6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Ünitelendirilmiş Yıllık Plan 2013-2014

6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Ünitelendirilmiş Yıllık Plan 2013-2014 dosyası 15-04-2019 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Ünitelendirilmiş Yıllık Plan 2013-2014
Kategori 6. Sınıf Türkçe
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 15-04-2019
Boyut 66.95 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Ön izleme

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DOĞANCI AYŞE-YILMAZ BECİKOĞLU ORTAOKULU 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT               

ÜNİTE I                   : CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME                                        SINIF:6/A

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLEN DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EYLÜL

1. HAFTA  (16 EYLÜL – 20 EYLÜL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. Hücre ile ilgili olarak öğrenciler;
  1.     Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3).
  2.     Hücrenin temel kısımlarını levha,  model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
  3.     Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler  (BSB-1,2,5,6).
  4.     Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık özelliklerini gösterdiğini vurgular.
  5.     Farklı tipte hücrelere örnekler verir.
  6.     Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle dokuların oluştuğunu belirtir.
  7.     Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.

  Mikroskobu Tanıyalım

(1.1; (BSB-1, 3).( FTTC- 16 ,17)

 

   Bütünden hücreye Yolculuk

(1.1;1.7) (BSB- 1,2,3)

 

 Hücrelerimizi Keşfedelim

( 1.1,1.3,1.4) (BSB- 1,2,3,5,6,7)

 

Bitki ve Hayvan Hücresini Karşılaştıralım

(1,3) (BSB- 1,2,5,6)

   Hücre Modeli yapalım

  (1,3) (BSB- 1,2,5,28,30,32)

 

     Kare Bulmaca

İlgili olduğu tüm kazanımlar

 

Kavramsal ilişkileri keşfedelim (1.6,1.7) (BSB-25,31,32)

[!]   Mikroskobun keşfi ve tarihsel gelişimi ile ilgili bir okuma metni verilebilir.

 1.2 Hücrenin temel kısımları için hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek verilir. Çekirdek içerisinde kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların bulunduğu belirtilir. Bazı ilkel hücrelerde ise çekirdek olmadığı, kalıtsal

özellikleri taşıyan yapıların sitoplazmada dağınık olarak bulunduğu verilir. Hücre organellerinden  mitokondri, kloroplast ve kofulun ise yapılarına girilmeden sadece görevleri belirtilir.                     

 1.2 Madde alış verişinde hücre zarının seçici-geçirgen özelliği verilir. Fakat hangi maddelerin kolay hangilerinin zor geçtiğine dair ayrıntılara, aktif / pasif taşımaya girilmez.

1.5 Farklı hücre tipleri için bitki ve hayvanların çeşitli doku hücreleri örnek verilebildiği gibi tek hücreli canlılar da verilebilir.

 1.5 Farklı hücre tiplerinde (kas,sinir vb.) hücrelerin görevlerine girilmez

 1.6 Doku çeşitleri yapısal ayrıntıya girilmeden şekillerle gösterilir.

 

Çoktan seçmeli sorular

Açık uçlu sorular

Boşluk doldurma

 

 

 

 

 

 

16-20 EYLÜL 2013 İLKÖĞRETİM HAFTASI

 

[!]    Atatürkçülük ile ilgili konular (1.7-1)

 

 

 

 

[!]  Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklarken, Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe verdiği önem ile insanlar arasındaki dayanışma örneklerle vurgulanır.

EYLÜL

2.HAFTA (23EYLÜL – 27 EYLÜL)

4

 1. İnsanda üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;
  1.  Üremeyi sağlayan sperm ve yumurtanın görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücreler olduğunu fark eder.
  2. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, şema üzerinde gösterir.
  3. Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini  oluşturduğunu ifade eder.
  4.  Sperm/ yumurta/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.
  5. Embriyonun sağlıklı  gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve sunar (BSB-32).
  6. Büyümeye bağlı olarak değişen yaş-boy-kütle ilişkisini yorumlar (BSB-28,29,30).
  7. Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler (BSB-1,27).

 

 

Hücreleri Karşılaştıralım

(2.1), (BSB-1, 2 ,5, 6).

 

 

  Embriyonun Gelişimi

   (2.4) ( BSB-31).

 

   Araştıralım, Paylaşalım

(2.5) (BSB-32)

 

   Nasıl Büyürüz? Hangisi Hangi Dönemin özelliğidir?

(2.7) ( BSB- 1,27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1 Üreme hücrelerinin ayrıntılı yapısı verilmez. Sperm için baş, orta kısım ve kuyruk belirtilir. Yumurta için zar, sitoplazma ve çekirdek gösterilir. Her iki hücre büyüklük ve hareket bakımından basitçe karşılaştırılır.

 

 

 2.3 Üreme hücrelerinin oluşumunda mayoz bölünmeye girilmez.

 

 

 

 2.4 Embriyonun gelişiminde Morula, Blastula, Gastrula vb. safhalar anlatılmaz.

 

[!] 2.4, 2.5 Nüfus planlaması ,

sık  ve çok doğumun sakıncaları ile ilgili bir okuma metni verilebilir.

 [!] 2.5. Anne adayının dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili olarak zararlı alışkanlıklar (sigara ve alkol) , radyasyon, ilâç kullanımı ve dengeli beslenme verilir.

 2.7 İnsanda gelişim dönemleri; bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak verilir.

 

 

Çoktan seçmeli sorular

Açık uçlu sorular

Boşluk doldurma

Bulmaca

 

 

  2.3, 2.4 Mitoz ve mayoz 8. sınıfta işlenecektir.

 

2.5 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı amaç 6, “Konuşma” öğrenme alanı, “Yazma” öğrenme alanı amaç 1,2,3 ile ilişkilendirilir. 

 

 

2.6 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı kazanım 4.4, Matematik dersi “Araştırmalar İçin Soru Oluşturma ve Veri Toplama” alt öğrenme alanı kazanım 1 ile ilişkilendirilir.

 

 

 

 

Sağlık Kültürü Eğitimi  (2.2;2.3-6)

 

 

 

 

Sağlık Kültürü Eğitimi (2.6-1; 2.7-2)

 

      

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞER

LENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EYLÜL - EKİM

3.HAFTA (30 EYLÜL– 04 EKİM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 1. Ergenlik ile ilgili olarak öğrenciler;  
 1.            Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal   değişimleri sıralar.
 2.            Ruhsal ve bedensel değişimleri katkı sağlamak ve yardım almak amacıyla ailesi/akranları/ kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır ( TD-3).
 3.            Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır.
 4.            Ergenliği sağlıklı        geçirebilmek  için yapılması gerekenleri  fark eder.
 5.            Büyüme, gelişme ve ergenliğin, araştırıldığı tartışıldığı ve paylaşıldığı küçük ve büyük  toplumsal organizasyonların önemini fark eder; böyle organizasyonlarda  yer almaya gönüllü olur ( TD-5).

 

Kendimi seviyorum

(3..3; 3.4). 

 

[!] 3.1 Her öğrencinin ergenliğe geçişte bireysel farklılıklar gösterebileceği vurgulanmalıdır.

[!] 3.1 Ergenliğe geçişte öğrencilere vücutlarından utanmamaları gerektiği belirtilmelidir.                                         3.1 Bedensel değişimlerde âdet  döngüsü ayrıntıya girilmeden verilir (Folikül evresi, Korpus luteum evresi vb. gibi evreler anlatılmaz).

 

[!]  Psikolojik   danışma  ve rehberlik servisi ile  aileler  işbirliği yaparak öğrencilerin bu dönemdeki  sorunlarına yardımcı olabilirler.

[!] Ailelere ve öğrencilere ergenlik döneminin özellikleri ile ilgili bilgilendirici yazılar dağıtılabilir veya    velilerle  toplantılar düzenlenebilir.

 

 

  Proje ve poster çalışması               

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3.1-3; 3.2-1,2; 3.3-8; 3.4-4 )

Sağlık Kültürü Eğitimi (3.1 –7,8,9 ; 3.2 – 10,12,13 )

 

 

EKİM

4. HAFTA (07 EKİM – 11 EKİM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 1. Hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;
  1.           Hayvanların bir hayat        döngüsünün olduğunu örneklerle açıklar (BSB-1,32).
  2.           Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
  3.           Yavru bakımı açısından hayvan gruplarındaki farklılıkların nedenlerini açıklar.
  4.           Gelişim dönemlerinde  başkalaşım geçiren hayvanlara örnek verir (BSB-32).
 2. Çiçekli bir bitkide üreme ile  ilgili olarak öğrenciler;
  1.             Çiçeğin kısımlarını gösterir/çizer (BSB-1,2).
  2.             Çiçeğin kısımlarını model, levha, şema  üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
  3.             Çiçekli bir bitkide tozlaşmayı sağlayan etkenleri belirtir.
  4.             Çiçekli bir bitkide döllenmeyi  açıklar.
  5.             Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin nerede oluştuğunu  belirtir. 
  6.             Bitkilerin çok sayıda tohum oluşturmasının sebebini tartışır.

 

 

 

Hangisi hangisin yavrusudur

(4.2,4.3)(BSB-5,7).

 

 

Yunurtadan Hayvana dönüşüm

(4.4 ) , (BSB-7,25,32)

 

.

Çiçeklerin gücü

(5.1,5.2 ), (BSB-1,2,5).

 

 Tohumlarla süsleme

İlgili olduğu kazanımlar

 4.1 Döllenme ve gelişim evreleri ayrıntılara girilmeden verilir. Örnek olarak yakın çevresinden tavuk, balık, yılan, kedi ve tavşan vb. verilir. Başkalaşım geçiren bir hayvan örneği 4.4 kazanımında verileceğinden bu aşamada örnek  verilmemelidir.

 4.2 Farklı çoğalma şekillerine örnek olarak yumurtayla çoğalanlar ve yavrularını doğuranlar örnek verilecektir.

  4.3 Yavru bakımlarındaki farklılıkların nedenleri konusunda kuşlar ve memeliler örneklendirilir.

 4.4 Başkalaşım yakın çevrede bulunan bir hayvan (kelebek, kurbağa vb.) örneği ile açıklanır.

 [!] 5.1 İncelemek için bütün kısımları görülebilen gelincik, düğün çiçeği, sardunya, gül gibi bir çiçek seçilmelidir. 

