5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Testleri dosyası 29-04-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Testleri
Kategori 5. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 29-04-2019
Boyut 3.86 M
İndirme 5

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

niyaz usta amblemADI- SOYADI:………………………………..      

 

5.SINIF-HAKLARIM-1.TEST Y  

 

  1. İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?

 

  A) İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye

 B) Sorumluluklarını yerine getirmeye

 C) Tasarruflu olmaya

 D) Başkalarının haklarına zarar vermemeye

 

2.  Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

 

 A) Eğitim B) Askerlik

 C) Barınma D) Sağlık

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi ailede ortak karar sonucu belirlenen kurallardan olamaz?

 

A) Herkes odasının düzeninden sorumludur.

B) Yemekten önce ve sonra eller sabunla yıkanacak.

C) Herkes sorunlarını kendisi çözecek.

D) Ortak kullanım alanları temiz ve düzenli  bırakılacak.

 

4.  Grup çalışmalarında başarılı olmak için ……… yapılmalıdır. Cümlesinde notalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) işbirliği B) sorumsuzluk

C) kurum D) rol

 

5.  İnsanları temel hak ve hürriyetlerini kullanması devlet tarafından aşağıdaki durumların hangisinde durdurulmaz?

 

 A) 10 Kasım B) Savaş Hali

 C) Seferberlik Hali D) Olağanüstü Hal

 

 

6.

 

 

 

 

 

 A) Eğitim  B) Sağlık

 C) Güvenlik D) Barınma

 

7.  Çocukların temel hak ve özgürlükleri aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A) Brüksel Toplantısı

B) Lozan Antlaşması

C) Çocuk Hakları Sözleşmesi

D) İnsan Hakları Bildirgesi

 

 

8.  Aşağıdakilerden hangisi çocukların rolleri gereği yapmaları gereken davranışlardan değildir?

 

 A) Okula gitmek. 

 B) Büyüklerine saygılı olmak.

 C) Odasını düzenlemek.

 D) Ailesini geçindirmek.

 

 

 

 

9.  Atatürk, Türk kadınını toplum içinde hak ettiği yeri alması için sosyal ve siyasi alanda düzenlemeler yapmıştır. Hangisi bunlardan biri değildir?

 

A) Medeni Kanun kabul edildi.

B) Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu.

C) Askerlik yaşı 20 oldu.

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.

 

10.  Aşağıdakilerden hangisi bireylerin devlete karşı sorumluluklarından değildir?

 

 A) Doktora gitmek.

 B) Vergi vermek

 C) Seçimlerde oy kullanmak

 D) Askere gitmek.

 

11.  İnsanların adalet ve hukukla elde ettiği kazançlara ne denir?

A) rol  B) hak

C) sorumluluk                  D) iş birliği

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi okula karşı sorumluluklarımızdandır?

 

 A) Yazı tahtasını boş yere karalamamak.

 B) Odamızı düzenli tutmak.

 C) Yaşlılara yer vermek.

 D) Dişlerimizi fırçalamak.

 

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu olarak yerine getirmek zorunda olduğumuz görevlerimizdendir?

 

 A) Seyahat etmek B) Meslek sahibi olmak

 C) Vergi vermek D) Ev almak

 

 

14.  Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?

 

 A) Futbol takımı B) Kızılay Kulübü

 C) Okul korosu D) Sokaktaki insanlar

 

 

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi yasalarımıza göre yapmak

zorunda olduğumuz bir durum değildir?

 

 A) Seçimlerde oy kullanmak.                         

 B) Toplu taşıma araçlarında büyüklere yer verilmesi.

 C) Alışverişten sonra fiş/fatura alma.                                     

 D) Trafiğe çıkarken emniyet kemerini takmak.

 

 

 

 

 

 

 

5.SINIF-HAKLARIM-2.TEST Y

1.Aynı amaç için birlikte çalışan insanlardan oluşan topluluğa ne denir?

 

   A) Aile           B) Grup               C) Birey             D) Rol

 

2.Anne-baba ve çocuklardan oluşan topluluğa ne ad verilir?

 

A) Fert                                B) Sosyal Statü          

C) Aile                                D) Toplum

 

3.Aşağıdakilerden hangisi grup değildir?

 

A) Futbol Takımı                       B) Yeşilay Kulübü Üyeleri 

C)  5/B Sınıfı Öğrencileri           D) Sokakta Yürüyenler

 

 

4.Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdan değildir?

 

  A)Mağaralar                         B)Kaplıcalar       

C) Kalele                               D)Irmaklar

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

 

A)18 yaşına kadar herkes çocuktur               

B)Çocuk, zorunlu olmadıkça ailesinden ayrılamaz

C)Çocuk düşüncesini özgürce söyleyemez       

D)Çocuk ağır işlerde çalıştırılamaz

 

6. Bir grupta kararlar nasıl alınır?

 

A)Büyüklere danışılır             B)Herkes kendi istediğini yapar.

C)Grup sorumlusu alır          D)Grup üyeleri ile birlikte alınır.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi insan hak ve özgürlüklerinin güvencesidir?

 

 A)Polis  B) Ulus                C) Aile  D) Devlet

 

8. Dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışan kurum hangisidir?

 

 A) UNICEF                                B) UNESCO        

 C) Dünya Sağlık Örgütü            D) Dünya Barış Örgütü

 

 

 

 

 

 

 

9. Çocuk hakları sözleşmesine göre insanlar kaç yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir?

 

  A) 17          B) 18             C) 15       D) Ülkelere göre değişir

 

10. Bir insanın başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesine ne denir?

 

A) Hak     B) Sorumluluk         C) Özgürlük         D) Görev

 

11. En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Çalışma hakkı             B) Sağlık hakkı       

C) Eğitim hakkı                          D) Yaşama hakkı

 

12.Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin sorumlulukları arasında yer almaz?

 

 A)Derslere zamanında girmek               

B)Ödevleri zamanında yapmak

C)Hafta sonları arkadaşlarıyla parka giderek oyun oynamak     D)Okul eşyalarını düzenli kullanmak

 

 

13.Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden biri değildir?

 

A)İnsan hakları bütün insanlar için geçerlidir.                

B)İnsan hakları doğuştan kazanılır.

C)Yaşama hakkı en temel haktır.                   

 D)İnsan haklarının neler olduğuna devlet karar verir.

 

14.“Ben her zaman aile içinde üzerime düşen sorumlulukları yerine getiririm” diyen bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangisi bu sözüyle çelişir?

 

A)Anne ve babasına saygı göstermesi  

 B)Ev işlerine karışmaması

C)Evin temizliğine dikkat etmesi

D)Evdeki eşyalar düzenli kullanması

 

15.Gruptaki her …………..,    üyelere bazı hak ve sorumluluklar getirir.

Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?

 

A)kimse                B)birey                   C) rol              D)insan

 

 

 

5.SINIF-HAKLARIM-3.TEST Y

 

1.  Türkler başkalarının düşüncelerine saygı gösterir. Herkesi kendisi gibi düşünmeye kendisi gibi düşünmeye kendisi gibi davranmaya zorlamaz.

Bu, Türk milletinin hangi özelliğidir?

 

A) hoşgörülü olmak  B) çalışkanlık                              C) doğruluk                D) yardım severlik

 

2.  İnsan hakları korunmazsa aşağıdakilerden hangisi yaşanır?

 

 A) Eğitim alanında başarılı olunur.

 B) Devlete güven artar.

 C) Sınıf farklılıkları oluşur.

 D) Sanayi gelişir.

 

3.  Babamızla ilgili aşağıdaki rollerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

 

 A) Evin faturalarını ödemek.

 B) Hasta olan çocuğu doktora götürmek.

 C) Aile bireylerinin sorunlarını dinlemek.

 D) İşe zamanında gelmek.

 

4.  Devlet aşağıdaki haklardan hangisini çocuklara vermemiştir?

 

 A) Eğitim öğretim hakkı

 B) Çalışma hakkı

 C) Güvenlik hakkı

 D) Sağlık Hakkı

 

5. Aşağıdakilerden hangisi okul dışındaki zamanın olumlu değerlendirilmesine örnek değildir?

 

 A) Tiyatroya gitmek.

 B) Kalan zamanı TV seyrederek geçirmek

 C) Bale kursuna gitmek.

 D) Kitap okumak

 

6.  Aşağıdakilerden hangisi bir sorumsuzluk örneğidir?

 A) Haklarını kullanmak     B) Ödevlerini yapmak

 C) Çöpleri yere atmak     D) Zamanında eve gelmek

 

7. Dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışan kurum hangisidir?

 A) UNICEF         B) UNESCO          C) Dünya Sağlık Örgütü            D) Dünya Barış Örgütü

 

8. Aşağıdakilerden hangisi kurumdur?

 A) Apartman sakinleri            

B) Oyun kulübü

 C) Saklambaç oyun takımı

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

9.Aşağıdakilerin hangisi bir guruptur?

A) Sokakta yürüyen insanlar       

B) Alışveriş yapan insanlar

C) Okuldaki futbol takımı            

D) Pazardaki satıcılar

 

10.Aşağıdakilerden hangisi öğrenci guruplarının özelliklerindendir?

 A) Gurup üyelerinin sayısı değişmez  

 B)  Gurup üyeleri işbirliği yapar

 C) Üyeler birbirlerine karşı sorumluluk taşımazlar

 D) Kararları başkan tek başına alır

 

11. “Hastalılardan korunmak devletin güvencesi altındadır” diyen biri hangi temel hakkın üzerinde durmuştur?

 A) Sağlık hakkı                B) Eğitim hakkı         C) Seçilme hakkı                D) Seçme hakkı

 

12.”Sibel 7 yaşında bir kız çocuğudur ve kız olduğu için ailesi onu okula göndermemektedir”

 Bu olayda Sibel’in hangi hakkı elinden alınmaktadır?

A)Barınma                B)Giyinme               C)Eğitim               D)Tedavi olma

 

 

13-Aşağıda verilen hak –sorumluluk eşleştirmelerinden  hangisi yanlıştır?

 1.         seçimler katılmak – oy kullanmak
 2. sağlık hizmetlerinden yaralanmak – düzenli sağlık taraması yaptırmak
 3. sağlıklı bir çevrede yaşamak –kimyasal atıkları sulara karıştırmak
 4. eğitim öğretim görmek – ders çalışmak

 

14Hiçbir gruba girmeyen ,arkadaş edinmeyip hep yalnızlığı seçen bir çocuğun sorunu hangi seçenekte verilmiştir?

A) sosyalleşememe                 B) demokratik  olmama

C) seçici davranma                 D) mutsuz olma

 

15-“Ödevlerini zamanında yapan bir öğrenci sorumluluğunu yerine getirmiştir”

 

Aşağıdakilerden  hangisinde buna benzer durumu söz konusu olamaz?

 

 1. Konuşanın sözünü  kesmemek.
 2. Eğitim –öğretim  hizmeti almak.
 3. Koridorda  gürültü  yapmamak.
 4. Aileden habersiz parka gitmek.

 

 

 

 

5.SINIF-HAKLARIM-4.TEST Y

1-Amacı dil ,din, ırk ayrımı yapmadan  dünyadaki  tüm çocuklara  yardım  etmek olan kuruluş  hangisidir?

 A) Kızılhaç                        B) UNICEF

 C) UNESCO                         D) Kızılay

 

2-Hangi atasözü yardımlaşmayı ögütler?

a)Ak akçe kara gün içindir. 

b)Damlaya damlaya göl olur

c)El elden üstündür 

d)Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz

 

3)Aşağıdakilerden hangisi insanın toplum halde yaşama nedeni olamaz?

a)işbirliği  b)paylaşma

c)dayanışma d)sorumluluktan kaçma

 

4) Aşağıdakilerden hangisi okulda uyulması gereken kurallardan değildir?

a)okula zamanında gelmek  

b)sınıf başkanlığı yapmak

c)koridorlarda yüksek sesle konuşmamak 

d)derste söz olmadan konuşmamak

 

5) Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz haklardan değildir?

a)yaşama hakkı   b)tüketici hakkı

c)çalışma hakkı   d)kavga hakkı

 

6)Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek için hangisini yapmalıyız?

 

a)dilediğimiz her şeyi yapmalıyız  

b)toplum kurallarına uymamalıyız

c)sorumluluklarımızı ihmal etmeliyiz 

d)toplum içinde belirlenmiş kurallara uymalıyız

 

7. Aşağıdakilerden hangisi aile bireyleri arasında bulunması gereken duygulardan değildir?

a) Sevgi           b) Saygı

c) Dayanışma   d) Nefret

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisine karşı olan sorumluluklarından biridir?

a) Sağlığını korumak b) Ailesine yardımcı olmak

c) Çevreyi korumak d) Okul eşyalarını korumak

 

9. Aşağıdakilerden hangisi bireyin temel hak ve özgürlüklerinden birisidir?

 

a) Başkalarına zarar verme özgürlüğü.

b) Toplum kurallarına uymama özgürlüğü.

c) Kendini ifade edebilme özgürlüğü.

d) Başkalarının konuşma ve okuma hakkını engelleme özgürlüğü.

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumlulukları- mızdan biri değildir?

 

a) Derse zamanında girmek.

b) Ödev yapmak.

c) Arkadaşlarımıza karşı saygılı davranmak.

d) Kampta çevre düzenlemesi yapmak.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi çevreye karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?

 

a) Yerlere çöp atmamak.

b) Büyüklerimize saygı göstermek.

c) Deniz ve akarsuları kirletmemek.

d) Ağaç ve ormanları korumak.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın çocuklarına karşı sorumluluklarından değildir?

 

a) Çocuklarının ödevlerini yapmak.

b) Çocuklarının iyi bir eğitim almasını sağlamak.

c) Çocuklarını her türlü tehlikeden korumak.

d) Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak.

 

 

 

13-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukların korunmasıyla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluş değildir?

 

A-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

B-Çocuk Hastaneleri

C-Yetiştirme Yurtları    

D- Huzur Evleri

 

14-Bizler ------------- okulda eğitim almayız. ---------------------- de bizim eğitimimizde önemli rol oynar.

 

Yukarıdaki cümleyi tamamlayacak en önemli kelime grubu hangisidir?

 

A- her zaman / bazen   

B- yalnız / okulumuz  

C- sadece / ailemiz  

D-yalnız / biz

 

15- Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı olan sorumluluğumuzdur?

 

A- Anne babaya yardım               B- Sağlığımızı korumak

C-Okul eşyalarını korumak          D-Çevreyi korumak

 

 

 

5.SINIF-HAKLARIM-5.TEST Y

1- Belli bir amacı gerçekleştirmek veya ortak ihtiyaçları gidermek amacıyla oluşturulmuş ve nitelikleri yasalarla belirlenmiş uzun süreli gruplara kurum denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kurumdur?

A-arkadaşlarımız               B-okulumuz 

C-kooperatif kulübü           D- okul futbol takımı

 

2-Aşağıdakilerden hangisi için grup oluşturmaya gerek yoktur?

A-voleybol oynamak   B-kulüp faaliyetlerinde bulunmak

C- ders çalışmak         D-piyes oynamak

 

3-İnsanların içinde bulunduğu grup yada kurumda üzerlerine düşen rolü yapmamaları aşağıdakilerden hangisine yol açabilir?

A-Grup ya da kurumun başarısız olmasına

B-Bireylerin daha özgür hareket etmesine

C-Kişisel yeteneklerin gelişmesine

D-Kurum sayısının artmasına

 

4- İlköğretim çağındaki  bir öğrenci aşağıdakilerden hangisinin bir üyesi olamaz?

A- ailenin                                  B-okulun   

C-okul sosyal kulüplerinin        D-siyasi partilerin

 

5-Aşağıda bazı gruplar ve bu grupla ilgili roller eşleştirilmiştir.

Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A-  okul-öğretmen        B- aile-baba     

C- sınıf-öğrenci            D-  futbol takımı-müdür

 

6-İçinde yaşadığımız gruplardan biri ailedir.İnsanlar birlikte yaşamanın sıcaklığını ve güzelliğini,sevgi ve saygıyı ilk olarak aile içinde hissederler.Ailemizden aldığımız eğitim ve tecrübeler sayesinde iyi bir insan ve vatandaş oluruz.

Yukarıdaki metinde aileyle ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A-Birlikte yaşamanın güzelliklerinden

B-Anne baba ve çocuklardan oluşmasından

C-İyi bir vatandaş olmamızı sağlamasından

D-Sevgi ve saygıya dayalı bir ortam olmasından

 

7-Bir grup ya da kurumda üye olan bireylerin görevlerine rol denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol değildir?

A-başkanlık                        B-başkan yardımcılığı    

C-öğretmenlik                    D-okul

 

8-Birleşmiş milletler tarafından kabul edilmiş olan “Çocuk Hakları Sözleşmesi”ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

 

 

 

A-Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına önem verildiğini

B-Çocukların her istediklerini yapabileceklerini

C- Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurulduğunu

D-Çocukların kendi haklarını koruyabildiğini

 

9-Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin sorumlulukları arasında yer almaz?

 A-Derslere zamanında girmek

 B-Ödevleri zamanında yapmak

 C-Hafta sonları arkadaşlarıyla parka giderek oyun oynamak

 D-Okul eşyalarını düzenli kullanmak

 

10-Okula kayıt yaptıran her öğrencinin birtakım hakları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?

A-Okul kütüphanesinden yararlanmak

B-Eğitim öğretim imkanlarından yararlanmak

C-Okula istediği zaman gelmek

D-Okul bahçesinden yararlanmak

 

11-Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden biri değildir?

A-İnsan hakları bütün insanlar için geçerlidir.

B-İnsan hakları doğuştan kazanılır.

C-Yaşama hakkı en temel haktır.

D-İnsan haklarının neler olduğuna devlet karar verir.

 

12-“Ben her zaman aile içinde üzerime düşen sorumlulukları yerine getiririm” diyen bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangisi bu sözüyle çelişir?

A-Anne ve babasına saygı göstermesi 

B-Ev işlerine karışmaması

C-Evin temizliğine dikkat etmesi           

D-Evdeki eşyalar düzenli kullanması

 

13-Gruptaki her …………..,    üyelere bazı hak ve sorumluluklar getirir.

Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?

A-kimse        B-birey        C- rol         D-insan

 

14-Birleşmiş Milletler Çocuklar’a Yardım Fonu ‘nun ( UNICEF) amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A-Dil,din,ırk ayrımı yapmadan tüm dünya çocuklarına yardım etmek.

B-Gelişmemiş ülkelere yardım etmek.

C-Savaşları engellemek

D-Hastalıklara çare aramak.

 

 

15-Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?

A-Yerlere çöp atmamak

B-Deniz ve akarsularımızı kirletmemek

C-Ağaç ve ormanlarımızı korumak

D-Büyüklere saygı göstermek

 

5.SINIF-HAKLARIM-6.TEST Y

 

1-Bir bisiklet düşünün. Bisikletin her parçasının bir görevi vardır. Bisiklet ancak her bir parçasının uyum içinde hareket etmesiyle çalışır. Bu parçalardan biri yerinde olmadığında ya da çalışmadığında bisiklet kullanabilir misiniz?

