5. Sınıf Matematik Yıllık Planı ( Doğal Sayılar)

5. Sınıf Matematik Yıllık Planı ( Doğal Sayılar) dosyası 10-04-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5. Sınıf Matematik Yıllık Planı ( Doğal Sayılar)
Kategori 5. Sınıf Coğrafya
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 10-04-2019
Boyut 331.67 K
İndirme 4

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
1 / 5 (toplam 1 oy)

 

 

 

………/………  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

 

 

SÜRE

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

6 saat

 

DOĞAL SAYILAR

 

 1. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

Öğrencilerin çevrelerinde farkına varmadan kullandıkları 7, 8 ve 9 basamaklı sayıları örnek alarak incelemeleri sağlanır. Örneğin; 7 basamaklı doğal sayılar için, gruplara ayrılan öğrencilerin telefon numaralarını basamak tablosu yardımıyla çözümlemeleri sağlanır. Aynı şekilde 8 ve 9 basamaklı doğal sayılar için çeşitli ülkelerin nüfusları kullanılarak etkinlik geliştirilir.

 

 1. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

 

 

 

 Milyonlar bölüğü basamak tablosunda tanıtılır.   

Bölük adları

Milyonlar bölüğü

Binler bölüğü

Birler bölüğü

 

Basamak adları

Yüz milyonlar b.

On milyonlar b.

Milyonlar b.

Yüz binler b. 

On binler b.

Binler b.

Yüzler b.

Onlar b. 

Birler b.

 

Sayı

203 425 630

Rakamın basamak değeri

200 000 000

0

3 000 000

400 000

20 000

5000

600

30

0

 

      Sayı “203 425 630” şeklinde bölüklerine ayrılarak yazılır ve “ iki yüz üç milyon, dört yüz yirmi beş bin, altı yüz otuz” diye bölük adlarına vurgu yapılarak okutulur.

 

Beş veya altı farklı rakam kullanılarak değişik doğal sayılar oluşturulur.

[!] Beş ve beşten çok basamaklı sayılar yazılırken bölükler arasında bir karakter boşluk bıraktırılır.

 

[!] Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 0, 6, 9, 8, 7 rakamlarını kullanarak altı basamaklı en küçük tek sayıyı yazınız.

 1. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur, bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler.

Verilen bir örüntünün kuralı buldurularak öğrencilerin benzer örüntüler oluşturmaları sağlanır. 

   2, 4, 8, 16, ___, ___, ___, 256

 

3, 6, 12, ___,48, ___,  192 örüntüsündeki kuralı belirleyip verilmeyen sayıları yazınız.

 

 

 

 

SÜRE

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

2 saat

 

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

 1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.

 

 

Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır.

 

 

On binler b.

Binler b.

Yüzler b.

Onlar b.

Birler b.

 

3

7

4

1

5

+

 

2

0

6

3

 

3

9

4

  7

8

 

 

Toplama işleminde, basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri yapılır. Verilmeyen rakamlar veya toplanan bulurken öğrencilerin, değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır.

 

         4 6  5 a 8

         3 b  6 4 2

         6 0  0 5 c

  +        3  1 1 9

      1 4 0  3 6 1 

[!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır.

 

[!] Bu sınıfın işlem ve sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

2 saat

 

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

 1. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve  tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

 

 

 

 

 

 

Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır.

                 3525                     3500                      

            +   4589                 +  4600    

                                              8100                             

Bir satıcı, ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır.  Kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır.

 

    1196 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama)                                       

        42      40 (en yakın onluğa yuvarlama)

[!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında  hesap makinesi de kullanılabilir.

 

 

[!] Farklı tahmin stratejileri kullandırılır ve açıklatılır.

2 saat

 1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar.

 

 Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır.

 

                 4876                     4870                     4876         

            +     800                 +      60                +  5000

 

[!]  Zihinden toplama işlemlerinde geliştirecekleri stratejileri açıklamaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

2 saat

 

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

 1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

En çok üç basamaklı on ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan bulma etkinlikleri de yaptırılır. Ardışık doğal sayıların, ardışık tek doğal sayıların ve ardışık çift doğal sayıların kısa yoldan toplamı bulunurken öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

       İşlem aşağıdaki gibi modellenir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir, çözdürülür ve kurdurulur.

 

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

Nüfus, bütçe ve benzeri konularla ilgili araştırmalar yaparak toplama işlemini gerektiren problemler kurunuz ve çözünüz.

  Zamanı Ölçme

Veri

Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3)

Türkçe dersi ” Yazma”  öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4)

 

 

 

 

 

 

SÜRE

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

2 saat

 

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

 1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.

Basamak tablosunda beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yaptırılır.

 

Çıkarma işleminde basamaklardaki verilmeyen  rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirleme etkinlikleri yapılır. Verilmeyen rakamlar, eksilen ya da çıkan bulunurken öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri sağlanır.

 

              8 a 6 5                    

            b 4 1 c

              4 8 4 7          

[!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır.

 

2 saat

 1. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

Eksilen ve çıkan doğal sayılar, en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yaptırılır.

[!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında  hesap makinesi de kullanılabilir.

2 saat

 1. Dört  basamaklı doğal sayılardan 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.

 

              4876     4876                    4876         

            _       20  _   700               _   3000

                              

 

2 saat

 1. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

 

Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur.

 

 

[!] Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

Zamanı Ölçme

Veri

Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi (Kazanım 3)

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4)

 

 

 

 

SÜRE

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

2 saat

ZAMANI ÖLÇME

1. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

Bir gazetenin  televizyon programlarının bulunduğu sayfası getirtilir. Bu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere göre programların başlama ve bitme süreleri  ile ilgili problemler kurdurulur.

Öğrencilerden, problemleri dikkatle okumaları, kendi cümleleri ile ifade etmeleri, neyi sorduğunu belirlemeleri, problemi çözmek için plan yapmaları (strateji belirlemeleri), çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir.

    Problem: Özgür, koştuğunda nabzı dakikada 120 kez atmaktadır. Aynı tempoda koşmaya devam ettiğinde nabzı 1 saatte kaç kez atar? Özgür’ün nabzı otururken dakikada 80 kez atmaktadır. Özgür, koştuğu zaman nabız atışı dakikada yüzde kaç artar? (TIMMS 1999’dan uyarlanmıştır.).

 

Kişisel Tarih Çizgim:  Öğrencilerden, defterlerine bir doğru çizmeleri ve bu doğrunun ortada bir yerini işaretleyerek bu işaretin hizasına doğum tarihlerini yazmaları istenir. Daha sonra, doğumlarından önceki önemli olaylar doğum tarihlerinin soluna; doğumlarından sonraki önemli olaylar ise sağına işaretleyerek yazmaları sağlanır. Örneğin; anne-babanın evlenme yılı, kardeşlerinin doğum tarihleri, ilköğretime başladığı yıl vb. alınabilir Doğumlarından önce ve sonra olan olaylar arasındaki ilişkileri belirtmeleri istenir.