 5.4 Döllenmede polen çekirdekleri, sinerjit, antipot ve kutup hücreleri verilmez.

 5.5 Tohum ve meyvenin nasıl oluştuğu anlatılmaz. Tohum ve meyve tiplerine girilmez .

 

Çoktan Seçmeli Soru

Açık uçlu sorular

Boşluk doldurma

Yapılandırılmış Grid

14-18 EKİM KURBAN BAYRAMI TATİLİ

 

 

 

 

 

Kariyer Bilinci: Zoolog ve veteriner örnek olarak verilebilir

 

 

 

 

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞER

LENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM

5. HAFTA (21 EKİM – 25 EKİM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 1.   Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarını ve sonuçlarını araştırır (BSB-25).
 2.   Birçok meyve ve tohumun hayvanlar ve insanlar için besin kaynağı olduğunu örnekleriyle  sunar (BSB-25 , 32).
 3.   Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknolojik gelişmelere paralel olarak çeşitlendiğini fark eder (FTTÇ- 5,17, 31).

 

 

 1. Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;

 

6.1. Bitkilerin hayat döngüsünün olduğunu örneklerle gösterir (BSB-1, 32).

6.2. Çimlenmeye etki eden faktörleri kontrollü deneylerle gözlemleyerek elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar    (BSB-1, 11-19, 23, 25, 27, 28, 30, 31). 

 

 Yapılandırılmış grid

(5.7,5.8).(BSB- 7)

 

  Tohumun uyanışı

(6.2), (BSB-1,11,14,17,23,25,27,28,30,31) .

 

 

 

[!] Öğrencilere domates, salatalık, biber vb.’ lerinin, bitkinin meyvesi olduğu hatırlatılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [!] 6.2  Çimlenme için kısa sürede çimlenen tohumlar (fasulye, turp, tere, nohut, buğday, mercimek vb.) kullanılmalıdır. Deneylerden sonra bunlar dikilebilir.

 

 

 

 

 

Tohum Çimlenmesi

 

 

5.7 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı amaç 6 ile ilişkilendirilir.

 

 

5.8 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı amaç 6, “Konuşma” öğrenme alanı, “Yazma”  öğrenme alanı amaç 1,2,3 ile ilişkilendirilir.

 

5.9 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 2 ile ilişkilendirilir.

5.sınıftaki bitkinin temel kısımlarının (kök, gövde ve yaprakların) görevleri hatırlatılmalıdır   

6.2 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı kazanım 4.4 ile ilişkilendirilir.

 

 

EKİM - KASIM

6. HAFTA (28 EKİM – 01 KASIM)

 

2

 

 

6.3. Büyüme için gerekli etkenlerin neler olduğunu kontrollü deney yaparak gözlemler(BSB-1,11,12 , 13, 14,17,18, 27, 28, 29, 30).

 

6.4. Organik tarımı açıklar.

 

 

6.5. Organik tarımın insanlık  için önemini fark eder  (BSB-25, 32 ; FTTÇ-5 , 37; DT-5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filizlenen tohumları büyütelim

(6.3), (BSB-1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30)

 

Şapkalarla düşünelim

(6.5),(FTTÇ-1,22,23,24,25)(BSB- 25,32)

 

 

 

[!] 6.3 Büyüme için su, ışık ve

yeterli sıcaklığın gerekli olduğu

vurgulanmalıdır.

 

??? Birçok öğrenci büyüme için gerekli olan ışığın çimlenme için de gerekli olduğunu düşünür. Aynı tür tohumun hem ışıklı ortamda hem de karanlıkta çimlendirilmesi bu kavram yanılgısının giderilmesinde kullanılabilir.

 

[!]  Organik tarımın Tarım Bakanlığı tarafından kabul edilen amblemleri gösterilir.

 

 

Öğrendiğinin Farkına Varma

 

 

 

 

 

 

 

Kariyer Bilinci: Ziraat mühendisliği örnek olarak verilebilir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

 

 

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

ÜNİTE 2                   : KUVVET VE HAREKET                             SINIF:6

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİR ME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİR ME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM - KASIM

6. HAFTA (28 EKİM – 01KASIM)

2

1. Bir doğru boyunca sabit süratle hareket eden cisimle ilgili olarak öğrenciler;

 1. Cismin aldığı yolu ve bu yolu ne kadar zamanda aldığını ölçer (BSB-22, 23).
 2. Alınan yolu ve geçen zamanı kullanarak cismin süratini hesaplar.
 3. Sürat birimlerini ifade eder ve kullanır (BSB-24).

 

Kuvvetin etkileri farklıdır

(İlgili olduğu tüm kazanımlar)

 

Hangisi daha süratli

(BSB-24,30)

Sürati Hesaplayalım (BSB-22,23,24,30).

Haydi çarpıştıralım

(BSB 1,3,8)

??? Öğrenciler; hareketin başlangıç şartlarını dikkate almadan, hareketli herhangi iki cisimden önde bulunanın daima daha süratli olduğunu düşünme eğiliminde olabilirler.

 1.2 Sadece sabit süratle hareket eden cisimlerin süratleri hesaplanmalıdır.

[!]  Sürat  birimlerinin birbirlerine dönüşümleri verilmelidir.

???   Öğrenciler hareket etmeyen cisimlerin hiçbir enerjiye sahip olamayacağı yanılgısına düşebilir.

Sürati Hesaplayalım

HANGİSİ DAHA SÜTATLİ

 

 

 

 

KASIM

7. HAFTA (04 KASIM – 08 KASIM)

 

 

4

 1. Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklar ve farklı durumlar için uygular (BSB-30).
 2. Bir cismin aldığı yol ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi grafikle gösterir ve grafiği yorumlar.
 3.            Hareketli cisimlerin hareket enerjisine sahip olduğunu fark eder (BSB-1,3,8).

2.  Kuvvetin yönü ve ölçümü ile ilgili olarak öğrenciler;

 1. Kuvvetin birimini Newton olarak belirtir ve kullanır (BSB-24).
 2. Kuvveti dinamometre ile ölçer (BSB-23,24).
 3. Ölçülecek kuvvete uygun bir dinamometre seçerek dinamometre üzerindeki ölçekleri yorumlar (BSB-22).

 

Kuvvet ne yapar ne yapmaz

(ilgili olan tüm kazanımlar)

Kuvvetin etkileri çeşitlidir

(ilgili olan tüm kazanımlar)

Kendi adımızı verelim.

(BSB23,24)

Karşılaştır bakalım

(BSB-23,24)

Dinamometre kuvvet ölçer

(BSB-22,23,24)

Hangisini seçmeliyim

(BSB 22,23,24)

Dinamometreyi ölçeklendirebilir misiniz?

(BSB-22,23,24)

 

1.6 Sadece hareketli cisimlerin hareket enerjisine sahip olacağından bahsedilmeli; fakat bununla ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.

    1.6 Kinetik enerji ifadesi 7. sınıfta  kullanılacaktır.

???    Öğrenciler, enerji ve kuvveti aynı anlamda kullanma eğiliminde olabilir.

??? Öğrenciler süratin bir kuvvet olduğu yanılgısına düşebilirler

[!] SI birim sistemi kullanılmalıdır.

[!]    Şeffaf olarak tasarlanmış  dinamometreleri kullanmak,  öğrencilerin dinamometrenin nasıl çalıştığını sezmelerine yardım edecektir

 

 

    Dinamometre Hangi Değeri  

       Gösteriyor

 

 

 

 

1.4 ve 1.5 kazanımları, Matematik dersi “Tablo ve Grafikler” alt öğrenme alanı kazanım 1 ve 2  ile ilişkilendirilir.

 

1.5 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı kazanım 4.4  ile ilişkilendirilir.

 

  Öğrencilere, kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri hatırlatılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASIM

8. HAFTA (11 – 15 KASIM)

 

 

 

2

 

 1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü belirtir ve çizerek gösterir (BSB-28).
 2.  Kuvvetle ilgili olarak doğrultu ve yön kavramlarını açıklar.

3. Cisimlere etki eden kuvvetler ile ilgili olarak öğrenciler;

 1. Bir cisme birden fazla kuvvetin etki edebileceğini gözlemler (BSB-1).
 2. Bir cisme etki eden kuvvetlerin yönlerini gösteren çizimler yapar (BSB-28)

 

Kuvvetleri Gösterelim

(BSB-28)

 

Çeşitli kuvvetler

(ilgili, tüm, kazanımlar)

 

Kuvvetleri,

Belirleyelim

(BSB-1,28)

 

 

 2.4 Öğrenciler, bu aşamada sadece dinamometre yardımıyla bir cisme uyguladıkları aynı veya zıt yönlü kuvvetleri çizerek gösterir

[!]   Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerle ilgili olarak daha önce ele alınmış kuvvetler dikkate alınmalıdır.

 3.2 Cisimlere aynı doğrultuda etki eden, yönleri aynı veya zıt kuvvetlerle ilgili çizimler yaptırılmalıdır.

 

I. YAZILI YOKLAMA

   Kuvvetleri Gösterelim

 

 

 

Öğrencilere, kuvvet çeşitleri hatırlatılır

 

 

10 KASIM ATATÜRK' ATAÜRK HAFTASI

 

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞER

LENDİR

ME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

KASIM

8. HAFTA (11 KASIM – 15 KASIM)

 

 

 

2

 1.              İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke kuvvet) olarak tanımlar.
 2.              Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğunu belirtir.
 3.              Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfırdan farklı  olması durumunda cismin dengelenmemiş kuvvetler etkisinde olduğunu belirtir.
 4.              Bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvetlerin, cismin süratinde ve/veya hareket yönünde değişiklik meydana getirebileceğini deneyle gösterir (BSB-16,18,28).
 5.              Bir veya daha fazla kuvvet etkisindeki bir cismin durgun kalabilmesi için uygulanması gereken kuvveti tahmin eder ve tahminlerini test eder (BSB-9,16,18,28).
 6.              Durgun bir cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğu sonucuna varır (BSB-31).