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

 

A- Üyelerinden biri olmadığında yada görevini aksattığında grup amacına ulaşamaz.

B- Grup içinde bireylerin değişik görevleri olabilir

C- Bisikletimiz kullanmadan önce mutlaka kontrol etmeliyiz.

D- Bisiklet sürerken trafik kurallarına uymalıyız

 

2- Ayşe Hanım 36 yaşında ve evli bir bayandır. İki çocuğa sahiptir. Bir vergi dairesinde hesap uzmanlığı yapmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisini bu metinden çıkaramayız?

 

A- Ayşe hanımın farklı bir kurumlarda farklı rolleri vardır.

B-Ayşe hanımın tek bir kurumlu rolü vardır

C-Annelik ve hesap uzmanlığı birer roldür

D- Ayşe Hanım, çalışan bir bayandır

 

3-Ağır işlerde çocuk çalıştıran bir işyeri …………………….  ihlal ediyor demektir.

Bu cümleyi tamamlayacak en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Belediye Kanunu’nu

B- Okul Kurallarını

C-Çevre Koruma Kanunu’nu

D- Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni

 

4-Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk kavramıyla çelişir?

 

A-Grubun amaçlarına uygun davranmak

B-Grupta üstlendiğimiz rolün gereğini yerine getirmek

C-Gruptan yararlanmak

D-Grup kararlarına uymak

 

5-Toplumda çeşitli gruplarla karşılaşabiliriz.

Gruplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A-Gruplar sürerlilikleri bakımından farklıdır.

B-Bütün grupların nitelikleri kanunlarla belirlenir.

C-Özellikleri kanunlarla belirlenen gruplara kurum denir.

D-Aile ve okul birer kurumdur.

 

6-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

 A- Sivil Savunma Kulübü Başkanlığı------ Rol

 B- Sivil Savunma Kulübü------- Grup

 C-Aydınlıkevler İlköğretim Okulu --------- Rol

 D-Aile ------- Kurum

 

7--Aşağıdakilerden hangisi grubun temel oluşma sebebidir?

A-Topluma faydası olduğu için

B-Belli bir amacı ya da ihtiyacı karşılamak için

C-Arkadaşlarımızla daha çok vakit geçirmek için

D-Eğitimimizi tamamlamak için

 

8-

I. Yaşama II. Askere gitme    III. Eğitim görme

IV. Eğlenme V. Vergi verme     VI. Görüş bildirme

“Her çocuğun …………………………. hakkı vardır.”

Yukarıdakilerin hangileri verilen cümleyi tamamlayan bir ifade olabilir?

a) I-II-III  b) III-IV-V   c) I-III-IV-VI   d) IV-V-VI

 

9. Aşağıdakilerden hangisinin çocuk hakları arasında yer aldığı düşünülemez?

a) Düşüncesini özgürce söyleme hakkı  b) Çalışma hakkı

c) Sağlıklı yaşama hakkı                         d) Eğitim hakkı

 

 

10. Okulda üstlendiğimiz “rol  hangisidir?

a) Öğretmen   b) Müdür

c) Hizmetli   d) Öğrenci

 

11. Okulda sınıf başkanlığı rolünü üstlenen Ceren,

mahallede oyun oynarken hangi rolü üstlenir?

a) Liderlik   b) Arkadaşlık

c) Öğretmenlik                d) Başkanlık

 

12.Aşağıdakilerin hangisi bir guruptur?

a) sokakta yürüyen insanlar       

b) alışveriş yapan insanlar

c) okuldaki futbol takımı            

d) pazardaki satıcılar

 

13, aşağıdakilerden hangisi öğrenci guruplarının özelliklerindendir?

 

 a) gurup üyelerinin sayısı değişmez  

  b)  gurup üyeleri işbirliği yapar

  c) üyeler birbirlerine karşı sorumluluk taşımazlar

   d) karaları başkan tek başına alır

 

 14“hastalılardan korunmak devletin güvencesi altındadır” diyen biri hangi   temel hakkın üzerinde durmuştur?

 

 a) sağlık hakkı                b) eğitim hakkı

 c) seçilme hakkı              d) seçme hakkı

 

15. aşağıdakilerden hangisi kurumdur?

 

 a) apartman sakinleri                b) oyun kulübü

 c) saklambaç oyun takımı            d) TBMM

 

 

 

5.SINIF-HAKLARIM-7.TEST Y 

 

1.Aynı amaç için birlikte çalışan insanlardan oluşan topluluğa ne denir?

 

  A) Aile              B) Grup          C) Birey         D) Rol

 

2.Anne-baba ve çocuklardan oluşan topluluğa ne ad verilir?

 

  A) Fert        B) Sosyal Statü       C) Aile        D) Toplum

 

3.Kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip gruplara ne denir?

 

 A) Kurum      B) Takım      C) Rol      D) Sosyal grup

 

4.Aşağıdakilerden hangisi grup değildir?

 

  A) Futbol Takımı         B) Yeşilay Kulübü Üyeleri  

    C)  5/B Sınıfı Öğrencileri  D) Sokakta Yürüyenler

 

5.Birlikte yaşayan insanların ürettiği maddi ve manevi değerlerin tümüne ne ad veririz?

 

 A) Miras        B) Kültür           C) Anıt      D) Doğal Varlık

 

6.Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdan değildir?

 

A)Mağaralar           

B)Kaplıcalar            

C) Kaleler              

D)Irmaklar

 

7.Hangisi kültürel farklılıklara örnek verilemez?

 

 A)Düğün Şekilleri        

B) Mertlik      

C) Halk Oyunları       

D)Yemek Çeşitleri

 

8. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

 

A)18 yaşına kadar herkes çocuktur                

B)Çocuk, zorunlu olmadıkça ailesinden ayrılamaz

C)Çocuk düşüncesini özgürce söyleyemez       

D)Çocuk ağır işlerde çalıştırılamaz

 

9. Bir grupta kararlar nasıl alınır?

A)Büyüklere danışılır                      

 B)Herkes kendi istediğini yapar.

C)Grup sorumlusu alır                      

D)Grup üyeleri ile birlikte alınır.

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi insan hak ve özgürlüklerinin güvencesidir?

 

 A)Polis   

B) Ulus               

C) Aile   

D) Devlet

 

11. Dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışan kurum hangisidir?

 

A) UNICEF        

B) UNESCO         

C) Dünya Sağlık Örgütü           

D) Dünya Barış Örgütü

 

12. Çocuk hakları sözleşmesine göre insanlar kaç yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir?

 

A) 17  

B) 18                 

C) 15       

D) Ülkelere göre değişir

 

13. Bir insanın başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesine ne denir?

 

A) Hak   

B) Sorumluluk          

C) Özgürlük          

D) Görev

 

14. En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Çalışma hakkı  

 B) Sağlık hakkı       

C) Eğitim hakkı          

D) Yaşama hakkı

 

15.Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin sorumlulukları arasında yer almaz?

A)Derslere zamanında girmek               

B)Ödevleri zamanında yapmak

 C)Hafta sonları arkadaşlarıyla parka giderek oyun oynamak    

D)Okul eşyalarını düzenli kullanmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.SINIF-HAKLARIM-8.TEST Y 

 

1. Dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışan kurum hangisidir?

 a) UNICEF                     b) UNESCO

c) Dünya sağlık örgütü   d) Dünya barış örgütü

 

2.Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden biri değildir?

 

A)İnsan hakları bütün insanlar için geçerlidir.                 B)İnsan hakları doğuştan kazanılır.

C)Yaşama hakkı en temel haktır.                    

D)İnsan haklarının neler olduğuna devlet karar verir.

 

3.“Ben her zaman aile içinde üzerime düşen sorumlulukları yerine getiririm” diyen bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangisi bu sözüyle çelişir?

 

A)Anne ve babasına saygı göstermesi                    

B)Ev işlerine karışmaması

C)Evin temizliğine dikkat etmesi                             D)Evdeki eşyalar düzenli kullanması

 

4.Gruptaki her …………..,    üyelere bazı hak ve sorumluluklar getirir.

Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?

A)kimse          B)birey             C) rol                 D)insan

 

5.Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından hangi tarihte kabul edilmiştir?

 

 A) 14 Eylül 1990         B) 14 Eylül 1991      

C) 16 Ekim 1989         D) 14 Kasım 1990

 

6.  Aşağıdakilerden hangisi bir sorumsuzluk örneğidir?

 A) Haklarını kullanmak     B) Ödevlerini yapmak

 C) Çöpleri yere atmak     D) Zamanında eve gelmek

 

 7. Dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışan kurum hangisidir?

 A) UNICEF                               B) UNESCO         

C) Dünya Sağlık Örgütü            D) Dünya Barış Örgütü

 

  8. Aşağıdakilerden hangisi kurumdur?

 A) Apartman sakinleri                   B) Oyun kulübü

 C) Saklambaç oyun takımı            D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

 

 

 

 

9.Aşağıdakilerden hangisi öğrenci guruplarının özelliklerindendir?

 

 A) Gurup üyelerinin sayısı değişmez  

 B)  Gurup üyeleri işbirliği yapar

 C) Üyeler birbirlerine karşı sorumluluk taşımazlar

 D) Kararları başkan tek başına alır

 

10. “Hastalılardan korunmak devletin güvencesi altındadır” diyen biri hangi temel hakkın üzerinde durmuştur?

 

 A) Sağlık hakkı                  B) Eğitim hakkı       

C) Seçilme hakkı                D) Seçme hakkı

 

11.”Sibel 7 yaşında bir kız çocuğudur ve kız olduğu için ailesi onu okula göndermemektedir”

 Bu olayda Sibel’in hangi hakkı elinden alınmaktadır?

A)Barınma                              B)Giyinme              

C)Eğitim                                 D)Tedavi olma

 

12.Aşağıdakilerin hangisi bir guruptur?

 

A) Sokakta yürüyen insanlar       

B) Alışveriş yapan insanlar

C) Okuldaki futbol takımı            

D) Pazardaki satıcılar

 

13. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumlulukları- mızdan biri değildir?

 

a) Derse zamanında girmek.

b) Ödev yapmak.

c) Arkadaşlarımıza karşı saygılı davranmak.

d) Kampta çevre düzenlemesi yapmak.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi çevreye karşı sorumlulukla-

rımızdan biri değildir?

 

a) Yerlere çöp atmamak.

b) Büyüklerimize saygı göstermek.

c) Deniz ve akarsuları kirletmemek.

d) Ağaç ve ormanları korumak.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın çocuklarına karşı sorumluluklarından değildir?

a) Çocuklarının ödevlerini yapmak.

b) Çocuklarının iyi bir eğitim almasını sağlamak.

c) Çocuklarını her türlü tehlikeden korumak.

d) Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak.

 

 

 

5.SINIF-HAKLARIM-9.TEST Y

1-Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?

A.Oyun oynayan çocuklar  B. Bahçede duran insanla

C.Geziye giden insanlar    D.Okul korosundaki öğrenciler

2. Aile ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır

 A.Sosyal bir kurumdur.  

B. Çocukların rolleri 18 yaşından sonra başlar

C.Her bireyin sorumlulukları vardır.  

D. Bireyler dayanışma içindedirler

 

3. Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?

A.Otobüs durağında sıraya girmek  

B.Markette alışveriş yapmak

C.Gazete, kitap okumak  

D.Bilgi yarışmasında birinci olmak

 

4.Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak haklarımızdandır?

A.Büyüklerden izinsiz geziye katılmak  

B.Okulda okutulacak dersleri belirlemek

C.  Okul kurallarına uymak   

D.Duygu ve düşüncelerimizi rahatça söylemek

 

5.Aşağıdakilerden hangisi çocukların evde yerine getirmesi gereken sorumluluk ve gö­revlerden biri değildir?

A.Ev işlerinde anne ve babaya yardım et­mek.

B.Para kazanarak aile bütçesine katkı sağla­mak.

C.Kendi odasını toplamak, ev eşyalarını ko­rumak.

D.Derslerine düzenli çalışmak

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, öncelikle kendimize karşı olan sorumluluklarımızdandır?

A.Büyüklerimizin sözünü dinlemek

B.Bilgimizi ve görgümüzü artırmak

C.Çevreyi kirletenleri uyarmak                         D.Çevremizde ihtiyacı olanlara yardım etmek

 

7."Belli bir amaç için bir araya gelmiş, ortak ihtiyaç­lara sahip kişilerin oluşturduğu ve nitelikleri   yasa­larla belirlenmiş, uzun süreli gruplara kurum de­nir."

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ku­rumdur

A.Aile   B.Arkadaş grubumuz

C.Mahalledeki futbol takımımız D.Oyun grubumuz

8."Bir grup veya kurumda üye olan kişilerin görev­lerine rol denir."

Aşağıdakilerden hangisi rol olamaz?

A.Takım kaptanlığı  B.Kulüp başkanı

 C.Öğrencilik   D.Okul 

9."Ben, ailede üzerime düşen görevleri yaparım" diyen bir çocuğun aşağıdaki hangi davranışı bu sözüyle çelişir?

A.Anne ve babasına saygı göstermesi  

B.Evdeki eşyaları koruması

C.Evin temizliğine dikkat etmesi        

D.Evin işlerine karışmaması

 

10. Birleşmiş Milletleri tarafından kabul edilen "Çocuk Hakları Sözleşmesi" ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini göster­mektedir

A.Çocukların her istediklerini yapabileceklerini

B.Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurul­duğunu

C.Çocukların kendi haklarını koruyabildiği

 D.Ülkemizin çocuk haklarının korunmasına önem verdiği

 

11. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A.Sınıfta öğretmenimizin sözünü kesmemeli ve söz isterken parmak kaldırmalıyız.

B.Okulumuzun çevresini güzelleştirmek ve korumak bizim görevimizdir.

C.Okulumuzun eşyalarını ve ders araçlarını temiz kullanmalıyız.

D.Sınıfta yüksek sesle konuşan arkadaşları­mızla kavga etmeliyiz.

 

12.Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olarak hem hakkımız hem sorumluluğumuzdur?

A.seçimlerde oy kullanmak B.seçimlerde adaylığımızı koymak

C.partilerin propagandasını yapmak D.seçimlerde sandık başında bulunmak

 

13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Rol, grup içindeki görevdir.         B.Aile hem grup hem de kurumdur.

 C.Okula gitmemek hakkımızdır.D.Annemiz bizlerin bakımından sorumludur

 

14.Ortak bir hedef etrafında bir araya ge­len bireyler "grup" oluştururlar. Aşağıdakilerden hangisi için böyle bir durum söz konusu değildir?

A.Parkta dolaşan insanlarB.Satranç oynayan bireyler

C.Halay çeken öğrenciler  D.İzcilik kulübündeki öğrenciler

 

15.Derslerinde başarılı olan, hâl, hareket ve davranışlarıyla öğretmeninin herkese ör­nek gösterdiği Burak'ın aşağıdaki davra­nışlarından hangisini yapması beklene­mez?

A.Derslerini dikkatlice dinlemesi.

B.Sınıfta arkadaşlarını rahatsız etmesi.

C.Öğretmenlerine karşı saygılı olması

D.Ödevlerini zamanında yapması

5.SINIF-HAKLARIM-10.TESTY 

1.Ahmet Bey bir hastanede doktor olarak çalışmakta, boş zamanlarında da eşine yardımcı olmakta, torunlarıyla ilgilenmekte ve arkadaşlarını ziyaret etmektedir.
Buna göre, Ahmet Bey’in mesleki bir eğitim sonucunda yerine getirdiği rolü hangisidir?

A.Hastalarını tedavi etmesi  

B.Eşine yardımcı olması

C.Arkadaşlarını ziyaret etmesi  

D.Torunlarıyla ilgilenmesi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sokaktaki sorumluluklarımızdandır?

A.Zamanında derse girmek

B.Ödevlerini zamanında yapmak

C.Büyüklere saygı göstermek  

D.Okul eşyalarını korumak

 

 3. Aşağıdakilerden hangisi bir ailede demokratik ortamının olmadığını gösterir?

A.Aile bireyleri arasında sevgi, saygı olması

B.Aile içinde hoşgörü, dayanışma ve "güven olması

C.Aile bireylerinin mutlu ve huzurlu olması

D.Aile bireylerinin, babanın aldığı kararları uygulaması

 

4. Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu en temel haktır?

A. Seyahat etme                 

B. Yaşama hakkı

O Seçme ve seçilme hakkı

D-Düşüncelerini söyleme hakkı

 

5-.Aşağıdakilerden hangisi birey olarak topluma karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?
A. Odamızı düzenlemek                 

B. Çevremizi temiz tutmak

C. Trafik kurallarına uymak         

D. Komşularımıza yardımcı olmak

 

6. Aşağıdakilerden hangisi aile bireyleri arasında bulunması gereken duygulardan değildir?

a) Sevgi      b) Saygı    c) Dayanışma d) Nefret

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisine karşı olan sorumluluklarından biridir?

a) Sağlığını korumak b) Ailesine yardımcı olmak

c) Çevreyi korumak d) Okul eşyalarını korumak

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bireyin temel hak ve özgürlüklerinden birisidir?

a) Başkalarına zarar verme özgürlüğü.

b) Toplum kurallarına uymama özgürlüğü.

c) Kendini ifade edebilme özgürlüğü.

d) Başkalarının konuşma ve okuma hakkını engelleme özgürlüğü.

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinin çocuk hakları arasında yer aldığı düşünülemez?

a) Düşüncesini özgürce söyleme hakkı

b) Çalışma hakkı

c) Sağlıklı yaşama hakkı

d) Eğitim hakkı

 

 

10-Okulda üstlendiğimiz “rol  hangisidir?

a) Öğretmen   b) Müdür

c) Hizmetli   d) Öğrenci

 

11. Okulda sınıf başkanlığı rolünü üstlenen Ceren,

mahallede oyun oynarken hangi rolü üstlenir?

a) Liderlik   b) Arkadaşlık

c) Öğretmenlik  d) Başkanlık

 

12-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 A- Sivil Savunma Kulübü Başkanlığı------ Rol

 B- Sivil Savunma Kulübü------- Grup

 C-Aydınlıkevler İlköğretim Okulu --------- Rol

 D-Aile ------- Kurum

 

13-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukların korunmasıyla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluş değildir?

A-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

B-Çocuk Hastaneleri

C-Yetiştirme Yurtları    

D- Huzur Evleri

 

14-Bizler ------------- okulda eğitim almayız. ---------------------- de bizim eğitimimizde önemli rol oynar.

Yukarıdaki cümleyi tamamlayacak en önemli kelime grubu hangisidir?

A- her zaman / bazen   

B- yalnız / okulumuz  

C- sadece / ailemiz  

D-yalnız / biz

 

 

 

15- Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı olan sorumluluğumuzdur?

A- Anne babaya yardım                        

B- Sağlığımızı korumak

C-Okul eşyalarını korumak                    

D-Çevreyi korumak

 

 

 

 

 

 

 

5.SINIF-HAKLARIM-11.TESTY

1- Belli bir amacı gerçekleştirmek veya ortak ihtiyaçları gidermek amacıyla oluşturulmuş ve nitelikleri yasalarla belirlenmiş uzun süreli gruplara kurum denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kurumdur?

