6. Sınıf 2. Dönem ŞÖK Örneği

6. Sınıf 2. Dönem ŞÖK Örneği dosyası 16-03-2018 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6. Sınıf 2. Dönem ŞÖK Örneği
Kategori 6. Sınıf Türkçe
Gönderen nihalimsi
Eklenme Tarihi 16-03-2018
Boyut 9.89 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

GÜLGÜN NİHAT ÖMÜR ORTAOKULU 6-B SINIFI ŞUBE                                                    ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

 

 

Toplantı Tarihi   : 19.02.2013

 

Toplantı No       : 2

 

Toplantı Yeri    :  Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu Öğretmenler Odası

 

Toplantıya Katılanlar :

 

Dilek  KAYA                          Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Kadir ARSLAN                     Sosyal Bilgiler (Sınıf Rehber Öğretmeni)

Cihat UYAROĞLU                 Türkçe Öğretmeni

Serpil B. BABACAN               Beden Eğitimi Öğretmeni 

Ahmet OĞUZ                          Matematik Öğretmeni

Nurcan ŞÖHMELİOĞLU            İngilizce Öğretmeni 

Ümmü Gülsüm KARA            Müzik Öğretmeni

Mustafa ALADAĞ                   Din Kül. Ve Ahlak. Bil. Öğretmeni

Sevnur  ÇALIŞKAN                 Tek.ve Tas. Dersi Öğretmeni

           Ülker Ö. ORUÇOĞLU                   Tek.ve Tas. Dersi Öğretmeni

            Şayeste GÜLYANAR              Görsel Sanatlar Öğretmeni

           Suat  SAKA                              Okul Rehber  Öğretmeni

 

GÜNDEM MADDELERİ:

I-Açılış ve Yoklama,

2-Problemli Öğrencilerin Tespiti ve Alınacak Tedbirler,

3-Öğrencilerin Başarı Durumları,

4-Başarıyı Arttırıcı Tedbirlerin Alınması,

5-Öğrencilerin Devam-Devamsızlık Durumları,

6-Öğrencilerin Kişilik,Beslenme,Sağlık ve Sosyal İlişkileri,

7-Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-Açılış ve Yoklama :

Şube öğretmenleri Toplantısı Sınıf Rehber Öğretmeni Kadir ARSLAN    başkanlığında 19/02/2013 tarihinde saat 12:45'de öğretmenler odasında toplandı.Yapılan yoklama sonucunda tüm öğretmenlerin toplantıya katıldığı belirlendi.

 

2- Problemli Öğrencilerin Tespiti ve Alınacak Tedbirler :

Sınıf  rehber öğretmeni Kadir ARSLAN    : Davranış noktasındaki problemlerin genelde derslerde gürültü ve ders araç gereçlerinin bulundurulması noktasındaki aksaklıklar sebebiyle özellikle ilk dönem Efe ATEŞ, Tolga AYHAN Aslan ÖZER öğrencilerimiz olarak tespit edilmiştir.

 

Fen ve teknoloji öğretmeni Dilek KAYA: Bu dönem öğrencilerin derse katılımının ve ilgilerinin daha iyi olduğunu böyle devam etmesini umduğunu belirtti.

 

Türkçe öğretmeni Cihat UYAROĞLU: Öğrencilere karşı önyargılı davranmamamız gerektiğini şefkat göstererek onları kazanmamız gerektiğini problemli öğrencilerle ilgilendiğini ifade etti.Bu dönem öğrencilerle iletişiminin daha iyi olduğunu ifade etti.

 

Matematik öğretmeni Ahmet OĞUZ       : Bu dönem okula yeni geldiğini zaman içerisinde  sınıfı tanıyacağını   Sınıf Rehber Öğretmeni Kadir ARSLAN ‘dan sınıf hakkında ön bilgi aldığını belirtti.  

 

Din Kül. Ve Ahlak. Bil. Öğretmeni Mustafa ALADAĞ: Derslerde gürültü olayının  biraz daha azaldığını ilk döneme göre  ilginin daha iyi olduğunu ifade etti

 

 Müzik Öğretmeni  Ümmü Gülsüm KARA: Derslerde gürültü olayının  biraz daha azaldığını  katılımın daha iyi olduğunu  sınıfı daha iyi kontrol edebildiğini belirtti

Tek.ve Tas. Dersi Öğretmeni  Ülker Ö. ORUÇOĞLU : Efe ATEŞ’in   malzeme getirmediğini ve not tutmadığını diğer öğrencilerden ve derse katılımlarından memnun olduğunu belirtti.

Tek.ve Tas. Dersi Öğretmeni Sevnur  ÇALIŞKAN: Tolga AYHAN ‘ın  malzeme getirmediğini ve not tutmadığını  dersinde gürültü yaptığını belirtti.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Şayeste GÜLYANAR: Tolga AYHAN ve Murat AĞIRMAN’ın  derste gürültü yaptığını ve malzeme getirmediğini belirtti.            

 

Sınıf  rehber öğretmeni Kadir ARSLAN  veli toplantılarında ve daha sonraki zamanlarda öğrencilerin aileleriyle durumlarının görüşüldüğünü  bu görüşmelerin belli oranda fayda sağladığını Tolga AYHAN’ın kendisi ve velisiyle öğrencinin davranış problemleri hakkında görüşüldüğünü gerekli tutanakların tutulduğunu ve okul idaresine verildiğini Efe ATEŞ’in   ailesiyle görüşüldüğünü ve sağlıklı bir diyalog kurulduğunu  öğretmen ve öğrencilerden gelen şikayetlerin azaldığını diğer öğrencilerin ailelerine telefon edilerek sorunların halledilmeye çalışılacağını  belirtti.

