5. Sınıf Zümre ve ŞÖK Toplantı Tutanakları

5. Sınıf Zümre ve ŞÖK Toplantı Tutanakları dosyası 18-03-2018 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5. Sınıf Zümre ve ŞÖK Toplantı Tutanakları
Kategori 5. Sınıf Türkçe
Gönderen yarenyaren
Eklenme Tarihi 18-03-2018
Boyut 69.08 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

REFET BELE  İLKÖĞRETİM  OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                     MAMAK / ANKARA

 

 

         2011-2012 Eğitim - Öğretim yılı 5. sınıf  öğretmenleri olarak 2. Dönem Zümre Öğretmenler toplantısını  13.02.2012 Pazartesi günü saat  12.30 ’ da öğretmenler odasında yapmak istiyoruz.

           Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

                                                                                      

 

                                                                                                          10. 02. 2012

       

 

 

 

 

                                                        Fatma Hallaçlı                            Murat Sertsöz           

                                                   5/B Sınıfı Öğretmeni                  5/B Sınıfı Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM   MADDELERİ


1.  Açılış

2.  Birinci Dönem Zümre Kararlarının Okunması

3.  Birinci Dönemin Genel Değerlendirilmesinin Yapılması

4.  İkinci Dönem Öğrenci Başarısını Arttırmak İçin Yapılacaklar

5.  Ölçme ve Değerlendirme (sınav ve uygulamalar, soru şekilleri, konu ağırlıkları, sınav tarihleri)

6.  Performans ve Proje Konularının Gözden Geçirilmesi

7.  Derslerde kullanılacak  Araç-gereçlerin belirlenmesi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri

8.  Öğrencilerin Sağlık, Beslenme, Kılık Kıyafet Durumlarının Görüşülmesi

9.  Öğrencilerin Devam ve Devamsızlıkların Görüşülmesi

    10. Okul –Veli -  Öğretmen İşbirliğinin Görüşülmesi, Veli Toplantıları

    11. Sosyal Kulüplerin ve Toplum Hizmeti Çalışmalarının Görüşülmesi

    12. Rehberlik Çalışmaları

    13. Atatürkçülük Konularının İşlenmesi 

    14. Yapılacak Geziler- Sene Sonu Etkinlikleri

    15. Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi

    16-Uygulamada karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları

    15 .Dilek ve Temenniler

    16. Kapanış

 

 

 

 

 

OLUR

 

Ramazan DURMUŞ

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REFET BELE İLKÖĞRETİM OKULU

2. DÖNEM 5. SINIF “ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU”

 TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı no            :  2

Toplantı Tarihi     :  13. 02. 2012 Pazartesi

Toplantı Yeri        : ÖĞRETMENLER ODASI

Toplantı Saati       : 12.30     

 

TOPLANTIYA KATILANLAR:

1. Fatma Hallaçlı            : 5/B Sınıf Öğretmeni-Zümre Başkanı.

2. Murat Sertsöz             : 5/A Sınıfı Öğretmeni.

3. Azmi Yılmaz              : Müdür Yardımcısı

 

 

 

GÜNDEM  MADDELERİ

 

1.  Açılış

2.  Birinci Dönem Zümre Kararlarının Okunması

3.  Birinci Dönemin Genel Değerlendirilmesinin Yapılması

4.  İkinci Dönem Öğrenci Başarısını Arttırmak İçin Yapılacaklar

5.  Ölçme ve Değerlendirme (sınav ve uygulamalar, soru şekilleri, konu ağırlıkları, sınav tarihleri)

6.  Performans ve Proje Konularının Gözden Geçirilmesi

7.  Ders Araçları, Öğretim Yöntem ve Teknikleri

8.  Öğrencilerin Sağlık, Beslenme, Kılık Kıyafet Durumlarının Görüşülmesi

9.  Öğrencilerin Devam ve Devamsızlıkların Görüşülmesi

    10. Okul –Veli -  Öğretmen İşbirliğinin Görüşülmesi, Veli Toplantıları

    11. Sosyal Kulüplerin ve Toplum Hizmeti Çalışmalarının Görüşülmesi

    12. Rehberlik Çalışmaları

    13. Atatürkçülük Konularının İşlenmesi 

    14. Yapılacak Geziler- Sene Sonu Etkinlikleri

    15. Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi

     16. Uygulamada karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yolları

    17-Kitap okuma dosyalarının takibi

    18 .Dilek - Temenniler

    19. Kapanış

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.  AÇILIŞ

 

      II. Dönem 5.   sınıf  “Zümre Öğretmenler Kurulu” toplantısı müdür yardımcısı Azmi Yılmaz  başkanlığında;

Fatma Hallaçlı ve Murat Sertsözün katılımıyla 13.02.2012 Pazartesi günü saat 12.30‘da öğretmenler odasında gündem maddeleri doğrultusunda görüşülmeye başlandı. Toplantıya katılımın tam olduğu görüldü.

      Toplantıda aşağıda yazılı olan maddeler görüşüldü ve karara bağlandı:

2.  BİRİNCİ DÖNEM ZÜMRE KARARLARININ OKUNMASI

      FATMA HALLAÇLI:  Birinci döneme ait olan okul zümre kararları incelendi. Zümre kararlarının  ne kadarının uygulanıp uygulanmadığı irdelendi. Uygulamada eksiklikler olmadığı, ölçme değerlendirmede, performans ve proje ödevlerinde  bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edildi. Çalışma kitaplarının dışında yapılan etkinliklerin dosyalarına konulduğu belirtildi. Birinci dönem Zümre toplantısında alınan kararların ikinci dönemde de  yapılacak çalışmalar

 

için bir yol haritası niteliği taşıdığı vurgulandı. Ünite ve temaların işleniş sürelerinin 1. dönem zümre toplantı tutanağında belirtildiği, bu zamanlamaya uyulduğu, bundan sonra da dikkate alınacağı söylendi. İkinci dönem de aynı şekilde başarılı olması dilenerek diğer konulara geçildi.

 

 

3.  BİRİNCİ DÖNEMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI

 

 

     Geçen dönem yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinden genel olarak istenen sonucun alındığı vurgulanarak, derslerin müfredata ve yıllık plana uygun işlendiği belirtildi.

 

2011- 2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI  5. SINIFLAR 1. DÖNEM BAŞARI YÜZDESİ

 

SINIF

TÜRKÇE

MATEMATİK

FEN VE TEKNOLOJİ

SOSYAL BİLGİLER

TRAFİK GÜVENLİĞİ

5-A

95,65

%100

%100

95,65

%100

5-B

95,45

86,36

95,45

95,45

98,50

 

TAKDİR –TEŞEKKÜR LİSTESİ

 

SINIF

TEŞEKKÜR

TAKDİR

5-A

12

6

5-B

11

4

 

4-  BAŞARIYI ARTIRICI TEDBİRLER.

 

Fatma Hallaçlı,  Murat Sertsöz;

  Öğrencilerin çalışma ve öğretim durumlarıyla ve bölgenin özellikleri göz önünde bulundurularak öğrencilerin başarılarını artıracak tedbirler konusunda:
  a- Başarısız öğrencilerin velileriyle işbirliğine gidilerek başarısızlığın sebeplerinin araştırılması,
  b- Değişen ders programıyla ilgili velilerin bilgilendirilmesi,
  c- Öğrencilere verimli ders çalışma metotlarının anlatılması,
  ç- Başarısız öğrencilerle bire bir ilgilenme yoluna gidilmesi,
  d- Başarısız öğrencilere sık sık görevler verilerek kendilerine güvenlerinin arttırılması, sorumluluk kazanmalarının sağlanması,
  e- Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,
  f- Verilen araştırma konuları hakkında kaynakların gösterilmesi,
  g- Öğrencilerin yeterli düzeyde kaynak, araç gereç, deney, gezi gözlem-araştırma ,inceleme,    proje ve uygulamalardan  yararlandırılması,
  ğ- Öğrencilerin bireysel  öğrenmelerini  kolaylaştıracak  ve bilimsel yöntem kullanmalarına  fırsat tanınması.
  h-Öğrencinin içinde yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlayıcı bilgi, tutum ve beceriler geliştirmesi ve bunun için küme çalışmalarında iş birliğine dayalı öğrenme, drama, rol yapma, oyun gibi tekniklere ağırlık verilmesi, konuları işlerken;  bilgisayar, fen ve teknoloji dersinde etkinliklerin, deneylerin malzemeler önceden temin edilerek sınıf ortamında yapılması , okul kütüphanesinden yararlanılması,
 ı-Öğrencilerimizi ilgi alanlarına göre, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilen kişiler olarak yetiştirmek amacıyla onların değişik sosyal etkinliklerde yer almalarının sağlanması  .         
     Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin  başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle yakın işbirliği içinde bulunmasına, diğer dersler ve öğretmenler ile yapılabilecek ortak çalışmaların değerlendirilmesi olarak söylediler.