   Öğrenciler, kendi doğum tarihlerini referans alarak aşağıdaki soruları cevaplar:

 • Ablam kaç yaşındayken yeğenim doğdu?
 • Ağabeyimin doğumu ile ablamın evlenmesi arasında kaç yıl vardır?
 • O yıllara ait özellikler, drama tekniği ile ifade ettirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[!] Problemlerde zaman ölçme birimlerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.

[!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde düzenlenir.  

Milâttan önce veya milâttan sonraya ait seçtiğiniz iki tarih arasındaki farkı yüzyıl ve yıl olarak belirleyiniz.

İlk olimpiyatın ne zaman ve nerede yapıldığını araştırarak sınıfa sununuz.

Akşam 10.30’da yatan bir öğrenci sabah 7.10’da kalkmıştır. Bu öğrenci ne kadar uyumuştur?

Ankara’dan Antalya’ya giden bir otobüs, 4 saat 45 dakika gittikten sonra yarım saat mola verdi. Moladan sonra 3 saat 25 dakika daha  yola devam ederek Antalya’ya vardı. Yolculuk ne kadar sürmüştür?

Fen ve Teknoloji dersi “Dünya Güneş ve Ay”  ünitesi (Kazanım 2.2, 2.6, 3.5)

 

Kariyer Bilincini Geliştirme  (Kazanım 4)

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim  (Kazanım 5)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık  (Kazanım 16)

 

 

SÜRE

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

2 saat

 

ARİTMETİK ORTALAMA

A.                           

 1. Aritmetik ortalamayı açıklar ve  hesaplar.

 

Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. Bu süreçte küpler kullandırılır.

Problem: Öğretmen, “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için  sunu değerlendirme formunu doldurur. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5, Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür. Bu notların aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Küpler kullanılarak aritmetik ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

[!] Öğrencilerin problemi anlama, plan yapma, problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır.

[!] Çeşitli ilanlar içeren gazete kupürleri incelenerek aritmetik ortalama hesaplamaya kaynak olacak veriler toplanabilir, güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir.

 

Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazınız ve sınıfa sununuz.

 

 

 

 

SÜRE

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

 

TABLO VE ŞEMA

B.                            

 

 1. İki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.

 

Öğretmen, trafik kazalarının bazı nedenleri ve bu kazalar sırasında yaralanmaların olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar. Hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek veriler tablo hâline getirtilir. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır.

 

Tablo: Trafik Kazaları Nedenlerinden Bazıları

 

                   Trafik        

                     kazalarının

                        nedenleri

Yaralı

durumu

Kırmızı ışıkta geçmek

Taşıtı hatalı

geçmek

Hızlı

taşıt

sürmek

Toplam

Yaralanan

10

6

10

26

Yaralanmayan

 3

1

 

 4

Toplam

13

7

10

30

 

Kadınların Okur Yazarlık Oranları

       “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir.”

 

     Öğrencilerin yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır.

[!] Okul çağı çocuklarının sağlıklı yaşam için tüketmeleri gereken besinlerle ilgili gazete kupürleri incelenerek iki özelliğe göre tablo oluşturmaları istenebilir.

Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve, sebze, süt, et, tahıl miktarını araştırınız ve tablolaştırarak sununuz.

 

Türkçe dersi” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık  (Kazanım 6)

 

Sağlık Kültürü (Kazanım 21)

 1. Şema yaparak verileri düzenler.

 

 

 

 

Ağaç şeması kullanılarak veriler düzenletilir. Çeşitli özelliklere sahip bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır.

 

 

 

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2)

Kriz durumlarında size yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri, telefonları, adresleri, kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturunuz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3)

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

 1. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar.

 

Ara basamaklarında “0”  bulunan doğal sayılar seçtirilir. Seçtirilen bu sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için basamak tablosu kullanılır.

 

  On binler b.

Binler b.

Yüzler b.

Onlar b.

Birler b.

 

 

 

3

0

8

 

 

 

6

7

 

 

2

1

5

6

+

1

8

4

8

 

 

2

0

6

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

  On binler b.

Binler b.

Yüzler b.

Onlar b.

Birler b.

 

 

 

 

  On binler b.

Binler b.

Yüzler b

Onlar b.

Birler b.

 

 

 

3

7

3

 

 

 

 

 

3

7

3

 

 

2

0

4

 

 

 

 

2

0

4

 

 

1

4

9

2

 

 

 

 

1

4

9

2

 

+

 

7

0

4

0

6

0

 

 

 

 

 

 

+

7

4

6

 

 

 

 

7

6

0

9

2

 

 

 

7

6

0

9

2

 

 

2 SAAT

 1. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve işlem sonucuyla karşılaştırır.

 

[!]Farklı tahmin stratejileri geliştirmeleri sağlanır.

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

8 SAAT

 

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

 

3.Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler.

Basamaklarda verilmeyen rakamları bulmaya yönelik işlemler yaptırılabilir.

 

4. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un,  100’ün  ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar.

 

 

 

[!] İşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır.

 

Fen ve Teknoloji dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesi (Kazanım 2.9)

5.En çok dört basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.

 

 

6.Bir doğal sayıyı, en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir.

Bir doğal sayıyı kendisiyle çarpmanın, o sayının karesi olduğu; bir sayıyı kendisiyle iki kez çarpmanın o sayının küpü olduğunu işlemle göstermeleri sağlanır.

 

     3’ü kendisiyle çarpma: 3 3 = 32  

                                           2 tane

     3’ü kendisiyle iki kez çarpma:  3 3 3 =  33

                                                          3 tane

    15’i kendisiyle iki kez çarpma: 151515 = 153

                                                            3  tane            

[!] Üslü sayılarla işlem yaptırılmaz.

 

Geometri

 

Ölçme

 

 

2 SAAT

7.Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur.

[!] İşlemlerin sonuçları bu sınıfın sayı sınırlılıklarında olmalıdır.

[!] En az biri çarpma olmak üzere toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.

 

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4)

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

 

DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

 1. En çok dört basamaklı doğal sayıları, en çok üç basamaklı doğal sayılara böler.

 

Ara basamaklarında sıfır olan doğal sayılarla da bölme işlemleri yaptırılır ve işlem kontrol ettirilir.

 

      6018      26                       6809    17                 6018    601

      52          231                     68       400                601     10

      081                                  0009                         0008

        78

      038                                  İşlem kontrolü                        İşlem kontrolü

        26                                  400 17= 6800                        601 10 =6010

        12                                  6800 + 9 =6809                        6010 + 8 = 6018

 

    İşlem kontrolü

    231  26 = 6006

    6006 + 12 = 6018

 

Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya bölme işlemlerinden yararlanılır.

[!] Kalanlı ve kalansız bölme işlemleri yaptırılır.

 

5505÷50 işlemini yapınız. İşlemi kontrol ediniz.

 

 

2 SAAT

 1. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

 

 

[!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında  hesap makinesi de kullanılabilir.

