5. Sınıf Planlar

5. Sınıf Planlar dosyası 16-04-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5. Sınıf Planlar
Kategori 5. Sınıf Matematik
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 16-04-2019
Boyut 3.5 M
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
2 / 5 (toplam 1 oy)

uner.jpguner.jpgevren.jpg……………İLKÖĞRETİM OKULU 2010–2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI (MEB)

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

DİNLEME

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

ATATÜRK’LE DOĞUŞ

 

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

 

1-Dinlemek için hazırlık yapar.

2-Dinleme amacını belirler.

3-Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4-Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

5-Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

 

1-Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.    

2-Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3-Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 

4-Dinlediklerini zihninde canlandırır.

14-Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.  

19-Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir.

23-Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24-Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

28-Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.

31-Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 

32-Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

34-Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. 

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

 

2-Seçici dinler.

7-Şiir ve müzik dinletilerine katılır.

 

 

1.  Ara disiplin:  “İyi Bir Dinleyici Olmak İçin” etkinliğini yaptırabilirsiniz.

  1.4/3.2. “Yerini Bul” etkinliği yaptırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Boşluklar bırakılmış bir metin öğrenciye verilir. Öğretmen metni okurken öğrencilerden uygun olarak boşlukları doldurmaları istenebilir.

 

 

 

1. ATATÜRK’ÜN HAYATI VE ESERLERİ

Hayatı

1-Atatürk’ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar.

Konu: Atatürk’ün Hayatı

Fikir hayatı, askerlik hayatı, siyasi hayatı

7-Bilgi teknolojilerinden yararlanarak Atatürk’ün hayatı, Millî Mücadele ve cumhuriyet ile ilgili görsel sunu hazırlar.  Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik  ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

Askerlik Hayatı

14-İpuçlarından yararlanarak Atatürk’ün asker kişiliğine ilişkin bir paragraf yazar.

Konu: Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün askerlik hayatı

Atatürk ve Millî Mücadele

19-Atatürk ve Millî Mücadele’ye ilişkin olarak hazırlanmış bir tiyatro eserinde rol alır.

Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

 

 

 

 

  “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem yapılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

“Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar; görselleştirme sözlü sunu ve yazılı anlatım yaptırılarak ve gözlem formları, bireysel değerlendirme ölçekleri, çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

“ Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem formları kullanılarak ve öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

  • Dinleyeceği konuyla ilgili bilgi toplaması, merak ettikleriyle ilgili sorular hazırlaması, not almak için gerekli araçları hazırlaması.

1.2.“Dinleme sonucunda neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz?, “Bunu niçin dinleyeceğimizi düşünüyorsunuz?, “Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir?” soruları sorularak öğrenciler dinleme amaçlarını belirlemeye yönlendirilebilir.

1.3. Öğrencilerden dinleme sırasında kullanabilecekleri, kendilerine en uygun yöntemi (not alma, görselleştirme, soru sorma vb.) belirlemeleri istenir.

1.5. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb.

[!]  “Dinleme Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

 

 

2.2. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim, şekil, grafik, fotoğraf vb. kullanılabilir.

2.4. Zihinde canlandırılanlar sözlü, yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir.

 

 

 

 

3.2. İstenen bilgiyi seçmesi, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

KONUŞMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

ATATÜRK’LE DOĞUŞ

 

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1-Konuşmak için hazırlık yapar.            

2-Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.

3-Konuşma yöntemini belirler.        

4-Dinleyicilerle göz teması kurar.              

5-Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.      

6-Kelimeleri doğru telaffuz eder.        

7-Akıcı konuşur.          

8-Sesine duygu tonu katar.          

9-Konuşmalarında beden dilini kullanır.      

10-Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11-Konu dışına çıkmadan konuşur.        

12-Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi,  kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13-Konuşma konusunu belirler. 

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

1-Kendine güvenerek konuşur.              

2-Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.      

3-Konuşmasında söz varlığını kullanır.        

4-Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.      

5-Konuşmasını görsel sunuyla destekler.  

11-Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.    

12-Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22-Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

1-Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.

3-Topluluk önünde konuşur.      

6-Deneyim ve anılarını anlatır.

12-Bildiği şiirleri topluluk önünde okur.

 

 

1. Ara disiplin: “İyi Bir Konuşmacı Olmak İçin” etkinliği yaptırılabilir.

/ 1.1.

Öğrenciye bir araştırma konusu verilerek konuyla ilgili bilgi toplaması ve arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir.

/   1.7. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir.

 

 

 

 

 

  2.3. Belirlenen bir deyim ya da atasözünü açıklamasını isteyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

/   3.3. Panel, forum, tartışma vb. etkinlikler düzenlenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak, gözlem formu kullanılarak, değerlendirilebilir.

 

“Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar; sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak,  gözlem formu kullanılarak,  rol ve öz değerlendirme yaptırılarak değerlendirilebilir.

 

“Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar;  sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak,  gözlem formu kullanılarak ve öz değerlendirme yaptırılarak değerlendirilebilir.

 

1.1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması, bilgi toplaması, görseller hazırlaması, konuşma denemeleri yapması vb.

1.2. Öğrenciden “Ne hakkında konuşacaksın?”, “Bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak konuşma amacını belirlemesi sağlanabilir.

1.7. Duraklamaların, gereksiz kelime kullanımının ve ses tekrarlarının olmadığı, vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek yapılan konuşma.

1.8. Üzüntü, sevinç, korku gibi duyguları ses tonuna yansıtması.

1.12. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden, büyüklerine, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma.

[!]  “Konuşma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi, yapılacak bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

2.2.  İlk önce, önce, daha sonra, ondan sonra, sonunda, sonuçta, vb. 

[!] Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilecek, zaman ekleri verilmeyecektir. Örneğin; “koştu” biten bir eylem,  “koşuyor “devam eden bir eylem; “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder.

 

2.3. Deyim, atasözü, tekerleme, mani, özlü söz, mecaz, mizahi ögeler.

2.5. Resimler, fotoğraflar, şekiller, tablolar vb.

 

3.1. Selamlaşma, tanışma, arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma, teşekkür etme, kutlama,  özür dileme, telefonda konuşma, vb. konuşmaların gerektirdiği durumlara uygun konuşmaları istenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

 

OKUMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

ATATÜRK’LE DOĞUŞ

 

 

1.  Okuma Kurallarını Uygulama

2-Okuma amacını belirler.      

3-Okuma amacına uygun yöntem belirler.  

4-Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.  .  

8-Kurallarına uygun sessiz okur.        

    

2. Okuduğunu Anlama 

1-Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.                

2-Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.   

3-Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.  

5-Okuduklarını zihninde canlandırır.

10-Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

18-Okuduklarının konusunu belirler.

20-Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.

24-Okuduklarından çıkarımlar yapar.

28-Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

34-Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35-Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 

3.  Anlam Kurma

1-Metin içi anlam kurar.      

2-Metin dışı anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1-Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

2-Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.

4-Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

5-Metnin türünü dikkate alarak okur.

6-Bilgi edinmek için okur.

9-Gazete ve dergi okur.

 

 

1.4. Okuyucunun yaptığı hataları belirlemeleri ve bunların doğru olanlarını okumaları istenebilir.

 

 

 

 

 

 

4.1 Görsellerle kavramları eşleştirmeleri, kavram haritası, kelime haritası, zihin haritası oluşturmaları istenebilir.

4.2. Cümle içinde verilen kelimenin eş veya zıt anlamlılarını yazmaları veya söylemeleri istenebilir.

 

 

 

 

 

 

5.9. Bilgi edinmek, günlük olayları takip etmek, okuma alışkanlığını kazanmak ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek amacıyla; önemli gördükleri haberler veya yazılar, öğretmenin rehberliğinde sınıfta tartışılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar.

 

 

“Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar;  gözlem formu kullanılarak, öz değerlendirme yaptırılarak, değerlendirilebilir.

 

“Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar; görselleştirme, sözlü sunu ve yazılı anlatım yaptırılarak ve gözlem formları kullanılarak, bireysel değerlendirme ölçekleri, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış), öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.

 

“Anlam Kurma”, “Söz Varlığını Geliştirme”, “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar; gözlem formları ve  çalışma yaprakları kullanılarak, öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir.

 

1.2. Öğretmen, öğrencinin neyi ve niçin okuyacağı konusunda yardımcı olur.

1.3. Okuma amacını ve metnin türünü dikkate alarak sesli veya sessiz okuma, not alarak okuma, seçici okuma, sorgulayarak okuma gibi teknikler uygulanabilir.

1.8. Fısıldamadan, dudaklarını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan, gözleriyle takip ederek okuma.

[!]  “Okuma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

2.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusuyla ön bilgilerin hatırlanması sağlanır.

2.2.  Bilinmeyen kelimenin anlamını, kendisinden önce veya sonra gelen kelime, cümle, resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etme.

[!]  2.10. Öğretmen  “benzer olarak, farklı olarak, aynısı, …den daha, ….kadar” ifadelerinin, olaylar, kişiler veya nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduğunu öğrencilere sezdirmelidir.

3.1. Bir metin içindeki; cümle, paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma.

3.2. Okuduğu metindeki bilgileri, metin dışında başka bir olayla, konuyla vb. ilişkilendirerek anlam kurma.

4.1. Zihin haritası, resim, fotoğraf, kelime haritası, kavram haritası, kelime gruplandırma vb.

4.4.  Kelimelerin anlamları sözlüğe bakarak, öğretmenine sorarak vb. araştırılır.

5.5. Şiir, masal, fıkra, tekerleme vb. tekniğine uygun okuma.

[!]  Öğrenciler şiir ezberlemeye zorlanmamalıdır; ancak ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. Ezberledikleri şiirleri sınıf veya topluluk önünde okuma fırsatı verilerek ödüllendirilmelidir.  Şiirde sadece konu ve ana duygu bulma çalışmaları yaptırılmalı, daha ayrıntılı anlamsal ve biçimsel (redif,  uyak, vb.) analizler yaptırılmamalıdır.

5.6. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlayın. Ayrıca kitap incelemelerinde, içindekiler, başlıklar ve kaynakça kısımlarını okumaları istenmelidir.

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

 

YAZMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

ATATÜRK’LE DOĞUŞ

 

 

1.   Yazma Kurallarını Uygulama

1-Yazmak için hazırlık yapar.        

2-Yazma amacını belirler.                  

3-Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4-Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.             

5-Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6-Yazılarında imla kurallarını uygular.      

7-Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.       

8-Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır.

9-Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.

10-Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

11-Konu dışına çıkmadan yazar.

12-Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13-Yazma yöntemini belirler.

14-Yazma konusunu belirler.

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1-Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2-Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

4-Yazısında alt başlıkları belirler.

5-Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.

6-Yazılarında söz varlığından yararlanır.

11-Mantıksal bütünlük içinde yazar.

16-Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

23-İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.

29-Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.

31-Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3.    Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma      

7-Yazılarında betimlemeler yapar.

12-İş birliği yaparak yazar.

13-Not alır.

