5.sınıf sosyal bilgiler 1.ve2.yazılı sınavı

5.sınıf sosyal bilgiler 1.ve2.yazılı sınavı dosyası 10-01-2018 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5.sınıf sosyal bilgiler 1.ve2.yazılı sınavı
Kategori 5. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen sinemzi
Eklenme Tarihi 10-01-2018
Boyut 7.39 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ‘’Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını

    üstlenmesine ……………… , yasaların bize sağladığı imkânlara ise ………….. denir.’’

    Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?

 

A. sorumluluk-hak                     B. hak-sorumluluk                    C. görev-hak                  D. sorumluluk-görev

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınının sosyal ve siyasi hayatını etkilememiştir?

 

A. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi                         B. Medeni kanunun kabul edilmesi

C. Kız Teknik Eğitim Okullarının açılması.                D. Şapka kanununun çıkarılması.

 

3. Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyunuz.

 

* (   ) Türk kadını haklarını Atatürk’ün önderliğinde, Cumhuriyetin ilanından sonra kazanmıştır.

* (   ) Katıldığımız grupta hangi konumdaysak, o konuma uygun roller sergilemeyiz.

* (   ) Her çocuğun eğitim, beslenme, barınma, giyinme, sağlık, oyun oynama gibi hakları vardır.

* (   ) Okulda bize verilen her sorumluluğu çocuk olduğumuz için yerine getirmek zorunda değiliz.

* (   ) Bireylerin içinde bulunduğu en küçük toplumsal grup ailedir.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı inkılaplarla kadınlara sağladığı haklardan birisi değidir?

 

A. Miras hakkı             B. Yaşama hakkı            C. Seçme ve seçilme hakkı       D. Resmi yerlerde çalışma hakkı

 

5. Aşağıda verilen tarihi yapılardan hangisi Kocaeli ilinin sınırları içerisinde yer alır?

 

A. Topkapı sarayı               B. Yerebatan Sarnıcı               C. Eskihisar Kalesi                  D. Anadolu Hisarı

 

6. Her yıl 17 Aralık tarihinde düzenlenen Şeb-i Aruz törenleri kimin anısına yapılmaktadır?

 

A. Fatih Sultan Mehmet             B. Yunus Emre                   C. Evliya Çelebi              D. Mevlana

 

7. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel ‘’Gölge Oyununun’’ karakterleri arasında yer almaz?

 

A. Haliçli Katip Efendi                   B. Karagöz                     C. Hacivat                    D. Kanlı Nigar

 

8. Anadolu çok zengin bir kültürel çeşitliliğe sahiptir. Buna göre aşağıdaki şehirlerin karşısına bu şehirlerin 

    bizlere hatırlattıklarını yazınız.

 

a.  Kahramanmaraş                ………………………..                          b. Mersin                       ………………..

 

 

 

c.   Diyarbakır                        ………………………..                          d. Siirt                             ……………….

 

 

 

e.    Uşak                                ………………………..

 

9. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni …………………….. tarihinde açmıştır ve bu tarihi Türk

    çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir.

10. İnsanların kendilerini yönetecek olan kişileri seçimle yine kendilerinin belirlediği sisteme Cumhuriyet

      denir. Türkiye Cumhuriyeti aşağıda verilen tarihlerden hangisinde kurulmuştur?

 

A. 23 Nisan 1920                     B. 29 Ekim 1923                   C. 19 Mayıs 1919                     D. Hiçbiri

 

11. Din işlerinin devlet işlerinden ayrı olması gerektiğini savunan, insanlara din ve vicdan özgürlüğü

      tanıyan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Laiklik                         B. Halkçılık                            C. Cumhuriyetçilik                            D. Devletçilik

 

12. ‘’Türk toplumunu her yönden ilerletmek ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için yapılan köklü

      değişiklikleri kapsar. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ise, yeniliklere açık olmakla mümkündür.’’

      Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinden hangisinin açıklamasıdır?

 

A. Cumhuriyetçilik                B. Halkçılık                      C. Milliyetçilik                        D. İnkılâpçılık

 

13. Atatürk ilke ve inkılaplarının hedefi, Türk ulusunu …………………….. ülkeler düzeyine çıkarmaktır.

 

14. Atatürk öldükten sonra cenazesi önce Ankara Etnografya Müzesi’ne oradan da ebedi istiraatgâhı olan

      Anıtkabir’e götürülmüştür.       ( D )      ( Y )

 

15. Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk inkılaplarından birisi değildir?

 

A. Kılık-Kıyafette Yenilik          B. Soyadı Kanunu          C. Yeni Türk Harflerinin Kabulü        D. Milliyetçilik

 

16. Seçeneklerde verilenlerden hangisi Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesine ilişkin bir ifadedir?

 

A. Yönetimde padişah vardır ve kararları o verir.             B. Yönetim bir ailenin elindedir.

C. Yönetimi halk belirler.                       D. Yönetime insanların katılmadığı sistemdir.

 

17. Ulusun egemen ve yönetimde söz sahibi olduğu, yöneticilerin halkın oyuyla iş başına geldiği, devletin

      yönetim şeklinin belirlendiği Atatürkçülük ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Cumhuriyetçilik                    B. Devletçilik                         C. İnkılapçılık                        D. Halkçılık

 

18. Aşağıdaki tarihlerin karşısına bize hatırlattıkları yenilikleri yazınız.

 

1 Kasım 1922

 

3 Mart 1924                                                                                                    

 

1 Kasım 1928

 

 

19. Aşağıdaki yapılan işlerden hangisi eğitimle ilgili değildir?

 

A. Medreselerin kaldırılması                            B. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

C. eni Türk alfabesinin kabul edilmesi             D. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

 

20. Aşağıda verilenlerden hangisi siyasi (ülke yönetimiyle ilgili) alanda yapılan yeniliklerden birisi değildir?

 

A. Saltanatın kaldırılması                              B. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat) kanunu

C. Soyadı kanununun kabulü                        D. Takvim ve saatlerde değişiklik