5.sınıf Matematik Dersi Soru Bankası Cevaplarıyla

5.sınıf Matematik Dersi Soru Bankası Cevaplarıyla dosyası 12-06-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5.sınıf Matematik Dersi Soru Bankası Cevaplarıyla
Kategori 5. Sınıf Bilgisayar
Gönderen duyguaydın
Eklenme Tarihi 12-06-2019
Boyut 21.32 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

5.SINIF MATEMATİK SORULARI

1.  540 301 sayısında 6  sayısının basamak değeri kaçtır?

A)  600     B)  6000       C) 6 000 000           D)  60

2.  3 yüz binlik+ 5 onbinlik+ 0 binlik+ 6 yüzlük+ 3 onluk+ 1 birlik şeklinde çözümlemesi verilen sayı kaçtır?

A)  35 631     B)  305 631      C) 35 630           D)  350 631

3.  420 x 30  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)  1260     B)  12 600       C)  126          D)  126 000

4. ( 75 x 1)x( 23 x 0 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)   1725     B)   725       C)  0           D)  7250

5.  8040 : 20  işleminin sonucu kaçtır?

A)   440     B)  402       C)  420           D)  24

6.  74,02- 45  işleminin sonucu hangisidir?

A)  29,02    B) 39,02       C) 2,902          D) 390,2

7.  9,12 x 10  işleminin sonucu hangisidir?

A)   0,912    B)  91,2       C)  912           D)  9120

8.  Kütle birimleri kaçar kaçar büyür ve küçülür?

A)   Biner biner    B)  Yüzer yüzer       C)  Onar onar           D)   Beşer beşer

9.   1 mm’ nin içinde kaç tane dm vardır?

A)    10    B)   100       C)  1000           D)  1

10.   120 gr kaç kg’dır?

A)   1200    B)  120       C)  1,2           D)  0,12

 

1-KIRIKKALE sözcüğünün harflerinden oluşan küme kaç elemanlıdır?

    a-4          b-6              c-5                 d-7

2-Çizilmek istenen   bir üçgende a=7,  b=9 ise c aşağıdakilerden hangisi olamaz?

    a-1          b-7              c-6                 d-12

3-Bir saatte 90 km yol alan bir taşıt 1620 km’lik yolu kaç saatte alır?

    a-18        b-20            c-19                d- 21

4-                                         

          

                 .1

                                                          Yandaki A      B   kümesinin kaç elemanı vardır?

              .2   .3.4     .5  .6                            a-2       b-4       c-5        d-3

 

 

 

5-            kesrinin tam sayılı kesre çevrilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

6-Boyu eninin iki katı olan dikdörtgenin çevresi 72 cmdir. Bu dikdörtgenin kısa kenarı kaç cm dir?

       a-8                    b-16                    c-24                d- 12

7-Bir sınıftaki çocukların 18 tanesinde kurşun kalem, 25 tanesinde kırmızı kalem, 8 tanesinde hem kırmızı hem de kurşun kalem vardır. Bu sınıfta  kaç öğrenci vardır?

       a-33                 b- 35                   c- 32                d-34

8-17+48 > a – 16 ifadesinde a yerine gelebilecek en büyük sayı kaçtır?

      a-80                  b-76                    c-78                 d-84

9-Köşegen uzunluğu 80 cm olan kare şeklindeki bir masa örtüsünün alanı kaç cm dir?

     a-6400              b- 2400                c- 3200            d-1600

  1. kesrini ondalık kesir  olarak nasıl yazarız?

 

                       a-0,00048         b-0,048         c-0,0048         d-0,48

 

1-)M={ a,b,c }kümelerinin alt küme sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A.4                             B.6                           C.8                       D.10

 

2-)Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı bale veya tiyatro kursuna katılmaktadır.Öğrencilerin 16 ‘sı bale,32’si tiyatro,12’si hem bale hem tiyatro kursuna katılmaktadır.bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

    A.34                          B.36                        C.38                       D.42

 

 

 

3-)Sekiz basamaklı iki doğal sayının farkı en çok kaç olur?

 

  A.99 100 000             b.89 999 999           C.89 000 999         D.90 999 000

 

4-)M<(15x4)+8 ise en büyük “m” doğal sayısı kaçtır?