2 SAAT

 1. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler.

Birler onlar ve yüzler basamağı sıfır olan  en çok dokuz basamaklı doğal sayıları sırasıyla 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemi yaptırılır.

 

[!] Bölünen, bölenin katı olacak şekilde seçtirilir.

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

 

 1. İçinde dört  işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir.

 

(3 125) + 5 =                     ( 125 ÷ 5 ) – 15 =

                  375 + 5 = 380                               25 – 15 = 10

 

                                                 380 > 10

 

     İşlemlerin sonuçları karşılaştırıldıktan sonra işlemlerin arasındaki ilişki tartışılır.

 

[!] İşlemler parantezli verilir ve önce  parantez içindeki işlemi yapmaları sağlanır.

2 SAAT

 

 1. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur.

[!] Problemler, bu sınıftaki işlem ve sayı sınırlılığında olmalıdır.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile  başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

 

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

 

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

KESİRLER

 

1. Bileşik kesri tam sayılı kesre, tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürür.

 

Tam sayılı kesri, bileşik kesre; bileşik kesri, tam sayılı kesre dönüştürürken modeller kullandırılır.

    tam sayılı kesri, bileşik kesre dönüştürürken aşağıdaki modelden yararlanılır.

   

            0                           1                          2                           3

                                                                                                              

   = ’dır.

 

  tam sayılı kesrinin bileşik kesrine nasıl dönüştüğü sorgulatılır.

 

[!] Kesirlerle yapılan işlemlerde, paydaları en çok iki basamaklı olan kesirler kullanılır.

2 SAAT

2. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır.

 

Bir doğal sayı ve bir kesir karşılaştırılırken öğrencilerin model üzerinde stratejiler geliştirmeleri sağlanır.

 

     4 doğal sayısı ile kesri karşılaştırılır.

 

                                             4

 

 

                                                                                   4

 

                                                                                    

 

 

[!] Karşılaştırma sonucu “<”, “>” veya “=” sembollerinden birisi ile ifade edilir.

 

[!] Her doğal sayının kesir olarak ifade edilebileceği vurgulanır.

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

 

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

 

KESİRLER

3. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı olan en çok beş kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki kesir arasındaki büyüklük veya küçüklük ilişkisi model veya sayı doğrusu kullanılarak gösterilir.

        ile basit kesirleri karşılaştırılır.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

      Yukarıdaki modelde görüldüğü gibi, basit kesrine karşılık gelen taralı kısım, basit kesrine karşılık gelen taralı kısımdan küçüktür. O halde  <

 

      Sayı doğrusu modeli de kullandırılarak aynı sonuç elde ettirilir: <

 

, , , ,   kesirleri; büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır.

  ile kesirlerinden hangisi daha büyüktür?

 

[!] Önce iki kesir karşılaştırılır. Sonra paydaları eşit en çok beş kesir, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanılarak sıralatılır.

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

kesirler

4. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

 

 

 

Denk kesirler incelenirken alan modelleri kullandırılabilir. İki denk kesir arasındaki ilişki model kullandırılarak inceletilir. Bir kesrin pay ve paydasını 2 ile çarpmanın, model üzerinde her parçanın tekrar 2 eş parçaya ayrılması olduğuna dikkat çekilir.

 

     Öğrencilerden, model üzerinde  kesrine denk kesirleri nasıl elde edeceklerini göstermeleri istenir.   

 

     Yapılanlar hem model üzerinde hem de sembolik olarak açıklatılır.

 

 

 

 

                                                          

                                                     genişletme                    sadeleştirme

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                      genişletme                       sadeleştirme

 

                                                         

 

[!] Sadeleştirmenin, bütünü daha az sayıda eş parçaya bölmek; genişletmenin ise bütünün bölündüğü eş parça sayısını katlayarak artırmak olduğu vurgulanır.

 

[!] Bir kesrin en sade şeklinin,  bütünün mümkün olduğu kadar az sayıda eş parçaya bölünmüş hâli olduğu vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

1 SAAT

KESİRLER

 

5. Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun, tamamını belirler.

 

 

 ’i 13  tane olan fındıkların tamamı kaç tane fındıktır?

  

’i  20 olan sayının tamamı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

 

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

1 SAAT

KESİRLER

6. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar.                            

 

Kesir gösterimi ile bölme işlemi arasında ilişki kurabilmeleri için öğrencilere, eşit paylaşma problemleri çözdürülür ve sorgulamalar yaptırılır. Başlangıç etkinlikleri olarak bir doğal sayının kendinden küçük bir doğal sayıya bölümünü gerektiren problemler seçilir.

     Problem: Birbirine eş 3 pasta, 4 çocuk tarafından eşit paylaşıldığında her birine ne kadar pasta düşer?

       Problem, model kullanılarak çözdürülür ve ortaya çıkan kesir, bölme işlemi ile ilişkilendirilir.

 

 

 

 

 

 

Bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği fark ettirilir.

      Problem: 12 bilyeyi 6 çocuk eşit paylaştığında her birine ne kadar bilye düşer?

                                                                 126 = = 2

 

Kalanlı bölme işlemleri gerektiren eşit paylaşma problemleri de çözdürülür. Bu işlemlerde kalanı kesir olarak ifade etmeleri sağlanır. Bu etkinliklerde her bölme işleminin bir kesir olarak ifade edilebileceği sezdirilir.

      Problem: 11 metre  kumaşı,  5 eş parçaya kestiğimizde her parçanın uzunluğu kaç metre olur?

                                                                                  11 m

 

 

 

                                                                10 m                                                            1 m

 

                                                                105 = 2 m                                                15 = m

     115 = m         Her bir parçanın uzunluğu metredir.                              

[!] Bölme kavramı ile kesir kavramı arasındaki ilişki belirlenirken kesirlerin, hem bölme işlemini hem de bölme işleminin sonucunu belirttiği vurgulanır.

 

Ondalık Kesirler

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

 

KESİRLERLE ÇARPMA İŞLEMİ

 

1. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin bir bütünün ’ünün ’inin olduğunu model ile göstermeleri ve yazmaları sağlanır.

 

 

 

 

 

                                          ’ün ’i ’tür.                   

 

 Öğrencilerin bir bütünün ’inin ’sinin  olduğunu model ile göstermeleri ve yazmaları sağlanır.

 

 

 

 

 

                                         ’in ’si,  ’dir.                   

 

 

Bir bütünün ’inin ’ini model ile gösteriniz ve işlem yaparak bulunuz.

1 SAAT

 

 

 

Öğrencilerin kesirlerle çarpma işlemi için kural geliştirmeleri sağlanır.

                                                                 I. Yol

 Öğrencilerin işlemini, şeffaf kesir kartları ile aşağıdaki gibi modellemeleri sağlanır :

 

 

                                   

 

 

 

                                                                            =

 

II. Yol

Öğrencilerin işleminin; ’ün ’i olduğunu model ile göstermeleri ve yazmaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

                                               ’ün ’i ’dir.                 =

 

  İki kesrin çarpımının, bir kesrin diğer kesir kadarını bulma olduğunu fark ettirmeye yönelik etkinlikler yaptırılır.