A-arkadaşlarımız B-okulumuz 

C-kooperatif kulübü D-okul futbol takımı

 

2-Aşağıdakilerden hangisi için grup oluşturmaya gerek yoktur?

A-voleybol oynamak   B-kulüp faaliyetlerinde bulunmak

C- ders çalışmak         D-piyes oynamak

 

3-İnsanların içinde bulunduğu grup yada kurumda üzerlerine düşen rolü yapmamaları aşağıdakilerden hangisine yol açabilir?

A-Grup ya da kurumun başarısız olmasına

B-Bireylerin daha özgür hareket etmesine

C-Kişisel yeteneklerin gelişmesine

D-Kurum sayısının artmasına

 

4- İlköğretim çağındaki  bir öğrenci aşağıdakilerden hangisinin bir üyesi olamaz?

A- ailenin                             B-okulun

C-okul sosyal kulüplerinin  D-siyasi partilerin

 

5-Aşağıda bazı gruplar ve bu grupla ilgili roller eşleştirilmiştir.

Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A-  okul-öğretmen                B- aile-baba

C- sınıf-öğrenci                     D-  futbol takımı-müdür

 

6-İçinde yaşadığımız gruplardan biri ailedir.İnsanlar birlikte yaşamanın sıcaklığını ve güzelliğini,sevgi ve saygıyı ilk olarak aile içinde hissederler.Ailemizden aldığımız eğitim ve tecrübeler sayesinde iyi bir insan ve vatandaş oluruz.

Yukarıdaki metinde aileyle ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A-Birlikte yaşamanın güzelliklerinden

B-Anne baba ve çocuklardan oluşmasından

C-İyi bir vatandaş olmamızı sağlamasından

D-Sevgi ve saygıya dayalı bir ortam olmasından

 

7-Bir grup ya da kurumda üye olan bireylerin görevlerine rol denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol değildir?

A-başkanlık                 B-başkan yardımcılığı    

C-öğretmenlik              D-okul

 

8-Birleşmiş milletler tarafından kabul edilmiş olan “Çocuk Hakları Sözleşmesi”ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A-Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına önem verildiğini

B-Çocukların her istediklerini yapabileceklerini

C- Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurulduğunu

D-Çocukların kendi haklarını koruyabildiğini

 

9-Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin sorumlulukları arasında yer almaz?

 A-Derslere zamanında girmek

 B-Ödevleri zamanında yapmak

 C-Hafta sonları arkadaşlarıyla parka giderek oyun oynamak

 D-Okul eşyalarını düzenli kullanmak

 

10-Okula kayıt yaptıran her öğrencinin birtakım hakları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?

A-Okul kütüphanesinden yararlanmak

B-Eğitim öğretim imkanlarından yararlanmak

C-Okula istediği zaman gelmek

D-Okul bahçesinden yararlanmak

 

11-Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden biri değildir?

A-İnsan hakları bütün insanlar için geçerlidir.

B-İnsan hakları doğuştan kazanılır.

C-Yaşama hakkı en temel haktır.

D-İnsan haklarının neler olduğuna devlet karar verir.

 

12-“Ben her zaman aile içinde üzerime düşen sorumlulukları yerine getiririm” diyen bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangisi bu sözüyle çelişir?

A-Anne ve babasına saygı göstermesi 

B-Ev işlerine karışmaması

C-Evin temizliğine dikkat etmesi           

D-Evdeki eşyalar düzenli kullanması

 

13-Gruptaki her …………..,    üyelere bazı hak ve sorumluluklar getirir.

Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?

 

A-kimse        B-birey        C- rol         D-insan

 

14-Birleşmiş Milletler Çocuklar’a Yardım Fonu ‘nun ( UNICEF) amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A-Dil,din,ırk ayrımı yapmadan tüm dünya çocuklarına yardım etmek.

B-Gelişmemiş ülkelere yardım etmek.

C-Savaşları engellemek

D-Hastalıklara çare aramak.

 

15- Ayşe Hanım 36 yaşında ve evli bir bayandır. İki çocuğa sahiptir. Bir vergi dairesinde hesap uzmanlığı yapmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisini bu metinden çıkaramayız?

A- Ayşe hanımın farklı bir kurumlarda farklı rolleri vardır.

B-Ayşe hanımın tek bir kurumlu rolü vardır

C-Annelik ve hesap uzmanlığı birer roldür

D- Ayşe Hanım, çalışan bir bayandır

5.SINIF-HAKLARIM-12.TESTY

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘hak’ kelimesi doğru ve gerçek anlamında kullanılmıştır?

A-Bana haksız davranıyorsun

B-Bu ücret benim hakkım değil

C-Bu senin pasta hakkın

D-Ben haklarımı biliyorum

 

2.Aşağıdakilerden hangisi ‘sorumluluk’ kelimesinin anlamıdır?

A-Bir kimseye bir şeyi öğretmek için yöneltilen söz

B-Bir işin doğruluğu, eğriliği kendisinden sorulan kişi

C-Bir kimsenin üstüne aldığı, ya da yapmak zorunda olduğu iş

D-bitmek, sonuca ulaşmak, neticelendirmek

 

3.Evde sabah kalkınca yatağını düzeltip, pijamalarını katlayan Emir, aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A-Haklarını biliyor ve arıyor.

B-Sorumluluklarını biliyor ve yerine getiriyor.

C-Annesi yap dediği için yapıyor.

D-Anayasal haklarını kullanıyor.

 

4.Sokaktaki sorumluluklarımıza en uygun davranış hangisidir?

A-Yediğimiz yemişlerin kabuklarını yerlere atmak.

B-Yerlere tükürmek.

C-Her zaman yolun solundan yürümek.

D-Karşıdan karşıya geçerken önce sağa, sonra sola bakmak.

 

5.Aşağıdaki maddelerin hangisi ‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ne’ ait olamaz?

A-Çocuk her koşulda ilk önce korunacak, yardım edilecekler arasında olmalıdır.

B-Irk, renk, dil, din, cinsiyet farkı gözetilerek, yeterince beslenme, barınma, dinlenme haklarına sahip olmak.

C-Her çocuğun ücretsiz olarak ilköğretim öğrenimi görmesi zorunlu olmalıdır.

D-Çocuğa sevginin yanı sıra, yeteneklerini, sağduyusunu, manevi değerlerini geliştirmesine el verecek ortamlar hazırlanmalıdır.

 

6.Bireyin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Etkisi kesin olan, iyi gelen

B-Ünite, bir kümenin her elemanı

C-Topluluk arasında tek olan fert

D-Eşi benzeri olmayan, tek yegâne

 

7.Aşağıdakilerden hangisi kimlik kelimesinin anlamı değildir?

A-hüviyet     B-kişilik    C-vesika           D-bir kimse

 

8.Amerika’da 1776 yılında yayınlanan daha sonra Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen bildirge hangisidir?

A-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

B-Çocuk Hakları Bildirisi

C-Fransız Bildirgeleri

D-Avrupa Konseyi Bildirgeleri

 

9.Aysun, Yaren, Elif ve Necla bir arkadaş grubudur. Arkadaşlardan hangisi grup içindeki rolünü en iyi şekilde benimsemiştir?

A-Aysun, sürekli ödevlerini Elif’ten alır.

B-Yaren, gerekirse haklarını kavga ederek arar.

C-Elif, grupta uzlaştırıcı rolünü benimsemiştir.

D-Necla, her zaman grubun lideri ve oyun kurucusu olmak ister.

 

10.Aile grubu içinde yaşayan bir çocuğun hak ve özgürlükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A-Çocuk bir bireydir. Toplum içinde bir bireyin sahip olması gereken tüm hak ve özgürlüklere sahiptir.

B-Çocuk aile içindeki tüm sorumlulukları yüklenmelidir.

C-Çocuk daha küçüktür. Hiçbir sorumluluk üstlenmemelidir.

D-Çocuklarında çalışmaya ve para kazanmaya hakları vardır. Bu onların sorumluluğudur.

 

11.İnsan hakları konusunda bilinçlenen bireyler, nerede ve nasıl davranmaları gerektiğini, haklarını nasıl arayacaklarını biliyor ve yaşamlarında uyguluyorlarsa, bu bireyler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A-Hiçbir eylemde bulunmadıkları

B-Haksızlık karşısında ilgisiz kaldıkları

C-Bilgilerini davranışa dönüştürdükleri

D-Bilgilerinin düşünce aşamasında kaldığı

 

12.Devletin insan haklarını yeterince korumaması aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açar?

A-Vatandaşın devlete olan güveninin azalmasına

B-Millet olma bilincinin artmasına.

C-Ulus devlet anlayışının güçlenmesine

D-Demokrasinin güçlenmesine.

 

13-Ağır işlerde çocuk çalıştıran bir işyeri ……… ihlal ediyor demektir.

Bu cümleyi tamamlayacak en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A-Belediye Kanunu’nu             B- Okul Kurallarını

C-Çevre Koruma Kanunu’nu   D- Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni

 

14-Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk kavramıyla çelişir?

A-Grubun amaçlarına uygun davranmak

B-Grupta üstlendiğimiz rolün gereğini yerine getirmek

C-Gruptan yararlanmak

D-Grup kararlarına uymak

 

15-Toplumda çeşitli gruplarla karşılaşabiliriz.

Gruplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Gruplar sürerlilikleri bakımından farklıdır.

B-Bütün grupların nitelikleri kanunlarla belirlenir.

C-Özellikleri kanunlarla belirlenen gruplara kurum denir.

D-Aile ve okul birer kurumdur.

 

5.SINIF-HAKLARIM-13.TESTY 

1.Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili uluslararası bir kuruluştur?

A) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu

B) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

C) Çocuk hastaneleri

D) Yetiştirme yurtları

 

2. Aşağıdaki seçeneklerden hak ve sorumluluklar açısından değerlendirildiğinde hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Eğitim-öğretimden yararlanma

B) Okul kurallarına uyma

C) Okul kütüphanesinden yararlanma

D) Spor salonundan yararlanma

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerinden biri değildir?

A) Ben de büyükler gibi çalışabilirim.

B) Engelli çocuklar özel olarak korunurlar.

C) Bu sözleşmedeki haklar bütün çocuklar için geçerlidir.

D) İlköğretim herkes için parasızdır.

 

4.Aşağıdakilerden hangisi evdeki rollerimizden biridir?

A) Zamanında okula gelmek

B) Yatağımızı toplamak

C) Öğretmenimizin verdiği ödevi yapmak

D) Performans ödevini hazırlamak

 

5.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Müzik grubu – solist

B) Futbol takımı – kaleci

C) Aile – çocuk

D) Okul –kütüphane

 

6. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci gruplarının özelliklerindendir?

 A) Grup üyelerinin sayısı değişmez  

 B)  Grup üyeleri işbirliği yapar

 C) Üyeler birbirlerine karşı sorumluluk taşımazlar.

 D) Kararları başkan tek başına alır.

7. Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olarak hem hakkımız hem sorumluluğumuzdur?

A.seçimlerde oy kullanmak   

B.seçimlerde adaylığımızı koymak

C.partilerin propagandasını yapmak 

D.seçimlerde sandık başında bulunmak

 

8. Aşağıdakilerden hangisi kurumdur?

 A) Apartman sakinleri               B) Oyun kulübü

 C) Saklambaç oyun takımı   D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

 

 

9. Merve  odasını topluyor, derslerine çalışıyor.

Merve  aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

 1. Sorumluluklarını yerine getiriyor
 2. Haklarını biliyor
 3. Büyüklerinin yap dediğini yapıyor
 4. Kendisini beğendirmek için yapıyor

 

10. Aşağıdakilerden hangisi insan hak ve özgürlüklerinin güvencesidir?

A. Polis   B. Ulus

C. Aile                 D. Devlet

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bir sorumsuzluk örneğidir?

 A) Haklarını kullanmak     B) Ödevlerini yapmak

 C) Çöpleri yere atmak     D) Zamanında eve gelmek

12. Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu en temel haktır?

 

A. Seyahat etme                  

B. Yaşama hakkı

C. Seçme ve seçilme hakkı

D. Düşüncelerini söyleme hakkı

 

 

13) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarımız arasında yer alır?

 

A.) Arkadaşlarımızın eşyalarını izinsiz kullanabilmek.

B.) Düşüncelerimizi rahatça söyleyebilmek. 

C.) Oyun oynarken kurallara uymak.

D.) Arkadaşlarımıza karşı hoşgörülü olmak.

 

14) Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Edebiyat Kulübündeki arkadaşlarımızın görevlerindendir?

 

A.) Sınıfımızı temiz tutmak.

B.) Doğayı korumak.

C.) Trafik kurallarına uyulmasını sağlamak.

D.) Türkçenin doğru, güzel ve etkili konuşulmasını sağlamak.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz?

 

A) Eğitim hakkı    

B) Barınma hakkı

C) Çocuğun sağlığının korunması hakkı

D) Çocuğun bütün isteklerinin karşılanması hakkı

 

 

 

 

 

 

5.SINIF-HAKLARIM-14.TESTY 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir grup değildir?

 A)futbol takımı      B)alış-veriş yapan insanlar      

C) sınıf                   D)okul korosu

 

2 .Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin sorumlulukları arasında yer almaz?

A-Derslere zamanında girmek                                                          B-Ödevleri zamanında yapmak

C-Hafta sonları arkadaşlarıyla parka giderek oyun oynamak          

D-Okul eşyalarını düzenli kullanmak

 

3.   Aile içinde size düşen görev nedir?

A)Çalışıp para kazanmak.            

B) Evin temizlik ve düzenini sağlamak.

C Yemek pişirmek.                     

D)Ders  çalışmak,  gücümüzün  yettiğince ailemize yardımcı olmak.                                                                

 

 4 . Rol kavramı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bireylerin tek bir rolü vardır.

B) Grupta veya iste bir kimseye düşen görev rol olarak tanımlanabilir.

C) Roller, bireylerin ait oldukları gruplara göre değişiklik gösterir.

D) Müzik gruplarında solistlik, bir rol örneğidir.

 

5. Sınıfta A grubu dışındaki gruplar deneylerini sundular. A grubundaki Okan, getirmesi ge­reken iki deney         malzemesini unuttu. Bu neden­le A grubu deneyini gerçekleştiremedi. Okan'ın davranışını açıklayan şık hangisidir

A) Görevini ve sorumluluğunu biliyor.

 1. Görev ve sorumluluklarını yerine getirme­diği için grubu başarısız oldu.

C) Çalışkan bir öğrenci.

D) Derslerine   zamanında   hazırlanan   bir   öğrenci

6. Çocuğun yanında sigara içen baba çocuğunun aşağıdaki haklardan hangisini çiğnemektedir?

A)sağlıklı beslenme    B)sağlık kurumlarından yararlanma

C)sağlık hizmeti alma D)sağlıklı yaşama

 

7. Toplumda çeşitli gruplar vardır.

Bu gruplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Gruplar sürerlilikleri bakımından farklıdır.                         B-Bütün grupların nitelikleri kanunlarla belirlenir.

C-Özellikleri kanunlarla belirlenen gruplara kurum denir.      D-Aile ve okul birer kurumdur.

 

8. İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?

A) İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye        

B) Sorumluluklarını yerine getirmeye

C) Tasarruflu olmaya                                                    

D) Başkalarının haklarına zarar vermemeye

 

9. Dedem köyde çıkan orman yangınını görmüş ve hemen köylüleri toplayıp 1 0 tanesine kürekle yangına toprak attırıp, 10 tanesine yangına yakın yerlerdeki ağaçları kestirip, 50 kişiye de dereden su taşıtıp başarıyla yangını söndürttü. Bu başarının sırrı neydi?

A) Bir grup oluşturulması ve herkesin üzerine düşen görevi yapması.   B) Yangının küçük olması.

C) Suyu dereden taşımaları.                                                                     D) Yangına yakın ağaçların kesilmesi.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdan değildir?

A) kaplıcalar     B) ormanlar        C) kaleler       D) nehirler

 

11.  İçinde bulunduğumuz grupların başarılı olması için ne gerekir?

A) Grupta üyelerin çok konuşması gerekir.

B) Grupta kimsenin birbirini dinlememesi ge­rekir.

C) Grup herkes gönlüne göre hareket eder.

D) Grup üyelerinin aldıkları göre ve sorumlu­luklarını yapmaları gerekir.

 

12.  Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun ( UNICEF) amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

     A-Dil,din,ırk ayrımı yapmadan tüm dünya çocuklarına yardım etmek.

     B-Gelişmemiş ülkelere yardım etmek.

     C-Savaşları engellemek

     D-Hastalıklara çare aramak.

 

13. Aşağıdaki seçenekler hak ve sorumluluklar açısından değerlendirildiğinde hangisi diğerlerinden farklıdır?

A. Eğitim- öğretimden yararlanma   

B. Okul kütüphanesinden faydalanma

C. Okul kurallarına uyma                  

D.Spor salonundan yararlanma

14.  - “Çocuk hakları sözleşmesinde bir çocuğun ya da ailesinin cinsiyeti, rengi, dili, dininden dolayı ayırımcılık yapılmaması öngörülmüştür.”  Bu durum sözleşmenin hangi özelliğini göstermektedir?

A) özgürlükçü B) yasakçı  C) eşitlikçi D) şüpheci

 

15. Bir toplumun düzenini ve yapışım daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap denir.

      Buna göre aşağıdakilerden hangisi inkılaplar arasında yer almaz?

A. Padişahlık yerine Cumhuriyetin kurulması        

B. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

C. Herkesin bir soyadı alması                                 

D. Geleneklerin devam ettirilmesi

5.SINIF-HAKLARIM-15.TESTY 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz?

 

A) Eğitim hakkı

B) Barınma hakkı

C) Çocuğun sağlığının korunması hakkı

D) Çocuğun bütün isteklerinin karşılanması hakkı

 

   2.Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

 

 1.    Grup çalışmalarında başarılı olmak için herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir.
 2.    Toplumda sahip olduğu statüye göre bireyden beklenen davranışa rol denir.
 3.   Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, korunmaya muhtaç çocukları 15 yaşına kadar yurtlarında barındırır.
 4.   Müzik dinlemek hakkım olmasına rağmen başkalarını rahatsız etmemem sorumluluğumdur.

 

3. Sorumluluk sahibi olmak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek bize ne kazandırır?

A) Başarı  B) saygı  C) başarısız  D) Huzur

 

4.Öğrenci kulüplerindeki görevlerimizi yerine getirmek bizlerin nesidir?

A) amacıdır                B) hakkıdır 

C) sorumluluğudur  D) hepsidir

 

5. Aşağıdakilerden hangisi okulda yerine getirmemiz

gereken sorumluluklarımızdandır?