 

A.67                            B.68                           C.70                     D.72

 

5-)0,4 ü 60 olan sayı kaçtır?

 

A.240                          B.185                          C.165                   D.150

 

6-)(5x6)xR=150 işleminde R bir doğal sayı yerine yazılmıştır.RxR  kaçtır?

 

A.9                              B.16                            C.20                     D.25

 

7-)Bir bölme işleminde bölen ile bölünenin toplamı 143’tür.Bölüm 22,kalan5 ise bölünen kaçtır? 

 

A.137                          B.135                        C.132                     D.127

 

8-)Eni 11 cm,boyu eninden  4cm fazla olan dikdörtgenin çevre kaç cm’dir?

 

A.30                            B.38                           C.52                       D.70

 

9-)Çevre uzunluğu 4 cm olan çemberin yarıçapı kaç cm’dir?( Pi sayısı 3 alınız.)

 

A.4/3                          B.2/3                          C.4                            D.2

 

10-)3 dm2  9 cm2 8 mm2 toplamı kaç cm2’dir?

 

a.3098                       B.309,08                     C.30,98                     D,39,098

 

1-Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

a) 400 cm =  40 dm  b) 20 dm = 2 m

c) 2000 m = 200 hm  d) 3 km = 300 dam

 

2-5 tanesi 350 000 TL olan sabunların 45 tanesi kaç liradır?

a) 1 750 000  b) 2 250 000  c) 3 150 000  d) 4 000 000

 

3- Bir bisiklet 6 saatte 102 km yol alırsa, 4 saatte kaç km yol alır?

a) 24  b) 51  c) 68  d) 128

 

4-Hangi sayının 0,2 sinin 40 fazlası 65 eder?

a) 105  b) 125  c) 160  d) 210

 

5- İki milyon iki bin iki yüz iki sayısının rakamları kümesi kaç elemanlıdır?

a) 1  b) 2  c) 3  d) 7

 

6-Üçgen biçimindeki bir arsanın tabanı ile bu tabana ait yüksekliğin toplamı 50 m, farkları 10 m’ dir. Bu arsanın alanı kaç metrekaredir?

a) 600  b) 500  c)300  d) 250

 

7- 6 katının 36 eksiği 54 olan sayı kaçtır?

a) 24  b) 18  c) 15  d) 12

 

8- (24 +100) – ( 60– 35) = ? işleminin sonucu kaçtır?

a) 99  b) 100  c) 87  d) 120

 

9- [ ( 23x 100) – 30] + [ (70: 2)+ 5] =? İşleminin sonucu kaçtır?

a)250  b) 240  c) 230  d) 220

 

10- 69x Δ= 3105 işleminde  Δ yerine hangi sayı gelmelidir?

a) 45  b) 50  c)30  d) 35

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c c c b b c c a b a

 

1.Y={C,A,#,4} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde # elemanı bulunmaz?

a.16  b.9  c.8  d.7

2. m+2<12 koşulunu gerçekleyen kaç tane m sayısı vardır?

a.11  b.10  c.9  d.8

3.  34,125 ondalık kesrinde 3 ve 2 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?

a.29,98  b.14,80  c.29,80  d.14,02

4.A istasyonundan hareket eden bir tren birinci saatte 45 km yol alıyor.Daha sonraki her seferinde ise,bir önceki saatte aldığından 5 km fazla yol alıyor.BU tren 4 saatte B istasyonuna vardığına göre iki istasyon arası kaç km dir?

a.185  b.210  c.215  d.270

5.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.12,004x1000=12004

b.36,08x100=3608

c.1275,08x10=12750,08

d.0,45x0,45=20,25

6.223,5 km yolu 3 saatte alan bir otobüsün saatteki ortalama hızı kaç km dir?

a.75,5  b.68,3  c.74,5  d.65,4

7.Bir apartman yöneticisi 34 t kömür aldı.Kömürün 27800 kg’nı yaktı.Apartmanın kaç ton kömürü kaldı?

a.7,2  b.6,8  c.6,2  d.5,8

8.C D

 

 E

 

 F

  G

 

H

 

A B

Yukarıdaki şekilde |AB|=25 cm , |AC|=16 cm ise taralı alanın çevresi kaç cm’dir

9.   1  si 5,8 olan sayının 2 katı kaçtır?

