5.sınıf seviye belirleme sınavı

5.sınıf seviye belirleme sınavı dosyası 30-11-2017 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5.sınıf seviye belirleme sınavı
Kategori 5. Sınıf İngilizce
Gönderen YILDIRIM38
Eklenme Tarihi 30-11-2017
Boyut 27.53 K
İndirme 27

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

TÜRKÇE

1-       

 

 

 

       Bu parçada hangi duyu ile ilgili ayrıntı yoktur ?

A) görme B) dokunma C) işitme D) koklama

2- “Türkiye’ de bu yıl turizm patlaması olduğundan söz ediliyor.” cümlesinde  anlatılmak istene aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkemizde gruplar halinde turist gelmemesi

B) Turistlerin ihtiyaçlarını en güzel biçimde karşılanması.

C) Beklenenden fazla turistin ülkemize gelmesi

D) Ülkemizden turistlerin memnun ve mutlu ayrılması

3-   Bebekler, çiçeği insanlığımızın,

Güllerin en hası, en goncası,

Sarışın bir ışık parçası kimi,

Kimi kapkara üzüm tanesi.

Dörtlükte, bebeklerle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsanların en değerli varlıkları olduklarına

B) Güzel ve sevimli olduklarına

C) Aynı derecede şanslı olduklarına

D) Gül goncasına benzediklerine

4- “Maçlar,aşırı kar yağışı nedeni ile bir hafta sonraya ertelendi” cümlesinde geçen “bir” sıfatının çeşidi nedir?

    A)İşaret sıfatı                                 C)Belgisiz sıfat

    B)Sayı sıfatı                                   D)Soru sıfatı  

5- Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır?

 1. Üç çocuk B) Yedişer elma C) Kuş yuvası        D) Çürük diş

6-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin yerine "dört gözle beklemek" deyimi kullanılabilir?

 1. Ne olursa olsun  kardeşimi  affetmeye­ceğim.
 2. Babamın  işten gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum.
 3. Onu duymamak için sınıftan çıktım.
 4. Erdal en sonunda olayı anlattı.

7-  Bıçağın açtığı yara zamanla kapanır ama sözle kırılan kalp yarasının izi kalır

       Bu cümleye uygun atasözü hangisidir?

A) Çivi çıkar ama yeri kalır.                                B) Öfkeyle kalkan zararla oturur

C) Dost kara günde belli olur                              D) Doğru söz yemin istemez

8-  Verilen yargılardan hangisi kişiye göre değişir?

 A) Telefon iletişim aracıdır.                                                     B) Ay, gece vakti daha iyi görünür.

 C) Spor yapmak başarıyı artırır.                                               D) Kış mevsiminde geceler uzundur.

9- Sanki bütün masalları bilirdi ninem (     )Derdi ki (     ) Bu masalları Zeyno Ana anlatırdı bana (     ) Anlayacağın bunlar iki yüz senelik. Benden yaşlılar değil mi (     )

Yukarıdaki cümlelerde parantezlerin içine hangi noktalama işaret gelmelidir?

A) nokta – iki nokta – nokta – soru işareti

B) nokta – nokta – soru işareti - virgül

C) soru işareti – nokta – iki nokta – soru işareti

D) nokta – virgül – virgül – soru işareti

10-  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?

       A) Prova                B) Film                               C) Tiren                              D) Puan

 

MATEMATİK

             1-  “ 108 ,103 ,106 , 101 , 104 , ........ sayılar bir kurala göre diziliştir. 104 ten sonra ne gelecek olan üçüncü sayı kaçtır?

 A) 99            B) 102                C) 97               D) 100

2-Bir doğal sayının binler basamağındaki rakamın sayı değeri 2 arttırılırsa ,yeni sayının değeri kaç artar ?

A) 2                                       B) 20                            C) 200                                   D) 2000

3-    
Yukarıdaki dikdörtgende uzun kenar 16cm olduğuna göre, çemberlerden birinin çevresi kaç cm'dir?  Pi=3

A) 20    B) 21    C) 22      D) 24

4-   72 olan sayının ’ü kaçtır ?

A) 36   B) 24  C) 48   D) 108

5-   =? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A.             B.        C.       D.