 

 

Bileşkesini bulalım.

(BSB-1,28).

 

Çekelim görelim.

(BSB-16,18,29)

 

Ben dengeleyebilir miyim?

(BSB-9,16,18,28,31)

 

 

Nasıl dengelersiniz?

(BSB-9,16,18,28,31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

[!]        Bir  kuvveti dengeleyen diğer  kuvvetin bu kuvvete eşit büyüklükte; fakat zıt yönde olması gerektiği vurgulanmalıdır.

[!]   3.4   Sabit süratli hareketin de dengelenmiş kuvvetlerin bir sonucu olduğundan bahsedilebilir.

   3.6  Öğrenciler, aynı doğrultu üzerindeki aynı ve zıt yönlü kuvvetlerin cisimlere olan net etkilerini tanımlayabilmelidir.

[!]   Öğrencilerin farklı büyüklükteki  kuvvetleri ölçeklendirme yardımıyla farklı uzunluktaki oklarla temsil etmelerine yardım edilmelidir

      Nasıl dengelersiniz

   Çekelim görelim.

 

 

 

 

 

 

 

 

KASIM

9.  HAFTA  (18 KASIM – 22 KASIM)

 

4

4.    Ağırlıkla ile ilgili olarak öğrenciler;

 1.     Dünyadaki kütle çekim kuvvetinin varlığını, etrafındaki olaylardan yararlanarak gözlemler (BSB-1).
 2.     Dünya ile yeryüzündeki kütleler arasındaki çekim kuvvetini yer çekimi kuvvetini, olarak isimlendirir.
 3.     Yer çekimi kuvvetinin Dünya üzerindeki her noktada kütleler üzerine Dünya’nın merkezine doğru etkilediğini fark eder.
 4.     Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.
 5.     Ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve dinamometre ile ölçer (BSB-22,23,24).
 6.     Farklı gezegenlerde aynı kütlenin ağırlığının neden farklı olacağını açıklar.
 7.     Kütle ile ağırlığı birbirinden ayırt eder (BSB-4,5).

Hangisi hareket eder?

(BSB-1)

Kaç Newton?

(BSB-22,23,24)

Hangisinin kütlesi daha büyük

(BSB-1,21,23,24)

Ağırlık ile Kütle Arasındaki Fark

(BSB-4,5)

Şifreyi Çözelim

İlgili olduğu tüm kazanımlar

 

 

[!]  Yer çekimi kuvvetinin yönünün yerin merkezine doğru olduğu vurgulanmalıdır.

[!]      SI birim sistemi kullanılmalıdır.

  4.4  Yer çekimi konusuna girilmeyeceğinden ağırlıkla ilgili olarak “G=mg” matematiksel bağıntısı verilmemelidir. Öğrenciler, bir cismin ağırlığını Newton olarak ölçeklendirilmiş bir dinamometre ile ölçerek bulmalıdır.

[!]     4.4  Bazı öğrenciler, bir cismin kütlesi  ile ağırlığı arasında bir  oran olduğunu sezebilir.

 4.6  Dünya-Ay ve Dünya-Güneş arasındaki kütle çekim kuvvetlerine değinilmez.

???   Öğrenciler yer çekimi kuvvetinin aynı anda sadece bir cisme etki edebileceği yanılgısına düşebilir.

 

 

 

 

 • Ağırlık ve Kütle Arasındaki Fark

Hangisinin kütlesi daha büyük

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI :  MADDE VE DEĞİŞİM

ÜNİTE 3                   :  MADDENİN TANECİKLİ YAPISI                                                     SINIF:6

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLEN

DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

KASIM                                

10. HAFTA (25 – 29                                KASIM)

 

4

 

 

 

1. Maddenin yapı taşları olan atom ile ilgili olarak öğrenciler;

 1.          Katıların, sıvıların ve gazların sıkışma-genleşme özelliklerini karşılaştırır (BSB-1, 2, 4, 5, 6).
 2.          Gazların sıkışma-genleşme özelliklerinden, gazlarda boşluk olduğu çıkarımını yapar (BSB-1, 2, 8).

 

Genleşir mi sıkışır mı?

(1.1,1.2) (BSB-1,2,4,5,6)

 

 

Hangisi Sıkışır (1.1; 1.2), (BSB-3).

 

[!] “Hangisi Sıkışır?” etkinliğinde amaç, gazların basıncı ile ilgili kuralları ve bağıntıları vermek değil, gaz basıncının nereden kaynaklandığını sezdirmektir.

 

   Akran Değerlendirme Formu

 

Gazların basıncı konusu 8. sınıfta “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde işlenecektir.

 

 

ARALIK

11. HAFTA

(02 – 06 ARALIK)

2

 

 1.           Maddelerin görünmez küçük parçalara bölünebildiğini deney yaparak fark eder (BSB-15, 16, 17, 18).

 

 1.           Maddelerin nereye kadar ardışık bölünebileceğini sorgular (BSB-30, 31).

 

 1.           Her türden maddenin bölünmesi zor, görülemeyecek kadar küçük yapı taşlarından oluştuğunu belirtir (TD-5).

 

 

 

 

Görünmeyeni keşfedelim.(1.3; 1.4; 1.5), (FTTÇ-35).

(BSB-15,16,18)

 

 

[!] 1.3 İyodun alkolde dağılması, görünmez taneciklerden oluştuğu gerçeğine doğrudan bir gönderme anlamı düşündürmeyebilir. Ancak sıvının renklenmesi, iyottan bir şeylerin sıvıya karıştığına, karışan parçaları göremeyişimiz de bunların görünmez olduğuna işarettir. Bu açıklamaya göre iyodun görünmez parçacıklardan oluştuğu çıkarımına gidilebilir.

Etkinliğin sonunda, iyodun alkoldeki çözeltisinin tentürdiyot olduğu ve bu çözeltinin mikrop öldürücü (antiseptik) olarak kullanıldığı vurgulanıp günlük hayatla ilişki kurulabilir.

 

 1.5 Radyoaktiflik kavramına girilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARALIK

11. HAFTA

(02 – 06 ARALIK)

 

 

2

 

1.6 Maddenin, küreye benzer yapı taşlarını atom şeklinde adlandırır.

 1.   Atom kavramı ile ilgili düşüncelerin zaman içinde değiştiğini fark eder (FTTÇ-1, 2, 3, 4, 14).
 2.   Atomların daha da küçük parçacıklardan oluştuğunu ifade eder (TD-3).

 

 

Araştıralım paylaşalım.i(1.5; 1.6, 1.7; 1.8; 2.3), (BSB-25; FTTÇ-1,24,14,16).

 

 

 

Atom mu hücre mi daha Büyüktür!

(1.8).

 

 

 

 

 

 

 

[!]  Bu düzeyde esas olan, maddenin görünmez küçük parçalardan (atom) oluştuğu fikrini vermektir. Atomun yapısı ile ilgili kısım, 7. sınıfa bırakılmıştır. Atomun yapısı verilmeden de element, bileşik, karışım, molekül, fiziksel değişim ve kimyasal değişim kavramları işlenebilir. Burada böyle bir yaklaşım esas alınmıştır.

 

[!] 1.7 Demokritus ve diğer Yunan filozofları her maddenin hep aynı özdeş atomlardan oluştuğunu düşünüyordu.Onlar,maddelerin farklı görünmesinin atomların düzeninden ve hareketlerinden ileri geldiğini öne sürüyordu. Dalton, her elementin ayrı tip bir atomu olduğunu gösterdi. .

 

[!] 1.7 John Dalton, Madam Curie, vb. bilim adamlarının hayatları araştırma konusu olarak verilebilir.

 

[!]  1.8 Atomların zor da olsa bölündüğü, atomdan daha küçük parçacıkların bulunduğu belirtilir; bu parçacıkların isimlerine ve özelliklerine girilmez.

 

 

 

 

Akran Değerlendirme Formu

Öğrenci Gözlem Formu

Proje ve poster çalışması

(atomun tarihsel arka planı ile ilgili)

 

 

 

 

6. sınıf “ Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesi ile ilişkilendirilir.

 

 

 

 

 

                 

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLEN

DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

ARALIK

12. HAFTA  (09 – 13 ARALIK)

 

 

4

 

 

 1.                Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapısı arasında ilişki kurmak bakımından öğrenciler;

 

 

 1. Maddelerin farklı olmasından yola çıkarak atomların da farklı olabileceği sonucuna ulaşır (BSB-9).
 2. Aynı cins atomlardan oluşmuş maddeleri “element” şeklinde adlandırır.
 3. Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder (BSB-30).
 4. Farklı atomlar içeren saf maddeleri “bileşik” olarak adlandırır.

 

 

 

 

 

Element ve bileşikleri tanıyalım.

(2.1; 2.2,2.3,2.4), (BSB-28).

 

 

 

[!] 2.1; 2.2 Burada hidrojen, oksijen, karbon ve iyot sadece adları ile tanıtılacaktır. Model atomlar farklı renk ve büyüklükte seçilebilir (hidrojen en küçük, iyot en büyük…). Farklı elementlerin adları ve sembolleri verilmeyecek, element kavramı sadece model üzerinde sezdirilecektir. Bu konudaki ayrıntılı bilgi  7.sınıf “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesine ertelenecektir.

[!] 2.3 Bileşiklerin sadece modelleri incelenecek; su hariç, bileşik adları verilmeyecektir. Burada verilmek istenen fikir sadece bileşiklerde birden çok tip element (atom) bulunduğu ve bunların birbirine bağlı olduğudur.

 2.3; 2.8 Molekül modellerinde bağ açıları gerçeğe uygun gösterilecek; üç boyutlu, CH4, NH3 gibi modellere girilmeyecektir.

[!]  2.3; 2.8 Öğrenci model üzerinde çalışırken hem bileşiklerin hem de elementlerin molekülleri olabileceğinin vurgulanması esastır. Molekülsüz bileşik ve element modelleri ile bu bilgi pekiştirilmelidir.

