5.sınıf sosyal bilgiler haklarımı öğreniyorum konu testi

5.sınıf sosyal bilgiler haklarımı öğreniyorum konu testi dosyası 30-05-2020 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5.sınıf sosyal bilgiler haklarımı öğreniyorum konu testi
Kategori 5. Sınıf
Gönderen erzin31
Eklenme Tarihi 30-05-2020
Boyut 11.18 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

SOSYAL BİLGİLER

Adı soyadı:                           Numara:

Sınıfı:                                  Tarih:

 

1.       Aşağıdakilerden   hangisi   hak   kavramını tanımlar?

 1. Ailemizin bize verdiği eğitim.
 2.   Okulumuzda tanınan her şey.
 3. Toplumda uymamız gereken  kuralların bütünü.
 4. Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.

 

2. İnsan  hak ve özgürlüklerinin  güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?

A. Meclisi B.  Okulu

C. Devlet D.  Alile

 

3. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?

 1. İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
 2. İnsanlar  doğuştan  bu  haklara sahip değildirler.
 3. İnsan hakları kişilere aittir.
 4. İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.

 

4.       "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" aşağıda­
kilerden hangisi tarafından yayımlandı?

 1. İnsan Hakları Derneği
 2. Nato
 3. Birleşmiş Milletler Örgütü
 4. Avrupa Birliği

 

5.     "Çocuk Hakları Bildirgesinin yayınlanış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

         A. 1930           

         B. 1932

         C.  1924          

         D. 1926

 

6.     Sosyal haklarımız içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 1. Çevrenin korunması
 2. Sağlık hakkı
 3. Kamu hizmetlerine girme hakkı
 4. Sosyal güvenlik hakkı

 

 

 

7.    Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?

 1. Akut
 2. Tüketici Haklarını Koruma Derneği
 3. Tübitak
 4. Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı

 

8.    En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir?

A. Çalışma hakkı

B. Sağlık hakkı

 1. Yaşama hakkı
 2. Eğitim hakkı

 

9.       Aşağıdakilerden hangisi  Birleşmiş Milletler Örgütünün amaçları arasında yer almaz?

 1. İnsan hakları iki ilgili yasalar yapmak
 2. Irk, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapılmasını engellemek.
 3. Herkes için insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygılı olmak, olunmasını sağlamak.
 4. İnsan hakları için ilgili uluslararası iş bir­liğini gerçekleştirmeye çalışmak.

 

10. "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır?

 1. Çocuk okula gönderilmezse.
 2. Çocuğun istemesi halinde.
 3. Ana ve babası kötü davranırsa.
 4. Devlet isterse.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bir grubun içinde çalışırsak kazanacağımız iyi özelliklerden biri değildir?

 1. Sorumluluk duygumuz gelişir.
 2. İşbirliği ve dayanışmayı öğreniriz.
 3. Kendimize karşı güvenimiz artar.
 4. Rekabet etmeyi öğreniriz.

 

12. Aşağıdakilerden  hangisi  devletin  görev­lerinden biri değildir?

 1. Çalışanları korumak
 2. İşsizliği önlemek

      C.  Gelir düzeyini yükseltmek

      D.   Aile bütçesini ayarlamak

13. Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir?

 1. devlete
 2. amirlerine
 3. Kendine
 4. topluma

 

14. Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Devletin koyduğu kurallara uymamak.
 2. Dilediğimiz her şeyi yapmak.
 3. Başkalarına zarar vermeden dilediğini yapmak.
 4. Başkalarına zarar vererek, dilediğini yap­mak.

 

15. "İnsan Hakları Bildirgesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul ediliş tarihi aşağı­dakilerden hangisidir?

  A. 1924   B. 1948

  C. 1930   D. 1945

 

"Her insan bir grubun üyesidir. Köyde, ailede, okulda ve aynı mahallede oturan­lar. Okulda ve sınıfta; kitap sevenler, çiçek sevenler, müzik sevenler gibi."

16. Yukarıdaki açıklamalara göre ortak amacı kitap okumak, müzik dinle­mek ve çevreyi çiçeklendirmek olan bir grubu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edebiliriz?

A. okumacı, araştırmacı, fotoğrafçı

B. sporcu, müzikçi, doğacı

C. konuşmacı, yelkenci, incelemeci

D. koşucu, resimci, müzikçi

17.    Aşağıdaki gruplardan hangisi içinde barındırdığı öğeler bakımından diğerlerinden farklıdır?

A. kitap, kalem, defter, silgi

B. flüt, nota, şarkı, koro

C. kâğıt, top, renkli kalem, tebeşir

D. deney, tüp, mikroskop, kıskaç

 

(18 ve 19. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayın.)

Cumartesi günü küçük bir inceleme gezisi yapmak için Oya, Cengiz, Can ve Emel karar verdik. Kendi aramızda kimin ne getireceğini kararlaştırdık. Dediğimiz saatte okulun bahçesinde buluşup yola koyulduk.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi bu geziye uygun olmayan bir gruplamadır?

A. olta, misina, yem, çapari

B. fotoğraf makinesi, dürbün, mercek

C. bardak, çatal, kaşık, mangal, top

D. teyp, radyo, atlama ipi

 

19. Paragrafta anlatılanlara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi uygun değildir?

     A. Oya,Cengiz,Can ve Emel geziye katılacak kişilerdir.

     B. Alınan karara kişiler uymakla sorumludurlar.

     C. Kendi aramızda yapmamız gerekenleri belirledik.

     D.  Bu çalışmalarda zaman ve yer  çok belirleyici değildir.

 

 

20.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yönüyle ‘’sorumluluk’’ ile ilgili değildir?

         A.  Sorumluluk, aldığı görevi yerine getirmektir.

         B.  Sorumluluğun gerektirdiği iş birliğini yapmadır.

         C.  Sorumluluk,yerine getirilmediğinde meydana gelebilecek olumsuzlukları görmektir.

         D.  Sorumluluk,bireye ve bireysel çalışmalara önem vermektir.