6.sınıf 1.dönem şube toplantı tutanağı ŞÖK 2018-2019 YENİ

6.sınıf 1.dönem şube toplantı tutanağı ŞÖK 2018-2019 YENİ dosyası 14-01-2018 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6.sınıf 1.dönem şube toplantı tutanağı ŞÖK 2018-2019 YENİ
Kategori 6. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen hy52
Eklenme Tarihi 14-01-2018
Boyut 16.25 K
İndirme 2

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2017-2018  EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ……………. ORTAOKULU 6/… SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU 1. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

KARAR NO  :  1

TOPLANTI TARİHİ  :  ….10.2017

TOPLANTI YERİ :  Öğretmeler Odası

TOPLANTI SAATİ :  12:15

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Sınıf başarı durumunun değerlendirilmesi.
 3. Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi.
 4. Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık, beslenme alışkanlığı, okula devam durumu, başarı durumu ve davranış yönünden durumlarının tek tek ele alınması.
 5. Öğrencilerin başarılarının arttırılması için yöntemler.
 6. Sosyal Kulüp çalışmaları ve önemi.
 7. Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesinin önemi.
 8. Okul – Veli işbirliği ve diyaloğunun önemi.
 9. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi.

10- Dilek ve temenniler.

 

 

                                GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- AÇILIŞ VE YOKLAMA

Okul Müdürü ……………….’ın başkanlığında, okulumuz öğretmenler odasında, …..10.2017 tarihinde, saat 12.15’da 6/…. sınıfı Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı.

Yapılan yoklamada 6/… sınıfında derse giren bütün branş öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü. Yeni eğitim-öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. İngilizce öğretmeni ………  yazman olarak seçildi.

2- SINIF BAŞARI DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

6/… Sınıf rehber öğretmeni ......................,  6/… sınıfının başarı düzeyinin genel olarak iyi olduğunu ancak başarı durumu yetersiz olan bazı öğrencilerin de bulunduğunu  ifade etti.

 

3- ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

              İngilizce öğretmeni ......................  söz alarak dersi üstün vasıflı ve yüksek kapasiteli öğrencilerin sürüklediği başarılı bir sınıf olduğunu ifade etti.

              Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ………..söz alarak ciddiyetsiz davranışların, başarılı olabilecek çocukları olumsuz etkileyeceğine inandığını, bu nedenle öğrencilerin okuldaki başarılarına,  okuldaki davranışlarının etkilerinin bütün öğretmenler tarafından vurgulanması gerektiğine inandığını belirtti.

            Matematik öğretmeni ………  bütün öğrencilerin devamsızlık durumlarının takip edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

             Türkçe öğretmeni ……….., ……… isimli öğrencinin bazı kural dışı davranışlarının bulunduğunu, özellikle derse geç gelme ve ders sırasında konuşma eğilimli olduğunu bu nedenle bu öğrencinin velisi ile sürekli iletişim içerisinde olmamız gerektiğini belirtti.

              Sosyal Bilgiler öğretmeni ….. , 6/… sınıfının başarılı bir sınıf olduğunu, bu başarının daha da arttırılması için öğrencilerin daha çok test çözmeye teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

              Diğer ders öğretmenleri de 6/… sınıfından memnun olduklarını belirttiler.

 

4- ÖĞRENCİLERİN  EKONOMİK, SAĞLIK, BESLENME ALIŞKANLIĞI, OKULA DEVAM DURUMU, BAŞARI DURUMU VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN DURUMLARININ TEK TEK ELE ALINMASI

       Kişilik yönünden bozuk olan öğrencinin olmadığı gözlenmiştir.

       Ekonomik yönden öğrencilerin ciddi bir problemi olmadığı saptanmıştır. 

      Öğrencilerin beslenme ile ilgili bir problemi olmadığı belirtildi.

 

5- ÖĞRENCİ BAŞARISININ ARTTIRILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER;

             6/….Sınıf rehber öğretmeni ......................, derste konuşma alışkanlıklarının azaltılması ve derslerin daha verimli hale getirilmesi için öğrenci merkezli ders işlenmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Derste öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin derste, duygu, düşünce ve yorumlarını demokratik bir ortamda rahatlıkla, sıkılmadan, çekinmeden ve özgüvenle ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmasının başarıyı arttıracağını söyledi. Fırsatların en iyi ve azami derecede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkçe Öğretmeni ………, 6/…. sınıfının düzenli ve uyumlu bir sınıf olduğunu, derslerine daha çok çalışarak daha da iyi olabileceklerini, bu noktada biz öğretmenlerin üzerine düşeni severek yapacaklarını belirtti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………., başarısı düşük olan birkaç öğrencinin başarısızlık nedenlerinin irdelenmesi, araştırılması ve tespit edilmesi suretiyle problemin çözülebileceğini söyledi. Durumu zayıf olan öğrencilerin incitilmeden, rencide edilmeden, uygun yöntem ve tekniklerle başarılı hale getirilmesi gerektiğini; öğrencilerin bilgi, davranış ve karakter açısından başarılı hale getirilmesinin birinci derecede hedefimiz olduğunu söyledi. Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini öğrenci, öğretmen, veli ve okul idaresi dörtgeninde aramak gerektiğini, öğrencilerin güzel Türkçemizi en güzel ve doğru kullanmalarının başarıda anahtar olduğunu, bu hususlarda elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğini, bütün öğretmen arkadaşlarımızın gerekli gayreti gösterdiğine inandığını söyledi.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni …………….; başarının çok okumaktan geçtiğini, okumayan, kitap okumayan, sadece ders kitaplarıyla yetinen öğrencilerin hiçbir zaman yeterince başarılı olamayacaklarını; kitap okuma konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Türkçeyi güzel, etkili ve doğru konuşan öğrencilerin de başarılı olacaklarını, bu hususta bütün arkadaşlarının işbirliği yaparak ve kütüphanemizi en iyi şekilde işletip değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Bu hususta herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağına inandığını belirtti.