2. YAZILI YOKLAMA

 

 

ARALIK

13. HAFTA (16 – 20 ARALIK)

 

4

 

 

 

 1. Basit model veya resimler üzerinde molekülleri gösterir.
 2. Basit molekül modelleri yapar (BSB-28).

 

 1. Her molekülde belirli sayıda atom bulunduğu çıkarımını yapar.

 

 1. Model üzerinde molekül içeren ve içermeyen maddeleri birbirinden ayırt eder (BSB-30).

 

Molekül Modelleri Y.

(2.3; 2.4; 2.5; 2.7; 2.8), (BSB-28, 30).

Molekülleri tanıyalım

(2.6,2.7)

Her Maddede Molekül Var mı?

(2.3; 2.5; 2.6; 2.7;  2.8), (BSB-25; FTTÇ-16).

 

[!]  2.3; 2.8 Öğrenci model üzerinde çalışırken hem bileşiklerin hem de elementlerin molekülleri olabileceğinin vurgulanması esastır. Molekülsüz bileşik ve element modelleri ile bu bilgi pekiştirilmelidir.

 

  Performans Değerlendirme

     Çoktan Seçmeli Soru

     Kavram Haritası

 

 

 

 

ARALIK

14. HAFTA (23 – 27 ARALIK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 1. Fiziksel ve kimyasal değişimler ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 1. Maddenin sadece görünümünün değiştiği olaylara örnekler verir (BSB-6, 8).

 

 1. Bir maddenin değişerek başka bir maddeye/maddelere dönüştüğü olaylara örnekler verir (BSB-6, 8).

 

 1. Fiziksel değişimlerde değişen maddenin kimlik değiştirmediğini vurgular (BSB-6, 8, 9; TD-2).

Maddelerin değişimi.(3.1; 3.3)(BSB-6,8)

Değişim fiziksel mi kimyasal mı?

(3.1; 3.2), (BSB-6,8).

Fiziksel ve kimyasal değişimi ayırt edelim.(3.1; 3.2; 3.3; 3.4), (BSB-25,27)

Hangi değişim maddenin iç yapısını değiştirir.(3.3,3.4) (BSB-6,9)

Akşam Yemeği (3.1,3.2,3.3,3.4) (BSB-6,8,9) (TD,2)

 

 3.1-3.3 Fiziksel ve kimyasal değişimleri, maddenin kimliğini koruması veya değiştirmesi temeline dayandırmak esas alınmıştır. Atomlar arası veya moleküller arası bağ kopması kavramına girilmeyecektir. Bu değişimlerle tersinirlik-tersinmezlik ilişkisi kurmak, istisnası çok olduğu için uygun görülmemiştir.

 

[!] 3.3 Bu yaştaki öğrenci için maddenin kimliği kavramı, anlamı net bir kavram olmayabilir. Kimliğin değiştiği veya aynı kaldığı olay örnekleri kullanılarak madde bağlamında kimlik sezgi yoluyla kavratılmalıdır.

 

Performans Değerlendirme

   Çoktan Seçmeli Soru

Kavram Haritası

Öğrenci Gözlem Formu

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLEN

DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

ARALIK -OCAK

15. HAFTA (30 – 03 OCAK)

4

 

 1. Kimyasal değişimlerde madde kimliğinin değiştiğini fark eder (BSB-6, 9).

 

 1. Atom molekül modelleri ile temsil edilmiş değişimlerde fiziksel ve kimyasal olaylara ayırt eder.

 

 1. Çok sayıda atom ve molekül içeren maddelere bakarak, “ saf madde” ve        “ karışım” kavramlarını  atom ve molekül düzeyinde fark eder.

 

 

 

Saf maddeleri ve karışımları tanıyalım.

(3.5).

Hangisi Saf Madde Hangisi Karışım (3,5)

 

Element karışım ve bileşik keşfedelim.

(2.2,2.3,3.5) (BSB-30)

 

Element mi, Bileşikmi, Karışım mı? (3,5)

[!]3.5 Hal değişimi, gaz moleküllerinin karışması, aynı gazın veya sıvının kısımlara ayrılması gibi fiziksel değişimler ve elementlerden bileşik oluşumu,bunun tersi; bileşiklerden başka bileşiklerin oluşumu gibi kimyasal değişimler modellerle gösterilecek bu modellerin üzerinde fiziksel ve kimyasal değişimin ayırt edilmesi sağlanır.

 

Katıların öğütülmesi veya parçalanması, gazın ve sıvının kısımlara ayrılmasına benzetilir.

 

[!] 3.6 Bileşiklerin atom-molekül modelleri incelenirken, 4. sınıf Fen ve teknoloji dersinde (2. ünite 6.1,6.3 kazanımları) verilen ‘kendinden başka maddelere katılmamış’ nitelemesi model üzerinde irdelenir.

   Anladıklarınızı Kontrol Edin

   Akşam Yemeği

Kabarcıkları İzleyelim

 

 

 

 

OCAK

16. HAFTA ( 06 OCAK– 10 OCAK )

4

 

 1. Maddenin hâlleri ile tanecikli yapı arasında ilişki kurmak bakımından öğrenciler;
 1. Gazların genleşme-sıkışma özelliklerinden, moleküllerinin bağımsız olduğu çıkarımını yapar (BSB-6, 8).
 2. Sıvıların çok fazla sıkıştırılamayışlarından, moleküllerinin birbiri ile temas hâlinde olduğu sonucunu çıkarır (BSB-30, 31; TD-3).
 3. Akma özelliklerinden yararlanarak sıvı molekülleri arasında az da olsa boşluk bulunduğu çıkarımını yapar (BSB-6, 8).
 4. Gazların ve sıvıların akma özelliklerinden, moleküllerinin öteleme hareketi yapabildiği çıkarımına ulaşır (BSB -6, 8).
 5. Katılarda atom ve moleküllerin öteleme hareketi yapmadığını tahmin eder (BSB- 9).

 

 

 

 

 

 

Maddeleri ve özelliklerini keşfedelim 1-2

(4.14.2,4.3), (BSB-6,8,9,30,31).

Katı sıvı gaz maddelerin tanecikli yapısını keşfedelim.

(4.1,4.5)(BSB-6,8,28,30,31,32) (TD 3)

Maddenin halleri ve tanecikleri arasındaki ilişki

(4.1,4.2,4.3) (BSB-6-8)

(FTTÇ 8,16,17)

Hal değişimi

(4.2,4.2,4.3,4.4,4.,5)(BSB-6,8,9,30,31,32)

Maddenin hallerini keşfedelim (3.3,3.4) (BSB-6-9)

Çengel Bulmaca (4.1-4.5)

 

 

[!] 4.1;4.5 Maddenin hâlleri ve moleküllerin hareketleri ile ilgili internet ortamından indirilmiş veya CD’de kayıtlı dinamik modeller sınıfta gösterilebilir.

 

 

Hâl Değişimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI :   FİZKSEL OLAYLAR

ÜNİTE 4                    : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK                                                      SINIF:6

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLEN

DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

OCAK

 17. HAFTA (13 OCAK – 17 OCAK)

 

 

4

 

 

 

1.    Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddelerle ilgili olarak öğrenciler;

 1.   Maddelerin elektrik enerjisini iletip iletmediklerini test etmek için basit bir elektrik devresi tasarlar ve kurar (BSB-16).
 2.   Maddeleri, elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır (BSB-4).
 3.   Metallerin iletken, plâstiklerin ise yalıtkan olduğunu fark eder.
 4.   Bazı sıvı maddelerin iletken, bazılarının ise yalıtkan olduğunu fark eder.
 5.   Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin çeşitli amaçlar için kullanıldığını fark eder (FTTÇ-28).
 6.   Yalıtkan maddelerin, elektrik enerjisinin sebep olabileceği tehlikelere karşı korunmada nasıl kullanılabileceğini araştırır (FTTÇ-5).
 7.   Kendisi ve çevresindekilerin güvenliği açısından elektrik çarpmalarına karşı alınması gereken önlemleri listeler (TD-5

 

 

Hangisi iletir.

(1.1;1.2; 1.3; 1.4; 1.5).

(BSB-4,16) ( FTÇÇ 28)

 

Araştıralım paylaşalım

Geçmiş zaman: (ilgili tüm kazanımlar)

 

Resimdeki yanlışlıklar

(1.5) (FTTÇ 28)

 

Proje çalışması fen ve teknoloji bülten tahtası

(1.6)(FTÇÇ 5)

 

Araştıralım paylaştıralım.

(1.7) (TD 5)

[!]  Öğrenciler, evlerindeki veya okullarındaki elektrik prizlerine çeşitli maddeleri sokmamaları ve bu durumun tehlikeleri konusunda uyarılır.

 1.1 Gaz maddelerin iletkenliği konusuna girilmeyecektir. Ama gazların da iletken veya yalıtkan olabileceği vurgulanmalıdır.

[!] Yalıtkan maddelerin bazı durumlarda iletken olabileceği vurgulanmalıdır.

 

                                             Hangi Maddeler Elektriği İletir?

                                          Boşluk Doldurmaca

 

3. YAZILI YOKLAMA

 

1.6 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı amaç 6 ile ilişkilendirilir. 

 

 

 

OCAK

    18. HAFTA ( 20 OCAK – 24 OCAK)

4

2.    İletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi ile ilgili olarak öğrenciler;

 1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının nelere bağlı olduğunu tahmin eder.
 2. Ampulün parlaklığı ile ilgili tahminlerini test edecek bir deney tasarlar ve kurar (BSB-16).
 3. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının, devredeki iletkenin uzunluğu kesiti ve cinsinin değiştirilmesiyle değişebileceğini deneyerek fark eder (BSB-13,14,15, 31).
 4. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğu “direnç” olarak ifade eder.
 5. Bir iletkenin direncinin iletkenin uzunluğuna, kesitine ve cinsine bağlı olarak değiştiği sonucuna varır(BSB-31).
 6. Yalıtkanların direncinin iletkenlere göre çok daha büyük olduğunu ifade eder

 

 Ampulün Parlaklığını neler etkiler.

(2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5)BSB-13,14,15,16,31).

