

73-   İki sayının toplamı 68, farkı 10 dur. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu küçük sayıya eşittir?

 

A)       B)   C) +10    D)

 

 

74-

 

 

 

 

 

*-Flüt çalamayanların sayısı 17 dir.

*-Keman ve mandolin çalanların sayısı 4 tür.

*-Yalnız mandolin çalanların sayısı 7 dir.

*-Flüt veya mandolin çalamayanların sayısı 6 dır.

 

 A) 1  B) 2  C) 3  D) 4

 

75-  Bir sınıftaki öğrencilerin mevcudu 30 dur. Bu öğrencilerden 20 tanesi futbol, 15 tanesi voleybol kursuna kayıt yaptırmıştır. Buna göre yalnızca voleybol kursuna katılan kaç öğrenci vardır?

 

A) 5  B)10  C)15  D)20

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 51 / 75 )

51

C

61

B

71

B

52

B

62

C

72

C

53

B

63

B

73

B

54

D

64

D

74

C

55

C

65

D

75

B

56

B

66

B

 

 

57

A

67

A

 

 

58

D

68

B

 

 

59

C

69

D

 

 

60

A

70

D

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

76-  Bir torbanın içerisinde 1 den 10 a kadar numaralandırılmış kâğıtlar vardır. Bu torbadan rast gele çekilen bir kâğıdın tek sayı olma olasılığı kaçtır?

 

A)   B)   C)   D)

 

77-  40: 5 – 3.1=? işlemini yapınız

 

A) 5  B)22  C)20  D)2

 

 

78-   3     7     12     18    ...       örüntüsündeki 5. ve 6. sayının toplamını bulunuz.

 

   A) 48   B) 53  C) 58  D) 43

 

 

79- Aşağıdaki şekle göre  a  sayısı kaçtır?

 

                             +4                      x1                    +4                       x2 

 

 

          A)    8                    B)  10                          C)   16                            D)   22

 

 

 

80-    Yandaki tablo aynı otobüste yolculuk

Bekar

     Evli

   Bayan

13

9

Erkek

5

11

    Yapan bayan ve erkeklerin tablosudur.

    Buna göre otobüste birbiri ile evli olan      

    en çok kaç çift vardır?
 

 

     A)   5                      B)  9                             C)   11                             D)    13

 

 81-   Gözde bir sepetteki 8 elma ve 10 armuttan birini kaç farklı şekilde seçebilir?

 

 A-) 18  B-) 36  C-) 72  D-) 80

 

82-  Aşağıdaki kümelerden hangisi C= { 15 den küçük çift doğal sayılar } kümesinin alt kümesidir?

 A) K= { 10,12,13 }  B) D= { 10 dan  büyük rakamlar }

 C) F= { çift sayılar }  D)E= { 6’nın katı olan 24 den küçük sayılar }

 

83-

    nin eleman sayısı kaçtır?

 

      A)  12      B)  13      C)  17     D)  21

 

84- “m” bir doğal sayıdır. 5 < m < 12 koşulunu gerçekleyen kümenin kaç 

        tane elemanı vardır ?

           a) 3                      b) 4                      c) 5                      d) 6 

 

  1.           [ ( 18 : 3 ) :2 ] – 3  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşittir ? 

 A) ( 4 x 0 ) + 3 B) 6- 3  C)18 x 0 x 3  D)   13

 

86-  İstanbul dan Ankara ya 5 değişik yoldan , Ankara dan Antalya ya 6 değişik yoldan gidilebilmektedir. İstanbul dan Antalya ya gitmek isteyen bir kişi Ankara ya da uğramak şartıyla kaç değişik yoldan gidebilir?

 

   A) 11                     B)  25              C)   30                      d) 36          

 

87- A={1,2,3,4}, B={a,b,c,d,e},   D={3,5,a,b},   F={e,4,g},   E={Eda,Seda} kümelerinden hangisi  denktir?

 A) AD B) AE C) DE D) EF

 

88-  Bir odadaki 6 koltuğa 4 kişi kaç farklı şekilde oturabilir?

 A) 10  B) 24  C) 360  D) 240

 

89-  A={1,5,4,10} ve ise B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

   A) B={1,3,5 } B) B= { 2,5,7,9,10,12 } C ) B={2,5,10,12 }   D) B={2,5,10,12 }

 

90-  Alfabemizi oluşturan tüm harfler eş özellikteki kağıtlara tek tek yazılarak bir torbaya atılıyor. Çekilen harfin “ BENİM ADIM ALİ “  cümlesinde olmama olasılığı kaçtır ?

 

 A-)  B-)  C-)   D-)

 

 

91- Yandaki şekilde taranmış bölümü aşağıdakilerden hangisidir ? 

 

   A)      B) A     C) B\ (A)   D) AC

 

92-   10    19     37      73    ?              Yandaki örüntüye göre soru işareti yerine hangi sayı                

      yazılmalıdır ?

 

 

 A) 85                    B) 105                  C)145                D) 165           

 

 

93-  Ardışık 5 çift sayının toplamı 1030 ise baştan 5. sayı kaçtır?

 

 a) 202  b) 204  c) 210  d) 208

 

94- Sınıfımızda bulunan tüm öğrenciler, açılan iki yetiştirme kursundan en az birine katılmak zorundadır. Öğrencilerin 29 kişisi Türkçe, 24 kişisi Matematik 14 kişisi de her iki kursa katıldığına göre, sınıfımızda kaç öğrenci vardır.

 

 a) 39  b) 41  c) 37  d) 43

 

95- Bir kura torbasında 6 kırmızı, 4 beyaz, 3 sarı küçük top konuyor. Torbadan bir çekilişte beyaz olma olasılığı nedir?

A) 4/13 B) 9/13 C) 6/13 D) 1/13

 

96-       K                           L          şeklinin sembolle yazılışı aşağıdakilerden   hangisidir?

 

           A) K L]                   B) [ K L ]         C) [ K L              D) K L  

 

97-  Aşağıdaki işlemlerin hangisinde parantez gereksizdir?

 

     A)                B)         C)            D)

 

98- evrensel küme, ve ise

 

a-)  b-)  c-)  d-) 

 

99-  A ve B herhangi iki küme olsun. ,  ve ise

 

A)6  B)5  C)4  D)3

 

 

100-  Bir sınıfta herkes satranç ya da dama oyunlarından en az birini oynamaktadır. Bu sınıfta 14 öğrenci dama ve 8 öğrenci  sadece satranç oynuyor ise sınıf mevcudu kaç kişidir?

 

A)18  B)20  C)22  D) 24

 

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 76 / 100 )

76

A

86

C

96

D

77

A

87

A

97

C

78

C

88

C

98

D

79

A

89

B

99

C

80

B

90

C

100

C

81

A

91

C

 

 

82

B

92

C

 

 

83

B

93

C

 

 

84

D

94

A

 

 

85

C

95

A

İyi şanslar