 

5.  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Fatma Hallaçlı, Murat Sertsöz:  Test ve Sınav sorularının hazırlanmasında ve yapılacak sınavlarda  zümre olarak beraber hareket edilmesine  karar verildi. Yönetmeliğin 36. maddesi hükümlerince klasik ( Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmamasına, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı vb sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olmasına, soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesine karar verildi. Gerektikçe test uygulamasını geliştirmek ve sınavlara hazırlanmaya alıştırmak için test soruları çözdürülmesinin uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Aynı anda uygulanmak şartıyla sınavlarda, zümre öğretmenleri tarafından hazırladığımız  ortak sorularla ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin yapılmasına  ve bu soruların  cevap anahtarlarının  çıkarılarak kullanılmasına karar verildi.Ölçme değerlendirmede sonuçların 100’lük not sistemine  göre yapılacağı, bu şekilde daha hassas ve nesnel bir ölçme değerlendirme olanağına kavuşulduğu vurgulandı.İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre haftalık ders saati üç ve üç dersten az olan derslerden en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır hükmü yer almaktadır.

       Bu hükme göre;5.sınıflar zümre olarak 2.dönemde  de Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji ,Türkçe,Matematik, derslerinden ayrı ayrı biri ortak sınav olmak üzere  üçer  sınav yapılmasına ; Trafik Güvenliği ve derslerinden ayrı ayrı biri ortak sınav olmak üzere  iki  sınav yapılmasına; (ortak sınavların aynı gün,aynı saat ve aynı sorularla yapılması).

       Ortak sınav sorularının hazırlanmasında beraber hareket edilmesine; yapılacak ortak sınav ve diğer sınav tarihlerinin şu şekilde belirlenmesine;Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği, İngilizce , derslerinden

       Ortak Sınavların:   24 Nisan – 1 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılmasına  karar verildi. (Öğretmenler kurul toplantısı gereği)

       Öğrencilerin başarılarının sınavlarla birlikte proje, performans görevi,ders ve etkinliklere katılım olarak da değerlendirilmesi ;Yönetmeliğin 36.maddesi gereği;Sınavların zamanının, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulması, bir günde yapılacak sınav sayısının ikiyi geçmemesi, aynı anda uygulanacak sınavlarda, zümre öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarı kullanılması, sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması , Serbest Etkinlik ile Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinin notla değerlendirilmeyeceğini söyledi.

 

 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ

Bir

Dönemde

Bir

Dönemde

Bir

Dönemde

Yıllık

Yazılı

Ders ve Etkinlik.Katılım.

Performans Görevi( En az)

Proje

Türkçe

3

2

1

Proje görevleri birinci dönem tamamlandı. Değerlendirildi.

Matematik

3

2

1

Fen ve Tek.

3

2

1

Sos.Bil.

3

2

1

Trafik Güvenliği

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ DÖNEM

İKİNCİ DÖNEM

Dersler

1.Sınav

2.Sınav

3.Sınav

1.Sınav

2.Sınav

3.Sınav

Fen ve Teknoloji

24/10/2011

28/10/2011

05/12/2011

09/12/2011

ortak sınav

 

05/03/2012    09/03/2012

24/04/2012

01/05/2012

ortak sınav

 

Sosyal Bilgiler

24/10/2011       28/10/2011

05/12/2011

09/12/2011

ortak sınav

 

05/03/2012    09/03/2012

24/04/2012

01/05/2012

ortak sınav

 

Türkçe

24/10/2011       28/10/2011

05/12/2011

09/12/2011

ortak sınav

02/01/2012   06/01/2012

05/03/2012    09/03/2012

24/04/2012

01/05/2012

ortak sınav

21/05/2012    25/05/2012

Matematik

24/10/2011       28/10/2011

05/12/2011

09/12/2011

ortak sınav

02/01/2012   06/01/2012

05/03/2012    09/03/2012

24/04/2012

01/05/2012

ortak sınav

21/05/2012    25/05/2012

Trafik Güvenliği

24/10/2011       28/10/2011

05/12/2011

09/12/2011

ortak sınav

 

05/03/2012    09/03/2012

24/04/2012

01/05/2012

ortak sınav

 

Din Kül. ve Ahlak Bil.

24/10/2011       28/10/2011

05/12/2011

09/12/2011

ortak sınav

 

05/03/2012    09/03/2012

24/04/2012

01/05/2012

ortak sınav

 

 

 

 

 

6.  PERFORMANS VE PROJE KONULARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

 

    Murat SERTSÖZ: Öğrencilerin ikinci dönem ve yıl sonu değerlendirmelerinde performans görevlerinin ağırlıklı rol oynayacağı belirtildi. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesinde belirtilen; “Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.” Hükmü gereğince öğrencilere aşağıda yazılı performans görevlerinin verilmesine, değerlendirme ölçeğine ya da dereceli puanlama anahtarına  göre değerlendirilmesine karar verildi. İlköğretim Genel Müdürlüğünün B.0.08.İGM.0.08.01.01-320/443 sayı ve 10.01.2008 tarihli yazısı doğrultusunda Proje ve performans görevlerinin öğretmen gözetiminde yaptırılması, gerekli görüldüğü takdirde çalışmanın araştırma ve veri toplama gibi ön hazırlıklarının sınıf dışında, ürünün oluşturma ve sonuçlandırma aşamalarının ise sınıf içinde yaptırılarak öğrencilerin görevi yaparken sergilediği performansın gözlenerek gerçekçi bir değerlendirme yapılmasına çalışılması kararı alındı.Performans görevlerinin uygulama aşaması sınıflarda  14 -31 Mayıs 2012  tarihleri arasında sınıf ortamında öğretmen gözetiminde gerçekleştirilecek. Performans görevini her öğrenci bu dönem de Türkçe ,Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji  Trafik Güvenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden ayrı ayrı olmak üzere en az  birer performans görevi hazırlayacak.

 Fatma HALLAÇLI:   Performans görevlerinin, öğrencilerce önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan  performans değerlendirme ölçeğine veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilmesine , öğrencilere performans görevi verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütlerinin önceden verilmesine, öğrenciler çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim etmelerine  karar verildi.

 1. Dönem performans çalışmalarının başarı ile tamamlandığı da eklendi. İkinci dönem verilebilecek performans

konuları aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir.  

 

 

DİN DERSİ PERFORMANS KONULARI

- Hz. Muhammed’in ailesi içindeki örnek davranışları hakkında bir yazı yazınız.

- Hz. Muhammed’in ailesiyle ilgili örnek davranışlar hakkında yazı yazınız.

-Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem olduğunu anlatan bir hikaye yazınız.

-Dinî ve millî bayramlar ile kandil gecelerinin, sevgi ve paylaşma açısından önemini anlatan bir yazı yazınız

-Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında millî ve dinî bayramlarımızın önemini anlatan bir yazı yazınız

-İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeyle ilgili bir hikaye yazınız.

-Toplumdaki engellilerin sorunlarına çözüm önerileri geliştiriniz.

-Vatan ve millet kavramlarını tanımlayarak bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunu anlatan bir yazı ve şiir yazınız.

-Her insanın neden vatan ve milletini sevmesi gerektiğini açıklayınız.

-Vatan ve milletine karşı kendine düşen görevleri anlatan bir yazı ve şiir yazınız.

-Askerlik yapmanın neden vatan borcu olduğunu açıklayınız.

-Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ne anlama geldiğini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

FEN PERFORMANS KONULARI

 • Bir ampulün parlaklığını etkileyen değişkenleri listeleyiniz
 • Basit bir elektrik devresindeki pil, ampul, bağlantı kablosu ve anahtarı sembolik olarak gösterir.
 • Çalışan bir elektrik devresi şeması çizer.
 • Basit bir elektrik devre şemasından yararlanarak devreyi kurar ve çalıştırır.
 • Çalışmayan elektrik devrelerine ait şemaları yorumlayarak niçin çalışmadığını ifade eder.
 • Güneş, Dünya ve Ay’ın şeklini karşılaştırır
 • Geçmişte insanların, Dünya, Güneş ve Ay’ın şekliyle ilgili çeşitli görüşler
 • Güneş, Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar
 • Güneş, Dünya ve Ay’ı bir arada temsil eden kendine özgü bir model oluşturur ve sunar
 • Dünya ve Ay’ın hareketlerini gösteren kendine özgü bir model oluşturur ve sunar
 • Ay’ın evrelerini temsil eden bir model oluşturur ve sunar
 • Gözlemleri sonucunda yakın ve uzak çevresinde yaşayan çeşitli canlılara örnekler verir
 • Gözlemleri sonucunda bitkileri çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak sınıflandırır ve örnekler verir
 • Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin kısımlarını gösterir, çizer
 • Çiçekli bir bitkinin kısımlarının görevlerini açıklar
 • Hayvanları bir omurgaya sahip olup/olmaması açısından omurgalı ve omurgasız olarak sınıflandırır (BSB-5, 6).
 • Omurgalı hayvanları memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar olarak sınıflandırır
 • Görünüşleri ve hareketleri birbirine benzediği halde aynı sınıfta yer almayan omurgalı hayvanlara örnekler verir.
 • . Mantar ve çiçekli bir bitkiyi karşılaştırarak farklılıklarını belirtir
 • Gözlemleri sonucunda mantar çeşitlerine örnekler verir
 • Mantarların insan yaşamındaki önemini  araştırır ve sunar
 • Mikroskobik canlıların faydalarına ve zararlarına örnekler verir.  
 • Bir yaşam alanındaki canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren besin zinciri modeli oluşturur
 • İnsan etkisi ile besin zincirindeki bir halkanın yok olması ile ortaya çıkabilecek sonuçları tartışır
 • . İnsan etkisi ile nesli tükenen veya tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanlara örnekler verir
 • Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki çevre sorunları hakkında bilgi toplar ve sunar
 • Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözlerine örnekler verir.
 • . Işığın iki nokta arasında izlediği yolu, ışınlar çizerek gösterir
 • Çeşitli maddeleri ışığı geçirgenlik durumlarına göre saydam,yarısaydam ve saydam olmayan (opak) olarak sınıflandırır    
 • . Gölgenin nasıl oluştuğunu anlatınız
 • Gölgenin, cismin büyüklüğü ve şekline göre değişeceğini  gösterir.
 • .Teknolojik tasarımın aşamalarını uygulayarak bir güneş saati modeli geliştirir
 • Bir çubuğun gölge boyunu, günün farklı zamanlarında doğrulukla ölçüp,bir tabloya yazın ve sütun grafiği ile gösteriniz
 • Güneş ve Ay tutulması olaylarını hazırlayacağı modellerle gösterir ve sunar
          

MATEMATİK PERFORMANS KONULARI

 •  Üçgen, kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirleyiniz
 • Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirleyiniz.
 • Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirleyiniz.
 • Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri kurup, çözünüz.
 • Bir doğal sayıyı, en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazıp , üslü biçimde gösteriniz
 • Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklayıp, 1 cm²lik ve 1 m² lik birimleri kullanarak ölçmeler yapınız.
 • Belirlenen bir alanı cm² ve m² birimleriyle tahmin edip, tahminini ölçme yaparak kontrol ediniz.
 • Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplayınız.
 • Paralelkenarsal bölgenin alanını bulunuz.
 • Üçgensel bölgenin alanını bulunuz.
 • Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklayınız.
 • Pramide örnekler verip ve yüzeyini tasvir ediniz
 • Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan birimle ölçünüz:
 • Aynı sayıdaki birim küpleri kullanarak farklı yapılar oluşturunuz
 • 7,8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okuyup ve yazınız
 •  7,8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtiniz
 • En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapınız.
 • En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapınız.
 • Aritmetik ortalamayı açıklayıp ,problemler yapınız.
 • Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri kurup,çözünüz
 • Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri kurup, çözünüz
 • En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin edip, tahmini sonucuyla karşılaştırınız.
 • .Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklayan işlemler yapınız
 • En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpınız.
 • Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri kurup,çözünüz.
 • Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri kurup,çözünüz.

 

MÜZİK PERFORMANS KONULARI

 • Müziklerde temel hız ve gürlük terimlerini araştırıp, isimlrini yazınız
 • Müziklere kendi oluşturduğun ritim kalıbı ile eşlik ederer şarkını söyle.
 • Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eden bir yazı yazınız
 • Atatürk’ün sanata verdiği önemi anlatınız
 • Atatürk’ün sevdiği türkü ve şarkıları tanıtınız. Birini söyleyiniz
 • Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden nasıl yararlanırız anlatınız
 • Kendi oluşturduğu ezgileri seslendiririniz.
 • Müziklerdeki farklı bölümleri dansa dönüştürürek, dans çalışması yapınız

 

SOSYAL PERFORMANS KONULARI

 • Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir
 •  Buluşların ve teknolojik gelişmelerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır.
 • Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin neler olduğunu anlatınız
 • Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanıtınız
 • Kanıtlara dayanarak, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösteriniz
 • Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendiriniz.
 • Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturunuz.
 • Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırınız.
 • Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendiriniz
 • Bireylerin rolleri açısından sivil toplum kuruluşlarını resmî kurum ve kuruluşlarla karşılaştırınız

Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların  önemini anlatınız.

 • Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendiriniz
 • Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 • Çorlu'daki merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini ilişkilendiriniz.
 • Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık sembollerinin neler olduğunu söyleyiniz.
 • Dünya çocuklarının ortak yönlerini ve ilgi alanlarının neler olduğunu anlatınız.
 • Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras ögelerine örnekler veriniz.
 • Turizmin uluslararası ilişkilerdeki yeri konusunda bakışınızı anlatınız.

 

TRAFİK PERFORMANS KONULARI

 • Yol türlerini ve yolcu olarak bulunacağı taşıtları, güvenlik açısından karşılaştırınız
 • Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişlerde sıra olma hakkında bir kompozisyon yazınız
 • Üzeri açık taşıtlarda veya yük üzerinde yolculuk yapmanın, taşıtlara asılma ve tutunmanın sebep olacağı sonuçlarla ilgili kompozisyon yazınız.
 • Yolculuk sırasında yapılan yanlış davranışların kendisinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atacağı ile ilgili bir kompozisyon yazınız.
 • Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerini sıralayınız
 • Yolculuk sırasındaki yaralanmalarda yapılan yanlış ilk yardım uygulamalarının sebep olacağı tehlikelerin neler olabileceği ile ilgili bir yazı yazınız.
 • Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında, bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ile ilgili yazı yazınız
 • Bisiklet, kaykay, paten, kızak gibi araçlardan düşülmesi hâlinde, oluşan yaralanmalarla ilgili basit müdahaleleri anlatınız

 

TÜRKÇE PERFORMANS KONULARI

 • Bir olayı oluş sırasına göre anlatınız.
 • İstediğin konuda hazırlayacağın bir konuşmayı görsel sunuyla destekleyiniz.
 • En az 5 tane hazır metin bularak yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları yazınız.
 • Kitapların hayatımızdaki yeri ile ilgili bir konuşma metni yazınız…Bu metinle ilgili  dinleyicilere sorular sorup, sorulan sorulara  cevap veriniz.
 • Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
 • Destekleyici ve açıklayıcı ifadelere  örnekler veriniz.
 • Farklı düşünmeye yönlendiren ifadelere örnekler veriniz.
 • Önem belirten ifadelere örnekler veriniz
 • Sebep-sonuç ilişkileri kurarak, örnekler veriniz.
 • Başarı çalışmak ister... fikrine katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyunuz..
 • Duygu, düşünce ve hayellerini  ifade eden bir metin yazınız.
 • Kendini, aileni ve çevreni tanıtınız.
 • Bir metin yazarak(hazır olabilir)ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K)soruları hazırlayıp, cevap yazınız
 • Bir kelimeyi gerçek ve mecaz anlamlarında kullanarak cümleler yazınız.
 • Öznel ve nesnel yargılar içeren cümleler yazınız.
 • Gerçek olanla hayal ürünü olan cümleler yazınız..
 • En az 5 tane şiir bularak, şiirin ana duygusunu belirleyiniz.
 • En az 5 kısa metin bularak“hikâye unsurları”nı belirleyiniz

 

Performans Görevlerinin aşağıdaki ölçeğe göre değerlendirilmesi uygun görüldü.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

1.ARAŞTIRMA:  20 Puan                                                         

- Farklı kaynaklardan bilgi toplama.

