5.sınıf tüm dersler tüm sınavlar

5.sınıf tüm dersler tüm sınavlar dosyası 09-01-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5.sınıf tüm dersler tüm sınavlar
Kategori 5. Sınıf Matematik
Gönderen davutn
Eklenme Tarihi 09-01-2019
Boyut 1.14 M
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Arşivi
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

C) izledi – film  D) çıkacak – tavan

 1. “Geçen yıl ülkemizi çok sayıda turist geldi.” Tümcesinde hangi sözcük yüklemdir?

A) geçen B) geldi C) turist D) çok

 1. “Çok antrenman yaptı maçta başarılı oldu.” Tümcesi anlamına göre nasıl bir tümcedir?

A) olumlu B) olumsuz C) soru      D) ünlem

 1. Yetiştirdiğimiz çiçekleri sık sık sulamalıyız.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin tümcedeki görevi nedir?

A) özne B) yüklem C) tümleç D) zarf

 1. “Balığa çıktık babamla Pazar sabahı.” Tümcesinin kurallı tümce olabilmesi için hangi sözcüğün sonda olması gerekir?

A) babamla B) balığa C) Pazar     D) çıktık

 1. Aşağıdakilerden hangisi eylem tümcesinin sonunda yer alır?

A) affetmeli   B) kolaydı

C) meydan   D) yok

 1. “de bağlaç olarak kullanıldığında sözcükten ……………… yazılmalıdır.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelir?

A) üste B) bitişik C) alta  D) ayrı

 

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeler yazınız. (25X1=25 puan)

 1. Adların yerini tutan sözcüklere ……………………… denir.
 2. Ben, sen, o, biz, siz, onlar …………………… adıllarıdır.
 3. Varlıkların yaptığı iş, hareket ve oluşu bildiren sözcüklere …………………………… denir.
 4. Eylemlerin –mek, -mak ekleri almış durumlarına ………………………… denir.
 5. Eylemlerde işin, oluşun, hareketin ya da durumun gerçekleştirildiği bir zaman vardır. Buna ……………………………… ……………………………… denir.
 6. –cı, -lık, -lı, -sız gibi yapım ekleri almış eylemlere …………………………… eylemler denir.
 7. Eylemlerde üç tane ana zaman vardır: 1………………………………………………………… 2:…………………………………………… 3:………………………………………………………
 8. Eylemlerin anlamlarını durum, zaman, yer ve yön, azlık – çokluk ya da soru yönünden belirten sözcüklere ………………………………… denir.
 9. Tümce içinde sözcükler arasında neden, eşitlik, benzerlik, araç, amaç, karşılaştırma gibi yönlerden anlam ilişkisi kuran; ile, gibi, kadar, için gibi sözcüklere ……………………… denir.
 10. Birbirleriyle anlam bakımından ilgili olan sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan ve, de, ile gibi sözcüklere …………………………… denir.
 11. Acıma, korku, üzüntü, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklere ……………………… denir.
 12. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizilerine ………………………… denir.
 13. Tümcenin bildirdiği işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirten sözcüklere …………………… denir.
 14. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüklere ……………………… denir.
 15. Sözcükte vurgu genellikle …………… hecededir.
 16. Bazı tümcelerde özne açıkça görülmez. Tümcede yer almayan, kişi eklerinden belli olan öznelere …………………… ………………………… denir.
 17. Tümcede özne tekilse yüklem de tekil, özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Buna …………………………………………………… uygunluğu denir.
 18. Özne ve yüklemin dışındaki sözcük ya da sözcük gruplarına ……………………… denir.
 19. Yüklemi fiil olan tümcelere ……………………………………………………… denir.
 20. Yüklemi ad ya da ad soylu sözcük olan tümcelere …………………………………………… denir.
 21. Yüklemi sonda olan tümcelere ……………………………………………… tümce denir.
 22. Yüklemi tümcenin başında ya da ortasında olan tümcelere ………………...…… tümce denir.

 

Aşağıdaki tümcelerdeki ilgeçleri, tümcenin başındaki noktalı yerlere yazınız. 8X1=8 puan

 1. (……………) Beğendiği kazağı alamadığı için üzgündü.
 2. (……………) Bu projeyi ancak sen hazırlayabilirsin.
 3. (……………) Yılan gibi kıvrılarak jimnastik yapıyor.
 4. (……………) Okula geç kalmamak için erkenden uyandım.
 5. (……………) Koleksiyonumu yarına kadar bitirmem gerekiyor.
 6. (……………) Onlar bize göre daha başarılıydılar.
 7. (……………) Öğretmenini ziyaret etmek üzere öğretmen evine gitti.
 8. (……………) Akşama kadar ders çalıştım.

 

Aşağıdaki tümcelerin öğelerini(özne, tümleç, yüklem) bulup çizerek altlarına yazalım. 14 p

 1. Özer söz hakkı alarak açıklama yaptı.