 

A) Okul araç gereçlerini temiz tutmak  

B) Okulumuzu sadece okul içinde temsil etmek

C) Okula geç gelmek    

D) Okul idaresine zorluk çıkarmak

 

6. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

 

 1.    Ödev yapmak hak -  okula gitmek sorumluluktur.
 2.    Okulun araç- gereçlerinden yararlanmak hak - okula zamanında gelmek sorumluluktur.
 3.   Bir gruba girmek hak – grup içinde çalışmak sorumluluktur.
 4.   Yaşamak hak – kurallara uymak sorumluluktur.

 

7. UNİCEF hangi amaçla kurulmuş bir birliktir?

 

A) Tüm çevrecilerin çevreyi koruması amaçlı

B) Tüm çocuklara yardım amaçlı

C) Tüm hayvanları koruma amaçlı

D) Eğitimi destekleme amaçlı

 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bir kurum değildir?

 

A) Aile                   B) Okul     

C) Sağlık Ocağı      D) Öğrenci kulübü

 

9.   Aşağıdakilerden hangisi grup değildir?

 

A) Durakta otobüs bekleyenler          B) Akrabalar      

C) Oyun arkadaşları                D) Sınıf arkadaşları

 

10.   Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan birisidir?

 

 A) Kiraz festivali                  B) Kurban bayramı       

 C) 23 Nisan                         D) Ramazan bayramı  

 

11.Aşağıdakilerden hangisi kurumun özelliklerinden değildir?  

 

A) Sürekliliği yoktur.                 B) Çalışanlara ücret öder     

 C) Bir ihtiyaçtan ortaya çıkar         D) Hizmet üretir       

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün özellikleri arasında yer almaz?

a)konukseverlik                        b)kına gecesi    

c)yağlı güreş                            d)noel kutlamaları

 

13.“Soğuk bölgelerde yaşayan insanlar kalın giysi giyerler.”

    Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

a) Soğuk bölgelerde ekonomi gelişmiştir.       

b) Bu bölgelerde sanayi gelişmiştir.         

c) Bu bölgelerde iklim günlük hayatı etkiler.           

d)Soğuk bölgelerde ticaret gelişmiştir.

 

14-. En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Çalışma hakkı       B. Sağlık hakkı      

C. Yaşama hakkı       D.Eğitim hakkı

 

15- Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

 

A- Eğitim                     B- Barınma 

C- Sağlık D- Ailenin geçimi

 

 

 

 

 

 

5.SINIF-HAKLARIM-16.TESTY 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki hak­larımızdan birisidir?

A. Başarılı olmak 

B. Çalışkan olmak

C. Kurallara uymak 

D.Eğitimveğretimden yararlanmak

 

2)Gruplarda rollerimizin olması niçin gereklidir?

A. Düzeni sağlayacağından

B. Kanunlarda belirtildiğinden

C. Gruplar kalabalık oldu¤undan

D. Birden fazla grup oldu¤undan

 

3)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukların korunmasıyla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluş değildir?

A-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

B-Çocuk Hastaneleri

C-Yetiştirme Yurtları    

D- Huzur Evleri

 

4. Onur, beşinci sınıf öğrencisidir. Başarılı bir öğrenci, iyi bir basketbol oyuncusudur. Yaşadıkları semtte kurulan bir kulüpte oynamaktadır. Ailesinin büyük çocuğudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Onur’un bulunduğu gruplar içindeki yerini belirtmez?

 A)  Öğrenci        B)  Basketbol oyuncusu

 C)  Ağabey          D)  Temsilci

 

5)Aşağıdakilerden hangisi bir grup

oluşturmaz?

A. Oyun oynayan çocuklar

B. Geziye giden insanlar

C. Okul korosundaki öğrenciler

D. Bahçede duran insanlar

 

6)Ağır işlerde çocuk çalıştıran bir işyeri …………………….  ihlal ediyor demektir.

Bu cümleyi tamamlayacak en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A- Belediye Kanunu’nu          

B- Okul Kurallarını

C-Çevre Koruma Kanunu’nu   

D- Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni

 

7) ‘’komşu-arkadaş-müşteri-öğrenci’’

Yukarıdaki kavramlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A.Toplum içindeki rollerimiz. B.Sorumluluklarımızla.                          

C.Görevlerimizle.                                            D.Haklarımızla.

 

 

 

8)Aşağıdakilerden hangisi çocuk

olarak haklarımızdandır?

A. Büyüklerden izinsiz geziye katılmak

B. Okulda okutulacak dersleri belirlemek

C. Okul kurallarına uymak

D. Duygu ve düşüncelerimizi rahatça

söylemek

18.

9)Kaç yaşına kadar Çocuk Hakları

Sözleşmesi’nin sağladığı haklardan

yararlanabiliriz?

 

A.14           B. 16            C.18             D.20

 

10- Belli bir amacı gerçekleştirmek veya ortak ihtiyaçları gidermek amacıyla oluşturulmuş ve nitelikleri yasalarla belirlenmiş uzun süreli gruplara kurum denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kurumdur?

 

A-arkadaşlarımız             B-okulumuz      

C-kooperatif kulübü        D- okul futbol takımı

 

11-Aşağıdakilerden hangisi okulda yerine getirmemiz gereken sorumluluklardan biridir?  

A) Sınıf kurallarına uymak   

B) Futbol oynamak

C) Trafik kurallarına uymak   

D) Odamızı temiz tutmak

 

12) “Öğretmen olmak isteyen Özlem, babası tarafından 5.sınıftan sonra okula gönderilmemiştir. Babası Özlem’in tarlada çalışarak para kazanmasını istemektedir.’’

 Özlem’in hangi hakkı elinden alınmaktadır?

A )  Eğitim                 B )  Giyinme               

C )  Barınma               D )  Tedavi olma

 

13.Aşağıdakilerden hangisi bir grup değildir?

 

a)futbol takımı              b)sınıf           

c)okul korosu              d)alışveriş yapan insanlar   

 

14-Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklardan değildir?

 

a)kaplıca      b)orman          c)kale             d)nehir

 

15-Aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılığı oluşturan faktörlerden değildir?

 

a)aynı şehirde yaşamak            

b)yer şekilleri            

c)iklim                    

d)bitki örtüsü

5.SINIF-HAKLARIM-17.TEST Y                                                                                                                                         

 1. “Yerlere çöp atmamak topluma ve çevreye karşı …………………………” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A)haklarımızdandır              

B)ilkelerimizdendir  

C)sorumluluklarımızdandır      D)davranışlarımızdandır

 

2-Aşağıdakilerden hangisi için grup oluşturmaya gerek yoktur?

A-voleybol oynamak            

B-kulüp faaliyetlerinde bulunmak

C- ders çalışmak                 

D-piyes oynamak

 

3-Aşağıda bazı gruplar ve bu grupla ilgili roller eşleştirilmiştir.

Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A-  okul-öğretmen        B-  aile-baba     

C-  sınıf-öğrenci           D-  futbol takımı-müdür

 

4-Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin sorumlulukları arasında yer almaz?

 A-Derslere zamanında girmek

 B-Ödevleri zamanında yapmak

 C-Hafta sonları arkadaşlarıyla parka giderek oyun oynamak

 D-Okul eşyalarını düzenli kullanmak

 

5-Okula kayıt yaptıran her öğrencinin birtakım hakları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?

A-Okul kütüphanesinden yararlanmak

B-Eğitim öğretim imkanlarından yararlanmak

C-Okula istediği zaman gelmek

D-Okul bahçesinden yararlanmak

 

6-“Ben her zaman aile içinde üzerime düşen sorumlulukları yerine getiririm” diyen bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangisi bu sözüyle çelişir?

A-Anne ve babasına saygı göstermesi 

B-Ev işlerine karışmaması

C-Evin temizliğine dikkat etmesi           

D-Evdeki eşyalar düzenli kullanması

 

7-Birleşmiş Milletler Çocuklar’a Yardım Fonu ‘nun ( UNICEF) amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A-Dil,din,ırk ayrımı yapmadan tüm dünya çocuklarına yardım etmek.

B-Gelişmemiş ülkelere yardım etmek.

C-Savaşları engellemek

D-Hastalıklara çare aramak.

 

8-komşu-arkadaş-müşteri-öğrenci

Yukarıdaki kavramlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A.Toplum içindeki rollerimiz.                            B.Sorumluluklarımızla. 

C.Görevlerimizle.                                              D.Haklarımızla.

 

9-Ağır işlerde çocuk çalıştıran bir işyeri …………………….  ihlal ediyor demektir.

Bu cümleyi tamamlayacak en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Belediye Kanunu’nu          

B- Okul Kurallarını

C-Çevre Koruma Kanunu’nu   

D- Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni

 

10-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukların korunmasıyla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluş değildir?

A-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

B-Çocuk Hastaneleri

C-Yetiştirme Yurtları    

D- Huzur Evleri

 

11) Okulda üyesi olduğumuz gruplardaki rollerle ilgili hangi bilgi ya da bilgiler doğrudur?

I. Gruplardaki rollerin yapılma zorunluluğu yoktur.

II. Her üye grup içinde rolünü kendisi belirler.

III. Rollerimizi yerine getirmediğimizde sorunlar çıkabilir.

 A)  Yalnız I                       B)  Yalnız III

 C)  I ve II                          D)  II ve III

 

12. Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklardan değildir?

a)Kaplıcalar    b)Ormanlar   

c)Kaleler   d)Nehirler

 

13. Hangisi kültürel farklılıklara örnek verilemez?

a)Düğün Şekilleri              b) Mertlik     

c) Halk Oyunları               d)Yemek Çeşitleri

 

14. İçinde bulunduğumuz toplumda kültürel farklılıklara rastlayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılıkların sebeplerinden değildir?

a) Eğitim                      b) Para birimi 

c) İklim                        d)Yeryüzü şekilleri

 

15. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk ifade eder?

A) Maç yapmak            B) Uyumak

C) Ders çalışmak          D) Oyun oynamak

 

5.SINIF-HAKLARIM-18.TESTY 

1-“Tüm dünya çocukları çocuk

haklarından din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet,

mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrım› yapılmaksızın yararlanmalıdır.”

Çocuk Haklar› Bildirgesi’nin yukarıdaki

maddesi verilenlerden hangisi ile ilgilidir?

A. Çocuklar e¤itim görmelidirler.

B. Her çocuk bir işte çalışmalıdır.

B. Tüm çocuklar s›n›f gözetmeksizin eşittir.

D. Çocuklar oyun oynama hakkına

sahiptirler.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerler arasında sayılmaz?

a) Kıyafetler                 b) Halk oyunları 

c) Yer şekilleri     d) Gelenekler

S.3.

Can’ın anlatımına göre, hangi seçenekteki yargı doğru değildir?

A) En önemli rolümüz baba olmaktır.

B) Rollerimiz, bulunduğumuz ortama göre değişebilir.

C) Bir kişinin birden çok rolü olabilir.

 D) Bir kişinin, evde üstlendiği birden çok rol vardır.

 

4. İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?

A) İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye

B) Sorumluluklarını yerine getirmeye

C) Tasarruflu olmaya

D) Başkalarının haklarına zarar vermemeye

 

5. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

A) Eğitim B) Askerlik

C) Barınma D) Sağlık

S.6.

      

Evlenen iki kişinin birbirlerine karşı üstlendikleri rol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş       B) Dost    C) Meslektaş    D) Arkadaş

 

7. Aşağıdakilerden hangisi yasalarımıza göre yapmak zorunda olduğumuz bir durum değildir?

A) Seçimlerde oy kullanmak.                         

B) Toplu taşıma araçlarında büyüklere yer verilmesi.

C) Alışverişten sonra fiş/fatura alma.                                     

D) Trafiğe çıkarken emniyet kemerini takmak.

 

8.”Öğretmen olmak isteyen Zehra, babası tarafından 5.sınıftan sonra okula gönderilmemiştir. Babası Zehra’nın tarlada çalışarak para kazanmasını istemektedir’’

 Bu olayda Zehra’nın hangi hakkı elinden alınmaktadır?

A) Barınma                B) Giyinme              

C) Eğitim                   D) Tedavi olma

 

9.  Aşağıdakilerden hangisi grup değildir

A) Sınıf arkadaşları 

B) Takım arkadaşları

C) Stadyumda maç izleyenler  

D) Ödev için toplanmış öğrenciler

 

10. Bazı gruplar uzun sürelidir ve kanunlarla belirlenmiş özellikleri vardır. Bu gibi gruplar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurum                      B) Aile

C) Sınıf futbol takımı  D) Oyun arkadaşları

 

11.  I. Çocuk hakları, bütün çocuklar içindir.

      II.  Yaşama hakkı en temel haktır.

      III.  Herkes 18 yaşına kadar çocuk haklarından yararlanır.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)  I, II ve III                B)  Yalnız II

C)  II ve III                   D)  Yalnız I

 

12.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukların korunmasıyla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluş değildir?

A) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

B) Çocuk Hastaneleri

C) Yetiştirme Yurtları    

D) Huzur Evleri

 

13Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?

A) Okul kütüphanesinden yararlanmak

B) Eğitim öğretim imkânlarından yararlanmak

C) Okula istediği zaman gelmek

D) Okul bahçesinden yararlanmak

 

14-  Aşağıdakilerden hangisi bir grup değildir?

A) futbol takımı       B) alış veriş yapan insanlar               C) sınıf                   D)okul korosu

 

15- Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, birey kaç yaşına kadar çocuktur?

 

 1. 7           B)15   C) 18  D) 20

 

 

 

 

 

5.SINIF-HAKLARIM-19.TEST Y

1.Bir bisiklet düşünün. Bisikletin her parçasının bir görevi vardır. Bisiklet ancak her bir parçasının uyum içinde hareket etmesiyle çalışır. Bu parçalardan biri yerinde olmadığında ya da çalışmadığında bisiklet kullanabilir misiniz?

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Üyelerinden biri olmadığında yada görevini aksattığında grup amacına ulaşamaz.

B) Grup içinde bireylerin değişik görevleri olabilir

C) Bisikletimiz kullanmadan önce mutlaka kontrol etmeliyiz.

D) Bisiklet sürerken trafik kurallarına uymalıyız

 

2.    I. Aile

      II.  Kültür ve Edebiyat Kulübü

      III. Akraba

Yukarıdaki gruplardan hangisi ya da hangilerinde okula gitmeden önce yer alırız?

A)  Yalnız I            B)  I ve III

C)  Yalnız II          D)  I, II ve III

 

3. “Eren ile babası Hakan Bey, alışveriş yapıyorlardı yanlarına bir çocuk yanaştı. Eren, ona ismini sordu. Çocuk da kendisine hep “ufaklık” diye seslenildiğini söyledi. Eren, ona nüfus cüzdanındaki ismini sordu. Çocuk da nüfus cüzdanının olmadığını söyledi.

Eren’in tanıştığı küçük çocuk aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanamamaktadır?

 1. Yaşama hakkından
 2. Barınma hakkından
 3. Düşüncelerini özgürce açıklama hakkı
 4. Vatandaşlık hakkından

 

4. Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?

A) Otobüs durağında sıraya girmek

B) Markette alış veriş yapmak

C) Gazete, kitap okumak

D) Bilgi yarışmasında birinci olmak

 

5- Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşlara karşı olan sorumluluklarından biri değildir?

A)Vatandaşların güvenliğini sağlamak.             B)Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek.

C)Vatandaşların ilişkilerini düzenlemek.                        D)Vatandaşlara vergi ödemek.

 

6-  Aşağıdakilerden hangisi bireylerin devlete karşı sorumluluklarından değildir?

A) Okul yaptırmak.          B) Vergi vermek

C) Seçimlerde oy kullanmak     D) Askere gitmek.

 

7- İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?

 A) İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye  

B) Sorumluluklarını yerine getirmeye

C) Başkalarının haklarına zarar vermemeye

D) Tasarruflu olmaya

 

8- Babamızla ilgili aşağıdaki rollerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Evin faturalarını ödemek.  

B) Hasta olan çocuğu doktora götürmek.

C) Aile bireylerinin sorunlarını dinlemek. 

D) İşe zamanında gelmek.

 

 

9-       Yandaki resim bize verimiş olan haklardan hangisiyle ilgilidir?

A) Eğitim B) Sağlık     C) Güvenlik     D) Barınma

 

10- Aşağıdakilerden hangisi çocukların rolleri gereği yapmaları gereken davranışlardan değildir?

A) Okula gitmek. 

B) Büyüklerine saygılı olmak.     

C) Odasını düzenlemek.

D) Ailesini geçindirmek.

11- Dünya çocuklarının sorunlarını araştıran ve sorunları çözmeye çalışan kuruluş hangisidir? (

 A)TEMA    B)UNICEF   C) AÇEV   D) ÇEKÜL

 

12- Aşağıdakilerden hangisi çocuğun haklarından olamaz?  

A) Beslenmesi

B) Derste izin almadan konuşması

C) İhtiyaçlarının karşılanması  

D) Sevgi ve anlayış görmesi

13- İstediğimiz grup ve kulüpte yer alabiliriz. Ancak; her bireyin, ilk olarak üyesi olduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlkokul grubu  B) Aile  

C) Oyun grubu  D) Spor kulübü

14-“Temiz bir çevrede yaşamak” herkesin hakkıdır. Bu hak, beraberinde insanlara hangi sorumluluğu yükler?

A)  okul yaptırmak       B)  otobüse binmek

C) çevreyi temiz tutmak   D)insanlara yardım etmek

 

15-Okulda üstlendiğimiz “rol  hangisidir?

a) Öğretmen   b) Müdür

c) Hizmetli   d) Öğrenci

 

 

5.SINIF-HAKLARIM-20.TESTY

 

S.1.Aşağıdakilerden hangisi kuruma örnek olarak verilemez?

 

a)Aile  b)Oyun grubu.  

c)Valilik d)Okul.

 

S.2.Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?

 

a)Okul bahçesindeki öğrenciler          

b)Sınıftaki öğrenci kümesi.    

c)Otoparktaki araba grubu.       

d)Hastanedeki hastalar.

 

S.5.Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir?

 

a)Eğitim b)barınma 

c)sağlık d)ailenin geçimi.

 

S.6.Birleşmiş Milletler'in çocuklara yardım etmek maksadıyla kurdurduğu kurumun adı nedir?

 

a)WTO a)IMF  

c)UNICEF  D)NASA

 

S.7.Hangisi okuldaki sorumluluklardan değildir?

 

a)Okula zamanında gitmek. 

b)Sınıfta gürültü yapmamak. 

c)Kitaplıktan faydalanmak 

d)ders araçlarına zarar vermemek.

 

S.8.Okulun müzik korosuna katılan bir öğrenci şunlardan hangisini yapamaz?

 

a)Müzik aletlerini kullanabilir. 

b)koronun çalışmalarına katılır. 

c)koroda görev alabilir.   

d)Koroyu ken-

di isteğine göre düzenleyebilir.

 

S.9.Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?

 

a)okul korosu  b)çevre kulübü. 

c)futbol takımı. d)okuldaki öğrenciler.

