5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı dosyası 15-04-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı
Kategori 5. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 15-04-2019
Boyut 17.59 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Arşivi
Ön izleme

 

……………. …………………………. ORTAOKULU 5/A SINIFI

2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI

Adı Soyadı : ____________________________________                     

Numarası : ________________                                       Aldığı Puan:

Sınıfı: 5 /A                                                       

A - )Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”  yazınız. (Her soru 1 puan 10 x 1 = 10 puan )

1-(    ) Doğal varlıklar insan eli değmeden oluşmuşlardır. Yapılışında insan görev almamıştır.

2-(  ) Tarihi eserler insanlar tarafından yapılmışlardır. Geçmiş dönemlerde yaşamış insanları ve kültürlerini daha iyi tanımamızı sağlarlar

3-(   ) Hayvancılıkla uğraşan Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha çok et yemekleri, balıkçılığın yaygın olduğu Karadeniz Bölgesi’nde daha çok balık yemekleri yapılır.

4-(    ) Haritalarda mavi renk dağları ,yeşil renk suları ve kahverengi ovaları gösterir.

5-(   ) Çevresine göre yüksek olan yeryüzü şekillerine dağ denir. Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek dağıdır.

6-(    ) Atatürk’ün en büyük eseri Cumhuriyet’tir.

7-(   ) İklimin, insan faaliyetleri üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır.

8-(   )Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer

9-(   ) Denizlerin büyük ve derin girintiler halinde karaların içine doğru girdiği bölümlere körfez denir. Gökova ve Güllük Körfezleri Muğla ilimizdedir.

10- (   ) Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkileri fındık ve çay , Karadeniz ikliminin tanıtıcı bitkileri zeytin, harnup (keçi boynuzu) ve turunçgillerdir..

 

B -) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (Her soru 3 puan 10 x 3= 30 puan )

 

1- Pamukkale, peribacaları ,ölüdeniz ………………  varlıklarımızdandır.

2- Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, İnkılapçılık ve Laiklik ……………… ilkeleridir

3- İnsanları bir araya getiren, birlik ve beraberlik duygusunu yaşatan,yoksullara yardım edilen, çocukları sevindiren, yaşlıları ziyaret edilen önemli günlerimizden biri de   ……… bayramlardır.

        4-Halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimine ……………………..………. denir.

5-Dağın en yüksek yerine …………………. denir.

6-Bir bölgede uzun yıllar etkili olan ortalama hava koşullarına …………..……….. denir.

7- Üç tarafı sularla çevrili kara parçasına …………………….. denir.

8- Kıyıları girintili, çıkıntılı olan ve kıyı uzunluğu en fazla olan bölgemiz ………  …………….’dir

9-Akarsuların en küçüğü deredir.Dereler birleşerek çayları oluşturur.Çayların birleşmesiyle de en büyük akarsu olan ………………… oluşur.

10- Türkiye …………….  coğrafi bölgeden oluşmaktadır.

 

 

C-) Aşağıdaki soruları dikkatle okuyup doğru seçeneği işaretleyin ( Her soru 3 puan 20x 3=60 puan

 

1- ‘’Din herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Din hiçbir zaman siyaset aleti olarak kullanılamaz’’

Atatürk, yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesine vurgu yapmıştır?

A.Laiklik                             B.Halkçılık        C.Devletçilik                        D.Cumhuriyetçilik

 

2– Atatürk’ün naaşı Anıtkabir’e taşınmadan önce 1953 yılına kadar nerede bekletilmiştir?

   A )  Dolmabahçe Sarayı       B) Etnoğrafya Müzesi 

   C ) Dolmabahçe Sarayı    D) Edirne

 

3- Halkçılık ilkesine göre, millî egemenliğin dayanağı halktır. Halk, ülke yönetimine katılabilir. Kanun önünde tüm vatandaşlar aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi halkçılık ilkesi kapsamında değerlendirilemez?

 

A) Toplum içinde ayrıcalık yaratan unvanların kaldırılması

B) Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi

C) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi

D) Türk Medeni Kanunu’nun çıkarılması

 

4- • Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı.

    • Tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlandı.

    • İlköğretim kız ve erkek çocuklara zorunlu hale  getirildi.

    • Eğitim esasları çağdaşlaştırıldı.

Verilen bu sonuçlar, Atatürk döneminde çıkartılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle sağlanmıştır?

A) Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun         B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

C) Kabotaj Kanunu                                      D) Türk Medeni Kanunu

 

5 - ‘’Cumhuriyetten önce kurulan pazar yerlerinde günümüzde olduğu gibi meyve, sebze, kumaş, giyecek ve içecekler satılırdı.’’

 Buna göre, aşağıdaki konuşmaların hangisi o dönemdeki pazar yerine ait olamaz?

A ) Bana iki okka elma verir misiniz?       B )Taze meyveler, kilosu  iki lira.

C )Üç arşın kumaş alacaktım.                      D ) Mallar hicri yılın ilk ayında gelecek

 

6- Ahmet Bey bir hastanede doktor olarak çalışmakta, boş zamanlarında da eşine yardımcı

olmakta, torunlarıyla ilgilenmekte ve arkadaşlarını ziyaret etmektedir.

Buna göre, Ahmet Bey’in mesleki bir eğitim  sonucunda yerine getirdiği rolü hangisidir?

 

A) Hastalarını tedavi etmesi                B) Eşine yardımcı olması

C) Arkadaşlarını ziyaret etmesi           D) Torunlarıyla ilgilenmesi

 

7- ‘’Çanakkale Savaşlarında düşman donanmasının Gelibolu Yarımadası’na nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etti. Kuvvetlerini oraya yerleştirip gerekli önlemleri aldı. Sonunda, büyük bir zafer kazandı.’’

    Verilen bu durum, Mustafa Kemal’in hangi özelliğini göstermektedir?

 

A) Çok yönlülüğünü   B) Açık sözlülüğünü   C) İleri görüşlülüğünü   D) Öğreticilik yönünü

 

 

        I. Ölü Deniz           II. Peri Bacaları            III. Bodrum Kalesi       IV. Kuş Cenneti

 

     8-Yukarıdakilerden hangisi özellik itibariyle diğerlerinden farklıdır?

 

         A)I       B) II          C) III              D) IV

 

    9-‛İnsanlar Akdeniz Bölgesi’nde ince elbiseler giyerken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kalın     

elbiseler giymektedir.” Bu durum kültürel farklılığı oluşturan hangi faktörü anlatmak-tadır?

 

   A)iklim      B)yeryüzü şekilleri         C)eğitimi        D)gelenekleri

 

10-’Ceren gezmeyi çok sever. Bu nedenle otobüse bindiği gibi, doğal güzellikleri anılan yeşillikler memleketine gider. Gittiği yerde dağlar vardır. Bu dağların eteklerinde bulunan yaylalalar çok  güzeldir. Buraları yaz mevsiminde insana huzur verir. Gittiği yerde bitki olarak fındık ve çay çok  miktarda yetişir. Halk oyunlarından ise horon oynanır. Kemençe  bu yörenin çalgısıdır. Ceren buraları çok sever.’’

              Buna göre Ceren yurdumuzun hangi bölgesine gitmiş olabilir?

 

A) Akdeniz Bölgesi         B)  Karadeniz Bölgesi     C) Ortadeniz  Bölgesi         D) Ege Bölgesi 

 

11-  *  Yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.

        * Bitki örtüsü bozkırdır.

        * Daha çok tahıllar ( buğday,arpa v.b) yetiştirilir.

        * Yurdumuzda en geniş etki alanına sahiptir. 

  Yukarıda  özellikleri  verilen  iklim aşağıdakilerden  hangisidir?

  A) Akdeniz             B) Karasal      C) Karadeniz           D) Hiçbiri

 

12- Dağ,  ova, plato, akarsu  ve  denizler  hangi haritalarda  gösterilir?

 

 A) Siyasi   harita        B) Fiziki  harita   C) Dünya  haritası       D) Avrupa  haritası

 

13- “Öğretmen olmak isteyen Melike, babası tarafından 5.sınıftan sonra okula gönderilme-miştir.  Babası Melike’nin tarlada çalışarak para kazanmasını istemektedir.’’  Melike’nin hangi hakkı elinden alınmaktadır?

A )  Eğitim                     B )  Giyinme               C )  Barınma                  D )  Tedavi olma

 

14-Ülkemizi gezmeye gelen bir turist önce Ayasofya’ya, ardından Sümela Manastırı’na, oradan da Pamukkale’ye gitmiştir. Açıklamaya göre turistin gittiği iller sırası ile hangi ilde verilmiştir?

     A)İstanbul – Edirne – Konya                 B)Trabzon – İstanbul – Niğde

     C)Ankara – Trabzon – Bursa                D)İstanbul – Trabzon – Denizli

 

15- ‘’Yaşadığım bölge zeytinyağlı sebze yemekleri, incir ve üzümü ile ünlüdür. Düğünlerde zeybek oynanır.’’    diye söyleyen Eren hangi şehirde oturuyor olamaz?

 

Aydın                         B)  İzmir                        C)  Muğla                        D) Ankara

 

 

 

16- Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suç işleyenleri cezalandırmak                   B)  Barışı sağlamak        

C)  Çocukların okumasını sağlamak               D)  Dünya çocuklarını koruma altına almak

 

17- Ülkemizde birçok şehir kendine özgü ürünleriyle ünlüdür.

Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır?

A) Kahramanmaraş- dondurma   B) Diyarbakır- karpuz

C) Malatya- kayısı                D) Konya - elma

 

18-“El sanatları İlk Çağlardan bu yana insanların bir uğraşı ve geçim kaynağı olmuştur”

 

Aşağıdakilerden hangisi oltu taşı ve lüle taşı işlemeciliği ile ünlü iki ilimiz bir arada verilmiştir?

 

A-Afyonkarahisar-Eskişehir                 B-Erzurum-Eskişehir

C-Erzurum-Aydın                            D-Van –Afyonkarahisar

 

19-Kültürümüzün önemli öğelerinden biri de türkülerimizdir. Her yörenin kültürel özellikleri türkülerine yansır.”

 

Türkülerin oluşmasında aşağıdaki konulardan hangisi ön plana çıkmaz?

 

A)Yılbaşı B) Göç  C) Askerlik D) Acı

 

20– ‘’Özgür rüyasında kendisini Atatürk inkılaplarının yapılmasından önceki bir zamanda görüyor.’’

 

Özgür,günlük yaşamla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşmış olamaz?

 

A ) Seçimlerde oy kullanmaya giden bir kadın.       B ) Medreseden evine dönen öğrenciler.

C ) Manavdan iki okka elma isteyen bir çocuk.      D ) Arap harfleriyle yazılmış günlük bir gazete

 

 

Joker Soru :21-Türkiye’nin turizm değeri ve bulundukları illere ilişkin aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Peri Bacaları – Antalya                    B. Kız Kulesi – İstanbul

C. Pamukkale – Denizli                       D. Mevlana Türbesi – Konya

 

 

‘’Tek Bir Şeye İhtiyacımız Vardır; Çalışkan Olmak ‘’

 

                                                         M.Kemal Atatürk

 

 

                                                                    BAŞARILAR DİLERİM

                                                                       ………..  …………………..

                               Sosyal Bilgiler Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Truva Atı                          B. Kuş Cenneti

C. Ilıca şelalesi                     D. Yunus Emre Çeşmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

17- ‘’Yaşadığım bölge zeytinyağlı sebze yemekleri, incir ve üzümü ile ünlüdür. Düğünlerde zeybek oynanır.’’    diye söyleyen Eren hangi şehirde oturuyor olamaz?

  1. Aydın                         B)  İzmir                        C)  Muğla                        D)  Edirne

 

18-  Uzun yıllar Anadolu’yu gezdim. Her yöresinde ayrı bir lezzet olan böyle bir ülke daha yoktur.Doğu’nun etli yemekleri,Ege’nin zeytinyağlıları birbirinden lezzetlidir.Nereye gitseniz her yerde ayrı bir güzellik tadarsınız.

 

Yukarıdaki parçada kültürümüzün hangi özelliğine değinilmiştir?

A )Yöreler arasında farklılık gösterdiğine.    B ) Geçmişten günümüze değişerek ulaştığına.

C ) Tarihe ait bilgi taşıdığına.                         D ) Kültürün sadece yemeklerden oluştuğuna

 

 

20 – Kültürel ögelerimiz, insanların birbirleriyle kaynaşmasını ,birlik ve beraberliği sağladığı için önemlidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumda birlik ve beraberliği artırmaz?

A ) Hasta ve yaşlıları ziyaret etmek.              B ) Boş vakitlerimizde televizyon seyretmek.

C ) Yoksullara para yardımında bulunmak.   D ) Düğün ve özel günlerde bir araya gelmek

 

1