 

 1. Sezer kütüphanede araştırma yapıyor.

 

 1. Ahsen kimliğini görevli memura verdi

 

 1. Teyzemler Almanya’dan Türkiye’ ye dönecekler.

 

 1. Askerler her sabah yürüyüş yapar.

 

 1. Seyirciler yavaş yavaş stadyumu terk ediyorlar.

 

 1. Yarışmacı üçüncü soruyu yanıtlayamadı.

 

 Aşağıdaki tümcelerde olumlu tümcelerin başlarındaki noktalı yerlere “olumlu”, olumsuz tümcelerin “olumsuz”, soru tümcelerinin “soru”, ünlem tümcelerinin “ünlem” yazınız. 14 p

 1. (…………………) Nehir piyano çalmayı çok seviyor.
 2. (…………………) Esin acele ettiği için elbiselerini giymemiş
 3. (…………………) Öznur aldığı kitapları getirecek mi?
 4. (…………………) Sakın, geç kalayım deme!
 5. (…………………) Aslıhan odasında mışıl mışıl uyuyor.
 6. (…………………) Bahçedeki vişneler henüz olgunlaşmamış.
 7. (…………………) Kardeşim de bizimle gelecek mi?
 8. (…………………) Yaşasın, en sevdiğim dizi başladı!
 9. (…………………) Eyvah, cetvelimi almayı yine unuttum!
 10. (…………………) Anneme yardımcı olmak için erkenden kalktım.
 11. (…………………) Sabahtan beri yağmur yağmadı.
 12. (…………………) Yaralı kuş bir türlü uçmayı başaramadı.
 13. (…………………) Bahçedeki çiçekleri sulayacak mısın?
 14. (…………………) Ay, Dünya’nın etrafında dönüyor.

 

Aşağıya birer tane olumlu, olumsuz, ad tümcesi, eylem tümcesi yazınız. 4X2=8 puan

Olumlu tümce :………………………………………………………………

Olumsuz tümce :………………………………………………………………

Ad tümcesi   :………………………………………………………………

Eylem tümcesi  :………………………………………………………………

 

Başarılar dilerim.

 Murat KÜÇÜK

 Sınıf Öğretmeni

 

ADI

 

SOYADI

 

SINIFI

5/A

NO

 

VELİ İMZA

 

ALDIĞI NOT

 

RAKAMLA

 

YAZI İLE

 

2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MECİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU

5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. (32X1 =32 puan)

 

 1. “………….. o gemiyi limanda bekleriz.” Tümcesini hangi adıl tamamlar.

A) Biz  B) Siz  C) Onlar D) Ben

 1. Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanda bir eylemdir?

A) takmış B) oturdu C) satacak   D) okur

 1. “Sen bu mesafeyi beş dakikada koşabilir misin?” tümcesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır.

A) sen  B) mesafeyi C) dakikada   D) bu

 1. “balık – kırmızı – çanta – dur – al” sözcüklerinden hangileri eylemdir?

A) balık – kırmızı   B) kırmızı – dur

C) çanta – dur  D) dur – al

 1. Hangi tümcede adıl kullanılmıştır?

A) Tufan Taşkınların kümede görev aldı.

B) Çocuklar ormandan dallar topluyor.

C) O annesine çiçek almaya gitti.

D) Pelin düşüncelerini Burçak’a söyledi.

 1. “Ferhat küçüklerini sever, büyüklerini sayar.” Tümcesinde hangi sözcüğün yerine adıl kullanılabilir?

A) sayar   B) büyüklerini

C) sever   D) Ferhat

 1. Eylemlerden hangisi türemiş yapıdadır?

A) almak   B) bulmak

C) daldırmak   D) koşmak

 1. “-mek, -mak” mastar ekleriyle uyum sağlayan sözcüklere ne denir?

A) ad  B) eylem C) ön ad D) adıl

 1. Seçeneklerdeki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) biliyorum   B) sayarım

C) dokuyor   D) denedim

 1.  Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?

A) duymadım  B) görüyordum

C) yıkarız,   D) durak

 1. “Duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi anlatan yazılar yazarım.” Tümcesinin eylemi hangi sözcüktür?

A) düşüncelerimi  B) yazarım

C) hayallerimi  D) yazılar  

 1. “Ormanın kenarındaki düzlükten çiçekler toplayacağız.” Tümcesindeki eylemin zamanı hangi seçenektedir?

A) gelecek zaman  B) geçmiş zaman

C) geniş zaman  D) şimdiki zaman

 1. “bazıları” ne tür bir adıldır?

A) basit   B) türemiş

C) belgisiz   D) birleşik

 1. Eylemlere “Nasıl?“ sorusunu sorarak hangi sözcüğü buluruz?

A) ad  B) adıl  C) ön ad D) zar 

 1. “Hayvanlar bir gün ormanda şenlik düzenlemişler.” Tümcesinde yüklemin türüne göre nasıl bir tümcedir?

A) kurallı tümce  B) ad tümcesi

C) eylemin tümcesi  D) olumlu tümce

 1. “Ay, inanmıyorum sende mi buradaydın!” tümcesinde ünlem tümceye hangi duyguyu katmıştır?

A) acıma   B) üzülme

C) sevinme   D) şaşırma

 1. “Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek gerekir.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün türü hangi seçenektedir?

A) bağlaç B) zarf  C) ünlem     D) ilgeç

 1. “Erkenden çalışmalarımı bitirip televizyon izledim.” Tümcesinde zarf olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) televizyon   B) erkenden

C) ödevimi   D) izledim

 1. “görmemiştim” eyleminin olumlusu hangi seçenektedir?

A) görüyorum  B) görmüştüm

C) göreceğim  D) görürüm

 1. Kışın buraya hiç kar yağmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?

A) sıfat B) zarf  C) adıl  D) ad

 1. “Ankara’ya tren …………… gitmeye karar verdik.” Tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) ve  B) kadar C) gibi  D) ile

 1. “…………..! Oraya basma.” Tümcesinde noktalı yere hangi ünlem gelirse tümceye uyarı anlamı katar?

A) Eyvah B) İmdat C) Sakın D) Hey

 1. Aşağıdaki zarflardan hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) yukarı B) seyrek C) aşağı D) içeri

 1. Aşağıdaki ünlem sözcüklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Hey B) Eyvah C) İmdat D) Ay

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlem değildir?

A) küt  B) veya     C) yaşasın     D) aman

 1. Hangi seçenekte sözcük çifti eylemdir?

A) toplarım – elma  B) taşıyor – tut

<