5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem genel tarama testi

5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem genel tarama testi dosyası 30-05-2020 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem genel tarama testi
Kategori 5. Sınıf
Gönderen aysena280
Eklenme Tarihi 30-05-2020
Boyut 11.9 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER GENEL DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

 

  1. Halifeliğin kaldırılması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile en çok ilgilidir?

           a) devletçilik                        b) milliyetçilik                  c) laiklik                   d) halkçılık

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde cumhuriyetin tanımı yapılmıştır?

           a) halkın kendi kendini yönetmesi                               b) ülkeyi bir grubun yönetmesi

           c) ülkeyi bir kişinin yönetmesi                                     d) ülkeyi din adamlarının yönetmesi

 

3. Türk toplumunu her yönden ilerletmek ve çağdaş uygarlığın üzerine çıkarmak için yapılan köklü değişiklikler Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

           a) halkçılık                   b) inkılapçılık                        c) devletçilik              d) laiklik

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Laiklik ilkesiyle ilgilidir?

           a) halkın kendi kendini yönetmesi                                       b) halkın kanun önünde eşit sayılması

           c) devletin ekonomik faaliyetlerinin planlanması                d) din ve vicdan hürriyetinin sağlanması

 

5.  “Erkek her şey olabilir ama yalnız ana olamaz.Onun için kadın erkekten önce gelir.Onun için uygar toplumlarda erkek kadına daima saygıyla yükümlüdür..” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi inkılabı bu sözü doğrultusunda yapılmamıştır?

         a) Türk Medeni Kanununun kabulü                                b) Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi

         c) Kadınlara milletvekili olma hakkının verilmesi         d) Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması

 

6. “İnsan ait olduğu milletin mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin mutluluğuna da hizmet etmeye çalışmalıdır.Dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğunu temine çalışmak demektir.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözüne göre onun daha çok hangi yönüne ulaşılabilir?

        a) bilimselliğine          b) barışçı oluşu ve evrenselliğine            c) akılcılığına            d) alçak gönüllülüğüne

 

7.  Ülkemizde en önemli doğal varlıklardan birisi ormanlarımızdır. Ormanlarımız en çok hangi bölgemizde bulunur?

A) Karadeniz      B) Ege      C) Doğu Anadolu     D) Marmara

 

8. Atatürk döneminde, uygar devletlerle olan ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla,aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

       a) kadın haklarında          b) kılık-kıyafette          c) takvim,saat ve ölçülerde        d) eğitim ve kültürde

 

9.     I. Soyadı Kanununun Kabulü               II. Cumhuriyetin İlanı             III. Modern Okulların Açılması

    Yukarıda verilen inkılapların eğitim,siyasi ve toplumsal alanlarla ilişkilendirilmesi,aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

                                     I                             II                            III

                a)          toplumsal                    siyasi                      eğitim    

                b)          toplumsal                    eğitim                    siyasi

                c)          eğitim                         toplumsal               siyasi

                d)          siyasi                           eğitim                   toplumsal

 

10. Ege yöremizin erkek halk oyunlarına ne denilmektedir?

A) Uşak    B) Efe      C) Seymen   D) Dadaş   

 

11. Konya’da her yıl 17 Aralıkta Şeb-i Arus törenleri düzenlenerek anılan büyük düşünür ve şair aşağıdakilerden hangisidir?

             a) Hacı Bektaş Veli                                             b) Yunus Emre

             c) Mevlana Celaleddin Rumi                              d) Şems-i Tebrizi

 

 

12.

 

İNKİLAPLAR

ALANLAR

I

Medeni Kanunun Kabul Edilmesi

Hukuk

II

Aşar Vergisinin Kaldırılması

Ekonomi

III

Soyadı Kanununun Çıkarılması

Toplum

IV

Halifeliğin Kaldırılması

Kültür

   Yandaki inkılaplardan hangisi,ilgili olduğu alanla yanlış eşleştirilmiştir?
             

               a)   I                                  b) II                            c) III                                 d) IV

 

 13. “Ankara’da  öğrenim gören Ayşe ve Yusuf kardeşler, Sosyal Bilgiler dersinde öğrendikleri tarihi mekanlarımızdan Sultan Ahmet Camii ve Sümela Manastırı’nı merak ediyorlardı.”

          Bu tarihi yerlerini görmek isteyen kardeşlerin, aşağıdaki illerimizden hangilerine gitmeleri gerekir?

           a) İstanbul-Trabzon              b) İstanbul-Konya              c) Erzurum-Sivas             d) İzmir-İstanbul

 

14. “Yarıyıl tatilinde ailesiyle birlikte memleketi Erzurum’a giden Elif,orada gördüklerini şöyle anlatmıştır.Gittiğimiz yer 2200-3100 metrede kayak pistleri ve konaklama yerleri olan,kış sporu için turistlerin tercih ettiği çok güzel bir yerdi.”

        Buna göre Elif aşağıdaki turizm merkezlerinden hangisine gitmiştir?

       a) Erciyes                            b) Palandöken                    c) Kartalkaya                    d) Sarıkamış

 

15. “Evliya Çelebi’nin bir fotoğraf makinesi olsaydı eminim İstanbul’da çok güzel resimler çekerdi.” diyen biri aşağıdakilerden hangisini bu sözüne örnek gösteremez?

      a) Ayasofya Camii                 b) Topkapı Sarayı             c) Aspendos Tiyatrosu        d) Kız Kulesi

 

16. Atatürk ile ve inkılaplarıyla bize bıraktığı en büyük eser aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Cumhuriyet Halk Fırkası b-Türkiye Cumhuriyeti

c- Nutuk    d- Anıtkabir

 

17. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y koyunuz.

       (          ) Anıtkabir, Ankara’da Anıttepe denilen özel bir yerde bulunmaktadır.

       (          ) Erzurum, İç Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır.

       (          ) Peri Bacaları Kayseri’nin Ürgüp ilçesindedir.

       (          ) Cumhuriyetçilik ilkesine göre millet,devlet yönetiminde söz sahibidir.

       (          ) Halkçılık ilkesine göre,devleti yönetenler halka göre daha rahat bir yaşam sürmelidirler.

 

18. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazın.

            LAİKLİK                  İSTANBUL                 YÖNETİM               1 KASIM 1928                1924

  • Türkiye İş Bankası   ………………. yılında kurulmuş olup,ilk özel bankamızdır.
  • Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına dayanan Atatürk İlkesi   ………………tir.
  • Saltanatın kaldırılması   ………………… alanında yapılan bir yeniliktir.
  • Harf inkilabı  …………………………… tarihinde yapılmıştır.
  • Rumeli Hisarı,Galata Kulesi,Yerebatan Sarnıcı    ………………….. ilimizdedir.

 

19. Aşağıda verilen illeri karşısındaki tarihi eser veya doğal güzelliklerle eşleştirin.

            a) Mersin                                         Tortum Şelalesi        (           )

            b) Bolu                                              Kız Kalesi               (           )

            c) Antalya                                       Manavgat Şelalesi     (           )

            d) Denizli                                        Abant Gölü               (           )

            e) Erzurum                                      Pamukkale                 (           )

 

20. Atatürk İlkelerini yazınız.