4 arkadaş bir pastanın ’ünü paylaşırsa her kişiye pastanın kaçta kaçı düşer?

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

 

ORAN VE ORANTI

 

 1. İki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder.

Bir öğrencinin 8 tane kırmızı, 12 tane mavi bilyesi vardır. Kırmızı bilyelerinin sayısının, mavi bilyelerinin sayısına oranının “8:12” veya “” biçiminde yazıldığı ve “sekizin on ikiye oranı” diye okunduğu belirtilir.

 

 

 

Limonata hazırlamak için 4 bardak suya 1 bardak limon suyu katılmaktadır. Limon suyu miktarının, su miktarına oranının “bire dört” olduğu buldurulur. Bu oran “1:4” veya “  biçiminde yazdırılarak “1’in 4’e oranı” diye okutulur.

 

 

 

 

     1 bardak limon suyu                                  4 bardak su

 

  Limon suyu miktarının, hazırlanan limonata miktarına oranının “bire beş”  olduğu ve bu oranın “1:5” veya “” biçiminde gösterildiği buldurulur.

[!] Oran, bir bütünle parçalarının karşılaştırılması veya parçayla bütünün karşılaştırılması olabilir. 

 

[!] Bu sınıfta aynı ölçü birimiyle ifade edilen nicelikler oranlanacaktır.

 

Kesirler

2 SAAT

 1. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar.

Oranlarda kullanılan sayılardan, önce oran tablosu oluşturulur. 

      Problem: İki kişilik bir limonata hazırlamak için 4 tane limon kullanılmaktadır. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5, ... kişilik limonata hazırlamak için kullanılacak limon sayıları tablo yardımıyla buldurulur. Tabloda boş bırakılan yerler uygun sayılarla doldurulur.

 

Kişi sayısı

Limon sayısı

1

2

2

4

3

6

4

18

20

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

KESİRLERLE TOPLAMA İŞLEMİ

 

1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar.

 

 + işlemini yapabilmek için,  ile kesirleri aynı birim kesir cinsinden denk kesirler kullanılarak yazdırılır. Bu durumda, = elde ettirilir.

                                                                                                                           

                                        +

                                                        +   =

 

 

3 SAAT

 

2. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar.

 

 

İşlem önce modellenerek yaptırılır.

 

                                                +                                         

 

                                      2      +       =  2 =

 

[!]  İşlemler basit, bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

6 SAAT

KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ

 

1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemi yapar.

 

 

 

 

- çıkarma işlemi önce model üzerinde gösterilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır.

 

2’den kesrinin çıkarma işlemi model üzerinde gösterilir.

 

 

                         2            =                                                                                              

[!] İşlemler basit, bileşik ve tam sayılı kesirlerle yaptırılır. Model olarak sayı doğrusu ve şekil kullandırılır.

 

3. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Günlük hayatla bağlantılı olarak seçilen problemler çözdürülür ve kurdurulur.

Bir çiftçi, tarlasının ’üne domates, ’sine biber ekmiştir. Ekili olmayan alan tarlanın kaçta kaçıdır?

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

3  SAAT

ÇOKGENLER

 1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar.

 

Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabı ile ilgili araştırma yapıp sınıfta sununuz.

 1. Çokgenleri sınıflandırır.

 

Trafik işaret levhaları, çerçeveler, bal peteği, uçurtma, çeşitli tabelalar, karolar, çevredeki çeşitli şekillerdeki malzeme ve eşyalar vb. modeller yardımıyla çokgenler, görsel olarak algılatılır.

     Doğru parçalarının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit kapalı (kendisini kesmeyen) şeklin çokgen olduğu belirtilir.

 

Geometri tahtası, plastik çubuklar, tangram parçaları, kartonlar vb. malzemeler kullandırılarak çeşitli çokgen modelleri yaptırılır ve noktalı kâğıt üzerine çizdirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bu modeller kenar veya köşe sayısına göre üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen olarak adlandırılır. Bir çokgen için en az üç kenar ve üç köşe olması gerektiği vurgulanır.

[!] İç bükey (konkav) çokgenler inceletilmez.

 

 

 

 

 

 

 

3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.

 

 

 

 

Eşkenar üçgenin ve karenin bütün kenarlarının ve açılarının birbirine eş olması gibi bütün kenarları ve açıları birbirine eş olan beşgen ve altıgenin de “düzgün beşgen” ve “düzgün altıgen” olduğu fark ettirilir.

 

[!] Altıdan çok kenarlı düzgün çokgenlerden söz edilmez.

[!] Eşkenar üçgenin “düzgün üçgen”, karenin “düzgün dörtgen” olduğuna dikkat çekilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

1 SAAT

ÇOKGENLER

4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

 

Öğrenciler, kâğıttan üçgen modelleri hazırlar. Bu modellerden dik açı, dar açı ve geniş açıya sahip olanlar aralarında gruplanır. Bu gruplar, kenarlarının tümü eş, sadece ikisi eş ve eş olmayanlar olarak kendi içlerinde yeniden gruplanır. Elde edilen veriler kullanılarak aşağıdaki gibi bir şema hazırlanır:

 

ÜÇGENLER

 

 

 

      Dar Açılı Üçgenler          Geniş Açılı Üçgenler            Dik Açılı Üçgenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilere, bir üçgende iki dik veya iki geniş açının olamayacağı geometri tahtası, geometri şeritleri veya kareli kâğıt üzerinde uygun modelleri inşa ettirilerek veya çizdirilerek fark ettirilir.

 [!] Kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitleri hatırlatılır.

 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 

 1. Geniş açılı üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi?
 2. Dik açılı bir üçgen aynı zamanda eşkenar üçgen olabilir mi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

SİMETRİ

 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer.

 

Kareli veya noktalı kâğıda düzgün olan veya olmayan çokgenler çizdirilir ve kesilerek aldırılır. Simetri aynasını kullandırarak, katlatarak, kareleri saydırarak vb. etkinlikleri yaptırarak simetrik çokgenler ve simetri doğruları belirletilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [!] Doğruya göre simetri ile ayna simetrisinin aynı olduğu belirtilir.

 

Çokgenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

 

ONDALIK KESİRLER

 

 1. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

 

 

 

Tablo yardımıyla basamak adları ve basamak değerleri tanıtılır.

 

               325,173 ondalık kesri için tablo yaptırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [!] Basamaklardaki rakamların basamak değerleri işlem yaptırılmadan buldurulur.

 

[!] Ondalık kesirlerin okunuşları üzerinde durulur.

(Örnek: 2,005 iki tam binde beş)

 

Ölçme: Uzunlukları ölçme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

3 SAAT

 

ONDALIK KESİRLER

 1.           Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.

 

 

 Herhangi bir sayıdan büyük veya küçük sayılar da yazdırılabilir.