 

 Elektrik akımı kavramı  7. sınıfta verilecektir. Direnç kavramı elektrik enerjisi iletiminden yola çıkılarak izah edilecektir

  Engelli Yol

 

 

 

 

( 25 OCAK 2013 - 09 ŞUBAT 2014)  YARIYIL TATİLİ

 

 

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

ŞUBAT

19. H.(10–14 ŞUBAT

 

4

 1.              Devre elemanlarının iki uçlu olduğunu gözlemler ve her birinin belirli bir direnci olduğunu ifade eder.
 2.              Direnç biriminin ‘Ohm’ olarak ifade edildiğini belirtir.
 3.              Bir iletkenin direncinin direnç ölçer yardımıyla bulunabileceğini fark eder.
 4.           Ampulün de bir iletken telden oluştuğunu ve bir direncinin olduğunu fark eder
 5. Direncin değerinin artması veya azalmasının ampulün parlaklığını nasıl değiştirdiğini deneyerek keşfeder (BSB-30, 31).
 6. Devredeki ampulün parlaklığını değiştirebilmek için basit bir reosta modeli tasarlar ve yapar (FTTÇ-5).

 

Elektrik her elemana uğramaz.(2.7)

 

Direnç ölçer kullanıyorum.

(2.7,2.8,2.9).

 

Ampülün parlaklığı ile direnç arasındaki ilşki

(2.10,1,11) (BSB- 30,31)

Proje çalışması: benim gece lambam

(2,7,2,10,2,11,2,12) ( BSB-30,31)(FTTÇ-5)

 

Reostayı kullanıyorum parlaklıkla oynuyorum

(2,12,)(FTTÇ-5)

 

 2.8 Ohm Yasasının ispatı 7. sınıfta verilecektir. Burada sadece birim  olarak verilecektir.

 2.9 Ampulün içindeki telin neden ışık yaydığı 8.sınıfta verilecektir.

 

 

 

Performans Değerlendirme

   Çoktan Seçmeli Soru

Kavram Haritası

 

 

ŞUBAT

20.H.(17–21 ŞUBAT)

4

 

ÖĞRENME ALANI :   CANLILAR VE HAYAT          

ÜNİTE 5                   :  VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER                                          SINIF:6

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

ŞUBAT

21.H.(24-28 ŞUBAT)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 1. Destek ve hareket sistemi ile  ilgili olarak öğrenciler;
  1. Kemiğin  kısımlarını ve görevlerini belirtir.
  2. İskelette kıkırdağın önemini açıklar.
  3. Eklemleri oynar, yarı oynar, oynamaz olarak sınıflandırarak  örnekler verir.
  4. Kasları çizgili, düz ve kalp kası olarak sınıflandırarak örnekler verir.
  5. Zıt çalışan kasların hareketteki önemini belirtir.
  6. Destek ve hareket sistemi sağlığını etkileyecek olumlu-olumsuz davranışları sorgular.
  7. Destek ve hareket sistemine teknolojik gelişmelerin katkısına örnekler verir (FTTÇ- 28, 30, 31, 32).

kemiğin iç yapısını gözlemlemeye ne dersiniz

(1.1).

Kemiklerimiz bükülebilir mi? (1.1) (BSB-1,2,3,6,31)

Neden süt içmelisiniz?

(1.1)

kelimeleri kullanalım

(1.2)

Elinizdeki kemikler?

(1.1;1.3), (BSB-1,2).

Nerelerde ne çeşit kas bulunur  (1,4)

Biri kasılır diğeri gevşer (1,5)

Proje çalışması :destek ve hareket sisteminin sağlığı

(1.6)(FTTÇ-28,30,31,32)

 

[!] 1.1 Kemiğin kısımları uzun bir kemik üzerinde gösterilir.

 

 

[!] 1.3 Eklemin yapısı oynar eklem şekli üzerinde  verilir.

 

  Performans Değerlendirme

    Çoktan Seçmeli Soru

  Kavram Haritası

4. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Destek ve Hareket konusu ile ilişkilendirilir.

 

1.7 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 2 ile ilişkilendirilir

 

 

 

 

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

MART

22. H (03– 07 MART)

 

 

4

 

2-Dolaşım sistemi ve bağışıklıkla ilgili olarak öğrenciler;

 1.     Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).
 2.     Kalbin yapısı ve görevini açıklar.
 3.     Kan damarlarının çeşitlerini ve görevlerini belirtir.
 4.     Kanın yapısı ve görevlerini açıklar.
 5.     Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde göstererek açıklar (FTTÇ-4).
 6.     Kan grupları arasındaki kan alış-veriş şemasını çizer.
 7.     Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından önemini fark ederek yakın çevresini kan bağışında bulunmaya yönlendirir (TD-3).

Yaşam pompamız nasıl çalışıyor

(2.2)8BSB-1,2,3,27)

 

Kanım içinde Neler Var?

(2.4), (BSB-1, 2, 3, 27).

 

Kime kan verebilirim? Kimden kan alabilirim? (2.6)

Kelimeleri kullanalım (1.2)

kan vücudu nasıl dolaşır ?

(2.5), (FTTÇ-4) .

 

Kan Bağışı Yapmalıyız

(2.7).

 

Dallanmış ağaç

(2.2,2.3,2.4,2.5)

 

Koruyucu lenf sistemi

(2.8)

 

 2.2 Kalp kaslarının ve kapakçıklarının isimleri verilmez.

 [!] 2.4 Kan hücrelerinin isimleri alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları olarak verilir.

 2.4 Alyuvarlarda hemoglobinle gaz taşıma mekanizması verilmez.

 2.5 Büyük ve küçük kan dolaşımı, damarların özel isimleri verilmeden basit olarak şema üzerinde açıklanır.

 2.6 Kan gruplarında moleküler temellere girilmez.

[!] 2.6 Kan alış-verişinde Rh faktörünün de önemi kısaca belirtilir.

[!]  2.6 Kan alış-verişi ile ilgili kavram yanılgılarına (genel alıcı-genel verici vb.) dikkat çekilir.

 

 

 

2.1; 2.2 4.sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Kanın Vücutta Dolaşımı konusu ile ilişkilendirilir.

 

2.7 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 3 ile ilişkilendirilir.

 

[!]  2.7  Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konusunda görüşlerinden örnekler verilir.

 [!]  Atatürkçülük ile ilgili konular (2.7-2)

Sağlık Kültürü Eğitimi (2.7 -29)

 

MART

23. H (10 – 14 MART)

4

 

 

 

MART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MART,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.H. (17 – 21 MART)

 

 

4

 1. Lenfin dolaşım sisteminin öğesi olduğunu belirtir  ve önemini açıklar.
 2. Kalp ve damar sağlığını korumak amacıyla öneriler sunarak, bu konuda dikkatli davranır (TD-5).
 3.  Teknolojik gelişmelerin dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanımına örnekler verir (FTTÇ-30, 31).
 4. Vücudun zararlı mikroorganizmalara (mikrop) karşı doğal engelleri olduğunu fark eder.
 5. Bağışıklığın vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı koruduğunu belirtir.
 6. Virüs ve bakteriler  hakkında bilgi toplar ve sunar (BSB-25, 27, 32).
 7. Aşı, serum ve ilâçların önemini belirterek bunları teknolojik gelişmelerle ilişkilendirir (FTTÇ- 28, 30, 32).
 8. Bilinçsiz ilâç kullanımının etkilerinin farkına vararak doğru ilâç kullanımı konusunda olumlu tutum sergiler (TD-4, 5).

Misafirimiz Var

(2.9; 2.10).(FTTÇ-30,31)

 

Küçük Yaramazlar

(2.11-2.13).(BSB-25,27,32)

 

Bilinçsiz ilaç kullanımı

(2.15)(BSB-25)

 

Aşı Takvi

(2.14), (BSB- 25, 27, 32).

 

[!]  2.10  Anjiyo,  kalp pili, kalp nakli, by-pass ameliyatı vb. örnek olarak verilir.

 2.11 Doğal engeller olarak deri, ter,  gözyaşı,  tükürük,  mukus verilir.

 [!] 2.12 Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde bebeklerin anne sütü almasının  önemini vurgular.

 2.13  Virüs ve bakterilerin yapısı basit düzeyde işlenir ve sık rastlanan (grip, AIDS, uçuk, suçiçeği, kolera, hepatit B vb.) virütik ve bakteriyel hastalıklara örnekler verilir.

[!]  2.14  Antibiyotiklerin  her hastalığı tedavi etmeyeceği, zamanında alınması ve başlandığında bitirilmesi gerektiği  vurgulanır.

[!]   2.14  Teknolojik gelişmelerle aşı, serum ve ilâçların daha ucuza ve bol üretilebildiği, çeşitliliğinin arttırıldığı  vurgulanır.

[!]  2.14  Antibiyotiklerin keşfi ile ilgili okuma metni verilebilir.

      Performans Değerlendirme

         Çoktan Seçmeli Soru

Kavram Haritası

 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA

  2.12- 2.14 Mikroorganizmalar 5. sınıf “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesindeki Mikroskobik Canlılar ile ilişkilendirilir.

2.13 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı amaç 6, “Konuşma” öğrenme alanı, “Yazma”  öğrenme alanı amaç 1,2,3 ile ilişkilendirilir.

2.14 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 2 ve 3 ile ilişkilendirilir.

 

 

 

 

Sağlık Kültürü Eğitimi (2.14-18,19)

 

 

 

 

 

 

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ

 

 

 

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLEN

DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

MART

25. HAFTA (24-28 MART)

 

4

 1. Solunum sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;
  1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4).
  2. Akciğerlerin yapısını açıklayarak, alveol - kılcal damar arasındaki gaz alış-verişini şema ile gösterir.
  3.  Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren bir model tasarlar (BSB-28).
  4. Teknolojik gelişmelerin solunum sistemi sağlığına olumlu-olumsuz etkilerini tartışır (FTTÇ-28, 29, 30, 31,  32).
  5. Solunum sisteminin sağlığını korumak için pratik öneriler sunar

 

Nasıl Soluk Alırım

(3.1)(FTTÇ-4)

akciğerlerimizin kapasiteleri

(3.2),(BSB-1,3, 17,18,23,27,230,31 31).

