5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı(Test)

5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı(Test) dosyası 12-06-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı(Test)
Kategori 5. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen aysena280
Eklenme Tarihi 12-06-2019
Boyut 22.45 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ADI SOYADI:

NO:    NOTU:

 

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ADATEPE ORTAOKULU

5.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

 

Bir gün bir ahbabı Hocaya gelir,
İki saat için eşeğini ister.
Kasabaya gitmek niyetindedir;
- Kasaba dönüşü getiririm, der.
Hoca bir an durur.
Sonra vermemek için şöyle bir şey uydurur:
- Bu işini görmeyi doğrusu çok isterdim.
Ama yok hayvan evde; demin birine verdim.
Tam ahbabın ayrılacağı sırada İçerden bir ses gelir;
Gittikçe de yükselir.
Eşek ahırdan anıra anıra
Evde olduğunu bildirmektedir.
Bir ses ki ne pencere kalır, ne cam.
Fena bozulur adam:
- Aşk olsun Hoca, der, evdeymiş eşek.
Beni kandırdın demek!
Hoca kızmaktan başka yol bulamaz.
Bir bağırır dostuna avaz avaz:
- Bakın hele, nezaket var mı şunda!
Sen, karşındakini ne sanıyorsun?
Benim sözüme inanmıyorsun da
Eşeğinkine mi inanıyorsun?
                                  Orhan Veli KANIK

1,2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız.

1.Arkadaşı Hocadan niçin eşeğini istiyor?(5p)
A. Pazara gitmek için          B. Kasabaya gitmek için 
C. Canı dolaşmak istediği için   D. Eşeği satmak için

 

2. Arkadaşı, eşeği ne zaman getireceğini söylüyor? (5p)
A. İki saat sonra                      B. Kasabaya giderken
C. Pazardan dönerken           C. Yarım saat içinde

 

3. Eşek nerede bağırıyor? (5p)
A. evde            B.  ahırda       

C. pazarda       D. bahçede

 

4. Hoca, dostuna nasıl bağırıyor? (5p)

 

A.  Yüksek sesle ve durmadan    B. Üstüne yürüyerek
C. Yavaş sesle ve kibarca             D.Nezaketli bir şekilde

 

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kim, nerede, niçin, nasıl" sorularından tümünün cevabı vardır? (4p)

A. Kardeşim oyun oynadığı parkta kötü düşmüş, dizi kanadığından şimdi eve geldi,
B. İnsanlar yaşayabilmek için başka insanlara ihtiyaç duyarlar, bu yüzden yardımlaşırlar.
C. Babam iş için İzmir'e gitmişti, bugün döneceği için hepimiz onu evde bekliyoruz.
D. Çocuk topa hızlı vurduğundan top karşıdaki evin penceresine çarptı ve cam kırıldı.

 

6.Aşağıdakilerden hangisi 5N 1K sorularından değildir?

A. Çarşıdan ne aldınız?     B. Niçin bizimle gelmiyorsun?
C. Evimizi nasıl buldun?   D. Hangi elbiseyi beğendin?

 

7- "Başını taştan taşa vurmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A. başına taş düşmesi           

B. çok sinirlenmek

C. çok pişmanlık duymak, aşırı üzülmek

D. üzüntüden başını taştan taşa vurmak

 

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A.   Ali koşarak yanıma geldi.

B.   Yol üzerinde eski bir ahşap ev vardı.

C.   Dar açı doksan dereceden küçüktür.

D)   Şampiyonu insanlar çok sıcak karşıladı

 

9.             1- Dede Korkut

                2- yazılı Türk

                3- hikayeleridir.

                4- hikayelerinin en eski

                5- örnekleri

Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) 2-4-5-1-3   B) 2-4-1-5-3   

C) 2-1-4-3-5       D) 1-4-5-2-3

 

10. Böyle bir manzarayla daha önce  karşılaşmamıştım; ………………… fotoğraf makinesini elimden düşürmedim.

Yukarıdaki cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile anlamlı olarak tamamlanır?

 

A) ya da       B) fakat       C) bu nedenle      D) oysa ki

 

 

 

11. Şimdi bir ay kadar bu bacağın üzerine dimdik basmamalısın.

Yukarıdaki  cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A)Nereye       B) Niçin    C) Ne zaman            D) Nasıl

 

12.“Fazla incelemeden bakmak” anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir?

      

              A) Göz gezdirmek                                                                     

       B) Gözden düşmek

              C) Gözünü budaktan esirgememek          

              D) Göze girmek

 

13.-  İhtiyar adama dikkatli olması için seslendim.” cümlesindeki “ihtiyar” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki hangi seçenektedir?

 

    A) İlk eğitim bebeklik çağlarında başlar.

    B) Çocuklar geleceğin büyükleridir.

    C) Belediyeler, gençler için spor alanları yapmalılar.

    D) Yaşlı olduğu için kesilen ağaç ne güzeldi.

 

14 .Aşağıdakilerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

      A) Suzan, okuldan geliyor.                                                                      

      B) Merve, kahvaltı yapmadığı için düştü.

      C) Yemekten sonra maç yapacağız.

      D) Durdugül, kalem aldı.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi nesnel yargı değildir?

 

A) Dünya’nın en güzel kilimleri Anadolu’da dokunur.                            

B) Peri bacaları, Ürgüp yöresindedir.

C) Karadeniz Bölgesinin dağları, denize paralel uzanır.                       

D) Antalya şehri portakalıyla ünlüdür.

 

16. “Kapıyı kapattıktan sonra televizyonu açar mısın?” cümlesinde karşıt (zıt) anlamlı sözcük grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 

  A) kapı-televizyon                      

  B) kapı-kapatmak

  C) açmak-kapı                          

  D) kapatmak-açmak

 

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem duygusal hem de abartılı bir ifade vardır?

 

A)Susuzluktan dilim damağıma yapıştı.         

B)Yazık,dağ gibi adam bir anda eriyiverdi.

C)Zavallı kuşun kanatlarından biri yaralıydı. 

 D)Düşen tabak bir anda tuzla buz oldu.

 

18.  Engelliydi ……………………. yüzmede çok büyük başarılar kazandı.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

A) çünkü             B) ama     C)fakat    D) ancak

 

19.   “Düzenli suladığı için ……………………

cümlesinde bırakılan boşluğa hangisi gelirse anlam bozulur?

    

      A) çiçekler güzel görünüyor.                                                                

      B) çiçekler büyüyor.

      C) çiçekler sağlıklı büyümüyor.                                                                             

      D) çiçekleri hiç solmuyor.

 

20. “Soğuk“ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 

 A) Soğuk bir kış günü eve gidiyordu.                                                          

 B) Erzincan Şubat ayında çok soğuk olur.

 C) Çok soğuk bir espri yaptı.                                                                 

 D) Kuşlar soğuk havalar gelince göçerler.

 

21.“Beni( ) Ali’yi( ) Selim’i çağırdı ve işi kimin yaptığını

sordu( )” cümlesinde parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

 

 A) (,) (;) (?)             B) (,) (,) (.)       

 C) (;) (,) (.)        D) (,) (,) (?)

 

 

 

 

 

   BAŞARILAR….