 

2, 7, 3, 1 rakamları ile virgül kullandırılarak 2’den büyük en küçük ondalık kesir buldurulur.

 

       2 < 2,137

 

 1.           Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

 

Ondalık kesirleri karşılaştırırken tablo kullandırılır. Tabloda basamaklardaki rakamların sayı değerleri karşılaştırılır.

 

 3, 05 ; 3, 005 ve 3, 5 ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralatılır.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      3,5 > 3,05 > 3,005

 

 

  0,510; 0,010; 0,6 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

 

A.Ö.A.

 

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

ONDALIK KESİRLER

 1.           Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan  “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar.

Spor, bilim, uzamsal ilişkiler vb. alanlarda birbirlerine zıt (sıcak-soğuk, ileri-geri, alacak-borç, kâr-zarar, üstünde-altında, sağında-solunda, kazanmak-kaybetmek vb.) kavramlar buldurulur.

 

     Bu kavramlar sayılarla ilişkilendirilir.

 

 • Sıcaklık sıfırın altında 12 derece  :   -12 C
 • Sıcaklık sıfırın üstünde 3 derece   :   +3 C
 • Deniz seviyesinin 3,5 metre altı   :   -3,5 metre
 • Deniz seviyesinin 7 metre üstü     :   +7 metre
 • 5,25 TL borç                              :   -5,25 TL
 • 100  TL kâr                                :   +100 TL

 

 

 

 

 

[!] Hava sıcaklıkları, ekonomik veriler vb. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek “+” ve

“–” işaretlerinin hangi anlamda kullanıldıkları değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

3 SAAT

ONDALIK KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

 

 1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

 

Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri  yaptırılır.

 

 •    2,36 + 1,6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır:

 

           Basmak tablosu                 Yüzlük kartlar

                                    

 

 

[!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

YÜZDELER

 

 1. Tam kısmı sıfır, kesir kısmı iki basamaklı ondalık kesirleri, yüzde sembolünü kullanarak yazar.

 

 

Yüzdelerin, dereceli daire kullandırılarak, ondalık kesir ile ilişkilendirilmeleri sağlanır.

                                  Taralı kısım tam kısmın ’idir.

                                   = = 0,25 = %25

 

                                     = 0,20 = %20                                

 

Verilen bir ondalık kesir, yüzlük tablodan veya yüzdelik daireden yararlanılarak modellenir. Modellenen sayı, yüzde sembolü ile yazdırılır.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   0,75 = =%75

ve ondalık kesirlerini yüzde sembolü kullanarak yazınız.

 

 

 

 

 

Aşağıdaki model ile belirtilen yüzdeyi bulunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

3 SAAT

YÜZDELER

 1. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar.

% 65= = 0,65

Bir alışveriş fişi veya faturası inceletilerek öğrencilerin mal veya hizmet karşılığı olarak ödenen KDV oranlarını belirtmeleri istenir.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık  (Kazanım 45)

 1. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır.

 

 

Bir yüzlük kartın %43’lük kısmı kesilir ve %57’lik kısmının üstüne konarak %43<%57 olduğu gözlemletilir.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 %43     %57

 

 1. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

 

 

 [!] Problemler bu sınıf sınırlılıkları içinde olmalıdır.

[!] Bankaların bireysel kredilere uyguladığı aylık faiz oranlarıyla ilgili gazete kupürleri incelenerek güncel problemler oluşturulabilir.

100 TL olan elbisenin fiyatı 20 TL indirilmiştir. Yüzde kaç indirim yapılmıştır?

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 45)

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

3 SAAT

UZUNLUKLARI ÖLÇME

 1. Metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür.

Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkilerden yararlanarak, kesir ve ondalık sayı gösterimlerine dönüşümler yaptırılır.

1metrenin 1000 milimetre, 1 milimetrenin de 1 metrenin ’i olduğu buldurulur ve 1 mm nin;  0,001 m olduğu ifade ettirilir.

 

 • ,

 

 • ,       

 

 •       gibi dönüşümler, problemlerin bir parçası olarak ele  alınır.

[!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerde, ondalık kısmın en çok üç basamaklı olmasına dikkat edilir.

 

 [!] Kesir ve ondalık kesir gösterimi birlikte kullanılmalıdır.

 

 

 1. Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar.

Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde uzunluk ölçülerinin kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.

 

Uzunluk ölçü birimlerinin tarihçesiyle ilgili araştırma yaptırılır, sınıfta araştırma sonuçları paylaşılır.   

Uzun atlama yapan bir çocuğun atladığı uzunluk kendi adımlarıyla 8 adımdır. Çocuğun  bir adımının uzunluğu 23 cm olduğuna göre  atladığı uzunluk kaç metredir?

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 7, 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

3 SAAT

 SIVILARI  ÖLÇME

 1. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür.

 Litre ve mililitrenin kullanıldığı dönüşümler yaptırılır.

425 mL = L = 0,425 L

[!] Dönüşümlerde kullanılan ondalık kesirlerin kesir kısmının en çok üç basamaklı olmasına dikkat edilir.

 1. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

 

 

 

 

Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.

 

  Sıvı ölçme birimlerinin tarihçesiyle ilgili  araştırma yaptırılır,  sınıfta araştırma sonuçları paylaşılır. 

Sekiz saatte bir, bir ölçek (5mL) şurup içmesi önerilen bir hasta 6 günlük tedavi süresince ne kadar şurup içer?

Bir bardak, 175 mL süt almaktadır. Sekiz saatte bir bardak süt içmesi önerilen bir çocuk 6 günde ne kadar süt içer ?

Aşağıdaki sürahiye limonatanın ’i kadar su  katıldığında sürahideki sıvı miktarı ne olur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

 

 

1 SAAT

 

ÇİZGİ GRAFİĞİ

C.                           

 

 1. Çizgi grafiğini oluşturur.

Hazır çizgi grafikleri inceletilerek çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra  çizgi grafiği yaptırılır.

 

Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi.

 

      Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda; 10, 20 ve  30. metreyi kaç saniyede geçtiği belirlenerek veriler toplatılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[!] Olaylar, öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir.

[!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Örneğin; farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır.

 

 

Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır. Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır.

Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4)

Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi  (Kazanım 5)

 

 

 

SÜRE

 

 

A.Ö.A.

 

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

3 SAAT

 

ÇİZGİ GRAFİĞİ

D.                           

 1. Çizgi grafiğini yorumlar.

Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır.

 

 

[!] Otomobil, emlak, altın ve döviz fiyatlarındaki değişim vb. ilgili ve içeriğinde çizgi grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek grafikler yorumlatılabilir.

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

Sosyal Bilgiler dersi “Ürettiklerimiz” ünitesi (Kazanım 4)

 

Sosyal Bilgiler dersi “Adım Adım Türkiye “ ünitesi  (Kazanım 5)

 

 1. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar.

Veri toplamak için öğrencinin yaşantısından seçilen bir olay tartışılarak belirlenir.

 • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır.
 • Aynı veriler, grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır.
 • Öğrencilerin grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu hakkındaki düşünceleri yazdırılır.
 • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır.
 • Varılan sonuç yazdırılır.

 

[!] Veri toplatılacak olay, grafik kullanımının kolaylıklarını ön plana çıkarmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

 

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

OLASILIK

 

 1. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar.

 

Suat: -Bence, pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla berabere kalacaktır.

     Filiz:  -Benim tahminime göre ise  % 90 olasılıkla B takımı galip gelecektir.

 

Her bir gruba, eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. Gruplardan, kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. Tahtaya, kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. Öğrencilerden, bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir.

[!] Hava tahmini, ekonomik tahminler, olayların olma olasılıkları vb. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek tahminler yaptırılıp kontrol ettirilebilir.

 1. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar.

 

İkili, üçlü gruplar oluşturulur.  Her grup, madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. Sonra para 50 kez atılarak gelen yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır.

İçi görünmeyen bir torba ile eş taş, nohut vb. varlıklardan biri seçtirilir. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya, 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur. Çekiliş yapmadan kırmızı, mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra, tekrar bir nesne çektirilir. Bu işlem 50 kez yaptırılır. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu, yazılı ve sözlü olarak açıklatılır.

 

 

 1. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar.

Bir yüzü sarı, bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında, üste gelen renklerin hangileri olacağı tahmin edilecektir. “Farklı iki renk gelmesi” durumunu öğretmen, bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci grupları seçer. Tercihler, öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. Öğretmenin kazanma olasılığının, gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır.

 

Sosyal Bilgiler dersi “Bir Ülke Bir Bayrak” ünitesi (Kazanım 1) 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

3 SAAT

DÖRTGENLER

 

 1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.

 

Trafik işaret levhaları, uçurtma, çeşitli tabelâlar, baklava dilimi, kilim-halı süslemeleri, bazı taksilerin yan çizgileri vb. modellerle paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk tanıtılır.

 

 

 

 

Geometri tahtası, geometri şeritleri ve tangram parçaları kullandırılarak paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk modelleri yaptırılır.

 

 

 

 

 

[!] Yamuk tanıtılırken karşılıklı kenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır, çeşitlerine girilmez.

 

 1. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.

Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun belirttiği bölgelerin kâğıt modellerindeki köşeleri koparttırılıp ortak bir köşe etrafında yan yana getirtilerek bir dörtgendeki açıların,  iki doğru açı oluşturduğu keşfettirilir.

Çizgi modellerinin bir köşegenini çizdirerek oluşan iki üçgenin açılarının ölçüleri toplamlarından, dörtgenlerin açılarının ölçüleri toplamının 360 olduğu buldurulur.

Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuktaki açılar, açıölçer ile ölçtürülerek açı ölçülerinin toplamları buldurulur.

Üç açısının ölçüsü verilen bir dörtgenin dördüncü açısının ölçüsünü ölçmeye başvurmadan bulunuz.

 1. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.

Modeller üzerinde ölçme yaptırılarak kenar, açı ve köşegen özellikleri buldurulur. Bu özellikler tablo biçiminde özetlenir.

Çizim veya inşa sonucu elde edilen kare ve dikdörtgen modellerinde açıların birer dik açı ve köşegenlerin birbirini ortalayan eş doğru parçaları olduğu öğrencilerce belirlenir. Öğrenciler, kare modelini köşegenlerinden katlayarak veya açıölçer ve cetvelle ölçüp gözlemleyerek köşegenlerinin birbirlerine dik ve ait oldukları köşelerdeki açıları ortaladığını fark ederler.

[!] Kenarların, köşegenlerin birer doğru parçası; eşit uzunluklu doğru parçalarının da eş oldukları vurgulanır.

[!] Karesel, paralelkenarsal ve dikdörtgensel bölgelerin, köşegenlerinden biri tarafından iki eş parçaya ayrıldıkları hatırlatılır.

[!] Köşegen ile kenar arasındaki fark vurgulanır.

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

DÖRTGENLER

4.   Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer.

Çizimler önce tangram parçaları vb. materyal ile yaptırılır. Daha sonra gönye ve cetvel kullandırılarak dikdörtgen ve kare çizdirilir.

 

 

 

 

 

 

 

[!]  Üçgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar uzunlukları verilerek çizim yaptırılmaz.

 

5.   Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler.

Yüksekliğin bina, duvar, gönder, basket potası vb. nesnelerin tabanlarından tepelerine veya tepelerinden tabanlarına inilen dikmenin uzunluğu olduğu fark ettirilir.

 

Farklı duruşlarıyla verilen üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerinden birinin, köşelerin veya kenarların birinden karşı kenara (veya bu kenarın üzerinde bulunduğu doğruya) olan uzaklık olduğu ve bu uzaklığın o kenara ait yükseklik olarak adlandırıldığı fark ettirilir. Bunun aynı zamanda karşı kenarın herhangi bir yerinden (noktasından) söz konusu kenara inilen dikmenin uzunluğuna karşılık geldiği vurgulanır. Yükseklik “ h” ile gösterilir.

 

Paralelkenarları aynı paralel doğrular üzerinde bulunan dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun yüksekliklerinin aynı olduğu fark ettirilir.

 

 

 

 

 

     Bu paralel doğruların birbirine uzaklığının her yerde eşit olduğu hatırlatılır.

 

[!]  Yüksekliğin aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır.

 

Uzunlukları Ölçme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

3 SAAT

ÇEMBER

 

1.  Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir.

Çember modellerinden bisiklet tekerleğinin gerdirme telleri ile mili, saatin yelkovanı ile pimi, trafik işaretlerinden “Taşıt giremez.” levhasının orta şeridi vb. model alınarak yarıçap, çap ve merkez kavratılır. Pimin nokta modeli, gerdirme telinin doğru parçası modeli olduğu göz önünde tutularak merkezin bir nokta, çap ve yarıçapın bir doğru parçası olduğu fark ettirilir.

 

 

 

 

 

 

[!] Yarıçap ile çapın aynı zamanda birer uzunluk olduğu vurgulanır.

 

[!] Yarıçap ile çap arasındaki ilişki belirtilir.

 

[!] Merkezin çember üzerindeki her noktaya eşit uzaklıkta olduğu vurgulanır.

 

Çevreden çember yardımıyla oluşturulmuş logolara (olimpiyat logosu gibi) örnekler buldurulur. Pergel ve diğer ölçme araçlarını kullanarak öğrencilerden kendi sınıf logolarını oluşturmaları istenir.

 

 

 1. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırılır.

Belli yarıçaplara sahip çemberler çizdirilerek çemberin merkezinin nokta, yarıçap ve çapının doğru parçası olduğu ve merkezin M, yarıçapın r, çapın 2r ile gösterildiği vurgulanır.

 

 

 

 

3.   Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar.

