5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. ,2. , Ve 3. Yazılılar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. ,2. , Ve 3. Yazılılar dosyası 15-04-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. ,2. , Ve 3. Yazılılar
Kategori 5. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 15-04-2019
Boyut 34.48 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Ön izleme

 Adı ve Soyadı:                                                                                                                                       Puan: 

                     2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER 1. DÖNEM 3. YAZILI        

1-Cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.(5puan)

  ( Marmara,  çevre sorunları,   ılık,   yağışlı,   sıcak,   kurak,  Doğu Anadolu,  bozkır,   maki )

    a. Karasal İkliminin bitki örtüsü ……………… dır.

       b. Ülkemizin en dağlık bölgesi ………………………. Bölgesi’dir.

       c. Akdeniz İkliminde kışlar ……………. ve ……………… , yazlar …………… ve …………… geçer.

      d. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemiz …………………………… bölgesidir.

     e. İnsanların  ihtiyaçlarını gidermek için doğal çevreyi değiştirmeleri ………………………yol açabilir.

2-Aşağıdaki cümlede doğru olanların başına (D) , yanlış olanların başına (Y) yazınız.(10puan)

     a. (….)Türkiye Fiziki haritası incelendiğinde doğu tarafının ovalarla kaplı olduğu görülür.

     b. (….) Ülkemizde beş çeşit iklim tipi görülmektedir.

     c. (….) Fiziki haritada denizler açık ve koyu mavi ile gösterilmektedir.

     d. (….) Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz Güneydoğu  Anadolu Bölgesi’dir.

     e. (….) Yurdumuzun en yüksek dağı İç Anadolu Bölgesindedir.

       f- (   ) Tarihi mekanlar doğada kendiliğinden oluşmuş mekanlardır.

      g-(   ) Karadeniz Bölgesi’nde dağlar kıyıya paralel uzanır.

       h-(   ) Belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.                                                                                      

     ı-(   ) Yeryüzü şekillerini gösteren haritalara fiziki haritalar denir.

     i-(  ) Bir yerin sanayisinin gelişmesi, o yerin göç almasına neden olan unsurlardandır

3.Atatürk ilkelerinden hangisi ekonomiyle ilgilidir? .(3puan)

    A) Laiklik B) Halkçılık            C) Devletçilik          D) Cumhuriyetçilik

4.Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir? .(2puan)

      A) Sel        B) Deprem           C) Savaş            D) Çığ

5. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi ile eğitim- öğretimde birlik sağlanmıştır? .(5puan)

     A) Medeni Kanun       B) Takvim ve Saat      C) Yeni Türk Alfabesi        D) Tevhid-i Tedrisat

     6.Atatürk ilke ve inkılaplarının genel amacı aşağıdakilerden hangisidir? .(5puan)

 A) Türk ekonomisini düzenleme                                    B) Eğitim öğretimi yenileştirme                  

    C) Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma       D) Kılık ve kıyafette modernleşme

7. Kanunlar önünde herkesin eşit haklara sahip olması,hiçbir kimseye aileye zümreye veya

 sınıfa ayrıcalık tanınmamasını öngören Atatürk ilkesi hangisidir? .(2puan)

  A- Cumhuriyetçilik              B-Halkçılık               C-Milliyetçilik             D-Laiklik

8.Ailenin kuruluşu, evlenme, boşanma, miras konularında kadınlara erkeklerle eşit haklar

sağlayan kanun aşağıdakilerden han­gisidir? .(2puan)

     A)Türk Ceza Kanunu     B)Türk Medeni Kanunu     C)Ticaret Kanunu         D)Soyadı Kanunu

9. Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilişkilidir?(2puan)

       a) laiklik-halkçılık   b) cumhuriyetçilik-halkçılık   

     c) devletçilik-halkçılık   d) cumhuriyetçilik-laiklik

10. Bir yerde uzun yıllar boyunca görülen hava durumu özelliğine ne ad verilir? .(5puan)

     A) Mevsim            B) İklim        C) Hava olayları               D) yağmur

11. Hangi doğal afetten korunmak için ağaçlandırmaz yapılmaz?    .(2puan)

     A) Sel            B) Heyelan       C) Deprem     D) Erozyon

12. Aşağıdakilerden hangisi doğal varlık değildir?    .(3puan)

A) Tuz Gölü    B)  Pamukkale          C)  Peribacaları      D)  Efes Harabeleri

13.Aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili bir unsur değildir?       (2puan)

   A) Gelenek ve göreneklerimiz       B)Düğünler         C)Yemekler            D) Ekonomik yapı

14.İçinde bulunduğumuz toplumda kültürel farklılıklara rastlayabiliriz.    (2puan)

    Aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılıkların sebeplerinden değildir?