Akciğer  hareketleri Modeli

(3.3), (BSB-1, 17, 18, 28, 30).

 

[!] 3.4  Solunum sistemini olumsuz etkileyen etmenler için sigara, havayı kirleten maddeler, asbest vb. örnek olarak verilebilir.

 

      Performans Değerlendirme

         Çoktan Seçmeli Soru

Kavram Haritası

3.1  4. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Soluk Alıp Verme konusu ile ilişkilendirilir.

3.2 Akciğerdeki gaz değişimi dolaşım sistemindeki küçük dolaşım ile ilişkilendirilir.

3.4 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 2 ile ilişkilendirilir.

 

 

 

ÖĞRENME ALANI :  MADDE VE DEĞİŞİM         

ÜNİTE  6                   :  MADDE VE ISI                                                                                                      SINIF:6

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

MART - NİSAN

26.  HAFTA (31 MART - 04 NİSAN)

 

 

4

 

 1. Maddenin tanecikli yapısı ve ısı ile ilgili olarak öğrenciler;
  1. Gözlem yaparak maddeler ısındıkça moleküllerin hızlandığı sonucuna varır (BSB-1, 11, 12, 13, 14, 30, 31; TD-3).
  2. Maddeler arası ısı aktarımı ile atom-moleküllerin çarpışması arasında ilişki kurar (BSB-6, 8, 9; TD-1).

 

 

Bildiklerim öğrenmek istediklerim ve öğrendiklerim

(tüm kazanımlar)

 

 

Isınma, Hareketlenmedir

(1.1; 1.2).(BSB-1,11,12,13,14,30,31)

 

 

Büyük Çarpışma,

(1.2), (BSB-6,8,9,30, 31, 32).

 [!] 1.1 Isı-hareket ilişkisi sıvılarda ve gazlarda kolayca görünürleştirilebilir. Görünür hareketin moleküllerin hareketi olduğu, fakat görünen şeyin molekül değil, “molekül yığınları” olduğu fikrinin yerleşmesi kolay değildir. Öğretmen bu gözlem sırasında, 3. ünitede edinilen moleküllerin çok küçük tanecikler olduğu fikrini hatırlatmalı; görünür hareketin dev kümelere ait olduğunu, tek tek moleküllerin görülemeyeceğini vurgulamalıdır.

[!] 1.2 Çarpışan bilyelerin kiminin yavaşlayıp kiminin hızlanması, atomlar-moleküller arası ısı alış-verişi ile doğrudan ilintili olup önemli bir gözlemdir. Bu gözlemle, hızlı→sıcak ve yavaş→soğuk anlayışının yerleşmesi beklenmektedir.

      Performans Değerlendirme

         Çoktan Seçmeli Soru

         Kavram Haritası

 

 

 

 

                   

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

NİSAN

27. HAFTA (07 NİSAN – 11 NİSAN)

 

 

4

 

2. Isının yayılma yolları ile ilgili olarak öğrenciler;

 1. Katılarda ısı iletimini deney ile gösterir (BSB-15, 16, 17, 18).
 2. Isıyı iyi ileten katıları ısı iletkeni şeklinde adlandırır.
 3. Isıyı iyi iletmeyen katıları ısı yalıtkanı şeklinde adlandırır.
 4. Gündelik gözlemlerinden, doğrudan temas olmadan ısı aktarımı olabileceği çıkarımını yapar (BSB- 6, 8, 9).
 5. Isının ışıma yoluyla (görünmez ışınlarla) yayılabileceğini belirtir.
 6. Geceleri yeryüzünün neden soğuduğunu sorgulayıp açıklar   (TD-5).
 7. Yüzeyi koyu renkli cisimlerin, açık renklilerden daha hızlı ısınmasının sebebini açıklar (BSB-2, 6, 8, 9; TD-2).

 

 

 

 

 

Isı nasıl yayılır

(2.1; 2.2; 2.3,2.4,2.5,2.5,2.6)

(BSB-4,5,,6,7)

 

Önce hangisi düşecek?

(2.1,2.2,2.3).(BSB-15,16,17,18)

 

Isı iletkenleri ve yalıtkanlarını tanıyalım?

(2.2; 2.3).(BSB-4,5,7)

 

 

Güneş dünyamızı nasıl ısıtır

(2.5,

 

Sıcaklığa göre renk seçelim

(2.7,)( BSB- 6,8,9)

[!] 2.1; 2.2 Özellikle bakır tellerde ısı iletiminin çok hızlı olabileceği ve aleve uzak ucun çok erken el yakar düzeyde ısınabileceği dikkate alınmalıdır.

 

[!] 2.2; 2.3 İyi ısı iletkeni olarak bakır ve alüminyum; iyi ısı yalıtkanları olarak da cam yünü, plastik köpük, asbest, çift camlı pencerelerdeki hava boşluğu ve termoslardaki iç-dış çeper arası vakum örnek olarak kullanılmalıdır. Başka malzemeler de tanıtılabilir.

 

[!] 2.4; 2.5 Kışın güneşli günlerde, dışarıda sıcaklık sıfırın altında iken güney yönünde olan ve iyi güneş alan evlerin içinin soba gerektirmeyecek kadar ısınması, ışıma yolu ile ısı yayılmasına iyi bir örnektir.

 

[!] Dünya ikliminin ılık kalması üzerine atmosferin etkisi işlenirken, atmosferi olmayan gezegen ve uyduların gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki büyük farklılık, veri olarak kullanılabilir.

[!] 2.7 Yüzeyin açıklığı-koyuluğu ile ısı tutma özelliği arasındaki ilişki işlenirken “ışın soğurma”, “ışın yutma” şeklinde açıklanacak, “absorpsiyon” teriminden kaçınılacaktır.

 

Performans Değerlendirme

   Çoktan Seçmeli Soru

   Kavram Haritası

 

 

NİSAN

28. HAFTA (14 NİSAN – 18 NİSAN)

 

 

4

 

 

 

 

 1. Isı yalıtım kaplarının yüzeylerinin neden parlak kaplandığını izah eder (BSB-2, 6, 8, 9, 32; FTTÇ-9, 17).

 

 1.  Sıvılarda konveksiyon ile ısı yayılmasını deneyle gösterir (BSB-15, 16, 17, 18; TD-3).

 

 1. Isının iletim, konveksiyon ve ışıma yolu ile yayıldığı durumları ayırt eder (BSB-6, 25, 31, 32).

 

Güneş panelerini nasıl çalışır

(2,8) (BSB-6,8,9,32)

 

 

 

sıvılarda ısı nasıl yayılır

(2.9), (BSB-15, 16,18).

 

ısı enerjisinin 3 farklı yayılma yolu

(2.10)( BSB-6,25,31,32)

 

İletim,Koveksiyon,Işıma (2.10),(BSB-6,25,31,32)

Isı nasıl yayılır ısı alışverişi

(2.10)( BSB-6,25,31,32)

 

Gizli kavramlar

(ilgili olduğu tüm kazanımlar)

[!] 2.8 Yansıtıcı yüzeylerin ısı yalıtımı sağlaması gerçeğinin günlük hayata yansıyan bir uygulaması da ayna cepheli modern binalardır.

 

[!] 2.9 Su ısındıkça mürekkebin hızlı yayılması, radyatör üzerindeki havanın yükselmesi ile benzer bir olaydır.

 

[!] 2.9 “Konveksiyon sırasında sıcak (hızlı) moleküllerin yukarıya yönlenmesi, ısının su kütlesi içinde taşınması anlamına gelir.” fikri işlenmelidir.

 

[!] 2.10 Bu kazanımın amacı, ısının yayılma yollarının topluca ifadesi ve tekil örneklerin hangi tür yayılma olduğunun seçilmesidir.

 

 

  Akran Değerlendirme Formu

  Öğrenci Gözlem Formu

  Kavram Haritası Oluşturalım

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[!] 2.9 Öğrenci, 5. sınıfta edindiği bilgileri ile soğuk suyun sıcak sudan daha yoğun olduğu, sıcak suyun yukarı, soğuk suyun aşağı yönde konveksiyona uğrayacağı çıkarımını yapabilir

.

 

 

 

 

 

 

 

 

      

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

NİSAN

29. HAFTA (21 NİSAN – 25 NİSAN)

 

 

2

 

3. Isı yalıtımının teknolojik önemi ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 1.             Yalıtımın hangi durumlarda gerekli olabileceğini tahmin eder (BSB-8, 9).
 2.             Yalıtım yerine iletimin tercih edildiği durumlara örnekler verir.
 3.             Yaygın ısı yalıtım malzemelerine örnek verir; yalıtım malzemelerinin yanma özelliklerini ve ömürlerini de hesaba katarak değişik amaçlar için malzeme önerir.
 4.             Farklı amaçlar için kulanulan ısı yalıtım malzemelerinin seçiminde yalıtkanlık  özellikleri yanında başka nelerin hesaba katılması gerektiğini irdeler
 5.             Binalarda yalıtımın enerji tüketimi ile ilişkisini açıklar (BSB-8, 9, 30, 32; TD-1).

 

 

 

 

 

 

 

 

ısı akışını yavaşlatalım?

(3.1,3.2,3.3.3.4),(FTTÇB-20,, 30,32,36,38).

 

 

ısı yalıtımını mı ısı iletimini tercih edersiniz

(3.1,3.2,3.3,3.4), (BSB-8,9,30,32)).

 

 

meslekleri tanıyalım

(reklam) ilgili olduğu tüm kazanımlar

 

 

 

 

[!]  3.1 Buzdolabının ve onun bir bölmesi olan buzluğun ne işe yaradığını tartışarak bu konuya girmek, verilecek kavramların hayatla ilintisini kurmak açısından yararlı olur.

[!] 3.2 Pişirme amaçlı kap kacak seçiminde iyi ısı iletme özelliği aranan tek özellik olmayabilir. Toprak kapların pişirme amacı ile kullanılması, bir bakıma fırının yüksek sıcaklığına dayanım, bir bakıma da ısıyı yavaş ve düzgün iletmenin pişme kalitesine getireceği katkı içindir. Bu konu, öğrencilerce öğretmen öncülüğünde tartışılabilir.