1.4. Anlatım bozukluğu olan cümleler verilerek bu cümleleri düzeltmeleri istenebilir.

1.5.Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir.

1.6. “Cümleyi Tamamla” etkiliği yaptırılabilir.

 

 2.6.

a) “Atasözünü Bul” etkinliği yaptırılabilir.

b) “Deyimleri Bul” etkinliği yaptırılabilir.  

2.11 Farklı duyguları yansıtan kelimeleri olumlu ve olumsuz olarak gruplandırmaları istenebilir.

2.23. Yaşadığı yerlerin (mahalle, şehir vb.) hoşlanıp hoşlanmadığı özellikleri hakkında yazılar yazmaları istenebilir.

  2.31. Sinema, tiyatro afişleri verilerek öğrencilerin afişlerden hareketle hangi filme veya oyuna gitmek istedikleri hakkında yazılar yazmaları istenebilir.

 

  3.7. Sınıfa getirilen aile fotoğrafları incelenerek fotoğraftaki insanların betimlenmesi ve onlarla ilgili hikâyeler yazmaları istenebilir.

3.12.

a) Okul veya sınıf gazetesi hazırlamaları istenebilir.

b) Belirlenen bir konuda grup olarak şiir yazmaları istenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım yaptırılarak gözlem formu, öğrenci ürün dosyası ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

“Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

“Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak, gözlem formları, çalışma yaprakları hazırlatılarak değerlendirilebilir.

 

 

1.1. Yazma öncesinde araç, gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlemesi.

1.2. Öğrenciden “Ne hakkında yazacaksın?”, “Yazında neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak yazma amacını belirlemesi istenebilir.

[!] 1.4. Özne, tümleç, yüklemin temel anlamları açıklanmamalı ve bu ögelerin çeşitleri verilmemelidir.

1.5. Noktayı, kısaltmalarda; virgülü, yüklemleri ve tümleçleri ayırmada; iki noktayı,  açıklamada ve örnek vermede; üç noktayı, tamamlanmamış cümlelerin sonunda; ünlem işaretini, seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede; kısa çizgiyi, ilişkili sözcükler arasında; tırnak işaretini, alıntılarda; kesme işaretini, kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada; noktalı virgülü, birbirine bağlı cümleleri ayırmada; uzun çizgiyi, konuşmaları belirtmede; parantezi, bir önceki kavramı açıklamada; denden işaretini, tekrarlarda kullandırınız.

[!] 1.6.  Dil, din, gezegen, yıldız, savaş, devir, çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır.

            Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir.

[!] 1.7. Başlık sayfa ortalanarak, tarih uygun yere yazdırılmalıdır. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır.

 

[!]  “Yazma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

 

 

2.6.  Yazısında anlamı zenginleştirmek amacıyla deyim, atasözü, özdeyiş vb. kullanmaya özendirilir.

 

 

 

 

 

 

3.13. Not alırken dinlediği veya okuduğu konunun özünü yakalamak amacıyla kısaltmalar yapma, resimleme, haritalama (kavram, akış), sembol kullanma vb teknikleri kullanmasını isteyebilirsiniz. Öğrenciler, kendilerine özgü not alma teknikleri oluşturmaya yönlendirilmelidir.

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

GÖRSEL OKUMA / GÖRSEL SUNU

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

ATATÜRK’LE DOĞUŞ

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

8-Beden dilini yorumlar.

13-Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Görsel Sunu

 

1-Sunuma hazırlık yapar.

2-Sunum yöntemini belirler.

8-Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

9-Bilgi,  duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 

 

1.8. Televizyonda izledikleri haber, spor, belgesel vb. programlar hakkında yorum yaptırılabilir.

 

 

 

1.8. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilâç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder.

 

 

“Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar; çalışma yaprakları, öğrenci ürün dosyası kullanılarak  ve öz değerlendirme yaparak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem formları, çalışma yaprakları ve kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Sunum öncesinde, araç-gereç hazırlaması, sunacağı konuyla ilgili bilgi toplaması ve sunu denemeleri yapması istenebilir.

2.2. Sunum şeklini belirlerken, izleyenleri, imkânlarını ve ortamı dikkate alarak, resim, grafik, şekil,  tepegöz, bilgisayar vb. sunu yollarından birini tercih etmeye yönlendirilmelidir. 

2.8. Sunacağı konu ile ilgili bir nesne veya modelin sınıfa getirilip sununun anlaşılmasını destekleme amacıyla kullanılması.

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

 

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

DİNLEME

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

MERHABA ASKER

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

 

1-Dinlemek için hazırlık yapar.

2-Dinleme amacını belirler.

3-Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4-Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

5-Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

 

1-Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.    

2-Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3-Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 

4-Dinlediklerini zihninde canlandırır.

15-Dinlediklerinin konusunu belirler.

19-Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir.

22-Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

24-Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

29-Dinlediklerini özetler.

31-Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 

32-Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

34-Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. 

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

 

3-Not alarak dinler.

 

1.  Ara disiplin:  “İyi Bir Dinleyici Olmak İçin” etkinliğini yaptırabilirsiniz.

  1.4/3.2. “Yerini Bul” etkinliği yaptırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir.

 

 

1. ATATÜRK’ÜN HAYATI VE ESERLERİ

Hayatı

1-Atatürk’ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar.

Konu: Atatürk’ün Hayatı

Fikir hayatı, askerlik hayatı, siyasi hayatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem yapılarak değerlendirilebilir.

 

“Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar; görselleştirme sözlü sunu ve yazılı anlatım yaptırılarak ve gözlem formları, bireysel değerlendirme ölçekleri, çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

“ Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem formları kullanılarak ve öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir.

 

 

  • Dinleyeceği konuyla ilgili bilgi toplaması, merak ettikleriyle ilgili sorular hazırlaması, not almak için gerekli araçları hazırlaması.

1.2.“Dinleme sonucunda neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz?, “Bunu niçin dinleyeceğimizi düşünüyorsunuz?, “Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir?” soruları sorularak öğrenciler dinleme amaçlarını belirlemeye yönlendirilebilir.

1.3. Öğrencilerden dinleme sırasında kullanabilecekleri, kendilerine en uygun yöntemi (not alma, görselleştirme, soru sorma vb.) belirlemeleri istenir.

1.5. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb.

[!]  “Dinleme Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

 

 

2.2. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim, şekil, grafik, fotoğraf vb. kullanılabilir.

2.4. Zihinde canlandırılanlar sözlü, yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir.

[!] 2.22. En az üç aşamalı yönergeler verilmelidir.

 

 

 

 

3.3. Dinlerken işaret, sembol kullanarak, kısaltma yaparak veya yazarak not alması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

 

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

KONUŞMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

MERHABA ASKER

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1-Konuşmak için hazırlık yapar.            

2-Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.

3-Konuşma yöntemini belirler.        

4-Dinleyicilerle göz teması kurar.              

5-Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.      

6-Kelimeleri doğru telaffuz eder.        

7-Akıcı konuşur.          

8-Sesine duygu tonu katar.          

9-Konuşmalarında beden dilini kullanır.      

10-Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11-Konu dışına çıkmadan konuşur.        

12-Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi,  kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13-Konuşma konusunu belirler. 

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

1-Kendine güvenerek konuşur.

2-Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.

3-Konuşmasında söz varlığını kullanır.        

4-Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

5- Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

12-Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

19-Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

22-Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

27-Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

 

3.    Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma  

3-Topluluk önünde konuşur.

6-Deneyim ve anılarını anlatır.      

9-Bilgi vermek amacıyla konuşur.

 

1. Ara disiplin: “İyi Bir Konuşmacı Olmak İçin” etkinliği yaptırılabilir.

/ 1.1.

Öğrenciye bir araştırma konusu verilerek konuyla ilgili bilgi toplaması ve arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir.

/   1.7. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir.

 

  2.3. Belirlenen bir deyim ya da atasözünü açıklamasını isteyebilirsiniz.

 

 

/   3.3. Panel, forum, tartışma vb. etkinlikler düzenlenebilir.

 

 

 

“Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak, gözlem formu kullanılarak, değerlendirilebilir.

 

“Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar; sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak,  gözlem formu kullanılarak,  rol ve öz değerlendirme yaptırılarak değerlendirilebilir.

 

“Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar;  sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak,  gözlem formu kullanılarak ve öz değerlendirme yaptırılarak değerlendirilebilir.

1.1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması, bilgi toplaması, görseller hazırlaması, konuşma denemeleri yapması vb.

1.2. Öğrenciden “Ne hakkında konuşacaksın?”, “Bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak konuşma amacını belirlemesi sağlanabilir.

1.7. Duraklamaların, gereksiz kelime kullanımının ve ses tekrarlarının olmadığı, vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek yapılan konuşma.

1.8. Üzüntü, sevinç, korku gibi duyguları ses tonuna yansıtması.

1.12. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden, büyüklerine, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma.

[!]  “Konuşma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi, yapılacak bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

2.2.  İlk önce, önce, daha sonra, ondan sonra, sonunda, sonuçta, vb. 

[!] Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilecek, zaman ekleri verilmeyecektir. Örneğin; “koştu” biten bir eylem,  “koşuyor “devam eden bir eylem; “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder.

2.3. Deyim, atasözü, tekerleme, mani, özlü söz, mecaz, mizahi ögeler.

2.5. Resimler, fotoğraflar, şekiller, tablolar vb.

2.19. Karşılaştırmalar yaparken “benzer olarak, gibi, farklı olarak, aynısı vb.” ifadelerden yararlanması istenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

OKUMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

MERHABA ASKER

 

 

 

1.  Okuma Kurallarını Uygulama

 

2- Okuma amacını belirler.     

3-Okuma amacına uygun yöntem belirler.       

6-Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.      

7-Akıcı okur.  

9-Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama 

 

1-Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.                

2-Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.   

3-Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

5-Okuduklarını zihninde canlandırır.

11-Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

18-Okuduklarının konusunu belirler.

24-Okuduklarından çıkarımlar yapar.

30-Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.

34-Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35-Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 

3.  Anlam Kurma

 

1-Metin içi anlam kurar.      

2-Metin dışı anlam kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.30. “Hikâye Haritası” etkinliği yaptırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar;  gözlem formu kullanılarak, öz değerlendirme yaptırılarak, değerlendirilebilir.

 

“Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar; görselleştirme, sözlü sunu ve yazılı anlatım yaptırılarak ve gözlem formları kullanılarak, bireysel değerlendirme ölçekleri, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış), öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

1.2. Öğretmen, öğrencinin neyi ve niçin okuyacağı konusunda yardımcı olur.

1.3. Okuma amacını ve metnin türünü dikkate alarak sesli veya sessiz okuma, not alarak okuma, seçici okuma, sorgulayarak okuma gibi teknikler uygulanabilir.

1.7. Gereksiz kelime ve ses tekrarlarının, duraklamaların, yanlış okumaların yapılmadığı, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek konuşur gibi okuma.

 

[!]  “Okuma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

 

2.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusuyla ön bilgilerin hatırlanması sağlanır.