a.24,2  b.23,2  c.22,2  d.20,4

10.423 sayısının 2 ile bölümünde kalan a,5 ile bölümünde kalan b ise a+b  kaçtır?

a.3                                b.4                 c.5  d.8

 

1.Bir otobüsteki yolcuların her biri,Türkçe veya İngilizce dillerinden en az birini konuşmaktadır.Bu yolculardan 28 i Türkçe,25’i İngilizce,15 i de her iki dili konuşabildiğine göre,bu otobüste kaç yolcu vardır?

a.37  b.38  c.40  d.53

2.a,b,c sıfırdan farklı birer rakamdır.b=a+3, c=a+2 ise aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

a    b<  c < a    b    c <  b <  a

c   a<  c <  b   d    a <  b  < c

3.         2+m        kesri basit kesir değildir.Buna göre m yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı                            

7

kaçtır?

a.1  b.2  c.3  d.4

4.     0,02    +       2    işleminin sonucu kaçtır?

        0,004           0,2

a.0,015  b.0,15  c.1,5  d.15

5.Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

  1. 0,5 cm²=0,005 dm²
  2. 2500mm²=25cm²
  3. 5m²         =50.000 cm²
  4. 25dm²    =0.025m²

6.    A

            5a

 

 Yandaki ABC üçgeninde verilenlere göre A açısı kaç

   4a            2a derecedir?

B C a.90  b.80  c.60  d.30

7.ardışık dört doğal sayının toplamı 90 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır?

a.21  b.22  c.23  d.24

8.Dünden bir önceki günlerden Salı idi.Yarın günlerden ne olur?

a.Pazartesi  b.Cuma  c.Perşembe  d.Pazar

9.    3-5-6-10-9-? Dizesinde ? işareti yerine kaç gelmelidir?

a.11.  b.12  c.16  d.15

10.A B

 

 

 E

 

 

 

       C D

Yukarıdaki şekilde ABCD bir karedir ve bir kenarı 10 cm dir.Buna göre ACE üçgeninin alanı kaç cm² dir?

a.100cm²  b.20cm²  c.50cm ²               d.30 cm²

 

 

1) 2/7 si 180 lira olan paranın 4/21 i kaç liradır?

 

A)60                 B)90               C)120             D)150

 

2) Aşağıdaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir.Bu kurala göre soru işaretini yerine hangi sayı gelmelidir?

 

32    4     16     2     8     ?

 

A)32             B)20               C)2               D)1

 

3)Bir usta 30 gün çalışmasına karşılık 24000 lira aldığına göre ustanın gündeliği kaç liradır?

A)600               B)700             C)800           D)900

 

4)Ali’nin 3 bilyesine karşılık Ömer’in 5 bilyesi vardır.Bilyelerin toplamı 40 olduğuna göre Ömer’in kaç bilyesi vardır?

 

A)10        B)15            C)20           D)25

 

5)P= {a,c,e,t}       Q={a,t,c,e,b}    R= {a,c,e,t,y}      S={e,a,t,c}  kümeleri verildiğine göre:

1.P=Q    2.P≠ R   3.S=P    4.Q≡R   5.S≡P  6.P≡Q   

eşitliklerinden kaç tanesi yanlıştır?

 

A)4          B)3          C)2          D)1

 

6)Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

 

A)   0,9 > 0,09 > 2,11 > 2,01

B) 0,09 > 0,9 > 2,11 > 2,01

C) 2,01 > 2,11 > 0,9 > 0,09

D) 2,11 > 2,01 > 0,9 > 0,09

 

7)64235 sayısının binler basamağına 4,onlar basamağına 3 eklersek sayı kaç artar?

 

A)4030          B)4020         C)4010        D)4003

 

8)30 kişilik bir turist grubunda 17 kişi Almanca ,19 kişi İngilizce bilmektedir.Hem Almanca hem İngilizce bilen turist sayısı kaçtır.?

 

A)5          B)6         C)4        D)7

 

9) işleminin sonucu kaçtır?

