5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı dosyası 15-04-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı
Kategori 5. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 15-04-2019
Boyut 15.61 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Arşivi
Ön izleme

 

  ESKİŞEHİR ATA İLKÖĞRETİM OKULU

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı 5/A  Sınıfı

Sosyal Bilgiler Dersi  II.Dönem II.Yazılı Yoklama Sınavı

 

Adı Soyadı : ………………………      PUAN:………  


 


S–1- Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında doğrudan kullanılmaz?

 

  A) telefon       B) televizyon

  C) otomobil   D) telgraf

 

S–2- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

 A) İzmir – Hamsi            B) Malatya – Kayısı   

    C) Bilecik - Ayva       D) Amasya-Elma

 

S–3- Araştırmalarımızda niçin kaynak göstermeliyiz?

  

A) Reklâm yapmak için.

B) Hangi kaynaktan yararlandığımızı unutmamak için.

C) Daha iyi olması için.

D) Eseri hazırlayanların emeğine saygı duyduğumuz için.

 

S–4-Dergiler, çeşitli konuları inceleyen …………… yayınlardır.”

 Boş bırakılan yere hangi kelimenin yazılması daha uygun olur?

  A) kitapçık B) süreli

  C) ekonomik D) resimli

 

S–5- Uçağın icat edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 

  A) Para kazanma isteği

  B) İnsanların uçmaya olan merakı

  C) İnsanların ulaşımı daha hızlı hale getirme isteği

  D) İnsanların yeni bir şeyler üretme isteği

 

S–6- Aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik ve bağımsızlık  sembollerinden biridir ?

 

 A. okul                                    B. bayrak

           C. cami                                   D. dil

 

S–7-  I. Bilgisayar  II. Telefon

 III. Otomobil IV. Besin maddesi

 

           Hangisi teknolojik bir ürün  değildir?

  A) I B) II C) III D) IV

 

 

S–8-  Bilgi ve yayın korsanlığı ne demektir?

 

   A) Sahte telefon            B) Başkasının emeğini yemek                                     C) Sahte isim almak     D) Yayın almak

 

 

 

S–9-Yasalara uymayan, toplum içinde huzuru bozan

kişilerin çeşitli şekillerde cezalandırılması gerekir. Bir

kimsenin işlediği suçtan dolayı cezalandırılmasına

aşağıdakilerden hangisi karar verir?

 

A. Başbakan       B. Mahkemeler 

C. Valiler D. Milletvekilleri

 

S–10-  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızı kolaylaştıran birçok alet üretilip kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bazıları çevreye ve insana zarar vermektedir.

 Çevreye ve insana zarar veren teknolojik ürünler nasıl kullanılırsa yararlı hale getirilebilir?

  A) çok kullanılırsa 

  B) yanlış kullanılırsa

  C) bilinçli kullanılırsa 

  D) kişilerin isteğine bırakılırsa

 

S–11- 

       İl sınırları  içinde kanunları uygulamakla sorumludur.                                                                            *İldeki resmi kurum ve kuruluşlar ona bağlıdır.                                                                                   Yukarıdaki görevler hangi yönetici ile ilgilidir?                                                                                                  

 

   A) Bakan                    B) Belediye Başkanı                      C) Kaymakam            D) Vali

 

S–12      TBMM tarafından çıkarılır                                                                                                                           *Kamu yararını hedef alır.                                                                                                                                             * İnsanlar arası ilişkileri düzenler.                                                                                                                      Özellikleri verilen değerler sistemi hangisidir?                                                                                  A) Kural      B)Gelenek           C) Yasa             D) Örf   

 

S–13-  Her türlü bilginin dünya çapında paylaşılabilir hale gelmesini sağlayan buluş hangisidir?

 A) internet B) matbaa

  C) cep telefonu D) uçak

 

S–14-   I. Aklı her zaman ön planda tutar. 

 II. Duygularına önem vermez.

 III. Deney ve gözleme önem verir. 

 IV. Deneylerinde her zaman aynı sonuca ulaşır.

 Yukarıdakilerden hangisi bilim adamlarının özellikleri arasında gösterilemez?