İngilizce Öğretmeni ......................, öğrencilere yeterince söz verilerek ilgi ve isteğin arttırılmasının başarıyı arttıracağı, öğrencinin dersi sevmesiyle başarının doğru orantılı olduğunu, dersi sevdirmenin de öğretmenin elinde olduğunu söyledi. 

Matematik Öğretmeni ……., başarıda disiplin, tertip, düzen ve planlı çalışmanın önemini belirtti. Öğrencilere planlı ve doğru çalışma yöntemlerinin öğretilerek, rehberlik çalışmalarının bu hususta fırsat bilinmesi ve en iyi şekilde yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerin sadece bilgi yönünden değil, ahlâk ve davranış yönünden de yetiştirilmesinin önemine değindi. Öğrencilere kendi kültürümüzü kazandırıp kişilik yönünden sağlam bireyler yetiştirmeliyiz, dedi. Okulda mevcut olan araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini belirtti.

 

6-SOSYAL KULÜP ÇALIŞMALARI VE ÖNEMİ;

              Sınıf rehber öğretmeni ......................, sınıfta her öğrencinin bir sosyal kulüpte çalışmasının sağlanması için seçimlerin yapıldığını ve sosyal kulüp faaliyetlerinin öğrenciye toplumsal olarak çok şey kazandırdığını ifade etti. Kulüp çalışmalarına gereken önemin verileceği vurgulandı.

 

 

 

7-ZARARLI ALIŞKANLIKLAR HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ.

 

          Günümüzde zararlı içeceklerin ilköğretime kadar indiği, bu yüzden öğretmenlerin bu konuda çok duyarlı olmaları gerektiği, periyodik olarak öğrencilerin uyarılıp aydınlatılmaları gerektiği görüşü ortaya çıktı. Özellikle sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarının öğrencilere sürekli olarak anlatılması kararlaştırıldı. Zararlı maddelere meyilli olan öğrencilerin tespit edilip erkenden olumsuz durumların önüne geçileceği söylendi.

 

8-OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİ VE DİYALOGU

          Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şart olduğunu ifade eden Sınıf rehber öğretmeni ......................, veliyi de eğitim-öğretimini içine çekmeliyiz dedi. Öğretmenin göstereceği fedakârlığın fazlasıyla veliden beklenmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevlerin veliye düştüğünü bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği ortak görüşüne varıldı.

 

9-ŞUBE ÖĞRETMENLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ VE ÖNEMİ

 

                     Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını bildirdiler. Toplantıya katılan tüm şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini belirttiler.

 

10-DİLEK VE TEMENNİLER

Gündem maddeleri görüşüldü, Sınıf rehber öğretmeni ...................... dileklerinin daha iyiyi ve mükemmeli yakalamak, başarıya ulaşmak, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bir eğitim-öğretim yapmak olduğunu söyledi; katılan bütün arkadaşlara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Toplantı Başkanı …………, 2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere iyi geçmesi temennisi ile toplantıyı kapattı. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018  EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ……………. ORTAOKULU 6/… SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU 1. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

www.

 

KARAR NO  :  1

TOPLANTI TARİHİ  :  ….10.2017

TOPLANTI YERİ :  Öğretmeler Odası

TOPLANTI SAATİ :  12:15

ALINAN KARARLAR

 1. Öğrenci merkezli eğitim sistemi örnek alınarak öğrencilerin ders içi etkinliklerinin arttırılması sağlanacak.
 2. Öğrenmeyi öğretme ilkesi doğrultusunda öğrencilerin kütüphane, laboratuar gibi eğitim alanlarını daha fazla kullanmaları sağlanacak.
 3. Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılacak.
 4. Okul araç ve gereçlerini kullanma konusunda daha dikkatli davranılacak.
 5. Veli toplantısı yapılacak. Maddi problemi, hastalık problemi olan öğrencilere gereken ilgi gösterilcek. Velilerin toplantıya katılmaları için gerekli aktivasyon sağlanacak.
 6. Derse geçmeden dikkatlerin toplanması ve motivasyonun sağlanması için ön konuşma yapılacak.
 7. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın sağlanması için gerekli tanıtımlar yapılacak. Bu tür faaliyetler duyurulacak. Sigara, alkol ve uyuşturucunun zararları sürekli olarak anlatılacak.
 8. Rehberlik ihtiyacı olan öğrenciler tespit edilerek sınıf rehber öğretmeni bilgilendirilecek.
 9. Yer yer test uygulamaları yapılacak.
 10. Öğrencilere planlı çalışmanın önemi anlatılacak. Ders çalışma programı için okul rehber öğretmeninde gerekli yardım istenecek.

 

1

Beden Eğt. Seçmeli Spor ve Fiziki Etk. Sınıf Öğretmeni

......................

 

2

Okul Rehber Öğretmeni

 

 

3

Fen Teknoloji Öğretmeni

 

 

4

İngilizce Öğretmeni

 

 

5

Matematik Öğretmeni

 

 

6

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

 

 

7

Türkçe Öğretmeni

 

 

8

Müzik  ve Seçmeli Müzik Öğretmeni

 

 

9

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

 

 

10

Görsel Sanatlar Öğretmeni

 

 

11

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

 

 

12  

 

Seçmeli Görsel Sanatlar Öğretmeni

 

 

 

 

......................  ………………

6/… Sınıfı Reh. Öğrt.  Okul Müdürü                                               

 

 

 

 

 

 

1