- Araştırmayı özenerek yapma.

2.DÜZEN:  10 Puan

- Toplanan bilgileri düzenleme.

3.YAZI:  10 Puan

- Türkçeyi doğru ve düzgün yazma.

- Verilen sürede sunuyu yazma.

4.SUNUM:  35 Puan

-Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma.

- Sorulara cevap verebilme.

- Konuyu ilgi çekici bir şekilde sunma.

- Sunuda akıcı bir dil kullanma.

- Severek sunu yapma.

5.KONU:  25 Puan

- Bilgilerin doğruluğu.

- Bilgilerin görsel materyallerle desteklenmesi.

 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

3 Puan -Üst düzeyde yeterli          2 Puan -Orta düzeyde yeterli       1 Puan -Yeterli değil

ARAŞTIRMA  YAPMA:

3 Puan-Konu ile ilgili araştırma yapmış, yeterli bilgi toplamıştır.

2 Puan-Konu ile ilgili araştırma yapmış ancak yeterli bilgi toplayamamıştır.

1 Puan-Konu ile ilgili araştırma yapmamış, yeterli bilgi toplamamıştır.

TOPLADIĞI  BİLGİLERDEN  SONUÇ  ÇIKARMA:

3 Puan-Topladığı bilgilerden konunun amacına uygun doğru çıkarımlarda bulunmuştur.

2 Puan-Topladığı bilgilerden konunun amacına uygun ancak yeterli olmayan çıkarımlarda bulunmuştur.

1 Puan-Topladığı bilgilerden konunun amacına uygun olmayan yanlış çıkarımlarda bulunmuştur.

YARATICILIK:

3 Puan-Özgün bir çalışma ortaya koymuştur.

2 Puan-Çalışmada yaratıcılığını gösteren unsurlar az kullanılmıştır

1 Puan-Sıradan bir çalışma ortaya koymuştur.

SUNUM  VE  RAPOR  YAZMA:

3 Puan-Elde ettiği sonuçları Türkçe yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenleyerek yazmış ve sunum yapmıştır.

2 Puan-Elde ettiği sonuçları yazmış ama içerikte ve Türkçe yazım kuralları bakımından hatalar var, ayrıca sunumu yeterli değil.

1 Puan-Elde ettiği sonuçları yazmış ama çok fazla eksiği ve hataları var, ayrıca sunumu yetersiz.

 

7.  DERS ARAÇLARI, ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

  Murat SERTSÖZ:   Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ilk hedefin öğrenci merkezli olması ; yapılan eğitim ve öğretimin ezberden uzak,somut kaynaklı,deney ve gözlemle desteklenen,özellikle öğrenciyi yaparak yaşayarak öğrenmeye sevk edici olması gerektiğini söyledi.
     Uygulanacak yöntem ve teknikler için öğretmenler ellerinde bulunan kaynaklardan yararlanacaklarını söylediler. Kullanılacak yöntem ve tekniklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır :
          Buluş yolu,Soru Cevap,Araştırma İnceleme,Beyin Fırtınası,Örnek Olay,Sonuç Çıkarma,Sonuç Cümlesi Yazma,Resimleme,Tahmin Etme,Hangisi Daha Önemli,Röportaj Yapma,Mektup Yazma,Öyküleştirme Düşündüğünü Söyle,Yaparak Yaşayarak Öğrenme,Gösterip Yaptırma vb.

      Derslerde araç-gereç kullanımına önem verilmesi ve yeni teknolojilerden yararlanılması istendi. Dersler işlenirken hem ders kitabının hem de öğrenci çalışma kitaplarının etkili bir şekilde kullanılması kararlaştırıldı. Derslerde uygulanacak olan Etkinliklerin sonunda kazanımların gerçekleşme düzeyinin değerlendirme formlarına işlenerek, amaç ve hedeflere ulaşma oranı ve sınıf seviyesinin tespitinin yapılması gerektiği vurgulandı. Eğitimde ölçme değerlendirmenin önemi açıklandı. Dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi, projeksiyon, bilgisayar, tepegöz vb cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasının önemi üzerinde duruldu.
      Fatma HALLAÇLI: Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Matematik dersinin işlenişinde kılavuz kitaplardaki yönlendirmelere göre derslerin  işlendiği ,  Fen ve Teknoloji derslerindeki deneylerin yapıldığı  ama  gerekli olan  malzemelerin  bazen bulunamadığı  belirtildi.  Fen ve Teknoloji dersinde yapılacak deneylerin önceden incelenerek,  bu konuda Fen ve Teknoloji dersi öğretmeni ile işbirliği içinde olunmasına karar verildi.
     Fatma HALLAÇLI: Belirli aralıklarla deneme sınavları yapılmasına, bu sınavların sonuçlarına göre belirlenen eksikliklerin giderilmesine , Türkçe derslerinde sesli ve sessiz okumalara ağırlık verilmesine , sözlük ve atasözleri kullanımına daha geniş yer verilerek uygulanmasına , yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine ,  Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerilerinin artırılması çalışmalarının yapılmasına , soru - cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışılmasına , Beyin fırtınası, problem çözme , gösteri, soru - cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, yöntemlerinin değişik şekillerde sıklıkla uygulanmasına gerektiği söyledi.

           Matematik dersinin mümkün seviyede somutlaştırılarak işlenilmesine , Matematik öğretirken; problem çözme, proje çalışmaları, katlama-yapıştırma teknikleri, oyun, akıl yürütme, soru - cevap, analiz v.b gibi yöntem ve tekniklerin ağırlıklı olarak kullanılmasına ; Sosyal Bilgiler dersinde  öğrencilerin kendi yaşamlarından kesitler verilerek anlatma çalışmaları yapılmasına , yakından uzağa metodundan yararlanılarak , dramatizasyon çalışmalarına sıklıkla yer verilmesine karar verildi. Bütün derslerde genel karakteristik özellikleriyle bitişik eğik yazının kullanılması kararlaştırıldı. Bitişik eğik yazı dışında yazı kullanmamalarına dikkat edilmesi , harflerin şekil ve yapı bozukluklarının uygun yöntemlerle aralıklı olarak düzeltilmesi çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.

           Öğrencilerin güzel ve doğru yazmaya özendirilmesi için ödüllendirme yapılmasına , güzel yazı örneklerinin temalara göre sınıf köşelerinde sergilenmesine , ayrıca etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından alınması yönünde çalışmalar yapılmasına karar verildi.

 

8.  ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK, BESLENME, KILIK KIYAFET DURUMLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

   Murat SERTSÖZ:  Öğrenci kılık kıyafetlerinin, yönetmeliğe uygun biçimde temiz, sade ve düzenli olmasına dikkat edilmesi ve bu konuda velilerle işbirliğinin önemi belirtilerek, veli toplantılarında konunun önemi üzerinde durulması kararlaştırıldı. Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılması, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesi, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesi ve takip edilmesinin  gerekliliği önemle  vurguladı.

 

9.  ÖĞRENCİLERİN DEVAM VE DEVAMSIZLIKLARIN GÖRÜŞÜLMESİ


     Fatma HALLAÇLI:  Öğrenci devamsızlıklarının takibinin bu yıl sene başında uygulanmaya başlanan ADEY işlemleri dikkate alınarak  okul idaresi ile işbirliği yapılarak, özen gösterilmesi, günlük yoklamaların titizlikle yapılması kararlaştırıldı. Öğrenci devamsızlıklarının öğrenciyi olumsuz etkilediği belirtilerek hastalık dışında mazeretsiz okula gelmeyen öğrencilerin velileriyle görüşerek durumun çözümleneceği söylendi. Devamsızlık konusunda sınıf genelinde herhangi bir sorun olmadığı belirtti.

