5.sınıf Fen ve Teknoloji 1.dönem 2.yazılı

5.sınıf Fen ve Teknoloji 1.dönem 2.yazılı dosyası 15-05-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5.sınıf Fen ve Teknoloji 1.dönem 2.yazılı
Kategori 5. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen Antony
Eklenme Tarihi 15-05-2019
Boyut 8.77 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Arşivi

FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 2007/2008 5. SINIF FEN TEKNOLOJİ DERSİ                                                                                     1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir buharlaşma olayıdır?

 a) Suyun buza dönüşmesi  b) Tereyağının sıvılaşması

       c) Kolonyanın uçması   d) Mumun erimesi

2. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici bir özelliği değildir?

 a) Kaynama           b) Erime          c) Hacim d) Donma

3. Maddenin ısı alması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 a) Donma  b) Genleşme  c) Erime d) Buharlaşma

4. Termometreler maddenin hangi özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?

 a) Isınan maddenin buharlaşmasından                b) Isıtılan maddenin hareket etmesinden

 c) Maddenin akışkan olmasından  d) Isınan maddenin genleşmesinden

5. 1 kg kömürün yanması sonucu 4000 cal enerji açığa çıkar.Evin ısınması için günlük 40000 cal ısı gerektiğine göre, evin 15 günlük kömür tüketimi kaç kg.dır?

 a) 150kg  b) 105 kg  c) 75 kg  d) 10 kg

6. Bol su buharı taşıyan havanın yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşmasıyla meydana gelen olaya ne ad verilir?

 a) Sis                   b) Bulut                c) Çiy       d) Kırağı

7. Havadaki su buharı oranına ne ad verilir?

 a) Bulut  b) Nem              c) Kırağı            d) Çiy

8.  I. Yağmur II. Sis  III. Kar  IV. Buz

 Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin kayanağı sudur?

 a) I, II, III ve IV b) II ve III c) I, II ve III  d) I, III ve IV

9.  I. Yeryüzündeki yaşamın devamlılığım sağlar.

 II. Isı ve ışık kaynağımızdır.

III. Hava olaylarının oluşmasında bir etkisi yoktur.

  Güneş için yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir?

      a) l ve III    b) l ve II  c) II ve III     d) l, II ve III

10.  Bir sıvının her yerinden buhar kabarcıkları çıkararak hızla buharlaşmasına ne ad verilir?

      a)kaynama  b) Erime  c) Donma  d) Yoğuşma

11.  Aşağıdakilerden hangileri ısı birimi olarak kullanılır?

      a)Joule – derece           b)Kalori – derece      c)Kilogram –Joule        d)Joule- kalori

12.  I. Balkona asılan çamaşırların kuruması

       II.Yere dökülen kolonyanın kokusunun odanın her yerine dağılması

       III. Meyve suyunun içindeki buz parçalarının küçülmesi

    Yukarıdaki olaylardan hangileri buharlaşma olayının her sıcaklıkta olacağını kanıtlar?

         a)  I – II   b) I – III                   c) II -III     d)  I – II - III    


 


13.   Aşağıdaki yakıtlardan hangisi bir yönü ile diğerlerinden farklıdır?

      a) doğal gaz         b) benzin             c) mazot              d) fuel-oil

14.  Tren rayları döşenirken aralarında boşluk bırakılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

     a) Ray demirleri yetmez.                      b) Yasalar öyle olmasını ister.
     c) Aralardan arabalar geçer.                d) Yazın ısınan raylar uzar.

15.  "Astığımız çamaşırların kurumasının nedeni, suyun............dır." cümlesini hangisi tamamlar?
     a) ısınması          b) kaynaması         c) donması           d) Buharlaşması

16.   Sıvıların ısı alarak gaz haline geçmesi olayına ……………  denir.

     Yukarıda verilen ifadedeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

      a) kaynama            b) buharlaşma          c) yoğuşma             d) Erime

17.   Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

      a) Isınan demiryolu raylarının uzaması                    b) Isınan deodorant kutularının patlaması

      c) Kalorifer borularının  ısının etkisiyle patlaması     d) Soğutulan bir balonun küçülmesi.

 

18. İçinde buzlu su bulunan bir cam şişenin dış yüzü buğulanır.  Buğulanmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

      a) buzun erimesi                     b) Şişenin cam olması

      c) Havadaki nemin yoğuşması         d) Şişeden sızan nemin buharlaşması

19. I.Erime sıcaklığı

     II. kaynama sıcaklığı

    III. Donma sıcaklığı

   Saf bir maddenin yukarıdaki özelliklerinden hangileri birbirine eşittir?

    a) I ve II                b) I ve III               c) II ve III             d) I, II ve III

20. Ağzı açık bir çaydanlıkta kaynamakta olan suyun zamanla azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Isınan su genleşir.                                                    b) Isı etkisiyle su yoğuşur.

c) Isı etkisi ile suyun bir kısmı gaz haline geçer.          d) Gazlar yoğuşurken dışarıya ısı verir.