 Bisiklet tekerleğinin lastiğinin çember, gerdirme tellerinin bulunduğu bölgenin daire; yuvarlak saatin çerçevesinin çember, iç bölgesinin daire vb. modeller üzerinde çember ve dairenin aynı merkezli, yarıçaplı ve çaplı oldukları fark ettirilir.

Çembersel bölgenin daire olduğu veya dairenin sınırlarının çember olarak adlandırıldığı belirtilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

5 SAAT

ÇEVRE

 

 1. Üçgen, kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını  belirler.

Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgelerle, eşkenar dörtgen, paralelkenar ve yamuk bölgelerinin çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir.

                                                                                                       

                  Ç= 4a    b                            Ç= (2a)+(2b)    b              c    Ç= a+b+c        

 

         a                                     a                                                  a

 [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde ifade etmek yerine 4a şeklinde ifade edilir.

 1. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler.

Bozuk paranın çapının iki kibrit kutusu arasındaki mesafe olduğu fark ettirilir.

 

 

 

 

Bir ip veya kâğıt şeritle, dairesel nesneler çevreletilir ve bu ipin uzunluğunun dairesel nesnenin çevre uzunluğu olduğu fark ettirilir.

 

Farklı çap uzunluklarına sahip olan madenî paralar, tabak, kavanoz kapağı, bardak vb. dairesel nesneler kullandırılarak çizdirilen çember uzunlukları çap uzunluklarına hesap makinesi kullandırılarak böldürülür. Bölümlerin aynı sayıya yaklaştığı gözletilir. Bu sayıya “pi” dendiği ve sembolü ile gösterildiği belirtilir. 

[!]  Çap = yarıçap + yarıçap

               = 2 yarıçap olduğu vurgulanır.

 

 

                 Yarıçap  Yarıçap     

                          Merkez        

 1. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler.

 

Çevre = Çap               Ç = 2 r

biçimindeki çevre-çap -yarı çap ilişkileri  kullanılarak çevre hesaplamaları yaptırılır.

 

[!] sayısını yaklaşık 3 aldırılır.

[!] Çap uzunluğunun yarısının yarıçap olarak adlandırıldığı ,yarıçapın “r”, çapın da “2r “sembolleri ile gösterildiğini vurgulayınız.

sayısının tarihçesi ile ilgili araştırma yapıp sınıfa sununuz.

 1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen, kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar ve yamuğun verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. Uzunluğu verilen çemberin yarıçapı; yarıçapı verilen çemberin uzunluğunun hesaplanacağı etkinlikler yaptırılır.

[!] Problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olarak bu sınıf sınırlılıkları içinde düzenlenecektir.

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

3 SAAT

ALAN

 1. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar; 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar.

Farklı boyuttaki birimkareler kullanılarak belirli bir alan ölçtürülür. Ölçüm sonuçlarının farklılığından yola çıkılarak standart birimlere ihtiyaç olduğu fark ettirilir.

 

Karton, kâğıt vb. yardımıyla 1 cm2 ve 1 m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. Belirlenen bir  alan ölçtürülür. 1 cm2 ile 1 m2  lik büyüklükler algılatılır.

[!]  cm2  ve m2 birimleri arasında dönüşümler yaptırılmaz.

 

 1. Belirlenen bir alanı cm2  ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.

Kitabın yüzü, masanın üst yüzü vb. alanların ölçümü cm2 ile sınıfın tabanının, yazı tahtasının yüzeyinin vb. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir.

[!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2, büyük bölgelerin alanlarının m2, daha geniş alanların da  km2  ile ölçüldüğü belirtilir.

 1. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar.

 

Standart ölçme birimlerinden “cm” ve “m” kullandırılarak oluşturulan dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanları buldurulur. Alanlar “cm2 ve “m2  birimleriyle yazdırılır.

 

Kenar uzunlukları belli olan karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarının kenar uzunluklarının çarpımı olduğu fark ettirilir. Alan,  harf kullandırılarak ifade ettirilir.

 

        Ayrıca, karesel ve dikdörtgensel bölgelerdeki bir kenarın diğer kenara göre yükseklik olduğu vurgulanır.

 

 

 A(KLMN) = 4 cm x 6 cm = 24 cm2  

şeklinde yazılacağı vurgulanır.

 

                                  

       D             C

                            U                 S

 

 

        A            B    T                R                

    ABCD ve TRSU dikdörtgenlerinin alanlarını hesaplayınız.

 

Aşağıda Simay’ın yatak odasının krokisi verilmiştir. Açıkta kalan alan kaç cm2’ dir?

                            5 m

 

       190 cm

 

       Yatak          90 cm    Halı              4 m

 

                                          2 m

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

2 SAAT

ALAN

 1. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur.

 

 

Kareli kâğıt, geometri tahtası,  dikdörtgen ve paralelkenar modelleriyle dikdörtgenle paralelkenar arasındaki ilişkileri inceleterek paralelkenarın alanının dikdörtgenin alanına dönüştürülebileceği keşfettirilir.

 

 

 

 

 

   Paralelkenarsal bölgenin alanı taban ve bu tabana ait yükseklik cinsinden ifade ettirilir.

                    D                      C

 

 

         A                          B

 

 

Yukarıdaki ABCD paralelkenarının alanını birim kareler cinsinden tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

 1. Üçgensel bölgenin alanını bulur.

 

 

 

Dikdörtgensel ve paralelkenarsal bölgeler, köşelerinden katlatılıp kestirilerek iki eş üçgensel bölgelere ayrılır. Bu bölgelerin alanlarından yararlanılarak   üçgensel bölgenin alanı fark ettirilir.  

 

Üçgensel bölgenin alanı kenar uzunlukları ve yükseklikler cinsinden ifade ettirilir.

 

Geometri tahtası noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde verilen bir üçgensel bölge, dikdörtgensel bölge veya paralelkenarsal bölgeye tamamlatılarak bu bölgelerin arasındaki ilişki buldurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Yukarıdaki üçgenleri isimlendirerek üçgenlerin taban uzunluğu ve bu tabanlara ait yükseklikleri belirleyiniz. Üçgenlerin alanlarını hesaplayınız.

 

[!] Geometrik şekillerin yükseklikleri, geometri tahtası, noktalı kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde çalışmalar yaptırılarak fark ettirilir.  

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

3 SAAT

ÖRÜNTÜ ve SÜSLEMELER

 

 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[!] Süslemelerde, model olarak özellikleri bilinen çokgenler kullandırılır.

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu  (Kazanım 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

3 SAAT

DÜZLEM

 

 1. Uzayı tasvir eder.

 

Geometrik cisim modellerinin yüzeyleri ve içleri, sınıf ve içi, okul ve içi, okul ve bulunduğu semt veya şehir, bir bölgenin dağı, ovası, gökyüzü ve bulutlarıyla vb. modellerle uzayın işgal edilen ve içinde bulunulan yer olduğu fark ettirilir.

 

 

 

 1. İki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler.