2.2.  Bilinmeyen kelimenin anlamını, kendisinden önce veya sonra gelen kelime, cümle, resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etme.

[!]  2.11 Öğretmen, “çünkü, bunun nedeni, bu nedenle, olduğu için, bunun sonucunda, için, bu yüzden” ifadelerinin düşünceler, olaylar vb. arasında sebep-sonuç ilişkileri kurduğunu öğrencilere sezdirmelidir.

2.30. Hikâye unsurları: ana ve yardımcı karakterler, yer, olay, zaman.

 

 

3.1. Bir metin içindeki; cümle, paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma.

3.2. Okuduğu metindeki bilgileri, metin dışında başka bir olayla, konuyla vb. ilişkilendirerek anlam kurma.

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

OKUMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

MERHABA ASKER

 

 

 

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

 

1-Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.                    

4-Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

 

2-Anlama tekniklerini kullanır.

4-Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.

6-Bilgi edinmek için okur.

8-Paylaşarak okumaktan zevk alır.

9-Gazete ve dergi okur.

 

 

4.1 Görsellerle kavramları eşleştirmeleri, kavram haritası, kelime haritası, zihin haritası oluşturmaları istenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Bilgi edinmek, günlük olayları takip etmek, okuma alışkanlığını kazanmak ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek amacıyla; önemli gördükleri haberler veya yazılar, öğretmenin rehberliğinde sınıfta tartışılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.8. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir ve bu sorumlulukları yerine getirmek için çaba sarf eder.

5.9. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Anlam Kurma”, “Söz Varlığını Geliştirme”, “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar; gözlem formları ve  çalışma yaprakları kullanılarak, öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir.

 

 4.1. Zihin haritası, resim, fotoğraf, kelime haritası, kavram haritası, kelime gruplandırma vb.

4.4.  Kelimelerin anlamları sözlüğe bakarak, öğretmenine sorarak vb. araştırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Kendini sorgulama, tekrar okuma, görselleştirme, yetişkinden yardım alma, dipnota bakma,  sözlük ve ansiklopediye başvurma vb. teknikler.

5.4. Belirginleştirmede (altını çizme, renklendirme, yıldız koyma vb) öğretmen yardımcı olur.

5.6. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlayın. Ayrıca kitap incelemelerinde, içindekiler, başlıklar ve kaynakça kısımlarını okumaları istenmelidir.

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

YAZMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

MERHABA ASKER

 

 

1.   Yazma Kurallarını Uygulama

 

1-Yazmak için hazırlık yapar.        

2-Yazma amacını belirler.                  

3-Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4-Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.             

5-Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6-Yazılarında imla kurallarını uygular.      

7-Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.       

8-Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır.

9-Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.

10-Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

11-Konu dışına çıkmadan yazar.

12-Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13-Yazma yöntemini belirler.

14-Yazma konusunu belirler.

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

 

1-Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2-Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

3-Yazısına uygun başlık belirler.

4-Yazısında alt başlıkları belirler.

6-Yazılarında söz varlığından yararlanır.

7-Olayları, oluş sırasına göre yazar.

10-Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir.

12-Yazılarında genelden özele, özelden genele doğru yazar.

16-Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

 

3.    Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

13-Not alır.

15-Planlı yazma yöntemine uygun yazar.

 

 

1.4. Anlatım bozukluğu olan cümleler verilerek bu cümleleri düzeltmeleri istenebilir.

1.5.Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir.

1.6. “Cümleyi Tamamla” etkiliği yaptırılabilir.

 

 

 2.6.

a) “Atasözünü Bul” etkinliği yaptırılabilir.

b) “Deyimleri Bul” etkinliği yaptırılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım yaptırılarak gözlem formu, öğrenci ürün dosyası ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

“Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

“Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak, gözlem formları, çalışma yaprakları hazırlatılarak değerlendirilebilir.

 

1.1. Yazma öncesinde araç, gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlemesi.

1.2. Öğrenciden “Ne hakkında yazacaksın?”, “Yazında neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak yazma amacını belirlemesi istenebilir.

[!] 1.4. Özne, tümleç, yüklemin temel anlamları açıklanmamalı ve bu ögelerin çeşitleri verilmemelidir.

1.5. Noktayı, kısaltmalarda; virgülü, yüklemleri ve tümleçleri ayırmada; iki noktayı,  açıklamada ve örnek vermede; üç noktayı, tamamlanmamış cümlelerin sonunda; ünlem işaretini, seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede; kısa çizgiyi, ilişkili sözcükler arasında; tırnak işaretini, alıntılarda; kesme işaretini, kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada; noktalı virgülü, birbirine bağlı cümleleri ayırmada; uzun çizgiyi, konuşmaları belirtmede; parantezi, bir önceki kavramı açıklamada; denden işaretini, tekrarlarda kullandırınız.

[!] 1.6.  Dil, din, gezegen, yıldız, savaş, devir, çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır.

            Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir.

[!] 1.7. Başlık sayfa ortalanarak, tarih uygun yere yazdırılmalıdır. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır.

[!]  “Yazma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

2.6.  Yazısında anlamı zenginleştirmek amacıyla deyim, atasözü, özdeyiş vb. kullanmaya özendirilir.

[!] 2.7. Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilmeli, zaman ekleri verilmemelidir.  Örneğin; “koştu” biten bir eylem,  “koşuyor “devam eden bir eylem; “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder.

[!] 2.10. İki faklı cümlenin birleştirilip tek bir cümle şeklinde ifade edilebileceği gösterilmelidir. Burada basit ve bileşik cümlenin tanımı yapılmadan sadece öğrencilerin bunları kullanması özendirilmelidir.

[!] 2.12.  Genelden özele, özelden genele yazarken “genel olarak, genellikle, her zaman, tamamen, özel olarak, birkaçı, bunlardan biri, sadece vb. “ ifadelerini kullanması özendirilmelidir.

 

3.13. Not alırken dinlediği veya okuduğu konunun özünü yakalamak amacıyla kısaltmalar yapma, resimleme, haritalama (kavram, akış), sembol kullanma vb teknikleri kullanmasını isteyebilirsiniz. Öğrenciler, kendilerine özgü not alma teknikleri oluşturmaya yönlendirilmelidir.

3.15. Yazma öncesi hazırlık, taslak oluşturma, gözden geçirme, düzeltme ve paylaşma.

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

 

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

GÖRSEL OKUMA / GÖRSEL SUNU

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

MERHABA ASKER

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

5-Resim ve fotoğrafları yorumlar.

13-Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Görsel Sunu

 

1-Sunuma hazırlık yapar.

2-Sunum yöntemini belirler.

3-Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.

9-Bilgi,  duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Okudukları kitaplara “farklı bir kitap kapağı” hazırlamaları istenebilir.

 2.3. Hikâyenin unsurlarını ya da aldığı notları renklerle kodlamaları istenebilir.

 

 

 

1.5.  Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar.

 

 

 

 

“Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar; çalışma yaprakları, öğrenci ürün dosyası kullanılarak  ve öz değerlendirme yaparak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem formları, çalışma yaprakları ve kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

1.5. “Sizi en çok hangi reklam etkiliyor?”, “Bu reklamdan, neden etkilendiğinizi düşünüyorsunuz?” vb. sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Sunum öncesinde, araç-gereç hazırlaması, sunacağı konuyla ilgili bilgi toplaması ve sunu denemeleri yapması istenebilir.  

2.2. Sunum şeklini belirlerken, izleyenleri, imkânlarını ve ortamı dikkate alarak, resim, grafik, şekil,  tepegöz, bilgisayar vb. sunu yollarından birini tercih etmeye yönlendirilmelidir. 

2.3. Öğrencilerden, görselleştirdiği ürünü, arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir. Ayrıca bunlar, sınıf  ve okul panosunda sergilenebilir.

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

DİNLEME

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

ATATÜRK’ÜN ÇALIŞMALARI

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

 

1-Dinlemek için hazırlık yapar.

2-Dinleme amacını belirler.

3-Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4-Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

5-Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

 

1-Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.    

2-Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3-Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 

4-Dinlediklerini zihninde canlandırır.

18-Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.  

19-Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir.

24-Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

31-Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 

32-Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

 

3-Not alarak dinler.

 

 

1.  Ara disiplin:  “İyi Bir Dinleyici Olmak İçin” etkinliğini yaptırabilirsiniz.

  1.4/3.2. “Yerini Bul” etkinliği yaptırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ATATÜRK’ÜN HAYATI VE ESERLERİ

Hayatı

8-Atatürk’ün hayatı ve eserlerine ilişkin olarak, kütüphane ve kitle iletişim araçlarından topladığı bilgi ve görsellerle sınıf gazetesi hazırlar.

Konu: Atatürk’ün hayatı ve eserlerini tanıma

Atatürk’ün hayatı, yazdığı eserleri

2. ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

8- Atatürk’ün karşılaştığı güçlüklere rağmen başarılı olmasının nedenlerini grupla tartışır.

Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmaması

 Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olması

10-Atatürk’ün önder oluşuna ilişkin anılar ve belgelerden derlediği bilgilerle hazırladığı sunuyu görsellerle destekler.

Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma

Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “önder oluşu”

 

 

 

1. KAZANIM SINAVI

01-05 KASIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem yapılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

“Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar; görselleştirme sözlü sunu ve yazılı anlatım yaptırılarak ve gözlem formları, bireysel değerlendirme ölçekleri, çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

“ Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem formları kullanılarak ve öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir

 

  • Dinleyeceği konuyla ilgili bilgi toplaması, merak ettikleriyle ilgili sorular hazırlaması, not almak için gerekli araçları hazırlaması.

1.2.“Dinleme sonucunda neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz?, “Bunu niçin dinleyeceğimizi düşünüyorsunuz?, “Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir?” soruları sorularak öğrenciler dinleme amaçlarını belirlemeye yönlendirilebilir.

1.3. Öğrencilerden dinleme sırasında kullanabilecekleri, kendilerine en uygun yöntemi (not alma, görselleştirme, soru sorma vb.) belirlemeleri istenir.

1.5. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb.

[!]  “Dinleme Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

 

 

 

2.2. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim, şekil, grafik, fotoğraf vb. kullanılabilir.

2.4. Zihinde canlandırılanlar sözlü, yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir.

 

 

 

3.3. Dinlerken işaret, sembol kullanarak, kısaltma yaparak veya yazarak not alması.

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

 

KONUŞMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

ATATÜRK’ÜN ÇALIŞMALARI

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1-Konuşmak için hazırlık yapar.            

2-Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.

3-Konuşma yöntemini belirler.        

4-Dinleyicilerle göz teması kurar.              

5-Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.      

6-Kelimeleri doğru telaffuz eder.        

7-Akıcı konuşur.          

8-Sesine duygu tonu katar.          

9-Konuşmalarında beden dilini kullanır.      

10-Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11-Konu dışına çıkmadan konuşur.        

12-Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi,  kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13-Konuşma konusunu belirler. 

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

1-Kendine güvenerek konuşur.              