[!] 3.3 Yanma özelliği olarak sadece kolay tutuşma ve yanmaya dayanıklı olma gibi özelliklerden bahsedilecek, yanmanın kimyasal açıklamasına girilmeyecektir.

[!] 3.3 Yaygın ısı yalıtım malzemesi olarak plastik köpük, ahşap, asbest, volkan tüfleri, katran, fosfatlar, cam yünü, silikon yünü vb. maddelere öncelik verilmelidir.

[!] 3.4 Çatı, kapı, pencere ve buhar iletim borularında yalıtımın ekonomik önemi özellikle vurgulanmalıdır.

  Akran Değerlendirme Formu

  Öğrenci Gözlem Formu

  Isı Akışını Yavaşlatalım

2.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI :   FİZİKSEL OLAYLAR          

ÜNİTE 7                    :  IŞIK  VE  SES                                                                    SINIF:6

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

NİSAN - MAYIS

30. HAFTA (28 NİSAN – 02 MAYIS)

 

4

 1.        Işığın yansımasıyla ilgili olarak öğrenciler;
  1.    Işığın madde ile karşılaştığında yansıyabileceğini keşfeder (BSB-17).
  2.    Düz yüzeylerden yansıyan ışığın izleyeceği yolu tahmin eder (BSB-9).
  3.    Işık kaynağı olmayan cisimlerin görülebilme nedenini ışığın yansımasıyla açıklar.
  4.    Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normalinin aynı düzlemde olduklarını keşfeder (BSB-17, 22, 27, 31).
  5. Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelme ve yansıma açılarının birbirine eşit olduğunu keşfeder (BSB-17, 22, 27, 31)
  6.    , Düzgün ve dağınık yansımayı keşfeder (BSB-2, 17, 25, 31).

 

 

hangisi doğal

İlgili olduğu tüm kazanımlar

 

 

ışık nasıl bir yol izler

(İlgili olduğu tüm kazanımlar)

 

Işık madde ile etkileşiyor(BSB-17)

 

gölge oluşturalım

((İlgili olduğu tüm kazanımlar )

 

ışığı yönlendirelim

(BSB-9)

 

Sihirli tanecikler

Cisimleri nasıl görürüz

Cisimlerin görünmesi için neye ihtiyaç var?

Yansımanında kuralı var

(BSB-17,22,27,31)

 

Işığı yansıtarak taşı

(BSB-17,22,27,31)

 1.1 Işığın madde ile etkileşmesiyle meydana gelebilecek olaylardan sadece ışığın yansıması, bu ünitenin konusudur. Işığın kırılması, ışığın soğurulması ve cisimlerin renkli görünmesi konuları ise 7. sınıfta ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

??? 1.3 Bazı öğrenciler, ışığın gözden çıkıp cisimlere çarptığını ve böylece görme olayının gerçekleştiğini düşünebilir.

[!] Öğrenciler,  oyuncak lazerin kesinlikle göze tutulmaması konusunda uyarılmalıdır.

[!] 1.4-1.5 Işık kaynağından düzgün bir ışık demetinin veya paralel ışık demetlerinin nasıl elde edileceği öğrencilere gösterilmelidir.

[!] Yansıyan ışık demetlerinin daha kolay gözlenebilmesi için bu bölgede tebeşirle veya unla tozlu bir ortam oluşturulabilir.

[!] 1.5 Yüzeyin normalinin, ışınların gelme ve yansıma açılarını ölçmede referans alınan, ayna yüzeyine dik sanal bir doğru parçası olduğu belirtilmeli ve çiziminde öğrencilere yardım edilmelidir. Bu seviyede sadece düz yüzeyler için normal çizimi yapılmalıdır

Cisimler Nasıl Görünüyor?

 

 

1.1-1.3 5. sınıf  “Dünya ve Evren” ünitesine atıfta bulunularak Ay’ın bir ışık kaynağı olmamasına rağmen gökyüzünde görünme nedeninin, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtması olduğu belirtilmelidir.

 

1.5 kazanımı, Matematik dersi “Açılar” alt öğrenme alanı kazanım 2 ile ilişkilendirilir

 

 

 

 

 

 

 

01 MAYIS 2014 İŞÇİ VE EMEKÇİLER BAYRAMI

MAYIS

31. HAFTA (05 MAYIS – 09 MAYIS)

 

4

 1. Cisimlerin daha parlak veya daha mat görünme sebeplerini ışığı yansıtma özellikleriyle ilişkilendirir (BSB-8).
 2. Düzgün ve dağınık yansımayı ışınlar çizerek gösterir (BSB-28).
 1. Aynalarla ilgili olarak öğrenciler;
  1. Işığın düz, çukur ve tümsek aynalarda nasıl yansıdığını keşfeder (BSB-17).
  2. Bir yüzeyden yansıyan ışınları gözlemleyerek ışığı yansıtan yüzey hakkında tahminlerde bulunur (BSB-9).
  3. Net bir görüntü oluşabilmesi için  ışığın pürüzsüz yüzeylerden yansıması gerektiğini fark eder (BSB-1, 2, 8).
  4. Paralel ışık demetleri ile çukur ve tümsek aynanın odak deneyerek keşfeder

 

Pürüzlü mü? Pürüzsüz mü?

(BSB-2,8,17,25,28,31)

ışınları geçelim

(BSB-2,17,25,28,31)

 

ışığı takip et yansımayı keşfet?

(BSB 9,17)

 

Yüzeyleri tahmin edebilir misiniz?

(BSB-9)

 

Eğlenceli görüntüler

 (BSB-1,2,8,17) (TD-1)

Görüntüye bak aynayı bul

(BSB_1,17) (TD-1)

[!] 1.6 Parlak yüzeyli cisimler daima düzgün yansımaya sebep olmayabilirler.

 2.1 Aynalarda, görüntü ve özel ışın çizimlerine girilmeyecektir.

[!] 2.1 Paralel ışık demetlerinin çukur ve düz aynadan yansıması deneyinde, ışınların veya uzantılarının kesiştiği özel nokta olan odak noktası kısaca tanıtılabilir.

 2.1 Aynalarda görüş alanı kavramı bu seviyede verilmeyecektir.

 

 

 

Işığı Yansıtarak Taşı

 

 

 

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

MAYIS

32. HAFTA (12 MAYIS – 16 MAYIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri cisme göre büyük-küçük, ters-düz olmaları bakımından karşılaştırır (BSB-1, 17;
 2.   Çevresinde kullanılan ayna çeşitlerini gözlemleyerek aynaların kullanım alanlarına örnekler verir (BSB-1).
 1.   Ses dalgalarının madde ile etkileşmesiyle ilgili olarak öğrenciler;
  1. Sesin her yönde dalgalar hâlinde yayıldığını fark eder (BSB-1).
  2. Sesin bir engel ile karşılaştığında yansıdığını deney ile keşfeder (BSB-1, 8, 17).
  3. Yankı olayının sesin yansıması sonucu oluştuğunu ifade eder (BSB-8).
  4. Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından nasıl yararlanıldığına örnekler verir (FTTÇ-9, 16, 17; TD-3).
  5. Madde ile karşılaşan sesin soğurulabileceğini fark eder (BSB-1).

 

düz aynada yazıları nasıl görürüm

(BSB-1,17) (TD-1)

 

periskop yapalım

İlgili olduğu tüm kazanımlar

Hangisi yapay? İlgili olduğu tüm kazanımlar

titrek cetvel

(BSB-1)

 

Ses de Yansıyor

(BSB-1,8,17)

 

gelecekte ses nasıl kullanılabilir

(FTTÇ-9,16,17)

 

 

 2.4-2.5 Bu ünitede çukur ve tümsek aynalarda cismin bulunduğu çeşitli uzaklıklar için görüntü çizimi ve matematiksel bağıntılara yer verilmeyecektir

 3.1 Ses dalgasının özellikleri 8. sınıf “Ses” ünitesinde işlenecektir.

[!] 3.1 Su dalgalarını görebildiğimiz hâlde ses dalgalarını göremediğimiz ancak ses dalgalarının varlığını etkileri ile anlayabildiğimiz vurgulanır.

??? 3.3 Bazı öğrenciler yankının her durumda oluşacağını düşünebilir.

[!] 3.3 Yankı olayının havada algılanabilmesi için ses kaynağı ile engel arasında en az 17 metre uzaklık olması gerektiği ve bundan daha küçük mesafelerde engelden yansıyan sesin işitilemeyeceği vurgulanır.

.

 

Yansıtan Yüzeyi Tahmin Et.

Şifreli Mesaj

Periskop Yapımı

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 2 ile ilişkilendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYIS

33. HAFTA (19 MAYIS – 23 MAYIS)

 

2

 1. Ses şiddetinin soğurulma ile azaldığını keşfeder (BSB-1, 11, 17, 31).
 2. Farklı maddelerin sesi farklı soğurduğunu fark eder (BSB-1, 6).
 3. Ses yalıtımında ve yankı oluşumunu önlemede, kullanılan malzemelerin sesi iyi soğurduklarını fark eder (BSB-8, 30, 31; FTTÇ-32).
 4. Sesin yayılabilmesi için neden maddesel bir ortama gerek olduğunu, ortamın tanecikli yapısıyla açıklar (BSB-25; TD-1).
 5. Sesin; madde ile karşılaştığında geçme, soğurulma ve yansıma olaylarının maddelerin özelliklerine bağlı olarak, farklı oranlarda birlikte gerçekleşebileceğini belirtir.
 6. Tiyatro, konser salonu gibi mekânlarda ve tarihî yapılardaki akustik uygulamalara örnekler verir (FTTÇ-7, 9, 10, 31, 32; TD-1,
 7. Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek projeler geliştirir ve sunar (BSB-15,30,32; FTTÇ-8, 9; TD-2).