 

 

 

 

 

 

 

Ali,Aytekin,Zübeyde ve Sibel aynı sınıfın öğrencileridir. Bu öğrenciler aralarında bir grup kurdular.Amaçları

üç ay sonra düzenlenecek bilgi yarışmasına katılmaktı. Aralarında görev dağılımı yaptılar. Ali, Türkçe dersinin  ko-

nularına çalışacaktı. Aytekin,sosyal Bilgiler dersinin konularına çalışacaktı .Zübeyde ise,matematik konularına ça-

lışacaktı. Sibel,fen ve teknoloji dersi konularına çalışacaktı. Ali'nin babasının zengin bir kütüphanesi vardı. Ali,onun

için gerekli kitapları temin etme işini üstüne aldı. Grubun başkanı ve sözcüsü Sibel olmuştu.

(10-11-12-13 no'lu soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)

 

S.10.Parçaya göre başkanlık rolünü kim almıştır?

a)Ali  b)Sibel  

c)Zübeyde  d)Aytekin.

 

S.11.Ali üstlendiği görevi yerine getirmezse ne olur?

a)derece yapma şansları artar. 

b)derece yapma şansları azalır. 

c)derece şanslarında değişme olmaz.

d)kesin derece yaparlar.

 

S.12.Zübeyde'nin bu gruptaki görevi nedir?

a)grup sözcüsüdür.             

 b)genel kültür konularına çalışmak.                 c)Matematik konularına çalışmak.

d)Türkçe dersine çalışmak.

 

S.13.Bu grubun esas amacı nedir?

a)Bilgi yarışmasına katılıp dereceye girmek.

b)Boş zamanı değerlendirmek. 

c)derslerini pekiştirmek.

d)eğlenceli vakit geçirmek.

.........................................................................

S.14.Kampa giden bir grup insan, ilk önce ne yaparlar?

a)İş bölümü yaparlar     b)oturur yemek yerler.c)yatar uyurlar. d)top oynarlar.

 

S.15.Ailemizde evdeki işleri nasıl yapmamız daha doğrudur?

a)canımız isterse yapmalıyız.  

b)iş birliği ile yapmalıyız. 

c)işten kaçmalıyız. 

d)sadece kolay işleri yap-

malıyız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.16.Aşağıda verilen yazıda bir çocuğun hakkı olan bir iş yazılmıştır. Buna karşın, bu hakkın kullanılmasında bu

çocuğun uyması gereken sorumluluğunu karşısındaki boşluğa yazı ile yazınız.

Okulda,evde ya da sokakta kabuklu yemiş yemek(Hak)................................................................................................

........................................................................................(sorumluluk)

 

S.17.Bir doktordan toplumun beklediği rol ne olabilir?

a)İlaç yapmak  b)Hastaları iyileştirmek c)iğne yapmak d)kalbini dinlemek

 

Son soru 4,diğer sorular 6 puandır. Süreniz 40' dakikadır.

HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİM.

1.  Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

 

 A) Hastalanınca doktora gitmek.

 B) Evde kısık sesle müzik dinlemek.

 C) Kütüphanede kitap okumak.

 D) Okul saatinde sinemaya gitmek.

 

 

 

 

 

2.  Okulun müzik korosuna katılan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

 

 A) Koroda görev alabilir.

 B) Sevmediği kişileri korodan attırabilir.

 C) Koronun tanıtım çalışmalarına katılabilir.

 D) Koroya ait müzik aletlerini kullanabilir.

 

 

1-Aşağıdakilerden hangisi en küçük toplumsal kurumdur? (6p)

      A ) okul   B) devlet  C ) aile  D) belediye

S1)  I-Verilen bir kitabı temiz kullanmak

       II-Okuldaki kütüphaneden yararlanmak

 III-Evde verilmiş olan görevi yapmak

Yukarıda verilmiş olanlardan hangileri kişinin sahip olduğu “Haklardandır.

A)-Yalnız I  B)- I ve III  C)- Yalnız II  D)-Hepsi

 

S2)-“Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu Toplumsal yapıya ne ad verilir?

A)-Rol   B)-Grup  C)-Aile  D)-Kurum

 

1)”Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü ayırıcı özellikleri bulunan tek fert”

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

 

a)Kurum   b)Birey   c)Aile  d)Rol

 

2)Evlilik ve kan bağına dayanan, karı koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir.”

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

 

a)Kurum   b)Birey   c)Aile  d)Rol

 

3)Bir işte bir kimsenin üstüne düşen görev.”

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

 

a)Kurum   b)Birey  c)Sorumluluk  d)Rol

 

5)Birden fazla kişi veya nesnenin oluşturduğu küme.”

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

 

a)Grup   b)Birey  c)Sorumluluk  d)Rol

 

6)Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşlara karşı olan sorumluluklarından biri değildir?

a)Vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak

b)Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek

c)Vatandaşların ilişkilerini düzenlemek

d) Vatandaşlara vergi vermek

 

 

7)Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisine karşı olan sorumluluklardan biri değildir?

a)Kendini geliştirmek

b)Meslek sahibi olmak

c)Başkalarından sürekli yardım almak

d)Kazandıklarını hak etmek

 

8)Aşağıdakilerden hangisi hak-sorumluluk eşleştirmelerinden biri değildir?

a)Eğitim öğretim görmek   -  okula devam etmek

b)Seçimlere katılmak   -  oy kullanmak

c)Sağlık hizmetlerinden faydalanmak -  hastane yaptırmak

d)Yaptığı iş karşılığında ücret almak -  işini hakkıyla yapmak

 

1.Bir gruptaki başarı veya başarısızlık kime aittir?

 A) Başkana                  B) Grup üyelerine               C) Öğretmene           D) Okula

 

2. Grup üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?

A) Rekabet                  B) Kıskançlık                        C) Anlaşmazlık        D) İşbirliği

 

3. Grup üyelerinden biri sorumluluğunu yerine getirmezse ne olur?

A) Diğerlerini mutlu eder.                                        B) Grup amacına ulaşmamış olur.

C) Üyenin yeri boş kalır.                                           D) Grup üyelerinin sayısı artar.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kazandığımız rollerden değildir?

A) Evlat                     B) Sınıf başkanı                    C) Arkadaş            D) Sporcu

 

5. Sınıf başkanı seçilen Kübra, öncelikle aşağıdakilerden hangisine sorumludur?

A) Müdüre karşı                                                        B) Sınıfa karşı

C) Ailesine karşı                                                        D) Başkan yardımcısına karşı

 

6. 11 yaşındaki Doğuberk haklarını öğrenmek için hangi sözleşmeye bakmalıdır?

A) Çocuk Hakları Sözleşmesine                                B) İnsan Hakları Sözleşmesine

C) Yaşama Hakları Sözleşmesine                              D) Kira sözleşmesine

 

7. Bir baba 11 yaşındaki çocuğunu marangozun yanında çalıştırıp okula göndermiyorsa çocuğun 

    hangi hakkını elinden almış olur?

 A) Yaşama hakkını                                                   B) Eğitim hakkını

 C) Güvenlik hakkını                                                 D) Beslenme hakkını

 

8. Berkcan annesine yardım ederek sofrayı kurdu. Buna göre; Berkcan sorumluluklarından

    hangisini yerine getirdi?

 A) Okul ve sınıftaki sormluluğunu                          B) Kişisel somluluğunu

 C) Aile içindeki sorumluluğunu                              D) Ülkesine karşı sorumluluğunu

 

9.         I. Barınma                         II. Eğitim                   III. İlgi ve sevgi görme hakkı

    Sokakta yaşayan bir çocuk yukarıdaki haklardan   hangisi ya da hangilerinden yoksundur?

A) Yalnız I                     B) I ve II                   C) II  ve III                  D) I, II ve III

 

10. Aşağıdakilerden hangisi topluluk değildir?        

A) Yaya geçidinde bekleyenler                             B) Kantinde sıra bekleyenler

C) Futbol takımı                                                    D) Pazarda alış-veriş yapanlar

 

 

yerlikaya

niyaz usta amblemADI- SOYADI:………………………………..      

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-1.TEST Y 

 

1.  Karadeniz’i Marmara Denizi’ne aşağıdakilerden hangisi bağlar?

A) Süveyş Kanalı B) Çanakkale Boğazı

C) İstanbul Boğazı D) Cebelitarık Boğazı

 

2.  Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması hangi alanda yapılan inkılâplara örnektir?

A) siyasal B) ekonomik

C) hukuk D) toplumsal

 

3.  Aşağıdaki kültürel miraslarımızdan hangisi Bursa’da bulunur?

 

A) Topkapı Sarayı B) Yeşil Türbe

C) Selimiye Cami D) Sultan Ahmet Cami

 

4.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Mantı-Kayseri

B) İskender kebabı-İstanbul

C) Tantuni-Mersin

D) Dondurma-K.Maraş

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde eğitim alanında yapılan bir yeniliktir?

 

A) Saltanatın kaldırılması

B) Medeni Kanunun kabul edilmesi

C) Yeni Türk alfabesi kabul edildi.

D) Aşar vergisi kaldırıldı.

 

6.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri için söylenemez?

 

A) İlkeler bir bütünlük içindedir.

B) Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.

C) Akla ve mantığa uygundur.

D) Kabul edilip benimsenmesi zorunludur.

7.  Türk toplumunun her yönüyle gelişmesini ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasını savunan Atatürk ilkesi hangisidir?

 

A) İnkılâpçılık             B) Devletçilik

C) Milliyetçilik             D) Laiklik

 

 

8.  Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonradır?

 

A) Yeni Türk alfabesinin kabulü.

B) Miladi Takvimin kabulü.

C) İlköğretimin 8 yıl olması.

D) Türk Tarih Kurumunun açılması.

 

 

 

 

9.  Yurdumuz topraklarının Avrupa Kıtasında yer alan bölümüne ne ad verilir?

 

A) Anadolu  B) Asya

C) Marmara D) Trakya

 

 

10.  Saz eşliğinde şiirler okuyup, türküler söyleyen halk şairlerine………denir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) şair  B) ozan

C) yazar  D) çelebi

 

 

11.  Aşağıdaki maddelerden hangisi Medeni Kanunda bulunmaz?

 

A) Tek eşle evlilik

B) Kadın erkek eşitliği

C) Aşar vergisi kaldırılacak

D) Kadına boşanma hakkı verilecek

 

 

 

12.  Aşağıdaki turistik yerlerden hangisi tarihi özellik taşıyan beşeri unsurlardandır?

 

A) Efes Harabeleri  B) Pamukkale

C) Kapadokya  D) Düden Şelalesi

 

 

 

13.  Saltanat aşağıdaki tarihlerin hangisinde kaldırılmıştır?

 

A) 1 Kasım 1922  B) 1 Kasım 1928

C) 29 Ekim 1922  D) 17 Şubat 1926

 

 

14.  Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin tarihi ile ilgili bilgi vermez?

 

A) Kaleler  B) Anıtlar

C) Kitabeler D) Denizler

 

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden değildir?

 

A) Milliyetçilik B) Halkçılık

C) Girişimcilik D) Devletçilik

 

 

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-2.TESTY  

 

 

1.  Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan yeniliklerden değildir?

 

A) Aşar vergisi kaldırıldı.

B) Medreseler kapatıldı.

C) Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.

D) Kabotaj Kanunu

 

2.  Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yerlerden Söğüt ilçesi hangi ilimizdedir?

A) Bilecik  B) Bursa

 

C) İstanbul  D) Ankara

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminin önemli eğlence türlerinden biridir?

 

A) Sinema  B) Müzikal

 

C) Karagöz Oyunu D) Tiyatro

 

4. Hangi ilimizde, Mevlana’nın ölüm yıldönümü nedeniyle Şeb-i Arus törenleri düzenlenmektedir?

 

A) Erzurum   B) Bursa

 

C) İstanbul   D) Konya

 

5.  25 Kasım 1925 yılında şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarıldı.

Bu kanun hangi alanda değişiklik meydana getirdi?

 

A) Toplumsal  B) Ekonomi

 

B) Askeri   D) Sağlık

 

6.Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)M.Kemal Atatürk       B)İsmet İnönü

 

C)Kazım Karabekir            D)hiçbiri

 

7. Aşağıdaki kurallardan hangisine uymayanlar mahkemeler tarafından cezalandırılırlar?

 

A) Din kuralları             B) Yazılı kurallar

 

C)Gelenekler             D) Töreler

 

 

 

 

 

 

 

8. Hz.Mevlana’nın en ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Nutuk                        B) Mesnevi

 

C)  Seyahatname           D) Marifetname

 

9.Peri Bacaları ile ünlü ilimiz hangisidir?

 

A) Kırşehir         B) Denizli             

C) Nevşehir           D) İstanbul

 

 

10.Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan inkılaplardan değildir?

A)Cumhuriyetin ilanı                               

B)Soyadı kanunu

C)Saltanatın kaldırılması                         

D)Halifeliğin kaldırılması

 

11.Birlikte yaşayan insanların ürettiği maddi ve manevi değerlerin tümüne ne ad veririz?

 

A) Miras                       B) Kültür         

C) Anıt                         D) Doğal Varlık

 

12.Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?

 

A)23 Nisan 1920                     B) 29 Ekim 1923

C) 19 Mayıs 1919                     D) 10 Kasım 1938

 

13) Türkiye Cumhuriyeti’nden önceki devletimiz  aşağıdakilerden hangisidir?

A)Selçuklu Devleti       

B)Osmanlı Devleti        

C)Anadolu Selçuklu Devleti          

D)Hatay Cumhuriyeti

 

14) Bir toplumun düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik ve yeniliklere .................. denir.

A) Değişiklik          

B) Yenilik                     

C) İnkılâp   

D) Düzen

 

15-Atatürk inkılapları sonrasında ağırlık ölçüsü olarak “okka“ yerine ……………….kullanılmaya başlandı.

A) Metre       B) Litre                         

C) Kilogram  D) Kilometre

 

 

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-3.TEST   Y

 

1) Türk milletinin sahip olduğu bayrak, millî marş ve para gibi değerler, aşağıdakilerden hangisinin sembolüdür?

A) Laikliğin                    B) Bağımsızlığın           

C) Demokrasinin            D) Barışın

2) Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir?

A) Ormanlar       B) Akarsular               

C) Madenler         D) Tarihi eserler

 

3) Milletini sevmek, milletini yüceltmek ve bu yolda çalışmak anlamına gelen ................. ilkesinin bütünleştirici bir özelliği vardır.

A) Milliyetçilik  B) İnkılâpçılık            

C) Devletçilik  D) Laiklik

 

4) Devletin cumhuriyetle yönetilmesini öngören ve demokrasiyi esas alan ................. ilkesi doğrultusunda, saltanat kaldırıldı.

A) Cumhuriyetçilik            B) Devletçilik                     C) Halkçılık      D) Laiklik

 

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde Atatürk İlkeleri ve bu ilkeler doğrultusunda yapılan inkılâplar yanlış eşleştirilmiştir?

A)Cumhuriyetçilik  -- Saltanatın kaldırılması                 

B) Milliyetçilik -- Eğitim birliğinin sağlanması

C) Halkçılık – Din ve devlet işlerinin ayrılması                 D) Devletçilik – Ekonomik alanda yenilikler

 

6) Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilânından önce gerçekleşmiştir?

A)Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması                B)Millet Mekteplerinin açılması

C)Aşar vergisinin kaldırılması                                  

D) Saltanatın kaldırılması

 

7- Aşağıdakilerden hangisi tarihî mirasımı­za ait değildir?

A. Sultan Ahmet Camisi  B. Topkapı Sarayı

C. Uludağ                         D. Ayasofya Müzesi

 

8- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yan­lıştır?

A. Nevşehir - Peri bacaları                       

B. Diyarbakır - karpuz

C.Kahramanmaraş – dondurma             

D. Rize – pamuk

9- Yurdumuzun Ege bölgesindeki düğün kutlamalarında, efeler zeybek oynar­ken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde halay çekilir. Karadeniz Bölgesinde ise horon tepilir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ör­nektir?

A. kültürel değerlere          B.kültürel farklılığa     

C. kültürel birliğe                D.kültür aktarımına

 

10- Aşağıdaki tarihî miraslarımızdan hangisi İstanbul'da değildir?

A.Ayasofya Müzesi          

B.Dolmabahçe Sarayı        

C. Galata Kulesi     

D. Truva Atı

 

11- Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan bir inkılaptır?

A. Türk Medeni Kanununun kabulü

B. Cumhuriyetin ilanı

C. Öğrenim birliğinin sağlanması

D. Yeni Türk alfabesinin kabulü

12- Cumhuriyet döneminde hangi kanunun kabulü ite toplumsal ve ekonomik ha­yatta kadın erkek eşitliği sağlandı?

A. Kabotaj Kanunu

B. Türk Ceza Kanunu

C. Soyadı Kanunu

D. Medeni Kanun

 

13- Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangi­sinin uygulanması ile yurdumuz ekono­mik yönden hızla gelişti?

A. halkçılık                    B.laiklik          

C. devletçilik                 D.Cumhuriyetçilik

14-"Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz, Herkes devlet hiz­metlerinden yararlanmada eşit haklara sahiptir"

Yukarıdaki anlatım Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A. devletçilik                       B.Halkçılık               

C. İnkılapçılık                       D.milliyetçilik

 

15- Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun doğal güzelliklerinden biri değildir?

A. Peri bacaları                 B. Pamukkale travertenleri

C. Sapanca gölü                D. Galata kulesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-4.TEST  Y

 

 

1- Ülkemizde her ilin kendine özgü özellikle­ri vardır, Buna göre aşağıdaki eşleştirme­lerden hangisi yanlıştır?

 

A. Giresun — Fındık             B. Diyarbakır — Dondurma

C. Nevşehir — Peri bacalar   D. Denizli — Horoz

 

2- Ulusal birlik ve beraberlik duygusunu ge­liştirmek ve güçlendirmek amacı Ata­türk'ün ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 

A. ulusçuluk                   B.İnkılâpçılık           

 C. Devletçilik                   D.halkçılık

3- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün eği­tim alanında yaptığı yeniliklerden biridir?

 

A. Medenî Kanun'un kabulü

B. Soyadı Kanununun çıkarılması

C. Kadınlara seçme hakkı verilmesi

D. Yeni Türk harflerinin kabulü

 

4- Düz damlı evlerim var. Bölgede yaşayan insanlar geçimin! hayvancılıkla sağlar. Kışlarım çok soğuktur. Ben hangi bölgeyim?

A Güneydoğu Anadolu Bölgesi

B)Doğu Anadolu Bölgesi  

C)Marmara Bölgesi 

D) iç Anadolu Bölgesi

 

5- Erzurum ilimizde, at üzerindeki insanların ellerindeki sopaları bir birlerine atarak oynadıkları oyun hangisidir?

 A)horon       B) halay      C)Zeybek     D) cirit

 

6- Selçuklu ve Osmanlı mimarîsinin özelliklerini taşır. Günümüzden 300 yıldan fazla bir süre önce yapılmıştır. Ağrı ilimizin Doğubayazıt ilçe merkezine 5 km uzaklıktadır.

Yukarıda anlatılan tarihî eserimiz hangisidir?

 

A )Ağrı Kalesi                 B.Topkapı Sarayı

C.İshak Paşa Sarayı     D)Kadifekale

 

7-"Dünyanın en güzel gün doğumu ve gün batımının yaşandığı, UNESCO tarafından dünya kültür mirası olarak kabul edilen dağımız hangisidir?