 

   10  OKUL –VELİ  - ÖĞRETMEN İŞBİRLİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, VELİ TOPLANTILARI

    Murat SERTSÖZ , Fatma HALLAÇLI: Eğitimde okul-aile işbirliğinin önemi vurgulandı. Toplantılarda ve birebir görüşmelerde konunun vurgulanması kararlaştırıldı. Gerekli görüldüğü durumlarda veli toplantılarının yapılması karara bağlandı.
      İkinci dönem birinci veli toplantısının şubat ayının son haftası yapılmasına karar verildi. Dönem içinde değerlendirmelerden sonra gerek duyulursa tekrar veli toplantısı yapılmasına karar verildi.  

 

 

 

11  SOSYAL KULÜPLERİN VE TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARININ GÖRÜŞÜLMESİ

   Murat SERTSÖZ: Öğrenci kulüpleri olarak  yapılan etkinliklerin çalışma takvimine uygun olarak yapıldığı , sorun yaşanmadığı  belirtti

 

12. REHBERLİK ÇALIŞMALARI

     Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin “Rehberlik Yıllık Çerçeve Programı”na göre düzenli olarak yürütülmesi, ayrıca dönem sonu ve yıl sonu raporlarının da düzenli olarak tutulması gerektiği kararlaştırıldı.

 

13. ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ İŞLENMESİ   

   Fatma HALLAÇLI: Konularda yeri geldikçe Atatürkçülük konularının işlendiği  bu dönemde de birinci dönemde gerçekleştirildiği şekilde devam edilmesinin yerinde olacağı belirtti.

 

14 . YAPILACAK GEZİLER- SENE SONU ETKİNLİKLERİ

   Murat SERTSÖZ:  Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem, inceleme  ve  diğer  çalışmalarda  beraber  hareket  edilmesine, mayıs ayı içerisinde olan “Müzeler Haftası” n da uygun olduğu takdirde gezi yapılabileceğini söyledi.

 

15.  MESLEKİ ESERLER VE EĞİTİM ALANINDAKİ ESERLERİN İNCELENMESİ

   Fatma HALLAÇLI:  uzaktanegıtım.meb.gov.tr adresinde açılan eğitimlerin yakından takip edilerek tamamlanması ile birlikte sınavlarının tamamlanması, yeni açılan eğitimlerle ilgili zümreler arası bilgi alışverişinde bulunulması gerektiğini belirtti.

 

 

16. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

    Murat SERTSÖZ: Matematik dersinde belirtilen kazanımlar için verilen sürelerin bazen yetersiz olduğu bu yüzden de planda bazı aksaklıkların yaşanabildiği söyledi.Özellikle fen ve teknoloji dersinde ders saatlerinin kazanımları vermede yetersiz kaldığını belirtti.

 

17.KİTAP OKUMA DOSYALARININ TAKİBİ:

    Fatma HALLAÇLI: Sınıflarda oluşturulan sınıf kitaplığından alınan kitaplarla birlikte kitap okuma özet formunun 1.dönem alınan her kitaptan sonra verildiği ve bununla ilgili dosya tutulduğunu, 2. Dönem de bu uygulamaya devam edilmesinin olumlu olabileceğini söyledi.

 

18 .DİLEK - TEMENNİLER  VE KAPANIŞ

 

Toplantıya, müdür yardımcısı Azmi Yılmaz sınıf öğretmenlerinin iyi dilek ve temennileriyle son verildi.

 

ALINAN KARARLAR:

 

 

1. Ünitelendirilmiş yıllık planların uygulanmasına,

2. Zümreler arası işbirliğinin üst düzeyde tutulmasına,

3. Konuların işlenişinde dersler arası ilişkilendirmelerin yapılmasına,

4. Atatürkçülük konularının derslerle ilişkili olarak işlenmesine dikkat edilmesine,

5. Yazım ve imla kuralları üzerinde durulmasına,

6. Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem, inceleme  ve  diğer  çalışmalarda  beraber  hareket  edilmesine ,

7. Sınavlar, sınıf içi etkinlikler, ürün dosyaları, proje ve performans ödevleriyle öğrencilerin değerlendirilmesine,

8. Yukarıda belirtilen proje ve performans görevlerinin verilmesinin yararlı olacağına,

9. Sosyal Kulüp ve Toplum Hizmeti çalışmalarının yönetmeliğe uygun yapılmasına

10. Rehberlik çerçeve programına uyulmasına, rehberlik etkinliklerinin uygulanmasına ve rapor tutulmasına,

11. Haftalık ders saati 3 ve  3 ten az olan dersler için 2 3ten fazla  olan derslerden her dönem için en az 3’er tane sınav yapılmasına,

12. Okul-Veli işbirliğine önem verilmesine bunun için imkanlar ölçüsünde her türlü iletişimden yararlanılmasına , Veli toplantılarının ilkinin  mart ayı sonuna kadar yapılmasına

13. Sınıf içi ders araç ve gereçlerinin, temiz ve düzenli bir şekilde kullanılmasına, imkanlar ölçüsünde sınıflara bilgisayar,projeksiyon ve internet bağlantısının yapılmasına, ihtiyaç olması halinde, projeksiyon, bilgisayar ve internet bağlantısı olan sınıflardan yararlanılmasına,

 

 

 

14.  Performans çalışmalarında bir dönemde her dersten hazırlamak kaydıyla en az bir performans çalışmasının yapılarak çalışmaların performans değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilerek e-okulda öğrenci notlarına eklenmesine, proje çalışmalarının  nisan ayının üçüncü haftasına kadar kontrol edilip hazırlanmasına ve bu tarihten sonra sunumlarının yaptırılmasına,

15.. Ölçme-değerlendirme çalışmalarında öğrencilerin sene sonu ders notunun yapılacak performans ödevlerinden ve ders içi performanslarından alınan puanların, ayrı ayrı alınacak ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenmesine, sınavların ise test değerlendirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve klasik uygulamaya  yer verilerek, ürün dosyalarının derslerin konularına uygun çalışmaların seçilerek kullanılmasına öğrenciye kendini ifade edebilme imkanlarının verilmesine de dikkat edilerek yapılmasına, en az bir sınavın ortak yapılmasına,

16. Öğrencilerin derse devamının dikkatli bir şekilde yürütülerek gerekli takibin yapılmasına,

 17. Yapılacak olan eğitim öğretim sürecinde uygulamada karşılaşılan sorunlar olursa zümre öğretmenlerin bir araya gelerek çözüm aramalarına, gerekli durumlarda okul idaresine bildirmesine, 

18. Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle işbirliği içinde bulunulmasına,

19. uzaktanegıtım.meb.gov.tr adresinde açılan eğitimlerin takip edilerek,sınavların tamamlanmasına

 

 

          OY  BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

 

     2011–2012 Eğitim ve Öğretim yılı 5. Sınıflar arası öğretmenler zümre toplantısı yukarıda anılan tarih, yer ve saatte yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri ve müdür yardımcısı tarafından iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır.   

 

 

 

 

           Fatma HALLAÇLI                                          Murat SERTSÖZ                                Azmi YILMAZ                                     

          5/B Sınıfı Öğretmeni                                     5/A Sınıfı Öğretmeni                           Müdür Yardımcısı

              Zümre Başkanı                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                       OLUR

 

Ramazan DURMUŞ

OKUL  MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

.

REFET BELE  İLKÖĞRETİM OKULU  2011 / 2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI

5/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU I. DÖNEM

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

KARAR NO  :  2

TOPLANTI TARİHİ  :  28.10.2011-CUMA

TOPLANTI YERİ :  Müdür Yardımcısı Odası   

TOPLANTIYA KATILANLAR :  İngilizce öğretmeni Zeliha KUVAN , Görsel Sanatlar öğretmeni Muhammet SÜZEN, Beden Eğitimi öğretmeni E. Mesut GÜNGÖR, Sınıf Öğretmeni Fatma HALLAÇLI

TOPLANTI SAATİ :  12:20

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Kişilik özellikleri
 3. Öğrencilerin sosyal ilişkileri yönünden davranışlarının ele alınması,
 4. Öğrencilerin sağlık durumları,
 5. Öğrencilerin  beslenme durumları,
 6. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
 7. Ailelerin ekonomik durumlarının değerlendirilmesi.
 8. Dilek ve temenniler.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- AÇILIŞ VE YOKLAMA

Müdür Yardımcısı Azmi YILMAZ başkanlığında, okulumuz müdür yardımcısı odasında, 28/10/2011 tarihinde, saat 12:20 de  Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı.