   A) Eğitim          B) Para birimi              C) İklim        D) Yeryüzü şekilleri

15.Aşağıda verilen bölgelerin hangisinde petrol çıkartılmaktadır?  (3puan)

   a-Karadeniz Bölgesi- Giresun  b-Ege Bölgesi-İzmir c-GüneydoğuAnadolu Bölgesi- Batman d-Marmara Bölgesi- İstanbul

16-inkılaplardan hangisi uluslar arası alanda resmi işlerimizi kolaylaştırmıştır?  (5puan)

    A) Yeni Türk alfabelerinin kabulu      B) Medeni kanunun kabulü

     C) Halifeliğin kaldırılması                  D) Takvim saat ve ölçü birimlerinde değişiklik yapılması  (10puan)

17.Aşağıda verilenlerle  ilişkili olduğu ilkeyi eşleştirin.    

      1) Saltanatın kaldırılması                  (  )Milliyetçilik

      2) Türk Dil Kurumu’nun açılması        (  ) Halkçılık

     3) Kadınlara miras hakkının verilmesi (  ) Cumhuriyetçilik

     4) Etibank ve Sümerbank’ın kurulması (  ) Laiklik

     5) Halifeliğin kaldırılması                   (   )Devletçilik

 

 

 

 

 

18- Aşağıdaki akarsulardan hangisi Karadeniz’e dökülür?     (2puan)

a- Kızılırmak b- Seyhan c- Ceyhan d- Manavgat Çayı

19- Fiziki haritalarda renklerin gösterdiği yüzey şekillerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?   (2puan)

A) Kahverengi- dağları          B) mavi –denizleri        C) Yeşil- ırmakları       D) Sarı- Ovaları

20- Aşağıdakilerden hangisi yaşadığınız bölgenin bitki örtüsüdür?   (2puan)

        a) orman      b) maki       c) çöl     d ) bozkır

21- Ülkemizde çay sadece Karadeniz bölgesinde yetiştirilir, bunun nedeni nedir?    (2puan)

a-İklimi elverişli olduğundan          b- İnsanların çalışkan olmaları

c- Çok çay içtiklerinden  d- Çayı çok sevdiklerinden

22- Aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde üç iklim tipi de görülebilir?       (3puan)

a- Ege   b- Akdeniz c- Marmara d- Karadeniz

23- Aşağıdakilerden hangisi en küçük toplumsal kurumdur?     (2puan)

          A) aile    B) okul C) devlet D) belediye

24- “Soğuk bölgelerde yaşayan insanlar kalın giysi giyerler.”       (2puan)

       Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

      a) Soğuk bölgelerde ekonomi gelişmiştir.        b) Bu bölgelerde sanayi gelişmiştir.         

      c) Bu bölgelerde iklim günlük hayatı etkiler.        d)Soğuk bölgelerde ticaret gelişmiştir.

25-   Harita üzerine bölgelerimizin adlarını yazınız.        (5 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-) Aşağıda bazı ilköğretim öğrencileri yaşadıkları bölge hakkında kısaca bilgi vermektedir.

Verilen bilgilere göre ;öğrencilerin hangi bölgede yaşadığını tabloda belirtiniz. (5 puan)

 

isim

Yaşadığı Bölge

TAHA

 

BUKET

 

TUBA

 

SİNEM

 

ALPERN

 

27- Aşağıdaki yapılarla bulundukları yerleri eşleştiriniz. (5puan)

 Anıtkabir                                  Safranbolu

 Sümela Manastırı               Ankara

 İshak Paşa Sarayı               Ağrı /Doğubeyazıt

 Geleneksel Türk Evleri               Trabzon/Maçka

 Pamukkale Travertenleri            Denizli

 

 

TAHA:  Ülkemizin en kalabalık şehri benim bölgemde yer almaktadır.