 

A)Nemrut Dağı           B)Ağrı Dağı

C)Elma dağ                 D) Erciyes Dağı

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Anıtkabir Ata'mıza yakışır bir yerde başkentimizin tam ortasında nereden bakılsa görülebilecek konumdadır. Bu görkemli anıt mezarın yapımına hangi tarihte başlanmış ve hangi tarihte bitirilmiştir?
 

A)1944-1953                 B)1940-1950 

C)1945-1954                  D)1943-1952

 

9- Hoşgörüsüyle tüm insanlığın beğenisini alan Mevlana'nın türbesi hangi şehrimizdedir?

 

A. Kayseri                        C. Ankara 

B. Konya                          D. Adıyaman

 

10- Peri bacaları île ünlü yöremize verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pamukkale                    C. At Kulesi 

B. Kuş Cenneti                 D. Kapadokya

 

11- Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi tahılın bolluğu nedeniyle “tahıl ambarı” olarak adlandırılır?

 

A. Doğu Anadolu Bölgesi         B. İç Anadolu Bölgesi

C. Ege Bölgesi                 D. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 

12- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. kaymak-Afyon                      B. kayısı-Malatya

C. elma-Amasya                        D. zeytin-Urfa

 

13-“Zeybek “ hangi bölgenin kültürünün bir parçasıdır?

 

A. Ege Bölgesi                         B. Marmara Bölgesi

B. Karadeniz Bölgesi               C. Akdeniz Bölgesi

 

14- Atatürk, son günlerinde hangi yurt sorununu çözmek için uğraşmıştır?

 

A. Hatay sorunu               B. Musul sorunu       

C. Boğazlar sorunu          D. Saltanat sorunu

 

15- Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla ilgilidir?

 

A. halkçılık                      B. laiklik            

C. inkılapçılık                   D. milliyetçilik

 

 

 

 

 

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-5.TEST  Y

1. Ülkemizde turistler tarafından ziyaret edilen çok sayıda tarihî eser ve doğal güzellik vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal güzelliklerimizdendir?

A. Manyas kuş gölü                     

B. İstanbul'da Ayasofya

C. Efes'teki antik tiyatro              

D. Konya Karatay Medresesi

 

2. Ülkemizde çok sayıda tarihî eserlerin ve doğal güzelliklerin bulunması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin artmasını sağlamıştır?

A. Okuma yazma oranının                                   

B. Ülkemize gelen turist sayısının

C. Sanayi kuruluşlarının                                      

D. Ülkemizdeki şehir sayısının

 

3. Bir toplumun duygu, düşünce ve yaşayışını yansıtan maddî ve manevî değerlerinin tümüne kültür denir.  Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden biri olamaz?

A. Halk oyunları                              

B. Örf, adet ve gelenekler

C. Camiler, medreseler ve saraylar             

D. Yeryüzü şekilleri

 

4. Bir toplumun düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi inkılaplar arasında yer almaz?

A. Padişahlık yerine cumhuriyetin kurulması  

B. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

C. Herkesin bir soyadı alması    

D. Geleneklerin devam ettirilmesi

 

5. Kültürel özellikler toplumdan topluma değişebilir. Giyim şekli bir toplumun kültürel özelliklerini yansıtır. Soğuk ülkelerde yaşayan insanlar yünden ve deriden yapılmış kalın elbiseler giyerken, sıcak ülkelerde yaşayanlar pamuk ve ketenden yapılmış daha ince elbiseler giyerler.

Bu metinde kültürel farklılığa neden olan etkenlerden hangisine değinilmiştir?

A) Gelir seviyesi       B) Gelenekler    

C) İnanış                   D)  İklim

6. Atatürk döneminde Türk toplumunun çağdaş batı uygarlık seviyesine ulaşması için bir çok yenilik yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yeniliklerden biri değildir?

A. Yeni Türk alfabenin kabul edilmesi       

B. Metre ve kilogramın kabul edilmesi

C. Miladî takvimin kabul edilmesi              

D. Millî Mücadelenin kazanılması

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi  siyasal alanda yapılan inkılaplardan değildir?

A. Saltanatın kaldırılması            B. Halifeliğin kaldırılması

C. Yeni Türk  alfabesinin kabulü   D. Cumhuriyetin ilanı

8. Aşağıdakilerden hangisi   Atatürkçülüğün niteliklerinden değildir?

A. Akıl ve bilime dayanır

 B. Düşünce özgürlüğüne dayanır.

C. Milli birlik ve bütünlüğe önem verir.    

D. Savaştan yanadır.

9. "Milletimizi sevmek, milletimizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması ve bütünlük içinde varlığım devam ettirmesi için çalışmak" anlamına gelen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Halkçılık                        B) Laiklik      

C) Cumhuriyetçilik    D) Milliyetçilik

10. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?

A) Milliyetçilik                  B)Cumhuriyetçilik         C)Meşrutiyetçilik       D) Laiklik

11. Atatürk'ün İnkılâpçılık ilkesine göre; toplum her zaman çağın gerektirdiği yeniliklere açık olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeyle uyuşmamaktadır?

A. Bilim ve teknik alanındaki yeniliklerden yararlanmak   B. Atalarımıza ait teknolojiyi terk etmemek

C. Okullarda okutulan dersleri çağa uygun hale getirmek  D. Okullarda bilgisayar kullanılmasını sağlamak

 

12.  Atatürk, Türk devletinin demokratik bir yönetim şekli olan cumhuriyetle yönetilmesini istiyordu.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu düşüncesini gerçekleştirmek için yaptığı inkılaplardan biridir?

A. Saltanatın kaldırılması                                 

B. Şapka inkılabı

C. Yeni ölçme sisteminin kabul edilmesi        

D. Medreselerin kapatılması

 

13. Atatürk'e göre herkes istediği dine inanabilmeli ve inancının gereklerini serbestçe yerine       getirebilmeliydi. Hiç kimse düşünce ve inançlarından dolayı ayrımcılığa uğramamalıydı.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu düşüncelerinin gerçekleşmesini amaçlayan ilkedir?

A. Cumhuriyetçilik  C. Laiklik  B. Devletçilik  D. Milliyetçilik

 

14. Atatürk'ün yaptığı aşağıdaki inkılaplardan hangisi daha çok sayıda vatandaşın yönetime katılmasını sağlamıştır?

A. Ekonomik yenilikler            

B. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

C. Herkesin bir soyadı alması           

D. Miladî takvimin kabul edilmesi

15.  Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın simgelerinden biridir?

A. Camiler    B. Anıtkabir   C. gökdelenler    D. ormanlar

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-6.TEST  Y

 

1. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” Atatürk’ün bu sözü hangi alandaki inkılaplarını özetler.

 

A. Hukuk       B. Eğitim               

C. Devlet Yönetim        D. Askerlik

 

2. Atatürk’ün eğitim-öğretim alanında yaptığı inkılap hangisidir?

 

A. Saat ve Tarih  B. Takvim 

C. Giyim kuşam  D. Tevhid-i Tedrisat

 

3. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi aile hayatını ilgilendirir?

 

A. Medeni Kanun B. Takvim ve Saat 

C. Yeni Türk Alfabesi  D. Tevhid-i Tedrisat

 

4. Atatürk’ün devlet yönetimi alanında yaptığı en büyük inkılap hangisidir?

 

A. Padişahlık  B. Cumhuriyetin İlanı 

C. Laiklik  D. Medeni Kanun

 

5.Aşağıda verilen tarihi eserlerden hangisi Trabzon’da bulunmaktadır?

 

a) Topkapı Sarayı b)Selimiye Camii

c)Ayasofya Müzesi d) Anadolu Hisarı

 

6.Her yıl 17 Aralıkta Konya’da kutlanan Şeb-i Arus törenleri kimin anısına yapılmaktadır?

 

a) Yunus Emre  b)Fatih Sultan Mehmet  

c)Evliya Çelebi d)Mevlana

 

7.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kadınlara sağlamış olduğu haklardan birisidir?

 

a)Yaşama hakkı                       b)Oy kullanmama hakkı     c)Seçme ve seçilme hakkı        d) Evlenme hakkı

 

8.Aşağıdaki inkılaplardan hangisi milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?

 

a) TBMM’nin açılması                           

b)Türk Dil ve Tarih Kurumu’nun  Kurulması

c)Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması    d)Saltanatın kaldırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendine karşı olan sorumluluklarından biri değildir?

a)Kendini geliştirmek  

b)Meslek sahibi olmak

c) Başkalarından sürekli yardım istemek  

d)Kazandıklarını hak etmek

 

10.  I.kaleler  II.kitabeler III. Anıtlar

Yukarıdakilerden hangileri bir bölgenin tarihi ile ilgili bize bilgi veriri?

a)I ve II b)I ve III C) II ve III D) I,II ve III

 

11-"Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıl­masına  …… ………  denir," cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?

A- lâiklik                  B- İnkılâp                    C- Devletçilik                D-milliyetçilik

 

12- Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardandır?

A.Tevhid-i Tedrisat kanunu                       B.soyadı kanunu

C.Anayasanın kabulü                                D.Türk Medeni Kanunu

 

13-“ Atatürk Türk dilinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Ayrıca Türk tarihine de önem vermiş gerekli araştırmaların yapılması için bilim adamlarını desteklemiştir.”Buna göre Atatürk ‘ ün bu amaçlarla kurdurmuş olduğu kurumlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-Türk Hava Kurumu- Türk Kalp Vakfı

B-Dil, tarih, coğrafya fakültesi- Fen, edebiyat fakültesi

C-Türk Dil Kurumu- Türk Tarih Kurumu

D-Türk eğitim vakfı- Türk Kuşu

 

14- Tevhid-i Tedrisat ne demektir?

A- Kadın erkek eşitliğinin sağlanması

B- Herkese bir soyadı verilmesi

C-Kıyılarımızdaki deniz taşımacılığının kendi gemilerimizle yapılması

D- Değişik türdeki eğitim kurumlarının birleştirilerek eğitim birliğinin sağlanması

 

15- Sürekli çağdaşlaşmayı ve yeniliklere açık olmayı öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Devletçilik             B- İnkılapçılık          

C-Milliyetçilik            D-Halkçılık

 

 

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-7.TEST   Y

 

 

1. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün doğduğu yer olan Selanik nerededir?

A. Ankara                   B. İstanbul 

C. Yunanistan      D. Kıbrıs

 

2. Dondurmasıyla ünlü olan ilimiz hangisidir?

A. Kırşehir  B. Konya  

C. Sivas               D. Kahraman Maraş

 

3. Şehir şehir gezerek gezdikleri yerlerin özelliklerini Seyahatname adlı kitabında toplayan gezgin kimdir?

A. Evliya Çelebi  B. Mevlana  

C. Yunus Emre                D. Köroğlu

 

4. Ülkemizin önemli saz sanatçılarından  olup Kırşehir’in sembollerinden biri olan halk ozanımız kimdir?

A. Musa EROĞLU  B. Neşet ERTAŞ

C. Orhan GENCEBAY              D. Arif SAĞ

 

5. Mantısıyla ünlü ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kayseri  B. Niğde 

C. Ankara              D. Gazi Antep

 

6. Atatürk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’ in kuruluşunu anlattığı kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Geometri  B. Mesnevi  

C. Nutuk  D. Seyahatname

 

7. Her yıl Konya da düzenlenen Şeb-i Arus törenleri kimin anısına yapılmaktadır?

A. Yunus Emre                   B. Dadaloğlu  

C. Mevlana                 D.Haci Bektaş

 

 

8.  Atatürk, Türk devleti n i n demokratik bir yönetim şekli olan Cumhuriyet’le yönetilmesini istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu düşüncesini gerçekleştirmek için yaptığı inkılâplardan biridir?

 

A. Saltanatın kaldırılması                                        

 B. Şapka inkılâbı

C. Yeni ölçme sisteminin edilmesi     

D. Medreselerin kapatılması

 

9. “Milleti sevmek, milleti yüceltmek ve bu yolda çalışmak” anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Halkçılık             B) Laiklik      

C) Cumhuriyetçilik    D) Milliyetçilik

 

 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul İlimizde yer almaz?

A-Topkapı Sarayı                                        

B-Dolmabahçe Sarayı

C- İshak Paşa Sarayı                                 

D- Ayasofya Müzesi

 

 

11. Ülkemizde çok sayıda tarihi eserin ve doğal güzelliklerin bulunması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin artmasını sağlamıştır?

A- Okuma yazma oranının                               

B- Turist sayısının

C- Sanayi kuruluşlarının                                    

D-Şehir sayısının

 

 

12- Kanunlar önünde herkesin eşit haklara sahip olması,

Hiçbir kimseye aileye zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınmamasını öngören                      Atatürk ilkesi hangisidir?

 

A- Cumhuriyetçilik    B-Halkçılık  C-Milliyetçilik   D-Laiklik

 

13-Atatürk,Türk kadınının erkeklerle aynı haklara sahip olmasını istiyordu .

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu amaçla yapılmasını sağladığı yeniliklerden biri değildir?

A-Mirastan kadınlara da erkekler kadar pay alma hakkının verilmesi

B-Yeni harflerin kabulü

C-Boşanma hakkının kadınlara da tanınması

D-Şapka Kanunu’nun çıkarılması

14-Ailenin kuruluşu, evlenme, boşanma, miras konularında kadınlara erkeklerle eşit haklar sağlayan kanun aşağıdakilerden han­gisidir?

A. Türk Ceza Kanunu                    B-Türk Medeni Kanun

C. Ticaret Kanunu                         D-Soyadı Kanunu

 

15- Eğitim alanında yapılan hangi yenilik yurdumuzda okur yazar oranının art­masına neden olmuştur?

ATürk Dil Kurumunun kurulması            

B- Atatatürk'ün "Başöğretmen" olması

CYeni Türk Alfabesi'nin kabulü             

D- Türk Tarih Kurumunun kurulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-8.TEST   Y

 

1.Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşlara karşı olan sorumluluklarından biri değildir?

 

A.Vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak 

B. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek    C.Vatandaşların ilişkilerini düzeltmek 

D.Vatandaşlara vergi vermek

 

2.Aşağıda ülkemizin yer şekilleriyle  ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A. Sönmüş yanardağlar bulunur.

B. Dağların uzanışı ulaşımı etkiler.

C. Üç farklı yarımadadan oluşur.

D.Platoların en çok yer kapladığı bölge İç Anadulu’dur

 

3.Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisine karşı sorumluluklarından biri değildir?

 

A.Kendini geliştirmek.     

B.Meslek sahibi olmak

C.Başkalarından sürekli yardım istemek     D.Kazandıklarını hak etmek

 

4.Aşağıdakilerden hangisi hak –sorumluluk eşleştirmelerinden biri değildir?

 

A.Eğitim öğretim görmek-okula devam etmek B.Seçimlere katılmak-oy kullanmak

C. Sağlık hizmetlerinden faydalanmak- hastane yapmak

D.Yaptığı iş karşılığında ücret almak-işini hakkıyla yapmak

 

5.Aşağıdaki doğal ve kültürel eserlerden hangisi Denizli de değildir?

 

A.Leodikya      

B. Pakukkale     

C. Selimiye   

D.Güney Şelalesi

 

6.Denizli de en çok hangi halk oyunu oynanır?

A. Zeybek  B.Horon   C.Atabarı   D.Misket

 

7.Atatürk yaptığı inkilaplarla kadınlara birtakım haklar sağlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu haklarda değildir?

 

A. Yaşama hakkı

B.Mirastan pay alma hakkı 

C.Seçimlerde oy kullanma hakkı

D Resmi yerlerde çalışma hakkı

 

 

 

 

 

 

8.Aşağıdaki inkilaplardan hangisi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?

 

A .TBMM ‘nin açılması 

B. Türk tarih kurumunu kurulması

C Türk Dil kurumunu kurulması    .

D.Tekke ,zaviye  ve türbelerin kurulması

 

 

9.Türkiye İktisat Kongresinin toplanması ,Etibank’ın  kurulması ,Sümerbank ın kurulması

Yukarıdakiler hangi ilke ile ilgilidir?

 

A.Halkcılık B.Devletcilik   C. Milliyetcilik D Cumhuriyetcilik

 

10.Soyadı Kanunu, Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi

Yukarıdakiler hangi ilke ile ilgilidir?

 

A.Halkcılık B.Devletcilik   C. Milliyetcilik D Cumhuriyetcilik

 

11-Efes antik kenti hangi ilimiz sınırları içindedir?

 

a) Antalya   b) İzmir  

c) Konya    d) Eskişehir

 

12-Cumhuriyetin ilanından sonra ekonomik alanda yapılan devrimler hangi ilke ile bağlantılıdır?

 

a) milliyetçilik  b)cumhuriyetçilik

c)devletçilik  d)halkçılık

 

13-Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdan değildir?

 

a)  Peri bacaları               b)Uzun göl  

c) Pamukkale Travertenleri d) Sümela Manastırı

 

14- Atatürk’ün yaptığı yeniliklerden hangisi kişilerin devletle ilişkilerini kolaylaştırmıştır?

 

a)Kılık kıyafette yenilik                   

b)Soyadı Kanunu                                              c)Halifeliğin kaldırılması                   

 d) Yeni harflerin kabulü

 

15-Atatürkçülüğün hangi ilkesi sonucu ülkemiz ekonomik yönden gelişmiştir?

 

a) halkçılık   b)milliyetçilik 

c) devletçilik   d) laiklik

 

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-9.TEST Y 

 

1-Türk Milleti’nin misafirperverliği aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 

a)ortak dil  b)ortak inanç  

c)ortak değer   d) ortak iş

 

2-Cumhuriyetin ilanından sonra ekonomik alanda yapılan devrimler hangi ilke ile bağlantılıdır?  

 

a) milliyetçilik  b)cumhuriyetçilik

c)devletçilik  d)halkçılık

 

3-Atatürk cumhuriyeti koruma ve yükseltme görevini kimlere vermiştir?

 

a)Türk gençliğine  b)Türk ulusuna 

c)Türk çocuklarına  d)Türk ordusuna

 

4-Cumhuriyetin ilanından sonra kadın erkek eşitliği hangi kanun ile  sağlanmıştır?

 

a)Kabotaj Kanunu b)Medeni Kanun    

c)Türk Ceza Kanunu  d)Soyadı Kanunu

 

5-‘Hiçbir kişiye, aileye,zümreye ve sınıfa ayrıcalık tanınamaz.Herkes kanunlar karşısında eşit haklara sahiptir.’Bu anlatım hangi Atatürk İlkesi ile ilgilidir?

 

a)devletçilik  b)laiklik  

c)halkçılık  d)milliyetçilik

6-“Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.” Düşüncesi hangi ilke ile bağlantılıdır?

a)devletçilik  b)laiklik  c)cumhuriyetçilik  d)halkçılık

7-Türk milletinin gelişmesi ve yeniliklere ayak uydurması için yapılan yenilikler hangi ilke sonucu oluşmuştur?