Yapılan yoklamada 5/B sınıfında derse giren bütün branş öğretmenlerinin bulunduğu görüldü. Yeni eğitim-öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

 

2-  ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Sınıf öğretmeni Fatma Hallaçlı sınıfında belirgin kişilik sorunları olmadığını bazı öğrencilerin ailevi sorunlardan dolayı stres ve sinirli olabildiklerini belirtti. Ama aileleri ile görüşülerek rehberlik servisi ve psikolojik rehberlik desteğinin alınması sağlandı.

 

3-  ÖĞRENCİLERİN SOSYAL İLİŞKİLER YÖNÜNDEN DAVRANIŞLARININ ELE ALINMASI

Sınıf öğretmeni Fatma Hallaçlı, sınıfta öğrenciler arasında sosyal ilişkiler ve davranış yönünden herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Öğrencilerimizde arkadaşlık davranışlarının son derece iyi olduğu, birbirlerini koruyup, sahiplendiklerini, paylaşmayı ve beraber çalışıp üretmeyi çok güzel becerebildiklerini belirtti. Bu konuda öğrencilerin hem sınıf hem de okul kurallarına uyumlu davrandıklarını ve örnek teşkil ettiklerini belirtti.

 

4- ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI

Öğrencilerimizden Seher Karataşın yeterli beslenme alışkanlığı olmadığı için sık sık hastalandığı, iştahsız olduğu, kendisinin geniz eti problemi olduğu bilinmekte. Ameliyat ettirilme konusunda velinin duygusal davrandığı,sık sık hastalanmasının okula devam ve derslere adapte olmakta sorun yarattığı görülmüştür.

Türker Toprak: Aile ile beş yıldır her görüşmede dile getirilmesine rağmen beslenme alışkanlığında bir değişme görülmemiştir. Öğrencinin her yıl giderek kilo alıp obeziteye doğru yol aldığı görülmüştür.

Eren A. Budak: Hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan bir öğrencimizdir. İlacını düzenli kullanması konusunda veli ile görüşüldü. Aksi takdirde sınıf içinde uyum ve kavramada, öğrenmede problem yaşadığı belirtildi.

Emre Atabahşiş: Öğrenmede algılamada bir sorunu olduğu düşünülmekte idi. Geçen yıl veliye öğrencinin gerekli muayenelerinin yaptırılması gerektiği belirtildi. Bir kez hastaneye gidilip sonuçlandırılmadığı görüldü. Bu yıl aynı şekilde veli ile görüşülerek tekrar yönlendirildi.

 

5- ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI

Veli toplantısında alınan kararla beslenme listesi oluşturulmuştur. Beslenme saatinde ve öğle arasında öğrencilerin beslenmeleri sınıf öğretmeni tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Dengeli beslenme kurallarına uymayan öğrencilerin velileri ile görüşülerek uyarılıp, yanlış örnek olmaması istenmektedir.

Dengeli ve düzenli beslenmenin önemi üzerinde sürekli durulmakta ve özellikle kokulu, sağlığa zararlı yiyecek ve içeceklerin yenmemesi gerektiği ve hazır yiyeceklerin sağlığa zararları sınıf öğretmenince anlatıldığı belirtildi. Okul kantinin düzenli takip edilmemesi, satılan yiyeceklerin kontrolsüz olması nedeniyle kantinden alışveriş 5/B sınıfına sınıf öğretmeni tarafından yasaklanmıştır.

 

 

 

 

6- ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DURUMLARI

Sınıfın genelinde başarının hedeflenen düzeyde olmadığı görülmüştür. Bunun nedeni olarak eğitim- öğretim konusunda velilerin yeterince duyarlı davranmadıkları evde çocuğunun takipçisi olmadığı gözlenmiştir.Bu eksikliğin veli toplantısında tekrar görüşüleceği belirtildi. Düzelme kaydedilmeyen öğrencilerin velileri görümeye çağrılıp görüşülerek devamlı takip edileceği sınıf öğretmeni tarafından belirtildi. Branş öğretmenlerinin de gerekli gördüklerinde bu konuda sınıf öğretmenini bilgilendirmeleri istendi.

             Öğrenci başarısının arttırılması için alınabilecek önlemler konuşuldu;

             Sınıf öğretmeni Fatma HALLAÇLI;  ders dinleme ve derse katılma yönünden sınıfın çok daha iyi duruma geldiğini belirtti. Bunun  da derslerin daha verimli geçmesine neden olduğunu vurguladı. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri gerektiğini açıkladı. Derste öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin derste, duygu, düşünce ve yorumlarını demokratik bir ortamda rahatlıkla, sıkılmadan, çekinmeden ve özgüvenle ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmasının başarıyı arttıracağını söyledi. Fırsatların en iyi ve azami derecede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

      Ayrıca bu tür çocuklar için farklı çözüm yolları bulunması gerektiğini; durumu zayıf olan öğrencilerin incitilmeden, rencide edilmeden, uygun yöntem ve tekniklerle başarılı hale getirilmesi gerektiğini; öğrencilerin bilgi, davranış ve karakter açısından başarılı hale getirilmesinin birinci derecede hedefimiz olduğunu söyledi. Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini öğrenci, öğretmen, veli ve okul idaresi dörtgeninde aramak gerektiğini, öğrencilerin güzel Türkçemizi en güzel ve doğru kullanmalarının başarıda anahtar olduğunu, bu hususlarda elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğini, bütün öğretmen arkadaşlarımızın gerekli gayreti gösterdiğine inandığını söyledi.

 

 

7- AİLELERİN EKONOMİK  DURUMLARI

 

        Sınıfın genelinde ailelerin durumlarının orta olduğu belirtildi. Seher Karataş, Serhat Karaalp, Burak Koç, Eren Abdurrahman Budak öğrencilerimizin velilerinin düzenli bir işleri olmadığı için daha çok ekonomik zorluk yaşadıkları görülmüştür. Türker Toprak öğrencimizin babasının ayrılmış olması nedeniyle ekonomik durumlarının yerinde olmadığ bilinmektedir. Bu durumlarının sınıf ortamında öğrencilere hiçbir vesile ile yansıtılmaması özen gösterilmesi konusunda düşüncelerini sınıf öğretmeni Fatma HALLAÇLI belirtmiştir.

 

 

 

 

 8-DİLEK VE TEMENNİLER

Gündem maddeleri görüşüldü, Sınıf öğretmeni,  dileklerinin daha iyi ve mükemmeli yakalamak, başarıya ulaşmak, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bir eğitim-öğretim yapmak olduğunu söyledi; katılan bütün arkadaşlara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Toplantı Müdür yardımcısı tarafından kapatılmıştır.

 

 

 

 

  GÖRSEL SANATLAR      İNGİLİZCE ÖĞRT.    BEDEN EĞ. ÖĞRT.    SINIF ÖĞRETMENİ                

 

   Muhammet SÜZEN        Zeliha KUVAN       E. Mesut GÜNGÖR     Fatma HALLAÇLI

 

 

 

 

 

 

Ramazan DURMUŞ

Okul Müdürü

1

 

2011-2012 ÖĞRETİM YILI REFET BELE İLKÖĞRETİM OKULU

2. DÖNEM 5/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

   TOPLANTI  TARİHİ            : 17.02.2012

   TOPLANTI NO                   : 4

   TOPLANTI SAATİ             : 12.20

   TOPLANTI YERİ               : Okul Müdür Yardımcı Odası

 

 

 

TOPLANTIYA KATILANLARIN

ADI SOYADI

BRANŞI

1.

Azmi YILMAZ

Müdür Yardımcısı

2.

Fatma HALLAÇLI

Sınıf Öğretmeni

3.

Zeliha KUVAN

İngilizce Öğretmeni

4.