2-Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.      

3-Konuşmasında söz varlığını kullanır.        

4-Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

5-Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

9-Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular.

12-Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

13-Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

17-Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır.

22-Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.      

23-Konuşmasını özetler.

27-Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 

 

3-Topluluk önünde konuşur.

 

1. Ara disiplin: “İyi Bir Konuşmacı Olmak İçin” etkinliği yaptırılabilir.

/ 1.1.

Öğrenciye bir araştırma konusu verilerek konuyla ilgili bilgi toplaması ve arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir.

/   1.7. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir.

 

  2.3. Belirlenen bir deyim ya da atasözünü açıklamasını isteyebilirsiniz.

 

/   3.3. Panel, forum, tartışma vb. etkinlikler düzenlenebilir.

 

 

3.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR

Millî Eğitim

1-Okuduğu metinde Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmayla ilgili düşüncelerini belirler.

 Konu: Atatürk’ün millî eğitim konusundaki düşünceleri

Atatürk’ün millî eğitim konusundaki düşünceleri, eğitim ve öğretim birliğine verdiği önem, öğretmenlere verdiği, eğitimde laiklik ilkesine verdiği önem

2- Atatürk’ün eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili düşüncelerini destekleyen günümüzde yapılan çalışmalardan yazılı veya sözlü örnekler verir.

Konu: Atatürk’ün millî eğitim konusundaki düşünceleri

Atatürk’ün millî eğitim konusundaki düşünceleri, eğitim ve öğretim birliğine verdiği önem, öğretmenlere verdiği önem

 

 

2.17. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Canlılar Dünyasını Gezelim” Tanıyalım alt öğrenme alanı (kazanım 1.2/2.1/4.1/5.1/7.4)

 

 

1. KAZANIM SINAVI

01-05 KASIM

 

 

 

“Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak, gözlem formu kullanılarak, değerlendirilebilir.

 

“Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar; sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak,  gözlem formu kullanılarak,  rol ve öz değerlendirme yaptırılarak değerlendirilebilir.

 

“Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar;  sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak,  gözlem formu kullanılarak ve öz değerlendirme yaptırılarak değerlendirilebilir

1.1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması, bilgi toplaması, görseller hazırlaması, konuşma denemeleri yapması vb.

1.2. Öğrenciden “Ne hakkında konuşacaksın?”, “Bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak konuşma amacını belirlemesi sağlanabilir.

1.7. Duraklamaların, gereksiz kelime kullanımının ve ses tekrarlarının olmadığı, vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek yapılan konuşma.

1.8. Üzüntü, sevinç, korku gibi duyguları ses tonuna yansıtması.

1.12. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden, büyüklerine, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma.

[!]  “Konuşma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi, yapılacak bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

2.2.  İlk önce, önce, daha sonra, ondan sonra, sonunda, sonuçta, vb. 

[!] Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilecek, zaman ekleri verilmeyecektir. Örneğin; “koştu” biten bir eylem,  “koşuyor “devam eden bir eylem; “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder.

2.3. Deyim, atasözü, tekerleme, mani, özlü söz, mecaz, mizahi ögeler.

2.5. Resimler, fotoğraflar, şekiller, tablolar vb.

2.13. Destekleyici ve açıklayıcı örnekler verirken “örneğin, örnek olarak, özellikle, gibi, açıklamak gerekirse, yani, başka bir deyişle, ve, daha, hatta, üstelik, çünkü,  örneğin, hem hem de, ne…ne de, gerek…gerekse vb.” ifadelerini kullanır.

2.17.  Önemli olanı belirtirken “başlıca, daha iyi, özellikle, en iyisi, en kötüsü” ifadelerinin kullanılması istenebilir.

2.23. Konuşmasını özetlerken “özet olarak, böylece, son olarak, sonuç olarak, kısacası, özetle, sonucunda, vb.” ifadelerinin kullanılması istenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

 

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

 

OKUMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

ATATÜRK’ÜN ÇALIŞMALARI

 

1.  Okuma Kurallarını Uygulama   

 

2-Okuma amacını belirler.     

3-Okuma amacına uygun yöntem belirler.  

4-Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.  

5-Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.     

6-Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

      

2. Okuduğunu Anlama 

 

1-Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2-Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 

3-Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.  

5-Okuduklarını zihninde canlandırır.

18-Okuduklarının konusunu belirler.

24-Okuduklarından çıkarımlar yapar.

34-Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35-Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

37-Metin içerisindeki renkli, altı çizili, koyu vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur.

 

 

 

1.4. Okuyucunun yaptığı hataları belirlemeleri ve bunların doğru olanlarını okumaları istenebilir.

 

 

 

3.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR

(devam)

Atatürk ve Güzel Sanatlar

3- Atatürk’ün sanatseverliğine ilişkin fotoğrafları anlamlandırır.

Konu: Atatürk’ün Türk tiyatrosuna ve sahne oyunlarına verdiği önem

Atatürk’ün geleneksel ve çağdaş sahne oyunlarının gelişmesine önderlik etmesi,  ülkemizde ilk konservatuarın kurulması, güzel sanatların çeşitleri

 

 

 

 

1. KAZANIM SINAVI

01-05 KASIM

 

 

 

 

“Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar;  gözlem formu kullanılarak, öz değerlendirme yaptırılarak, değerlendirilebilir.

 

“Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar; görselleştirme, sözlü sunu ve yazılı anlatım yaptırılarak ve gözlem formları kullanılarak, bireysel değerlendirme ölçekleri, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış), öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

1.2. Öğretmen, öğrencinin neyi ve niçin okuyacağı konusunda yardımcı olur.

1.3. Okuma amacını ve metnin türünü dikkate alarak sesli veya sessiz okuma, not alarak okuma, seçici okuma, sorgulayarak okuma gibi teknikler uygulanabilir.

[!]  1.5. Öğretmen, örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir.

 

[!]  “Okuma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

2.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusuyla ön bilgilerin hatırlanması sağlanır.

2.2.  Bilinmeyen kelimenin anlamını, kendisinden önce veya sonra gelen kelime, cümle, resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etme.

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

OKUMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

ATATÜRK’ÜN ÇALIŞMALARI

 

 

      

3.  Anlam Kurma

 

1-Metin içi anlam kurar.      

2-Metin dışı anlam kurar.

 

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

 

1-Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

2-Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.

4-Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

 

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

 

5-Metnin türünü dikkate alarak okur.

6-Bilgi edinmek için okur.

9-Gazete ve dergi okur.

 

 

 

 

4.1 Görsellerle kavramları eşleştirmeleri, kavram haritası, kelime haritası, zihin haritası oluşturmaları istenebilir.

4.2. Cümle içinde verilen kelimenin eş veya zıt anlamlılarını yazmaları veya söylemeleri istenebilir.

 

 

5.9. Bilgi edinmek, günlük olayları takip etmek, okuma alışkanlığını kazanmak ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek amacıyla; önemli gördükleri haberler veya yazılar, öğretmenin rehberliğinde sınıfta tartışılabilir.

3.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR

(devam)

 

Millî Kültür

 

7-Millî kültürün korunmasında dilin önemini anlatan metinler okur.

Konu: Millî kültürün korunmasında dilin önemi

Millî kültürün korunmasında dilin önemi, Atatürk’ün millî kültür ve dil arasındaki ilişkiyi belirten sözleri.

8- Millî kültürün korunmasında dilin önemini sözlü veya yazılı olarak anlatır.

Konu: Millî kültürün korunmasında dilin önemi

Millî kültürün korunmasında dilin önemi, Atatürk’ün millî kültür ve dil arasındaki ilişkiyi belirten sözleri

 

 

 

1. KAZANIM SINAVI

01-05 KASIM

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Anlam Kurma”, “Söz Varlığını Geliştirme”, “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar; gözlem formları ve  çalışma yaprakları kullanılarak, öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir.

 

3.1. Bir metin içindeki; cümle, paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma.

3.2. Okuduğu metindeki bilgileri, metin dışında başka bir olayla, konuyla vb. ilişkilendirerek anlam kurma.

 

 

4.1. Zihin haritası, resim, fotoğraf, kelime haritası, kavram haritası, kelime gruplandırma vb.

4.4.  Kelimelerin anlamları sözlüğe bakarak, öğretmenine sorarak vb. araştırılır.

 

 

5.5. Şiir, masal, fıkra, tekerleme vb. tekniğine uygun okuma.

[!]  Öğrenciler şiir ezberlemeye zorlanmamalıdır; ancak ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. Ezberledikleri şiirleri sınıf veya topluluk önünde okuma fırsatı verilerek ödüllendirilmelidir.  Şiirde sadece konu ve ana duygu bulma çalışmaları yaptırılmalı, daha ayrıntılı anlamsal ve biçimsel (redif,  uyak, vb.) analizler yaptırılmamalıdır.

5.6. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlayın. Ayrıca kitap incelemelerinde, içindekiler, başlıklar ve kaynakça kısımlarını okumaları istenmelidir.

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

YAZMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

ATATÜRK’ÜN ÇALIŞMALARI

 

1.   Yazma Kurallarını Uygulama

 

1-Yazmak için hazırlık yapar.        

2-Yazma amacını belirler.                  

3-Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4-Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.             

5-Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6-Yazılarında imla kurallarını uygular.      

7-Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.       

8-Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır.

9-Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.

10-Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

11-Konu dışına çıkmadan yazar.

12-Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13-Yazma yöntemini belirler.

14-Yazma konusunu belirler.

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1-Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2-Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

4-Yazısında alt başlıkları belirler.

6-Yazılarında söz varlığından yararlanır.

11-Mantıksal bütünlük içinde yazar.

16-Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

20-Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

26-Özet çıkarır.

29-Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.

30-Sorular yazar.

31-Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3.  Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

7-Yazılarında betimlemeler yapar.

15-Planlı yazma yöntemine uygun yazar.

 

1.4. Anlatım bozukluğu olan cümleler verilerek bu cümleleri düzeltmeleri istenebilir.

1.5.Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir.

1.6. “Cümleyi Tamamla” etkiliği yaptırılabilir.

 

 2.6.

a) “Atasözünü Bul” etkinliği yaptırılabilir.

b) “Deyimleri Bul” etkinliği yaptırılabilir.  

2.11 Farklı duyguları yansıtan kelimeleri olumlu ve olumsuz olarak gruplandırmaları istenebilir.

 2.20. Teknolojik araçların (telefon, televizyon, bilgisayar, röntgen cihazı vb. ) eksikliğinden kaynaklanan sonuçlara ilişkin yazılar yazmaları istenebilir.

  2.26. Tiyatroya, müzeye, resim galerisine, sinemaya, konsere vb. yerlere gidilmesi ve izledikleri hakkında yazılar yazmaları istenebilir.

  2.31. Sinema, tiyatro afişleri verilerek öğrencilerin afişlerden hareketle hangi filme veya oyuna gitmek istedikleri hakkında yazılar yazmaları istenebilir.