 

  A) I B) II C) III D) IV

 

S–15-  Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) serum sağlık

  B) teleskop güvenlik

  C) tren ulaşım

  D) radyo iletişim

 

S–16-    Şehirlerde; 

*Konutları su ihtiyacını karşılamak.                                                                                   *Şehirdeki yolların bakım ve onarımını yapmak.                                                                             *Cadde ve sokakların temizliğini yapmak.Aşağıdaki kurumların hangisinin görevidir?                                                      

 

A) Polislerin               B) Muhtarların                   

C) Belediyelerin         D) Mahkemelerin

 

S–17-  TBMM’de görev yapan milletvekillerini millet seçmektedir. Bu duruma göre TBMM Aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?                                                                                                         

A) Milleti                                    B) Başbakanı            

C) Cumhurbaşkanını                   D) Milletvekilini

 

S–18-O güne dek bilinmeyen yeni bir şey yapmak, bir şey türetmek.”

 Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

 A) deney B) gözlem C) icat D) keşif

 

 

S–19-……….. edilen bir alet ……………...

ilerlemeler sayesinde geliştirilir. Bu gelişime paralel olarak aletin işlevleri de artar.”

Boş bırakılan yerlere hangi sözcükleri getirirsek bu cümleyi anlamlı hale getirmiş oluruz?

 A) buluş / bilimsel B) icat / teknolojik

  C) keşif / ekonomik D) icat / endüstriyel

 

S–20- Halkın seçimle iş başına getirdiği devlet görevlileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Milletvekili          B) Muhtar              

C) Kaymakam           D) Belediye Başkanı

 

S–21-  Aşağıdakilerden hangisi, gönüllü insanlar

    tarafından oluşturulmuş bir sosyal örgüttür?

 

  A) Valilik                          B) Milli Eğitim Müd.              C) Nüfus Müdürlüğü        D) AKUT 

 

S–22- Ali, maddi imkansızlıklar yüzünden okulunu bırakmak zorunda kalmıştır”.Ali ile ilgilenecek sivil toplum kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A. Doğal Hayatı Koruma Derneği    

B. TEMA                        

C. Eğitim Gönüllüleri Derneği          

D. Çevre Koruma Vakfı 

 

S–23- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

A) Odalar       B) Sendikalar  

C) Dernekler  D) Milli Eğitim Müd.

 

S–24- Fındık üretiminin en çok olduğu bölgemiz hangisidir?

 

a) İç Anadolu Bölgesi    b) Karadeniz Bölgesi

c) Ege Bölgesi               d) Akdeniz Bölgesi

 

25)  İnsan kaç yaşında reşit olur?

 

          A) 16        B)21         C)18           D)19

 

26) Demokratik bir ülkenin yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 A) Yöneticiler halk tarafından seçilir. 

 B) Seçilen yönetici her istediğini yapma yetkisine sahiptir.

 C) Ülke yasalara göre idare edilir.

 D) Yasaları, halkın seçtiği kişilerden oluşan meclis yapar.

 

27) İmece nedir?

A) Su kuyusu                     B) Tarım arazisi

C) Karşılıklı yardımlaşma D) Kızılay’ın yardımı

 

  1.              28) Hangisi seçilerek görev başına gelir ?

 

A)Vali

B)Belediye Başkanı

C)Milli Eğitim Müdürü

D)Kaymakam

 

29) Acil durum telefon numaralarını karşılarına yazın.(4P)

  Polis…………       İtfaiye……………

Acil Servis………..       Jandarma….……….

 

30)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz.(5P)

 

(  ) Sadece bilim insanları buluş yapar.

(  ) Teknolojik gelişmelerin yapılan buluşlarla ilgisi yoktur.

(  ) Hapşırırken ağzımızı iyi kapatmalıyız.

(  ) Kağıdı Çinliler icat etmiştir

(  ) Ülkemizin dört tarafı denizlerle kaplıdır.

 

Milli Eğitim Vakfı’nın amaçlarını ve kuruluş tarihini yazınız (7p)