E.Mesut GÜNGÖR

Beden Eğitimi Öğretmeni

 

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama,

 2.İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47. ve 96. maddesinin incelenmesi,

 3.2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında yapılan 1. yarıyıl şube öğretmenler kurulu                            kararlarının ayrıntılarıyla incelenmesi,

 4. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci davranışlarının iyiye doğru gelişme ve ders başarılarının arttırılması için,

 1. Öğrenci Başarı durumunun değerlendirilmesi ( Takdir-teşekkür belgesi dağılımı ile öğretmen görüşlerinin alınması )
 2. Eğitim-öğretim ortamları ve fiziki yapı yönünden,
 3. Öğrenci-öğretmen-veli-idare ilişkileri yönünden
 4. .Öğrenci kişilik ve sosyal ilişkiler
 5. Öğrenci sağlık beslenme, temizlik durumu değerlendirmesi
 6. Öğrenci Sosyal kültürel ve sportif yönden, ilişkilerin değerlendirilmesi
 7. Ailelerin sosyal ve ekonomik durumu
 8. Öğrenci başarılarını arttırıcı çalışmalar tedbirler ve planlamaların değerlendirilmesi,

 5.Mesleki çalışmalar ve öğretim programlarının incelenmesi,

 6..Dilek ve temenniler,

 7.Kapanış.

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Açılış ve yoklama,

   Müdür Yardımcısı Azmi YILMAZ başkanlığında, okulumuz Müdür Yardımcısı odasında 17.02.2012 tarihinde, saat 12.20de Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı.

     Yapılan yoklamada 5/B Sınıfında derse giren bütün branş öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü.

     Toplantıda konuşulanların ve alınan kararların yazılması için toplantı yazmanı olarak Sınıf öğretmeni Fatma HALLAÇLI görev aldı.

 2011-2012 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

 

2- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47. ve 96. maddesinin incelenmesi,

      47 .maddenin c ve ç bendi

c) Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşturulamaması hâlinde okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (Ek- 9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir.
Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

ç) Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir

Madde 96(Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) dönemin ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

 

 Yukarıda açıkça yazılarak belirtilen ilgi yönetmelik okunarak incelendi.

 

 

 

 

3- 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında yapılan 1. yarıyıl şube öğretmenler kurulu kararlarının ayrıntılarıyla incelenmesi,

I.Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı kararları incelendi.

Yeni şube öğretmenler kurulu toplantısına I.Dönem şube öğretmenler kurulu toplantı kararları doğrultusunda hareket edilmesine karar verildi.

 

4. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci davranışlarının iyiye doğru gelişme ve ders başarılarının arttırılması için,

       a)Öğrenci Başarı durumunun değerlendirilmesi

       Sınıf öğretmeni Fatma HALLAÇLI sınıfının sınıf ve okul kurallarına uyduklarını,davranış kuralları sınıf düzeni ve okula uyum konusunda örnek bir sınıf olduğunu belirtti.Kurallara uyma, derse devam ve saygı konusunda herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığını sordu. 5/B sınıfı derslerine giren branş öğretmenlerininde bu konuda herhangi bir sıkıntısı olmadığı görüldü. Sınıftaki öğrencilerin ders ve davranış bazında tek tek ele almanın yararlı olacağını sınıf öğretmeni dile getirdi. Sınıf başarısının arttırılması için öğrencilere verimli ders çalışma yöntemlerinin öğretilmesi ve her öğrencinin kendisine bir ders çalışma programı hazırlaması gerektiğini veya var olan programlarında gerekirse değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

    Not çizelgelerinde de görüldüğü üzere sınıfımızda 3 öğrencinin derslerinde başarısızlık gözlenmiştir Bu öğrenciler Eren Abdurrahman Budak, Emre Atabahşiş ve Burak Koçtur.

   Eren Abdurrahman Budak: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi olan bir öğrencimizdir. 3. Sınıfta hastaneye yönlendirilmiş ve ilaç tedavisine başlanmıştır. Üçüncü sınıfta ilacı düzenli kullandığı için Erende çok bariz bir ilerleme kaydedilmiş başarı düzeyi sınıftaki akranlarına yaklaşmıştır. Geçen yıl ve bu yıl veli ilaça karşı olumsiz düşündüğü için düzenli kullanmamakta ve öğretmeni yanıltıcı bilgiler verdiği görülmüştür. Veli ile sık sık görüşülüp gereken yönlendirme yapıldı. Öğrencinin ilacı düzenli kullandığı zaman öğrenmede güçlük yaşamadığı ve uyumlu davrandığı anlatılıp, bu konuda velinin duyarlı olması istendi.

  Emre Atabahşiş: Ders çalışma ve sınıf ortamında dinleme becrisi kazanamamış bir öğrenci. Bu konuda ailede yeterli bilince ve sorumluluğa sahip değil. Okuldan bir beklentileri yok. Emrenin algılamada ve öğrenmede bir problemi olduğu doktora götürülmesi gerektiği, veli ile görüşülerek belirtildi. Fakat veli bu konuda duyarlı davranmadı. Tekrar görüşülüp ikna edilmeye çalışılacak.

 

 

 

    Burak Koç: Bu yıl aramıza katılan bir öğrenci. Sınıf düzeyinin çok altında. Ders çalışma, öğrenme, başarma isteği oluşmamış bir öğrenci. Veli ile görüşülerek verimli ders çalışma, uygun ortamın hazırlanması ve evde tekrara ağırlık verilmesi istendi.

 

   Sınıf içi değerlendirme sınavlarında ve öğrencilerin girecekleri her türlü sınavda başarılarının artması için diyalogun üst düzeyde olması gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda belge alan öğrenciler sıralandıktan sonra, öğrencilerin takdir ve teşekkür belgesi almaya özendirecek girişimlerde bulunulmasının başarıyı arttıracağını söyledi.

 

ŞUBE

TEŞEKKÜR BELGESİ

TAKDİR BELGESİ

5/B

11

4

 

 

 

 

 

 

 

İngilizce dersi öğretmeni Zeliha KUVAN; Bu sınıfın öğrencileriyle beş aydır birlikte olduğunu öğrencileri tanımaya çalıştığını söyledi. Bunun için 5/B sınıfına ait kendi tuttuğu gözlem ve çeteleleri sunarak değerlendirmesinin daha doğru olacağını söyledi. Gördüğü izlenimlerle başarıyı daha üst düzeye çıkarmak için derslerin mümkün olduğunca somutlaştırılması, fazla tekrar yapılması ve öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin tercih ettiğini belirtti.

  Beden Eğitimi öğretmeni E.Mesut GÜNGÖR 5-B Sınıfı benim dersinde oldukça iyi. İlgileri ve hevesleri oldukça güzel. Benim dersimde başarısız öğrenci yok dedi.

 

b) Eğitim-öğretim ortamları ve fiziki yapı yönünden,

Sınıflarımızın teknik donanım olarak bilgisayar ve projeksiyona sahip olmasının bir avantaj olduğunu ve bu avantajında iyi değerlendirildiğini sınıf öğretmeni Fatma HALLAÇLI belirterek devam etti. Derslerin işleniş sürecinde yeri geldikçe tüm derslerde projeksiyondan konu ile ilgili film, müzik ve konu anlatımlarının izlettirildiğini belirtti. Bununda derslerin kavranmasında, sınıf ortamının sıkıcı olmaktan çıkarılmasına ve görsellerle daha pekiştirici bir rol oynadığını belirtti. 

 

  c)Öğrenci-öğretmen-veli-idare ilişkileri yönünden

    Fatma HALLAÇLI; Öğrencilerin ders durumlarının ve davranışlarının düzenli olarak izlenmesi için sadece öğrenci öğretmen iletişimin değil veli işbirliğinin de önemli olduğunu, gerekli öğrencilerin evdeki sorumluluklarını yerine getirmede veliler, okuldaki sorumluluklarına yönelik ise sınıf öğretmeni ve diğer derslere giren öğretmenlerle işbirliği yapılarak veli-öğretmen-öğrenci işbirliği sürekli

 

sağlanmalıdır.Bu hususta sık sık veli görüşmelerinin yapılmasının  faydalı olacağını söyledi. Öğrencilerin sözlü ve yazılı notları ile davranışlarının düzenli olarak takibinin toplantılar ile sağlanacağını belirtti.

 

d)  Öğrenci Kişilik ve Sosyal İlişkiler

,  Aslı MUTAF  öğrencilerin birbirleriyle olan diyaloglarında bir sorun yok. Sınıf ortamında öğrenciler kardeşçe paylaşım ve birliktelik ile arkadaşlıklarını sürdürmekteler, Bununla birlikte bu sosyal ilişkilerin daha da iyiye  gitmesi için çaba sarf  ediyorum. Bunun için bazı derslerde konuların özelliğine göre grup çalışmaları yapıyor ve faydasını da görüyorum.

 

e) Öğrenci Sağlık Beslenme, Temizlik durumu değerlendirmesi

 Beden Eğitimi öğretmeni E.Mesut GÜNGÖR; Öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının sağlık, kişilik ve sosyal durumları ile aile ilişkilerinin ders başarısına büyük etkisi olduğunu ifade etti.  Öğrencilerin durumlarının özellikle sınıf öğretmeni tarafından daha iyi tanındığını ve bu konuda diğer öğretmenlere sık sık bilgi vermesinin sağlıklı olacağını dile getirdi. Fatma HALLAÇLI öğrenciler hakkında gerekli bilgileri sıkı bir iletişim içerisinde tüm öğretmenlere aktaracağını ve ailevi sorunları ya da herhangi bir özel durumu olan öğrenciler hakkında da yer yer gerekli açıklamalarda bulunacağını dile getirdi.   Özellikle I. Dönemde sınıf öğretmeni ile organize olarak yapılan öğrenci değerlendirmelerinin başarıyı arttırdığını II. Dönemde de bu çalışmalara yer verilmesinin faydalı olacağını söyledi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Fatma HALLAÇLI: Sağlıklı ve temiz öğrencilerin ders konusunda da disiplinli olacağına inanmaktayım. Bu yüzden sık sık saç, tırnak, kılık-kıyafet tertip ve düzen kontrolleri yapmaktayım. Diğer öğretmenlerle de iş birliği yaparak, bu konuda ilerleme ve sınıfa disiplin kazandırdığımı düşünüyorum.

 

f) Öğrenci Sosyal kültürel ve sportif yönden, ilişkilerin değerlendirilmesi

 Fatma HALLAÇLI: Öğrencilerin kendilerine güvenen bireyler haline gelebilmeleri için belirli gün ve haftalara çeşitli etkinliklerle katılmalarının yararlı olacağına inanıyorum. E.Mesut GÜNGÖR: Okulda ve okul dışında düzenlenecek resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları hakkında öğrencilerin daha hevesli katılımının sağlanması için sınıf ve okul panolarına gerekli bilgilendirme afişlerinin asılması gerektiğini söyledi.

 

g)Ailelerin Sosyal ve Ekonomik Durumu:

Fatma HALLAÇLI: Sınıfımızda ekonomik yönden velilerin durumu çok iyi değil. Özellikle Betül Tunç, Serhat Karaalp, Burak Koç, Eren E. Budak ve Seher Karataş gibi öğrencilerimizin velilerinin düzenli bir işi olmamasından dolayı ekonomik zorluklarla karşılaştıkları görülmektedir. Okula gelen yardımlardan bu öğrenciler faydalandırılmaktadır.

 

h)Öğrenci Başarılarını Arttırıcı Çalışmalar tedbirler ve planlamaların değerlendirilmesi,

    Fatma HALLAÇLI: Öğrencinin ders çalışma yöntemlerini iyi bilmesi ve zamanını programlamış olması başarı için çok önemlidir. Çalışma yöntemlerinin temel prensipleri aynı olmakla birlikte her öğrencinin kendi öğrenme ve yaşam tarzına göre bir takım farklılıklar olabilir. Bu konuda öğrencinin kendini tanıması önem kazanır. Ayrıca öğretimin kalıcı olması için yerinde ve dozunda tekrar çalışmalarına önem vermekteyim. Ayrıca özgüven sağlayıcı ödevler ve davranışlarda ödül yönteminin etkili olduğunu görmekteyim. En önemlisi de okuma-anlama çalışmalarına 2.dönem daha önem vermeyi düşünüyorum.

    E.Mesut GÜNGÖR: Öğrencilerin davranışları sürekli gözlemlenerek eksiklikler görüldüğünde hatalı davranışın düzeltilmesi için ısrarlı davranılmasını, sınıf içerisinde sınıf kurallarını hatırlatılacak, sınıfa uyarı levhaları asılmasının yararlı olacağını, hatta gerekli görüldüğünde sınıf öğrenci sözleşmesi imzalatılmasının yararlıolacağınısöyledi.     
 

5.Mesleki çalışmalar ve öğretim programlarının incelenmesi,

   Zeliha KUVAN: Gerek okul içinde gerekse diğer okullarda yapılan mesleki çalışmaların faydalı olduğu mevcut bilgilerin hatırlandığı ve öğretmenler arasında diyalogun daha fazla sağlandığı bu sayede fikir alış-verişinin yapılarak ortak görüşler elde edildiğini ifade etti. Her şeyden önce bizim mesleğimizle ilgili tüm gelişmeleri takip etmemiz, değişen öğretim programlarını çok iyi incelememiz, programları kendi okulumuz ve öğrencilerimize uyarlamamız gerektiğini söyledi.

 

6..Dilek ve temenniler,

        Toplantıya katılan öğretmenler, görüşülen konularla ilgili alınan kararlara titizlikle uyulması gerektiğini, bunun için de gereken çalışmalara bir an evvel başlanmasını belirterek 2011-2012 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başarılarla dolu geçmesini temenni ettiler

 

 7.Kapanış.

           Azmi YILMAZ, Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin iyi yetiştirilmesi için göstereceğiniz çaba ile yapacağınız tüm çalışma ve etkinlikler için verdiğiniz emeklere şimdiden teşekkür ediyor, özellikle sınıf öğretmeni Fatma HALLAÇLI ve tüm branş öğretmenlerimizin I.Dönemde olduğu gibi büyük başarılara bu güzel öğrencilerimizle imza atacağına inanıyorum. Bu hususta okul idaresinin sonsuz desteğinin yanınızda olduğunu unutmayın. sözleriyle toplantıya son verildi

 

ALINAN KARARLAR:

 1. Konuların mümkün olduğunca somutlaştırılması, öğrenci merkezli yöntemlerin tercih edilmesi, öğrencilere derse hazır gelmesi için önlemlerin alınmasına,
 2. Problemli olduğu tespit edilen öğrencilerle özel olarak ilgilenmesine,
 3. Öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemlerinin öğretilmesi, her öğrencinin bir ders çalışma planın yaptırılmasına,
 4. Kitap okuma alışkanlığının daha geliştirilmesi; başarılı öğrencilerin ödüllendirilip, eksikliği görülenlerin teşvik edilmesine,
 5. Sınıf içinde öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilme imkânlarının sağlanmasına ve ifade edebilme ortamlarının sağlanmasına,
 6. Öğrencilerle sadece ders içinde değil, ders saatleri dışında da yardımcı olunmasına,
 7. Öğrenci davranışlarının ve kişiliklerinin gözlemlenmesi ve değerlendirilmesine,
 8. Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık, beslenme, temizlik alışkanlığı, okula devam durumu, başarı durumu ve davranış yönünden durumlarının dikkate alınmasına,
 9. Sosyal kulüp çalışmasına önem verilip öğrencilerin seviyelerine uygun bir şekilde görev verilmesine,
 10.                                                                                                           Çevreden faydalanma, okul-veli işbirliğine önem verilmesine,
 11.                                                                                                           İkinci dönem en az bir veli toplantısı yapılmasına ve bu toplantılara branş öğretmenlerinin de katılmasına,

12. Alınan kararlara titizlikle uyulmasına ve takip edilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

Azmi YILMAZ       Fatma HALLAÇLI        E.Mesut GÜNGÖR       Zeliha KUVAN                                 

 

Okul Müd.Yrd.       5/B Sınıf Öğretmeni        Beden Eğ. Öğretmeni     İngilizce Öğretmeni

 

 

 

 

                            Ramazan DURMUŞ

                                     Okul  Müdürü

 

1