6- Bir kenarı 14 m olan kare şeklindeki bahçenin kenarına 5 sıra tel çekilmek isteniyor. Kaç m tele ihtiyacımız vardır?

  A) 250                B) 260             C) 270            D) 280

7-

 

 

        A                              B

 

 

 

Şekilde üçgenlerin her biri birer eşkenar üçgendir.

12 cm

Taralı bölgenin çevresi kaç cm’dir?

A) 24  B) 36          C) 48     D) 96

8-         A                       B  

 

 

 

 

 

                            C                       D

Yukarıdaki şekilde ABCD kare ve I ACI çembere ait çap olmak üzere karenin bir kenarı 8 cm olduğuna göre şeklin çevresi kaç cm dır ?( Pi= 3 Alınacak)

A) 12        B) 24         C) 36      D) 48

9-  ‘’ yüz kırk bir bin on bir’’ sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 141 110  B) 141 011

C) 141 101  D) 141 111

10-  3498 sayısında sayı değeri en büyük olan rakam ile basamak değeri en büyük  olan rakamın sayı değerleri toplamı kaçtır?

A) 17   B) 15                C) 13   D) 12

FEN VE TEKNOLOJİ

1-   ı. Kanı süzer

      ıı. Vücutta iki tane bulunur

      ııı. Besinleri bulamaç haline getirerek sindirir.

     ıııı. İdrarı üreter (idrar boruları) yoluyla idrar kesesine gönderir.

Yukarıda böbreklerle ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 1               B) 2                C) 3                 D) 4

2- Aç kalmamak ve vücudun daha zinde olmasını sağlamak için, kuru üzüm, bal ve reçel gibi besinlerin yenmesi önerilir.

Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enerji ihtiyacını daha hızlı karşılamak için,

B) Oksijen ihtiyacını daha hızlı karşılamak için,

C) Vitamin ihtiyacını daha hızlı karşılamak için,

D)  Su ihtiyacını daha hızlı karşılamak için.

 3-Baraj ve göllerdeki su seviyesinin yazın azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Yoğunlaşma                          B)Kaynama                   C)Buharlaşma                D)Genleşme

 

4- Miktarları aynı olan suya aynı  miktarda ısı  veriliyor. Biri 5 dakika ,diğeri 10 dakika ısıtılıyor.Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir?

A) Çok ısıtılan madde daha az sıcaklığa ulaşır.        B) Az ısıtılan madde daha çok sıcaklığa ulaşır.

C) Çok ısıtılan madde daha çok sıcaklığa ulaşır.             D)İki kaptaki su aynı sıcaklığa ulaşır

5- Bir cam çubuk ısıtıldığında hangi özelliği değişmez?

A) Yoğunluğu   B) Sıcaklığı   C) Hacmi   D) Kütlesi

 

6- Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Duran bir cismi harekete geçirebilir      B)Cisimlerin hareket yönünde ve hızında değişimlere       neden olur

 C) Cisimlerin şeklini değiştirebilir         D) Hareket halindeki bir cismi durduramaz

7-   I – Rüzgar kuvveti      II – Elektriksel kuvvet     III – Yer çekimi kuvveti     IV -  Su direnci

        Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri temas gerektiren kuvvettir?

      A) Yalnız  I          B) I  ve II            C) I  ve IV         D) II ve III

8- Bir elektrik devresindeki ampulün daha parlak ışık vermesi için aşağıdakilerden   hangileri yapılmalıdır?

a. ampul sayısı artırılmalıdır.   b. Pil sayısı artırılmalıdır.    c. Anahtar açık () hale getirilmelidir.               d. Ampul sayısı azaltılmalıdır.

  A) a-c                    B) b-d                   C) a-b-c               D)  b-c-d

9-    Aşağıdakilerden hangisi  doğrudur?

 A) Güneş Dünya’nın uydusudur.

 B) Yarım Ay Ay’ın evrelerinden birisidir.

 C) Dünya ,Güneş ve Ay’ın şekli silindire benzer.

 D)Teleskop  gökyüzünü incelemeye yarayan  araçtır.

 

10-    Dünya'mızın bir noktasından aynı yönde ve

doğrultuda sürekli yürüdüğümüzde, gele­ceğimiz yer başladığımız nokta olur.