 

ses bazen yutulur

(BSB-1,6,11,17,31)

sesi hangisi iyi soğurur

(BSB-1,6,811,17,31)(FTTÇ-30,32)

sesin yayılması için ortama ihtiyacı var (BSB-25) (TD-1)

Titreşen tanecikler

(BSB-25) (TD-1)

 

Ses madde ile etkileşiyor

Kavram haritası

İlgili olduğu tüm kazanımlar

Proje yankı oluşumunu engelleyelim

(BSB-15,30,32)(FTTÇ-7,8,9,10,30,32)

(TD-1,2,3)

 

Gelecekteki mesleğim

Akustik mühendisliği

 

[!] 3.8 Ses yalıtımı 5. sınıf “Işık ve Ses” ünitesinde de ele alınmıştır. Ancak bu ünitede; ses yalıtımı, sesin soğurulması ve maddenin tanecikli yapısı ile ilişkilendirilerek açıklanacaktır.

 

 

??? 3.9 Bazı öğrenciler sesin boşlukta da yayılabileceğini düşünebilir.

 

[!] 3.11 Akustiğin sesin meydana gelişi, yayılması, duyulması ve özellikleriyle ilgilenen bilim dalı olduğu belirtilmelidir.

 

Kavram Haritası

Hangi Ortam?

Güneş Sesini Bize Neden Duyuramıyor?

      2.DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA

 

 

 

  3.9 6. sınıf “Madde ve Değişim” öğrenme alanı “Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesi ile ilişkilendirilir.

 

 

 

 

3.12 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı amaç 6, “Konuşma” öğrenme alanı, “Yazma”  öğrenme alanı amaç 1, 2, 3 ile ilişkilendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 

 

ÖĞRENME ALANI  :  DÜNYA  VE  EVREN          

ÜNİTE 8                     :  YERKABUĞU  NELERDEN  OLUŞUR?                                                                                                                                                         SINIF:6

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLEN

DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

MAYIS

34. HAFTA (26 - 30 MAYIS )

 

 

4

 1.      Kayaç ve madenler ile ilgili olarak öğrenciler;
  1. Magmatik, başkalaşım ve tortul kayaçları tanır ve birbirinden ayırt eder (BSB-1-7).
  2. Farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesini (kayaç döngüsünü) açıklar.
  3. Madenlerin teknolojik ham madde olarak önemini açıklar (BSB-11-13; FTTÇ-9, 31, 32, 38).
 2.      Fosiller hakkında öğrenciler;
  1. Fosillerin tortul kayaçlar içerisinde uzun bir süreçte oluştuğunu açıklar.
  2. Eski zamanlardan kalma canlı kalıntıları (kemik, iskelet, kabuk, yaprak vb.), gövde kalıpları veya izlerinin fosil olarak nitelendirildiğini belirtir.
  3. Bazı fosillerin, içinde bulundukları kayaçların yaşlarını belirlemede kullanıldığını ifade eder (BSB-21; FTTÇ-1).
  4. Geçmişe ilişkin bilgi edinmede fosillerden nasıl yararlanıldığını örneklerle açıklar (BSB-21; FTTÇ-1, 2, 3).
  5. Fosillerle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına “paleontolog” adı verildiğini ifade eder (FTTÇ-11, 12, 34, 35; TD-2

kayaçları gruplayalım

(1.1; (BSB-1.7)

madenlerimizi tanıyalım

(2.1)

Fosilleri Tanıyalım

(2.1; 2.2,2.3,2.4,2.5)

(FTTÇ-1-2-3-11-12-34-35)) (TD-2)

 

Gelecekteki mesleğim Paleontolog (2.5) (FTTÇ 11,12,34,35) (TD,2)

[!] 1.1 Öğrencilerin her kayaç türünden birer örnek temin edemeyeceği düşünülerek öğretmen tarafından önceden birer örnek hazır bulundurulur.

[!] 1.2 Kayaç döngüsü konusunda basınç, nem etkisi, sıcaklık farkı vb. detaylara girilmez.

 

 

 

 

 

 

[!] 2.2 Kayaç içinde gözle görülebilir fosillerin yanı sıra, gözle görülemeyecek kadar küçük fosillerin de bulunabileceği belirtilir.

 

 

 

 

 

[!] 2.5 Fosilleri inceleyen bilim dalına “paleontoloji” adı verildiği belirtilir.

Kavram Haritası

    Açık uçlu sorular                

    Çoktan seçmeli sorular

 

 

1.1 Kayaçlarla ilgili 4. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.

1.3 Madenlerle ilgili 4. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.

1.3 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Üretim,Dağıtım, Tüketim”   öğrenme alanı, “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi kazanım 1 ile ilişkilendirilir.

 

 

 

[!] 2.2 Kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtların fosilleşmenin özel bir hâli olduğu belirtilerek fosil yakıtlar konusuyla ilişkilendirme yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLEN

DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

HAZİRAN

35. HAFTA (02 HAZİRAN – 06 HAZİRAN)

 

 

4

 1. Toprak çeşitleri ve erozyon ile ilgili olarak öğrenciler;
  1. Toprakları bileşenlerine göre killi, kumlu, kireçli ve humuslu toprak olarak sınıflandırır (BSB-1-7).
  2. Toprağın çeşidine göre hangi kullanım amacına uygun olabileceğini tartışır (BSB-4-7; FTTÇ-9).
  3. Erozyona etki eden faktörleri deneyerek test eder (BSB-11-20).
  4. Erozyonun gelecekte oluşturabileceği zararlar hakkında tahminlerde bulunur (BSB-8, 9; FTTÇ-21, 24, 25, 27).
  5. Toprakları erozyondan korumak için bireysel ve iş birliğine dayalı çözüm önerileri sunar (BSB-25-28, 32; FTTÇ-5, 21, 22, 23, 24, 27; TD-4).
 2. Yer altı ve yer üstü suları ile ilgili olarak öğrenciler;
  1. Okyanus, deniz, göl ve akarsuların yer üstü; sıcak ve soğuk su kaynaklarının yer altı suları olduğunu belirtir.
  2. Bir yer altı suyu çeşidi olan maden suyunun kaynak suyundan farkını belirtir (BSB-4-6).

tüm topraklar aynı  mıdır

(3.1,3.2)( BSB_1,7).

toprağın kulanım alanları

(3.2), (BSB-4,7).

erozyon benim sorunum bu benim organizasyonom)!

(3.5),(BSB-25,28,32; (FTTÇ-5,21,24,25,27) (TD4)

ya su olmasay dı?

(4.1; 4.4), (FTTÇ-30).(BSB- 4,7)

Maden Suyu Kaynak Suyundan Farklıdır

(4.2), (FTTÇ-30).

 

 

[!] 3.2 Toprağın kullanım alanlarıyla ilgili tuğla ve seramik yapımı gibi öğrencilerin ilgisini çekecek konularda okuma metinleri verilir.

 

[!] 3.5 Ağaçlandırmanın erozyonu önlemedeki önemi vurgulanır.

 

 

[!] 4.1 Yer altında depolanan suların yeryüzüne kendiliğinden çıktığı yere kaynak adı verildiği belirtilir.

[!] 4.1 Yer altı sularının yeryüzüne kendiliğinden çıkmasını sağlayan kuyulara artezyen adı verildiği belirtilir.

 

 

    Kavram Haritası

    Açık uçlu sorular

    Çoktan seçmeli sorular

 

3. 3 Erozyonla ilgili olarak 4. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.

3.5 kazanımı , Sosyal bilgiler dersi ‘Üretim,Dağıtım, Tüketim’ öğrenme alanı, ‘Ülkemizin Kaynakları’ ünitesi kazanım 5 ile ilişkilendirilir.

 

 

4.1 Doğadaki ‘su döngüsü’ ile ilgili olarak 5. sınıf ‘Maddenin Değişimi ve Tanınması’ ünitesinde öğrenilenler hatırlatılır.

 

HAZİRAN

36. HAFTA (09 HAZİRAN – 13 HAZİİRAN)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeotermal kaynak, kaplıca, ılıca kavramlarını tanımlayarak yer altı sıcak su kaynaklarına ülkemizden örnekler verir.
 2. Yer altı ve yer üstü sularının kullanım alanlarını (içecek, sulama, sağlık, elektrik enerjisi üretimi vb.) örneklerle açıklar (BSB-4-7; FTTÇ-30).
 1. Doğal anıtlar ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 1. Doğal anıtların çok uzun bir süreçte oluştuğunu ifade eder.
 2. Doğal anıtların tüm insanlığa ait değerler olduğunu fark eder.
 3. Doğal anıtlara yakın ve uzak çevresinden örnekler verir.
 4. Doğal anıtların korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bireysel ve iş birliğine dayalı öneriler sunar (FTTÇ-21, 22, 23, 24, 27, 28, 29; TD-4).

 

 

jeotermal kaynaklar hep var dı

(4.3; 4.4)

 

Gezelim Görelim

(5.1,5.2,5.3,5.4)

(FTTÇ-21,22,23,2427,28,29)

(TD-4)

 4.4 Yer üstü sularından yararlanarak barajların yapıldığı belirtilir, barajlarda elektrik enerjisinin nasıl üretildiği vb. ayrıntılara girilmez

 

[!] 5.1 Yer kabuğunun değişiminin devam eden bir süreç olduğu belirtilir.

 

[!] 5.1 Yakın çevrede bulunan doğal anıtlara gözlem-inceleme gezisi düzenlenebilir.

 

[!]   5.3 Doğal anıtlar; yer kabuğunun oluşum sürecinde ortaya çıkan peri bacaları, traverten, mağara, şelâle, göl vb. biçimlerdeki yeryüzü şekilleri ve özel korumaya alınmış ağaçlardır.

 

 • Kavram Haritası
 • Açık uçlu sorular
 • Çoktan seçmeli sorular

 

 

 

 

 

 

4.3 ve 4.4 kazanımları, Sosyal Bilgiler dersi “Üretim, Dağıtım, Tüketim”   öğrenme alanı, “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi kazanım 5 ile ilişkilendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık

  (5.1, 5. 2, 5.3, 5.4 –6,19)

 

                         

…../09/2013                              UYGUNDUR                                                                                                                                                                                         

           Hakan Tarık OSMANOĞLU        

         Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmeni                                                                                                                                 İsmail ŞENER

                                                                                                                                                                                                                               OKUL MÜDÜRÜ

1