 

a)halkçılık  b)milliyetçilik 

c)inkılapçılık  d)devletçilik

 

8- Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan yeniliktir?

a) Medeni Kanun’un kabulü           

b)Cumhuriyetin İlanı

c)Tevhid-i Tedrisat Kanunu           

d) Yeni türk Harflerinin kabulü

 

9- Atatürk’ün yaptığı yeniliklerden hangisi kişilerin devletle ilişkilerini kolaylaştırmıştır?

 

a)Kılık kıyafette yenilik                  b)Soyadı Kanunu

c)Halifeliğin kaldırılması               d) Yeni harflerin kabulü

 

 

 

10- Hangisi ülkemizde yer alan doğal özelliğe sahip yerlerden biri değildir?

 

a) Truva kalıntıları        b) Pamukkale     

c)Peribacaları          d)Damlataş  Mağarası

 

11.  Aşağıdaki  doğal  varlık  ile  bulunduğu  yer  eşleştirmelerinden    hangisi  doğrudur?

 

A. Erciyes  Dağı -  Van                               

B. Manavgat  Şelalesi -  Antalya

C. Pamukkale – İzmir                                 

D. Uludağ – Afyon

 

12.  Aşağıdaki  mekanlardan   hangisi    Marmara  Bölgesi’ndedir?

 

A.  Ayasofya   Camii        B.  Zeugma          

C.  Sümela  Manastırı         D.  Safranbolu  Evleri

 

13.  İshak  Paşa  Sarayı   hangi  ilimizdedir?

 

A.  Erzurum                      B.  Şanlıurfa         

C. Ağrı                                D.  Adıyaman

 

14. Aşağıdaki  tarihi  mekan  ve  bulundukları   coğrafi  bölgeler  verilmiştir.Hangisi   yanlıştır?

 

A.  İshak  Paşa  Sarayı – Doğu  Anadolu

B.  Selimiye   Camii -  Marmara

C.  Şehitler  Abidesi – Akdeniz

D.  Nemrut – Doğu  Anadolu

 

15. Kültürel  özelliklerle  ilgili  aşağıdaki  ifadelerden  hangisi  yanlıştır?

 

A. Bölgeden  bölgeye  farklılık  gösterir.

B. Giyim  tarzı,  mimari, yemek  çeşitleri  kültürün  parçalarıdır.

C. Kültürel  özellikler  birbirinden  etkilenebilir.

D. Kültürel  özelliklerden   elli  yılda  bir  değişir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-10.TEST  Y

1.  Zeybek ,  hangi  bölgemizin  kültürel  özelliklerindendir?

A.  Ege                B.  Marmara              

C.  Akdeniz              D.  Karadeniz

 

2. Truva    hangi   ilimizde   bulunmaktadır?

A.  İzmir             B.  Çanakkale            

C.  Antalya               D.  Bolu

 

3.     I.  Vatan  ve  millet  sevgisi

II.  Milli  bağımsızlık   ve  özgürlük

III.  Milli  birlik  ve  beraberlik

 

Yukarıdakilerden    hangisi   ve  hangileri  Atatürk  ilke  ve  inkılaplarının  dayandığı  esaslardandır?

A.  Yalnız  II              B.  I  ve   II                  

C.  II  ve   III                 D.  I ,II  ve  III

 

4.    I. Türk  Dil  Kurumunun   kurulması

II.  Öğretim  Birliği  Kanunu’nun  çıkması

III.  Yeni   harflerin  kabulü

Yukarıdaki  yeniliklerden  hangileri  eğitim   alanında   yapılmıştır?

 

A.  yalnız  I            B.  I   ve   II                

C.  II  ve   III            D.   I, II  ve  III

 

5.  Aşağıdakilerden    hangisi     toplumsal   alanda    yapılan  inkılaplardan  biri  değildir?

A.  Soyadı   Kanunu                           

B.  örnek  çiftlikler   kurulması

C.  kadınlara   haklar   verilmesi        

D.   takvim,saat  ve  ölçülerde  yenilik

 

6.  Aşağıdakilerden  hangisi  siyasal  alanda  yapılan  inkılaptır?

A.  Saltanatın  kaldırılması

B.  Şapka  giyilmesi  hakkındaki  kanun

C. Yeni  Türk  harflerinin  kabulü

D. Kabotaj  Kanunu

 

7. Aşağıdakilerden  hangisi  Atatürk’ün  ekonomik  alanda  yaptığı  inkılaplara  örnek  olabilir?

 

A. Saltanatın  kaldırılması

B. Soyadı  Kanunu

C. Kabotaj  Kanunu

D. Latin  alfabesini  kabulü

 

8. Hangi  ilke  milleti  sevmek, milleti  yüceltmek  amacı  taşır?

A.  Milliyetçilik            B.  Laiklik                

C.  Halkçılık                 D. İnkılapçılık

 

9. Atatürk  ilkelerinden  hangisi  ülkeyi  hızla  kalkındırmayı   amaçlar?

A.  Laiklik                    B.  Devletçilik           C.  Halkçılık              D.  Milliyetçilik

 

10. Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  açıldı. Ülkeyi  halk  yönetmeye  başladı.Kadınlara  seçme  ve  seçilme  hakkı  tanındı.Ülke  halkının  tamamı  yönetime  katıldı.

Yukarıda  belirtilen  inkılaplar  Atatürk’ün  ilkelerinden  hangileri  ile  ilişkilidir?

 1. Cumhuriyetçilik-Halkçılık- İnkılapçılık-Milliyetçilik
 2. Laiklik- Devletçilik- Halkçılık –İnkılapçılık
 3. Milliyetçilik- Cumhuriyetçilik- Halkçılık-Laiklik
 4. Devletçilik-Milliyetçilik-Laiklik- İnkılapçılık

 

11.  Türk  Tarih  Kurumu  kuruldu. Türk  Dil  Kurumu  kuruldu.Yeni  Türk  harfleri  kabul  edildi.Dilimize  uygun  bir  alfabeye  kavuştuk.

Yukarıda  belirtilen  inkılaplar   Atatürk’ün  ilkelerinden  hangileri  ile  ilişkilidir

 1. Milliyetçilik- İnkılapçılık                         
 2. B Laiklik- Halkçılık

C. Milliyetçilik-Devletçilik                           

 D. Halkçılık- İnkılapçılık

 

12.  Tekke  ve  zaviyelerin   kapatılması.Dini   kıyafetlerin  sadece  ibadethanelerde   giyilmesi  zorunluluğu.

Yukarıda  belirtilen  inkılaplar  Atatürk’ün  ilkelerinden  hangileri  ile  ilişkilidir?

A. Laiklik-İnkılapçılık                                           

B.  Milliyetçilik- Laiklik

C. Devletçilik-İnkılapçılık                                     

D.  Cumhuriyetçilik-Devletçilik

 

13. “ Ülkeye   yararı  olabilecek  yenilikleri  kabul  etmek  gereklidir.”

Yukarıdaki  açıklama  Atatürk’ün  hangi  ilkesi  ile  ilgilidir?

A.  Laiklik              B. Cumhuriyetçilik            C.  Devletçilik               D. İnkılapçılık

 

14.  “Halk  ülke  yönetimine  katılabilmelidir.”Açıklaması    Atatürk’ün  hangi  ilkesi  ile  ilgilidir?

A.  Laiklik              B. Cumhuriyetçilik             C. Devletçilik                D.  İnkılapçılık

 

15. Cumhuriyetten  önce  Türk  kadınının  toplum  ve  çalışma  hayatında   etkin  rolü  yoktu.Cumhuriyetle  birlikte  Türk  kadını  çağdaş  hayattaki  yerini  aldı.

Buna   göre  aşağıdakilerden  hangisine  ulaşılabilir?

 1. Halkın  haklarını  aramadığına
 2. Teknolojinin  geliştiğine
 3. Cumhuriyetle  birlikte  toplum  yaşamının  değiştiğine
 4. Kadınların  eşitliğine

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-11.TEST   Y

1.  Aşağıdakilerden hangisi bizim kültürümüze ait olamaz?

 

A. Kız isteme  B. Pop müziği  

C. Türküler  D. Kına gecesi

 

2 .  Aşağıdaki  ilkelerden hangileri hukuk alanında yapılan inkılaplar ( yenilik) dandır.

 

A. Latin alfabesinin kabulü   

B. Kıyafette yapılan değişiklikler

C. Ölçülerde yapılan değişiklikler.  

D. Anayasanın kabulü

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik alanında yapılan inkılâplardan değildir?

 

A. TBMM’nin açılması  B. Saltanatın kaldırılması

C. Anayasanın kabulü   D. Kılık kıyafet kanunu

 

4. Medeni kanun ile kadının mirastan erkek ile aynı payı alması sağlandı.

 

Bununla aşağıdakilerin hangisi hedeflenmiştir?

A. Kadın erkek eşitliği   

B. Kadınların okuması

C. Kadınların oy kullanması    

D. Kadınların ekonomiye katkıda bulunması

 

5- Her yıl 17 Aralıkta ; Mevlâ’na Celaleddin Rumi’yi anmak için yapılan törene ne ad verilir?

 A)  Sıra gecesi       B) Kına Gecesi

C)  Şeb-i Arus          D)  Nikah töreni

 

6-Aşağıdaki karakterlerden hangisi Gölge Oyununda yer almaz?

A)  Tuzsuz Deli Bekir      B)   Beberuhi

C)   Kanlı Nigar               D)  Nasreddin Hoca

 

7-  Çifte Minareli Medrese hangi ilimizdedir?

A.Antalya         B.Adıyaman         

C.Şanlıurfa        D.Erzurum

 

8-Kültürel özelliklerle ilgili aşağıda verilenlerden  hangisi yanlıştır?

A.  Bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir

B.  Giyim tarzı,mimari,yemek çeşitleri kültürün parçasıdır

C  .Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir

D   Kültürel özellikler hiç değişmez

 

 

 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardandır?

A.Tevhid-i Tedrisat kanunu                       B.soyadı kanunu

C.Anayasanın kabulü                                D.Türk Medeni Kanunu

 

10-“ Atatürk Türk dilinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Ayrıca Türk tarihine de önem vermiş gerekli araştırmaların yapılması için bilim adamlarını desteklemiştir.”Buna göre Atatürk ‘ ün bu amaçlarla kurdurmuş olduğu kurumlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-Türk Hava Kurumu- Türk Kalp Vakfı

B-Dil, tarih, coğrafya fakültesi- Fen, edebiyat fakültesi

C-Türk Dil Kurumu- Türk Tarih Kurumu

D-Türk eğitim vakfı- Türk Kuşu

 

11-Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin özelliklerinden olamaz?

A-Türk milletinin tam bağımsız, huzur ve refah içinde yaşamasını amaçlar.

B-Çağdaşlaşma anlayışı taklitçi ve bilimsellikten uzaktır.

C-Atatürkçü düşünce sistemi akılcı ve bilimseldir.

D-Yapılan yenilikler Atatürk ilke ve esaslarıyla bir bütündür

 

12-Aşağıdaki inkılaplardan hangisi diğer ülkelerle olan resmi ilişkilerimizi kolaylaştırmak için yapılmıştır?

A- Medeni kanunun kabulü

B-Takvim,saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler

C- Soyadı kanununun kabulü

D- Ekonomik alanda yapılan yenilikler

 

13- Tevhid-i Tedrisat ne demektir?

A- Kadın erkek eşitliğinin sağlanması

B- Herkese bir soyadı verilmesi

C-Kıyılarımızdaki deniz taşımacılığının kendi gemilerimizle yapılması

D- Değişik türdeki eğitim kurumlarının birleştirilerek eğitim birliğinin sağlanması

 

14- Sürekli çağdaşlaşmayı ve yeniliklere açık olmayı öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Devletçilik                       B- İnkılapçılık          

C-Milliyetçilik                      D-Halkçılık

 

15-    I- İfade özgürlüğü

        II-Kişisel egemenlik

        III-kanunlar önünde eşitlik

       IV-Kişisel haklara saygı

        V- Sınıf üstünlüğü

Devlet yönetiminde demokrasiyi esas alan bir ülkede yukarıdakilerden hangilerinin varlığından söz edilemez?

A- I  ve II        B- III ve IV       C- II ve V      D-I ve V

 

 

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-12.TEST  Y

1-Ülkemizde çok sayıda tarihi eserin ve doğal güzelliklerin bulunması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin artmasını sağlamıştır?

 1. Okuma yazma oranının                               
 2. - Turist sayısının
 3. Sanayi kuruluşlarının                                    
 4. -Şehir sayısının

 

2-Kültürel özellikler toplumdan topluma değişebilir.Giyim şekli bir toplumun kültürel özelliklerini yansıtır.Soğuk ülkelerde yaşayan insanlar yünden ve deriden yapılmış kalın elbiseler giyerken,sıcak ülkelerde yaşayanlar pamuk ve ketenden yapılmış daha ince elbiseler giyerler.

Bu metinde kültürel farklılığa neden olan etkenlerden hangisine değinilmiştir?

A-Bitki örtüsü        B-Yeryüzü şekilleri    

C-İklim                  D-Eğitim

 

3- Bir toplumun maddi ve manevi değerleri ile düşünce ve sanat eserlerinin tümüne kültür denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden biri olamaz?

A-Halk oyunları                                     

B-Örf,adet ve gelenekler

C-Camiler,medreseler ve saraylar        

D-Akarsular ve göller

 

4-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul İlimizde yer almaz?

A-Topkapı Sarayı               B-Dolmabahçe Sarayı

C- İshak Paşa Sarayı        D- Ayasofya Müzesi

 

5-Atatürk’ün ilk askeri başarısı hangisidir?

A-Trablusgarp Savaşı     B-Balkan Savaşı   

C-Çanakkale Savaşı       D-Kurtuluş Savaşı

 

6-Milletimizi sevmek,milletimizi yüceltmek,milletimizin birlik bütünlük içinde varlığını devam ettirmesi anlamına gelen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Halkçılık                      B-Laiklik            

C-Cumhuriyetçilik         D-Milliyetçilik

 

7-Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Halkçılık             B- Devletçilik        

 C-Milliyetçilik         D-İnkılapçılık

 

8- Kanunlar önünde herkesin eşit haklara sahip olması,

Hiçbir kimseye aileye zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınmamasını öngören     Atatürk ilkesi hangisidir?

 

A- Cumhuriyetçilik               B-Halkçılık        

C-Milliyetçilik                        D-Laiklik

 

 

 

 

9-Atatürk,Türk kadınının erkeklerle aynı haklara sahip olmasını istiyordu .

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu amaçla yapılmasını sağladığı yeniliklerden biri değildir?

A-Mirastan kadınlara da erkekler kadar pay alma hakkının verilmesi

B-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

C-Boşanma hakkının kadınlara da tanınması

D-Şapka Kanunu’nun çıkarılması

 

10- İllerimizle tarihî ve turistik yerlerimiz eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Trabzon-  Sümela Manastırı                            

B)İzmir-   Efes Antik Kenti

C) İstanbul-Ayasofya Müzesi                               D)Ankara-Nemrut Harabeleri

 

11-     I. Aspendos antik tiyatrosu      

II. Pamukkale travertenleri

III. Peribacaları                          

IV.Efes antik şehri

Yukarıdaki turistik mekanlardan hangisi veya hangileri tarihi yapıya sahiptir?

A) I ve II         B) I ve IV        C) yalnız III           D)  II  veIII

12-Ailenin kuruluşu, evlenme, boşanma, miras konularında kadınlara erkeklerle eşit haklar sağlayan kanun aşağıdakilerden han­gisidir?

A. Türk Ceza Kanunu      B-Türk Medeni Kanun

C. Ticaret Kanunu             D-Soyadı Kanunu

 

13-Anayasamızda yer alan "Herkes vic­dan, dinî inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir," maddesi aşağıdaki Atatürk il­kelerinden hangisinin kapsamına girer?

A. cumhuriyetçilik                   B-inkılapçılık   

 C- laiklik                                 D-halkçılık

14- Eğitim alanında yapılan hangi yenilik yurdumuzda okur yazar oranının art­masına neden olmuştur?

 1. Türk Dil Kurumunun kurulması            
 2. - Atatatürk'ün "Başöğretmen" olması
 3. Yeni Türk Alfabesi'nin kabulü            
 4. Türk Tarih Kurumunun kurulması

 

15-"Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıl­masına  …… ………  denir," cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?

A- lâiklik                              B- İnkılâp                  

 C- Devletçilik                       D-milliyetçilik

 

 

 

 

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-13.TEST  Y

 

1-Pamukkale hangi bölgemizdedir?

 1. İç Anadolu
 2. Ege
 3. Akdeniz
 4. Karadeniz
 1. Peri Bacaları hangi bölgemizdedir?
  1. iç Anadolu
  2. Karadeniz
  3. Doğu Anadolu
  4. Marmara
 2. Kız Kulesi hangi bölgemizdedir?
  1. Güneydoğu Anadolu
  2. Marmara
  3. Karadeniz
  4. Akdeniz
 3. Efes Antik kenti hangi bölgemizdedir?
  1. Akdeniz
  2. Karadeniz
  3. Doğu Anadolu
  4. Ege
 4. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki tarihi mekânlara bir örnektir?
  1. Abant Gölü
  2. Damlataş Mağarası
  3. Nemrut Dağı
  4. Titreyen Göl
 5. Aşağıdakilerin hangisi, Türkiye’de bölgeler arasında kültür birliğinin olduğuna bir kanıt olarak gösterilebilir?
  1. Yöresel türküler
  2. Yöresel oyunlar
  3. Geçim kaynakları
  4. Milli bayram kutlamaları
 6. Ülkemizde turistler tarafından ziyaret edilen çok sayıda tarihi eser ve doğal güzellik vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal güzelliklerimizdendir?
  1. Manyas kuş gölü
  2. İstanbul’daki Ayasofya
  3. Efes’teki antik tiyatro
  4. Konya’daki Karatay Medresesi
 7. Gülay yurdumuzun doğal miraslarıyla ilgili bir eşleştirme yaptı. Bu eşleştirmede bir bölgemizin adını yanlış yazdı. Gülay’ın yapmış olduğu yanlışlık hangi seçenekte verilmiştir?
  1. Pamukkale - İzmir
  2. Damlataş Mağarası- Antalya
  3. Peri bacaları - Nevşehir
  4. Abant Gölü – Bolu
 8. Dinlerin kültür merkezi olarak bilinen ülkemiz bu yönüyle de turistlerin dikkatini çekmektedir. Her yıl çeşitli törenlerin yapıldığı “Mevlana’yı Anma Haftası” uluslararası bir boyut kazanmıştır. Ünlü Türk düşünürü Mevlana için yurdumuzun hangi ilinde törenler yapılır?
  1. Kayseri
  2. Kütahya
  3. Erzurum
  4. Konya
 9. Ülkemizde çok sayıda tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin bulunması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin artmasını sağlamıştır?
  1. Okuma yazma oranının
  2. Ülkemize gelen turist sayısının
  3. Sanayi kuruluşlarının
  4. Ülkemizdeki şehir sayısının

 

 1. Bir toplumun duygu, düşünce ve yaşayışını yansıtan maddi ve manevi değerlerinin tümüne kültür denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden biri olamaz?
  1. Halk oyunları
  2. Örf, adet ve gelenekler
  3. Camiler, medreseler ve saraylar
  4. Yeryüzü şekilleri

 

 1. Hasanlar yurdumuzun Karadeniz Bölgesi’ne tatile gitmişler. Tarihi ve kültürel yerlerini gezmişler. Hasan gezdikleri yerleri günlüğüne yazmış. Hasan günlüğünde hangi kültürel mirası anlatmıştır?
  1. Sümela Manastırı
  2. Alacahöyük
  3. Çifte Minareli Medrese
 2. Ülkemizin kültürel miraslarından biri de 300 yıllık tarihi evleriyle ünlü bir bölgemizdir. Buradaki evler korunmaya alınmıştır. Bu bölgemizin adı hangi seçenekte verilmiştir?
  1. Safranbolu
  2. Bolu
  3. Konya
  4. İznik
 3. Atatürk döneminde Türk toplumunun çağdaş batı uygarlık seviyesine ulaşması için birçok yenilik yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yeniliklerden biri değildir?
  1. Arap alfabesi yerine günümüzdeki Türk alfabesinin kabul edilmesi
  2. Arşın, endaze gibi ölçülerin yerine metre ve kilogramın kabul edilmesi
  3. Hicri ve Rumi takvimin kaldırılarak Miladi takvimin kabul edilmesi
  4. Milli Mücadele’nin kazanılması

 

 1. Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Devletçilik
  2. Halkçılık
  3. Milliyetçilik
  4. İnkılâpçılık

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-14.TEST  Y

 

 

1.Yeni Türk harfleri hangi tarihte kabul edilmiştir?

