5. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Pano Çalışması

5. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Pano Çalışması dosyası 27-04-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Pano Çalışması
Kategori 5. Sınıf Türkçe
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 27-04-2019
Boyut 1.11 M
İndirme 15

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ArşiviBir yazının maddelerini gösteren

            Cümlenin sonuna konur.                 rakam veya harflerden sonra

konur.

» Bu sabah çok erken uyandım.                                        » 1.          I.           A.            a.

» Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.

Bazı kısaltmaların sonuna       Tarihlerin yazılışında gün, ay ve konur.   yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

» Cad. (cadde)                     » Prof. (profesör)

» Alb. (albay)                            » Dr. (doktor)      » Ablam 18.08.1988 tarihinde doğmuş.

» İng. (İngilizce)                            » sf. (sıfat)

Sayılardan sonra, sıra      Saat ve dakika gösteren bildirmek için “-ıncı, -inci”    sayıları birbirinden ayırmak ekinin yerine konur.     için konur.

» Dayımlar bu apartmanın 10. katında oturuyor.                        » Toplantı yarın 13.30’da başlayacakmış.

» Bağdat, IV. Murat zamanında fethedildi.            » Sınav pazar günü 09.15’te yapılacak

Arka arkaya sıralandıkları için Matematikte çarpma virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu işareti yerine kullanılır. rakamdan sonra nokta konur.

» Törene 5, 6, 7 ve 8. sınıflar katıldı.                                  » 9.3 =27


Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

» İki katlı, bahçeli, mavi boyalı bir evleri vardı. cümlesinde virgül,

Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur.


sıfatların arasında kullanılmıştır.

» Herkes fırtınadan, kardan, soğuktan korkar mı? cümlesinde virgül, dolaylı tümleçlerin arasında kullanılmıştır.


» Çadırları şu düzlüğe kuralım, dedi.

Sıralı cümleleri birbirinden         Hitap için kullanılan ayırmak için konur.       kelimelerden sonra konur.

» İyilik et komşuna, iyilik gelsin başına.

» Boyalarla oynamış, boyalan yüzüne gözüne bu- » Çocuklar, müzeye girerken sırayı bozmayalım. laştırmıştı.

Uzun cümlelerde yüklemden Konuşma çizgisinden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur. önce konur.

» Yaşar, o dar ve patika yollardan geçip yıllar önce     » Ahmet Usta çırağına, – Evladım 13-14 anahtarı terk ettiği köyüne özlem dolu bir şekilde dönü-      ver, dedi. yordu.


Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır.

» Hiç kimse onun, Tamer’in, suçlu olduğuna inanmıyordu. cümlesine altı çizili bölüm ara sözdür. Bu ara sözün başında ve sonunda virgül kullanılmıştır.

Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, peki,

pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette…” gibi kelimelerden sonra konur.

» Olur, bu yıl tarlaya çavdar ekelim.

» Evet, ikimiz de geliyoruz sinemaya.

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.

Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur.


» Erkek çocuklara Fatih, Osman, Murat; kız çocukla-       » Affedersiniz, Üsküdar’a nasıl gidebilirim? ra ise Buse, Meryem, Havva adları verilir.  » Söylediklerimi anladınız mı?

Ögeleri arasında virgül bulunan           Soru bildiren ancak soru eki sıralı cümleleri birbirinden      veya sözü içermeyen cümlelerin ayırmak için konur.         sonuna konur.

» At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.      » Gümrükteki memur başını kaldırdı:— Adınız?

             Cümleleri birbirine bağlayan            Bilinmeyen, kesin olmayan veya

“ama, fakat, lâkin, çünkü” gibi      şüpheyle karşılanan yer, tarih bağlaçlardan önce konabilir. vb. durumlar için kullanılır.


» Konuşuyorum; çünkü gerçekleri siz de bilmelisiniz.


» Yunus Emre (Doğum yeri: ?) → (bilinmeyen)

» 1496 (?) yılında doğan Fuzuli… → (kesin olmayan) » Dün akşam 5 saat (?) ders çalışmış. → (şüpheyle karşılanan)Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.


» Su ne kadar da soğuk!                       » Peyami Safa: “Kendimize uygun eserler okuruz.“

» Ne mutlu sizin gibilere!                                                     der.

           Seslenme, hitap ve uyarı            Özel olarak belirtilmek istenen

          sözlerinden sonra konur.                    sözler tırnak içine alınır.

» Dikkat et! Üzerine çamur sıçramasın.   » En yakınımız bile olsa “kaldırım“a “tretuvar“ diyene kızsak, “yer ayırtmak“ yerine “rezerve etme“--

» Ey Türk gençliği!                                                            yi kullananları affetmesek…

Ünlem işareti, seslenme ve hitap         Cümle içerisinde kitapların ve sözlerinden hemen sonra konulabileceği yazıların adları ve başlıkları

                 gibi cümlenin sonuna da konabilir.                                                        tırnak içine alınır.

» Eyvah! Yine geç kaldım. » Bu sıralar Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Dört Kanatlı Eyvah, yine geç kaldım! Kuş“ adlı şiir kitabım okuyorum.