Bu durum bize neyi gösterir?

 1. Dünyamızda devamlı aynı yönde yü­rüyebileceğimizi
 2.    Dünyamızı yürüyerek gezebileceğimizi
 3.   Dünyamızın yuvarlak olduğunu
 4.   Dünyamızın düz olduğunu

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER

1- Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

A) okula gitmek     B) ders çalışmak   C) para kazanmak  D) büyüklerine saygılı olmak

2- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eğitim alanında yaptığı devrimlerden değildir?

  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu(Öğretimin Birleştirilmesi)

  B)Yeni Türk Harflerinin Kabulü

  C) Türk Dil Kurumunun Kurulması

  D) Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu

3-               I.         pamuk- Akdeniz Bölgesi

      II.        çay- Karadeniz Bölgesi

 1. ayçiçeği-Marmara Bölgesi
 2. zeytin- Güneydoğu Anadolu Bölgesi

    Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi       yanlıştır?

      A) I              B) II               C) III               D)  IV

4-         I. toprak evler-İç Anadolu B.

II. taş evler- Akdeniz B.

IIII.ahşap evler- Karadeniz B.

IV. taş evler -Güneydoğu Anadolu

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I     B) II     C) III     D) IV

5-  Bazı meslekler zaman içinde yok olmakta yerini yeni mesleklere bırakmaktadır.

       Hangisi bu mesleklerden birisi değildir?

      A) semerci    B) kalaycı    C) nalbant      D)nalbur

6- Sanayi gelişmişliği göz önüne alındığında aşağıdaki illerden hangisinde hava kirliliğinin en az olması beklenir?

A) İstanbul                    B) Erzurum

        C) İzmit                         D) Bursa

 

7- Aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisi Türk sanayisinin gelişmesinde en     önemli etken olmuştur?

      A) Halkçılık            B) Devletçilik            C) Milliyetçilik         D) İnkılapçılık

 

8- Hangisi bir bölgenin coğrafi özelliklerinden sayılmaz?
   A) Yeryüzü şekilleri            B)İklimi           

   C) Toprak yapısı              D)Fabrikaları

 

9- Ege Bölgemizin kıyılarının fazla girintili ve çıkıntılı olmasının nedeni nedir?

 1. Denize dökülen akarsuların fazla olması
 2. Dağların kıyıya paralel uzanması
 3. Dağların kıyıya dik uzanmaları
 4. Rüzgarın etkisi ile dalgaların fazla olması

 

10- Bir bölgede yoğun olarak bulunan meslek dallarına bakarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle   söylenebilir?   

           A)Bölgenin nüfusu

           B) Bölgede yapılan ekonomik faaliyetler

          C) Bölgenin coğrafi özellikleri

          D)Bölgede görülen iklim tipi

 


 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE TESTİ CEVAP KAĞIDI

 

         a     b    c    d

          a    b    c    d

          a    b    c    d

            a    b     c   d

1

 

6

 

11

 

16

 

2

 

7

 

12

 

17

 

3

 

8

 

13

 

18

 

4

 

9

 

14

 

19

 

5

 

10

 

15

 

20

 

 

MATEMATİK TESTİ CEVAP KAĞIDI

 

         a     b    c    d

          a    b    c    d

          a    b    c    d

            a    b     c   d

1

 

6

 

11

 

16

 

2

 

7

 

12

 

17

 

3

 

8

 

13

 

18

 

4

 

9

 

14

 

19

 

5

 

10

 

15

 

20

 

 

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ CEVAP KAĞIDI

 

         a     b    c    d

          a    b    c    d

          a    b    c    d

            a    b     c   d

1

 

6

 

11

 

16

 

2

 

7

 

12

 

17

 

3

 

8

 

13

 

18

 

4

 

9

 

14

 

19

 

5

 

10

 

15

 

20

 

 

SOSYAL BİLGİLER TESTİ CEVAP KAĞIDI

 

         a     b    c    d

          a    b    c    d

          a    b    c    d

            a    b     c   d

1

 

6

 

11

 

16

 

2

 

7

 

12

 

17

 

3

 

8

 

13

 

18

 

4

 

9

 

14

 

19

 

5

 

10

 

15

 

20