BUKET :  Çay ve Fındık en çok benim bölgemde yetişir. En fazla yağış alan bölgemizdir.

TUBA:  Ülkemizin tahıl ambarı benim bölgemdir. Atatürk’ün anıtkabiri, Başkentimiz ve Tuz gölü

benim bölgemde yer alır.

SİNEM : Pamuk,Muz, Portakal,Limon, denilince aklınıza benim bölgem gelir.

Yazları en fazla turist çeken bölgelerin başında yine benim bölgem vardır.

ALPEREN : En yüksek dağ ve en büyük göl benim bölgemdedir.

Ayrıca büyükbaş hayvancılıkta geçim kaynaklarımdandır.

28- “ Doğal, beşerî ve ekonomik yönleri ile diğer alanlardan ayrılan, kendi sınırları içinde benzerlik gösteren alanlara ……………………,  … ………… denir.” Cümlesinde ki boşluğa ne yazılmalıdır?       (5 puan)

             A) dağ / tepeB) ova  / plato      C) coğrafi /  bölge D) deniz  /   kara

                                                                                                                     Yavuz KEKÜL 5/A Sınıfı öğretmeni

Ön izleme

     PUANIM

 

Adı      :                     08/11/2010

Soyadı :

No       :

2010/2011 Dönemi Molapolat İlköğretim Okulu 5/A Sınıfı 1.Dönem Sosyal Bilgiler Yazılısı

 

S-1) Kelimeleri anlamlarıyla eşleştirelim.

a) Sorumluluk    O Bir kişinin grup içinde üstlendiği görev.

b) Aile                O  Bir kişinin üstlendiği rolün gereklerini yerine getirmesi.

c) Rol                O Anne baba ve çocuklardan oluşan grup.

d) Kurum           O Aynı amaç için bir araya gelen topluluk.

e) Grup              O Uzun süreli ve yasalarla belirlenen nitelikli grup.

 

S-2) Doğru olan ifadelerde D’yi yanlış olan ifadelerde Y’yi işaretleyelim.

a) Grup çalışmalarında başarı bir kişiye aittir.  D – Y

b)Okulda yalnız öğretmen ve idarecilerin hakları vardır. D – Y

c)Bazen sorumluluklarımız haklarımızın önüne geçer. D – Y

d)Barınma ve beslenme bir çocuğun temel hakları arasındadır. D – Y

e) Çocuk hakları, çocuk hakları sözleşmesi ile güvence altına alınmıştır.    D – Y

 

S-3) Aşağıdakilerden hangisi kurumdur?

  A) Apartman sakinleri                   B) Oyun kulübü

 C) Saklambaç oyun takımı            D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

S-4) Aşağıdakilerden hangisi çocukların sahip oldukları temel haklardan değildir?

A) öğrenim görmek    B) yaşam hakkı

C) ağır bir işte çalıştırılmak   D) beslenmek

 

S-5) Aşağıdakilerin hangisi bir guruptur?

A) Sokakta yürüyen insanlar        B) Alışveriş yapan insanlar

C) Okuldaki futbol takımı             D) Pazardaki satıcılar

 

S-6)”Sibel 7yaşında bir kız çocuğudur ve kız olduğu için ailesi onu okula göndermemektedir”

 Bu olayda Sibel’in hangi hakkı elinden alınmaktadır?

A)Barınma                B)Giyinme               C)Eğitim               D)Tedavi olma

 

S-7)İnsanlar kaç yaşına kadar çocuk kabul edilmektedir?

 A)12            B)15         C)17    D)18

 

S-8)Kişisel sorumluluklarınıza 10tane örnek verin.

 

 

Not:           Başarılar….

1,2 ve 8. sorular 20puan            5-A sınıf öğretmeni

3,4,5,6 ve 7. sorular 8puan         Cesurullah KARATAŞ

Sınav süresi 30dk

Ön izleme

MOLAPOLAT İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF 1.DÖNEM  2.YAZILI SINAVI

 

1) Bir grubun üyesi olmak bize hangi hakkı vermez?