 

  3.7. Sınıfa getirilen aile fotoğrafları incelenerek fotoğraftaki insanların betimlenmesi ve onlarla ilgili hikâyeler yazmaları istenebilir.

 

 

 

Türk Dış Politikası

 

12-Yazılarında veya konuşmalarında Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” prensibinin dünya barışı için her zaman gerekli olduğunu destekleyen güncel örnekler verir.

Konu: Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” prensibi

Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” prensibi konusundaki çalışmaları

 

1. KAZANIM SINAVI

01-05 KASIM

 

 

 

 

“Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım yaptırılarak gözlem formu, öğrenci ürün dosyası ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

“Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

“Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak, gözlem formları, çalışma yaprakları hazırlatılarak değerlendirilebilir.

 

1.1. Yazma öncesinde araç, gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlemesi.

1.2. Öğrenciden “Ne hakkında yazacaksın?”, “Yazında neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak yazma amacını belirlemesi istenebilir.

[!] 1.4. Özne, tümleç, yüklemin temel anlamları açıklanmamalı ve bu ögelerin çeşitleri verilmemelidir.

1.5. Noktayı, kısaltmalarda; virgülü, yüklemleri ve tümleçleri ayırmada; iki noktayı,  açıklamada ve örnek vermede; üç noktayı, tamamlanmamış cümlelerin sonunda; ünlem işaretini, seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede; kısa çizgiyi, ilişkili sözcükler arasında; tırnak işaretini, alıntılarda; kesme işaretini, kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada; noktalı virgülü, birbirine bağlı cümleleri ayırmada; uzun çizgiyi, konuşmaları belirtmede; parantezi, bir önceki kavramı açıklamada; denden işaretini, tekrarlarda kullandırınız.

[!] 1.6.  Dil, din, gezegen, yıldız, savaş, devir, çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır.

            Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir.

[!] 1.7. Başlık sayfa ortalanarak, tarih uygun yere yazdırılmalıdır. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır.

 

[!]  “Yazma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

2.6.  Yazısında anlamı zenginleştirmek amacıyla deyim, atasözü, özdeyiş vb. kullanmaya özendirilir.

2.20. Yazılarında, sebep - sonuç ilişkileri kurarken “çünkü, bunun nedeni, -medikçe, bu nedenle, dolayısıyla, olduğu için, bunun sonucunda, için, bu yüzden vb.” ifadeleri kullanması istenebilir.

[!]  2.26. Konunun ana fikir ve önemli noktalarının, öğrencinin kendi ifade biçimiyle özetlenmesine dikkat edilmelidir.

[!]  2.30.  Merakını gidermek, bilgi edinmek ve soru yazma becerisini geliştirmek amacıyla, öğrencilere soru yazma fırsatları verilmelidir. 

 

 

3.15. Yazma öncesi hazırlık, taslak oluşturma, gözden geçirme, düzeltme ve paylaşma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

 

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

GÖRSEL OKUMA / GÖRSEL SUNU

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

ATATÜRK’ÜN ÇALIŞMALARI

 

 

1. Görsel Okuma

 

5-Resim ve fotoğrafları yorumlar.

12-Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Görsel Sunu

 

1-Sunuma hazırlık yapar.

2-Sunum yöntemini belirler.

9-Bilgi,  duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar.

 

 

1. KAZANIM SINAVI

01-05 KASIM

 

 

 

 

 

 

 

“Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar; çalışma yaprakları, öğrenci ürün dosyası kullanılarak  ve öz değerlendirme yaparak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem formları, çalışma yaprakları ve kullanılarak değerlendirilebilir.

 

1.5. “Sizi en çok hangi reklam etkiliyor?”, “Bu reklamdan, neden etkilendiğinizi düşünüyorsunuz?” vb. sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır.

1.12. Renklerin değişik yerlerde kullanılışı ve ifade ettiği anlamlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Sunum öncesinde, araç-gereç hazırlaması, sunacağı konuyla ilgili bilgi toplaması ve sunu denemeleri yapması istenebilir.  

2.2. Sunum şeklini belirlerken, izleyenleri, imkânlarını ve ortamı dikkate alarak, resim, grafik, şekil,  tepegöz, bilgisayar vb. sunu yollarından birini tercih etmeye yönlendirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

 

DİNLEME

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

KADININ SEÇME SEÇİLME HAKKI

  

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

 

1-Dinlemek için hazırlık yapar.

2-Dinleme amacını belirler.

3-Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4-Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

5-Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1-Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.    

2-Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3-Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 

4-Dinlediklerini zihninde canlandırır.        

6-Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

18-Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

19-Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir.

23-Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24-Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

26-Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.

31-Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

32-Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

33-Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular.

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

2-Seçici dinler.

 

 

1.  Ara disiplin:  “İyi Bir Dinleyici Olmak İçin” etkinliğini yaptırabilirsiniz.

  1.4/3.2. “Yerini Bul” etkinliği yaptırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Boşluklar bırakılmış bir metin öğrenciye verilir. Öğretmen metni okurken öğrencilerden uygun olarak boşlukları doldurmaları istenebilir.

 

 

1. ATATÜRK’ÜN HAYATI VE ESERLERİ         Fikir ve Siyasi Hayatı

15-Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün fikir ve siyasi hayatıyla ilgili bölümleri belirler.

Konu: Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün fikir hayatı, siyasi hayatı

 

3.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR

Türk Kadını

9. Atatürk’ün Türk kadınının toplumdaki yeri hakkındaki görüşlerine ilişkin bilgi almak amacıyla bu konuda uzman kişilerle görüşme yapar.

Konu: Türk kadınının toplumdaki yeri

Atatürk’ün Türk toplumu içinde kadına verdiği önem, Türk kadınının çalışma hayatındaki yeri

 

 

 

  “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem yapılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

“Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar; görselleştirme sözlü sunu ve yazılı anlatım yaptırılarak ve gözlem formları, bireysel değerlendirme ölçekleri, çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

“ Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem formları kullanılarak ve öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

  • Dinleyeceği konuyla ilgili bilgi toplaması, merak ettikleriyle ilgili sorular hazırlaması, not almak için gerekli araçları hazırlaması.

1.2.“Dinleme sonucunda neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz?, “Bunu niçin dinleyeceğimizi düşünüyorsunuz?, “Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir?” soruları sorularak öğrenciler dinleme amaçlarını belirlemeye yönlendirilebilir.

1.3. Öğrencilerden dinleme sırasında kullanabilecekleri, kendilerine en uygun yöntemi (not alma, görselleştirme, soru sorma vb.) belirlemeleri istenir.

1.5. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb.

[!]  “Dinleme Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

 

 

2.2. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim, şekil, grafik, fotoğraf vb. kullanılabilir.

2.4. Zihinde canlandırılanlar sözlü, yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir.

2.6. Bilmediği kelimenin anlamını, cümlenin anlamından, sunulan görsellerden, dinlediği konudan yararlanarak tahmin edebilir.

2.26. Dinlediklerinde geçen nesne, kişi, olay, yer vb. arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir.

 

 

 

 

 

3.2. İstenen bilgiyi seçmesi, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.

 

 

 

16-20.11.2011 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

KONUŞMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA:  ATATÜRK

KADININ SEÇME SEÇİLME HAKKI

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

 

1-Konuşmak için hazırlık yapar.            

2-Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.

3-Konuşma yöntemini belirler.        

4-Dinleyicilerle göz teması kurar.              

5-Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.      

6-Kelimeleri doğru telaffuz eder.        

7-Akıcı konuşur.          

8-Sesine duygu tonu katar.          

9-Konuşmalarında beden dilini kullanır.      

10-Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11-Konu dışına çıkmadan konuşur.        

12-Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi,  kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13-Konuşma konusunu belirler. 

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

 

1-Kendine güvenerek konuşur.              

2-Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.      

3-Konuşmasında söz varlığını kullanır.        

4-Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.            

6-Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur.    

12-Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

20-Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

22-Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

      

3.    Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

 

3-Topluluk önünde konuşur.

1. Ara disiplin: “İyi Bir Konuşmacı Olmak İçin” etkinliği yaptırılabilir.

/ 1.1.

Öğrenciye bir araştırma konusu verilerek konuyla ilgili bilgi toplaması ve arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir.

/   1.7. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir.

 

  2.3. Belirlenen bir deyim ya da atasözünü açıklamasını isteyebilirsiniz.

2.6. Belirlenen bir konuda farklı yaş grubunda bulunan kişilerin yapabilecekleri konuşmaları hazırlamaları istenebilir.

  2.20.

a) Hayallerini, özlemlerini vb. anlattırabilirsiniz.

b) Sanatsal ürünler (resim, şiir, heykel) hakkında konuşması istenebilir.

 

/   3.3. Panel, forum, tartışma vb. etkinlikler düzenlenebilir

 

 

 

“Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak, gözlem formu kullanılarak, değerlendirilebilir.

 

“Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar; sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak,  gözlem formu kullanılarak,  rol ve öz değerlendirme yaptırılarak değerlendirilebilir.

 

“Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar;  sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak,  gözlem formu kullanılarak ve öz değerlendirme yaptırılarak değerlendirilebilir.

1.1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması, bilgi toplaması, görseller hazırlaması, konuşma denemeleri yapması vb.

1.2. Öğrenciden “Ne hakkında konuşacaksın?”, “Bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak konuşma amacını belirlemesi sağlanabilir.

1.7. Duraklamaların, gereksiz kelime kullanımının ve ses tekrarlarının olmadığı, vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek yapılan konuşma.

1.8. Üzüntü, sevinç, korku gibi duyguları ses tonuna yansıtması.

1.12. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden, büyüklerine, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma.

[!]  “Konuşma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi, yapılacak bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

2.2.  İlk önce, önce, daha sonra, ondan sonra, sonunda, sonuçta, vb. 

[!] Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilecek, zaman ekleri verilmeyecektir. Örneğin; “koştu” biten bir eylem,  “koşuyor “devam eden bir eylem; “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder.

2.3. Deyim, atasözü, tekerleme, mani, özlü söz, mecaz, mizahi ögeler.

[!]  2.6.  Sınıfta, kütüphanede, sokak veya topluluk önündeki konuşmalarla; arkadaş, öğretmen, anne baba veya bir yetkiliyle konuşmanın birbirinden farklı olması gerektiği vurgulanmalıdır. 

2.20. Sebep sonuç ilişkileri kurarken “çünkü, bunun nedeni, bu nedenle, bunun sonucunda, bu yüzden vb.” ifadelerini kullanması istenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-20.11.2011 KURBAN BAYRAMI TATİL

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

 

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

 

OKUMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

KADININ SEÇME SEÇİLME HAKKI

 

1.  Okuma Kurallarını Uygulama     

2-Okuma amacını belirler.     

3-Okuma amacına uygun yöntem belirler.  

4-Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.  

5-Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.       

8-Kurallarına uygun sessiz okur.  

9-Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama 

1-Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.                

3-Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

5-Okuduklarını zihninde canlandırır.

10-Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

19-Okuduklarının ana fikrini belirler.