 

 

Sınıfın karşılıklı duvarları (tavan ve tabanı), dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüz çiftleri ile paralel düzlemler, üçgen prizmanın yan yüzlerini herhangi ikisi, çatıların bitişik iki yüzü vb. modellerle kesişen düzlemler fark ettirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

1 SAAT

GEOMETRİK CİSİMLER

 

 1. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder.

Mısır piramitleri, bazı çatılar, bazı ambalaj kutuları vb. modeller ile piramitler fark ettirilir. Piramidin tabanının çeşitli çokgensel bölgeler, yan yüzlerinin üçgensel bölgeler olduğu, yan yüzlerin tümünün kesiştiği noktanın, tepe noktası olarak adlandırıldığı vurgulanır.

Sosyal Bilgiler dersi “Hepimizin Dünyası” ünitesi (Kazanım 4)

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

1 SAAT

GEOMETRİK CİSİMLER

2.   Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birbirlerinden farklı iki prizma modeli öğrenci gruplarına dağıtılarak bunların benzer ve farklılıkları buldurulur. Üçgen prizma ve kare prizma modellerinin  karşılaştırılmasında aşağıdaki benzerlik ve farklılıklar belirletilir.

 

     Benzerlikler: İkisinin de köşeleri var, yüzleri düz ve ikişer tabanları var vb.

     Farklılıklar:

 • Birinin tabanları üçgensel bölge, diğerinin ise karesel bölgedir.
 • Birinde 6 köşe, diğerinde 8 köşe var.
 • Birinde 5 yüz, diğerinde 6 yüz var.

 

Gruplar, ellerinde bulunan prizma modellerini kullanarak cisimlerin yüzlerini kâğıt üzerine çizer. Çizilen her yüz, karışmaması için işaretletilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[!] Yüz (yüzey), köşe, ayrıt kavramları hatırlatılır.

 

[!] Geometrik cisimlerden küp; üçgen, kare ve dikdörtgenler prizması modelleri kullandırılır.

 

Market raflarındaki ambalaj kutularının biçimlerinin geometrik cisimlere benzemesinin ve bazılarının daha çok tercih edilmesinin nedenleri irdeletilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

1 SAAT

GEOMETRİK CİSİMLER

 1. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur.

Prizma modeli olan kutular kestirilerek açtırılır. Daha sonra prizmanın parçalara ayrılmış yüzleri verilerek farklı açınımları olup olmadığı buldurulur.

 

Kareli veya noktalı kâğıtlara, küpün açınımı tahmini olarak çizdirilir. Bunların her biri, bir bütün olarak kestirilip katlatılarak küpü oluşturup oluşturmadıkları kontrol ettirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[!] Farklı açınımlar elde edilmesi sağlanır.

 

[!] Açınımı verilen bir geometrik cismin adı buldurulur.

 

[!] Aynı etkinlik dikdörtgenler prizması için de tekrarlanır.

 

 Alan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

 

AÇIKLAMALAR

1 SAAT

GEOMETRİK CİSİMLER

 1. İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Görünümleri verilen bir yapı modelinin kaç eş küpten oluştuğu buldurulur ve eş küplerle bu yapıları oluşturmaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[!] Yapının görünümü izometrik kâğıtta eş küplerin sadece uç sınırları belli olacak şekilde verilir.

 

[!] En fazla 20 eş küple basit yapılar oluşturulur.

[!] Verilen çizimlerin eş küplerle oluşturulabilen türden olmasına dikkat edilir.

 

Türkçe dersi ” Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu

(Kazanım 8)

1 SAAT

 1. Eş küplerle oluşturulmuş yapıları izometrik kâğıda çizer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eş küplerle oluşturulmuş yapı, izometrik kâğıda çizdirilir.

[!] Oluşturulan yapıların sadece bir cepheden görünümleri çizdirilir.

 

[!] En fazla 6 eş küple oluşturulan yapılar çizdirilir.

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu

(Kazanım 8)

 

 

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

1 SAAT

GEOMETRİK CİSİMLER

 1. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır.

 

 

 

Öğrenciler, herhangi bir yönde ölçülebilen büyüklüğün bir nesnenin boyutu olduğunu, uygun modelleri gözlemleyerek keşfeder.

 

    Bunun için;

 1. Doğruların, ışınların, açıların, doğru parçalarının, çokgenlerin kendileri ve kenarlarının, ayrıtların, çemberlerin “bir boyutlu” nesneler oldukları “uzunluk”, “genişlik”, “yükseklik” büyüklüklerinden sadece birine,
 2. Düzlemin, düzlemsel bölgenin, yüzeylerin, geometrik cisimlerin yüzlerinin, çokgensel bölgelerin, dairenin, açının içinin vb. “iki boyutlu” nesneler oldukları; “uzunluk”, “genişlik”, “yükseklik” büyüklüklerinden herhangi ikisine,
 3. Geometrik cisimlerin üç boyutlu nesneler oldukları; “uzunluk”, “genişlik”, “yükseklik” büyüklüklerinden her üçüne

 

sahip olmaları gerektiği, uygun modelleri üzerinde gözlemletilerek fark ettirilir.

 

[!] “Bir boyutlu”, “iki boyutlu” ve “üç boyutlu” yerine sırasıyla, “1 boyutlu”,

 “2 boyutlu” ve “3 boyutlu”  yazılabilir.

[!] Nesnelerin cinsi, yeri ve duruşlarına göre bazı hâllerde “uzunluk”, “en”, “yükseklik” ten her birinin yerine sırasıyla “boy”, “çap”, derinlik” veya “kalınlık” ifadelerinin kullanılabildiği vurgulanır.

 

[!] Alanın 2 boyutlu, hacmin 3 boyutlu nesneler için karakteristik bir özellik olduğu vurgulanır.

 

 

SÜRE

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

3 SAAT

HACMİ ÖLÇME

 1. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan birimle ölçer.

Küp şeker–paket, sakız–paket, paket–koli vb. modeller kullanarak birim ile hacim ilişkisi fark ettirilir. 

 

Bir kolinin hacmi küp şeker paketleriyle; paketin hacmi ise içerisindeki küp şekerlerle buldurulur. Daha sonra bir paketin içindeki küp şeker sayısını kullanarak kolinin hacmi küp şekerle buldurulur.

 

 

 

 

 

[!] Dikdörtgenler prizması ve kare prizma modelleri kullandırılır.

 1. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur.

 İzometrik kâğıtta çizimleri verilen yapıların hacminin kaç birimküp olduğu buldurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Öğrencilerden üç birimküp hacme sahip değişik yapılar oluşturmaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

    Oluşturulan farklı yapılardaki hacimlerin değişip değişmediği sorgulanır.

[!] Çizimler, en fazla 12 birimküpü içermelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS/SINIF ÖĞRETMENİ                         OKUL MÜDÜRÜ

    …../…../……..

    UYGUNDUR

 

Sınıf-Okul İçi Etkinlik   Okul Dışı Etkinlik    [!] Uyarı  Ders İçi İlişkilendirme   Diğer Derslerle İlişkilendirme  Ölçme ve Değerlendirme   Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı