6. Sınıf Matematik Kesir Problemleri

6. Sınıf Matematik Kesir Problemleri dosyası 26-04-2019 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6. Sınıf Matematik Kesir Problemleri
Kategori 6. Sınıf Matematik
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 26-04-2019
Boyut 149.59 K
İndirme 3

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

6.SINIF KESİR  PROBLEMLERİ

 

1) 16 elmayı  'lük parçalara ayırırsak kaç parça elde

7)  5 kg çekirdek torbasını 125 gramlık poşetlere

ederiz? koyarak paketleyen  bir bakkal 1. gün poşetlerin

A) 4       B)  16      C)  32      D) 64

ünü,2. gün kalanın yarısını satmıştır. 2.gün sonunda

 kaç poşet çekirdek kalmıştır?

 A) 15   B) 20   C) 25   D) 30

2) 360 sayısının  'inin  'ü kaçtır?                                          

 

A) 36      B) 48    C) 60    D) 72

 

 

 

 

8)  Reyhan 360 sayfalık kitabının 1.gün 'sını 2.gün

3) Emine parasının önce 'ünü, sonra kalanın 'ünü

1.gün okuduğunun 2 katını okumuştur. Geriye kaç

harcıyor. Geriye parasının kaçta kaçı kalır? sayfası kalmıştır?

A) 120    B) 180   C) 240   D)  270 

A) B)    C)    D)  

 

 

 

 

 

4) Ahmet kitabının önce 'ini okuyor. Daha sonra

9) Bir miktar cevizin ‘ini Ahmet, ’ünü Ali, sını

kalanın 'ini okuyor. Geriye 54 sayfası kaldığına göre Engin, kalanını da Cemal almıştır. En fazla cevizi kim almıştır?

kitabın tamamı kaç sayfadır?

                                                                                                                            A) Cemal         B)Ahmet  C) Ali D) Engin

A) 108   B) 126    C) 144   D)  160

 

 

          5) 36 kişilik bir sınıfta erkek öğrencilerin kız                    10)    Hüsnü’nün    bilyelerinin      ’i        24    tanedir. 

öğrencileri oranı  ise kız öğrenci sayısı kaçtır?                      Hüsnü’nün kaç bilyesi vardır?

A) 36 B) 48 C) 64 D) 80

A) 16  B) 20   C) 24  D) 28

 

 

 

6)  Bir otomobil gideceği yolun 'ini gitmiştir. 25 km

11)  270 sayfalık romanının  45 sayfasını okuyan

daha gitseydi yolun yarısını gitmiş olacaktı. Yolun Büşra  romanının kaçta kaçını okumuştur?

tamamı kaç km dir?

A)   B)     C)      D) 

A) 200    B) 150   C) 100   D) 75

 

 

6.SINIF KESİR  PROBLEMLERİ

  12) Elif parasının  ile kalem,  ’i ile kalem almıştır.             17) Markette parasının  ünü ve  ini harcayan Bekir

Geriye 21 TL parası kalmıştır? Elif’in başlangıçtaki toplam 26 TL harcamıştır. Bekir’in toplam parası kaç parası kaç TL dir? TL dir?

A) 15    B) 24      C) 40       D) 60 A) 20       B) 40         C)  60        D) 80

 

 

13)      ’inin  ’ü 8 olan sayı kaçtır?      18) 35 kişilik bir sınıfın  ’si erkek, erkeklerin  ’ü

gözlüklüdür. Bu sınıftaki gözlüksüz erkek öğrenci A)    20       B)   40      C) 60    D) 80 sayısı kaçtır?

                                                              A) 6                                                       B) 9     C)  12     D)  15

 

14)     Kilosu 3 TL olan portakaldan 2 kg, kilosu 8 TL     

olan     hünnaptan 1 kg     alan    Mehmet    kaç     TL Ç                      19)  Pastasının  ’ünü yiyen Yahşan, geriye kalan

harcamıştır? pastanın yarısını Esin yemiştir. Esin pastanın kaçta kaçını yemiştir?

A) 16     B) 18   C) 20   D)  22

A) B)     C)     D) 

 

 

15)  Kadir  ’ünü peşin ödeyerek bir televizyon alıyor.             

Televizyonun geri kalanının 300 TL taksitle 3 taksitle

20)  İlyas’ın bilyelerinin ’ü beyaz diğerleri

ödüyor. Televizyon Kaç TL dir?

kırmızıdır. İlyas bilyelerinden 4 kırmızı ve 4 beyaz

A) 900      B) 1200    C) 1350      D) 1500 bilyeyi arkadaşı İshak’a vermiştir. İlyas’ın geriye 11

kırmızı bilyesi kaldığına göre başlangıçta toplam kaç

 bilyesi vardı?

 

A) 15       B) 30     C) 45      D) 60

 

 

16)  Hasan Bey tarlasının     ’üne patates , kalanın         kısmın yarısına soğan ekiyor. Geriye 6 dönüm  kaldığına göre tarlanın tamamı kaç dönümdür?

 

A) 12    B) 16   C) 20   D)  24

Cevaplar: 1D 2B 3C 4C 5B 6A 7A 8B 9A 10C 11C

 12D 13C 14D 15C 16B 17B 18D 19A 20C