 

A)           B)           C)            D)

 

10) 3     7     13     17     33     37     41 

Yukarıdaki sayı dizesinde bir sayı,dizinin kuralına uymamaktadır.Bu sayının yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A)81         B)73           C)65          D)39 

 

CEVAPLAR :  1-C   2-D   3-C    4-D   5-C   6-D   7-A   8-B   9-B   10-B

 

  1. “Karabük”sözcüğündeki harflerin oluşturduğu kümenin eleman sayısı kaçtır?

   a)7 b)5 c)4 d)3

2)Bir otobüsteki yolcuların her biri Türkçe ve İngilizce dillerinden en az birini konuşmaktadır.Bu yolculardan 28’i Türkçe,25’i İngilizce,15’i de her iki dili konuşabildiğine göre,bu otobüste kaç yolcu vardır?

  a)37 b)38 c)53 d)68

3)2 yüz milyonluk +4onbinlik+2binlik+4 birlik olarak çözümlenişi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  a)204000004 b)200400002 c)200042004 d)200040204

4)3 m/5 kesrinin 36/10 kesrine denk olması için,m yerine hangi sayı yazılmalıdır?

  a)5 b)4 c)3 d)2

      5)Tuğçe kalemlerinin 1/5’ini arkadaşı Merve’ye verdi.Tuğçe’nin geriye 16 tane kalemi   kaldı.Tuğçe’nin,Merve’ye verdiği kalemler kaç tanedir?

       a)5 b)20 c)4 d)3

      6)5 48/250 ondalık kesre çevrilerek virgül kullanarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

       a)5,192 b)25,192 c)5,48       d)5,250

      7)Bir anne 36 yaşındadır.Kızının yaşı annesinin yaşının 2/6’sı olduğuna göre,ikisinin yaşları toplamı kaçtır?

       a)42 b)48 c)24 d)38

     8)425m mesafeye kaç hm eklenirse 1km olur?

       a)575hm b)57,5hm c)5,75hm d)6,75hm

     9)3m2 2dm2 5cm2=?cm2

       a)10cm2 b)325cm2 c)30205cm2 d)3205cm2,

     10)          D           G        C

                    OF uzunluğu 6cm olduğuna göre ABCD karesindeki taralı          

         A         E        B     bölgenin alanı kaç cm2dir?

  a)72cm2   b)36cm2 c)144cm2 d)18cm2    

 

 

CEVAPLAR : 1) b, 2) b, 3) c, 4) c, 5) c, 6) a, 7) b, 8)c, 9) c, 10) b

 

 

1.  Alt  küme  sayısı 32 olan küme kaç elemanlıdır?

     A-3                        B-6                     C-5                        D-4

 

2  .Sınıfımızdaki 22 öğrencinin 16’sı  matematikten 5 aldı. 15 öğrencide Türkçeden 5               aldı.Her iki dersten  5 alan kaç öğrenci vardır?

     A-12                      B-13                   C-14                      D-15

 

3.   3 x m  bileşik kesirdir. Buna göre “n”  sayısı hangi en küçük  doğal sayı olabilir?

       18

     A-6                        B-5                     C-2                        D-7

 

4.  263,065 ondalık kesrinde tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

     A-60,06                 B-600,6              C-6,006                 D-6006,

 

5.  2,   3,    7 kesilerinin küçükten büyüğe  sıralanışı hangisidir?

     3    6    12

     A-7   <3<2                B-2 <7<3             C-3 <7<2                D-2 <3<7

         12  6    6                   3  12  6                 6   12 3                   3   6   12

 

6.  180 sayısının   2’sinin      1 ‘ i kaçtır?

                              9               2

      A-18                      B-20                    C-120                     D-9

           3        3                              3

 

           3           3                              3

7.   3m   + 4dm   ‘ün toplamı kaç m     eder?

                       3                            3                           3                     3

       A-0,004m              B-30,04m             C-3,004m              D-7m

                                                                   2

 

8.    Çevresi 32cm olan karenin olanı kaç cm  ‘dir?

                     2                          2                            2                             2

        A-128cm               B-80cm                 C-64cm                 D-96cm

                      2                                        2

 

                           2                                         2

9.     Alanı 600 m  olan arsanın 2 katı kaç m   eder?

                      2                           2                                 2                       2

        A-1200m                B-120m                 C-12000m             D-12m

 

10.   Günde 200mll süt içen bir bebek 15 günde  kaç l süt içer?

         A3L                        B-4L                      C-2L                      D-1L