A) 1 Kasım 1928               B)24 Kasım 1928

C) 1Ocak 1929                    D) 3 Mart 1924

 

2.Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte yapılan inkılap han

gisidir?

A) Saltanatın kaldırılması         B) TBMM’nin açılması

C) Halifeliğin kaldırılması       C) Yeni harflerin kabulü

 

3. Atatürk  nereye giderken şapka giyerek gitti?

A) Kayseri                          C)İzmir

B)Kastamonu                     D)Samsun

 

4. I.İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

II.Alpullu Şeker Fabrikasının açılması

III.Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

Yukarıdakilerden hangileri ekonomik alanda yapılmıştır?

A) I         B) I ve III           C) II ve III          D) I ve II

 

5. I. Cumhuriyetin İlanı

II. TBMM açılması

III. Türk Tarih Kurumunun kurulması

IV. Yeni Harflerin kabulü

Yukarıdaki inkılapların kronolojik sıralanmasın da hangileri önce ve sonra yapılmıştır?

A) II ve III        B) I ve IV        C) I ve III    D) II ve IV

 

6-Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi halkçılık ilkesi kapsamında değerlendirilemez?

A-Toplum içinde ayrıcalık yaratan unvanların kaldırılması

B-Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi

C-Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi

D-Türk Medeni Kanununun kabul edilmesi

 

7-Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılap değildir?

 1. Aşar vergisinin kaldırılması
 2. B-Fabrikaların açılması

C-Çiftçiye kredi verilmesi

D- Türk Dil Kurumunun kurulması

8-  Ahmet  tarihi mekanlarımızdan ve doğal varlıklarımızdan  Truva atı, Yedigöller , Aspendos antik tiyatrosu ve Selimiye Camisini görmek için  aşağıdaki illerden hangilerine gitmesi gerekir?

A- Ankara -İstanbul –Çanakkale-İzmir

B- Çanakkale-Trabzon- Bolu- Karabük

C-Çanakkale-Bolu-Antalya-Edirne

D- Nevşehir Şanlıurfa-Antalya- İstanbul

 

 

 

 

9-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde kadınlara siyasi haklar sağlamıştır?

A-Mirastan eşit pay alma        B-Milletvekili seçilme

C-İstediği işte çalışma             D-Boşanma

 

10-Atatürk Türk devletinin demokratik bir yönetim şekli olan cumhuriyetle yönetilmesini istiyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu düşüncesini gerçekleştirmek için yaptığı inkılâplardan biridir?

 

A-Şapka inkılâbı

B-Saltanatın kaldırılması

C-Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

D-Medreselerin kapatılması

 

11-Atatürk’e göre herkes istediği dine inanabilmeli ve inancının gereklerini serbestçe yerine getirebilmeliydi. Hiç kimse düşünce ve inançlarından dolayı ayrımcılığa uğramamalıydı. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu düşüncelerini gerçekleşmesini amaçlayan ilkedir?

 

A Cumhuriyetçilik        B Devletçilik

C Laiklik                      D Milliyetçilik

 

12-“Milletimizi sevmek, milletimizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması ve bütünlük içinde varlığını devam ettirmesi için çalışmak” anlamına gelen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A  Halkçılık  B  Laiklik   C  Cumhuriyetçilik    D Milliyetçilik

 

13-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?

A Milliyetçilik                   B Cumhuriyetçilik

C Meşrutiyetçilik             D Laiklik

 

14-Bir toplumun düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılâp denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi inkılâplar arasında yer almaz?

 

A Padişahlık yerine Cumhuriyetin kurulması

B Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

C Herkesin bir soyadı alması

D Geleneklerin devam ettirilmesi

 

 

15-23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesini benimsedi.

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu ilke doğrultusunda yapılmıştır?

 

A-Saltanatın kaldırılması         

B-Medeni Kanunun kabulü

C-Soyadı Kanununun çıkarılması              

D-Medreselerin kapatılması

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-15.TEST  Y

1) Ülkemizde maddi durumu iyi olmayan ve zeki çocukların eğitim görmesi için çalışmalar yapan kuruluş hangisidir?           

a) Türk Dil Kurumu            b) Türk Böbrek Vakfı          

c) Sivil Savunma Kurumu   d) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

 

2. Yurdumuzun Ege bölgesindeki düğün kutlamalarında, efeler zeybek oynar­ken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde halay çekilir. Karadeniz Bölgesinde ise horon tepilir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ör­nektir?

 A. kültürel değerlere            B. kültürel farklılığa  

 C.kültürel birliğe                  D.kültür aktarımına

 

3. ’’ Atatürk inkılaplarının toplumsal hayatta sağladığı yenilikler nelerdir?’’ sorusunu, aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış yanıtlamıştır?

A) Modern giysilerin, şapkanın kullanılmaya başlanması

B) Erkeklerin, kadınlar adına seçimlerde oy kullanmaya başlaması

C) Kadınların, erkeklerle eşit haklara sahip olması

D) Halkımızın ülke yönetiminde söz sahibi olması

 

4. ”Öğretmen olmak isteyen Özlem, babası tarafından 5.sınıftan sonra okula gönderilmemiştir. Babası Özlem’in tarlada çalışarak para kazanmasını istemektedir.’’  Özlem’in hangi hakkı elinden alınmaktadır?

A )  Eğitim     B )  Giyinme     C )Barınma        D )  Tedavi olma

 

5. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan birisidir? (

A) Cumhuriyet bayramı                  B) Kurban bayramı      

C) Yayla şenlikleri                           D) Ramazan bayramı        

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün eği­tim alanında yaptığı yeniliklerden biridir?  

 

A)Kadınlara seçme hakkı verilmesi      

B) Soyadı Kanununun çıkarılması

C)Medenî Kanun'un kabulü                  

D) Yeni Türk harflerinin kabulü

 

7. Miras,evlenme-boşanma,aile hayatı gibi konuları düzenleyen kanun,aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A) Türk Ticaret Kanunu                B) Türk Ceza Kanunu

C) Borçlar Kanunu                       D) Türk Medeni Kanunu

 

 

 

 

 

 

 

8) Ülkemizde lösemi hastalığına yakalanan çocukların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kuruluş hangisidir?

 

 a) TÜBİTAK                                   b) LÖSEV                 

  c) TEMA                                        d) ÇEVKO

 

 

9) TBMM’nin ilk açılış tarihi hangisidir?

 

a) 19 Mayıs 1919                      b) 23 Nisan 1920      

c) 23 Nisan 1923                     d) 29 Ekim 1923

 

10) Temel amacı toplumda aileye, bireye zararlı olan içki, sigara, uyuşturucu, kumar vb. kötü alışkanlıkları eğitim yoluyla önlemek olan kuruluş hangisidir?

 

 a) Yeşilay                

b) Türk Kalp Vakfı               

 c) Kızılay           

d) Arama Kurtarma 1

 

11. Hangisi zorunlu ihtiyaçlardandır?

 

a. seyahat etme       b. Barınma

c. Oyun                    d. İlgi görme

 

12.İnsanlar kaç yaşına kadar çocuk kabul edilirler?

 

a. 15              b. 16             c. 17         d. 18

 

13. Aşağıdaki rollerden hangisi okulla ilgili değildir?

 

a. Sınıf nöbetçiliği

b. Okul nöbetçiliği

c. TRT çocuk korosu üyeliği

d. Sosyal etkinlik görevi

 

14. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırıdır?

 

a.  Çocukların belli aralıklarla aşılanması.

b. Çocukların aile bütçesine katkı için çalıştırılması.

c. İlköğretimin tüm çocuklara zorunlu olması.

d. Kimsesiz çocukların devlet himayesine alınması.

 

15.Efes Antik kenti hangi ilimiz sınırları için­dedir?

 

A. Antalya B. Çanakkale                     

C. Denizli D. İzmir

 

 

 

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-16.TEST Y 

1- Çocukların ikinci yuvası neresidir?

 

A) Aile        B) Okul       C) Kulüp               D) Kütüphane

 

2- Uluslar arası bir kuruluş olan UNICEF özellikle aşağıdakilerden hangisini korumayı ve gözetmeyi amaçlamıştır?

 

A) Herkesi                                   B) Yaşlıları                            

C) Çocukları                                D) Gençleri

 

3- Kurtuluş Savaşı aşağıdakilerden hangisini amaç edinmemiştir?

 

A) Tam bağımsızlık

B) Ulusal egemenlik

C) Vatanın ve milletin bölünmezliği 

D) Osmanlı Devleti’nin devamını sağlama

 

4- Kültürel zenginliğimizin en önemli kişilerinden biri olan,insanları güldüren,güldürürken de düşündüren kimdir?

 

A) Nasreddin Hoca                    B) Dadaloğlu                  

C)  Karacaoğlan                         D) Keloğlan

 

5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yan­lıştır?

A. Nevşehir - Peri bacaları                       B. Diyarbakır - karpuz

C. Kahramanmaraş – dondurma              D. Rize – pamuk

 

6. Yurdumuzun Ege bölgesindeki düğün kutlamalarında, efeler zeybek oynar­ken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde halay çekilir. Karadeniz Bölgesinde ise horon tepilir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ör­nektir?

 

A. kültürel değerlere   B. kültürel farklılığa  

C.kültürel birliğe           D.kültür aktarımına

 

7. Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan bir inkılaptır?

 

A. Türk Medeni Kanununun kabulü

B. Cumhuriyetin ilanı

C. Öğrenim birliğinin sağlanması

D. Yeni Türk alfabesinin kabulü

 

8. Atatürk hangi ilimize yaptığı gezide kıya­fet inkılabının bir parçası olan şapkanın giyilmesi gerektiğini açıkladı?

 

A. Erzurum               B. Sivas            

C. İzmir                     D. Kastamonu

 

 

 

9. Cumhuriyet döneminde hangi kanunun kabulü ile toplumsal ve ekonomik ha­yatta kadın erkek eşitliği sağlandı?

 

A. Kabotaj Kanunu

B. Türk Ceza Kanunu

C. Soyadı Kanunu

D. Medeni Kanun

 

10. Sivil toplum kuruluşları,gelirlerini nereden elde ederler?

 

A) Devletten                       B) Vergilerden                      

C) Belediyelerden                   D) Bağışlardan

 

11. Aşağıdakilerden hangisi millet adına kurallar koyan ve kararlar alan kurumdur?

 

A) Valilik      B) Kaymakamlık       C) TBMM            D) Muhtarlık

 

12. Anayasamıza göre yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A) Üniversiteler                          B) Mahkemeler                   

 C) Bakanlıklar                           D) Partiler

 

13. TBMM’de genellikle hükümetin karşısında olan ve hükümeti eleştiren topluluğa ne ad verilir?

 

A) Bakanlık     B) Grup       C) Devlet            D)Muhalefet

 

14. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerimizden değildir?

 

A) Üniversitelerimiz         B) Dilimiz                

C) Paramız                                 D) İstiklal Marşı’mız

 

15)   * Ekonomik alanda kalkınma yollarını araştırmalı, kendi gücümüz ve kay­naklarımızla kalkınmalıyız.

* Ulusal ekonomi ilkesini uygulamalıyız.

Yukarıdaki ekonomik kararlar nerede alınmıştır?

 

A. Mudanya görüşmelerinde

B. Lozan barış görüşmelerinde

C. İzmir iktisat Kongresinde

D. Medeni Kanun'un kabulü sırasında

 

 

 

 

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-17.TESTY  

 

1. Aşağıda, Atatürk'ün söylediği sözlerden hangisi onun barışçılık ilkesini açıklar?

 

A. "Ne mutlu Türk'üm diyene."

B. "Yurtta barış, cihanda barış."

C. "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir."

D. "Hiçbir sevgi uğruna ulus sevgisi feda edilemez."

 

2. "Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir." Atatürk'ün bu sözleri hangi ilkenin tanı­mına aittir?

 

A. cumhuriyetçilik      B. milliyetçilik

C. halkçılık                 D.laiklik

 

3.Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümü­zün öğelerinden biri değildir?

A. gelenekler

B. savaşlar

C. âdetler

D. inançlar

 

4. Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramları­mızdan biridir?

A. Öğretmenler günü

B. Cumhuriyet Bayramı

C. Ramazan Bayramı

D. Zafer Bayramı

 

5. Aşağıdakilerden hangisi tarihî mekanlar­dan biri değildir?

A. Dolmabahçe Sarayı

B. Ayasofya Müzesi

C. Rumeli Hisarı

D. Manavgat Şelâlesi

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün eği­tim alanında yaptığı yeniliklerden biridir?

 

A. Medenî Kanun'un kabulü

B. Soyadı Kanununun çıkarılması

C. Kadınlara seçme hakkı verilmesi

D. Yeni Türk harflerinin kabulü

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılâp­larının getirdiği yeniliklerden biri değildir?

 

A. milâdî takvimin kabul edilmesi

B. ilköğretimin 8 yıla çıkarılması

C. Arap harflerinin kaldırılması

D. halifeliğin kaldırılması

 

8. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alan­da yapılan yeniliklerden biri değildir?

A. kıyafette değişiklik

B. takvim ve saat ölçülerinde değişiklik

C. Medenî Kanun'da ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik

D. herkesin bir soyadı alması

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumlar ara­sındaki kültürel farklılıkları oluşturan ne­denlerden biri değildir?

A. toplumların ekonomik durumları

B. yaşanılan yerin yeryüzü şekilleri

C. yaşanılan yerin iklimi

D. toplumu oluşturan bireylerin ten renk­leri

 

10.   ”Öğretmen olmak isteyen Özlem, babası tarafından 5.sınıftan sonra okula gönderilmemiştir. Babası Özlem’in tarlada çalışarak para kazanmasını istemektedir.’’  Özlem’in hangi hakkı elinden alınmaktadır?

A )  Eğitim                               B )  Giyinme         

C )  Barınma                           D )  Tedavi olma

 

11.     Efes Antik Tiyatrosu hangi ilimizdedir? 

A)İzmir       B)İstanbul        C)Antalya         D)Muğla

 

12) Bir toplumun meydana getirdiği maddi ve manevi varlıkların hepsi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

 

A) kültür      B) tabiat      C) sanat      D) gelenek

 

13 

  I. Ölü Deniz

 II. Peri Bacaları                                                                   

III. Ayasofya Müzesi

IV. Kuş Cenneti

Yukarıdakilerden hangisi özellik itibariylediğerlerinden farklıdır?

A) I          B) II          C) III              D) IV

 

14)               I. iklim

       II. bitki örtüsü

                  III. yer şekilleri

 

      Yukarıda verilenlerden hangileri kültürel     farklılığa etki eden faktörlerdendir? 

 

     A) I         B) II ,I          C) I,III     D) I,II ve III 

 

15) Dünya Kültür Mirasları arasında yer almış "İshak Paşa Sarayı" Doğu Anadolu Bölgesi'nde hangi ilimiz sınırları içindedir?

 

A) Kars       B) Erzurum        C)  Iğdır           D) Ağrı

 

5.SINIF- ADIM ADIM TÜRKİYE-18.TEST   Y

   

1-Yukarıdaki müzik aleti hangi bölgemizde yaygın olarak kullanılmaktadır?

A) İç Anadolu Bölgesi          B) Marmara Bölgesi

C) Karadeniz Bölgesi          D) Akdeniz Bölgesi

 

S2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Tarihî zenginliklerimiz, ekonomik açı­dan fayda sağladığı sürece korun­malıdır.

B. Kültür birliği, ulus olarak birlik ve bera­berliğimiz açısından çok önemlidir.

C. Bölgeler arasındaki kültürel farklılıklar insanlar arasında uyumsuzluk yaratır.

D. Doğal varlıklarımızın ekonomimize katkısı turizmle sınırlıdır,

 

3) “Toplumlar arasındaki düşünce ve davranış değişikliğine kültürel fark diyoruz. Bizim ülkemiz de çok geniş       bir alanda kurulmuş ve bir çok medeniyete eşlik etmiştir.  Bunun sonucunda da çok çeşitli kültürler oluşmuştur.

 Aşağıdakilerden hangisi bölgeler arasındaki kültü-

rel farklılıklarımızdan biri değildir?

A) halk oyunlarımız          B) yemeklerimiz

C) eğitim düzeyimiz          D) konuşma şekillerimiz

 

 4-“ Yaz tatilinde ailece Nemrut Dağı’nı ve Kommegene uygarlığına ait dev heykelleri görmek istiyoruz.”

    Eren ve ailesi, bu arzularını gerçekleştirmek için hangi kentimize gitmelidir?

A) Van           B) Adıyaman    C) Bitlis         D) Bingöl

 

5- Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden

biri değildir?

 

A) Kına gecesi               B) Asker uğurlama

C) Sünnet                       D) Doğum günü kutlaması

 

6-

S11)

 

 

Bu tekerleme ile başlayan gölge oyunu hangisidir?

A) Zeybek                                B) Kukla oyunu

C) Karagöz ve Hacivat            D) Çubuk oyunu

 

7) Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizden değildir?

 

 A) misafirperverlik          B) yardımseverlik    

 C) bencillik                      D) doğruluk

8) Elif, İstanbul’a gezmeye gidecektir. İstanbul’un gezilecek yerlerini araştırırken aşağıdakilerden hangisini araştırması beklenemez?

A) tarihi mekanları                 B) doğal varlıkları

C) fabrikaları