 

 

3--Öğrencilerin Başarı Durumları :

Sınıf Rehber Öğretmeni Kadir ARSLAN  “6/B sınıfına giren  öğretmenler olarak gürültü ve derse katılım noktasında bazı sıkıntılarının  olduğunu başarı noktasında çocuklarımızın ilgi eksikliği olduğu bir sınıf. Öğrencilerimizden oldukça bilinçli ve hedef olan öğrencilerimizin  yanı sıra ne yapacağını bilmeyen hedefi olmayan öğrencilerimizde var.Bilinçli öğrencilerimiz çalışmalarını, bir günlerini nasıl geçirdiklerini anlatarak diğer öğrencilere yol gösterici görev üstlenmesi sağlanırsa sınıf başarısının  artabileceğini belirtti.”

Başarıyı arttırmak için öğrencilere gerekli rehberliğin gerek ders öğretmenleri, gerekse Rehber Öğretmen tarafından yapılmasına karar verildi.

 

4- Başarıyı Arttırıcı Tedbirlerin Alınması :

Okul Rehber  Öğretmeni Suat  SAKA:Yeni gelen öğrencilere uyum çalışması yapıldığını,ilk dönem başarı belgesi alan öğrencilerle birebir ve grup olarak görüşüldüğünü, verimli ders çalışma konusunda bilgilendirme yapıldığını belirtti.Ailelere çocuklarda 7-19 yaş dönemiyle ilgili kurs verildiğini problem tarama testi yapılıp analizleri hakkında Sınıf Rehber Öğretmenine bilgi verildiğini belirtti.bu dönemde motivasyon semineri yapılacağını derslerde başarısız öğrencilerin ders öğretmeni, Okul Rehber  Öğretmeni ve veliyle birlikte yapılacak planlamayla başarı oranını yükseltileceğini belirtti.

 

Beden Eğitimi Öğretmeni Serpil B. BABACAN :  Başarıyı arttırmak için öğrencileri ödüllendirme yoluna gidilmesi gerektiğini söyledi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa ALADAĞ,başarıyı arttırmak için öğrencilerin aktif olarak derse katılımlarının sağlanması gerektiğini belirtti.

 Türkçe Öğretmeni Cihat UYAROĞLU, konu bitimlerinde pekiştirme amaçlı değerlendirme soruları çözülmesinin etkili olacağını ifade etti.

 

5- Öğrencilerin Devam-Devamsızlık Durumları :

Sınıf Rehber Öğretmeni Kadir ARSLAN   öğrencilerin devamsızlıkları okudu. 1 Dönemde devamsızlık yapan öğrencilerin Tolga AYHAN Öykü Remziye ATLIHAN  Burak POYRAZ olduğu belirtti. Öykü Remziye ATLIHAN ‘ın böbrek probleminden dolayı haftada 1 bazen 2 kez hastaneye gittiğini durumdan okul idaresinin de bilgilendirildiğini Burak POYRAZ’ın annesiyle yapılan görüşmeden sonra devamsızlığının azaldığını Tolga AYHAN’ın da annesiyle yapılan görüşmeden sonra devamsızlığının azaldığını ama ilk saatlere geç gelmesinin devam ettiğini belirtti. Bu dönemde de öğrencilerin yakından takip edileceğini,böyle bir durumla karşılaşılırsa öğretmen-idare-veli işbirliğine gidileceğini,idarenin bu konu üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğunu belirtti.

 

6- Öğrencilerin Kişilik,Beslenme,Sağlık ve Sosyal İlişkileri :

Sınıf Rehber Öğretmeni Kadir ARSLAN,öğrencilerin kahvaltı alışkanlığının olmadığını Kantinlerde kolalı içeceklerin satışının yasaklanmasının olumlu olduğunu sağlıklı beslenme konusunda ailelerinde bilgilendirildiğini ifade etti.

      Müzik Öğretmeni  Ümmü Gülsüm KARA, öğrencilerin kişiliklerini geliştirmek için sosyal etkinliklere katılımlarının sağlanması gerektiğini ve derslerin özelliklerine göre grup çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

 

Sınıf Rehber Öğretmeni, Kadir ARSLAN, sınıfla ilgili konularda branş öğretmenleri arasındaki işbirliğinin önemini vurgu yaptı.

 

7 Dilek ve Temenniler : Sınıf Rehber Öğretmeni, Kadir ARSLAN söz alan olmadığından toplantıya katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek iyi bir eğitim-öğretim dönemi olması dileğiyle toplantıyı kapattı ..

 

 

 

 

Suat  SAKA                                                                          

Okul Rehber  Öğret                                                                    Dilek  KAYA

                                                                                                        Fen ve Teknoloji Öğret.     

 

 

Kadir ARSLAN                           Cihat UYAROĞLU              Şayeste GÜLYANAR              

Sınıf Rehber Öğretmeni               Türkçe Öğretmeni                 Görsel Sanatlar

 

 

 Serpil B. BABACAN                                  Ahmet OĞUZ      

Beden Eğitimi Öğretmeni                         Matematik Öğretmeni

 

 

Nurcan ŞÖHMELİOĞLU                              Ümmü Gülsüm KARA

İngilizce Öğretmeni                                   Müzik Öğretmeni

 

 

Mustafa ALADAĞ                               Sevnur  ÇALIŞKAN/ Ülker Ö. ORUÇOĞLU

Din Kül. Ve Ahlak. Bil. Öğret              Tek.ve Tas. Dersi Öğretmeni

 

 

 

                                            Ramazan DAVAZ 

                                            Okul  Müdürü