24-Okuduklarından çıkarımlar yapar.

34-Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35-Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 

 

1.4. Okuyucunun yaptığı hataları belirlemeleri ve bunların doğru olanlarını okumaları istenebilir.

 

 

 

 

 

 

“Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar;  gözlem formu kullanılarak, öz değerlendirme yaptırılarak, değerlendirilebilir.

 

“Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar; görselleştirme, sözlü sunu ve yazılı anlatım yaptırılarak ve gözlem formları kullanılarak, bireysel değerlendirme ölçekleri, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış), öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

1.2. Öğretmen, öğrencinin neyi ve niçin okuyacağı konusunda yardımcı olur.

1.3. Okuma amacını ve metnin türünü dikkate alarak sesli veya sessiz okuma, not alarak okuma, seçici okuma, sorgulayarak okuma gibi teknikler uygulanabilir.

[!]  1.5. Öğretmen, örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir.

1.8. Fısıldamadan, dudaklarını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan, gözleriyle takip ederek okuma.

[!]  “Okuma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

2.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusuyla ön bilgilerin hatırlanması sağlanır.

[!]  2.10. Öğretmen  “benzer olarak, farklı olarak, aynısı, …den daha, ….kadar” ifadelerinin, olaylar, kişiler veya nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduğunu öğrencilere sezdirmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-20.11.2011 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

 

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

OKUMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

KADININ SEÇME SEÇİLME HAKKI

 

3.  Anlam Kurma

 

1-Metin içi anlam kurar.      

2-Metin dışı anlam kurar.

 

 

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

 

1-Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

4-Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

 

 

 

5. Tür, Yöntem ve

Tekniklere Uygun Okuma

 

1-Serbest okuma yapar.

2-Anlama tekniklerini kullanır.

6-Bilgi edinmek için okur.

8-Paylaşarak okumaktan zevk alır.

9-Gazete ve dergi okur.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Görsellerle kavramları eşleştirmeleri, kavram haritası, kelime haritası, zihin haritası oluşturmaları istenebilir.

 

 

5.9. Bilgi edinmek, günlük olayları takip etmek, okuma alışkanlığını kazanmak ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek amacıyla; önemli gördükleri haberler veya yazılar, öğretmenin rehberliğinde sınıfta tartışılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.8. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir ve bu sorumlulukları yerine getirmek için çaba sarf eder.

5.9. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Anlam Kurma”, “Söz Varlığını Geliştirme”, “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar; gözlem formları ve  çalışma yaprakları kullanılarak, öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir

 

3.1. Bir metin içindeki; cümle, paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma.

3.2. Okuduğu metindeki bilgileri, metin dışında başka bir olayla, konuyla vb. ilişkilendirerek anlam kurma.

 

 

4.1. Zihin haritası, resim, fotoğraf, kelime haritası, kavram haritası, kelime gruplandırma vb.

4.4.  Kelimelerin anlamları sözlüğe bakarak, öğretmenine sorarak vb. araştırılır.

 

 

[!]  5.1. Serbest okumada amaç, okumanın alışkanlık hâline getirilmesidir. Okumanın alışkanlık hâline getirilebilmesi için, haftada bir ders saati serbest okumaya zaman ayrılmalıdır. Bu derste, serbest okumalar yaptırılmalı, okuma dosyası doldurulmalı ve okuduklarına ilişkin (canlandırma, resimleme, sözlü ve yazılı anlatma, okuduğu kitabı sözlü ve yazılı olarak tanıtma vb.) etkinlikler yaptırılmalıdır. Okul dışında ise velilerle iş birliği içinde hareket edilerek, öğrencinin her gün okumaya zaman ayırması, okuduklarını paylaşması ve ödüllendirilmesi ailenin öğrenciyle okuması teşvik edilmelidir.

5.2. Kendini sorgulama, tekrar okuma, görselleştirme, yetişkinden yardım alma, dipnota bakma,  sözlük ve ansiklopediye başvurma vb. teknikler.

5.6. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlayın. Ayrıca kitap incelemelerinde, içindekiler, başlıklar ve kaynakça kısımlarını okumaları istenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

16-20.11.2011 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

 

YAZMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

KADININ SEÇME SEÇİLME HAKKI

1.   Yazma Kurallarını Uygulama

1-Yazmak için hazırlık yapar.        

2-Yazma amacını belirler.                  

3-Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4-Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.             

5-Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6-Yazılarında imla kurallarını uygular.      

7-Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.       

8-Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır.

9-Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.

10-Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

11-Konu dışına çıkmadan yazar.

12-Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13-Yazma yöntemini belirler.

14-Yazma konusunu belirler.

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1-Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2-Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6-Yazılarında söz varlığından yararlanır.

10-Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir.

11-Mantıksal bütünlük içinde yazar.

15-Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.

16-Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

24-Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

27-Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.

3.    Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

1-Günlük, anı vb. yazar.

3-Mektup yazar.

12-İş birliği yaparak yazar.      

13-Not alır.

16-İstediği bir konuda yazılar yazar.

1.4. Anlatım bozukluğu olan cümleler verilerek bu cümleleri düzeltmeleri istenebilir.

1.5.Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir.

1.6. “Cümleyi Tamamla” etkiliği yaptırılabilir.

 

 2.6.

a) “Atasözünü Bul” etkinliği yaptırılabilir.

b) “Deyimleri Bul” etkinliği yaptırılabilir.  

2.11 Farklı duyguları yansıtan kelimeleri olumlu ve olumsuz olarak gruplandırmaları istenebilir.

2.15. “Beni Tamamla” etkinliği yaptırılabilir.

  2.24. Yirmi yıl sonra nasıl bir dünyada yaşayacağı, teknolojinin hayatı nasıl değiştireceği ile ilgili yazmaları istenebilir.

3.12.

a) Okul veya sınıf gazetesi hazırlamaları istenebilir.

b) Belirlenen bir konuda grup olarak şiir yazmaları istenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.24. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Tarihte yapılan bir spor türünün kurgusunu hazırlar ve uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım yaptırılarak gözlem formu, öğrenci ürün dosyası ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

“Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

“Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak, gözlem formları, çalışma yaprakları hazırlatılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Yazma öncesinde araç, gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlemesi.

1.2. Öğrenciden “Ne hakkında yazacaksın?”, “Yazında neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak yazma amacını belirlemesi istenebilir.

[!] 1.4. Özne, tümleç, yüklemin temel anlamları açıklanmamalı ve bu ögelerin çeşitleri verilmemelidir.

1.5. Noktayı, kısaltmalarda; virgülü, yüklemleri ve tümleçleri ayırmada; iki noktayı,  açıklamada ve örnek vermede; üç noktayı, tamamlanmamış cümlelerin sonunda; ünlem işaretini, seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede; kısa çizgiyi, ilişkili sözcükler arasında; tırnak işaretini, alıntılarda; kesme işaretini, kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada; noktalı virgülü, birbirine bağlı cümleleri ayırmada; uzun çizgiyi, konuşmaları belirtmede; parantezi, bir önceki kavramı açıklamada; denden işaretini, tekrarlarda kullandırınız.

[!] 1.6.  Dil, din, gezegen, yıldız, savaş, devir, çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır.

            Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir.

[!] 1.7. Başlık sayfa ortalanarak, tarih uygun yere yazdırılmalıdır. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır.

[!]  “Yazma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

2.6.  Yazısında anlamı zenginleştirmek amacıyla deyim, atasözü, özdeyiş vb. kullanmaya özendirilir.

[!] 2.10. İki faklı cümlenin birleştirilip tek bir cümle şeklinde ifade edilebileceği gösterilmelidir. Burada basit ve bileşik cümlenin tanımı yapılmadan sadece öğrencilerin bunları kullanması özendirilmelidir.

2.15. Yazılarında, farklı bir düşünceye geçerken “ama, fakat, veya, yalnız, buna rağmen vb.” ifadelerinin kullanılması istenebilir.

2.24.  Kendisinin, arkadaşlarının veya sanatçıların yaptığı resim, heykel, şarkı, şiir vb. ürünler hakkında yazılar yazması.

3.13. Not alırken dinlediği veya okuduğu konunun özünü yakalamak amacıyla kısaltmalar yapma, resimleme, haritalama (kavram, akış), sembol kullanma vb teknikleri kullanmasını isteyebilirsiniz. Öğrenciler, kendilerine özgü not alma teknikleri oluşturmaya yönlendirilmelidir.

[!] 3.16. Yazılacak konunun seçimi öğrencilere bırakılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

16-20.11.2011 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

GÖRSEL OKUMA / GÖRSEL SUNU

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

KADININ SEÇME SEÇİLME HAKKI

 

1. Görsel Okuma

 

5-Resim ve fotoğrafları yorumlar.

13-Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

 

 

2. Görsel Sunu

 

1-Sunuma hazırlık yapar.

2-Sunum yöntemini belirler.

7-Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

8-Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. 

9-Bilgi,  duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

 

1.5.  Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar; çalışma yaprakları, öğrenci ürün dosyası kullanılarak  ve öz değerlendirme yaparak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem formları, çalışma yaprakları ve kullanılarak değerlendirilebilir.

 

1.5. “Sizi en çok hangi reklam etkiliyor?”, “Bu reklamdan, neden etkilendiğinizi düşünüyorsunuz?” vb. sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır.

 

 

 

 

 

2.1. Sunum öncesinde, araç-gereç hazırlaması, sunacağı konuyla ilgili bilgi toplaması ve sunu denemeleri yapması istenebilir.  

2.2. Sunum şeklini belirlerken, izleyenleri, imkânlarını ve ortamı dikkate alarak, resim, grafik, şekil,  tepegöz, bilgisayar vb. sunu yollarından birini tercih etmeye yönlendirilmelidir. 

2.8. Sunacağı konu ile ilgili bir nesne veya modelin sınıfa getirilip sununun anlaşılmasını destekleme amacıyla kullanılması.

 

 

 

 

 

16-20.11.2011 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

DİNLEME

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

BASIN VE ATATÜRK

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

 

1-Dinlemek için hazırlık yapar.

2-Dinleme amacını belirler.

3-Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4-Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

5-Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

 

1-Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.    

2-Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3-Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 

4-Dinlediklerini zihninde canlandırır.

6-Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

13-Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.

15-Dinlediklerinin konusunu belirler.

16-Dinlediklerinin ana fikrini belirler.      

22-Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

24-Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

31-Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 

34-Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. 

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

 

1-Katılımlı dinler.          

2-Seçici dinler.

 

1.  Ara disiplin:  “İyi Bir Dinleyici Olmak İçin” etkinliğini yaptırabilirsiniz.

  1.4/3.2. “Yerini Bul” etkinliği yaptırılabilir.

 

 

2.13. “Neden? Çünkü…”etkinliği yaptırılabilir.

2.22. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir.

 

 

3.2. Boşluklar bırakılmış bir metin öğrenciye verilir. Öğretmen metni okurken öğrencilerden uygun olarak boşlukları doldurmaları istenebilir.