A) grup içi iş bölümü planları yapma B) grup üyelerini yakından tanıma

C) grup dışındaki kişileri küçümseme C) grup içerisinde sorumlulukları yerine getirme

 

2) Üyesi olduğum eğitsel kulüp sayesinde, okulumuzun öğrencileri deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendi. Hangi kulübün üyesi olabilirim?

A) Fen ve Teknoloji Kulübü  B) Sivil Savunma Kulübü

C) Spor Kulübü    D) Kültür, Edebiyat ve Kitaplık Kulübü

 

3) Aşağıdakilerden hangisi en küçük toplumsal kurumdur?

 A ) okul       B) devlet      C ) aile     D) belediye

 

4) Pamukkale Travertenleri hangi ilimizdedir?

A) Rize         B) Antalya                    C) İstanbul           D) Denizli 

 

5)Cumhuriyetin ilan edildiği tarih hangisidir?

A) 23 Nisan 1920   B) 19 Mayıs 1919            C) 30 Ağustos 1922         D) 29 Ekim 1923

 

6) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün inkılaplarından biri değildir?

A) Cumhuriyetçilik          B) Halifeliğim kaldırılması   C) Milliyetçilik           D) Laiklik

 

7) Millet Mektepleri Yasasının yürürlüğe girdiği ve Atatürk’ün başöğretmenliğinin kabul edildiği gün aşağıdakilerden hangisidir?  

A) 1 Ocak 1926          B) 24 Kasım 1928            C) 25 Kasım 1925     D) 23 Nisan 1920

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Diyarbakır’daki tarihi eserlerinden biri değildir?

A) Malabadi köprüsü   B) Ulu cami

C) Diyarbakır surları   D) İshak paşa sarayı

 

9) Aşağıdakilerden hangisi bölge isimlerinden biri değildir?

A) Doğu Anadolu  B) Karadeniz  C) Ege               D) Harran

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu da yetişmez?

A) Buğday   B) Nohut  C) Arpa   D) Çay

 

11) Aşağıdakilerden hangisi kişisel sorumluluklarımızdan biri değildir?

A) Okulumuzu temiz tutmak.  B) Çevreyi kirletmek.

C) Küçüklerimize örnek olmak.  D) Ailemize yardım etmek.

 

12) Köyünüzdeki en önemli geçim kaynaklarından iki örnek verin.

      1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .

      2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

13) Aşağıdakilerden hangisi ilçemiz sınırları arasında bulunan barajlardan biridir?

A) Keban barajı      B) Atatürk barajı      C) Göksu barajı    D) Karasu barajı

 

14)Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan biri değildir?

A) Cumhuriyet Bayramı  B) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

C) Ramazan Bayramı  D) Spor ve Gençlik Bayramı

 

15)Aşağıda yer alan sorumluluklardan hangisi, sokakta olan sorumluluklarımızdandır?

A ) Koridorlarda koşmamalıyız     B) Kaldırımda yürümeliyiz   

C ) Ödevlerimizi yapmalıyız        D) Yerlere tükürmemeliyiz

 

16) Cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde dolduralım.

A)Yerlere çöp atmamak topluma ve çevreye karşı …………………larımızdandır.

B)Öğretmenimizin verdiği ödevleri yapmak …………………..lerimizdendir.

C)Dişlerimizi fırçalayıp, düzenli beslenmek ………………………… karşı sorumluluğumuzdur.

D)Eğitim çağında olduğu halde okula gönderilmeyen çocuğun ………… hakkı engellenmiş olur.

 

17) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ) yanlış olanların başına ( Y ) yazınız

(    ) Selimiye camisi İstanbul’dadır.

(    ) Diyarbakır surlarının yapım tarihi bilinmemektedir.

(    ) Kapadokya Güneydoğu Anadolu bölgesindedir.

(    ) Her yörenin kendine özgü bir kültürü vardır.

(    ) Köyü kaymakam değil, muhtar yönetir.

 

 

Not: Sınav süresi 40dk

       16. Soru 10puan        Başarılar…

       17. Soru 15puan              Sınıf Öğretmeni

       Diğer sorular 5puan        Cesurullah KARATAŞ