Alay, kinaye veya küçümseme anlamı Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokkazandırılmak istenen sözden hemen sonra Tırnaktan sonra cümle devam ediyorsa tırnak kapatılır ta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır. yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır ve cümle küçük harfle devam eder.


» Kendi hâlinde biriymiş (!) kimsenin işine burnunu sokmazmış (!)


» Andre Gide: “Yazmaya başlayınca en zor şey samimi olmaktır.“ diyor.

Özel isimlere getirilen iyelik, Sayılara getirilen ekleri durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. ayırmak için konur.

» Elif Şafak‘ta, Cüneyt Arkın‘a → (Kişi adları, soyadları ve » Üniversiteden 1993‘te mezun olmuş. takma adlar)           » İsterseniz 8‘inci kata çıkalım.

» Dünya‘nın, Mars‘a → (Gök bilimiyle ilgili adlar)

» Çırağan Sarayı‘nın, Çanakkale Şehitleri Anıtı‘na → (Sa-       Şiirde veya konuşma sırasında seslerin ray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. adları)       ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü » Kaplumbağa Terbiyecisi‘nde, Kaşağı‘yı → (Kitap, dergi,         göstermek için kesme işareti kullanılır. gazete ve sanat eseri adları)

» Karabaş‘a, Minnoş‘u → (Hayvanlara verilen özel adlar)               » Güzelliğin on par’etmez

» Cumhuriyet Dönemi‘nde, Orta Çağ‘ın → (Akım, çağ ve Bu bendeki aşk olmasa (Âşık Veysel) dönem adları)       » N‘oldu da geri döndünüz?

Kişi adlarından sonra gelen   Bir ek veya harften sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri   ekleri ayırmak için konur. ayırmak için konur.

» Fatma Hanım‘a, îdris Bey‘i                    » a‘dan z‘ye kadar, -lık‘la türetilmiş sözcükler


Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.

» ABD‘de kasırga, hayatı felce uğrattı. » Bu film, TV‘de ilk kez yayınlanıyor.

Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki (-lar, -ler) ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz.


            Cümlenin yapısıyla doğrudan                  Bir söze alay, kinaye veya küçümseme

                       doğruya ilgisi olmayan                          anlamı kazandırmak için kullanılan

                 açıklamalar için kullanılır.                       ünlem işareti yay ayraç içine alınır.

» Bu beldenin ormanlarını (Aslında orman demeye » Adam, çok zeki (!) olduğunu söylüyor.. de bin şahit gerek.) yok olmaktan kurtarmalıyız.

        Alıntıların aktarıldığı eseri veya                Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya

        yazarı göstermek için kullanılır.       kesin olmadığını gös termek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.

» Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar

Ne de şeytan bir günahı Seni beklediğim kadar                 » 1496 (?) yılında doğan Fuzuli…

                                      (Necip Fazıl KISAKÜREK)

          Yabancı sözcüklerin okunuşu        konuşanın hareketlerini, durumunu Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda

         yay ayraç içerisinde gösterilir.              açıklamak ve göstermek için kullanılır.

» Shakespeare (Şekspir) tiyatro yazarıdır.       » Yaşlı kadın — (Ağır adımlarla yaklaştı.) Evladım, bana yardım eder misin?                                                                          -

Cümle içerisinde bir sözcüğün

eş anlamlısı verildiğinde     NOT kullanılır.


» Şairler teşbih (benzetme) sanatına çok başvurur.


Yay ayraç içinde bulunan özel isimler ve yargı bildiren anlatımlar büyük harfle başlar ve sonuna uygun noktalama işareti getirilir.

Satıra sığmayan sözcükler

bölünürken satır sonuna     Eklerin başına konur. konur.

» Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecan- » Bu cümlede –de eki farklı bir işlevde kullanıldan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bula- mış. nık.

Ara sözleri ve ara cümleleri      Heceleri göstermek için ayırmak için kullanılır.  kullanılır.

» Vatanını –Türkiye’yi– çok özlemişti.                  » du–var–da–ki» ak-şam-le-yin

               Dil bilgisinde kökleri ve “-den…-a, ve, ile, ila, arasında” Kelimeler veya sayılar arasında

          ekleri ayırmak için konur.              anlamlarını vermek için kullanılır.

» mor–ar–t–acak–lar–mış    » 2013–2014 eğitim–öğretim yılı,» Fenerbahçe–Galatasaray karşılaşması

» yol–cu–lar                                                                        » Türkçe–Fransızca Sözlük

Fiil kök ve gövdelerini   Matematikte çıkarma göstermek için kullanılır. işareti olarak kullanılır.

» oyna–, ağlat–, bekle–                                                       » 50–20=30


Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların

arasına konur.

» Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak.

                                                            (Mehmet Akif Ersoy)

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.

» Beyza sordu:

— Herkes ekmek parası için çalışıyor da fırıncılar niçin çalışıyor?

Oyunlarda uzun çizgi


Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

» Merdiven Sokağı No.: 34 / 3 Ladik / SAMSUN

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

konuşanın adından sonra da konabilir. » Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister. İslam Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal)

Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.


» 13/12/2013, 29/10/2023

Matematikte bölme

işareti olarak kullanılır.

» 100/5 = 20


» Sitem dolu bir ses tonuyla seslendi: “Niçin bizimle gelmedin?”