 

3.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR

Kamuoyu ve Basın

13- Atatürk’ün kitle iletişim araçlarını sosyo-kültürel bir güç olarak önemli bulduğunu anlatan çeşitli kaynaklardan topladığı bilgileri arkadaşlarıyla paylaşır.

Konu: Basının önemi ve kamuoyu ve basın ilişkisi

Basının önemi, Atatürk’ün basının önemi ile ilgili sözleri, kamuoyu ve basın ilişkisi

4. ATATÜRK VE CUMHURİYET EĞİTİMİ

6. Atatürk, Millî Mücadele ve cumhuriyet konularında şiir ve müzik dinletilerine katılımcı ve izleyici olarak yer alır.

Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

 Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

 

 

  “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem yapılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

“Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar; görselleştirme sözlü sunu ve yazılı anlatım yaptırılarak ve gözlem formları, bireysel değerlendirme ölçekleri, çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

“ Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem formları kullanılarak ve öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir.

 

 

  • Dinleyeceği konuyla ilgili bilgi toplaması, merak ettikleriyle ilgili sorular hazırlaması, not almak için gerekli araçları hazırlaması.

1.2.“Dinleme sonucunda neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz?, “Bunu niçin dinleyeceğimizi düşünüyorsunuz?, “Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir?” soruları sorularak öğrenciler dinleme amaçlarını belirlemeye yönlendirilebilir.

1.3. Öğrencilerden dinleme sırasında kullanabilecekleri, kendilerine en uygun yöntemi (not alma, görselleştirme, soru sorma vb.) belirlemeleri istenir.

1.5. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb.

[!]  “Dinleme Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

 

2.2. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim, şekil, grafik, fotoğraf vb. kullanılabilir.

2.4. Zihinde canlandırılanlar sözlü, yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir.

2.6. Bilmediği kelimenin anlamını, cümlenin anlamından, sunulan görsellerden, dinlediği konudan yararlanarak tahmin edebilir.

[!] 2.22. En az üç aşamalı yönergeler verilmelidir.

 

 

3.1. Dinlerken sürece katılması, soru sorması, açıklama yapması.

3.2. İstenen bilgiyi seçmesi, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

KONUŞMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

BASIN VE ATATÜRK

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

 

1-Konuşmak için hazırlık yapar.            

2-Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.

3-Konuşma yöntemini belirler.        

4-Dinleyicilerle göz teması kurar.              

5-Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.      

6-Kelimeleri doğru telaffuz eder.        

7-Akıcı konuşur.          

8-Sesine duygu tonu katar.          

9-Konuşmalarında beden dilini kullanır.      

10-Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11-Konu dışına çıkmadan konuşur.        

12-Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi,  kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13-Konuşma konusunu belirler. 

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

 

1-Kendine güvenerek konuşur.

2-Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.   

12-Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

 

3.    Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

 

6-Deneyim ve anılarını anlatır.

 

1. Ara disiplin: “İyi Bir Konuşmacı Olmak İçin” etkinliği yaptırılabilir.

/ 1.1.

Öğrenciye bir araştırma konusu verilerek konuyla ilgili bilgi toplaması ve arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir.

/   1.7. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir.

 

 

 

 

 

 

“Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak, gözlem formu kullanılarak, değerlendirilebilir.

 

“Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar; sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak,  gözlem formu kullanılarak,  rol ve öz değerlendirme yaptırılarak değerlendirilebilir.

 

“Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar;  sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak,  gözlem formu kullanılarak ve öz değerlendirme yaptırılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 1.1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması, bilgi toplaması, görseller hazırlaması, konuşma denemeleri yapması vb.

1.2. Öğrenciden “Ne hakkında konuşacaksın?”, “Bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak konuşma amacını belirlemesi sağlanabilir.

1.7. Duraklamaların, gereksiz kelime kullanımının ve ses tekrarlarının olmadığı, vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek yapılan konuşma.

1.8. Üzüntü, sevinç, korku gibi duyguları ses tonuna yansıtması.

1.12. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden, büyüklerine, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma.

[!]  “Konuşma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi, yapılacak bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

 

 

 

 

 

2.2.  İlk önce, önce, daha sonra, ondan sonra, sonunda, sonuçta, vb. 

[!] Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilecek, zaman ekleri verilmeyecektir. Örneğin; “koştu” biten bir eylem,  “koşuyor “devam eden bir eylem; “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

 

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

OKUMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

BASIN VE ATATÜRK

 

 

 

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

 

6-Bilgi edinmek için okur.

 

 

 

 

 

 

“Anlam Kurma”, “Söz Varlığını Geliştirme”, “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar; gözlem formları ve  çalışma yaprakları kullanılarak, öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir

 

5.6. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlayın. Ayrıca kitap incelemelerinde, içindekiler, başlıklar ve kaynakça kısımlarını okumaları istenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

YAZMA

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

BASIN VE ATATÜRK

 

 

1.   Yazma Kurallarını Uygulama

 

1-Yazmak için hazırlık yapar.        

2-Yazma amacını belirler.                  

3-Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4-Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.             

5-Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6-Yazılarında imla kurallarını uygular.      

7-Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.       

8-Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır.

9-Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.

10-Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

11-Konu dışına çıkmadan yazar.

12-Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13-Yazma yöntemini belirler.

14-Yazma konusunu belirler.

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

 

1-Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2-Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6-Yazılarında söz varlığından yararlanır.

16-Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

24-Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

 

1.4. Anlatım bozukluğu olan cümleler verilerek bu cümleleri düzeltmeleri istenebilir.

1.5.Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir.

1.6. “Cümleyi Tamamla” etkiliği yaptırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.6.

a) “Atasözünü Bul” etkinliği yaptırılabilir.

b) “Deyimleri Bul” etkinliği yaptırılabilir.  

  2.24. Yirmi yıl sonra nasıl bir dünyada yaşayacağı, teknolojinin hayatı nasıl değiştireceği ile ilgili yazmaları istenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.24. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Tarihte yapılan bir spor türünün kurgusunu hazırlar ve uygular.

 

 

“Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım yaptırılarak gözlem formu, öğrenci ürün dosyası ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

1.1. Yazma öncesinde araç, gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlemesi.

1.2. Öğrenciden “Ne hakkında yazacaksın?”, “Yazında neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak yazma amacını belirlemesi istenebilir.

[!] 1.4. Özne, tümleç, yüklemin temel anlamları açıklanmamalı ve bu ögelerin çeşitleri verilmemelidir.

1.5. Noktayı, kısaltmalarda; virgülü, yüklemleri ve tümleçleri ayırmada; iki noktayı,  açıklamada ve örnek vermede; üç noktayı, tamamlanmamış cümlelerin sonunda; ünlem işaretini, seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede; kısa çizgiyi, ilişkili sözcükler arasında; tırnak işaretini, alıntılarda; kesme işaretini, kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada; noktalı virgülü, birbirine bağlı cümleleri ayırmada; uzun çizgiyi, konuşmaları belirtmede; parantezi, bir önceki kavramı açıklamada; denden işaretini, tekrarlarda kullandırınız.

[!] 1.6.  Dil, din, gezegen, yıldız, savaş, devir, çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır.

            Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir.

[!] 1.7. Başlık sayfa ortalanarak, tarih uygun yere yazdırılmalıdır. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır.

 

[!]  “Yazma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

 

 

 

 

2.6.  Yazısında anlamı zenginleştirmek amacıyla deyim, atasözü, özdeyiş vb. kullanmaya özendirilir.

2.24.  Kendisinin, arkadaşlarının veya sanatçıların yaptığı resim, heykel, şarkı, şiir vb. ürünler hakkında yazılar yazması.

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

 

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

GÖRSEL OKUMA / GÖRSEL SUNU

EKİM-KASIM

18 EKİM-26 KASIM (5 HAFTA)

2.TEMA: ATATÜRK

BASIN VE ATATÜRK

 

 

1. Görsel Okuma

 

7-Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Görsel Sunu

 

10-Sunularını değerlendirir.

 

 

1.7. Verilen karikatürden çıkardıkları anlamı yazarak arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.

a) Belirlenen bir konuda (gerektiğinde soru sorulabilecek, açıklama istenebilecek, başka kaynaklara başvurulabilecek bir ortamda) bilgisayar kullanarak sunumlarını geliştirmeleri istenebilir.

b) Bilgisayar yardımıyla poster hazırlatılabilir.

 

 

 

“Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar; çalışma yaprakları, öğrenci ürün dosyası kullanılarak  ve öz değerlendirme yaparak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

“Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem formları, çalışma yaprakları ve kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

uner.jpguner.jpgevren.jpg……………İLKÖĞRETİM OKULU 2011–2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI (MEB)

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

DİNLEME

ARALIK

29 KASIM - 24 ARALIK (4 HAFTA)

3.TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE

YEŞİL ÖRTÜ

 

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

 

1-Dinlemek için hazırlık yapar.

2-Dinleme amacını belirler.

3-Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4-Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

5-Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

 

1-Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.    

2-Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3-Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 

4-Dinlediklerini zihninde canlandırır.

6-Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

14-Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.  

19-Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir.

22-Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

24-Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

28-Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.

32-Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

34-Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. 

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

 

2-Seçici dinler.

4-Sorgulayarak dinler.

 

1.  Ara disiplin:  “İyi Bir Dinleyici Olmak İçin” etkinliğini yaptırabilirsiniz.

  1.4/3.2. “Yerini Bul” etkinliği yaptırılabilir.

 

 

 

 

 

2.22. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir.

 

 

 

 

 

 

3.2. Boşluklar bırakılmış bir metin öğrenciye verilir. Öğretmen metni okurken öğrencilerden uygun olarak boşlukları doldurmaları istenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

2.KAZANIM SINAVI

01-03 ARALIK

 

  “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem yapılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

“Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar; görselleştirme sözlü sunu ve yazılı anlatım yaptırılarak ve gözlem formları, bireysel değerlendirme ölçekleri, çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

“ Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar; gözlem formları kullanılarak ve öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

  • Dinleyeceği konuyla ilgili bilgi toplaması, merak ettikleriyle ilgili sorular hazırlaması, not almak için gerekli araçları hazırlaması.

1.2.“Dinleme sonucunda neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz?, “Bunu niçin dinleyeceğimizi düşünüyorsunuz?, “Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir?” soruları sorularak öğrenciler dinleme amaçlarını belirlemeye yönlendirilebilir.

1.3. Öğrencilerden dinleme sırasında kullanabilecekleri, kendilerine en uygun yöntemi (not alma, görselleştirme, soru sorma vb.) belirlemeleri istenir.

1.5. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb.

[!]  “Dinleme Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

2.2. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim, şekil, grafik, fotoğraf vb. kullanılabilir.

2.4. Zihinde canlandırılanlar sözlü, yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir.

2.6. Bilmediği kelimenin anlamını, cümlenin anlamından, sunulan görsellerden, dinlediği konudan yararlanarak tahmin edebilir.

[!] 2.22. En az üç aşamalı yönergeler verilmelidir.

 

 

3.2. İstenen bilgiyi seçmesi, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

 

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

KONUŞMA

ARALIK

29 KASIM - 24 ARALIK (4 HAFTA)

3.TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE

YEŞİL ÖRTÜ

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1-Konuşmak için hazırlık yapar.            

2-Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.

3-Konuşma yöntemini belirler.        

4-Dinleyicilerle göz teması kurar.              

5-Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.      

6-Kelimeleri doğru telaffuz eder.        

7-Akıcı konuşur.          

8-Sesine duygu tonu katar.          

9-Konuşmalarında beden dilini kullanır.      

10-Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11-Konu dışına çıkmadan konuşur.        

12-Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi,  kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13-Konuşma konusunu belirler. 

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

1-Kendine güvenerek konuşur.              

2-Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.      

3-Konuşmasında söz varlığını kullanır.        

4-Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.      

5-Konuşmasını görsel sunuyla destekler.  

9-Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular.      

10-Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.

11-Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.    

12-Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

20-Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

22-Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

27-Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

2-Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.

3-Topluluk önünde konuşur.

8-İkna edici konuşur.      

 

 

1. Ara disiplin: “İyi Bir Konuşmacı Olmak İçin” etkinliği yaptırılabilir.

/ 1.1.

Öğrenciye bir araştırma konusu verilerek konuyla ilgili bilgi toplaması ve arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir.

/   1.7. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir.

 

  2.3. Belirlenen bir deyim ya da atasözünü açıklamasını isteyebilirsiniz.

  2.20.

a) Hayallerini, özlemlerini vb. anlattırabilirsiniz.

b) Sanatsal ürünler (resim, şiir, heykel) hakkında konuşması istenebilir.

 

  3.2. Belirlenen bir konu ya da sorun hakkında beyin fırtınası yaptırılabilir.

/   3.3. Panel, forum, tartışma vb. etkinlikler düzenlenebilir.

 

 

 

 

 

 

2.KAZANIM SINAVI

01-03 ARALIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak, gözlem formu kullanılarak, değerlendirilebilir.

 

“Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar; sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak,  gözlem formu kullanılarak,  rol ve öz değerlendirme yaptırılarak değerlendirilebilir.

 

“Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar;  sözlü sunu yaptırılarak kontrol listesi ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak,  gözlem formu kullanılarak ve öz değerlendirme yaptırılarak değerlendirilebilir.

 

1.1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması, bilgi toplaması, görseller hazırlaması, konuşma denemeleri yapması vb.

1.2. Öğrenciden “Ne hakkında konuşacaksın?”, “Bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak konuşma amacını belirlemesi sağlanabilir.

1.7. Duraklamaların, gereksiz kelime kullanımının ve ses tekrarlarının olmadığı, vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek yapılan konuşma.

1.8. Üzüntü, sevinç, korku gibi duyguları ses tonuna yansıtması.

1.12. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden, büyüklerine, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma.

[!]  “Konuşma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi, yapılacak bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

2.2.  İlk önce, önce, daha sonra, ondan sonra, sonunda, sonuçta, vb. 

[!] Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilecek, zaman ekleri verilmeyecektir. Örneğin; “koştu” biten bir eylem,  “koşuyor “devam eden bir eylem; “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder.

2.3. Deyim, atasözü, tekerleme, mani, özlü söz, mecaz, mizahi ögeler.

2.5. Resimler, fotoğraflar, şekiller, tablolar vb.

2.20. Sebep sonuç ilişkileri kurarken “çünkü, bunun nedeni, bu nedenle, bunun sonucunda, bu yüzden vb.” ifadelerini kullanması istenebilir.

 

 

 

3.8. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini, nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması.

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

OKUMA

ARALIK

29 KASIM - 24 ARALIK (4 HAFTA)

3.TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE

YEŞİL ÖRTÜ

 

 

1.  Okuma Kurallarını Uygulama

1-Okumak için hazırlık yapar.      

2-Okuma amacını belirler.      

3-Okuma amacına uygun yöntem belirler.  

4-Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.  

5-Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.     

6-Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.      

7-Akıcı okur.  

8-Kurallarına uygun sessiz okur.        

9-Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

        

2. Okuduğunu Anlama 

 

1-Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.                  

3-Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.  

5-Okuduklarını zihninde canlandırır.

10-Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

18-Okuduklarının konusunu belirler.

20-Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.

22-Başlık ve içerik ilişkisini sorgular.

28-Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

34-Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35-Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

41-Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

 

1-Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

3-Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

4-Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

 

2-Anlama tekniklerini kullanır.

8-Paylaşarak okumaktan zevk alır.

9-Gazete ve dergi okur.

 

1.4. Okuyucunun yaptığı hataları belirlemeleri ve bunların doğru olanlarını okumaları istenebilir.

4.1 Görsellerle kavramları eşleştirmeleri, kavram haritası, kelime haritası, zihin haritası oluşturmaları istenebilir.

4.3. Okuduklarında geçen eş sesli kelimelerin diğer anlamlarının kullanıldığı cümleler söylemeleri/yazmaları istenebilir.

 

5.9. Bilgi edinmek, günlük olayları takip etmek, okuma alışkanlığını kazanmak ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek amacıyla; önemli gördükleri haberler veya yazılar, öğretmenin rehberliğinde sınıfta tartışılabilir.

 

 

 

 

2.KAZANIM SINAVI

01-03 ARALIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.8. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir ve bu sorumlulukları yerine getirmek için çaba sarf eder.

5.9. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar.

 

 

“Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar;  gözlem formu kullanılarak, öz değerlendirme yaptırılarak, değerlendirilebilir.

 

“Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar; görselleştirme, sözlü sunu ve yazılı anlatım yaptırılarak ve gözlem formları kullanılarak, bireysel değerlendirme ölçekleri, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış), öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.

 

“Anlam Kurma”, “Söz Varlığını Geliştirme”, “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar; gözlem formları ve  çalışma yaprakları kullanılarak, öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir.

1.1. Okunacak metni belirleme, okuma ortamı düzenleme vb.

1.2. Öğretmen, öğrencinin neyi ve niçin okuyacağı konusunda yardımcı olur.

1.3. Okuma amacını ve metnin türünü dikkate alarak sesli veya sessiz okuma, not alarak okuma, seçici okuma, sorgulayarak okuma gibi teknikler uygulanabilir.

[!]  1.5. Öğretmen, örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir.

1.7. Gereksiz kelime ve ses tekrarlarının, duraklamaların, yanlış okumaların yapılmadığı, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek konuşur gibi okuma.

1.8. Fısıldamadan, dudaklarını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan, gözleriyle takip ederek okuma.

[!]  “Okuma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

2.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusuyla ön bilgilerin hatırlanması sağlanır.

[!]  2.10. Öğretmen  “benzer olarak, farklı olarak, aynısı, …den daha, ….kadar” ifadelerinin, olaylar, kişiler veya nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduğunu öğrencilere sezdirmelidir.

4.1. Zihin haritası, resim, fotoğraf, kelime haritası, kavram haritası, kelime gruplandırma vb.

4.4.  Kelimelerin anlamları sözlüğe bakarak, öğretmenine sorarak vb. araştırılır.

 

5.2. Kendini sorgulama, tekrar okuma, görselleştirme, yetişkinden yardım alma, dipnota bakma,  sözlük ve ansiklopediye başvurma vb. teknikler.

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

YAZMA

ARALIK

29 KASIM - 24 ARALIK (4 HAFTA)

3.TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE

YEŞİL ÖRTÜ

 

 

1.   Yazma Kurallarını Uygulama

1-Yazmak için hazırlık yapar.        

2-Yazma amacını belirler.                  

3-Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4-Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.             

5-Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6-Yazılarında imla kurallarını uygular.      

7-Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.       

8-Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır.

9-Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.

10-Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

11-Konu dışına çıkmadan yazar.

12-Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13-Yazma yöntemini belirler.

14-Yazma konusunu belirler.

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1-Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2-Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

5-Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.

11-Mantıksal bütünlük içinde yazar.

15-Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.

16-Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

19-Yazılarında karşılaştırmalar yapar.

 

3.    Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma      

10-İkna edici yazılar yazar.

 

 

1.4. Anlatım bozukluğu olan cümleler verilerek bu cümleleri düzeltmeleri istenebilir.

1.5.Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir.

1.6. “Cümleyi Tamamla” etkiliği yaptırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Farklı duyguları yansıtan kelimeleri olumlu ve olumsuz olarak gruplandırmaları istenebilir.

2.15. “Beni Tamamla” etkinliği yaptırılabilir.

 2.19. Okuduğu, dinlediği, izlediği iki ayrı hikâyenin, çizgi filmin karakter, sahne, yer ve olaylarını karşılaştırarak yazmaları istenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Ailesine, arkadaşına ya da öğretmenine isteği ile ilgili ikna edici yazılar yazdırılması istenebilir.

 

 

 

 

 

2.KAZANIM SINAVI

01-03 ARALIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım yaptırılarak gözlem formu, öğrenci ürün dosyası ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

“Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

“Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar; yazılı anlatım çalışmaları yaptırılarak, gözlem formları, çalışma yaprakları hazırlatılarak değerlendirilebilir.

 

 

1.1. Yazma öncesinde araç, gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlemesi.

1.2. Öğrenciden “Ne hakkında yazacaksın?”, “Yazında neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak yazma amacını belirlemesi istenebilir.

[!] 1.4. Özne, tümleç, yüklemin temel anlamları açıklanmamalı ve bu ögelerin çeşitleri verilmemelidir.

1.5. Noktayı, kısaltmalarda; virgülü, yüklemleri ve tümleçleri ayırmada; iki noktayı,  açıklamada ve örnek vermede; üç noktayı, tamamlanmamış cümlelerin sonunda; ünlem işaretini, seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede; kısa çizgiyi, ilişkili sözcükler arasında; tırnak işaretini, alıntılarda; kesme işaretini, kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada; noktalı virgülü, birbirine bağlı cümleleri ayırmada; uzun çizgiyi, konuşmaları belirtmede; parantezi, bir önceki kavramı açıklamada; denden işaretini, tekrarlarda kullandırınız.

[!] 1.6.  Dil, din, gezegen, yıldız, savaş, devir, çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır.

            Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir.

[!] 1.7. Başlık sayfa ortalanarak, tarih uygun yere yazdırılmalıdır. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır.

[!]  “Yazma Kurallarını Uygulama”  başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

 

2.15. Yazılarında, farklı bir düşünceye geçerken “ama, fakat, veya, yalnız, buna rağmen vb.” ifadelerinin kullanılması istenebilir.

2.19. Yazılarında, karşılaştırmalar yaparken “aynısı, benzer olarak, farklı olarak vb.” ifadeleri kullanması istenebilir.

 

3.10. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini, nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

TEMA ADI

METİN ADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

GÖRSEL OKUMA / GÖRSEL SUNU

ARALIK

29 KASIM - 24 ARALIK (4 HAFTA)

3.TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE